Kogo reprezentuje osoba

Szymczak Zbigniew Tymoteusz

w KRS

Zbigniew Tymoteusz Szymczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zbigniew
Drugie imię:Tymoteusz
Nazwisko:Szymczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1945 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Dobczyn (Mazowieckie)
Przetargi:16 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Susdorf Marcin Ryszard, Szymczak Grażyna, Szymczak Magdalena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Hydro-gaz-med Sp. J. Zbigniew Szymczak i Marcin Susdorf, Dobczyn − KRS 0000148803

Powiązane przetargi (16 szt.):
 1. Wykonanie źródeł zasilania gazów medycznych oraz wymiana bram i montaż drzwi na SOR w ramach projektu: Modernizacja SOR SP ZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Parczew
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie źródeł zasilania gazów medycznych oraz wymiana bram i montaż drzwi na potrzeby SOR SP ZOZ w Parczewie w ramach projektu: Modernizacja SOR SP ZOZ w Parczewie w celu zagwarantowania bezpieczeństwa mieszkańców powiatu parczewskiego, w podziale na 3 części: Część nr 1 – Wykonanie instalacji koncentratora tlenu, systemu powietrza medycznego, rozprężalni podtlenku azotu, rozprężalni dwutlenku węgla, maszynowni próżni oraz adaptacja istniejącej butlowej tlenowni; Część nr 2 – Wymiana bram typu Nassau na podjeździe karetek; Część nr 3 – Montaż drzwi automatycznych przesuwnych i rozwieranych na SOR.
 2. Zakup i dostawa koncentratora tlenu wraz z montażem
  Zamawiający: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., Września
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa koncentratora tlenu o wydajności 160 l/m sytemu DUALBED wraz z instruktażem i montażem. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia: 1) dostawę koncentratora tlenu do zasilania centralnej instalacji tlenowej Szpitala o parametrach określonych w Załączniku Nr 1 SIWZ, 2) instalację koncentratora w oparciu o stacje sprężarek będącą w posiadaniu Szpitala, 3) wykonanie instalacji sprzęgającej stacje sprężarek z koncentratorem, 4) dostosowanie istniejącej wentylacji mechanicznej pomieszczeń dla potrzeb urządzenia, 5) wykonanie wyrzutni azotu z pomieszczenia koncentratora tlenu, 6) podłączenie do istniejącej instalacji tlenowej wraz z wszystkimi pracami adaptacyjnymi, w tym zapewnienie bezpiecznej współpracy ze źródłem rezerwowym i awaryjnym. 7) uruchomienie, 8) instruktaż personelu technicznego (2 osób) z zakresu obsługi po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, 9) przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami 10) okres gwarancji - od 24 miesiące do 60 miesięcy, 11) serwis gwarancyjny
 3. Przedmiotem zamówienia jest: dostawę koncentratora tlenu do zasilania centralnej instalacji tlenowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ - Oferta Cenowa.
  Zamawiający: Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawę koncentratora tlenu do zasilania centralnej instalacji tlenowej Szpitala im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ - Oferta Cenowa.
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia:
  1.dostawę koncentratora tlenu do zasilania centralnej instalacji tlenowej Szpitala o parametrach określonych w Załączniku Nr 2 SIWZ,
  2.instalacje koncentratora w oparciu o stacje sprężarek będącą w posiadaniu Szpitala,
  3.wykonanie instalacji sprzęgającej stacje sprężarek z koncentratorem wraz z zabudową,
  4.wykonanie adaptacji pomieszczenia koncentratora tlenu oraz pomieszczania stacji sprężarek,
  5.dostosowanie istniejącej wentylacji mechanicznej pomieszczeń dla potrzeb urządzenia ( w razie koniczności wykonanie nowej) w tym podłączenie do istniejących w pomieszczeniu rurociągów czerpni i wyrzutu powietrza,
  6.wykonanie wyrzutni azotu z pomieszczenia koncentratora tlenu,
  7.wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu koncentratora tlenu,
  8.podłączenie do istniejącej instalacji tlenowej wraz z wszystkimi pracami adaptacyjnymi, w tym zapewnienie bezpiecznej współpracy ze źródłem rezerwowym i awaryjnym.
  9.uruchomienie,
  10.szkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi po uprzednim, pisemnym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym,
  11.przekazanie do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami
  12.okres gwarancji - 36 miesiące,
  13.serwis gwarancyjny, w ramach, którego Wykonawca zapewnia w cenie oferty:
  a) przeglądy serwisowe zgodnie z wymaganiami producenta,
  b) naprawę i wymianę części na fabrycznie nowe za wyjątkiem sytuacji, kiedy awaria spowodowana jest nieprawidłową eksploatacją sprzętu,
  c) wszystkie naprawy, przeglądy, konserwacje wraz z częściami zamiennymi i materiałami potrzebnymi do ich wykonania,
  d) przedłużenie gwarancji o czas niesprawności urządzenia, w przypadku napraw gwarancyjnych,
  e) czas naprawy od zgłoszenia awarii droga mailową do 48 godzin,
  f) łączna niesprawność sprzętu ( w przypadku awarii) nie przekroczy 12 dni roboczych w okresach 12 miesięcznych.
  14.zapewnienie dostępności serwisu i części przez okres min 10 lat po zakończeniu okresu gwarancji.
  Uwaga:
  Zamawiający zaleca wykonanie wizji lokalnej istniejącego stanu faktycznego pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji, uwzględnić warunki realizacji dostawy i robót budowlanych w swojej ofercie. W celu ustalenia terminu ww wizji należy kontaktować się z przedstawicielem zamawiającego. W trakcie wizji nie będą udzielane dodatkowe wyjaśnienia, które można uzyskać tylko według zasad przewidzianych ustawą
  Oznaczenie we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
  33100000-1 - Urządzenia medyczne
  45453000-7 - Roboty remontowe
  24111500-0 - Gazy medyczne
  Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych..
  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
  Termin realizacji zamówienia maksymalnie do 90 dni kalendarzowych od zawarcia umowy w zakresie dostawy, instalacji i uruchomienia, szkolenia personelu, wykonania robót budowlanych oraz przekazania do użytkowania wraz z wszystkimi wymaganymi pomiarami, atestami, certyfikatami, całość zadania zakończona podpisaniem przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy Protokołu końcowego.
  Miejsce dostarczenia Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego, ul. Raciborska 27 - Budynek CIP - lokalizacja zgodnie z Załącznikiem nr 10 - rzut kondygnacji.
 4. Wykonanie tlenowni i sprężarkowni do produkcji tlenu przy użyciu koncentratorów tlenu wraz z montażem urządzeń i dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
  Zamawiający: Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, Wysokie Mazowieckie
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tlenowni i sprężarkowni do produkcji tlenu przy użyciu koncentratorów tlenu wraz z montażem urządzeń i dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.
  2. Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tlenowni i sprężarkowni do produkcji tlenu przy użyciu koncentratorów tlenu wraz z montażem urządzeń i dostosowaniem pomieszczenia na potrzeby Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem . Szczegółowy wykaz prac określają załączniki do SIWZ tj.:
  - Projekt techniczny sprężarkowni powietrza medycznego wraz z koncentratorem tlenu - załącznik nr 8.
  - projekt remontu tlenowni i dobudowy dwóch wiat o konstrukcji stalowej na terenie Szpitala Ogólnego - załącznik nr 9.
  - opis wymaganych parametrów centralnego źródła tlenu - załącznik nr 6.

  3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
 5. Dostawa koncentratora tlenu do zasilania centralnej tlenowni w szpitalu miejskim w Żorach, numer sprawy 17/DZP/2014
  Zamawiający: Miejskie Zakłady Opieki Zdrowotnej w Żorach Spółka z o.o., Żory
  Przedmiotem zamówienia jest:
  1) dostawa koncentratora tlenu do zasilania centralnej instalacji tlenowej Szpitala o parametrach określonych w załączniku nr 1 SIWZ, przystosowanie istniejącego pomieszczenia sprężarkowni, instalacja koncentratora i jego uruchomienie oraz przeszkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi koncentratora.
  Szczegółowy opis robót instalacyjnych zawarty jest w przedmiarze robót, stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji.
  2) wykonanie nowego zasilana elektrycznego (zasilanie niezależne z dwóch stacji Trafo, oraz zasilanie awaryjne od istniejącego agregatu prądotwórczego).
  3) przystosowanie pomieszczenia istniejącego budynku sprężarkowni, w którym będzie użytkowany dostarczony koncentrator w szczególności:
  a) demontaż istniejących urządzeń,
  b) wyczyszczenie posadzki,
  c) malowanie ścian farbą olejna i emulsyjną,
  d) malowanie sufitu farbą emulsyjną
  4) demontaż istniejącej wiaty na butle
  5) wykonanie robót instalacyjnych w pomieszczeniu, gdzie będzie używany dostarczony koncentrator tlenu w szczególności:
  a) wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia ( wentylator wyciągowy sterowany od kontrolera tlenu i przetwornika temperatury),
  b) wykonanie kanału nawiewnego typu Z o wymiarach 80x40cm do pomieszczenia koncentratora,
  c) doprowadzenie do pomieszczenia koncentratora energii elektrycznej do zasilania sprężarek dla koncentratorów tlenu 2 x 18 kW oraz oświetlenia,
  6) wykonanie nowego awaryjnego źródła tlenu wraz z obudową na butle i magazyn butli.
  Wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty 207 000,00 euro
 6. Dostawa koncentratora tlenu do zasilania centralnej instalacji tlenowej w SP ZOZ Bychawa
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bychawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa koncentratora tlenu do zasilania centralnej instalacji tlenowej o parametrach szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do SIWZ (Parametry techniczne) oraz jego instalacja, uruchomienie i przeszkolenie personelu z zakresu obsługi a także obudowa rezerwy tlenowej
 7. Dostawa koncentratora tlenu do zasilania centralnej instalacji tlenowej w Szpitalu Powiatowym w Zambrowie
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o., Zambrów
  1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1) dostawa koncentratora tlenu do zasilania centralnej instalacji tlenowej Szpitala o parametrach określonych w załączniku nr 2 SIWZ, jego instalację, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu technicznego z zakresu obsługi.
  2)wykonanie robót budowlanych adaptacji pomieszczenia, w którym będzie użytkowany dostarczony koncentrator w szczególności:
  a) wykonanie okładziny podłogowej z gresu,
  b) wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszczenia w tym podłączenie do istniejących w pomieszczeniu rurociągów czerpni i wyrzutu powietrza
  c) wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu
  d)szpachlowanie i malowanie ścian i sufitu pomieszczenia
  e) wymiana stolarki drzwiowej
  3) Szczegółowy opis robót budowlanych zawarty jest w przedmiarach robót, stanowiących załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.
 8. Zakup,dostawa i montaż sprzętu laboratoryjnego oraz koncentratora tlenu dla SP ZOZ Rypin
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Rypin
  Zakup,dostawa i montaż sprzętu laboratoryjnego oraz koncentratora tlenu dla SP ZOZ Rypin z podziałem na cztery grupy asortymentowe;
  1)analizator biochemiczny - sztuk 1
  2)analizator immunochemiczny - sztuk 1
  3)analizator do glukoz i mleczanów - sztuk 1
  4)koncentrator tlenu - sztuk 1
 9. Dostawa koncentratora tlenu i sprężarki wysokociśnieniowej
  Zamawiający: 5 Rejonowe Warsztaty Techniczne, Bydgoszcz
  Dostawa koncentratora tlenu i sprężarki wysokociśnieniowej. Zamówienie składa się z dwóch części: Część 1: Koncentrator tlenu - 1 szt. Część 2: Sprężarka wysokociśnieniowa - 1 szt
 10. NAPRAWA I PRZEGLĄD KONTENEROWEJ STACJI GAZÓW MEDYCZNYCH W POLSKIM KONTYNGENCIE WOJSKOWYM W AFGANISTANIE
  Zamawiający: 5 Rejonowe Warsztaty Techniczne, Bydgoszcz
  NAPRAWA I PRZEGLĄD KONTENEROWEJ STACJI GAZÓW MEDYCZNYCH W POLSKIM KONTYNGENCIE WOJSKOWYM W AFGANISTANIE
 11. Sprzedaż koncentratora tlenu wraz z usługą montażu
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Zdrowia spółka z o. o., Kartuzy
  SPRZEDAŻ KONCENTRATORA TLENU WRAZ Z USŁUGĄ MONTAŻU
  prace związane z dokumentacją powykonawczą, prace elektryczne związane z przyłączeniem nowego urządzenia, pierwsze uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie jego użytkowania, zgłoszenie urządzeń ciśnieniowych do dozoru technicznego
 12. Zakup dozowników tlenowych z reduktorem z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni.
  Zamawiający: Starostwo Powiatowe, Września
  Zakup dozowników tlenowych z reduktorem z przeznaczeniem na doposażenie Szpitala Powiatowego we Wrześni.
 13. Modernizacja Stacji Generatora Tlenu wraz z układem zasilania energetycznego w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w części dotyczącej demontażu urządzeń Stacji z obiektu przy ul. Mirowskiej 15 i po modernizacji ponowne jej zabudowanie w obiekcie przy ul. Bony 1/3
  Zamawiający: SP ZOZ Miejski Szpital Zespolony, Częstochowa
  Modernizacja Stacji Generatora Tlenu wraz z układem zasilania energetycznego w SP ZOZ Miejskim Szpitalu Zespolonym w części dotyczącej demontażu urządzeń Stacji z obiektu przy ul. Mirowskiej 15 i po modernizacji ponowne jej zabudowanie w obiekcie przy ul. Bony 1/3. Eksploatowana na terenie Miejskiego Szpitala Zespolonego przy ul. Mirowskiej 15 Stacja Generatora Tlenu została zaprojektowana i wykonana przez Zakład Instalacji Gazów Medycznych Hydro-Gaz-Med z Wołomina na podstawie opracowanego przez w/w firmę projektu i uzyskanego certyfikatu zgodności CE Nr MD/91/2005 oraz potwierdzone deklaracją Nr2/2005 wykonanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dla tego typu urządzeń systemem jakości PN EN ISO 9001;2001 i PN EN ISO 13485:2004 W związku z koniecznością jej demontażu, modernizacji oraz zabudowaniem na innym obiekcie szpitala ze względów technicznych o obiektywnym charakterze zrealizowanie zamówienia może być wykonane przez jedynego Wykonawcę
 14. Modernizacja koncentratora tlenu
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Czarnków
  Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest modernizacja posiadanego przez zamawiającego koncentratora tlenu. Zamawiający posiada Generator Tlenu FS405S produkcji firmy Stephan
 15. USŁUGA POLEGAJĄCA NA COMIESIĘCZNEJ KONSERWACJI I UTRZYMANIU W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH (TLEN, SPRĘŻONE POWIETRZE, PRÓŻNIA), AGREGATÓW SPRĘŻARKOWYCH ORAZ STACJI POMP PRÓŻNIOWYCH W OBIEKTACH SZPITALA
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus - Centrum Leczenia Obrażeń, Warszawa
  USŁUGA POLEGAJĄCA NA COMIESIĘCZNEJ KONSERWACJI I UTRZYMANIU W PEŁNEJ SPRAWNOŚCI INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH (TLEN, SPRĘŻONE POWIETRZE, PRÓŻNIA), AGREGATÓW SPRĘŻARKOWYCH ORAZ STACJI POMP PRÓŻNIOWYCH
  W OBIEKTACH SZPITALA KLINICZNEGO DZIECIĄTKA JEZUS - CENTRUM LECZENIA OBRAŻEŃ W WARSZAWIE (1 ZADANIE)
 16. Dostawa elementów i rozbudowa koncentratora tlenu sterowanego elektronicznie do zasilania centralnej instalacji gazów medycznych , wykonanie instalacji podtlenku azotu na bloku operacyjnym wraz z odciągami gazów poanestetycznych w Szpitalu Powiatowym we Wrześni Sp. z o.o. wraz z uruchomieniem i serwisem
  Zamawiający: "Szpital Powiatowy we Wrześni" Sp. z o.o., Września
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów i rozbudowa koncentratora tlenu sterowanego elektronicznie do zasilania centralnej instalacji gazów medycznych , wykonanie instalacji podtlenku azotu na bloku operacyjnym wraz z odciągami gazów poanestetycznych w Szpitalu Powiatowym we Wrześni sp. z o.o. wraz z uruchomieniem i serwisem.