Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Grzegorz Mirosław

w KRS

Grzegorz Mirosław Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Grzegorz
Drugie imię:Mirosław
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1965 r., wiek 54 lata
Miejscowości:Łask (Łódzkie)
Przetargi:51 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Angerman Daniel, Badziak Marcin, Bartczak Jan Kazimierz, Bośka Tadeusz, Cygan Artur, Czupryniak Zenon Józef, Drzazga Jarosław Jan, Gniłka Zdzisław Jan, Guziński Włodzimierz Roman, Gwis Barbara, Janiak Andrzej Daniel, Kacała Leszek Czesław, Kacprzak Roman, Kaczorowska Ilona, Kamiński Paweł Zygmunt, Kośka Stanisław, Kot Grażyna Agnieszka, Krata Witold Paweł, Malinowski Stanisław, Marianowski Wojciech, Markowski Mirosław, Mielczarek Marceli, Ograbek Dawid Marcin, Polak Dariusz, Skorek Jerzy Andrzej, Sobolewska Marzena Joanna, Sokołowska Halina, Tyran Jarosław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stawicka Elżbieta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000039404
 2. Buczkowskie Stowarzyszenie Producentów Truskawek, Buczek − KRS 0000622772
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Brodni, Brodnia Górna − KRS 0000222978
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Kocinie, Kocina − KRS 0000207253
 5. Ochotnicza Straż Pożarna We Wrzeszczewicach, Wrzeszczewice − KRS 0000180487
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Łasku, Łask − KRS 0000172540
 7. Stowarzyszenie Społeczno - Kulturalne Sołtysów Gminy Widawa, Widawa − KRS 0000084006
 8. Taxmasters Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000681165

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Szadku, Szadek − KRS 0000131266
 2. Bank Spółdzielczy W Warcie, Warta − KRS 0000060906
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Buczku, Buczek − KRS 0000145044
 4. Ludowy Bank Spółdzielczy W Zduńskiej Woli, Zduńska Wola − KRS 0000133900
 5. Łaska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Łask − KRS 0000174229
 6. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Łask − KRS 0000046354
 7. Rolnicza Spółdzielnia Handlowo-produkcyjna Rolnik, Widawa − KRS 0000186924

Powiązane przetargi (51 szt.):
 1. Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach wraz z rozładunkiem przez dostawcę i dostarczeniem do magazynu
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, Sieradz
  1. RYBY – Załącznik nr 3 (CPV – 03 31 10 00-2)
  2. RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE – PIECZYWO – Załącznik nr 4 (CPV – 15 81 10 00-6)
  3. PRODUKTY MLECZARSKIE – Załącznik nr 5 (CPV – 15 50 00 00-3)
  4. PRODUKTY MIĘSNE, MIĘSO – Załącznik nr 6 (CPV – 15 10 00 00-9)
  5. OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY– Załącznik nr 7 (CPV – 15 30 00 00-1)
  6. PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA, SKROBI I PROD. SKROBIOWYCH – Załącznik nr 7 (CPV – 15 60 00 00-4)
  7. OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE LUB ROŚLINNE – Załącznik nr 7 (CPV – 15 40 00 00-2)
  8. RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE – Załącznik nr 7 (CPV – 15 80 00 00-6)
  9. ROŚLINY UPRAWNE, PRODUKTY WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA – Załącznik nr 7 (CPV – 03 11 00 00-5)

  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT (Załączniki Nr 3-7).

  TOWAR PODLEGA ROZŁADUNKOWI PRZEZ DOSTAWCĘ WRAZ Z DOSTARCZENIEM DO MAGAZYNU SPOŻYWCZEGO WG. USTALEŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

 2. dostawa artykułów mleczarskich
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
  dostawa artykułów mleczarskich pow. 30000 EURO
 3. Przetarg nieograniczony w dniu 10-12-2015 w celu wyboru Wykonawcy zamówienia na dostawę mleczywa (produktów mleczarskich). ZP/33/2015
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Konstantynów Łódzki
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa mleczywa (produktów mleczarskich) do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim w okresie od 02.01.2016 - 31.12.2016 r. Załącznik nr 2 zawiera wykaz produktów będących przedmiotem zamówienia:
  Jogurt naturalny- op. 400-500g - 190kg; jogurt owocowy- op.120-150g- 283,2 kg; jogurt owocowy- op. 400-500g - 48 kg; kefir - op.200g - 170kg; masło ekstra- op.200g - 1650kg; serek homogenizowany owocowy, waniliowy - op. 150g - 376,5kg; serek homogenizowany straciatella - op. 150g - 90 kg; serek homogenizowany naturalny- op.150g - 222 kg; serek topiony -op.100g - 107kg; ser twardy typu Gouda- 120kg; śmietana 18% - op. 400 g- 476 kg; twaróg półtłusty krajanka pakowany w pergamin- op. 1kg - 1610kg; twaróg półtłusty krajanka pakowany w folii- op. 1 kg - 30kg.
  Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, własnym transportem i na własny koszt i ryzyko Wykonawcy, w ilościach zgodnych z bieżącymi zamówieniami w ciągu 2 dni roboczych od zamówienia w godz. 7.00 - 12.00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 (formularz asortymentowo -cenowy) do SIWZ.
  Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS.
  Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia:
  a) Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę.
  b) Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu.
  Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania Sanepidu.
  Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną.
  Zamawiający zastrzega możliwość zamawiania do 2 lub więcej dostaw w ciągu tygodnia.
  Osobami upoważnionymi do składania zamówień są:
  Jolanta Zgórska tel. (42) 2111-210
  Małgorzata Gorzelak tel. (42) 2111-210
  Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru.
  W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca.
  2. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez dostawcę produktów innych wielkości opakowań jednostkowych niż przykładowe, ale muszą się one mieścić w ramach określonych przez Zamawiającego gdyż dyktuje te wielkość i funkcjonalność korzystania z produktów w DPS. W przypadku oferowania produktu w innych opakowaniach niż przykładowe, w Załączniku 2 do specyfikacji w miejscach wykropkowanych w kol. III należy podać wagę produktu w opakowaniu, i jego cenę jednostkową.
  3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji liczba produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek.
  4. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od 02.01.2016 - 31.12.2016 r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty.
  Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury - poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni.
  5.Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie przez cały czas obowiązywania umowy.
 4. Zakup i dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w SOSzW w Łasku na rok 2017
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, Łask
  Przedmiot zamówienia będzie realizowany w VII częściach. Wykaz asortymentu wraz ze szczegółowym opisem dla każdej części zawarty jest i oznaczony w załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia części od 1 do VII.Wszędzie, gdzie Zamawiający użył nazw własnych, znaków lub pochodzenia z uwagi, ze nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz"lub równoważny". Zamawiający dopuszcza artykuły równoważne o walorach smakowych i jakościowych co najmniej takimi jak podane. dostawa będzie realizowana zgodnie z harmonogramem dołączonym do każdej części zamówienia własnym transportem Wykonawcy na jego koszt do siedziby Zamawiającego tj. do kuchni SOSzW w Łasku. Każdy z produktów powinien być dostarczony w wymaganych opakowaniach i w podanych godzinach.
 5. Dostawa artykułów mleczarskich o wartości powyżej 30 000 EURO
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Sieradz
  Dostawa artykułów mleczarskich
 6. Dostawa artykułów żywnościowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w łasku na rok 2016
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, Łask
  Przedmiotem postępowania jest zakup i dostawa artykułów żywnościowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku.
 7. Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w terminie od 01.01.2016r do 31.12.2016r.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Pabianice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w terminie od 01.01.2016r do 31.12.2016r, zgodnie z powyższym wykazem:
  Część A
  1.Barszcz czerwony koncentrat min 320g
  max 500g kg 48
  2.Chrzan z kwaskiem cytrynowym skład: korzeń chrzanu nie mniej niż 52% , woda, cukier, olej roślinny min 300g
  max 450g kg 30
  3.Ćwikła z chrzanem, skład: buraczki ćwikłowe nie mniej niż 61% ,świeży korzeń chrzanu nie mniej niż 19% min 350g
  max 450g kg 35

  4.Dżem wiśniowy, (zawartość owoców nie mniej niż 35g na 100g produktu lub proporcjonalnie) min 280g
  max 450g kg 190

  5.Dżem truskawkowy, (zawartość owoców nie mniej niż 40g na 100g produktu lub proporcjonalnie) min 280g
  max 450g kg 190
  6.Dżem z czarnej porzeczki, (zawartość owoców nie mniej niż 40g na 100g produktu lub proporcjonalnie) min 280g
  max 450g kg 100
  7.Fasola Jaś paczkowana ,ziarno wielkości od 18-25mm, białe bez przebarwień min 400g
  max 5kg kg 100
  8.Fasola konserwowa, (po odcieku nie mniej niż 280g lub proporcjonalnie) min 460g
  max 620g kg 46
  9.Groszek konserwowy,( ze świeżego ziarna, po odcieku nie mnij niż 120g lub proporcjonalnie) min 200g
  max 400 g kg 240
  10.Groch suchy łupany paczkowany min 400g
  max 5 kg kg 50
  11.Koncentrat pomidorowy nie mniej niż 30% ze świeżych pomidorów typu Włocławek lub równoważny min 970g
  max 1000g kg 388
  12.Koncentrat pomidorowy nie mniej niż 30% ze świeżych pomidorów typu Włocławek lub równoważny min 200g
  max 300g kg 44
  13.Kompot wiśniowy na cukrze (zawartość owoców nie mniej niż 430g lub proporcjonalnie) PN-75/A-75953
  min 900g
  max 1000g kg 1500

  14.Kompot truskawkowy na cukrze(zawartość owoców nie mniej niż 430g lub proporcjonalnie) PN-75/A-75953 min 900g
  max 1000g kg 300
  15.Ogórki konserwowe (po odcieku nie mniej niż 490g lub proporcjonalnie) PN-75/A-75953
  min 800g max 1500g kg 1164
  16.Kukurydza konserwowa (po odcieku nie mniej niż 220g lub proporcjonalnie) min 400g
  max 440g kg 120
  17.Szczaw konserwowy min 320g
  max 900g kg 96
  18.Syrop owocowy typu Paola lub równoważny (zagęszczony wysokosłodzony, pasteryzowany zawierający syrop glukozowo-fruktozowy, cukier) min 430ml
  max 1000ml l 50
  19.Cukier paczkowany min1kg
  max 3kg kg 5000
  20.Cukier puder min 400g
  max 1kg kg 48
  21.Cukier wanilinowy min 32g
  max 64g kg 25,60
  22.Sól spożywcza, paczkowana, warzona, jodowana min 1kg
  max 5kg kg 900
  23. Herbatka owocowa expresowa
  w torebkach/malinowa, owoce leśne, żurawina/ min 30g
  max 50g kg 57
  24. Herbata granulowana czarna, kraj pochodzenia Indie grube granulki bez zanieczyszczeń min 100g
  max 200g kg 300
  25. Kawa Inka min 150g
  max 300g kg 21
  26. Kakao extra ciemne Decomorreno lub równoważne (zawartość tłuszczu nie mniej niż 10-12% ) min 100g
  max 200g kg 40
  27. Liść laurowy min 8g
  max 50g kg 2,80
  28. Majeranek min 20g
  max 50g kg 6
  29. Pieprz mielony(zawartość pieprzu 100%) min 20g
  max 50g kg 14
  30. Żelatyna min 50g
  max 200g kg 5
  31. Cynamon min 20g
  max 50g kg 5
  32. Przyprawa typu Warzywko (zawartość suszonych warzyw nie mniej niż 15,1% zawierająca pomidory) min 75g
  max 200g kg 50
  33. Proszek do pieczenia min 36g
  max 50g kg 32,40
  34. Papryka konserwowa (po odcieku nie mniej niż 320g lub proporcjonalnie) min 670g
  max 900g kg 268
  35. Zupa grzybowa w proszku
  (typu Winiary lub równoważna) min 45g
  max 100g kg 120
  36. Zupa grochowa w proszku min 45g
  max 100g kg 11,25
  37. Aromat min 10g
  max 20g kg 4
  38. Budyń śmietankowy, waniliowy, malinowy, czekoladowy min 40g
  max 50g kg 315
  39. Kisiel wiśniowy, truskawkowy, cytrynowy, żurawinowy min 40g
  max 50g kg 180
  40. Słodzik 100 tabletek min 4g
  max 5g kg 2,25
  41. Rosołki drobiowe, wołowe min 60g
  max 100g kg 48
  42. Ocet min 500ml
  max 1l l 20
  43. Przyprawa do zup w płynie min 1kg
  max 1,50lkg kg 110
  44. Musztarda delikatesowa min190g
  max 250g kg 140
  45. Kwasek cytrynowy min 20g
  max 50g kg 16
  46. Majonez skład: olej roślinny, żółtko jaj nie mniej niż 6%, ocet, musztarda, kwas cytrynowy min 400ml
  max 620ml l 240
  47. Ziele angielskie min 15g
  max 50g kg 4,50
  48. Makaron z mąki makaronowej min 500g
  max 1000g kg 1700

  49.Makaron z semoliny 100% typu Lubella lub równoważny min 500g
  max 1000g kg 100
  50.Papryka słodka w proszku min 20g
  max 50g kg 1,00
  51.Ketchup typu Włocławek lub równoważny (skład:100g produktu uzyskane z co najmniej 163g pomidorów lub proporcjonalnie)
  min 480g
  max 500g kg 150

  52.Ryż paczkowany, długoziarnisty, gat. I min 1kg
  max 3 kg kg 900

  53.Mąka ziemniaczana paczkowana min 500g
  max 1 kg kg 300

  54.Mąka pszenna paczkowana typ 480 min 1kg
  max 3 kg kg 4000
  55.Kasza gryczana palona paczkowana gat. I min 500g
  max 5kg kg 300
  56.Kaszka ml-ryżowa, na mleko nie mniej niż 38% mleko modyfikowane, nie mniej niż 32% odtłuszczone mleko w proszku min 230g
  max 500g kg 4,60
  57.Kasza manna paczkowana min 1kg
  max 3kg kg 320
  58.Kasza jęczmienna średnia paczkowana min 1kg
  max 3 kg kg 200
  59.Płatki owsiane górskie paczkowane (do zalewania wrzątkiem) min 500g
  max 1 kg kg 150
  60.Olej rzepakowy min 1l
  max 3l l 750
  61.Olej rzepakowy
  0,50 l l 350
  62. Miód wielokwiatowy typu Tymbark lub równoważny ,kubek plastikowy (nie torebka) min 25g
  max 30g kg 200
  63. Kleik ryżowy na mleko (skład: mąka ryżowa 100%, witamina B1) min 170g
  max 200g kg 8,50
  64. Suchary delikatesowe min 290g
  max 500g kg 5,80
  65. Listki waflowe bez cukru dla diabetyków min 32g
  max 100g kg 34,20

  66.Wafelki bez cukru dla diabetyków min 40g
  max 100g kg 48
  67.Herbatniki lekkie bez cukru dla diabetyków min 73g
  max 120g kg 80
  68.Biszkopty paczkowane min 250g
  max 500g kg 225
  69.Smalec paczkowany min 200g
  max 500g kg 100
  70.Grzyby suszone podgrzybki, nie krojone min 500g
  max 1kg kg 3
  71.Jabłka suszone min 500g
  max 2kg kg 12
  72.Śliwki bez pestek suszone min 500g
  max 2kg kg 15
  73.Galaretka truskawkowa min 70g
  max 100g kg 112,50
  74.Dżem bez cukru: czarna porzeczka, wiśnia ,truskawka, brzoskwinia, malina, zawartość owoców nie mniej niż 50%, fruktoza nie mniej niż 28% min 190g
  max 250g kg 475
  75.Czosnek suszony min 20g
  max 50g kg 1
  76.Margaryna zwykła kostka min 250g
  max 500g kg 400
  77.Masło roślinne kostka min 250g
  max 500g kg 200

  Część: B

  1. Filet z ryb mrożonych panga --- kg 800
  2. Filet z ryb mrożonych mintaj ( nie z dostaw chińskich) --- kg 100
  3. Filet z ryb mrożonych morszczuk ( nie z dostaw chińskich) --- kg 100
  4. Śledzie płaty --- kg 100
  5. Makrela wędzona --- kg 100

  Część: C

  1. Mleko pasteryzowane, homogenizowane, (zawartość tłuszczu 2%, folia) min 3 l
  max 5 l l 22 500
  2. Masło Extra,
  (zawartość tłuszczu nie mniej niż 82% , paczkowane) min 200g
  max 250g kg 3 000
  3. Serek homogenizowany (smak waniliowy, truskawkowy, malinowy) min 150g
  max 170g kg 240
  4. Ser biały, twarogowy, półtłusty, paczkowany, terminizowany min 250g
  max 1kg kg 1400
  5. Serek typu kanapkowy lub równoważny,
  (serek twarogowy, kremowy, naturalny, terminizowany, zawartość tłuszczu nie mniej niż 12%) min 100g
  max 140g kg 240
  6. Serek topiony kremowy (terminizowany, zawartość tłuszczu nie mniej niż 27%) min 50g
  max 150g kg 600
  7. Ser żółty pełnotłusty typu Gouda lub równoważny
  ( zawartość tłuszczu nie mniej niż 26% ) --- kg 300
  8. Śmietana homogenizowana, (zawartość tłuszczu 18%) min 200g
  max 400g kg 360
  9. Jogurt naturalny (zawartość tłuszczu nie mniej niż 2%) min 150g
  max 500g kg 280
  10. Jogurt owocowy z kawałkami owoców,
  (skład: nie mniej niż 9% owoców, sok z owoców, cukier, mleko w proszku odtłuszczone) min 125g
  max 170g kg 675

  Część: D

  1. Chleb pszenny, krojony, paczkowany min 600g
  max 1kg kg 14 900

  2. Chleb razowy, krojony, paczkowany min 400g
  max 600g kg 400

  3.
  Bułka pszenna min 40g
  max 60g kg 2000

  4.
  Bułka tarta, paczkowana min 500g
  max 1kg kg 400

  5.
  Drożdże min 250g
  max 1kg kg 50
  6.
  Żurek min 1l
  max 5 l l 400

  7.
  Rogal maślany min 80g
  max 100g kg 600

  8.
  Angielka krojona, paczkowana min 300g
  max 500g kg 3360

  9.
  Chałka min 300g
  max 500g kg 350

  Część: E

  1. Buraki --- kg 2500
  2. Botwina --- pęczki 350
  3. Brukselka --- kg 200
  4. Brokuły --- szt 1000
  5. Cebula --- kg 1000
  6. Czosnek --- szt 100
  7. Fasolka szparagowa --- kg 50
  8. Kalafior --- szt 900
  9. Koperek --- kg 100
  10. Kapusta biała --- szt 2500
  11. Kapusta czerwona --- kg 350
  12. Kapusta pekińska --- kg 200
  13. Kapusta włoska --- szt 500
  13. Marchew --- kg 5500
  14. Ogórek zielony --- kg 1000
  15. Pietruszka --- kg 1500
  16. Nać pietruszki --- kg 160
  17. Por --- kg 200
  18. Pomidory --- kg 4500
  19. Papryka czerwona --- Kg 50
  20. Papryka żółta --- kg 50
  21. Rzodkiewka --- pęczki 450
  22. Sałata --- szt 5500
  23. Seler --- kg 1000
  24. Szczypiorek --- pęczki 500

  Część: F

  1. Ziemniaki jadalne, klasa I
  (pakowane w workach) min 10 kg
  max 25 kg kg 37 000

  Część: G


  1. Jabłka klasa I
  ( pakowane w skrzynki plastikowe lub drewniane) min 10 kg
  max 20 kg kg 4500

  Część: H

  1. Kapusta kiszona --- kg 1 300
  2. Ogórek kiszony --- kg 700

  Część: I

  1. Jajka kurze świeże klasa L --- szt 58 000.
 8. Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach wraz z rozładunkiem przez dostawcę i dostarczeniem do magazynu
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, Sieradz
  1. RYBY - Załącznik nr 3 (CPV - 03 31 10 00-2)
  2. RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE - PIECZYWO - Załącznik nr 4 (CPV - 15 81 10 00-6)
  3. PRODUKTY MLECZARSKIE - Załącznik nr 5 (CPV - 15 50 00 00-3)
  4. PRODUKTY MIĘSNE, MIĘSO - Załącznik nr 6 (CPV - 15 10 00 00-9)
  5. OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY- Załącznik nr 7 (CPV - 15 30 00 00-1)
  6. PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA, SKROBI I PROD. SKROBIOWYCH - Załącznik nr 7 (CPV - 15 60 00 00-4)
  7. OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE LUB ROŚLINNE - Załącznik nr 7 (CPV - 15 40 00 00-2)
  8. RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE - Załącznik nr 7 (CPV - 15 80 00 00-6)
  9. ROŚLINY UPRAWNE, PRODUKTY WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA - Załącznik nr 7 (CPV - 03 11 00 00-5)
 9. Dostawa mleczywa (produktów mleczarskich) dla Domu Pomocy Społecznej Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim. ZP/29/2014.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, Konstantynów Łódzki
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów mleczarskich do DPS Pod Dębami w Konstantynowie Łódzkim w okresie od 02.01.2015 - 31.12.2015 r. Załącznik nr 2 zawiera wykaz produktów będących przedmiotem zamówienia: Jogurt naturalny- op. 400-500g - 140kg; jogurt owocowy- op.120-150g- 75 kg; jogurt owocowy- op. 400-500g - 48 kg; kefir - op.200g - 40kg; masło ekstra- op.200g - 1668kg; serek homogenizowany owocowy- op. 150g - 432kg; serek homogenizowany naturalny- op.150g - 216,60 kg; serek topiony -op.100g - 80kg; ser twardy typu Gouda- 133kg; śmietana 18% - op. 400 g- 440kg; twaróg półtłusty krajanka pakowany w pergamin- op. 1kg - 1645kg; twaróg półtłusty krajanka pakowany w folii- op. 1 kg - 30kg. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie, własnym transportem i na własny koszt Wykonawcy, w ilościach zgodnych z bieżącymi zamówieniami w ciągu 2 dni roboczych od zamówienia w godz. 7.00 - 12.00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 2 (formularz asortymentowo -cenowy) do SIWZ. Przewóz zamówionego towaru będzie odbywał się własnym transportem Wykonawcy połączonym z wniesieniem do pomieszczeń gospodarczych DPS. Przy każdej dostawie Dostawca zobowiązany jest do zapewnienia: a) Specjalistycznego środka transportu odpowiedniego dla przewożonej żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami, pod rygorem nie przyjęcia dostawy przez Odbiorcę. b) Odpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas przewozu pod rygorem odpowiedzialności za braki i wady powstałe w czasie transportu. Osoba dostarczająca zamówiony towar zobowiązana jest posiadać aktualne badania Sanepidu. Towar nie może być dostarczany przez firmę spedycyjną. Zamawiający zastrzega możliwość zamawiania do 2 lub więcej dostaw w ciągu tygodnia. Osobami upoważnionymi do składania zamówień są: Jolanta Zgórska tel. (42) 2111-210 Małgorzata Gorzelak tel. (42) 2111-210 Odbioru ilościowo-jakościowego towaru dokonuje przyjmujący pracownik w magazynie Odbiorcy. Osoba dostarczająca towar zobowiązana jest do oczekiwania na zakończenie procedury przyjęcia towaru. Przejście odpowiedzialności za towar następuje z chwilą jego odbioru bez zastrzeżeń w magazynie Odbiorcy, jednakże nie uchyla to odpowiedzialności Dostawcy za ukryte wady jakościowe towaru. W razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych lub jakiejkolwiek niezgodności z SIWZ w dostarczonym towarze, Wykonawca zobowiązany jest do zabrania całej dostawy. Wówczas zamówione produkty zostaną zakupione u innego Dostawcy, a różnicą pomiędzy ceną zapłaconą innemu dostawcy przez Zamawiającego, a ceną wynikającą z umowy, zostanie obciążony Wykonawca. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez dostawcę produktów innych wielkości opakowań jednostkowych niż przykładowe, ale muszą się one mieścić w ramach określonych przez Zamawiającego gdyż dyktuje te wielkość i funkcjonalność korzystania z produktów w DPS. W przypadku oferowania produktu w innych opakowaniach niż przykładowe, w Załączniku 2 do specyfikacji w miejscach wykropkowanych w kol. III należy podać wagę produktu w opakowaniu, i jego cenę jednostkową. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w strukturze ilościowej poszczególnych artykułów wymienionych w zamówieniu w zakresie do wysokości ogólnej ceny oferty, ze względu na konieczność bieżącego dostosowania zakupów do potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. W takiej sytuacji liczba produktów zostanie proporcjonalnie zmieniona przy zachowaniu ich cen jednostkowych. Przewiduje się także możliwość obniżenia wartości umowy w razie zmniejszenia się potrzeb konsumpcyjnych mieszkanek. 4. Dostawy będące przedmiotem niniejszej umowy będą realizowane od 02.01.2015 - 31.12.2015 r. w oparciu o doraźne zamówienia określające ilość oraz termin dostawy na podstawie cen jednostkowych podanych w formularzu asortymentowo-cenowym oferty. Każda dostawa zrealizowana na podstawie zamówienia rozliczana będzie odrębnie a należność uregulowana zostanie po przedstawieniu faktury - poleceniem przelewu z konta w ciągu 30 dni. 5.Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania cen jednostkowych podanych w ofercie przez cały czas obowiązywania umowy..
 10. Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w terminie od 02.01.2015r do 31.12.2015r.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Pabianice
  : Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w terminie od 02.01.2015r do 31.12.2015r, zgodnie z poniższym wykazem Część A 1. Barszcz czerwony koncentrat min 320g max 500g kg 48 2. Chrzan z kwaskiem cytrynowym skład: korzeń chrzanu nie mniej niż 52% , woda, cukier, olej roślinny min 300g max 450g kg 30 3. Ćwikła z chrzanem, skład: buraczki ćwikłowe nie mniej niż 61% ,świeży korzeń chrzanu nie mniej niż 19% min 350g max 450g kg 35 4. Dżem wiśniowy, (zawartość owoców nie mniej niż 35g na 100g produktu lub proporcjonalnie) min 280g max 450g kg 195 5. Dżem truskawkowy, (zawartość owoców nie mniej niż 40g na 100g produktu lub proporcjonalnie) min 280g max 450g kg 195 6. Fasola Jaś paczkowana ,ziarno wielkości od 18-25mm, białe bez przebarwień min 400g max 5kg kg 100 7. Fasola konserwowa, (po odcieku nie mniej niż 280g lub proporcjonalnie) min 460g max 620g kg 46 8. Groszek konserwowy,( ze świeżego ziarna, po odcieku nie mnij niż 120g lub proporcjonalnie) min 200g max 400 g kg 240 9. Groch suchy łupany paczkowany min 400g max 5 kg kg 50 10. Koncentrat pomidorowy nie mniej niż 30% ze świeżych pomidorów typu Włocławek lub równoważny min 970g max 1000g kg 388 11. Koncentrat pomidorowy nie mniej niż 30% ze świeżych pomidorów typu Włocławek lub równoważny min 200g max 300g kg 44 12. Kompot wiśniowy na cukrze (zawartość owoców nie mniej niż 430g lub proporcjonalnie) PN-75/A-75953 min 900g max 1000g kg 1940 13. Ogórki konserwowe (po odcieku nie mniej niż 490g lub proporcjonalnie) PN-75/A-75953 min 900g max 1500g kg 1164 14. Kukurydza konserwowa (po odcieku nie mniej niż 220g lub proporcjonalnie) min 400g max 440g kg 120 15. Szczaw konserwowy min 320g max 900g kg 96 16. Syrop owocowy typu Paola lub równoważny (zagęszczony wysokosłodzony, pasteryzowany zawierający syrop glukozowo-fruktozowy, cukier) min 430ml max 1000ml l 50 17. Cukier paczkowany min1kg max 3kg kg 5000 18. Cukier puder min 400g max 1kg kg 48 19. Cukier wanilinowy min 32g max 64g kg 25,60 20. Sól spożywcza, paczkowana, warzona, jodowana min 1kg max 5kg kg 900 21. Herbatka owocowa expresowa w torebkach/malinowa, owoce leśne, żurawina/ min 30g max 50g kg 57 22. Herbata granulowana czarna, kraj pochodzenia Indie grube granulki bez zanieczyszczeń min 100g max 200g kg 300 23. Kawa Inka min 150g max 300g kg 21 24. Kakao ciemne(zawartość tłuszczu nie mniej niż 10-12% ) min 100g max 200g kg 40 25. Liść laurowy min 8g max 50g kg 2,80 26. Majeranek min 20g max 50g kg 6 27. Pieprz mielony(zawartość pieprzu 100%) min 20g max 50g kg 14 28. Żelatyna min 50g max 200g kg 5 29. Cynamon min 20g max 50g kg 5 30. Przyprawa typu Warzywko (zawartość suszonych warzyw nie mniej niż 15,1% zawierająca pomidory) min 75g max 200g kg 80 31. Proszek do pieczenia min 36g max 50g kg 32,40 32. Papryka konserwowa (po odcieku nie mniej niż 320g lub proporcjonalnie) min 670g max 900g kg 26,80 33. Zupa grzybowa w proszku (typu Winiary lub równoważna) min 60g max 100g kg 120 34. Zupa grochowa w proszku min 45g max 100g kg 11,25 35. Aromat min 10g max 20g kg 4 36. Budyń śmietankowy, waniliowy, malinowy, czekoladowy min 40g max 50g kg 315 37. Kisiel wiśniowy, truskawkowy, cytrynowy, żurawinowy min 40g max 50g kg 180 38. Słodzik 100 tabletek min 4g max 5g kg 2,25 39. Rosołki drobiowe, wołowe min 60g max 100g kg 48 40. Ocet min 500ml max 1l l 20 41. Przyprawa do zup w płynie min 1kg max 1,50lkg kg 110 42. Musztarda delikatesowa min190g max 250g kg 140 43. Kwasek cytrynowy min 20g max 50g kg 16 44. Majonez skład: olej roślinny, żółtko jaj nie mniej niż 6%, ocet, musztarda, kwas cytrynowy min 400ml max 620ml l 240 45. Ziele angielskie min 15g max 50g kg 4,50 46. Makaron z mąki makaronowej min 500g max 1000g kg 1700 47. Makaron z semoliny 100% typu Lubella lub równoważny min 500g max 1000g kg 20 48. Papryka słodka w proszku min 20g max 50g kg 1,00 49. Ketchup typu Włocławek lub równoważny (skład:100g produktu uzyskane z co najmniej 163g pomidorów lub proporcjonalnie) min 480g max 500g kg 150 50. Ryż paczkowany, długoziarnisty, gat. I min 1kg max 3 kg kg 900 51. Mąka ziemniaczana paczkowana min 500g max 1 kg kg 300 52. Mąka pszenna paczkowana typ 480 min 1kg max 3 kg kg 4000 53. Kasza gryczana palona paczkowana gat. I min 500g max 5kg kg 300 54. Kaszka ml-ryżowa, na mleko nie mniej niż 38% mleko modyfikowane, nie mniej niż 32% odtłuszczone mleko w proszku min 230g max 500g kg 4,60 55. Kasza manna paczkowana min 1kg max 3kg kg 320 56. Kasza jęczmienna średnia paczkowana min 1kg max 3 kg kg 200 57. Płatki owsiane górskie paczkowane (do zalewania wrzątkiem) min 500g max 1 kg kg 150 58. Olej rzepakowy min 1l max 3l l 750 59. Olej rzepakowy 0,50 l l 350 60. Miód wielokwiatowy typu Tymbark lub równoważny ,kubek plastikowy (nie torebka) min 25g max 30g kg 200 61. Kleik ryżowy na mleko (skład: mąka ryżowa 100%, witamina B1) min 170g max 500g kg 8,50 62. Suchary delikatesowe min 290g max 500g kg 5,80 63. Listki waflowe bez cukru dla diabetyków min 32g max 100g kg 34,20 64. Wafelki bez cukru dla diabetyków min 40g max 100g kg 28 65. Herbatniki lekkie bez cukru dla diabetyków min 73g max 100g kg 80 66. Biszkopty paczkowane min 250g max 500g kg 225 67. Smalec paczkowany min 200g max 500g kg 100 68. Grzyby suszone podgrzybki, nie krojone min 500g max 1kg kg 3 69. Jabłka suszone min 500g max 2kg kg 12 70. Śliwki bez pestek suszone min 500g max 2kg kg 12 71. Galaretka truskawkowa min 70g max 100g kg 112,50 72. Dżem bez cukru: czarna porzeczka, wiśnia ,truskawka, brzoskwinia, malina, zawartość owoców nie mniej niż 50%, fruktoza nie mniej niż 28% min 190g max 250g kg 513 73. Czosnek suszony min 20g max 50g kg 1 74. Margaryna zwykła kostka min 250g max 500g kg 700 Część: B 1. Filet z ryb mrożonych panga --- kg 700 2. Filet z ryb mrożonych mintaj ( nie z dostaw chińskich) --- kg 100 3. Filet z ryb mrożonych morszczuk ( nie z dostaw chińskich) --- kg 100 4. Śledzie płaty --- kg 100 5. Makrela wędzona --- kg 100 Część: C 1. Mleko pasteryzowane, homogenizowane, (zawartość tłuszczu 2%, folia) min 3 l max 5 l l 22 500 2. Masło Extra, (zawartość tłuszczu nie mniej niż 82% , paczkowane) min 200g max 250g kg 3 000 3. Serek homogenizowany (smak waniliowy, truskawkowy, malinowy) min 150g max 170g kg 150 4. Ser biały, twarogowy, półtłusty, paczkowany, terminizowany min 250g max 1kg kg 1600 5. Serek typu kanapkowy lub równoważny, (serek twarogowy, kremowy, naturalny, terminizowany, zawartość tłuszczu nie mniej niż 12%) min 100g max 140g kg 210 6. Serek topiony kremowy (terminizowany, zawartość tłuszczu nie mniej niż 27%) min 50g max 150g kg 760 7. Ser żółty pełnotłusty typu Gouda lub równoważny ( zawartość tłuszczu nie mniej niż 26% ) --- kg 300 8. Śmietana homogenizowana, (zawartość tłuszczu 18%) min 200g max 400g kg 360 9. Jogurt naturalny (zawartość tłuszczu nie mniej niż 2%) min 150g max 500g kg 320 10. Jogurt owocowy z kawałkami owoców, (skład: nie mniej niż 9% owoców, sok z owoców, cukier, mleko w proszku odtłuszczone) min 125g max 170g kg 600 Część: D 1. Chleb pszenny, krojony, paczkowany min 600g max 1kg kg 14 950 2. Chleb razowy, krojony, paczkowany min 400g max 600g kg 400 3. Bułka pszenna min 40g max 60g kg 2050 4. Bułka tarta, paczkowana min 500g max 1kg kg 300 5. Drożdże min 250g max 1kg kg 100 6. Żurek min 1l max 5 l l 600 7. Rogal maślany min 80g max 100g kg 550 8. Angielka krojona, paczkowana min 300g max 500g kg 3200 9. Chałka min 300g max 500g kg 300 Część: E 1. Buraki --- kg 2500 2. Botwina --- pęczki 420 3. Brukselka --- kg 200 4. Brokuły --- szt 600 5. Cebula --- kg 1000 6. Czosnek --- szt 80 7. Fasolka szparagowa --- kg 100 8. Kalafior --- szt 900 9. Koperek --- kg 100 10. Kapusta biała --- szt 2000 11. Kapusta czerwona --- kg 220 12. Kapusta pekińska --- kg 200 13. Kapusta włoska --- szt 500 13. Marchew --- kg 4400 14. Ogórek zielony --- kg 900 15. Pietruszka --- kg 1500 16. Nać pietruszki --- kg 160 17. Por --- kg 300 18. Pomidory --- kg 4000 19. Pieczarki --- kg 200 20. Papryka czerwona --- Kg 50 21. Papryka żółta --- kg 50 22. Rzodkiewka --- pęczki 450 23. Sałata --- szt 5500 24. Seler --- kg 1000 25. Szczypiorek --- pęczki 600 Część: F 1. Ziemniaki jadalne, klasa I (pakowane w workach) min 10 kg max 25 kg kg 38 000 Część: G 1. Jabłka klasa I ( pakowane w skrzynki plastikowe lub drewniane) min 10 kg max 20 kg kg 5000 Część: H 1. Kapusta kiszona --- kg 1 500 2. Ogórek kiszony --- kg 1 000 Część: I 1. Jajka kurze świeże, klasa L --- szt 60 000.
 11. Dostawa artykułów żywnościowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku na rok 2015
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, Łask
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów żywnościowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku
 12. Dostawa mleka i jego przetworów
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II, Łódź
  zgodnie z SIWZ pkt. 4
 13. Przedmiotem zamówienia są: Część I mleko spożywcze pasteryzowane o zawartości tłuszczu 2%, ser twarogowy nie dojrzewający chudy klasy I, Część II sera topionego, pełnotłustego naturalnego klasy I, sera podpuszczkowego dojrzewającego (twardego), tłustego typu gouda klasy I, dla Aresztu Śledczego w Łodzi.
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest/są:
  Część I
  mleko spożywcze pasteryzowane o zawartości tłuszczu 2% - PN-A-86003:1996 - kod wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV - 15511100-4 w szacunkowej ilości około 10 660 litrów,
  ser twarogowy nie dojrzewający chudy klasy I - PN-91/A-86300 wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV 15542100-0 na szacunkową ilość około 1 290 kilogramów.

  Część II
  sera topionego, pełnotłustego naturalnego klasy I PN-A-86233 oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV - 15543000-6 w szacunkowej ilości 400 kilogramów ,
  sera podpuszczkowego dojrzewającego (twardego), tłustego typu gouda klasy I PN-68-A-86230 oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: Kod CPV - 15544000-3 w szacunkowej ilości 300 kilogramów,

  Podane szacunkowe potrzeby na towary są zbliżone ilościami do planowanych potrzeb. Służyć one będą wyłącznie do porównania ofert i wybrania oferty najkorzystniejszej, bowiem w przybliżeniu odpowiadają strukturze zapotrzebowania na wymienione towary. Oznacza to, iż wielkości te nie stanowią ostatecznego rozmiaru zamówienia towarów, w wyniku czego nie mogą stanowić podstaw do zgłaszania roszczeń z tytułu niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.

  Opakowanie jednostkowe dla poszczególnych towarów odpowiada:

  w przypadku mleka spożywczego pasteryzowanego - folia 1litr, galony do 5 litrów,
  w przypadku sera twarogowego nie dojrzewającego chudego - pergamin, folia od 1 kg do 3 kg.
  w przypadku sera topionego - opakowanie jednostkowe 100 g - folia aluminiowa, tuby lub kubki z tworzyw sztucznych,
  w przypadku sera twardego - bloki w powłoce z tworzyw sztucznych.
 14. Dostawy artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej w Biskupicach
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Biskupicach, Sieradz
  Przedmiotem zamówienia są:
  1. RYBY - Załącznik nr 3
  2. RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE - PIECZYWO - Załącznik nr 4
  3. PRODUKTY MLECZARSKIE - Załącznik nr 5
  4. PRODUKTY MIĘSNE, MIĘSO - Załącznik nr 6
  5. OWOCE, WARZYWA I PODOBNE PRODUKTY- Załącznik nr 7
  6. PRODUKTY PRZEMIAŁU ZIARNA, SKROBI I PROD. SKROBIOWYCH - Załącznik nr 7
  7. OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE LUB ROŚLINNE - Załącznik nr 7
  8. RÓŻNE PRODUKTY SPOŻYWCZE - Załącznik nr 7
  9. ROŚLINY UPRAWNE, PRODUKTY WARZYWNICTWA I OGRODNICTWA - Załącznik nr 7

  Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji dołączonej do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT (Załączniki Nr 3,4,5,6,7).
  W okresie od 01 Lutego 2014r. do 30 Czerwca 2014r.
 15. Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w terminie od 02.01.2014r do 31.12.2014r.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Pabianice
  : A. Artykuły spożywcze konfekcjonowane 1. Barszcz czerwony koncentrat min 320g max 500g kg 59 2. Chrzan z kwaskiem cytrynowym skład: korzeń chrzanu nie mniej niż 52% , woda, cukier, olej roślinny min 300g max 450g kg 36 3. Ćwikła z chrzanem, skład: buraczki ćwikłowe nie mniej niż 61% ,świeży korzeń chrzanu nie mniej niż 19% min 350g max 450g kg 35 4. Dżem wiśniowy, (zawartość owoców nie mniej niż 35g na 100g produktu lub proporcjonalnie) min 280g max 450g kg 272 5. Dżem truskawkowy, (zawartość owoców nie mniej niż 40g na 100g produktu lub proporcjonalnie) min 280g max 450g kg 140 6. Fasola Jaś paczkowana ,ziarno wielkości od 18-25mm, białe bez przebarwień min 400g max 5kg kg 100 7. Fasola konserwowa, (po odcieku nie mniej niż 280g lub proporcjonalnie) min 460g max 620g kg 87 8. Groszek konserwowy,( ze świeżego ziarna, po odcieku nie mnij niż 120g lub proporcjonalnie) min 200g max 400 g kg 312 9. Groch suchy łupany paczkowany min 400g max 5 kg kg 50 10. Koncentrat pomidorowy nie mniej niż 30% ze świeżych pomidorów typu Włocławek lub równoważny min 970g max 1000g kg 378 11. Koncentrat pomidorowy nie mniej niż 30% ze świeżych pomidorów typu Włocławek lub równoważny min 200g max 300g kg 40 12. Kompot wiśniowy na cukrze (zawartość owoców nie mniej niż 430g lub proporcjonalnie) PN-75/A-75953 min 900g max 1000g kg 1350 13. Kompot truskawkowy na cukrze(zawartość owoców nie mniej niż 430g lub proporcjonalnie) PN-75/A-75953 min 900g max 1000g kg 540 14. Ogórki konserwowe (po odcieku nie mniej niż 490g lub proporcjonalnie) PN-75/A-75953 min 900g max 1500g kg 1035 15. Kukurydza konserwowa (po odcieku nie mniej niż 220g lub proporcjonalnie) min 400g max 440g kg 172 16. Szczaw konserwowy min 320g max 900g kg 77 17. Syrop owocowy typu Paola lub równoważny (zagęszczony wysokosłodzony, pasteryzowany zawierający syrop glukozowo-fruktozowy, cukier) min 430ml max 1000ml l 65 18. Cukier paczkowany min1kg max 3kg kg 6000 19. Cukier puder min 400g max 1kg kg 52 20. Cukier wanilinowy min 32g max 64g kg 33 21. Sól spożywcza, paczkowana, warzona, jodowana min 1kg max 5kg kg 900 22. Herbatka owocowa expresowa w torebkach min 30g max 50g kg 53 23. Herbata granulowana czarna, kraj pochodzenia Indie grube granulki bez zanieczyszczeń min 100g max 200g kg 200 24. Kawa Inka min 150g max 300g kg 27 25. Kakao ciemne(zawartość tłuszczu nie mniej niż 10-12% ) min 100g max 200g kg 40 26. Liść laurowy min 8g max 50g kg 2,40 27. Majeranek min 20g max 50g kg 6 28. Pieprz mielony(zawartość pieprzu 100%) min 20g max 50g kg 16 29. Żelatyna min 50g max 200g kg 5 30. Cynamon min 20g max 50g kg 5,6 31. Przyprawa typu Warzywko (zawartość suszonych warzyw nie mniej niż 15,1% zawierająca pomidory) min 75g max 200g kg 15 32 Przyprawa typu Vegeta(zawartość suszonych warzyw nie mniej niż 15,5%) min 75g max 200g kg 15 33. Przyprawa typu Degusta (zawartość warzyw nie mniej niż 14%) min 75g max 200g kg 15 34. Proszek do pieczenia min 36g max 50g kg 32,40 35. Papryka konserwowa (po odcieku nie mniej niż 320g lub proporcjonalnie) min 670g max 900g kg 402 36. Zupa pieczarkowa w proszku min 60g max 100g kg 60 37. Zupa grochowa w proszku min 45g max 100g kg 6,75 38. Aromat min 10g max 20g kg 5 39. Budyń śmietankowy, waniliowy, malinowy, czekoladowy min 41g max 50g kg 390 40. Kisiel wiśniowy, truskawkowy, cytrynowy, żurawinowy min 40g max 50g kg 208 41. Słodzik 100 tabletek min 4g max 5g kg 2,00 42. Rosołki drobiowe, wołowe min 60g max 100g kg 52,80 43. Ocet min 500ml max 1l l 20 44. Przyprawa do zup w płynie min 1kg max 1,50lkg kg 100 45. Musztarda delikatesowa min190g max 250g kg 180,50 46. Kwasek cytrynowy min 20g max 50g kg 16,80 47. Majonez skład: olej roślinny, żółtko jaj nie mniej niż 6%, ocet, musztarda, kwas cytrynowy min 400ml max 620ml l 240 48. Ziele angielskie min 15g max 50g kg 4,50 49. Makaron z mąki makaronowej min 500g max 1000g kg 1800 50. Makaron z semoliny 100% typu Lubella lub równoważny min 500g max 1000g kg 20 51. Papryka słodka w proszku min 20g max 50g kg 1,00 52. Ketchup typu Włocławek lub równoważny (skład:100g produktu uzyskane z co najmniej 163g pomidorów lub proporcjonalnie) min 480g max 500g kg 153,60 53. Ryż paczkowany, długoziarnisty, gat. I min 1kg max 3 kg kg 940 54. Mąka ziemniaczana paczkowana min 500g max 1 kg kg 330 55. Mąka pszenna paczkowana typ 480 min 1kg max 3 kg kg 3930 56. Kasza gryczana palona paczkowana gat. I min 500g max 5kg kg 250 57. Kaszka ml-ryżowa, na mleko nie mniej niż 38% mleko modyfikowane, nie mniej niż 32% odtłuszczone mleko w proszku min 230g max 500g kg 4,60 58. Kasza manna paczkowana min 1kg max 3kg kg 320 59. Kasza jęczmienna średnia paczkowana min 1kg max 3 kg kg 120 60. Płatki owsiane górskie paczkowane (do zalewania wrzątkiem) min 500g max 1 kg kg 160 61. Olej rzepakowy min 1l max 3l l 740 62. Olej rzepakowy 0,50 l l 130 63. Miód wielokwiatowy typu Tymbark lub równoważny ,kubek plastikowy (nie torebka) min 25g max 30g kg 206,25 64. Kleik ryżowy na mleko (skład: mąka ryżowa 100%, witamina B1) min 170g max 500g kg 6,80 65. Suchary delikatesowe min 290g max 500g kg 11,60 66. Listki waflowe bez cukru dla diabetyków min 32g max 100g kg 6,50 67. Wafelki bez cukru dla diabetyków min 40g max 100g kg 41,20 68. Herbatniki lekkie bez cukru dla diabetyków min 73g max 100g kg 80,30 69. Biszkopty paczkowane min 250g max 500g kg 200 70. Smalec paczkowany min 200g max 500g kg 100 71. Grzyby suszone podgrzybki, nie krojone min 500g max 1kg kg 3 72. Jabłka suszone min 500g max 2kg kg 12 73. Śliwki bez pestek suszone min 500g max 2kg kg 12 74. Galaretka truskawkowa min 70g max 100g kg 65,25 75. Dżem bez cukru: czarna porzeczka, wiśnia ,truskawka, brzoskwinia, malina, zawartość owoców nie mniej niż 50%, fruktoza nie mniej niż 28% min 190g max 250g kg 456 76. Czosnek suszony min 20g max 50g kg 1 77. Margaryna zwykła kostka min 250g max 500g kg 750 B. Ryby i przetwory rybne 1. Filet z ryb mrożonych panga --- kg 700 2. Filet z ryb mrożonych mintaj ( nie z dostaw chińskich) --- kg 100 3. Filet z ryb mrożonych morszczuk ( nie z dostaw chińskich) --- kg 100 4. Śledzie płaty --- kg 100 5. Makrela wędzona --- kg 150 C. Artykuły mleczarskie 1. Mleko pasteryzowane, homogenizowane, (zawartość tłuszczu 2%, folia) min 3 l max 5 l l 22 000 2. Masło Extra, (zawartość tłuszczu nie mniej niż 82% , paczkowane) min 200g max 250g kg 3 300 3. Serek homogenizowany (smak waniliowy, truskawkowy, malinowy) min 150g max 170g kg 150 4. Ser biały, twarogowy, półtłusty, paczkowany, terminizowany min 250g max 1kg kg 1600 5. Serek typu kanapkowy lub równoważny, (serek twarogowy, kremowy, naturalny, terminizowany, zawartość tłuszczu nie mniej niż 12%) min 100g max 140g kg 168 6. Serek topiony kremowy (terminizowany, zawartość tłuszczu nie mniej niż 27%) min 50g max 100g kg 760 7. Ser żółty pełnotłusty typu Gouda lub równoważny ( zawartość tłuszczu nie mniej niż 26% ) --- kg 300 8. Śmietana homogenizowana, (zawartość tłuszczu 18%) min 200g max 400g kg 320 9. Jogurt naturalny (zawartość tłuszczu nie mniej niż 2%) min 150g max 500g kg 280 10. Jogurt owocowy z kawałkami owoców, (skład: nie mniej niż 9% owoców, sok z owoców, cukier, mleko w proszku odtłuszczone) min 125g max 170g kg 442 D. Pieczywo 1. Chleb pszenny, krojony, paczkowany min 600g max 1kg kg 16 100 2. Chleb razowy, krojony, paczkowany min 400g max 600g kg 425 3. Bułka pszenna min 40g max 60g kg 2050 4. Bułka tarta, paczkowana min 500g max 1kg kg 225 5. Drożdże min 250g max 1kg kg 100 6. Żurek min 1l max 5 l l 500 7. Rogal maślany min 80g max 100g kg 550 8. Angielka krojona, paczkowana min 300g max 500g kg 3000 9. Chałka min 300g max 500g kg 250 E. Warzywa 1. Buraki --- kg 2500 2. Botwina --- pęczki 370 3. Brukselka --- kg 440 4. Brokuły --- szt 160 5. Cebula --- kg 1100 6. Czosnek --- szt 80 7. Fasolka szparagowa --- kg 100 8. Kalafior --- szt 900 9. Koperek --- kg 150 10. Kapusta biała --- szt 2000 11. Kapusta czerwona --- kg 220 12. Kapusta pekińska --- kg 170 13. Marchew --- kg 6000 14. Ogórek zielony --- kg 900 15. Pietruszka --- kg 1300 16. Nać pietruszki --- kg 150 17. Por --- kg 170 18. Pomidory --- kg 3300 19. Pieczarki --- kg 230 20. Papryka czerwona --- Kg 50 21. Papryka żółta --- kg 50 22. Rzodkiewka --- pęczki 450 23. Sałata --- szt 5500 24. Seler --- kg 1000 25. Szczypiorek --- pęczki 500 F. Ziemniaki 1. Ziemniaki jadalne, klasa I (pakowane w workach) min 10 kg max 25 kg kg 37 000 G. Jabłka 1. Jabłka klasa I ( pakowane w skrzynki plastikowe lub drewniane) min 10 kg max 20 kg kg 4000 H. Kapusta kiszona i ogórki kiszone 1. Kapusta kiszona --- kg 1 500 2. Ogórek kiszony --- kg 1 500 I. Jajka 1. Jajka kurze świeże, klasa L --- szt 56 000
 16. Dostawa artykułów żywnościowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, Łask
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku
 17. Dostawa nabiału i przetworów mleczarskich do Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Bełchatów
  Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy nabiału do Domu Pomocy Społecznej, szczegółowo określone w rozdziale II SIWZ
 18. Zakup i dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku Przatówek1, 98-240 Szadek.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Szadek
  Zamówienie dotyczy:
  Zakupu i dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku,
  Przatówek 1, 98-240 Szadek.
  Oznaczenie zadania za pomocą Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 15500000-3, 15555100-4
  2. Artykuły mleczarskie, stanowiące przedmiot zamówienia muszą w pochodzić z bieżącej produkcji oraz utrzymywać ustalone standardy jakościowe.
  3. Zamawiający dopuszcza zmiany ilości asortymentu będącego przedmiotem zamówienia (zakresu zamówienia) w przypadku konieczności zmniejszenia ilości zamawianego asortymentu, stosownie do potrzeb Zamawiającego, jednak nie więcej niż 20 % wartości asortymentu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem pkt 3 b.
  b) Zamawiający dopuszcza zmiany ilości poszczególnych rodzajów asortymentów, będących przedmiotem zamówienia w ten sposób, że Zamawiający może dokonać zmniejszenia ilości jednego asortymentu i zwiększenia ilości innego asortymentu pod warunkiem, że zachowana jest stałość cen wszystkich asortymentów objętych niniejszą umową przez cały okres jej obowiązywania, oraz pod warunkiem, że łączna wartość wszystkich zamówionych asortymentów nie przekroczy wartości przedmiotu umowy.
  4. Pracownik Domu Pomocy Społecznej w Przatówku odpowiedzialny za składanie zamówień, zamawia określone ilości asortymentu potrzebne w określonych dniach tygodnia Zamówienie sporządzane jest w formie pisemnej i przesyłane do realizującego faksem, pocztą elektroniczną, w ustalony z Wykonawcą dzień tygodnia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość stosowania zamówienia telefonicznego.
  5. Wykonawca dowozi zamówioną na dany dzień ilość asortymentu do siedziby zamawiającego swoim środkiem transportu i na własny koszt w godzinach od: 700 - 1300.
  6. Płatności za zamówiony towar dokonuje się przelewem w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury. Wykonawca wystawia i doręcza Zamawiającemu fakturę za towar, najpóźniej dwa dni po jego dostarczeniu.
  7. Wybór Wykonawcy nastąpi po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową oferentów.
  8. W wyborze oferty istotną będzie cena na wyszczególnione w poniższej tabeli artykuły:
  L.p

  Nazwa asortymentu
  Jednostka
  miary
  Szacunkowe zapotrzebowanie na artykuł w okresie trwania umowy
  1
  Jogurt naturalny
  kg
  360,00
  2
  Jogurt owocowy
  kg
  420,00
  3
  Kefir 1,5%
  kg
  24,00
  4
  Masło 82 % tłuszczu
  kg
  1 040,00
  5
  Maślanka naturalna
  litr
  220,00
  6
  Mleko 2%
  litr
  10 000,00
  7
  Serek homogenizowany smakowy
  kg
  150,00
  8
  Ser twarogowy półtłusty
  kg
  550,00
  9
  Ser twarogowy trzykrotnie mielony
  kg
  30,00
  10
  Serek wiejski ziarnisty
  kg
  200,00
  11
  Ser żółty twardy
  kg
  130,00
  12
  Śmietana 18 %
  kg
  340,00
  13
  Śmietana 30%
  kg
  20,00
  14
  Lody śmietankowe, waniliowe
  litr
  60,00
  V. Termin realizacji zamówienia:

  od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
 19. Dostawa artykułów mleczarskich
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Warcie, Warta
  Dostawa artykułów mleczarskich o wartości nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 000 Euro
 20. dostawy artykułów żywnościowych.
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
  dostawy artykułów żywnościowych z podziałem na 9 pakietów.
 21. Dostawa mleka i artykułów mleczarskich
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sieradz
 22. Dostawa artykułów żywnościowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku na rok 2013.
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, Łask
 23. Dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach w terminie od 02.01.2013r do 31.12.2013r
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Pabianice
 24. Dostawa nabiału do Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Bełchatów
 25. Zakup i dostawy produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Przatówku, Przatówek 1, 98-240 Szadek.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Szadek
 26. Dostawa produktów żywnościowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łask
 27. Dostawa mleka i jego przetworów
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej "Włókniarz" im. Jana Pawła II, Łódź
 28. Dostawa mleka i artykułów mleczarskich
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sieradz
 29. Dostawa artykułów żywnościowych do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku na rok 2012
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, Łask
 30. ZAKUP I DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ w PRZATÓWKU PRZATÓWEK 1, 98-240 SZADEK
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Szadek
 31. Dostawa nabiału dla Domu Pomocy Społecznej
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej, Bełchatów
 32. Część I mleko spożywcze pasteryzowane o zawartości tłuszczu 2%, ser twarogowy nie dojrzewający chudy klasy I, Część II sera topionego, pełnotłustego naturalnego klasy I, sera podpuszczkowego dojrzewającego (twardego), tłustego typu gouda klasy I, dla Aresztu Śledczego w Łodzi.
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Łodzi, Łódź
 33. Dostawa produktów żywnościowych do SPZOZ w Łasku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łask
 34. Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/69/2011
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 35. Dostawę artykułów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55/61 w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012r
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Pabianice
 36. Dostawy artykułów żywnościowych
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 2 im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 37. Dostawa artykułów mleczarskich
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Filia Łódź-Polesie, Łódź
 38. dostawy wyrobów mleczarskich dla potrzeb Zakładu Karnego Nr 1
  Zamawiający: Zakład Karny nr 1 w Łodzi, Łódź
 39. Przedmiotem zamówienia są dostawy: mleko spożywcze pasteryzowane o zawartości tłuszczu 2%, ser twarogowy nie dojrzewający chudy klasy I, dla Aresztu Śledczego w Łodzi
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Łodzi, Łódź
 40. Dostawa artykułów mleczarskich
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Sieradz
 41. Dostawa żywności dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, Łask
 42. Dostawy mleka, sera twarogowego, topionego i podpuszczkowego dla Aresztu Śledczego w Łodzi.
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Łodzi, Łódź
 43. Dostawa artykułów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Pabianicach ul. Wiejska 55/61 w okresie od 01.01.2011r do 31.12.2011r.
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej w Pabianicach, Pabianice
 44. Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi ZP/56/2010
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 45. Dostawa artykułów żywnościowych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łask
 46. Dostawa mleka i produktów mleczarskich, mięsa świeżego drobiowego,wołowego, wieprzowego oraz wędlin, zboża, ziemniaków, warzyw i owoców, różnych artykułów spożywczych, ryb mrożonych i śledzi przetworzonych oraz pieczywa w 6 pakietach dla potrzeb Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Łasku
  Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łasku, Łask
 47. Dostawy produktów mleczarskich
  Zamawiający: Zakład Karny nr 2 w Łodzi, Łódź
 48. Dostawy: mleko spożywcze pasteryzowane o zawartości tłuszczu 2%, ser twarogowy nie dojrzewający chudy klasy I, sera topionego, pełnotłustego naturalnego klasy I, sera podpuszczkowego dojrzewającego (twardego), tłustego typu gouda klasy I, dla Aresztu Śledczego w Łodzi.
  Zamawiający: Areszt Śledczy w Łodzi, Łódź
 49. Dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Zamawiającego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Łask
 50. Dostawa produktów mleczarskich dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
 51. dostawy produktów mleczarskich
  Zamawiający: Zakład Karny nr 1 w Łodzi, Łódź

Inne osoby dla Szymczak Grzegorz Mirosław (34 osoby):