Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Ryszard Zbigniew

w KRS

Ryszard Zbigniew Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Ryszard
Drugie imię:Zbigniew
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1951 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Gdynia (Pomorskie), Łódź (Łódzkie)
Przetargi:17 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bilski Ryszard, Miller Czesław Kazimierz, Sejda Tadeusz Walenty, Staliński Andrzej, Słupczyńska Wiesława Bogumiła, Łagiewski Zbigniew Stanisław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bilska Krystyna Anna, Bilski Ryszard, Sejda Piotr, Sejda Tadeusz, Stalińska Sławomira Kazimiera, Staliński Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Starkov Oleksandr
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bilska Krystyna Anna, Bilski Ryszard, Krzemieniewski Piotr Mikołaj, Michalski Sławomir Mariusz, Stalińska Sławomira Kazimiera, Staliński Andrzej, Szymczak Renata Agata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rojewski Jerzy Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agencja Detektywistyczna Tatwedo Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000072650
 2. Agencja Ochrony Osób i Mienia Argo Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Łódź − KRS 0000422812
 3. Agencja Ochrony Osób i Mienia Pretor Łagiewski, Żmudziński Sp. J., Łódź − KRS 0000482287
 4. Agencja Usługowo Handlowa Grupa Ochrona Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000396665
 5. Agencja Usługowo Handlowa Ochrona Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000460698
 6. Argo Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000408929
 7. Arjan M.rojewski i Wspólnicy Spółka Komandytowa, Łódź − KRS 0000435543
 8. Arjan Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000006641
 9. Fundacja Życie Bez Barier, Pabianice − KRS 0000207849
 10. Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Warszawa − KRS 0000105835
 11. Polskie Stowarzyszenie Strzelectwa Parkurowego, Bydgoszcz − KRS 0000252504
 12. Rachunkowość, Finanse i Doradztwo Rabat Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000175849
 13. Urzędnicza 25 Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000630236
 14. Urzędnicza 25 Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Łódź − KRS 0000631937

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agencja Ochrony Osób i Mienia Argo Z.łagiewski, M.żmudziński Sp. J., Łódź − KRS 0000353704
 2. Ajax Security Spółki Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, Łódź − KRS 0000067872
 3. Auh Grupa Ochrona A. Staliński i Wspólnicy Sp. J. Zakład Pracy Chronionej, Łódź − KRS 0000062762
 4. Dkm Impresja S.A., Łódź − KRS 0000367631
 5. Europejski Dom Handlowy Sp. Z O.O., Orchów − KRS 0000214456
 6. Fundacja Rozwoju Dzieci i Młodzieży Piękny Świat, Zofiówka − KRS 0000334960
 7. Polska Izba Ochrony, Warszawa − KRS 0000101909
 8. Polski Związek Pracodawców Ochrona, Warszawa − KRS 0000019164
 9. Tatwedo Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000471347

Powiązane przetargi (17 szt.):
 1. Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi
  Zamawiający: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na obiekcie usytuowanym w Łodzi Pl. Wolności 14 oraz obiekcie w miejscowości Sierpów koło Ozorkowa. Wymienione obiekty znajdują się w prowadzonej przez wojewodę ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie.
  1.1.Ochronę należy realizować poprzez utworzone posterunki i eksploatację elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych:
  a) jeden posterunek stały, całodobowy, jednoosobowy, realizujący zadania ochronne
  w systemie zmianowym 7.00- 19.00 i 19.00-7.00,w tym obsługa centrali telefonicznej typu CMT SLICAM, w obiekcie usytuowanym przy Placu Wolności 14,
  b)jeden posterunek obchodowy, całodobowy, jednoosobowy realizujący zadania ochronne w systemie zmianowym 7.00- 19.00 i 19.00-7.00, w obiekcie usytuowanym przy
  Placu Wolności 14,
  c) jeden posterunek stały, jednoosobowy pełniący służbę w dni robocze w godzinach 7.30-16.30 ( poniedziałek - piątek), w obiekcie usytuowanym przy Placu Wolności 14,
  d) ochrona obiektu w Sierpowie poprzez wykorzystanie istniejącego elektronicznego systemu zabezpieczeń ( centrala alarmowa SATEL CA-10 LCD),
  e)wykorzystanie grupy interwencyjnej do likwidacji zagrożeń uzyskanych drogą elektroniczną w obiektach usytuowanych przy Placu Wolności 14 oraz Sierpowie,
  1.2. Wykonawca ponadto zobowiązany jest w szczególności do:
  a) strzeżenia osób pracujących i przebywających w wymienionym obiekcie, ochrony w/w obiektów i znajdującego się w nich mienia przed kradzieżą i dewastacją,
  b) niedopuszczenia do zakłócenia porządku wewnętrznego, a w razie jego wystąpienia natychmiastowej likwidacji ich źródła,
  c) zapewnienia całodobowego nadzoru i kontroli nad służbą ochrony, bycia
  w gotowości do podjęcia interwencji przez G.I. w czasie nie dłuższym niż 15 minut,
  d) wzmocnienia ochrony obiektów i usuwania powstałych zagrożeń,
  e) konserwacji elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych w Sierpowie (centrala alarmowa SATEL CA-10 LCD) polegającej na stałych czynnościach pełnego przeglądu działania instalacji, w tym przeciwpożarowej i wszystkich jej elementów składowych,
  f) kontroli ruchu samochodowego na terenie obiektu przy Placu Wolności 14 w Łodzi,
  g)przyjmowanie, wydawanie i ewidencja kluczy.
  1.3. Zamawiający wymaga by usługę realizowano zgodnie
  z wymogami ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005 r., Nr 145, poz.1221 ze zm.).
  1.4.Wykonawca oświadcza, że realizacja zamówienia będzie następowała zgodnie
  z wymogami zapisów: * ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r.,Nr101, poz. 1271 ze zm.); * ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 959);
  * Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 01 grudnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji
  w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229 z dnia 29 grudnia 2008 roku); * Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 212 z dnia 29 września 2004 roku)
  1.5. Wykonawca oświadcza, że realizacja zamówienia w zakresie zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym w szczególności bezpieczeństwa fizycznego, będzie następowała zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 182, poz. 1228).
  1.6. Podjęcie czynności związanych z realizacją zadania stanowiącego przedmiot zamówienia warunkowane będzie uprzednim wypełnieniem przez Wykonawcę formalności, mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochronę danych, poprzez uzyskanie dokumentu wydanego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Muzeum Archeologicznego
  i Etnograficznego w Łodzi - stanowiącego uprawnienie do powyższego.
  1.7.Pracownicy Wykonawcy którzy zostaną oddelegowani do ochrony obiektu muszą posiadać licencje pracownika ochrony fizycznej Iº zaś dowódca zmiany licencję pracownika ochrony IIº, być jednolicie umundurowani w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację przedmiotu zatrudniającego. Posiadać w widocznym miejscu czytelne identyfikatory. Pracownicy ochrony pełniący służbę na posterunkach winni być wyposażeni
  w broń palną krótką oraz środki przymusu bezpośredniego. Wszyscy pracownicy ochrony powinni być wyposażeni w środki łączności umożliwiające utrzymanie łączności między sobą i siedzibą Wykonawcy, a także upoważnioną osobą ze strony Zamawiającego.
  1.8. Imienny wykaz osób wyznaczonych do pełnienia służby w budynkach muzeum Wykonawca przedstawi niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków osoby te zostały zapoznane z zasadami pełnienia służby i obsługą urządzeń technicznych zabezpieczających obiekt muzeum. Zmiana osób wyznaczonych do realizacji usługi ochrony może następować sporadycznie w przypadkach losowych i o zmianach tych Zamawiający będzie informowany niezwłocznie w formie pisemnej. Na dopuszczenie pracownika do wykonywania zadań Zamawiający musi wyrazić zgodę.
  1.9. Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców.
 2. Usługi w Nadleśnictwie Spała w 2013 roku w zakresie dozorowania obiektów Nadleśnictwa oraz prac porzadkowo-gospodarczych wokół obiektów dozorowanych oraz przy Domu Pamięci w Spale
  Zamawiający: Nadleśnictwo Spała, Inowłódz
  Przedmiotem zamówienia jest dozorowanie nieruchomości wraz z wyposażeniem Nadleśnictwa Spała oraz prace porządkowo-gospodarcze. W skład nieruchomości do dozorowania wchodzi budynek biura Nadleśnictwa Spała w Spale ul. Gabrysiewicza 2, 4 budynki gospodarcze, 3 wiaty, kompleks garaży oraz ogrodzona działka o powierzchni 1,49 ha. Dozór ciągły (stała obecność dozorującego) obiektów przy ul. Gabrysiewicza 2, od godz. 18:00 - 7:00 dnia następnego. Prace porządkowo-gospodarcze przy dozorowanych obiektach oraz przy Domu Pamięci w Spale przy ul. Mościckiego nr 21. W ujęciu szczegółowym zakres zadań do wykonania przedstawia się następująco:
  -Prace porządkowo - gospodarcze wokół dozorowanych obiektów oraz przy Domu Pamięci w Spale własnym sprzętem i staraniem:
  odśnieżanie, grabienie, oraz wywożenie na wskazane miejsce liści, koszenie trawy i podlewanie trawników, malowanie krawężników,opróżnianie koszy na śmieci,otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej ,inne prace mające na celu ciągłe utrzymanie porządku na terenie dozorowanych obiektów, oraz Domu Pamięci;
  Przewidywana pracochłonność:-wszystkie prace przy siedzibie Nadleśnictwa - 4800 godzin,-wszystkie prace przy Domu Pamięci - 420 godzin,razem 5220 godzin
 3. Usługa sprzątania obiektów MAiE w Łodzi
  Zamawiający: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi usług sprzątania obiektów MAiE w Łodzi położonych przy Placu Wolności 14, obejmujacych powierzchnię wskazaną w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku do SIWZ.
 4. Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi.
  Zamawiający: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi na obiekcie usytuowanym w Łodzi Pl. Wolności 14 oraz obiekcie w miejscowości Sierpów koło Ozorkowa. Wymienione obiekty znajdują się w prowadzonej przez Wojewodę ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. 1.1.Ochronę należy realizować poprzez utworzone posterunki i eksploatację elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych: a)jeden posterunek stały, całodobowy, jednoosobowy, realizujący zadania ochronne w systemie zmianowym 7.00- 19.00 i 19.00-7.00,w tym obsługa centrali telefonicznej typu CMT SLICAM, w obiekcie usytuowanym przy Placu Wolności 14, b)jeden posterunek obchodowy, całodobowy, jednoosobowy realizujący zadania ochronne w systemie zmianowym 7.00- 19.00 i 19.00-7.00, w obiekcie usytuowanym przy Placu Wolności 14, c)jeden posterunek stały, jednoosobowy, pełniący służbę w dni robocze ( od poniedziałku do piątku) w godzinach 7.30-16.30, w obiekcie usytuowanym przy Placu Wolności 14 w Łodzi, d)ochrona obiektu w Sierpowie poprzez wykorzystanie istniejącego elektronicznego systemu zabezpieczeń ( centrala alarmowa SATEL CA-10 LCD) e)wykorzystanie grupy interwencyjnej do likwidacji zagrożeń uzyskanych drogą elektroniczną w obiektach usytuowanych przy Placu Wolności 14 oraz Sierpowie, 1.2. Wykonawca ponadto zobowiązany jest w szczególności do: a)strzeżenia osób pracujących i przebywających w wymienionym obiekcie, ochrony w/w obiektów i znajdującego się w nich mienia przed kradzieżą i dewastacją, b)niedopuszczenia do zakłócenia porządku wewnętrznego, a w razie jego wystąpienia natychmiastowej likwidacji ich źródła, c)zapewnienia całodobowego nadzoru i kontroli nad służbą ochrony, bycia w gotowości do podjęcia interwencji przez G.I. w czasie nie dłuższym niż 15 minut, d)wzmocnienia ochrony obiektów i usuwania powstałych zagrożeń, e)konserwacji elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych w Sierpowie (centrala alarmowa SATEL CA-10 LCD) polegającej na stałych czynnościach pełnego przeglądu działania instalacji, w tym przeciwpożarowej i wszystkich jej elementów składowych, f)kontroli ruchu samochodowego na terenie obiektu przy Placu Wolności 14 w Łodzi, g)przyjmowanie, wydawanie i ewidencja kluczy. 1.3. Zamawiający wymaga by usługę realizowano zgodnie z wymogami ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz.926 ze zm.). 1.4.Wykonawca oświadcza, że realizacja zamówienia będzie następowała zgodnie z wymogami zapisów: * ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r.,Nr101, poz.926 ze zm.); * ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2003 r. Nr 96, poz. 959); * Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 01 grudnia 2008 roku w sprawie zabezpieczenia zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia (Dz. U. Nr 229 z dnia 29 grudnia 2008 roku); * Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 25 sierpnia 2004 roku w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych (Dz. U. Nr 212 z dnia 29 września 2004 roku) 1.5. Wykonawca oświadcza, że realizacja zamówienia w zakresie zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym w szczególności bezpieczeństwa fizycznego, będzie następowała zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U.z 2010 r. nr 182, poz. 1228). 1.6. Podjęcie czynności związanych z realizacją zadania stanowiącego przedmiot zamówienia warunkowane będzie uprzednim wypełnieniem przez Wykonawcę formalności, mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochronę danych, poprzez uzyskanie dokumentu wydanego przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi - stanowiącego uprawnienie do powyższego. 1.7.Pracownicy Wykonawcy którzy zostaną oddelegowani do ochrony obiektu muszą posiadać licencje pracownika ochrony fizycznej Iº zaś dowódca zmiany licencję pracownika ochrony IIº, być jednolicie umundurowani w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz identyfikację przedmiotu zatrudniającego. Posiadać w widocznym miejscu czytelne identyfikatory. Pracownicy ochrony pełniący służbę na posterunkach winni być wyposażeni w broń palną krótką oraz środki przymusu bezpośredniego. Wszyscy pracownicy ochrony powinni być wyposażeni w środki łączności umożliwiające utrzymanie łączności między sobą i siedzibą Wykonawcy, a także upoważnioną osobą ze strony Zamawiającego. 1.8. Imienny wykaz osób wyznaczonych do pełnienia służby w budynkach muzeum Wykonawca przedstawi niezwłocznie po podpisaniu umowy. Zamawiający wymaga, aby przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków osoby te zostały zapoznane z zasadami pełnienia służby i obsługą urządzeń technicznych zabezpieczających obiekt muzeum. Zmiana osób wyznaczonych do realizacji usługi ochrony może następować sporadycznie w przypadkach losowych i o zmianach tych Zamawiający będzie informowany niezwłocznie w formie pisemnej. Na dopuszczenie pracownika do wykonywania zadań Zamawiający musi wyrazić zgodę. 1.9.Zamawiający nie dopuszcza realizacji zamówienia przez podwykonawców.
 5. Dozór i sprzątanie obiektów Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej 85
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Kutno
  Przedmiotem zamówienia jest dozór i sprzątanie obiektów Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej 85. 1. Usługi w zakresie dozoru mienia Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej 85 wykonywane będą: - w dni robocze od godz. 1530 do godziny 730 dnia następnego (łącznie 4032 godzin), - w dni wolne od pracy, niedziele i święta od godziny 730 do godziny 730 dnia następnego (łącznie 2736 godzin), - w sezonie zimowym ilość godzin dozorowania może być mniejsza o ilość godzin dyżuru pełnionego przez pracowników Obwodu Drogowego. Zakres usług związanych z dozorem mienia Obwodu Drogowego został określony w Załącznikach Nr 6 i 7 do SIWZ, które będą stanowiły integralną część zawartej umowy. Załącznik Nr 6 - Regulamin zakresu czynności i obowiązków strażników-dozorców. Załącznik Nr 7 - Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy i Zamawiającego. 2. Sprzątanie pomieszczeń biurowych, szatni, sanitariów o łącznej powierzchni 110,4 m2 w obiektach Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej 85 w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Usługi związane ze sprzątaniem obiektów Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Grunwaldzkiej 85 wykonywane będą: - w dni robocze - 2 godziny dziennie (po godzinach pracy biura) - łącznie 504 godz. Zakres sprzątania : - pokoje biurowe - 5 pomieszczeń, - szatnia pracowników - 1 pomieszczenie, - sanitariaty - 3 pomieszczenia, - korytarze - 2 pomieszczenia. Szczegółowy zakres czynności: - codziennie: czyszczenie podłóg, odkurzanie wykładzin, foteli, krzeseł, mycie drzwi, czyszczenie i usuwanie kurzu z powierzchni biurek, parapetów, pulpitów, telefonów, mycie i dezynfekcja sanitariatów, opróżnianie koszy na śmieci; - trzy razy w oku: mycie okien, czyszczenie żaluzji; - wykonawca zabezpieczy środki i materiały do sprzątania oraz mydło, papier toaletowy dla pracowników Wydziału Drogownictwa. Zakres usług związanych ze sprzątaniem Obwodu Drogowego został określony w Załączniku Nr 8 do SIWZ, który będzie stanowił integralną część zawartej umowy. Załącznik Nr 8 - Zakres sprzątania
 6. Usługi w Nadleśnictwie S p a ł a w 2012 roku w zakresie dozorowania obiektów Nadleśnictwa oraz prac porządkowo-gospodarczych wokół obiektów dozorowanych.
  Zamawiający: Nadleśnictwo Spała, Spała
  Przedmiotem zamówienia jest dozorowanie nieruchomości Nadleśnictwa Spała wraz z wyposażeniem. W skład nieruchomości wchodzi budynek biura Nadleśnictwa Spała w Spale ul. Gabrysiewicza 2, budynek Domu Pamięci w Spale ul. Mościckiego 21, 4 budynki gospodarcze, 3 wiaty, kompleks garaży oraz ogrodzona działka o powierzchni 1,49 ha. Dozór ciągły (stała obecność dozorującego) obiektów przy ul. Gabrysiewicza 2, od godz. 1800 - 700 dnia następnego, oraz Domu Pamięci od godz. 2100 - 600 dnia następnego.Prace porządkowo - gospodarcze wokół dozorowanych obiektów:
  odśnieżanie, grabienie, oraz wywożenie na wskazane miejsce liści,
  koszenie trawy i podlewanie trawników, malowanie krawężników,opróżnianie koszy na śmieci,otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej ,
  inne prace mające na celu utrzymanie porządku na terenie dozorowanych obiektów;
 7. Usługa ochrony osób i mienia w pierwszym Urzędzie Skarbowym Łódź-Bałuty
  Zamawiający: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, Łódź
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa bezpośredniej ochrony osób i mienia (wg CPV 79710000-4) na terenie nieruchomości będącej siedzibą Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty, położonej w Łodzi przy ulicy Zachodniej 47.
  2.Usługa ochrony realizowana będzie wewnątrz budynku oraz na jego zewnętrznym terenie, który obejmuje:
  od frontu obszar szerokości 10 m położony wzdłuż muru budynku, wraz z wjazdem wyposażonym w ruchomy szlaban i pomieszczenie strażnika,
  od ogrodu obszar wzdłuż budynku wraz z drogą asfaltową do jej zewnętrznych granic.
  3.Ochrona wykonywana będzie poprzez ciągły, stały dozór sygnałów przesyłanych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach monitorujących, w formie patroli prewencyjnych wewnątrz budynku oraz czynności umożliwiających wjazd i wyjazd pojazdów uprawnionych z terenu objętego ochroną.
  4.Zadania o których mowa w ust. 3 Wykonawca będzie realizował w ramach:
  Posterunku stałego dalej zwanego PS nr 1 - całodobowego, jednoosobowego, dwuzmianowego (pierwsza zmiana 7.00-19.00, druga zmiana 19.00-7.00), zorganizowanego przy wejściu głównym do urzędu; obowiązki realizować będzie pracownik ochrony, posiadający licencję, środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności bezprzewodowej.
  Patrolu w budynku dalej zwanego P nr 1 - całodobowego, jednoosobowego, dwuzmianowego (pierwsza zmiana 7.00-19.00, druga zmiana 19.00-7.00), obowiązki realizować będzie pracownik ochrony z licencją, posiadający krótką broń palną, środki przymusu bezpośredniego i środki łączności bezprzewodowej.
  Posterunku stałego przy bramie głównej dalej zwanego PS nr 2 - jednoosobowego, jednozmianowego; obowiązki realizować będzie pracownik ochrony bez licencji wyposażonego w środki łączności bezprzewodowej, pracujący od godziny 7.30 do 16.00 w dni robocze.
  5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w SIWZ oraz jej załącznikach.
 8. świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia dla Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi ,Plac Wolności 14
  Zamawiający: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź
  całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie MAiE w Łodzi , Plac Wolności 14 zgodnie z planem ochrony .
  czasowa ochrona fizyczna osób i mienia w siedzibie MAiE w Łodzi , Plac Wolności 14 (portiernia budynku C zgodnie z planem ochrony
  świadczenie bezpośredniej całodobowej ochrony fizycznej doraźnej składnicy zabytków archeologicznych w Sierpowie gm. Ozorków .
 9. świadczenie usługi sprzątania obiektów Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi , Plac Wolności 14
  Zamawiający: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź
  codzienne kompleksowe sprzątanie budynków Muzeum , oraz codzienne sprzatanie przed budynkiem Muzeum chodnika - zamiatanie , zmywanie nieczystości , odśnieżanie w okresie zimowym
  comiesięczne odkażanie aparatów telefonicznych stacjonarnych w Muzeum
 10. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia budynku należącego do Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na całodobowej ochronie osób i mienia budynku należącego do Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna
 11. usługa ochrony mienia i osób w siedzibie MAiE, usługa konserwacji systemu alarmowego w tym p-poż magazynu w Sierpowie, usługa sprzatania w budynkach MAiE
  Zamawiający: Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Łódź
  usługi o ogólnie znanych i porównywalnych standardach tj. usługa sprzatania, ochrony mienia i osob, konserwacji zabezpieczeń alarmowych i p-poż
 12. Usługa w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna oraz obiektów i obszaru Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna
  Zamawiający: Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź-Górna, Łódź
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest świadczenie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia Pierwszego i Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna oraz obiektów i obszaru Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z siedzibą w Łodzi przy ul. Wróblewskiego 10. Zakresem zamówienia objęty jest ogrodzony teren o powierzchni 7946 m² wraz z zabudową tj. budynkiem głównym biurowym (czteropiętrowym), budynkiem biurowym (jednopiętrowym) przylegającym do budynku głównego, budynkiem administracyjno-gospodarczym oraz parterowym budynkiem wartowni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 13. Wykonywanie usługi obejmującej dozór i obsługę portierni oraz szatni Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego, Łódź
  Wykonywanie usługi obejmującej dozór i obsługę portierni oraz szatni Centralnego Szpitala Klinicznego UM w Łodzi:
  - przy ul. Czechosłowackiej 8/10 w Łodzi
  - przy ul. Krzemienieckiej 5 w Łodzi
  - przy ul. Bardowskiego 1 w Łodzi

  Łączna liczba roboczogodzin w okresie trwania umowy (24 m-ce) oszacowana została na 67 210 roboczogodziny.
 14. Usługa ochrony
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Górna, Łódź
  Usługa polegajaca na całodobowej ochronie osób i mienia budynku należącego do Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna
 15. Obsługa prawna Oddziału GDDKiA w Kielcach, zamówienie Nr 169/2009
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach, Kielce
  Obsługa prawna Oddziału GDDKiA w Kielcach, w tym:
  1. Pełnienie dyżurów prawnych w wymiarze 15 h/tydzień
  2. Zastępstwo procesowe
 16. Ochrona fizyczna osób i mienia
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, Sieradz
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na ochronie fizycznej osób i mienia w budynkach:
  1. Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Sieradzu, ul. Piłsudskiego 4, 98-200 Sieradz,
  2. Prokuratury Rejonowej w Wieluniu, ul. Kilińskiego 12, 98-300 Wieluń,
  3. Prokuratury Rejonowej w Łasku, ul. Przemysłowa 5, 98-100 Łask,
  4. Prokuratury Rejonowej w Poddębicach, ul. Narutowicza 10, 99-200 Poddębice.
  Świadczone usługi ochrony fizycznej winny być wykonywane w:
  1. budynku Prokuratury Okręgowej w Sieradzu użytkowanego przez Prokuraturę Okręgową, Prokuraturę Rejonową i Kredyt Bank, ul. Piłsudskiego 4, 98-200 Sieradz,
  a) całodobowo - jednoosobowo,
  2. Prokuraturze Rejonowej w Wieluniu, ul. Kilińskiego 12, 98-300 Wieluń,
  a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 - jednoosobowo,
  3. Prokuraturze Rejonowej w Łasku, ul. Przemysłowa 5, 98-100 Łask,
  a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 - jednoosobowo,
  4. budynku Prokuratury Rejonowej w Poddębicach, ul. Narutowicza 10, 99-200 Poddębice.
  a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 - jednoosobowo.
 17. Konwojowanie wartości pieniężnych
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Łodzi, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1. Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych obejmującej:
  - przyjmowanie pakietów (depozytów) zawierających wartości pieniężne, zamkniętych i zabezpieczonych w sposób opisany w § 2 pkt 4 i 5, odbieranych z punktu określonego przez Zamawiającego,
  - przewóz pakietów (depozytów) przy użyciu pojazdu mechanicznego Zleceniobiorcy,
  - dostarczenie w tym samym dniu w stanie nienaruszonym otrzymanych pakietów (depozytów) do wskazanego przez Zamawiającego banku (punktu zdawania).
  Usługa realizowana będzie we wszystkie dni robocze w okresie obowiązywania umowy, od poniedziałku do piątku.
  Wysokość przewożonej jednorazowo kwoty nie przekroczy 1 jednostki obliczeniowej w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129, poz. 858 ze zm.).
  2. Świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na ochronie transportu wartości pieniężnych (konwojowaniu wartości pieniężnych) na trasie bank - kasa Sądu Okręgowego w Łodzi.
  Konwój wartości pieniężnych będzie realizowany nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; maksymalna przewidywana liczba transportów w okresie objętym umową wynosi 18.
  Wysokość przewożonej jednorazowo kwoty nie przekroczy 1 jednostki obliczeniowej w rozumieniu przepisów powołanego w pkt 1 rozporządzenia.
  Konwojowanie odbywać się będzie w obecności jednego pracownika Zamawiającego bezpośrednio odpowiedzialnego za formalne pobranie wartości pieniężnych przeznaczonych do transportu oraz dostarczenie ich do kasy Zamawiającego.
  Usługa będzie realizowana przy użyciu pojazdu Wykonawcy.
  Transport wartości pieniężnych będzie chroniony przez nie mniej niż 2 konwojentów posiadających co najmniej licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia

Inne osoby dla Szymczak Ryszard Zbigniew (38 osób):