Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Roland Marek

w KRS

Roland Marek Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Roland
Drugie imię:Marek
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1956 r., wiek 63 lata
Miejscowości:Łęczna (Lubelskie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Chagowski Marek Jerzy, Kopeć Monika, Kubaszewski Piotr Marek, Legieć Tadeusz Gabriel, Legieć Teresa, Tyborski Rafał Stanisław

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Sutkowski Marcin Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Br East Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000752167
 2. Bumech Mining Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000701042
 3. Bumech S.A. W Restrukturyzacji, Katowice − KRS 0000291379
 4. Eco Radius Sp. Z O.O., Iwiny − KRS 0000319584
 5. Fundacja Przystań W Ścinawie, Ścinawa − KRS 0000479296
 6. Health Care, Gdańsk − KRS 0000596101
 7. K2 Solutions Sp. Z O.O., Legnickie Pole − KRS 0000479991
 8. Kartonex Sp. Z O.O., Krasnystaw − KRS 0000090287
 9. Kobud S.A., Łęczna − KRS 0000634653
 10. Korporacja Gwarecka Spólka Akcyjna, Bogdanka − KRS 0000106920
 11. Macromoney Corporate Finance Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000507995
 12. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Wschód S.A., Lublin − KRS 0000042933
 13. Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych Wschód Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000033404
 14. Spółdzielnia Budowlano-mieszkaniowa Choiny W Lublinie, Lublin − KRS 0000078773
 15. Stowarzyszenie Na Rzecz Integracji i Rozwoju Regionu Nasz Region, Lubin − KRS 0000317111

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Budownictwo Infrastrukturalne Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000354420
 2. Bumech - Technika Górnicza Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000361157
 3. Composys Group Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000250182
 4. Dick Inter S.A., Gdańsk − KRS 0000200412
 5. Eurogór Sp. Z O.O., Suszec − KRS 0000226798
 6. Fone Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000143177
 7. G Financial Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000598551
 8. Górnik Łęczna S.A., Łęczna − KRS 0000260820
 9. Hawe S.A., Warszawa − KRS 0000121430
 10. Hawe Telekom Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000108425
 11. Korporacja Górnicza Bogdanka S.A., Bogdanka − KRS 0000344270
 12. Ktg One Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000430693
 13. Ktg One Sp. Z O.O. Spółka Komandytowo - Akcyjna, Warszawa − KRS 0000483527
 14. Lubelsko-rybnicki Węgiel Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000033447
 15. Łęczyńskie Przedsiębiorstwo Usług Górniczych Sp. Z O.O., Łęczna − KRS 0000449929
 16. Management Bogdanka Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000000118
 17. Mediatel S.A., Warszawa − KRS 0000045784
 18. Medisow S.A., Wrocław − KRS 0000391182
 19. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O., Lubin − KRS 0000065204
 20. Pag Sp. Z O.O., Bogdanka − KRS 0000026429
 21. Przedsiębiorstwo Kobud Sp. Z O.O., Łęczna − KRS 0000123096
 22. Przedstiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Polspaw Sp. Z O.O., Lubin − KRS 0000117537
 23. Śląskie Kamienice S.A., Katowice − KRS 0000420985
 24. Techgór Sp. Z O.O., Suszec − KRS 0000268653
 25. The Farm 51 Group S.A., Gliwice − KRS 0000383606
 26. Towarzystwo Żużlowe Sipma Lublin, Lublin − KRS 0000005868
 27. Transbud Gdańsk S.A., Gdańsk − KRS 0000076150
 28. Virtus Finanse Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000210258
 29. Walcownia Metali Nieżelaznych Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000102733
 30. Wojcieszowianka S.A., Wojcieszów − KRS 0000381844
 31. Wolność Sp. Z O.O., Elbląg − KRS 0000109496
 32. Zwg Sp. Z O.O., Iwiny − KRS 0000278354

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Budowa stałego targowiska gminnego Mój Rynek w miejscowości Krasienin Kolonia gmina Niemce w ramach działania 321 /Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej/ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
  Zamawiający: Gmina Niemce, Niemce
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
  jest budowa stałego targowiska gminnego Mój Rynek w miejscowości Krasienin Kolonia gmina Niemce w ramach działania 321 /Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej/ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zakres robót obejmuje w szczególności: Branżę budowlaną tj: - roboty ziemne
  - budowę budynku socjalno-biurowego wyposażonego w instalację wodno kanalizacyjną i c.w.u. oraz instalację wentylacyjną - budowę wiat handlowych oraz ich wyposażenie - budowę ogrodzenia Branżę drogową tj.: - roboty przygotowawcze - utwardzenie pod chodniki oraz plac - utwardzenie pod drogi i parking i - podbudowa pod nawierzchnię - oznakowanie i urządzenie bezpieczeństwa ruchu - elementy ulic - roboty wykończeniowe Branżę sanitarną tj: - budowę przyłącza kanalizacji deszczowej - budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej - budowę przyłącza wodociągowego - budowę zbiornika na nieczystości Branże elektryczną tj: - budowę wewnętrznej linii zasilającej - budowę oświetlenia zewnętrznego - budowę zasilania wiat targowych - budowę instalacji elektrycznej budynku socjalno - biurowego Elementy małej architektury tj: - ławki parkowe - kosze na śmieci Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w dokumentacji technicznej, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej stanowiących integralną część niniejszej specyfikacji (załącznik nr 8 do SIWZ). Wszystkie nazwy producentów, użyte w załączonych do SIWZ przedmiarach i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych systemów. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Zamawiający za rozwiązania równoważne uważa rozwiązania o parametrach nie gorszych niż wymienione w dokumentacji technicznej, projekcie budowlanym, przedmiarze robót i specyfikacji technicznej.
 2. Remont sklepu w Brzezinach gmina Puchaczów
  Zamawiający: Gmina Puchaczów, Puchaczów
  1. Przedmiotem zamówienia jest remont sklepu w m. Brzeziny gmina Puchaczów.
  2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
  - rozbiórka komina,
  - rozbiórce podłogi,
  - rozebraniu pokrycia dachowego,
  - izolacji pionowej fundamentów,
  - izolacji pionowej
  - wykonaniu nadproży - wykonaniu komina z pustaków ceramicznych
  - dociepleniu dachu płytami wełny mineralnej twardej
  - pokrycie dachu papą termozgrzewalną
  - wykonanie podłogi na gruncie
  - wykonanie ścianek działowych z płytek z betonu komórkowego
  - wymiana stolarki okiennej na aluminiową oszkloną szkłem
  - wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej
  - wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej
  - wykonanie tynków ścian wewnętrznych III kategorii
  - wykonanie tynków sufitów
  - wykonanie posadzki z płytek z kamieni sztucznych
  - wykonanie glazury
  - malowanie ścian i sufitów
  - docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą
  - wykonanie opaski wokół budynku
  - roboty instalacyjne elektryczne,
  - wykonanie instalacji sanitarnych,
  - zapewnienie obsługi geodezyjnej,
 3. Dobudowa zewnętrznej windy szpitalnej do budynku A-11 przy ul. Staszica 11 w Lublinie, w ramach przeniesienia jednostek szpitalnych w zakresie zadania inwestycyjnego p. n. :Utworzenie Ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Chorób Narządu Wzroku na bazie Kliniki Okulistyki SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Lublin
  Dobudowa zewnętrznej windy szpitalnej do budynku A-11 przy ul. Staszica 11 w Lublinie, w ramach przeniesienia jednostek szpitalnych w zakresie zadania inwestycyjnego p. n. :Utworzenie Ponadregionalnego Ośrodka Leczenia Chorób Narządu Wzroku na bazie Kliniki Okulistyki SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 4. Dostosowanie Domu Pomocy Społecznej w Matczynie do obowiązujących przepisów prawa
  Zamawiający: Powiat Lubelski, Lublin
  Zakres robót:
  1) roboty budowlane, w tym m.in.:
  - budowa wewnętrznej klatki schodowej,
  - montaż dźwigu do przewozu osób,
  - wymiana części stolarki drzwiowej,
  - remont balkonów,
  - docieplenie ścian zewnętrznych - elewacje od strony zachodniej i północnej,
  2) roboty sanitarne, w tym m.in.:
  o wykonanie instalacji:
  - oddymiającej klatki schodowej,
  - wod. - kan. w przedsionkach,
  - centralnego ogrzewania,
  - wod. - kan. poddasza,
  - hydrantowej,
  3) roboty elektryczne, w tym m.in.:
  o demontaż istniejącej instalacji elektrycznej + utylizacja materiałów szkodliwych,
  o wykonanie instalacji:
  - oświetleniowej podstawowej, awaryjnej i ewakuacyjnej,
  - oddymiania klatki schodowej,
  - telefonicznej,
  - sygnalizacji pożaru - SAP,
  - odgromowej,
  4) roboty drogowe
  - budowa podjazdu dla samochodów.

  Szczegółowy zakres zamówienia oraz sposób wykonania robót określa dokumentacja techniczna (projekty budowlano-wykonawcze zamienne, projekt budowlany - architektura oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; przedmiary robót stanowią wyłącznie materiał pomocniczy dla potrzeb wyceny robót przez Wykonawcę) stanowiąca załącznik nr 3 do specyfikacji.
 5. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PO BYŁEJ PRALNI USYTUOWANEG W SIEDZIBIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ, 24-320 PONIATOWA UL.FABRYCZNA 6, W ZAKRESIE OBEJMUJĄCYM WYKONANIE ROBÓT MUROWYCH ,DACHU, STOLARKI, INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNEJ, WETYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I INSTALACJI C.O.
  Zamawiający: Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc, Poniatowa
  Roboty dodatkowe:

  1. Tynki i okładziny wewnętrzne
  2. Podłoża i posadzki
 6. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA PRZEBUDOWĘ BUDYNKU PO BYŁEJ PRALNI USYTUOWANEG W SIEDZIBIE SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ, 24-320 PONIATOWA UL.FABRYCZNA 6, W ZAKRESIE OBEJMUJĄCYM WYKONANIE ROBÓT MUROWYCH ,DACHU, STOLARKI, INSTALACJI WODNO- KANALIZACYJNEJ, WETYLACJI, INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I INSTALACJI C.O.
  Zamawiający: Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc, Poniatowa
  Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa budynku po byłej pralni
  usytuowanego w siedzibie Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w
  Poniatowej, 24-320 Poniatowea, ul. Fabryczna 6, w zakresie obejmującym wykonanie
  robót murowych, dachu, stolarki, instalacji wodno - kanalizacyjnej, wentylacji, instalacji
  elektrycznej i instalacji c.o.
 7. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOBUDOWĘ DŹWIGU OSOBOWEGO DO PAWILONU B USYTUOWANEGO W SIEDZIBIE ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z DOSTAWĄ, MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM URZĄDZENIA-DŹWIGU HYDRAULICZNEGO , ODEBRANEGO PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO DLA POTRZEB SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SANATORIUM GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC W PONIATOWEJ, 24-320 PONIATOWA UL.FABRYCZNA 6
  Zamawiający: Samodzielne Publiczne Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc, Poniatowa
  Przedmiotem zamówienia jest Dobudowa dźwigu osobowego do Pawilonu B
  usytuowanego w siedzibie Zamawiającego wraz z dostawą , montażem i uruchomieniem
  urządzenia- dźwigu hydraulicznego, odebranego przez Urząd Dozoru Technicznego
  1. Na przedmiot zamówienia składa się :
  1) budowa szybu windowego
  2)dostawa , montaż i uruchomienie urządzenia- dźwigu hydraulicznego .