Kogo reprezentuje osoba

Szymoniuk Janusz

w KRS

Janusz Szymoniuk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Janusz
Nazwisko:Szymoniuk
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1951 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Radzyń Podlaski (Lubelskie)
Przetargi:4 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bańka Anna, Korczak Stanisław, Kowalik Jadwiga, Kozieł Halina, Lędzion Marek, Pietrzak Zygmunt Jakub, Sałata Sławomir, Sieniuta Urszula, Śliczniak Marianna, Suszek Antoni, Wierzchowska Ewa, Zawada Anna, Łazuga Marianna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zając Teresa Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców, Radzyń Podlaski − KRS 0000102489
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Lisiowólce, Lisiowólka − KRS 0000012655
 3. Radzyńskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców, Radzyń Podlaski − KRS 0000027149
 4. Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne Im. Karola Lipińskiego W Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski − KRS 0000047553
 5. Sa-ba Sp. Z O.O., Radzyń Podlaski − KRS 0000127347
 6. Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców W Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski − KRS 0000075528
 7. Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Stanin Sp. Z O.O., Stanin − KRS 0000674478
 8. Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych W Adamkach K. Radzynia Podlaskiego - Sp. Z O.O., Biała − KRS 0000357957
 9. Związek Zawodowy Pracowników Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców W Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski − KRS 0000231259

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Ludowy Klub Sportowy Orlęta - Spomlek W Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski − KRS 0000066685
 2. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Radzyń Podlaski − KRS 0000157770
 3. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Radzyniu Podlaskim S.A., Radzyń Podlaski − KRS 0000301722
 4. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z O.O., Międzyrzec Podlaski − KRS 0000021760
 5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. Z O.O. W Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski − KRS 0000157104
 6. Radzyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Radzyń Podlaski − KRS 0000118285
 7. Simena Spółdzielnia Zakład Pracy Chronionej W Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski − KRS 0000077477

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim – 12 części
  Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda, Lublin
  Zakres zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych [artykuły żywnościowe muszą być dopuszczone do obrotu oraz posiadać dobrą jakość. Produkty te powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w zbiorowym żywieniu. Produkty dostarczane powinny posiadać odpowiednio długi termin ważności (nie krótszy, niż 60% całkowitego okresu przydatności do spożycia)] do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim - 12 części, w tym:
  1. część I – dostawa ryb przetworzonych i konserwowanych
  2. część II – dostawa owoców i warzyw świeżych
  3. część III – dostawa olejów, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych
  4. część IV – dostawa produktów mleczarskich
  5. część V – dostawa produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych
  6. część VI – dostawa różnych produktów spożywczych – pozostałych
  7. część VII – dostawa napojów bezalkoholowych
  8. część VIII – dostawa produktów zwierzęcych, mięs i produktów mięsnych
  9. część IX – dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich.
  10. część X – dostawa świeżego drobiu – schłodzonego, przewożonego w lodzie, przechowywanego w temperaturze max 5oC min.2oC
  11. część XI – dostawa produktów mrożonych
  12. część XII – dostawa owoców i warzyw przetworzonych
 2. na dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sitkowskiego 3 oraz ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach: Dla części 1a Pieczywo, kod PCV:15810000.9.Dla części 1b Artykuły spożywcze, kod PCV: 15600000-4, PCV:15800000-6. Dla części 1c Warzywa i owoce, kod PCV: 15300000-1. Dla części 1d Mięso i wędliny, kod PCV: 15111000-9, 15113000-3. Dla części 1e Drób, kod PCV: 15112000-6. Dla części 1f Ryby, kod PCV: 15220000-6.Dla części 1g Mrożonki, kod PCV: 15331100-8. Dla części 1 g Produkty mleczarskie , kod PCV: 1550000-3. Dla części 1i Jaja, kod PCV: 03142500-3. Dla części 1j Ziemniaki, kod PCV: 15310000-4. Dla części 1k Wyroby garmażeryjne kod PCV: 15851000-8.
 3. na dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sitkowskiego 3 oraz ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywności zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach: Dla części 1a Pieczywo, kod CPV:15810000.9. Dla części 1b Artykuły spożywcze, kod PCV: 15600000-4, CPV 15800000-6. Dla części 1c Warzywa i owoce, kod PCV: 15300000-1. Dla części 1d Mięso i wędliny, kod PCV: 15111000-9,15113000-3. Dla części 1e Drób, kod PCV:15112000-6. Dla części 1f Ryby, kod CPV: 15220000-6. Dla części 1g Mrożonki, kod PCV: 15331100-8. Dla części 1 h Produkty mleczarskie, kod PCV: 1550000-3. Dla części 1i Jaja, kod PCV: 03142500-3. Dla części 1j Ziemniaki, kod PCV: 15310000-4. Dla części 1k Wyroby garmażeryjne, kod CPV: 15851000-8.
 4. Na dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 ul. Sitkowskiego 3 oraz ul. Chielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim
  Zamawiający: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyniu Podlaskim, Radzyń Podlaski
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa żywnosci zgodnie z wykazem zamieszczonym w załącznikach: Dla części 1a Pieczywo, kod CPV:15810000.9. Dla części 1b Artykuły spożywcze, kod CPV: 15600000.4, CPV: 15800000.6. Dla części 1c Warzywa i owoce, kod CPV: 15300000.1. Dla części 1 d Mięsa i wędliny, kod CPV: 15111000.9, CPV: 15113000.3. Dla części 1e Drób, kod CPV 15112000.6. Dla części 1f Ryby, kod CPV: 15220000.6. Dla części 1g Mrożonki kod CPV: 15331100.8. Dla części 1h Produkty mleczarskie, kod CPV: 1550000.3. Dla części 1i Jaja, kod CPV: 03142500.3 Dla części 1j Ziemniaki, kod CPV: 15310000.4. Szczegółowy asortyment towarów wraz z ich zapotrzebowaniem przedstawiają załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j siwz. Podane ilości w załącznikach są ilościami maksymalnymi. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w przypadku zamówienia mniejszej ilości produktów. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia/zwiększenia ilości poszczególnych towarów maksymalnie o 25%. Ponadto produkty nie będą zamawiane w okresie ferii zimowych i letnich, zimowej i wiosennej przerwy świątecznej. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych. Nazwy własne podane przez zamawiającego np.: Przyprawa Magi zostały użyte przez zamawiajacego jedynie przykładowo. Wykonawca może zaproponować inny produkt, pod warunkiem ,że bedzie on posiadał takie same właściwości i parametry jak produkt podany przykładowo. W takim przpadku wykonawca musi zaznaczyć w ofercie cenowej zał. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h, 1i, 1j, której pozycji dotyczy produkt równoważny, podać jego nazwę i typ produktu równoważnego. Waga produktu może zawierać różnicę +/- 5g. W przpadku jaj wymagany jest produkt - klasy A z chowu ściółkowego lub wolnowybiegowego, kategorii L o wadze od 63g-73g/szt. Poszczególne zamówienia partii towarów składane będą telefonicznie w dniu roboczym przez intendenta, jego przełożonych lub inną osobę upoważnioną przez zamawiającego. Poszczególne dostawy będą następować w terminie wskazanym przez zamawiającego nie krótszym jednak niż nastepnego dnia roboczego od złożenia zamówienia. Zapłata za dostarczone partie towaru nastąpi na podstawie faktury przelewem na konto wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego. Wykonawca dostarczać będzie towar do magazynu zamawiającego na terenie miasta Radzyń Podlaski własnym transportem, na swój koszt i ryzyko. W przpadku stwierdzenia dostawy towaru złej jakości, nienadającego się do spożycia lub przeterminowanego wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie ( najpóźniej do następnego dnia roboczego) wymienić daną partię towaru na świeżą nadającą się do spożycia. Wymagany przez zamawiającego okres ważności zgodny z datą wazności produktu okreśoną przez producenta lub zgodnie z oceną organoleptyczą (smak, zapach, barwa) w przypadku owoców i warzyw.