Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Janina

w KRS

Janina Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janina
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1953 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Recław (Zachodniopomorskie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ardan Stanisław, Fedorowicz Franciszek, Jamrożek Franciszek, Pawlak Józef, Sarnow Kazimierz, Szczepański Kazimierz, Szkudlarek Janina, Tchir Wiesława, Woronko Krzysztof

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żemojtel Teodor Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Regionalny Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych, Usługowych, Produkcyjnych i Handlowych W Szczecinie Z/s W Choszcznie, Choszczno − KRS 0000110759
 2. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Wolin, Recław − KRS 0000150193
 3. Stowarzyszenie Producentów Rolnych W Wolinie, Recław − KRS 0000138442
 4. Stowarzyszenie Sołtysów Gminy Wolin, Darzowice − KRS 0000018694
 5. Stowarzyszenie Sołtysów Ziemi Wolińskiej, Wolin − KRS 0000307364

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Wolinie, Wolin − KRS 0000042690

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM, W TYM W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W 2013 R..
  Zamawiający: Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina, Wolin
  1. W zakres zamówienia wchodzi świadczenie usług środkami transportu i sprzętem: samochodem ciężarowym wywrotką o możliwości załadunku i przewiezienia ładunku od 3,5 ton do 4 ton , z podwyższonymi i dzielonymi burtami na trzy strony, liczbą miejsc siedzących dla trzech osób, łącznie z miejscem dla kierowcy, samochodem ciężarowym, wywrotką o możliwości załadunku i przewiezienia ładunku powyżej 4 ton do 8 ton z podwyższonymi i dzielonymi w połowie długości burtami bocznymi , samochodem ciężarowym wraz z przyczepą z wywrotem do tyłu o możliwości załadunku i przewozu ładunku powyżej 12 ton do 25 ton łącznie, koparko - ładowarką kołową z otwieraną łyżką przednią o pojemności 1 -1,5 m 3. zestawem ciągnika z pługiem i piaskarką do odśnieżania i posypywania dróg w okresie zimy, zestawem ciągnika z pługiem do odśnieżania dróg w okresie zimy, zestawem ciągnika z piaskarką do posypywania dróg w okresie zimy. Usługi będą wykonywane pod potrzeby Gminy i wielkości zapotrzebowania na usługi nie można z góry określić. 2. Warunki wykonywania usług środkami transportu i sprzętem : 1) Wykonawca będzie wykonywał usługi za uprzednim zamówieniem telefonicznym Zamawiającego na wykonanie usługi, potwierdzonym faxem, z określeniem przez Zamawiającego sprzętu i środka transportu oraz dnia wykonania usługi. 2) c) dysponuje środkami transportu w ilości odpowiadającej ilości usług dla wykonywania których złożył ofertę cenową ( jeśli Wykonawca złoży ofertę cenową dla trzech pozycji usług w formularzu oferty, musi dysponować trzema różnymi samochodami, gdyż może zaistnieć potrzeba wykorzystania ich wszystkich równocześnie ), 3) Wykonawca przystąpi do wykonywania usługi w dniu roboczym, następującym po dniu telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania, chyba, że z zapotrzebowania będzie wynikał inny dłuższy termin, 4) Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wykonanie usługi w święta , niedziele i inne dni wolne od pracy z dwudniowym wyprzedzeniem, chyba , że z zapotrzebowania będzie wynikał inny dłuższy termin . 5) Usługi środkami transportowymi wykonywane będą na terenie Gminy Wolin, jak również w obrębie województwa zachodniopomorskiego, 6) Usługi sprzętem wykonywane będą na terenie Gminy Wolin, 7) Za wykonywanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboczogodzinę wykonywania usługi środkiem transportu czy sprzętem, przy czym czas pracy będzie liczony od momentu stawienia się Wykonawcy ze sprzętem do dyspozycji Kierownika Referatu Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Wolinie. Kierownik Referatu Gospodarstwa Pomocniczego akceptuje godz. rozpoczęcia i zakończenia pracy środka transportu i sprzętu. 8) Do czasu pracy nie wlicza się czasu dojazdu do świadczenia usług i odjazdu z miejsca świadczenia usług do bazy stacjonowania samochodu czy sprzętu . 9) Czas wykonywania usługi w danym dniu będzie podlegać potwierdzeniu przez Kierownika Referatu Gospodarczego bądź Kierownika Referatu Budownictwa, Inicjatyw i Działalności Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Wolinie,. a. dla środków transportowych - w karcie drogowej, b. dla sprzętu - w karcie pracy sprzętu . 10) Jako odpady inne niż niebezpieczne, Zamawiający w ramach zleconych usług zamierza transportować głównie : odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej , odpady z ogrodów i parków, papier ,szkło, opakowania z tworzyw sztucznych, inne odpady komunalne typu odpady z czyszczenia ulic i placów. 3. Warunki wykonywania usług w zakresie zimowego utrzymania dróg - mechanicznego odśnieżania i posypywania dróg na terenie Gminy Wolin : 1) Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w przypadku wystąpienia zjawisk powodujących konieczność odśnieżania lub zwalczania śliskości biorąc pod uwagę standardy odśnieżania i posypywania 2) W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić do pracy zastępczy środek transportu z zamontowanymi urządzeniami technicznymi, aby nie dopuścić do sytuacji, w której brak sprzętu uniemożliwi wykonywanie usługi. 3) Wykonawca wyznaczy osobę odpowiedzialną za wykonywanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg wyposażaną w telefon komórkowy, z którą jest możliwy kontakt przez całą dobę, 4) Do zapobiegania powstawaniu, likwidacji i łagodzenia skutków śliskości zimowej należy stosować następujące środki chemiczne i materiały uszorstniające : a) sól drogowa, b) mieszanina piaskowo-solna w stosunku wagowym 95% piasek+5% NaCL 5) W/w materiały zabezpiecza zamawiający. Prace na drogach gminnych poza miastem będą odbywały się wyłącznie po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu Zamawiającego, przy czym Wykonawca winien rozpocząć wykonywania usługi w ciągu 3 godzin od złożenia zapotrzebowania
 2. WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM W 2012 R
  Zamawiający: Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina, Wolin
  1. W zakres zamówienia wchodzi świadczenie usług środkami transportu i sprzętem: a) samochodem ciężarowym wywrotką o możliwości załadunku i przewiezienia ładunku od 3,5 ton do 4 ton , z podwyższonymi i dzielonymi burtami na trzy strony, liczbą miejsc siedzących dla trzech osób, łącznie z miejscem dla kierowcy, b) samochodem ciężarowym, wywrotką o możliwości załadunku i przewiezienia ładunku powyżej 4 ton do 8 ton z podwyższonymi i dzielonymi w połowie długości burtami bocznymi , c) samochodem ciężarowym z wywrotem do tyłu o możliwości załadunku i przewiezienia ładunku powyżej 8 ton do 12 ton , d) samochodem ciężarowym wraz z przyczepą z wywrotem do tyłu o możliwości załadunku i przewozu ładunku powyżej 12 ton do 25 ton łącznie, e) koparko - ładowarką kołową z otwieraną łyżką przednią o pojemności 1 -1,5 m 3. f) Zestawem samochodu z pługiem i piaskarką lub ciągnika z pługiem i piaskarką przeznaczonych do odśnieżania i posypywania dróg w okresie zimy , g) Ładowaczem do załadunku mieszanki piasku i soli przeznaczonej dla celów likwidacji śliskości w okresie zimy

  Usługi będą wykonywane pod potrzeby Gminy i wielkości zapotrzebowania na usługi nie można z góry określić. 2. Warunki wykonywania usług : 1) Wykonawca będzie wykonywał usługi za uprzednim zamówieniem telefonicznym Zamawiającego na wykonanie usługi, potwierdzonym faxem, z określeniem przez Zamawiającego sprzętu i środka transportu oraz dnia wykonania usługi, 2) Wykonawca przystąpi do wykonywania usługi w dniu roboczym, następującym po dniu telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania, chyba, że z zapotrzebowania będzie wynikał inny dłuższy termin, 3)Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wykonanie usługi w święta , niedziele i inne dni wolne od pracy z dwudniowym wyprzedzeniem, chyba , że z zapotrzebowania będzie wynikał inny dłuższy termin, 4) Usługi środkami transportowymi wykonywane będą na terenie Gminy Wolin, jak również w obrębie województwa zachodniopomorskiego, 5) Usługi sprzętem wykonywane będą na terenie Gminy Wolin, 6) Za wykonywanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboczogodzinę wykonywania usługi środkiem transportu czy sprzętem, przy czym czas pracy będzie liczony od momentu stawienia się Wykonawcy ze sprzętem do dyspozycji Kierownika Referatu Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Wolinie. Kierownik Referatu Gospodarstwa Pomocniczego akceptuje godz. rozpoczęcia i zakończenia pracy środka transportu i sprzętu. 7) Do czasu pracy nie wlicza się czasu dojazdu do świadczenia usług i odjazdu z miejsca świadczenia usług do bazy stacjonowania samochodu czy sprzętu . 8) Czas wykonywania usługi w danym dniu będzie podlegać potwierdzeniu przez Kierownika Referatu Gospodarczego bądź Kierownika Referatu Budownictwa, Inicjatyw i Działalności Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Wolinie,. a) dla środków transportowych - w karcie drogowej, b) dla sprzętu - w karcie pracy sprzętu . 9) Jako odpady inne niż niebezpieczne, Zamawiający w ramach zleconych usług zamierza transportować głównie : a) odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej , b) odpady z ogrodów i parków, c) papier ,szkło, opakowania z tworzyw sztucznych, d) inne odpady komunalne typu odpady z czyszczenia ulic i placów.
 3. WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM W 2011 R.
  Zamawiający: Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina, Wolin
  W zakres zamówienia wchodzi świadczenie usług środkami transportu i sprzętem:
  1)samochodem ciężarowym wywrotką o możliwości załadunku i przewiezienia ładunku od 3,5 ton do 4 ton , z podwyższonymi i dzielonymi burtami na trzy strony, liczbą miejsc siedzących dla trzech osób, łącznie z miejscem dla kierowcy,
  2) samochodem ciężarowym, wywrotką o możliwości załadunku i przewiezienia ładunku powyżej 4 ton do 8 ton z podwyższonymi i dzielonymi w połowie długości burtami bocznymi ,
  3)samochodem ciężarowym z wywrotem do tyłu o możliwości załadunku i przewiezienia ładunku powyżej 8 ton do 12 ton ,
  4)samochodem ciężarowym wraz z przyczepą z wywrotem do tyłu o możliwości załadunku i przewozu ładunku powyżej 12 ton do 25 ton łącznie,
  5) koparko - ładowarką kołową z otwieraną łyżką przednią o pojemności 1 -1,5 m 3.
  Usługi będą wykonywane pod potrzeby Gminy i wielkości zapotrzebowania na usługi nie można z góry określić.

  Warunki wykonywania usług :
  1) Wykonawca będzie wykonywał usługi za uprzednim zamówieniem telefonicznym Zamawiającego na wykonanie usługi, potwierdzonym faxem, z określeniem przez Zamawiającego sprzętu i środka transportu oraz dnia wykonania usługi.

  2) Wykonawca przystąpi do wykonywania usługi w dniu roboczym, następującym po dniu telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania, chyba, że z zapotrzebowania będzie wynikał inny dłuższy termin,
  3) Zamawiający zgłosi zapotrzebowanie na wykonanie usługi w święta , niedziele i inne dni wolne od pracy z dwudniowym wyprzedzeniem, chyba , że z zapotrzebowania będzie wynikał inny dłuższy termin .
  4) Usługi środkami transportowymi wykonywane będą na terenie Gminy Wolin, jak również w obrębie województwa zachodniopomorskiego,
  5) Usługi sprzętem wykonywane będą na terenie Gminy Wolin,
  6) Za wykonywanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboczogodzinę wykonywania usługi środkiem transportu czy sprzętem, przy czym czas pracy będzie liczony od momentu stawienia się Wykonawcy ze sprzętem do dyspozycji Kierownika Referatu Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Wolinie. Kierownik Referatu Gospodarstwa Pomocniczego akceptuje godz. rozpoczęcia i zakończenia pracy środka transportu i sprzętu.
  7) Do czasu pracy nie wlicza się czasu dojazdu do świadczenia usług i odjazdu z miejsca świadczenia usług do bazy stacjonowania samochodu czy sprzętu .
  8) Czas wykonywania usługi w danym dniu będzie podlegać potwierdzeniu przez Kierownika Referatu Gospodarczego bądź Kierownika Referatu Budownictwa, Inicjatyw i Działalności Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Wolinie,.
  a) dla środków transportowych - w karcie drogowej,
  b) dla sprzętu - w karcie pracy sprzętu .
  9) Jako odpady inne niż niebezpieczne, Zamawiający w ramach zleconych usług zamierza transportować głównie : dpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej ,odpady z ogrodów i parków, papier ,szkło, opakowania z tworzyw sztucznych,inne odpady komunalne typu odpady z czyszczenia ulic i placów.
 4. WYKONYWANIE USŁUG ŚRODKAMI TRANSPORTU I SPRZĘTEM W 2010 R
  Zamawiający: Gmina Wolin reprezentowana przez Burmistrza Wolina, Wolin
  2. W zakres zamówienia wchodzi świadczenie usług środkami transportu i sprzętem:
  - samochodem ciężarowym wywrotką o ładowności 5 - 5,5 ton z podwyższonymi i dzielonymi w połowie długości burtami bocznymi,
  - samochodem ciężarowym z wywrotem do tyłu o ładowności 10-12 ton,
  - samochodem ciężarowym wraz z przyczepą z wywrotem do tyłu o ładowności 25 ton łącznie,
  - koparko - ładowarką kołową z otwieraną łyżką przednią o pojemności 1 -1,5 m 3.
  na rzecz Gminy Wolin, pod potrzeby, których wielkości zapotrzebowania nie można z góry
  określić, przy czym:
  1)Wykonawca będzie wykonywał usługi za uprzednim zamówieniem telefonicznym Zamawiającego na wykonanie usługi, z określeniem przez Zamawiającego sprzętu i środka transportu,
  2)Wykonawca przystąpi do wykonywania usługi w dniu roboczym, następującym po dniu telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania,
  3)Usługi środkami transportowymi wykonywane będą na terenie Gminy Wolin, jak również w obrębie województwa zachodniopomorskiego,
  4)Usługi sprzętem wykonywane będą na terenie Gminy Wolin,
  5)Za wykonywanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboczogodzinę wykonywania usługi środkiem transportu czy sprzętem, przy czym czas pracy będzie liczony od momentu stawienia się Wykonawcy ze sprzętem do dyspozycji Kierownika Referatu Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Wolinie. Kierownik Referatu Gospodarstwa Pomocniczego akceptuje godz. rozpoczęcia i zakończenia pracy środka transportu i sprzętu.
  (Do czasu pracy nie wlicza się czasu dojazdu do świadczenia usług i odjazdu z miejsca świadczenia usług do bazy stacjonowania samochodu czy sprzętu) .
  6)Czas wykonywania usługi w danym dniu będzie podlegać potwierdzeniu przez Kierownika Referatu Gospodarczego bądź Kierownika Referatu Budownictwa, Inicjatyw i Działalności Gospodarczych Urzędu Miejskiego w Wolinie .
  a)dla środków transportowych - w karcie drogowej,
  b)dla sprzętu - w karcie pracy sprzętu .
  7) Jako odpady inne niż niebezpieczne, Zamawiający w ramach zleconych usług zamierza transportować głównie :
  -odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej ,
  - odpady z ogrodów i parków,
  - papier ,szkło, opakowania z tworzyw sztucznych,
  - inne odpady komunalne typu odpady z czyszczenia ulic i placów.

Inne osoby dla Szymczak (905 osób):