Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Maciej Jan

w KRS

Maciej Jan Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Maciej
Drugie imię:Jan
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1963 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Wałcz (Zachodniopomorskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brylska Bogumiła, Kaszuba Małgorzata Beata, Narkiewicz Krystyna, Pawłowski Marek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jarocka Renata
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brusiło Grażyna, Chackiewicz Zbigniew Sylwester, Hanczar Tomasz Michał, Jabłonka Roman, Jaszkowic Agnieszka Małgorzata, Kamczycki Mirosław Franciszek, Kęsik Jerzy, Kornet Marek, Koteras Ewa Joanna, Krzemińska Irena, Maksimczyk Jan, Stadnik Henryk

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilczyński Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Euro Bart Spedycja Sp. Z O.O., Mirosławiec − KRS 0000139693
 2. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Piła, Piła − KRS 0000233734
 3. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Wałcz − KRS 0000058669
 4. Unimetal Sp. Z O.O. W Złotowie, Złotów − KRS 0000133686
 5. Zakład Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O. W Wałczu, Wałcz − KRS 0000095113
 6. Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. Z O.O. W Wałczu, Wałcz − KRS 0000173090
 7. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. Z O.O., Złotów − KRS 0000143526
 8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O. W Wałczu, Wałcz − KRS 0000186945

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gebi Polska Sp. Z O.O., Wałcz − KRS 0000081765
 2. Huth Gaddum Guss Sp. Z O.O., Wałcz − KRS 0000245001
 3. Pilskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Piła − KRS 0000113850
 4. Romb S.A., Złotów − KRS 0000120632
 5. Zakład Produkcji Biopaliw Sp. Z O.O., Wałcz − KRS 0000170441

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Usług przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2016/2017
  Zamawiający: Gmina Wałcz, Wałcz
  Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług przewozów szkolnych obejmujących dowozy dzieci do szkół położonych na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2016/2017.
  Pod pojęciem przewozów szkolnych Zamawiający rozumie realizację odwozów uczniów w ramach komunikacji regularnej specjalnej wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów. Przewozy dzieci będą dokonywane: z punktu zbiorczego (przystanku) w miejscu zamieszkania, do wskazanej szkoły, zgodnie ze szczegółowym godzinowym rozkładem kursów wraz z wyznaczonymi przystankami - do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. Dowóz uczniów do placówek oświatowych w dni powszednie nie może rozpoczynać się wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem lekcji w poszczególnych szkołach. Odówz nie może kończyć się później niż godzinę po zakończeniu lekcji, zgodnie z planem zajęć w poszczególnych placówkach. Przewozy szkolne obejmują wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2016/2017. Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach, natomiast przystanki (punkty zbiorcze) na trasie wyznacza Zamawiający w każdej objętych dowozem miejscowości.
  Przedmiot zamówienia składa się z 8 części - tras, które są wyszczególniane w załączniku nr 7do SIWZ.
  Dowożenie dotyczy wyłącznie dzieci, młodzieży oraz nauczycieli.
  Szacunkowe ilości dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości oraz szkół zawiera załącznik nr 7 do SIWZ.
 2. Usługa ubezpieczenia Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu
  Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu, Wałcz
  1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i
  posiadanego mienia – dotyczy majątku własnego
  2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i
  posiadanego mienia – dotyczy zasobu mieszkaniowego Gminy Wałcz zarządzanego
  przez TBS Sp. z o.o. w Wałczu
  3. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów - dotyczy majątku własnego
  4. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów - dotyczy zasobu mieszkaniowego
  Gminy Miejskiej Wałcz zarządzanego przez TBS Sp. z o.o. w Wałczu
  5. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia
  6. Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji
  7. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie All Risk
  8. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości
 3. Usługa kompleksowego ubezpieczenia Zakładu Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Wałczu
  Zamawiający: Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o., Wałcz
  PAKIET I 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia 2. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów 3. Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia 4. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji 5. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk 6. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych PAKIET II 1. Ubezpieczenia komunikacyjne.
 4. Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2014/2015
  Zamawiający: Gmina Wałcz, Wałcz
  Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi przewozów szkolnych obejmujących dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Wałcz w roku szkolnym 2014-2015.
  Pod pojęciem przewozów szkolnych Zamawiający rozumie realizację odwozów uczniów w ramach komunikacji regularnej specjalnej wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów. Przewozy dzieci będą dokonywane : - z punktu zbiorczego (przystanku) w miejscu zamieszkania, do wskazanej szkoły gminnej zgodnie ze szczegółowym godzinowym rozkładem kursów wraz z wyznaczonymi przystankami; - do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. Dowóz uczniów do placówek oświatowych w dni powszednie nie może rozpoczynać się wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem lekcji w poszczególnych szkołach. Odwóz nie może kończyć się później niż godzinę po zakończeniu lekcji, zgodnie z planem zajęć w poszczególnych placówkach. Przewozy szkolne obejmują wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2014-2015. Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach, natomiast przystanki (punkty zbiorcze) na trasie wyznacza Zamawiający w każdej z objętych dowozem miejscowości.
  Przedmiot zamówienia składa się z 8 części - tras, które są wyszczególnione w załączniku Nr 7do SIWZ.
  Każdy wykonawca może złożyć ofertą na dowolną ilość części - tras.
  Ilości dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości oraz szkół zawiera załącznik Nr 7 do SIWZ.
  Dowożenie dotyczy wyłącznie dzieci i młodzieży oraz nauczycieli.
  Szacunkowe ilości dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości oraz szkół zawiera załącznik Nr 7 do SIWZ
 5. ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA REMONCIE BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. M. J. PIŁSUDSKIEGO 29 W WAŁCZU
  Zamawiający: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Wałczu, Wałcz
  1. Przedmiotem zamówienia są: Roboty budowlane polegające na remoncie budynku mieszkalnego przy ul. M. J. Piłsudskiego 29 w Wałczu, działka nr 2781. 2. Przedmiot zamówienia został opisany w projekcie budowlanym i wykonawczym do zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz STWiOR stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a. Elewacji tj. demontaż parapetów, skucia występów przy parapetach, przemurowania nadproży okiennych szt. 2 - wycena indywidualna, rozbiórka podbitki okapów z desek, rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku, zbicie tynków w całości, wykonanie izolacji termicznej ścian zewnętrznych i ościeży wg. projektu styropian gr. 15 cm, wykonanie podbitki okapów z desek struganych gr. 18 mm, wykonanie parapetów z płytek klinkierowych, montaż rur spustowych z demontażu ze sprawdzeniem drożności kanalizacji deszczowej, czyszczenie i spoinowanie cokołu z cegły czerwonej, wykonanie opaski z kostki brukowej polbruk gr. 60 mm na podsypce piaskowej. Współczynnik przenikania ciepła ścian po ociepleniu: U =0,24 W/(m2K). b. Wymiany stolarki okiennej tj. na częściach wspólnych klatki schodowej, strychu i piwnicach oraz w lokalach mieszkalnych Gminy Miejskiej (łącznie 25 szt.), okna z PCV, współczynnik przenikania ciepła okna Umax=1,3 Wm2/K, w każdym oknie wymienianym (prostokątnym) nawiewnik higrosterowalny. Wymiana okien w lokalach w najmie obciąża tylko Gminę Miejską (osobna faktura). Okna w mieszkaniach, klatce schodowej, piwnicach uchylno - rozwierne, okna na klatce schodowej i strychu o kształcie trójkąta uchylne do wietrzenia i mycia. c. Schodów zewnętrznych do piwnic - rozebranie schodów (z wykonaniem wykopu pod wykonanie tynku i izolacji od strony zewnętrznej) oraz ponowne wykonanie o tych samych parametrach (wymiarach), ławy betonowe z betonu B 15, ściany z bloczków żwirobetonowych na zaprawie cementowej, izolacja pozioma 2x papa na lepiku, izolacja pionowa 2x lepik asfaltowy, schody i podesty posadzka betonowa B 15. d. Izolacji pionowej ścian piwnic tj. odkrycie ścian piwnic do poziomu dołu ław fundamentowych, odbicie tynków, wykonanie tynków zewnętrznych cementowych kat. II na ścianach murowanych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej 2x na gorąco z lepiku, zasypanie wykopów. 4. Wykonawca zobowiązany jest do: a. przejęcia terenu budowy od Zamawiającego, zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania terenu budowy oraz zapewnienia dozoru terenu budowy i mienia na terenie budowy na własny koszt, b. dostarczenia Zamawiającemu materiałów, urządzeń i dokumentów, niezbędnego personelu oraz innych rzeczy i usług koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy, c. wyposażenia zaplecza budowy we wszelkie przedmioty jakiejkolwiek natury, które są niezbędne dla lub podczas wykonywania robót, d. pokrycia kosztów poboru wody, energii elektrycznej, e. oznaczenia terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty podstawowe lub tymczasowe oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego jako miejsca pracy, które mogą być wymienione jako stanowiące część placu budowy, f. zapewnienia pełnej ochrony i zabezpieczenia terenu budowy, g. dokonania niezbędnych zajęć dróg, chodników, itp. - na własny koszt po uzyskaniu stosownych zezwoleń (jeżeli zajdzie taka konieczność), przestrzegania przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, itp. oraz umożliwić wstęp na teren budowy pracownikom organów kontrolujących, celem dokonywania kontroli i udzielać im danych i informacji wymaganych przepisami, h. podejmowania wszelkich kroków dla ochrony środowiska na placu budowy i poza nim, w celu uniknięcia szkód lub nadmiernej uciążliwości dla osób i dóbr publicznych lub innych ujemnych skutków, związanych z działaniem Wykonawcy, i. utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód oraz na bieżąco usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, urządzenia prowizoryczne, itp., j. usunięcia po zakończeniu robót na własny koszt, poza teren budowy wszelkie urządzenia tymczasowe, zaplecze, itp. oraz pozostawić cały teren budowy i robót nadający się do użytkowania, w stanie uporządkowanym, k. usuwania niezwłocznie ujawnionych usterek, l. wykonywania na swój koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, m. zgłaszania Przedstawicielowi Zamawiającego robót ulegających zakryciu lub zanikających, n. sporządzenia i uzgodnienia dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie jej Zamawiającemu, o. zastosowania podczas robót materiałów, które powinny posiadać obowiązujące aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wyrobu, certyfikaty stwierdzające przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie, p. w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia, q. wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanego i zatwierdzonego projektu budowlanego i wykonawczego, obowiązującym prawem, normami, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i niniejszą SIWZ, r. wykonania robót pomocniczych, przygotowawczych i porządkowych oraz naprawa ewentualnych uszkodzeń. 5. Istniejące systemy teleinformatyczne wraz z osprzętem antenowym i z okablowaniem, Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniem i zniszczeniem lub w przypadku braku możliwości prowadzenia robót Wykonawca winien dokonać ich demontażu i ponownego montażu i przekazać po zakończeniu robót w stanie technicznym pełnej funkcjonalności. 6. Roboty budowlane prowadzone będą na czynnym obiekcie, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć i uwzględnić w wycenie ofertowej dodatkowe koszty związane z prowadzeniem robót w warunkach utrudnionych. 7. Odbiór końcowy: a. Zamawiający dokona odbioru robót będących przedmiotem zamówienia w terminie do 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia zakończenia prac, b. Przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia, c. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego i Przedstawicieli Wykonawcy. d. Odbiór końcowy zostanie potwierdzony bezusterkowym protokołem odbioru ostatecznego robót wykonanych należycie tj. bez wad i usterek. 8. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dokumentację powykonawczą - opisaną i skompletowaną w jednym egzemplarzu; wymagane dokumenty, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami; dokumenty (aprobaty techniczne, deklaracje zgodności wyrobu, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 9. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek lub innych nieścisłości, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek stwierdzonych w trakcie odbioru w określonym terminie Zamawiający ma prawo do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy. Nie wyłącza to prawa odstąpienia Zamawiającego od umowy. 10. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia. 11. Wykonanie robót będzie się uważać za zakończone - odbiór końcowy, jeżeli zostanie podpisany bezusterkowy protokół odbioru końcowego robót przez Przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę. 12. Warunki wykonania zamówienia: a. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: Ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r., nr 120, poz. 1126). 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wg zasad określonych Kodeksem cywilnym oraz postanowieniami Zamawiającego zawartymi w treści wzoru umowy będącej załącznikiem nr 8 do SIWZ.
 6. Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2013/2014
  Zamawiający: Gmina Wałcz, Wałcz
  Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi przewozów szkolnych obejmujących dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Wałcz w roku szkolnym 2013-2014.
  Pod pojęciem przewozów szkolnych Zamawiający rozumie realizację odwozów uczniów w ramach komunikacji regularnej specjalnej wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów. Przewozy dzieci będą dokonywane : - z punktu zbiorczego (przystanku) w miejscu zamieszkania, do wskazanej szkoły gminnej zgodnie ze szczegółowym godzinowym rozkładem kursów wraz z wyznaczonymi przystankami; - do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. Dowóz uczniów do placówek oświatowych w dni powszednie nie może rozpoczynać się wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem lekcji w poszczególnych szkołach. Odwóz nie może kończyć się później niż godzinę po zakończeniu lekcji, zgodnie z planem zajęć w poszczególnych placówkach. Przewozy szkolne obejmują wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2013-2014. Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach, natomiast przystanki (punkty zbiorcze) na trasie wyznacza Zamawiający w każdej z objętych dowozem miejscowości.
  Przedmiot zamówienia składa się z 14 części - tras, które są wyszczególnione w załączniku Nr 1a do SIWZ.
  Każdy wykonawca może złożyć ofertą na dowolną ilość części - tras.
  Ilości dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości oraz szkół zawiera załącznik Nr 1a do SIWZ.
  Dowożenie dotyczy wyłącznie dzieci i młodzieży oraz nauczycieli.
 7. Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2012/2013
  Zamawiający: Gmina Wałcz, Wałcz
  Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi przewozów szkolnych obejmujących dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Wałcz w roku szkolnym 2012-2013.
  Pod pojęciem przewozów szkolnych Zamawiający rozumie realizację dowozów oraz odwozów uczniów w ramach komunikacji regularnej specjalnej wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów. Przewozy dzieci będą dokonywane : - z punktu zbiorczego (przystanku) w miejscu zamieszkania, do wskazanej szkoły gminnej zgodnie ze szczegółowym godzinowym rozkładem kursów wraz z wyznaczonymi przystankami; - do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. Dowóz uczniów do placówek oświatowych w dni powszednie nie może rozpoczynać się wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem lekcji w poszczególnych szkołach. Odwóz nie może kończyć się później niż godzinę po zakończeniu lekcji, zgodnie z planem zajęć w poszczególnych placówkach. Przewozy szkolne obejmują wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2012-2013. Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach, natomiast przystanki (punkty zbiorcze) na trasie wyznacza Zamawiający w każdej z objętych dowozem miejscowości.
  Przedmiot zamówienia składa się z 15 części - tras, które są wyszczególnione w załączniku Nr 1a do SIWZ.
  Każdy wykonawca może złożyć ofertą na dowolną ilość części - tras.
  Ilości dzieci dowożonych z poszczególnych miejscowości oraz szkół zawiera załącznik Nr 1a do SIWZ.
  Dowożenie dotyczy wyłącznie dzieci i młodzieży.
 8. Usługi przewozów regularnych specjalnych uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2011/2012
  Zamawiający: Gmina Wałcz, Wałcz
  Przedmiotem postępowania jest świadczenie usługi przewozów szkolnych obejmujących dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Wałcz w roku szkolnym 2011-2012. Pod pojęciem przewozów szkolnych Zamawiający rozumie realizację dowozów oraz odwozów uczniów w ramach komunikacji regularnej specjalnej wraz z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania oraz przejazdu uczniów. Przewozy dzieci będą dokonywane : - z punktu zbiorczego (przystanku) w miejscu zamieszkania, do wskazanej szkoły gminnej zgodnie ze szczegółowym godzinowym rozkładem kursów wraz z wyznaczonymi przystankami; - do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. Dowóz uczniów do placówek oświatowych w dni powszednie nie może rozpoczynać się wcześniej niż godzinę przed rozpoczęciem lekcji w poszczególnych szkołach. Odwóz nie może kończyć się później niż godzinę po zakończeniu lekcji, zgodnie z planem zajęć w poszczególnych placówkach. Przewozy szkolne obejmują wszystkie dni nauki szkolnej określone przez Ministra Edukacji Narodowej w kalendarzu roku szkolnego 2011-2012. Przystanki docelowe znajdują się przy szkołach, natomiast przystanki (punkty zbiorcze) na trasie wyznacza Zamawiający w każdej z objętych dowozem miejscowości. Przedmiot zamówienia składa się z 17 części - tras, które są wyszczególnione w załączniku Nr 1a do SIWZ. Każdy wykonawca może złożyć ofertą na dowolną ilość części - tras. Ilości dzieci dowożonych zawiera załącznik Nr 1b do SIWZ. Dowożenie dotyczy wyłącznie dzieci i młodzieży..
 9. Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjum w obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2010/2011
  Zamawiający: Gmina Wałcz, Wałcz
  Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów autobusami do szkół. Ilości dzieci dowożonych zawiera załącznik Nr 2. Dowożenie uczniów do szkół odbywać się będzie wg rozkładu jazdy stanowiącego załącznik Nr 3. Dowożenie młodzieży szkolnej odbywać się będzie do 4 Szkól Podstawowych i Gimnazjum w m. Chwiram. Dowożenie dotyczy wyłącznie dzieci i młodzieży. Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, został ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie może być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym.
 10. Autobusowe dowożenie uczniów Szkół Podstawowych i Gimnazjumw obrębie Gminy Wałcz w roku szkolnym 2009/2010
  Zamawiający: Gmina Wałcz, Wałcz
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowożenie uczniów autobusami do szkół. Ilości dzieci dowożonych zawiera załącznik Nr 2. Dowożenie uczniów do szkół odbywać się będzie wg rozkładu jazdy ustalonego przez Dyrektora Administracji Samorządowej Placówek Oświatowych Gminy Wałcz. Rozkład jazdy stanowi załącznik Nr 3. Dowożenie młodzieży szkolnej odbywać się będzie do 4 Szkól Podstawowych i Gimnazjum w m. Chwiram. Dowożenie dotyczy wyłącznie młodzież. Wykonawcy zabrania się łączenia przewozów szkolnych z przewozem innych osób. Rozkład jazdy, wg którego będą świadczone usługi przewozowe, został ustalony do potrzeb planów lekcyjnych i nie może być zmieniany bez uzgodnienia z Zamawiającym

Inne osoby dla Szymczak Maciej Jan (39 osób):