Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Henryk

w KRS

Henryk Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Henryk
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1937 r., wiek 82 lata
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:92 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Grabowski Zbigniew Ryszard, Haman Janusz Stanisław, Hałoń Edward, Karczewski Witold, Lipowski Mikołaj Łukasz, Niemirka Bogusław, Wiśniewski Wojciech Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zawadzki Saturnin
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cieśla Marek, Gryczyńska Maria, Jasiński Andrzej, Jastrzębski Stanisław, Kabata Michał, Kozłowska Małgorzata, Kuźniarski Andrzej Karol, Lipkowski Janusz, Litwiński Zygmunt Ludwik, Michalak Włodzimierz Stanisław, Mońka Marian Roch, Rogowska Tamara Ewa, Ścibior Jan Marian, Stankowski Jan Wincenty

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Dom Handlowy Nauki Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000153445
 2. Fundacja El Greco-polska, Siedlce − KRS 0000492123
 3. Fundacja Homo Et Planta, Warszawa − KRS 0000063183
 4. Fundacja Pro Scientia Et Vita, Warszawa − KRS 0000105823
 5. Fundacja Rozwoju Badań Regionalnych Sigillum, Siedlce − KRS 0000138328
 6. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego W Warszawie, Warszawa − KRS 0000682266
 7. Fundacja Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Warszawa − KRS 0000674382
 8. Kasa Im. Józefa Mianowskiego-fndacja Popierania Nauki, Warszawa − KRS 0000050302
 9. Parafialny Klub Sportowy Life Przy Parafii Św.stanisława W Siennicy, Siennica − KRS 0000441949
 10. Perfecta-audit Services Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000122549
 11. Polska Fundacja Upowszechniania Nauki, Warszawa − KRS 0000065317
 12. Polskie Medyczne Towarzystwo Rezonansu Magnetycznego, Warszawa − KRS 0000254073
 13. Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, Warszawa − KRS 0000177771
 14. Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej, Kraków − KRS 0000064473
 15. Spółdzielnia Budowlano Mieszkaniowa Torwar, Warszawa − KRS 0000032164
 16. Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa − KRS 0000051118
 17. Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Krystalograficzne, Kraków − KRS 0000253715
 18. Stowarzyszenie Przyjaciół Archiwum Państwowego M. St. Warszawy, Warszawa − KRS 0000130081
 19. Studio Arch i Partnerzy Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000285529
 20. Studioarch Partnerzy Architekci Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000423503
 21. Studiopartnerzy Architekci Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000510704
 22. Teatralne Centrum Wartości i Pojednania Theatrum Mundi Im. Mieczysława Kotlarczyka, Krakow − KRS 0000034147
 23. Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Warszawa − KRS 0000110663
 24. Towarzystwo Polska - Ukraina, Warszawa − KRS 0000106619
 25. Upowszechnianie Nauki-oświata Un-o Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000120529

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agnieszka Czarnecka i Wspólnicy - Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000156233
 2. Alventa S.A., Alwernia − KRS 0000049603
 3. Arcelormittal Warszawa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000043770
 4. Ciech Vitrosilicon S.A., Iłowa − KRS 0000043185
 5. For Jazz Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000340826
 6. Fundacja Progress And Business, Kraków − KRS 0000155141
 7. Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda S.A., Warszawa − KRS 0000023517
 8. Krajowy Fundusz Na Rzecz Dzieci, Warszawa − KRS 0000044710
 9. Polfa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000129175
 10. Przedsiębiorstwo Cargo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000172749
 11. Stowarzyszenie Na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Kardiologicznej Im. Dr Lecha Ziółkowskiego, Warszawa − KRS 0000132203
 12. Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, Warszawa − KRS 0000033684
 13. Ulplast Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000272888
 14. Wrocławska Drukarnia Pan Im. Stanisława Kulczyńskiego Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000150985

Powiązane przetargi (92 szt.):
 1. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach
  Zamawiający: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach
 2. SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH ORAZ PROBÓWEK, KOŃCÓWEK DO PIPET I INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO
  Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa odczynników chemicznych oraz probówek, końcówek do pipet i innych materiałów laboratoryjnych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu, w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV SIWZ.
  Dostawa ma obejmować przywóz oraz rozładunek towaru do magazynu Zmawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego (maksymalny termin dostawy 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed zrealizowaniem zamówienia potwierdził termin dostawy na 1 dzień przed dostawą.
  Uwaga:
  Przez dni robocze Zamawiający rozumie inne dni aniżeli soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
  Odczynniki chemiczne (część 1), których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy muszą mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta.
  W przypadku części 1 do przedmiotu zamówienia należy również odbiór od Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym opakowań zwrotnych.
 3. Dostawa urządzeń laboratoryjnych
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
  1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń laboratoryjnych (tj.: Spektrofotometr VIS – 1 szt.,Aparat do pomiaru temperatury topnienia – 1 szt., Konduktometr z funkcją solomierza – 1 szt. Oferowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzić z bieżącej produkcji (rok produkcji nie wcześniej niż 2015), posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające urządzenia do sprzedaży i użytkowania na terenie RP. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny urządzeń w okresie gwarancji.
  2)Zakres zamówienia obejmuje: zakup urządzenia wraz z jego dostawą tj. transportem, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
 4. IHiT/P/26/2016 - Dostawa końcówek z filtrem i innego drobnego sprzętu laboratoryjnego (zadania 1-18)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
  Dostawa końcówek z filtrem i innego drobnego sprzętu laboratoryjnego w 18 zadaniach na okres 12 miesięcy
 5. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego do Instytutu Zootechniki -Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach
  Zamawiający: Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (zwanego dalej Produktami) do Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 6 (cz.1), nr 7 (cz.2) do SIWZ - Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Działu Genomiki i Biologii Molekularnej Zwierząt
 6. Sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa odczynników chemicznych, probówek i końcówek do pipet oraz innych materiałów laboratoryjnych oraz rękawiczek jednorazowych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu.
  Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa odczynników chemicznych, probówek i końcówek do pipet oraz innych materiałów laboratoryjnych oraz rękawiczek jednorazowych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu
 7. Dostawa odczynników chemicznych i materiałów laboratoryjnych w ramach projektu INNOTECH pt. Nowa terapia przeciwnowotworowa oparta na modyfikowanym genetycznie szczepie bakterii Salmonella dla Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (Nr postępowania: CRZP/UJ/103/2015)
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  odczynniki chemiczne i materiały laboratoryjne szczegółowo opisane w załączniku A do SIWZ
 8. Dostawa końcówek z filtrem i innego drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
  Dostawa końcówek z filtrem i innego drobnego sprzętu laboratoryjnego
 9. EZ/215/23/2015 Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krosno
  Zakup i dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego
 10. Dostawa różnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
  Dostawa różnego sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Biologiczno-Rolniczego UR
  Zamówienie zostało podzielone na 7 zadań (części):
  Zadanie 1: Dostawa Konduktometru z wyposażeniem- 2szt.
  Zadanie 2: Dostawa łaźni wodnej z wyposażeniem-2 szt.
  Zadanie 3: Dostawa mieszadła magnetycznego -2szt.
  Zadanie 4: Dostawa miniwirówek przenośnych -2szt.
  Zadanie 5: Dostawa ph-metru z wyposażeniem - 2 szt.
  Zadanie 6: Dostawa wag laboratoryjnych - 2 szt.
  Zadanie 7: Dostawa wirówki laboratoryjnej mini - 2szt
 11. Dostawa wyrobów jednorazowych i szklanych oraz drobnego sprzętu do badań laboratoryjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyrobów jednorazowych i szklanych oraz drobnego sprzętu do badań laboratoryjnych dla potrzeb Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. Józefa Strusia w Poznaniu, w asortymencie, zamawianych ilościach wyszczególnionych na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i będący jej integralną częścią, gdzie opisane są szczegółowe wymagania jakim winien odpowiadać przedmiot zamówienia, który podzielony został na na 15 pakietów (części). Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje jego dostawę do Zamawiającego przez Wykonawcę, transportem własnym lub zorganizowanym we własnym zakresie (dostawa loco zamawiający), na własny koszt i ryzyko do Magazynu Głównego Szpitala
 12. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uczelni - liczba części 2
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uczelni oraz projektu DURAWOOD 7/2013/UE przez Wykonawcę własnym transportem na własne ryzyko i koszt do jednostek organizacyjnych Zamawiającego, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2) Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 2a-2b podzielonym na 2 części : do niniejszej SIWZ - Formularz cenowy + opis przedmiotu zamówienia
 13. SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, PROBÓWEK I KOŃCÓWEK DO PIPET ORAZ INNYCH MATERIAŁÓW LABORATORYJNYCH ORAZ RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH DO MAGAZYNU ZAMAWIAJĄCEGO
  Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna, realizowana w miarę zgłaszanego zapotrzebowania dostawa odczynników chemicznych, probówek i końcówek do pipet oraz innych materiałów laboratoryjnych oraz rękawiczek jednorazowych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu, w ilościach i asortymencie wskazanych w części IV SIWZ. Dostawa ma obejmować przywóz oraz rozładunek towaru do magazynu Zmawiającego mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego (maksymalny termin dostawy 10 dni od daty złożenia zamówienia). Zamawiający wymaga, aby wykonawca przed zrealizowaniem zamówienia potwierdził termin dostawy na 1 dzień przed dostawą. Odczynniki chemiczne (część 1), których dostawa stanowi przedmiot zamówienia, w dniu dostawy muszą mieć nie mniej niż 75% okresu przydatności określonego przez producenta. W przypadku części 1 do przedmiotu zamówienia należy również odbiór od Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy w terminach uzgodnionych z Zamawiającym opakowań zwrotnych. Część zamówienia dotyczy również realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 14. ZP/84/2014 Dostawa materiałów laboratoryjnych ujęta w 2 pakietach
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów laboratoryjnych w 2 pakietach dla potrzeb Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
  Wymagane parametry przedmiotu zamówienia oraz ich ilości, określa załącznik nr 3 do SIWZ (Pakiet 1 - Pakiet 2 formularz cenowy)
 15. Dostawa aparatury i urządzeń. Oznaczenie sprawy OZ/D/83/DM/14
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i urządzeń dla Politechniki Śląskiej w podziale na 3 zadania. 2. CPV: 38.41.00.00-2 Przyrządy pomiarowe, 38.55.20.00-9 Mierniki elektroniczne. 3. Termin realizacji:zadanie 1 - do 30 dni od dnia zawarcia umowy, zadanie 2 - do 21 dni od dnia zawarcia umowy, zadanie 3 - do 14 dni od dnia zawarcia umowy
 16. BZP/PN/113/2014 Dostawa stanowiska sensoryki na potrzeby Laboratorium Inżynierskich Zastosowań Technik Informacyjnych CLW PL.
  Zamawiający: Politechnika Lubelska, Lublin
  Dostawa stanowiska sensoryki
 17. Dostawa różnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Krakowskiej
  Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest: zadanie częściowe nr 1: dostawa wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem (1szt.) oraz dodatkowym wyposażaniem wraz ze szkoleniem z obsługi sprzętu, zadanie częściowe nr 2: dostawa uniwersalnej laboratoryjnej pompy dozującej (1szt.) wraz ze szkoleniem z obsługi i konserwacji sprzętu. Szczegółowy zakres zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, warunki realizacji zamowienia zawiera również projekt umowy załacznik nr 5 do SIWZ
 18. Dostawa suszarki do próbek, wirówki laboratoryjnej, wagi cyfrowej wraz ze stołem dla WGGiOŚ
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
  Dostawa suszarki do próbek, wirówki laboratoryjnej, wagi cyfrowej wraz ze stołem dla WGGiOŚ
 19. Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uczelni- liczba części 26
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników chemicznych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uczelni, przez Wykonawcę własnym transportem na własne ryzyko i koszt do jednostek organizacyjnych Zamawiającego, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do umowy. 2) Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 2a-2y podzielonym na 26 części : do niniejszej SIWZ - Formularz cenowy + opis przedmiotu zamówienia. Potencjalny wykonawca może złożyć ofertę na wybrane przez siebie części
 20. PODŁOŻA, ODCZYNNIKI, SPRZĘT JEDNORAZOWY ORAZ DZIERŻAWA WYPOSAŻENIA POMIAROWO-BADAWCZEGO (L/01/14)
  Zamawiający: Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi UM im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłóż, odczynników, sprzętu jednorazowego oraz dzierżawy wyposażenia pomiarowo-badawczego określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ, w którym podano szacunkową ilość produktów. Wymagania Zamawiającego: 1. Wykonawca zobowiązany jest określić przydatność odczynników do użycia nie krótszą niż ¾ okresu ważności po otwarciu opakowania; 2. Dot. Pakietu nr 31: wymagane jest dostarczenie wraz z ofertą pasków do sprawdzenia kompatybilności z analizatorem (co najmniej 10 szt.)
 21. Dostawa zestawu do przesiewania, łaźni wodnej oraz statywu liniowego na potrzeby projektu Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Zamawiający: Uniwersytet Szczeciński, Szczecin
 22. IHiT/P/47/2013 - Dostawa końcówek z filtrem i innego drobnego sprzętu laboratoryjnego (zadania 1 - 16)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 23. NE-3/223/550/13/MK - dostawa, montaż i instalacja aparatury laboratoryjnej
  Zamawiający: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa
 24. Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla pracowni chemii i biologi Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
 25. Sukcesywna dostawa standardowego szkła i drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz pipet automatycznych i końcówek do pipet dla jednostek organizacyjnych Uczelni z podziałem na części: liczba części 3
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 26. Dostawa mieszadła magnetycznego (1 szt.) dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej
  Zamawiający: Politechnika Częstochowska, Częstochowa
 27. Dostawa mieszadła magnetycznego wielopolowego (1 szt.) dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej
  Zamawiający: Politechnika Częstochowska, Częstochowa
 28. ZP/15/2013 Dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych
  Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk
 29. Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
  Zamawiający: Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań
 30. Dostawa suszarek i cieplarek laboratoryjnych-Liczba zadań - 6
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 31. IHiT/P/32/2012 - dostawa końcówek z filtrem i innego drobnego sprzętu laboratoryjnego (zadania 1-19).
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 32. Przetarg nieograniczony na dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego (pipety, końcówki do pipet, probówki, odzież ochronna, szkło laboratoryjne) - IV partie. 907/PN/11/12
  Zamawiający: Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań
 33. Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z podziałem na zadania: liczba zadań 3
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 34. Dostawa pipet automatycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny, Łódź
 35. Dostawa sprzętu laboratoryjnego wraz z instalacją oraz szkoleniem w podziale na pakiety
  Zamawiający: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
 36. Dostawa wirówek
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 37. Sukcesywne dostawy standardowego i specjalistycznego szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uczelni
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 38. Sukcesywna dostawa probówek, końcówek do pipet, płytek Petriego do Instytutu Genetyki Roślin PAN w Poznaniu
  Zamawiający: Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk, Poznań
 39. DOSTAWA DROBNEGO WYPOSAŻENIA LABORATORYJNEGO
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Wrocław
 40. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego (zadania nr 1 - 35)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 41. Dostawa myjki ultradźwiękowej dla IHAR-PIB w Radzikowie, Oddział w Poznaniu.
  Zamawiający: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Błonie
 42. Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
 43. Dostawa mikroskopów, wirówek laboratoryjnych, komory laminarnej i inkubatorów dla UM w Łodzi - ZP/147/2010
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny, Łódź
 44. Dostawa pipet automatycznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny, Łódź
 45. Dostawa urządzeń laboratoryjnych do Leśnego Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie
  Zamawiający: Leśny Bank Genów Kostrzyca, Miłków
 46. <br />W-5 ZP/17/2010 na dostawę aparatury kontrolnej i badawczej w postaci: <br />Pakiet Nr 1 - Pompa Perystaltyczna I <br />Pakiet Nr 2 - Pompa Perystaltyczna II <br />Pakiet Nr 3 - Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem <br />Pakiet Nr 4 - Zestaw do filtracji <br />Pakiet Nr 5 - Zestaw do wody ultraczystej <br />Pakiet Nr 6 - Wykonanie i dostawa aparatury naukowo badawczej do prowadzenia procesu biologicznego oczyszczania biogazu <br />dla Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 47. Nr sprawy 118/09 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy sprzętu medycznego do diagnostyki i leczenia białaczek ostrych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi o wartości nie przekraczającej 206 000 EURO.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, Łódź
 48. ROCZNA,SUKCESYWNA DOSTAWA ODCZYNNIKÓW CHEMICZNYCH, PRÓBEK I KONCÓWEK DO PIPET ORAZ RĘKAWICZEK JEDNORAZOWYCH DO MAGAZYNU ICHB PAN W POZNANIU.
  Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
 49. Sukcesywne dostawy standardowego i specjalistycznego szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uczelni
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 50. Dostawa nowego sprzętu laboratoryjnego dla RCKiK we Wrocławiu, tj.: Zadanie 1: Dostawa trzech sztuk nowych wirówek laboratoryjnych stołowych wraz z osprzętem, w tym dwóch sztuk dla Działu Laboratoryjnego RCKiK we Wrocławiu i jednej sztuki dla O.T. w Głogowie Zadanie 2: Dostawa dwóch sztuk nowych cieplarek laboratoryjnych dla Działu Laboratoryjnego RCKiK we Wrocławiu
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, Wrocław
 51. <br />W-5 ZP/12/2010 dostawa aparatury kontrolnej i badawczej /kod grupy CPV: 38500000-0/ w postaci: <br />Pakiet Nr 1 - mikrofalowy mineralizator ciśnieniowy dla Instytutu Podstaw Chemii Żywności Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, <br />Pakiet Nr 2 - wirówka laboratoryjna z chłodzeniem dla Instytutu Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności.
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 52. Zakup i dostawa pH-metru cyfrowego oraz pompy próżniowej dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul.R.Ingardena 3 Kraków w ramach projektu Kompleksy Wanadu - innowacyjne metalofarmaceutyki w leczeniu cukrzycy, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.3. Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe, Pod działanie 1.3.1 Projekty Rozwojowe
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński, Kraków
 53. Dostawa uniwersalnego zestawu do wirowania z wyposażeniem startowym i zestawu pipet jednokanałowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 54. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital w Przemyślu, Przemyśl
 55. AM/AZ/PN-15/10 Dostawa Wirówki laboratoryjnej z chłodzeniem opisanej funkcjonalnie i parametrycznie w zał. 2 do Siwz do Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii Akademii Medycznej we Wrocławiu przy ul. Traugutta 57/59
  Zamawiający: Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich, Wrocław
 56. Dostawa sprzętu dla potrzeb pracy laboratorium w ramach projektu pt. Badania mechanizmów molekularnych na styku organizm ludzki - patogen - czynniki środowiska (InterMolMed), POIG.01.01.02-10-107/09
  Zamawiający: Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, Łódź
 57. dostawa osprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie, Głogów
 58. dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, Kraków
 59. Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
  Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 60. Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla potrzeb realizacji Projektu - Innowacyjna Oferta Edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie- współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- nr POKL.04.01.01-00-333/08-00. Nr zamówienia: DZP-0431- 1723/2009
  Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 61. Nr sprawy 125/09. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu medycznego i wyposażenia do diagnostyki i leczenia białaczek ostrych u dorosłych dla WSS im. M. Kopernika w Łodzi o wartości poniżej 206 000 EURO.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Mikołaja Kopernika, Łódź
 62. DOSTAWA PIPET AUTOMATYCZNYCH DO LEŚNEGO BANKU GENÓW KOSTRZYCA W MIŁKOWIE.
  Zamawiający: Leśny Bank Genów Kostrzyca, Miłków
 63. Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
  Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 64. Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
  Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 65. Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnego dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
  Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 66. Dostawa laboratoryjnej wirówki stołowej z chłodzeniem
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
 67. Dostawa przyrządu wielofunkcyjnego i sprzętu laboratoryjnego dla Instytutów C1 i C2 Politechniki Krakowskiej
  Zamawiający: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych, Kraków
 68. Dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 69. Dostawę i instalacja aparatury laboratoryjnej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie dla potrzeb realizacji Projektu Innowacyjna Oferta Edukacyjna Uniwersytetu Rolniczego Im. Hugona Kołłątaja w Krakowie współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Nr Pokl. 04.01.01-00-333-08
  Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 70. Dostawa mikrowirówki laboratoryjnej
  Zamawiający: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków
 71. Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego/zadania 1-34/.Procedura nr IHiT/P/46/2009
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 72. Dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 73. Drobny sprzęt laboratoryjny i apteczny
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Marii Panny, Częstochowa
 74. Sprawa nr NA-P/83/2009 Dostawa aparatury laboratoryjnej dla Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 75. DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE APARATURY LABORATORYJNEJ
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Rzeszów
 76. Roczna, sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, probówek i końcówek do pipet oraz rękawiczek jednorazowych do magazynu ICHB PAN w Poznaniu.
  Zamawiający: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań
 77. dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 78. dostawa i instalacja aparatury laboratoryjnej dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
  Zamawiający: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 79. DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
 80. Dostawę sprzętu do badań i testowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego: Spektrofotometr UV-Vis z wyposażeniem, waga analityczna elektroniczna, wagosuszarka laboratoryjna z wyposażeniem, łaźnia wodna czteromiejscowa z wyposażeniem, odczynniki , sprzęt laboratoryjny dla studiów podyplomowych realizowanych z projektu Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu.
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 81. Wirówka laboratoryjna wraz z wyposażeniem dla WMW
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, Warszawa
 82. dostawa przyrządów do badań i testowania dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Rzeszowskiego - Katedry Biochemii i Biologii Komórki, Katedry Chemii i Toksykologii Żywności
  Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów
 83. Dostawa stanowiska dydaktycznego do prowadzenia procesów biokatalitycznych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski Wydział Chemii, Warszawa
 84. Sukcesywne dostawy standardowego szkła laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Uczelni
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
 85. Dostawa i montaż urządzeń laboratoryjnych.
  Zamawiający: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach, Katowice
 86. Sprawa nr NA-P/20/2009 Dostawa wytrząsarek laboratoryjnych ze stołem na kolby Erlenmajera szt. 4 dla Katedry Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  Zamawiający: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wrocław
 87. W-5 ZP/10/2009/ Aparatura laboratoryjna
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 88. Dostawa fabrycznie nowego stanowiska do badań silnika odrzutowego na potrzeby projektu Era Inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej.
  Zamawiający: Politechnika Poznańska, Poznań
 89. Dostawa i instalacja urządzeń laboratoryjnych dla Uniwersytetu Łódzkiego.
  Zamawiający: Uniwersytet Łódzki, Łódź
 90. dostawa 3 szt. suszarek laboratoryjnych do WIMiC-ZP/0574/2008
  Zamawiający: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków
 91. dostawa sprzętu laboratoryjnego ADM-ZP-26-20/08
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Wrocław
 92. Dostawa wirówek laboratoryjnych oraz inkubatora CO2 dla UM w łodzi - ZP/99/2008
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny, Łódź