Kogo reprezentuje osoba

Taczalska Kamila

w KRS

Kamila Taczalska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kamila
Nazwisko:Taczalska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1988 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Piła (Wielkopolskie)
Przetargi:25 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kwintal Alicja, Kwintal Zbigniew, Mikrut Kazimierz, Paliwoda Marcin, Pawłowska Barbara Ewa, Runowski Andrzej Jacek, Taczalska Marzena, Taczalski Janusz, Włodarczyk Marek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wątroba Małgorzata

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kwintal Alicja, Kwintal Zbigniew, Mikrut Kazimierz, Paliwoda Marcin, Pawłowska Barbara Ewa, Runowski Andrzej Jacek, Taczalska Marzena, Taczalski Janusz, Włodarczyk Marek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wątroba Małgorzata

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Asta Group Sp. Z O.O., Piła − KRS 0000161066
 2. Caro Design Sp. Z O.O., Brzezówka − KRS 0000281864
 3. Centrum Handlowe Sp. Z O.O., Ropczyce − KRS 0000212368
 4. Dora Sp. Z O.O., Brzezówka − KRS 0000454681
 5. Labofarb Sp. Z O.O., Dębica − KRS 0000297776
 6. Miejskie Wodociągi i Kanalizacja - Sp. Z O.O., Piła − KRS 0000081995
 7. Profiwel Sp. Z O.O., Brzezówka − KRS 0000590815
 8. Przedsiębiorstwo Hades Sp. Z O.O., Piła − KRS 0000258068
 9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-usługowo-handlowe Amtech Sp. Z O.O., Głogów Małopolski − KRS 0000010830
 10. Volley - Ball Klub Sportowy Joker Piła Z Siedzibą W Pile, Piła − KRS 0000157559
 11. Weldon Sp. Z O.O., Brzezówka − KRS 0000165528
 12. Wtórpil Sp. Z O.O., Piła − KRS 0000175415

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Eko-świat Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Dębica − KRS 0000144597
 2. Fabryka Farb i Lakierów Proszkowych Proximal Sp. Z O.O. - Grupa Śnieżka, Lubzina − KRS 0000025116
 3. Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka s.a., Warszawa − KRS 0000060537
 4. Mag-europe Sp. Z O.O., Piła − KRS 0000070657
 5. Metal System Sp. Z O.O., Dębica − KRS 0000136302
 6. Pilskie Schronisko Dla Zwierząt Sp. Z O.O., Piła − KRS 0000759806
 7. Plastbud Sp. Z O.O., Pustków − KRS 0000130606
 8. Przedsiębiorstwo Hades Sp. J. J. Taczalski M. Wątroba, Piła − KRS 0000011716
 9. Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Klabacha Sp. Z O.O., Pustków − KRS 0000143737
 10. Technics - Chemikals Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000145720
 11. U Rudej Sp. Z O.O., Piła − KRS 0000448391
 12. Zakład Produkcji Nadwozi Chłodniczych Termocar Sp. Z O.O., Żyraków − KRS 0000192562

Powiązane przetargi (25 szt.):
 1. Budowa chodnika wzdłuż ul. Wałeckiej. -oczyszczenie istniejącego rowu z gruzu i kamieni w celu poprawy przepustowości - 9 mb, - uzupełnienie szczeliny pomiędzy wykonanym ściekiem i krawężnikiem najazdowym a istniejącą nawierzchnia bitumiczną - 323,6 mb, - wykonanie studzienki ściekowej w celu odprowadzenia wody z wykonanego ścieku, - plantowanie powierzchni gruntu rodzimego wzdłuż budowanego chodnika - 1240,6m2
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, Piła
  -ustawienie barier ochronnych U-12 w miejscach niebezpiecznych - wysokie skarpy pobocza - 18 mb ( 9 szt),
  -oczyszczenie istniejącego rowu z gruzu i kamieni w celu poprawy przepustowości - 9 mb,
  - uzupełnienie szczeliny pomiędzy wykonanym ściekiem i krawężnikiem najazdowym a istniejącą nawierzchnia bitumiczną - 323,6 mb,
  - wykonanie studzienki ściekowej w celu odprowadzenia wody z wykonanego ścieku,
  - plantowanie powierzchni gruntu rodzimego wzdłuż budowanego chodnika - 1240,6m2
 2. Roboty dodatkowe podczas realizacji inwestycji p.n. Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłówku Zachodnim
  Zamawiający: Gmina Miasto Darłowo, Darłowo
  Roboty dodatkowe polegające m.in. na:

  1) roboty drogowe, w tym m.in.:
  - wykonanie odnogi w stronę deptaku,
  - połączenie ul. Kotwicznej z nabrzeżem,
  - połączenie pętli autobusowej z deptakiem,
  - wykonanie chodnika oraz wjazdu,
  - wykonanie chodnika do przepompowni przy ul. Wilków Morskich,
  - wykonanie chodnika pod śmietniki przy ul. Kotwicznej,
  - ręczna rozbiórka kostki betonowej wraz z ułożeniem na paletach;

  2) roboty sanitarne, w tym m.in.:
  - przestawienie dwóch studni w ul. Kotwicznej,
  - wykonanie włączenia do ul. Zygmunta III Wazy,
  - wykonanie podłączenia kanalizacji sanitarnej,
 3. Budowa chodnika wzdłuż ul. Wałeckiej
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, Piła
  - wykonanie 2 zjazdów do posesji nr 7 i nr 14 a,
  - wykarczowanie 7 pni drzew pozostałych z wycinki drzew w latach poprzednich,
  - rozebranie 3 murków oporowych o gr 25 cm.,
  - wywiezienie ziemi urodzajnej z odhumusowania powierzchni robót,
  - wywiezenie ziemi z korytowania pod warstwy konstrukcyjne chodników
  - regulacji pionowej pokryw zaworów wodociągowych i zaworów hydrantowych - szt.8.
 4. Ścieżki rowerowe w mieście Pile : Budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku al. Wojska Polskiego - działki Zalesie - roboty dodatkowe
  Zamawiający: Gmina Piła, Piła
  1. wyrównanie różnicy powstałej w wyniku występowania większej o 10 cm od zakładanej, grubości warstwy organicznej koniecznej do usunięcia,
  2. wykonanie nawierzchni ścieżki na wjeździe z al. Wojska Polskiego na dziełkę o nr
  geodezyjnym 13/17.
  wg protokołu konieczności nr 1 z dnia 11 kwietnia 2011 r.
 5. Budowa ciągu pieszo-jezdnego w ul. Żeglarskiej w Szczecinku - projekt CIVITAS RENAISSANCE
  Zamawiający: Miasto Szczecinek, Szczecinek
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i oddanie zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz zasadami wiedzy technicznej, dofinansowanej w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej - Inicjatywa Civitas - projekt CIVITAS RENAISSANCE budowy ciągu pieszo-jezdnego w ul. Żeglarskiej w Szczecinku, tj.: 1. Wykonanie i oddanie przewidzianej w umowie budowie ciągu pieszo-jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej polbruk na łącznej długości 711,38 mb, zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Starostę Szczecineckiego. Budowa obejmuje wykonanie robót branży drogowej, kanalizacji deszczowej, oraz wykonanie oświetlenia drogowego. 2. Przekazanie zamawiającemu obiektu po uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie
 6. Przebudowa ulicy Przedszkolnej w Człopie.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Człopa, Człopa
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Przedszkolnej w Człopie, na działkach nr 244/1, 244/2, 244/3, 244/34, 245/1, 245/19, 245/15, 245/18.245/20, 409/8, 409/9 polegającej na: ° budowie miejsc postojowych o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, ° budowie chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz remoncie nawierzchni istniejących chodników (przełożenie na kostkę brukową betonową, ° remoncie istniejących nawierzchni utwardzonych - ułożenie nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego, ° wymianie zniszczonych istniejących krawężników betonowych na nowe, betonowe, uliczne, proste i najazdowe. ° budowie sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej dla przebudowywanej drogi. W wyniku remontu i przebudowy zostanie wykonane: - Powierzchnia nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej gr. 8cm - 2971,00 m2 ( w tym miejsca postojowe 508,50 m2, wjazdy 102,00 m2 ) - Powierzchnia chodników z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 6 cm - 1059,00 m2 - Projektowana sieć kanalizacji deszczowej PVC DN 400 L=136,00 mb - Projektowana sieć kanalizacji deszczowej PVC DN 315 L= 53,50 mb - Projektowana sieć kanalizacji deszczowej PVC DN 200 L= 96,00 mb - Projektowanie przyłącza do wpustów ulicznych PVC DN 200 L=162,00 mb - Studnie Dw 1000 - szt. 10 - Wpusty uliczne z osadnikiem - szt. 24.
 7. Budowa chodnika wzdłuż ul. Wałeckiej
  Zamawiający: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile, Piła
  Przedmiot zamówienia obejmuje budowę chodnika wzdłuż ul. Wałeckiej na działkach nr 234, 1, 281 z pominięciem budowy chodnika na długości 15 mb nad przepustem zlokalizowanym pod ulicą Walecką na rzece Młynówce. Realizacja zadania w zakresie określonym w dokumentacji technicznej (budowa chodnika z kostki brukowej betonowej, wykonanie utwardzenia nawierzchni istniejących zjazdów - kostką brukową betonową). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opisem technicznym oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 8. Budowa chodnika w miejscowości Strzelce (dz. 1/7)
  Zamawiający: Gmina Chodzież, Chodzież
  Zamówienie dotyczy budowy chodnika w miejscowości Strzelce o długości 332,71 m, polegającego na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm i obejmuje: 1) Roboty pomiarowe - 0,344 km, 2) roboty ziemne koparkami w ziemi kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km - 100,545 m3, 3) Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochod. samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV , - 100,545 m3, 4) Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - 100,545 m3 5) Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV - 343,000 m, 6) Ława pod krawężniki betonowa zwykła - 0,242 m3, 7) Ława pod krawężniki betonowa z oporem - 20,250 m3, 8) Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej - 337,500 m, 9) Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 5,500 m, 10) Chodnik - ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV - 670,300 m2, 11) Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. III-IV - 342,600 m, 12) Ława pod krawężniki betonowa zwykła - 8,908 m3, 13) Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - 342,600 m, 14) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej - 670,300 m2, 15) Zjazd-skrzyżowanie: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 105,700 m2, 16) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 15 cm - 105,700 m2, 17) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub. po zagęszczeniu 8 cm - 105,700 m2, 18) Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - minus 3 cm - 105,700 m2, 19) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 105,700 m2, 20) Roboty uzupełniające - Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - 332,710 m2, 21) Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm - 332,710 m2.
 9. Ścieżki rowerowe w mieście Pile :budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku al. Wojska Polskiego - działki ZALESIE
  Zamawiający: Gmina Piła, Piła
  Budowa ścieżki rowerowej dwukierunkowej na odcinku al. Wojska Polskiego - działki ZALESIE, o długości ok. 1 571,0 m i szerokości 2 m
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie : robót przygotowawczych, rozbiórkowych, zabezpieczeniowych i odtworzeniowych; okrawężnikowania , robót ziemnych; nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm ok. 3 113 m2; odwodnienia jezdni za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych; usunięcie kolizji ( np. regulacja istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej, kolizja z kablami)
 10. Remont drogi w m. Warnołęka działka Nr 354
  Zamawiający: Urząd Gminy Nowe Warpno, Nowe Warpno
  Zamówienie obejmujmowało wykonanie remontu drogi w m. Warnołęka dz.354 Zakres niniejszego zamówienia obejmował między innymi: wykonanie koryta ,w-wy odsączającej ,wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ,ustawienie krawężnika betonowego 100*30*15 cm ,ułożenie nawierzchni z kostki betonowej polbruk gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, ustawienie oznakowania pionowego, roboty wykończeniowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale III SIWZ
 11. Remont drogi w m. Brzózki działka Nr 174 i 353
  Zamawiający: Urząd Gminy Nowe Warpno, Nowe Warpno
  Zamówienie obejmujmowało wykonanie remontu drogi w m. Brzózki działka Nr174 i 353. Zakres niniejszego zamówienia obejmujmował między innymi: wykonanie koryta ,w-wy odsączającej ,wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie ,ustawienie krawężnika betonowego na ławie betonowej, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ,ustawienie oznakowania pionowego, roboty wykończeniowe, odwodnienie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale III SIWZ.
 12. Remont istniejących jezdni, parkinków i chodników na terenie Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Arciszewskiego 22a, II etap
  Zamawiający: INWESTPROJEKT SŁUPSK Sp. z o.o., Słupsk
  Remont istniejących jezdni, parkinków i chodników na terenie Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ul. Arciszewskiego 22a, II etap zamówienie z wolnej ręki na roboty dodatkowe
 13. Remont istniejących nawierzchni oraz utwardzenie działek budowlanych wraz z przyłączami kanalizacji deszczowej na Osiedlu Moniuszki w Człopie.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Człopa, Człopa
  Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa istniejących nawierzchni wraz z odwodnieniem, na Osiedlu Moniuszki w Człopie, w zakresie granicy opracowania, na działkach budowlanych nr 15.6, 15.14, 16.38 polegającej na: 1. remoncie istniejących nawierzchni utwardzonych - ułożenie kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego. 2. utwardzenie w/w części działek budowlanych - ułożenie kostki brukowej betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego. 3. przełożenie nawierzchni chodników, na kostkę brukową betonową. 4. wymiana zniszczonych istniejących krawężników betonowych na nowe, betonowe uliczne, proste i najazdowe. 5. wykonanie przyłączy deszczowych wraz z podłączeniem do istniejących studzienek rewizyjnych betonowych. 6. wymiana rur na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej - ok. 90.00 mb W wyniku remontu i przebudowy zostanie wykonane: Powierzchnia nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej gr. 8cm - 1987,00 m2 w tym ściek przykrawężnikowy z kostki brukowej betonowej 75,00 m2 ) Powierzchnia chodników z kostki brukowej wibroprasowanej gr. 6 cm - 261,00 m2.
 14. Budowa drogi gminnej w miejscowości Podanin
  Zamawiający: Gmina Chodzież, Chodzież
  Zamówienie dotyczy budowy : 1) Drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na dł. 446,31 m - 2 763,82 m2 + zjazdy - 201 m2,+ chodnik - 301,50 m2. Zadanie obejmuje: roboty przygotowawcze (pomiarowe, rozbiórkowe), roboty ziemne (usuwanie ziemi, korytowanie) , elementy ulic (ławy, krawężnik, opornik), podbudowę (profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego, ława pod ściek przykrawężnikowy), nawierzchnię z kostki brukowej betonowej (droga, wjazdy, chodnik) , roboty różne (regulacja włazów, zaworów kanalizacji sanitarnej i hydrantu, przebudowa studni telekomunikacyjnych i kanalizacji kablowej). 2) Kanalizacji deszczowej. Łączna długość przewodów wynosi 247,0 m, w tym: sieć 198,0m (ø300 - 166,0m; ø 200- 32,0m), przykanaliki 40,0 m (ø160) - do wpustów ulicznych projektowanych i istniejących, podłączenia istniejącej kanalizacji 9,0 m (ø300 - 3,0 m; ø250 - 3,0 m; ø200 - 3,0 m). Zadanie obejmuje: roboty rozbiórkowe (rozebranie nawierzchni, podbudowy, krawężnika, obrzeża, demontaż istniejących odcinków kanalizacji deszczowej), roboty ziemne (wykopy i umocnienie ścian, zasyp wykopów, roboty ziemne koparkami), roboty montażowe (podłoże z materiałów sypkich, otulina betonowa kanałów, kanały z rur kanalizacyjnych, kształtki PCV i ich montaż, wykonanie wpustów, studzienka inspekcyjna, układanie rur osłonowych, uszczelnianie końca rury ochronnej, próba szczelności).
 15. Wykonanie nawirzchni jezdni oraz chodnika
  Zamawiający: Urząd Gminy, Rewal
  Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej, jezdni z kostki betonowej, wykonanie 7 miejsc postojowych z płyt ażurowych
 16. Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłówku Zachodnim
  Zamawiający: Urząd Miejski w Darłowie, Darłowo
  Przedmiotem zamówienia publicznego jest :

  Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłówku Zachodnim obejmująca ulice: Kotwiczną, Władysława IV, Plażową i Wilków Morskich.

  1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

  1.1. Roboty budowlane w branży drogowej w poszczególnych ulicach:

  1) roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym m.in.:
  - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
  - frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych,
  - wywiezienie destruktu na miejsce wskazane przez Zamawiającego,
  - rozebranie krawężników kamiennych,
  - rozebranie krawężników betonowych,
  - rozebranie podbudowy z kostki kamiennej,
  - rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
  - transport gruzu,

  2) roboty ziemne, w tym m.in.:
  - koryta wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników,
  - wywiezienie ziemi,

  3) konstrukcja jezdni i chodników, w tym m.in.:
  - wykonanie warstwy odsączającej,
  - wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa łamanego,

  4) nawierzchnia, w tym m.in.:
  - nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm,
  - krawężniki betonowe,
  - ława betonowa z oporem pod krawężniki,

  6) roboty wykończeniowe,

  1.2. Roboty budowlane w branży kanalizacyjnej w poszczególnych ulicach - kanalizacja deszczowa:

  1) roboty ziemne, w tym m.in.:
  - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
  - roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębrnymi,
  - wykopy liniowe o ścianach pionowych,
  - wywóz gruntu,
  - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych,
  - podłoża pod kanały i obiekty,
  - przywóz piasku na wymianę gruntu,

  2) roboty montażowe, w tym m.in.:
  - kanały z rur PVC,
  - studnie rewizyjne z kręgów betonowych,
  - studzienki kanalizacyjne systemowe,
  - przeprowadzenie prób szczelności,
  - układanie rur osłonowych,

  1.3. Roboty budowlane w branży elektrycznej w poszczególnych ulicach:

  - ręczne kopanie rowów dla kabli oświetleniowych,
  - montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych, na kablach energetycznych wielożyłowych,
  - odkopanie kabla oświetleniowego,
  - demontaż kabla oświetleniowego z wykopu,
  - lokalizacja trasy kabla,
  - wyłączenia linii oświetleniowej,
  - rury ochronne w wykopie,
  - ręczne układanie kabli,
  - nasypanie warstwy piasku,
  - ręczne zasypywanie rowów,
  - ręczne stawianie słupów oświetleniowych,
  - montaż tabliczek bezpiecznikowych,
  - montaż opraw rtęciowych,
  - montaż uziomów,
  - demontaż słupów oświetleniowych,
  - badanie skuteczności zerowania,
  - badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego,
  - badanie linii kablowej.

  2. Przedmiot zamówienia obejmuje również:
  - organizację i zagospodarowanie zaplecza budowy,
  - wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  - pełną obsługę geodezyjną w trakcie wykonywania prac,
  - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu,
  - sporządzenie dokumentacji powykonawczej, łącznie z dokumentacją powykonawczą geodezyjną wszystkich prac , zatwierdzoną przez odpowiedni
  z uwagi na lokalizację robót, Urząd Geodezji i Kartografii,
  - po zakończeniu robót doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu zaplecza budowy, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu.
  Szczegółowo zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacjach technicznych wykonawstwa robót, przedmiarach robót do wykonania, kosztorysach nakładczych oraz w szczegółowej specyfikacji technicznej wykonawstwa i odbioru robót, które to dokumenty są załącznikami do niniejszej s.i.w.z.

  Przed złożeniem oferty przetargowej należy przeprowadzić wizję w terenie.
 17. Przebudowa ul. Nadmorskiej w Pustkowiu, Gmina Rewal
  Zamawiający: Urząd Gminy, Rewal
  Przebudowa obejmuje wykonanie ciągu jezdnego o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm z uwzględnieniem dowiązania się do istniejących wjazdów indywidualnych. Zakres robót przewidywany niniejszym opracowaniem obejmuje: - roboty przygotowawcze (w tym rozbiórka istniejącej nawierzchni); - zdjęcie warstwy humusu; - wykonanie robót ziemnych w tym korytowanie, a także wyrównanie oraz zagęszczenie podłoża; - wykonanie podbudowy pod nawierzchnię; - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (pow. zadania ca 2.000 m2); - profilowanie poboczy; - uzupełnienie poboczy wraz z obsianiem trawą; - ustawienie oznakowania pionowego i poziomego.
 18. Remont istniejących jezdni, parkingów, chodników na terenie Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ulicy Arciszewskiego 22a II etap
  Zamawiający: INWESTPROJEKT SŁUPSK Sp. z o.o., Słupsk
  Remont istniejących jezdni, parkingów, chodników na terenie Akademii Pomorskiej w Słupsku przy ulicy Arciszewskiego 22a II etap
 19. Budowa parkingu na 105 samochodów osobowych wraz ze zjazdami, oświetleniem ulicznym oraz odwodnieniem przy ul. Szkolnej w Rewalu.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Rewal
  Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Rewal przy ul. Szkolnej. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie: - roboty ziemne 1.622,80 m3 ; - miejsca postojowe 105 sztuk - 1.265,00 m2 ; - jezdnie manewrowe i zjazdy 1.263,00 m2 ; - oświetlenie uliczne - 22 szt. - oznakowanie pionowe - 10,0 szt.
 20. Wykonanie remontu chodnika ulicy Opackiej w Wągrowcu.
  Zamawiający: Burmistrz Miasta Wągrowca, Wągrowiec
  W ramach zadania należy wykonać:
  - remont chodnika i wjazdów po obu stronach ul Opackiej na odcinku od ul. Rogozińskiej do ul. Klasztornej polegający na wymianie zniszczonych płytek chodnikowych 35x35x5 na kostkę betonową,
  - regulację urządzeń znajdujących się na trasie chodnika,
  - zieleń przydrożną
 21. Budowa chodnika w m. Jenikowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106.
  Zamawiający: Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich, Koszalin
 22. Przebudowa drogi Strzelce - Strzelęcin (dz. 5/1, 80)
  Zamawiający: Gmina Chodzież, Chodzież
 23. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Generała Andersa i część ul. Gajowej w m. Białośliwie o dł. ok. 870 mb. oraz wykonanie przyłączy wodociągowych do posesji
  Zamawiający: Gmina Białośliwie reprezentowana przez Wójta Gminy Białośliwie, Białośliwie
 24. Budowa dróg, parkingów, chodników ,osłony śmietnikowej, podjazdu do budynku garażowego dla obsługi zespołu budynków mieszkalno - usługowych przy ul. Polna - Kosińskiego w Szczecinku
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o, Szczecinek
 25. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzebielino (MDM) - etap I
  Zamawiający: Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, Słupsk