Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Izabela

w KRS

Izabela Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Izabela
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Nowogród Bobrzański (Lubuskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hajducka Beata Emilia, Jaworska Halina, Szopa Danuta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szydłowski Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Czerwieńskie Towarzystwo Turystyczne, Czerwieńsk − KRS 0000069676
 2. Lubuskie Forum Wodociągowe, Szprotawa − KRS 0000609639
 3. Lucrum Solaris Sp. Z O.O., Pęsy − KRS 0000459076
 4. Maciej Derejczyk i Partnerzy Kancelaria Prawnicza, Wrocław − KRS 0000015829
 5. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Edukacji, Kultury i Integracji Społecznej Gniazdo, Bogaczów − KRS 0000358455
 6. Stowarzyszenie Ubezpieczeniowo-finansowe, Wrocław − KRS 0000411839
 7. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. Z O.O., Nowogród Bobrzański − KRS 0000446093
 8. Związek Stowarzyszeń Regionalny Bank Żywności, Zielona Góra − KRS 0000177610

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Cargosped Terminal Braniewo Sp. Z O.O., Braniewo − KRS 0000157107
 2. Dalkia Świebodzin Sp. Z O.O., Świebodzin − KRS 0000025494
 3. Gama - Olszewscy Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000040182
 4. Kancelaria Prawna i Usługi Specjalistyczne Animus Radca Prawny Artur Arkadiusz Świderski i Wspólnicy - Spółka Komandytowa, Wrocław − KRS 0000300451
 5. Kapitał Sp. Z O.O., Zielona Góra − KRS 0000064484
 6. Milickie Centrum Medyczne Sp. Z O.O., Milicz − KRS 0000367386
 7. Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. Z O.O., Milicz − KRS 0000322109
 8. Reason Service Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000016220

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański przez okres lutego 2014
  Zamawiający: Gmina Nowogród Bobrzański, Nowogród Bobrzański
  Przedmiotem zam. Jest: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Nowogród Bobrzański przez okres lutego 2014
 2. Nr spr. 8/DKW/EE/13 WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW WYTWARZANYCH NA TERENIE ZAKŁADU KARNEGO W KRZYWAŃCU.
  Zamawiający: Zakład Karny w Krzywańcu, Nowogród Bobrzański
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów wytwarzanych na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu. Rodzaj i ilość odpadów: 1. Odpady niesegregowane - Wywóz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - kod 20 03 01 - ilość 240m3 2. Odpady segregowane -Wywóz odpadów z papieru i tektury- kod 15 01 01, Wywóz odpadów z tworzyw sztucznych - kod 15 01 02, Wywóz odpadów ze szkła - kod 15 01 07 - ilość 140m3 3. Gruz - Wywóz zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia innego niż wymienione w 170106 - kod 17 01 07 - ilość 40 m3 o Symbole klasyfikacyjne podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206). o Podana wyżej ilość odpadów jest ilością szacunkową i może ona w niewielkim stopniu ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy. o Odbiór odpadów z siedziby zamawiającego musi być wykonywany specjalistycznym środkiem transportu na koszt i ryzyko wykonawcy. o Każde wykonanie usługi przez wykonawcę będzie udokumentowane kartą przekazania odpadów. o Odbiór odpadów z siedziby zamawiającego odbywać się będzie: 1 raz w tygodniu (w godzinach od 8:00 do 14:30 od poniedziałku do piątku), o Wykonawca udostępni Zamawiającemu na czas trwania umowy nieodpłatnie pojemniki zapewniające prawidłowe gromadzenie odpadów: 1. dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - kontenery o pojemności od 1 m3 do 5 m3 . Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką ilość kontenerów aby Zamawiający mógł w nich zgromadzić jednorazowo (w ciągu tygodnia) do 20 m3 odpadów. 2. dla odpadów segregowanych - kontenery o pojemności od 1 m3 do 5 m3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką ilość kontenerów aby Zamawiający mógł w nich zgromadzić jednorazowo (w ciągu tygodnia) łącznie do 20 m3 odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kontenerów umożliwiających prawidłową segregację odpadów (papier, szkło, plastik), 3. dla gruzu - kontener odkryty o pojemności od 5 m3 do 7 m3 1 szt., o Zamawiający zobowiązuje się do segregacji odpadów na poszczególne rodzaje, poprzez umieszczenie ich w pojemnikach otrzymanych od wykonawcy. o Zamawiający wymaga, aby usługa w zakresie odbioru odpadów odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tj. ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach. o Wykonawca przejmuje obowiązki wynikające z ustawy z dn. 14 grudnia 2012 r. o odpadach od momentu odbioru odpadów do zakończenia procesu ich zagospodarowania. Wykonawca odpowiada za odpady z chwilą ich przejęcia.
 3. PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PZP NA USŁUGĘ WYWOZU NIECZYSTOŚCI STAŁYCH ORAZ PRZEKAZANIE ICH DO SKŁADOWANIA I UTYLIZACJI Z TERENU ADMINISTROWANEGO PRZEZ JW. 5286 Z MIEJSCOWOŚCI: NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI SPRAWA 88/PN/2013
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 5286, Krosno Odrzańskie
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wywozu odpadów stałych z m. Nowogród Bobrzański
 4. 7/DKW/EE/13 Wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów wytwarzanych na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu
  Zamawiający: Zakład Karny w Krzywańcu, Nowogród Bobrzański
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi w zakresie wywozu odpadów wytwarzanych na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu
  Opis przedmiotu zamówienia:
  Rodzaj i ilość odpadów:
  1) Odpady niesegregowane -20 03 01 - 120m3
  2) Odpady segregowane - Wywóz odpadów z papieru i tektury, Wywóz odpadów z tworzyw sztucznych, Wywóz odpadów ze szkła - 70 m3

  1. Symbole klasyfikacyjne podano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206).
  2. Podana wyżej ilość odpadów jest ilością szacunkową i może ona w niewielkim stopniu ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy.
  3. Odbiór odpadów z siedziby zamawiającego musi być wykonywany specjalistycznym środkiem transportu na koszt i ryzyko wykonawcy.
  4. Każde wykonanie usługi przez wykonawcę będzie udokumentowane kartą przekazania odpadów.
  5. Odbiór odpadów z siedziby zamawiającego odbywać się będzie: 1 raz w tygodniu (w godzinach od 8:00 do 14:30 od poniedziałku do piątku),
  6. Wykonawca udostępni Zamawiającemu na czas trwania umowy nieodpłatnie pojemniki zapewniające prawidłowe gromadzenie odpadów:
  - dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych - kontenery o pojemności od 1 m3 do 7 m3 . Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką ilość kontenerów aby Zamawiający mógł w nich zgromadzić jednorazowo (w ciągu tygodnia) do 15 m3 odpadów.
  - dla odpadów segregowanych - kontenery o pojemności od 1 m3 do 7 m3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką ilość kontenerów aby Zamawiający mógł w nich zgromadzić jednorazowo (w ciągu tygodnia) łącznie do 9 m3 odpadów. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kontenerów umożliwiających prawidłową segregację odpadów (papier, szkło, plastik),
  7. Zamawiający zobowiązuje się do segregacji odpadów na poszczególne rodzaje, poprzez umieszczenie ich w pojemnikach otrzymanych od wykonawcy.
  8. Zamawiający wymaga, aby usługa w zakresie odbioru odpadów odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tj. ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.).
  9. Wykonawca przejmuje obowiązki wynikające z ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) od momentu odbioru odpadów do zakończenia procesu ich zagospodarowania. Wykonawca odpowiada za odpady z chwilą ich przejęcia.

Inne osoby dla Szymczak (864 osoby):