Kogo reprezentuje osoba

Tarkowska Lewandowska Urszula Barbara

w KRS

Urszula Barbara Tarkowska Lewandowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Urszula
Drugie imię:Barbara
Nazwisko:Tarkowska Lewandowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1962 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:16 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Beyer Stanisław, Ćwikła Jan Antoni, Dalmata Jacek Andrzej, Kuśmierz Krystyna, Makówka Stanisław Eugeniusz, Olejarz Jerzy Bogusław, Ostapczuk Wójcik Katarzyna Agnieszka, Popek Artur Grzegorz, Puchala Piotr, Sołtysiuk Halina Teresa, Wielgosz Jacek, Wójcik Artur

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Załoga Anna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Apartamenty Narcyzowa 27 Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000901498
 2. Finanteq S.A., Lublin − KRS 0000521114
 3. Fundacja Warta Uwagi, Lublin − KRS 0000979215
 4. Softcomplex Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000548784
 5. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Zeto Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000053608

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Dsgs Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000543876
 2. Pkp Informatyka Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000042646
 3. Wikpol Sp. Z O.O., Konopnica − KRS 0000063535

Powiązane przetargi (16 szt.):
 1. Przeprowadzenie zajęć oraz egzaminów z zakresu ECDL Core dla uczniów szkół zawodowych Powiatu Lubelskiego w ramach projektu pn. Szkoły dobrych umiejętności, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
  Zamawiający: Powiat Lubelski, Lublin
  Przeprowadzenie zajęć oraz egzaminów z zakresu ECDL CORE dla 140 uczniów w następujących szkołach prowadzących kształcenie zawodowe: - Technikum w Niemcach (2 grupy), - Zespół Szkół im. Kopernika w Bełżycach (2 grupy), - Zespół Szkół Technicznych im. Kościuszki w Bełżycach (2 grupy), - ZSZ Nr 1 w Bychawie (2 grupy), - Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej (2 grupy), - Zespół Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach (2 grupy), - Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli (2 grupy). 1)Zajęcia dla 14 grup 10-osobowych w wymiarze 60 godzin/grupę. Łącznie 840 godzin zajęć. Przez jedną godzinę należy rozumieć: 60 minut - 45 minut zajęć edukacyjnych oraz 15 min. przerwy, przy czym długość przerwy może być ustalona w sposób elastyczny. 2)Zajęcia muszą być realizowane w oparciu o harmonogram zaakceptowany przez Zamawiającego i dyrektora szkoły. 3)Program zajęć powinien zawierać: - nazwę i zakres szkolenia - czas trwania i sposób organizacji szkolenia, - wymagania wstępne dla uczestników, - cel szkolenia, - plan nauczania określający tematy zajęć edukacyjnych oraz ich wymiar, - opis treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, - przewidziane sprawdziany i egzaminy. 4)Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do pracy z komputerem, posługiwania się programem Office oraz do zdania 7 egzaminów zgodnych ze standardem Europen Computer Dirivind License (ECDL). 5)Wykonawca zapewnia: - nadzór nad certyfikacją laboratoriów edukacyjnych w ww. szkołach, - zorganizowanie szkolenia zgodnie ze standardami przyjętymi dla kursów ECDL CORE składającego się z 7 modułów: Moduł 1: Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych Moduł 2: Użytkowanie komputerów Moduł 3: Przetwarzanie tekstów Moduł 4: Arkusze kalkulacyjne Moduł 5: Bazy danych Moduł 6: Grafika menedżerska i prezentacyjna Moduł 7: Przeglądanie stron internetowych i komunikacja - przeprowadzenie 7 egzaminów ECDL CORE dla każdego uczestnika. Koszt egzaminów należy wliczyć w koszt całego szkolenia w ilości jednego podejścia dla każdego uczestnika do każdego z 7 modułów ECDL CORE. - wydanie absolwentom szkolenia dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia i uzyskane kwalifikacje: a) zaświadczenia o ukończeniu kursu, które zawierać będzie zakres tematyczny wraz ilością godzin, b) Certyfikatu ECDL CORE dla wszystkich uczestników, którzy zdali egzaminy. 6)Realizator projektu - Powiat Lubelski zapewnia dostęp do pracowni szkolnych, sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne (podręczniki, prezentacje multimedialne wspomagające kurs). 7)Miejsce przeprowadzenia zajęć oraz egzaminów - po przeprowadzeniu certyfikacji pracowni szkolnych na Laboratoria Edukacyjne ECDL - na terenie ww. szkół. 8)Przybliżone terminy przeprowadzenia zajęć: II-VI 2014r: 5 grup (po 60 godzin każda) - łącznie 300 godzin, IX -XII 2014r.: 100 godzin I-V 2015 r. - 440 godzin..
 2. zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć w ramach Programu aktywności lokalnej dla młodzieży powyżej 15 r.ż. zagrożonej wykluczeniem społecznym.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Puławy
  Przedmiot zamówienia składa się z 2 części, tj.:
  - Część 1 pn. Trening kompetencji i umiejętności społecznych,
  - Część 2 pn. Szkolenie z zakresu obsługi komputera - grafika komputerowa.
 3. Część nr 1: Zorganizowanie 10 dniowego kursu kosmetycznego dla 10 osób niepełnosprawnych i 1 opiekuna Cześć nr 2: Zorganizowanie 10 dniowego szkolenia w zakresie fotografii cyfrowej (fotografia i edycja zdjęć) dla 15 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów Część nr 3: Zadanie 1: Zorganizowanie 10 dniowego kursu komputerowego w stopniu za-awansowanym dla 10 osób niepełnosprawnych i 2 opiekunów ( 1 grupa), Zadanie 2: Zorganizowanie 10 dniowego kursu komputerowego w stopniu podstawowym dla 10 osób niepełnosprawnych. ( 2 grupa)
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Opole Lubelskie
  Część nr 1: Zorganizowanie 10 dniowego kursu kosmetycznego dla 10 osób niepełnosprawnych i 1 opiekuna. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dodatek nr 8 do s.i.w.z. ponadto określa wzór ogólnych warunków umowy (dodatek nr 7 do s.i.w.z.).
  Część nr 2: Zorganizowanie 10 dniowego szkolenia w zakresie fotografii cyfrowej (fotografia i edycja zdjęć) dla 15 osób niepełnosprawnych i 5 opiekunów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dodatek nr 9 do s.i.w.z. ponadto określa wzór ogólnych warunków umowy (dodatek nr 7 do s.i.w.z.).
  Część nr 3: Zadanie 1: Zorganizowanie 10 dniowego kursu komputerowego w stopniu zaawansowanym dla 10 osób niepełnosprawnych i 2 opiekunów ( 1 grupa), Zadanie 2: Zorganizowanie 10 dniowego kursu komputerowego w stopniu podstawowym dla 10 osób niepełnosprawnych. ( 2 grupa). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dodatek nr 10 do s.i.w.z. ponadto określa wzór ogólnych warunków umowy (dodatek nr 7 do s.i.w.z.)..
 4. Dostosowanie systemów EZD do współpracy z Regionalną Platformą Usług Publicznych realizowana w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji [OP-IV.272.74.2013.LK]
  Zamawiający: Województwo Lubelskie, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie systemów EZD do współpracy z Regionalną Platformą Usług Publicznych realizowana w ramach projektu Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji [OP-IV.272.74.2013.LK]. Zamówienie realizowane z podziałem na części. Opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1.1 - 1.5 do SIWZ.
 5. Zakup centralnego UPS, przełączników sieciowych oraz podłogi technicznej wraz z dostosowaniem sieci infrastrukturalnej i montażem do serwerowni w Starostwie Powiatowym w Kozienicach
  Zamawiający: Powiat Kozienicki, Kozienice
  Zakres zamówienia obejmuje: - wymiana przełączników sieciowych - szt. 4 - montaż UPS centralnego wraz z modernizacją sieci transmisji danych - wykonanie podłogi technicznej w serwerowni o powierzchni 42 m2, - relokacja szaf serwerowych wraz z wyposażeniem, - modernizacja sieci transmisji danych i instalacji elektrycznej w serwerowni z dostosowaniem jej do nowych warunków usytuowania szaf i serwerów - wykonanie pomiarów i dokumentacji powykonawczej..
 6. Aktualizacja posiadanego systemu ewidencji i obiegu dokumentów el-Dok w ramach projektu pn. Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, Krasnystaw
  Aktualizacja posiadanego Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów el-Dok System w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie - dla 71 stanowisk jednocześnie pracujących w sieci - podniesienie wersji do aktualnej oraz przejście na nową technologię relacyjnych baz danych DB2. (CPV 48311000-1 Pakiety oprogramowania do zarządzania dokumentami).
 7. Przeprowadzenie szkoleń z obsługi Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów - el-Dok System autorstwa ZETO Sp. z o.o. w Lublinie w ramach projektu pn. Modernizacja zarządzania w Powiecie Krasnostawskim oraz Gminach Fajsławice, Łopiennik Górny, Piaski i Zakrzew współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach poddziałania 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, Krasnystaw
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń
  z obsługi Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów - el-Dok System wersja 3.7 autorstwa ZETO Sp. z o.o. w Lublinie dla pracowników Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Urzędu Gminy w Fajsławicach, Urzędu Gminy w Łopienniku Górnym, Urzędu Gminy w Piaskach.
  Ogólne warunki realizacji zamówienia w odniesieniu do wszystkich jednostek:
  Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminach określonych
  w harmonogramie uzgodnionym przez wykonawcę z każdym urzędem na rzecz którego będą realizowane szkolenia.
  Wykonawca otrzyma imienny wykaz pracowników objętych szkoleniem,
  w podziale na poszczególne urzędy.
  Szkolenia pracowników będą przeprowadzane w siedzibach poszczególnych urzędów (odrębnie dla każdego urzędu). Sale będą użyczane przez urzędy wykonawcy nieodpłatnie.
  Szkolenia powinny być przeprowadzane w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.
  W ramach realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek:
  - zapewnienia obsady trenerskiej, o kwalifikacjach niezbędnych do zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego szkoleń;
  - zapewnienia własnej infrastruktury komputerowej do sal wykładowych
  z liczbą stanowisk komputerowych adekwatną do liczby uczestników danego szkolenia - każdy z uczestników szkolenia musi mieć zapewniony osobny komputer ze stanowiskiem do pracy. Stanowiska komputerowe muszą posiadać zainstalowany i skonfigurowany do pracy program objęty szkoleniem tj. El-Dok System wersja 3.7 autorstwa firmy ZETO Sp. z o.o. w Lublinie. Wykonawca musi posiadać własne licencje na oprogramowanie wykorzystywane przy realizacji szkolenia;
  - zapewnienia dodatkowych pomocy dydaktycznych niezbędnych przy realizacji programu szkoleń np. laptop, rzutnik multimedialny, ekran,
  - zapewnienia uczestnikom materiałów szkoleniowych;
  - zapewnienia wyżywienia uczestnikom szkolenia - co najmniej obiad jednodaniowy i 2 przerwy kawowe, na których uczestnikowi przysługuje gorąca kawa, śmietanka do kawy, gorąca herbata, woda mineralna gazowana (0,5 l na osobę) i niegazowana (0,5 l osobę) oraz ciastka (150 g na osobę). Obiad jednodaniowy powinien składać się z porcji mięsa o gramaturze nie mniejszej niż 150 g, dodatków (np. ziemniaki, ryż, kasza, makaron) o gramaturze nie mniejszej niż 250 g lub porcji jarskiej o gramaturze nie mniejszej niż 300 g, oraz surówki o gramaturze nie mniejszej niż 150 g. Obiad jednodaniowy musi być porcjowany dla każdego uczestnika i podany na ciepło na zastawie stołowej lub w pojemniku termoizolacyjnym, z kompletem sztućców jednorazowych i serwetkami;
  - zapewnienia dokumentacji przebiegu szkolenia zgodnej z wzorami zaakceptowanymi przez Zamawiającego. Dokumentacja szkolenia obejmuje w szczególności:
  a. listy obecności uczestników szkolenia (z każdego dnia szkolenia);
  b. dziennik zajęć;
  c. potwierdzenie przez uczestników odbioru materiałów szkoleniowych;
  d. potwierdzenie przez uczestników odbioru wyżywienia;
  e. ankiety ewaluacyjne wypełniane przez uczestników szkoleń przed i po szkoleniu.
  Zamawiający może dodatkowo wprowadzić inne wymogi dokumentujące prawidłową realizację szkoleń, o czym poinformuje Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych przed szkoleniem.
  - wydania uczestnikom szkoleń certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających ukończenie szkolenia.
  Szczegółowe warunki realizacji zamówienia dla poszczególnych jednostek:
  Szkolenia dla pracowników Starostwa Powiatowego
  w Krasnymstawie
  Liczba uczestników szkolenia: 71 pracowników, w tym 1 administrator;
  Liczba grup szkoleniowych: 5 grup maksymalnie 15 osobowych;
  Liczba godzin szkolenia na grupę: 18 godzin/grupa
  Wymiar godzin szkolenia w ciągu 1 dnia: 6 godzin
  Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w Fajsławicach
  Liczba uczestników szkolenia: 12 pracowników, w tym
  1 administrator;
  Liczba grup szkoleniowych: 2 grupy maksymalnie 6 osobowych;
  Liczba godzin szkolenia na grupę: 18 godzin/grupa
  Wymiar godzin szkolenia w ciągu 1 dnia: 6 godzin
  Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w Łopienniku Górnym
  Liczba uczestników szkolenia: 13 pracowników, w tym 1 administrator;
  Liczba grup szkoleniowych: 2 grupy maksymalnie 7 osobowe;
  Liczba godzin szkolenia na grupę: 18 godzin/grupa
  Wymiar godzin szkolenia w ciągu 1 dnia: 6 godzin
  Szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy w Piaskach
  Liczba uczestników szkolenia: 20 pracowników, w tym 2 administratorów;
  Liczba grup szkoleniowych: 3 grupy maksymalnie 7 osobowe;
  Liczba godzin szkolenia na grupę: 18 godzin/Grupa.
  Wymiar godzin szkolenia w ciągu 1 dnia: 6 godzin.
 8. Rozbudowa istniejących w JST Systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów z podziałem na trzy zadania
  Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra
  Realizacja Przedmiotu zamówienia pn.
  Rozbudowa istniejących w JST Systemów Elektronicznego Obiegu Dokumentów z podziałem na trzy zadania polega
  na pełnieniu roli Wykonawcy: -prac związanych z usługą integracji istniejących u Partnerów Projektu Systemów
  Elektronicznego Obiegu Dokumentów z podsystemem komunikacji Regionalnej Platformy Komunikacji Elektronicznej
  Cyfrowy Urząd - zrealizowanej w ramach projektu Lubuski e-Urząd, mającej na celu umożliwienie komunikacji
  elektronicznej wszystkich JST uczestniczących w Projekcie Lubuski e-Urząd za pomocą systemów elektronicznego
  obiegu dokumentów, -prac wdrożeniowych związanych z kompleksową realizacją Przedmiotu Zamówienia, -prac
  związanych ze szkoleniami stanowiskowymi Administratorów Partnerów Projektu
 9. Zakup zestawów komputerowych
  Zamawiający: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Lublin
  Zakup zestawów komputerowych: komputer stacjonarny 30 szt., monitor 30 szt., komputer przenośny 5 szt
 10. Zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy sieci teletechnicznej w placówkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieście.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia realizowanego w ramach projektu Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola-Śródmieście poprzez rozwój e-usług jest zaprojektowanie koncepcji, wykonanie rozbudowy sieci teletechnicznej w placówkach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola - Śródmieści na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej. Opis szczegółowy: - opracowanie projektu/koncepcji połączeń teletechnicznych wraz z punktami dystrybucyjnymi oraz tablicami elektrycznymi w danej placówce Zamawiającego; - przedstawienie ich do akceptacji Zamawiającemu; - wykonanie robót w zakresie rozbudowy sieci teletechnicznej oraz robót w zakresie instalacji elektrycznej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu do realizacji przedmiotu zamówienia; - wykonanie usług obejmujących konfigurację i uruchomienie dostarczonego sprzętu; - opracowanie i przekazanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do SIWZ; - świadczenie gwarancji dla dostarczonych urządzeń ( 24 miesiące gwarancji na dostarczony osprzęt sieciowy). Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz dane dotyczące wykonania przedmiotu umowy zawarte są w Załączniku nr 2 i 2a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W cenie oferty Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Każdy z oferentów winien odwiedzić miejsce wykonywania robót celem przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu planowanej rozbudowy, sprawdzić warunki związane z wykonywaniem prac będących przedmiotem zamówienia i uzyskać dodatkowe informacje konieczne oraz przydatne do oceny wielkości robót, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny. Oferent powinien przygotować ofertę cenową w oparciu o własną analizę. Rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w art. 632 § 1-2 kc. W organizacji prac Wykonawca musi uwzględnić fakt, iż prace prowadzone będą w czynnych obiektach. Ze względu na użytkowanie pomieszczeń ( Przychodnie Lekarskie) roboty muszą być prowadzone z zachowaniem szczególnych warunków BHP oraz nie mogą zakłócać bieżącej pracy w danej placówce. W przypadku, gdy Wykonawca założy realizację przedmiotu umowy po godzinach urzędowania danej placówki zobowiązany jest wykazać te godziny oraz dni w Harmonogramie rzeczowym stanowiącym Załącznik nr 10 do SIWZ. W przypadku gdy Wykonawca zaplanuje realizację przedmiotu umowy w dni wolne od pracy zobowiązany jest min. na 2 dni przed planowanymi robotami powiadomić pisemnie Zamawiającego o tym fakcie z uwagi na konieczność zapewnienia ochrony obiektu..
 11. Dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego (Urząd Miasta Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn, Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy Puchaczów) w ramach realizacji projektu pn. _Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III_
  Zamawiający: Powiat Łęczyński, Łęczna
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego (Urząd Miasta Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn, Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy Puchaczów) 2. W ramach zamówienia Wykonawca wdroży System Elektronicznej Skrzynki Podawczej dla Starostwa Powiatowego w Łęcznej oraz Urzędów Gmin powiatu łęczyńskiego (Urząd Miasta Łęczna, Urząd Gminy Spiczyn, Urząd Gminy Ludwin, Urząd Gminy Puchaczów) spełniający wymogi określone w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 3.Realizując dzieło, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawca w szczególności wykona prace obejmujące: 1) ETAP PRZEDWDROŻENIOWY a) Opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych. b) Przeprowadzenie audytu wykorzystywanych przez Zamawiającego technologii IT powiązanych z realizacją przedmiotu zamówienia, obejmujący użytkowany obecnie przez Jednostki elektroniczny system obiegu dokumentów - El-Dok c) Pozyskanie informacji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz na podstawie tych informacji przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym koncepcji formularzy dla poszczególnych Jednostek 2) ETAP WDROŻENIOWY a) Instalacja, uruchomienie i skonfigurowanie ESP oddzielnego i niezależnego dla każdej Jednostki b) Integracja ESP z systemem El-Dok c) Dostawa modułu HSM d) Dostawa komercyjnej licencji bazy danych współpracującej z posiadanym systemem El-Dok umożliwiającej instalacje w środowisku wirtualnym. e) Utworzenie elektronicznych formularzy niezbędnych do załatwienia danej sprawy z zakresu administracji publicznej. f) Utworzenie i skonfigurowanie kont użytkowników oraz ustalenie uprawnień użytkowników g) Integracja ESP z systemem ePUAP h) Integracja ESP z systemem Kierowca i Pojazd i) Testy poprawnej integracji systemu ESP i EL-Dok j) Szkolenie wszystkich pracowników Jednostek będących użytkownikami ESP w zakresie szczegółowej obsługi dostarczonego oprogramowania. k) Zapewnienie w okresie wdrożenia dostępu do narzędzi informatycznych umożliwiających zgłaszanie uwag i błędów przez użytkowników ESP oraz śledzenie postępu w pracach wdrożenia. 3) ETAP POWDROŻENIOWY a) Zapewnienie w okresie 5 lat od wdrożenia, dostępu do narzędzi informatycznych umożliwiających zgłaszanie uwag i błędów przez użytkowników ESP b) Zapewnienie konsultacji telefonicznych, poprzez pocztę elektroniczną oraz bezpłatny zdalny serwis przez Internet w zakresie rozwiązywania problemów eksploatacyjnych i metodologicznych związanych z użytkowaniem ESP c) Udzielenie 5 letniej gwarancji i opieki autorskiej nad dostarczonym ESP, integracji ESP z systemem El-Dok, bieżące dostosowywanie ESP do aktualnych przepisów prawnych oraz zdalna aktualizację ESP do najnowszych wersji. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ. 5. Wymagania zamawiającego w zakresie jakości wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w sposób odpowiadający systemom jakościowym zgodnym z normami dotyczącymi w równym zakresie projektowania, wytwarzania, sprzedaży wyrobów i usług informatycznych oraz szkoleń tj: - system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 lub równoważny - system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z normą ISO/IEC 27001 lub równoważny
 12. Realizacja usługi w zakresie montażu instalacji okablowania strukturalnego dla potrzeb działalności statutowej Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie.
  Zamawiający: Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie, Lublin
  Realizacja usługi w zakresie montażu instalacji okablowania strukturalnego dla potrzeb działalności statutowej Zarządu Nieruchomości Wojewódzkich
  w budynku przy ul. Uniwersyteckiej 4 w Lublinie.
  Zakres rzeczowy:
  - budowa głównego punktu dystrybucyjnego PD,
  - budowa instalacji komputerowej i telefonicznej od PD do zespolonych punktów abonenckich PEL,
  - montaż zespolonych punktów abonenckich PEL.
 13. Rozbudowa systemu minitoringu miejskiego w Łęcznej wraz opracowaniem dokumentacji projektowej
  Zamawiający: Gmina Łęczna, Łęczna
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Łęcznej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie spójnej, kompletnej linii telekomunikacyjnej światłowodowej i montażu systemu monitoringu miejskiego. W ramach zadania inwestycyjnego Wykonawca jest zobowiązany także do uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich wymaganych uzgodnień, opinii, decyzji i innych dokumentów wymaganych do rozpoczęcia robót budowlanych na rozbudowę linii światłowodowej i montaż systemu monitoringu miejskiego oraz uzyskania zgód od właścicieli - współwłaścicieli na udostepnienie nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych (około 130 właścicieli - współwłaścicieli nieruchomości). Wykonawca ma obowiązek uzgodnić projekt budowlany z Zamawiającym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym Programie funkcjonalno-użytkowym oraz specyfikacji technicznej. 3. Obowiązki Wykonawcy związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia określa projekt umowy. Dokładne zapoznanie się z projektem umowy jest konieczne dla właściwego przygotowania oferty. 4. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych, 51310000-8 Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, dźwiękowych i wideo, 32333100-7 Rejestratory obrazu wideo, 35125300-2 Kamery bezpieczeństwa 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania. 5. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia należy rozumieć że zawsze w takim przypadku dopuszcza się oferty równoważne (to znaczy nie gorsze pod względem technicznym i jakościowym od wskazanych w opisie). 6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi. Uwagi: a.Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są do przeprowadzenia wizji lokalnej celem rzetelnego oszacowania kosztów zamówienia.
 14. Zorganizowanie szkoleń:cz. 1) 10 dniowego szkolenia florystycznego dla 15 osób niepełnospraw.; cz.2) 10-wych warsztatów zdobienia przedmiotów użytkowych - decoupage dla 13 osób niepełnospraw. i 3 opiekunów, cz.3) 10-wego kursu komputer. w stopniu zaawansowanym dla 10 osób niepełnospraw. z dysfunkcją narządu ruchu i 10 dniowego kursu komput.w stopniu podstawowym dla 10 osób niepełnospraw. z dysfunkcją narządu ruchu, cz.4) kursu na prawo jazdy kategorii B dla 3 osób niepełnospraw. z dysfunkcją narządu ruchu, cz.5) szkolenia w zakresie fotografii cyfrowej dla 7 osób niepełnospraw. i 1 opiekuna.
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Opole Lubelskie
  Część nr 3: Zorganizowanie 10 dniowego kursu komputerowego w stopniu zaawansowanym dla 10 osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu oraz Zorganizowanie 10 dniowe-go kursu komputerowego w stopniu podstawowym dla 10 osób niepełnosprawnych z dys-funkcją narządu ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór ogólnych warunków umowy (dodatek nr 6 do s.i.w.z.) i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część nr 3- dodatek nr 9 do s.i.w.z.
 15. ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH - W RAMACH PROJEKTU SPRAWNA KADRA ATUTEM URZĘDU MIASTA ŁUKÓW NR POKL.05.02.01-00-071/10.
  Zamawiający: Miasto Łuków, Łuków
  Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawców na przeprowadzenie szkoleń - zakup szkoleń oraz opracowanie i wydruk materiałów szkoleniowych dla uczestników szkoleń-warsztatów, materiałów pomocniczych do szkoleń, zakup podręczników dla uczestników szkoleń językowych i komputerowych, przygotowanie szczegółowego programu szkolenia oraz testu wiedzy i umiejętności dla uczestników szkoleń.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 16. dostawa i wdrożenie sprzętu oraz oprogramowania informatycznego w ramach zadania e-standard w urzędzie, czyli nowa jakość usług w administracji publicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  Zamawiający: Powiat Legionowski, Legionowo
  realizacja części projektu pod nazwą E-standard w urzędzie, czyli nowa jakość usług w administracji publicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu II, Działanie 2.2 RPO Województwa Maz. 2007-2013: 1) zakup UPS-ów oraz dodatkowych urządzeń aktywnych związanych z rozbudową sieci oraz wdrożenie i konfiguracja, 2) zakup elektronicznego archiwum serwerów i serwerów dodatkowych, 3) wprowadzenie nowego elektronicznego obiegu dokumentów wraz z BIP-em, e-urzędem, elektronicznymi formularzami i skrzynką podawczą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej SOPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Jeżeli w SIWZ, ogłoszeniach związanych z postępowaniem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych, czy właściwości określonego sprzętu, urządzeń, materiałów i oprogramowania jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie w takich przypadkach sprzętu, urządzeń, materiałów i oprogramowania równoważnych zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy. Dostarczony sprzęt i oprogramowanie muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski. Użyte do realizacji zamówienia sprzęt i oprogramowanie, urządzenia, materiały muszą być fabrycznie nowe. Wymagania stawiane Wykonawcy: - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z wymaganiami oraz warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia zawartymi w SOPZ, - ustalenia dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy, - określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia, - Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z warunkami umowy, wymaganiami zawartymi w SOPZ oraz poleceniami Zamawiającego i obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi praktykami, - w trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiązany jest zapewnić należyty porządek w pomieszczeniach oraz na korytarzach budynku umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie urzędu Zamawiającego. Wykonawca na wykonaną usługę i dostarczony sprzęt udziela 12 miesięcy rękojmi oraz gwarancji w następujący sposób: - na zainstalowane urządzenia aktywne (przełączniki) i zestawy komputerowe wg gwarancji producenta, - na serwery - 5 lat gwarancji (gwarancja typu: NBD - naprawa najpóźniej w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu usterki na miejscu u Zamawiającego, - systemy bezpieczeństwa (firewall) - 2 lata gwarancji producenta (np. karty, umowy gwarancyjne), - na wdrożone oprogramowanie: system Elektronicznego Obiegu Dokumentów, portal e-Urząd, Platformę Stanowienia Prawa Miejscowego, Portal Informacyjno-Promocyjny,- 3 lata gwarancji (dokument(y) w formie pisemnego oświadczenia dołączone do przekazywanych licencji po podpisaniu umowy), - pozostałe, niewymienione elementy (sprzęt lub oprogramowanie) - zgodnie z opisem zawartym w SOPZ - załącznik nr 1 do SIWZ

Inne osoby dla Tarkowska Lewandowska Urszula Barbara (87 osób):