Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Teresa

w KRS

Teresa Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Teresa
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Sobienie-jeziory (Mazowieckie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Abramowicz Bożena Barbara, Białecki Zygmunt, Budyta Dariusz, Chodosz Maria, Gajownik Edward, Gajownik Krystyna, Gajownik Stanisław, Jabłoński Jacek, Kędziorek Małgorzata, Konarzewska Zofia Stanisława, Konopacka Alicja, Krydowska Urszula, Kurdel Henryk, Lemieszkiewicz Zofia, Lusawa Jadwiga, Mętrak Anna, Mętrak Jacek, Michalak Halina Zenona, Mielcuch Marianna, Młot Czesław, Olszewski Zbigniew, Piasecki Henryk, Piętka Maria, Połosak Stanisław, Rozum Jerzy, Sabała Małgorzata, Stańczyk Elżbieta, Szewczuk Józef Grzegorz, Wasążnik Sabina

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zapaśnik Wiesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Sobieniach Jeziorach, Sobienie-jeziory − KRS 0000112351
 2. Przedsiębiorstwo Robót Elektryczno-teletechnicznych Bartel Sp. Z O.O., Warszówka − KRS 0000204598
 3. Sobieńskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego, Piwonin − KRS 0000340865
 4. Spółdzielnia Kółek Roniczych W Sobieniach Jeziorach, Sobienie Jeziory − KRS 0000196438
 5. Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół W Osiecku Nasza Szkoła, Osieck − KRS 0000592020
 6. Tomatex Sp. Z O.O., Sobienie Biskupie − KRS 0000302267

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Osiecku, Osieck − KRS 0000389171
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sobieniach Jeziorach, Sobienie-jeziory − KRS 0000140491
 3. Jurand Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000238168

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego do wysokości 1.233.260,00 zł
  Zamawiający: Urząd Gminy, Osieck
  Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 1.233.260,00 zł słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania finansowego gminy z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie pozostającej do spłaty 1.233.260,00 zł.
  Kredyt nie będzie przekazany na konto Gminy. Bank, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dokona spłaty bezpośrednio na rachunek Bank Ochrony Środowiska w Warszawie (56 1540 1157 1115 5732 4759 0004) ww. zobowiązania do dnia 30.11.2014 r.
  Termin ostatecznego wykorzystania kredytu do 30.11.2014 r.
  Karencja w spłacie rat do 31.12.2014 r.
  Okres spłaty kredytu: od dnia 31 grudnia 2014 r. do dnia 30 września 2023r. w następujących terminach i ratach:
  31.12.2014 r.180.000 zł
  31.3.2015 r. 25.000 zł
  30.6.2015 r. 25.000 zł
  30.9.2015 r. 25.000 zł
  31.12.2015 r.25.000 zł
  31.3.2016 r. 25.000 zł
  30.6.2016 r. 25.000 zł
  30.9.2016 r. 25.000 zł
  31.12.2016 r.25.000 zł
  31.3.2017 r. 25.000 zł
  30.6.2017 r. 25.000 zł
  30.9.2017 r. 25.000 zł
  31.12.2017 r.25.000 zł
  31.3.2018 r. 30.000 zł
  30.6.2018 r. 30.000 zł
  30.9.2018 r. 30.000 zł
  31.12.2018 r.30.000 zł
  31.3.2019 r. 30.000 zł
  30.6.2019 r. 30.000 zł
  30.9.2019 r. 30.000 zł
  31.12.2019 r.30.000 zł
  31.3.2020 r. 30.000 zł
  30.6.2020 r. 30.000 zł
  30.9.2020 r. 30.000 zł
  31.12.2020 r.30.000 zł
  31.3.2021 r. 30.000 zł
  30.6.2021 r. 30.000 zł
  30.9.2021 r. 30.000 zł
  31.12.2021 r.30.000 zł
  31.3.2022 r. 40.000 zł
  30.6.2022 r. 40.000 zł
  30.9.2022 r. 40.000 zł
  31.12.2022 r.40.000 zł
  31.3.2023 r. 40.000 zł
  30.6.2023 r. 40.000 zł
  30.9.2023 r. 33.260 zł
  Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych, na podstawie dokumentów obciążeniowych począwszy od następnego miesiąca, w którym zostanie podpisana umowa.
  Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ.
  Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
  Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco.
  W przypadku wejścia Polski do strefy euro kredyt zostanie przewalutowany bez dodatkowych opłat.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz do zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej gminy. Zamiar dokonania zmian w harmonogramie powinien być zgłoszony Wykonawcy na piśmie najpóźniej do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego termin zapłaty raty, której zmiana dotyczy, a wszystkie zmiany powinny być wprowadzone aneksem do umowy.