Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Ewa

w KRS

Ewa Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ewa
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1963 r., wiek 56 lat
Miejscowości:Krosno Odrzańskie (Lubuskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szymczak Sylwester

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cech Rzemiosł Różnych, Krosno Odrzańskie − KRS 0000040172
 2. Meblostyl - Szymczak Sp. J., Krosno Odrzańskie − KRS 0000231662

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Dostawa mebli dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim
  Zamawiający: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, Krosno Odrzańskie
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowych mebli. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych z tym, że za rozwiązania równoważne rozumie się zaoferowanie produktów o parametrach funkcjonalnych co najmniej takich samych jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że rozmiary przedmiotów równoważnych mają być zgodne z opisem przedmiotu wskazanym w SIWZ. Opis rozwiązań równoważnych należy dołączyć do składanej oferty. Przedmiot zamówienia, powinien być fabrycznie nowy oraz wolny od wad technicznych i prawnych. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi: 1. być wykonany z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 2. nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem, niezwłocznie po ich ustawieniu. 3. zastosowane do produkcji płyty meblowe muszą posiadać atest higieniczny E1. 4. wszystkie meble powinny być złożone i gotowe do użytku. Wykonawca przedstawi przy dostawie przedmiotu zamówienia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (np. Certyfikaty, atesty higieniczne, wytrzymałościowe, itp.). Kopię certyfikatów należy przedstawić przy dostawie towarów. Przez dostawę wyposażenia obejmującego przedmiot zamówienia rozumie się wykonanie, przewóz oraz wniesienie przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę do magazynów wskazanych przez Zamawiającego (zgodnie z jego wytycznymi) i złożenie mebli (ich montaż, skręcenie) tak aby były one gotowe do użytkowania. Wykonawca zaoferuje okres bezwarunkowej gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Zamawiającego jednorazowo, transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko
 2. Dostawa mebli biurowych dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej
  Zamawiający: Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, Krosno Odrzańskie
  Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa fabrycznie nowych mebli biurowych dla Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych z tym, że za rozwiązania równoważne rozumie się zaoferowanie produktów o parametrach funkcjonalnych co najmniej takich samych jak wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że rozmiary przedmiotów równoważnych mają być zgodne z opisem przedmiotu wskazanym w SIWZ. Opis rozwiązań równoważnych należy dołączyć do składanej oferty. Wykonawca przedstawi przy dostawie przedmiotu zamówienia zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzające, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym (np. Certyfikaty, atesty higieniczne, wytrzymałościowe, itp.). Kopię certyfikatów należy przedstawić przy dostawie towarów. Przez dostawę wyposażenia obejmującego przedmiot zamówienia rozumie się wykonanie, przewóz oraz wniesienie mebli przez Wykonawcę do magazynów wskazanych przez Zamawiającego (zgodnie z jego wytycznymi) i złożenie mebli (ich
  montaż, skręcenie) tak aby były one gotowe użytkowania. Wykonawca zaoferuje okres bezwarunkowej gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do Zamawiającego jednorazowo, transportem
  Wykonawcy na jego koszt i ryzyko do Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą przy ul. Poprzecznej 1, 66-600 Krosno Odrzańskie