Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Marek

w KRS

Marek Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1972 r., wiek 46 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie), Gdynia (Pomorskie), Szczypkowice (Pomorskie), Słupsk (Pomorskie), Ustka (Pomorskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Klimek Józef Ireneusz, Kowalczyk Dariusz Piotr, Rudewicz Jan Grzegorz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dudka Andrzej
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kuzioła Piotr
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Harkawik Elżbieta, Kuzioła Piotr
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Klimek Józef Ireneusz, Kuzioła Piotr

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ćwigoń Szymczak Kinga, Harkawik Elżbieta, Kuzioła Piotr, Mudry Marcin, Ziemiec Maciej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Ziarno Krzysztof Michał
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Harkawik Elżbieta, Kuzioła Piotr
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kowalczyk Dariusz, Kuzioła Piotr
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Klimek Józef Ireneusz, Kuzioła Piotr

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Spruch Paulina Sylwia

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrum Konsultingu Biznesowego Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000545896
 2. Centrum Wsparcia Dla Biznesu Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000472001
 3. Elektrownia Słoneczna Zawada Pilicka Sp. Z O.O., Ustka − KRS 0000442412
 4. Hotel Jantar Ćwigoń i Wspólnicy Sp. J., Ustka − KRS 0000681889
 5. Jm Building Sp. Z O.O., Szczypkowice − KRS 0000429430
 6. Kw Invest Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000699142
 7. Martom Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000339196
 8. Mp Global Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000442401
 9. New Media Xpress Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000356270
 10. P.h.u. Babs Pets Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000691022
 11. Perigroup Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000333691
 12. Polservice Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000442528
 13. Proinvest Partner Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000442410
 14. Techpol S.A., Szczecin − KRS 0000620291

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Przebudowa kamiennego parapetu i ekspozycja 2 pamiątkowych płyt granitowych na falochronie centralnym w Świnoujsciu
  Zamawiający: Urząd Morski w Szczecinie, Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest naprawa kamiennego muru (tzw. parapetu) falochronu Centralnego i posadowienie 2 kamiennych pamiątkowych płyt z okresu początku budowy falochronu w XIX wieku.
  Obiekt ten nie jest wpisany do rejestru zabytków. Jednak ze względu na wartości historyczne, wszelkie prace określone w dalszej części opisu przedmiotu zamówienia uwzględniają zalecenia konserwatorów zabytków, jakie są w posiadaniu Zamawiającego.
  Mur kamienny należy pozostawić w układzie obecnym, przeprowadzając tylko prace konserwatorskie polegające na uzupełnieniu brakujących elementów kamiennych, spoinowaniu oraz wbudowaniu pamiątkowych tablic przy pomocy wykonania w korpusie muru rdzenia żelbetowego, niewidocznego z zewnątrz po odtworzeniu układu kamieni.
  Zakres robót przewidzianych do wykonania przy kamiennym murze zawierać powinien możliwość wbudowania w korpus muru dwóch pamiątkowych tablic kamiennych. Tablice te po oczyszczeniu i konserwacji zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków powinny być przygotowane do montażu pionowego poprzez nawiercenie i wklejenie w nie prętów na klej epoksydowy, na których to prętach płyta ma być wklejona w mur (w uprzednio przygotowaną wnękę w murze).
  Tablice te zostały już przez Zamawiającego zakonserwowane zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi i są złożone w Bazie Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego, w Świnoujściu, odległej od miejsca ich wbudowania o ok. 5 km.
  Zaleca się jednakże zmienić sposób przygotowania tablicy do wbudowania poprzez wklejenie śrub w analogiczny sposób jak wynika z zaleceń konserwatora, a który to sposób ma zapewnić stabilność osadzenia śrub w tablicy z zachowaniem jej charakteru. Śruby osadzić po spodniej stronie płyt. Następnie do tych śrub należy zamocować sztywną ramę np. z profili walcowanych (np. z ceowników), które to byłyby bezpośrednio wtopione w rdzeń muru z betonu, dla zapewnienia odpowiedniego zakotwienia i stabilności płyt w murze.
  Mur kamienny, po wyznaczeniu dokładnych miejsc wbudowania płyt (po uzgodnieniu z Inwestorem) należy po uprzednim ponumerowaniu poszczególnych kamieni w układzie muru, celem umożliwienia jego późniejszego odtworzenia w obecnym układzie, rozebrać, w zakresie wymaganym do osadzenia płyt. Zaleca się wykonać rozbiórki większej niż wymagana powierzchni muru o około 0,5m z każdej strony celem umożliwienia swobodnego dostępu do mocowania oraz stabilizacji podczas betonowania.
  Po dokonaniu zinwentaryzowanej rozbiórki struktur muru w miejscu wbudowania tablic należy wykonać rdzeń żelbetowy w murze, celem umożliwienia zastabilizowania ramy z profili przykręconych do tablic. (na takiej ramie mają spoczywać tablice). Profile mocowane na dystansach do płyty powinny być zabetonowane w rdzeniu żelbetowym korpusu muru. Szczegółowe wymiary oraz układ żelbetowego rdzenia w strukturze muru powinien wynikać z obliczeń statyczno-wytrzymałościowych zawartych w projekcie, oraz zapewniać bezpieczne użytkowanie muru z zamontowanymi płytami.
  Po wykonaniu osadzenia oraz zastabilizowania płyt w murze należy odtworzyć mur w pierwotnym układzie, odzwierciedlając istniejący układ kamieni.
  Szczelinę pomiędzy murem a tablicą należy w porozumieniu z konserwatorem zabytków, wypełnić materiałem elastycznym dla zapewnienia uszczelnienia powierzchni styków tablicy z murem.
  Kamienie pozostałe z rozbiórki w miejscach wykonania rdzenia żelbetowego (pochodzące z rdzenia istniejącego muru), a które to nie zostały wykorzystane do odbudowy muru należy wykorzystać do uzupełnienia braków i ubytków struktur muru w miejscach wymaganych, celem zachowania oryginalnej materii zabytkowej. Po użyciu wszystkich elementów pochodzących z muru, należy uzupełnić pozostałe braki i ubytki zbliżonym pod względem struktury i barwy kamieniem.
  Spękane i zwietrzałe zaprawy w spoinach muru należy usunąć, a powstałe przestrzenie wypełnić nową zaprawą po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków. Zastosowane materiały nie mogą mieć negatywnego wpływu na oryginalną zabytkową materię poszczególnych elementów.
  Dodatkowo cały mur powinien zostać oczyszczony z roślin oraz innych zanieczyszczeń, w tym pyłów i zalegającego brudu, celem nadania świeżego, wizualnego efektu.
  Schody przylegające do muru, nie będące pierwotną częścią muru należy usunąć, a mur oczyścić z resztek betonu w miejscu styku schodów z murem.
  Po renowacji muru i zapraw łączących należy wykonać warstwę ochronną w postaci impregnatu, który zabezpieczy mur na kolejne lata przed negatywnym wpływem środowiska morskiego, soli oraz substancji z ptasich odchodów.
  Ponadto dla stężenia korpusu muru należy rozważyć możliwość zastosowania iniekcji z preparatów wiążących, celem ponownego powiązania warstw kamiennych ze sobą dla zwiększenia stabilności muru oraz wypełnienia zwietrzałych kawern w strukturze muru.
  Tablice powinny zostać wbudowane na początku muru (licząc od ujścia kanału portowego) po stronie odlądowej dla zabezpieczenia przed bezpośrednim działaniem rozbryzgów wody morskiej.
  Po zakończeniu prac związanych z konserwacją muru oraz montażu pamiątkowych płyt granitowych, teren wokół obiektu należy zagospodarować poprzez wycięcie roślinności, wykonaniu chodnika wzdłuż muru wraz z odwodnieniem liniowym oraz wykonaniu nowego trawnika.