Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewska Alina Maria

w KRS

Alina Maria Tomaszewska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Alina
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Tomaszewska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1953 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Czerwonak (Wielkopolskie), Poznań (Wielkopolskie)
Przetargi:14 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Alejski Piotr, Chechelska Aleksandra Urszula, Fryc Jakub, Gębiak Piotr, Płotek Paweł, Tomaszewski Jacek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Olejniczak Marek
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Hałas Stanisław Jerzy, Tomaszewski Jacek

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Alejski Piotr, Chechelska Aleksandra Urszula, Fryc Jakub, Gębiak Piotr, Płotek Paweł, Tomaszewski Jacek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Olejniczak Marek

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Ati Advisory Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000476070
 2. Bienworld Sp. Z O.O., Bytkowo − KRS 0000653433
 3. Dolnośląski Cech Bioenergoterapeutów i Radiestetów, Wrocław − KRS 0000358163
 4. Eduintegrator Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Poznań − KRS 0000024085
 5. Eko-opał Sp. Z O.O., Czerwonak − KRS 0000024521
 6. Ewamart Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000520359
 7. Jw System Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000321707
 8. Kombo Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000713956
 9. Kompania Agrarna Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000503900
 10. Mixt Sp. Z O.O., Poniec − KRS 0000195425
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Rakowni, Rakownia − KRS 0000075016
 12. Poznańskie Zakłady Papiernicze Trefl Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000015082
 13. Start-up Trading Platform Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000450900
 14. Stowarzyszenie Przyjaciół Rakowni, Rakownia − KRS 0000289111
 15. Warbench Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000617216
 16. Weartech Solutions Sp. Z O.O., Białystok − KRS 0000788441

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Dexten Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000443785
 2. Dsm Mateo Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000210426
 3. Fresh Car Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000567656
 4. Hawthorn Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000273941
 5. Labor Technologie Sp. Z O.O., Bogucin − KRS 0000500743
 6. Petro-chem Technologies Europe Sp. Z O.O., Beznatka − KRS 0000354057
 7. Recyclinic S.A., Wysogotowo − KRS 0000343898
 8. Stal Sp. Z O.O., Siemianowice Śląskie − KRS 0000470236
 9. Tartak Doświadczalny Sp. Z O.O., Murowana Goślina − KRS 0000225093
 10. Upclose Worldwide Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000755014
 11. Wif Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000183511
 12. Zatech Sp. Z O.O., Suchy Las − KRS 0000143920

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej
  Zamawiający: Ogród Zoologiczny w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest: dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
 2. Sukcesywne dostawy oleju napędowego. Nr sprawy ZUK 43.2011
  Zamawiający: "Zakład Usług Komunalnych| sp. z o.o. w Mosinie, Mosina
  Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby zamawiającego, od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2012 r. Dostawy po 2,5-4 tys. litrów, łącznie do około 165 tys. litrów.
  Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkości i zakresu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
 3. Dostawa do placówek oświatowych w 2012 roku lekkiego oleju opałowego
  Zamawiający: Gmina Mosina, Mosina
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb kotłowni olejowych następujących szkół: 1. Gimnazjum w Pecnej 2. Szkoła Podstawowa w Pecnej 3. Gimnazjum w Rogalinie 4. Szkoła Podstawowa w Rogalinku 5. Szkoła Podstawowa w Krosinku- budynek w Dymaczewie Starym 6. Zespół Szkół w Krośnie - budynek przedszkola Przewidywana ilość dostaw wynosi 87 500 litrów. Olej opałowy musi spełniać następujące parametry: a) wartość opałowa nie niższa niż 42,5 MJ/kg b) gęstość w temperaturze 15 stopni C nie wyższa niż 0,860 g/ml c) temp. zapłonu nie niższa niż 55 stopni C d) zawartość siarki nie więcej niż 0,20 % (m/m) e) zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg f) zawartość stałych ciał obcych nie większa niż 24 mg/kg g) lepkość kinematyczna w temp. 20 stopni C max 6,00 mm2/s Dostawca , każdorazowo, wraz z dostarczeniem przedmiotu umowy przedłoży Odbiorcy dokumenty potwierdzające spełnianie parametrów podanych powyżej. Warunki dostaw : 1. Miejscem dostawy są magazyny paliw wyszczególnionych powyżej placówek. 2. Dostawy będą wymagane w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia mailem lub przesłania faksu do wskazanej przez Zamawiającego placówki oraz w ilości przez niego wskazanej w zamówieniu częściowym. 3. Zamawiający zastrzega prawo zakupu paliwa w okresie objętym umową do wysokości faktycznych potrzeb zamawiającego. 4. Zamówienie obejmuje zakup oleju opałowego lekkiego oraz wszelkie niezbędne czynności związane z transportem i napełnianiem zbiorników znajdujących się w powyższych placówkach. Wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie ofertowej. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi normami, oraz z zachowaniem należytej staranności. Symbol Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09135100-5 Olej opałowy.
 4. Dostawa oleju opałowego, oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w roku 2012
  Zamawiający: Ogród Zoologiczny w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego, oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w roku 2012.

  3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi zadanie nr:
  Przedmiot zamówienia: Opis:
  1. Olej opałowy Ilość: do 80000 l (osiemdziesiąt tysięcy litrów)
  Wymagania zamawiającego:
  Jakość zgodna z normą PN-C-96024,
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw w związku z ograniczeniem zapotrzebowania na olej opałowy lub wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na realizację całości zamówienia
  2. Olej napędowy Ilość: do 20000 l (dwadzieścia tysięcy litrów)
  Wymagania zamawiającego:
  Jakość zgodna z normą PN-EN 590,
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw w związku z ograniczeniem zapotrzebowania na olej napędowy lub wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na realizację całości zamówienia
  Zamawiający będzie dokonywał odbioru paliwa w miejscach uzgodnionych z Wykonawcą, z których przynajmniej jedno nie może znajdować się dalej niż 8 km w linii prostej od granic siedziby Zamawiającego

  3. Benzyna bezołowiowa Pb 95 Ilość: do 10000 l (dziesięć tysięcy litrów)
  Wymagania zamawiającego:
  Jakość zgodna z normą PN-EN 228,
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia wielkości dostaw w związku z ograniczeniem zapotrzebowania na benzynę bezołowiową Pb 95 lub wyczerpanie środków finansowych przeznaczonych na realizację całości zamówienia
  Zamawiający będzie dokonywał odbioru paliwa w miejscach uzgodnionych z Wykonawcą, z których przynajmniej jedno nie może znajdować się dalej niż 8 km w linii prostej od granic siedziby Zamawiającego
 5. Sukcesywne dostawy oleju napędowego
  Zamawiający: "Zakład Usług Komunalnych| sp. z o.o. w Mosinie, Mosina
  Sukcesywne dostawy oleju napędowego do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2011 r., dostawy po 2,5-4 tys. litrów, łącznie do 90 000 litrów oleju napędowego.
 6. Sukcesywne dostawy oleju napędowego
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych w Mosinie, Mosina
  Sukcesywne dostawy oleju napedowego dla ZUK w Mosinie do zbiornika zlokalizowanego na terenie siedziby Zakładu, łącznie do 58 tysięcy litrów oleju napędowego.
 7. Zakup i dostarczenie oleju opałowego lekkiego do budynku Dyrekcji i Centrum Edukacji Ekologicznej Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach
  Zamawiający: Wielkopolski Park Narodowy, Jeziory
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z tankowaniem do zbiornika kotłowni olejowej w budynku Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w miarę możliwości i potrzeb Zamawiającego, w terminach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego.
  Zamawiany i dostarczany olej musi spełniać wymogi Polskich Norm i Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008r. nr. 221 poz. 1441)
  Szacunkowa ilość zamówionego oleju w okresie trwania umowy może wynieść około 105 000 litrów z zastrzeżeniem, że wielkość dostaw oleju opałowego może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu w zależności od panujących warunków atmosferycznych w sezonie grzewczym.
  Zamawiający przewiduje jednorazową dostawę oleju w ilości ok. 8000 litrów po cenie obowiązującej w momencie zakupu.
  Wykonawca wybrany w wyniku niniejszego postępowania przekazywać będzie Zamawiającemu do każdej partii dostarczonego oleju opałowego orzeczenie laboratoryjne badania próbki dostarczonego oleju (świadectwo jakości - atest).
  W przypadku sporu, co do jakości dostarczonego oleju opałowego, analizę próbki kwestionowanej dostawy-pobranej z autocysterny przed spuszczeniem produktu do zbiornika Kupującego przeprowadzi niezależne laboratorium. Wynik badania sporządzony na piśmie z podaniem uzasadnienia będzie ostateczny i wiążący dla stron.
  Kontrola jakości będzie odbywać się na koszt Wykonawcy, tylko w przypadku oleju nie spełniającego norm jakości.
  Zamawiający ustala wskaźnik do wyliczenia ceny w umowie - cena netto z 5-go dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert tj. cena netto z dnia 26.01.2011r.) PKN ORLEN.
  Oferowana cena oraz fakturowanie ma odnosić się do temperatury referencyjnej 15 º zgodnie z cennikiem producentów paliw ogłaszanym codziennie na stronach internetowych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2003r. - w sprawie podatku akcyzowego (Dz.U.Nr. 29 z 2004r poz.257).
 8. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego, oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w roku 2011.
  Zamawiający: Ogród Zoologiczny w Poznaniu, Poznań
  Olej opałowy Ilość: do 80000 l (osiemdziesiąt tysięcy litrów);

  Olej napędowy Ilość: do 20000 l (dwadzieścia tysięcy litrów);

  Benzyna bezołowiowa Pb 95 Ilość: do 10000 l (dziesięć tysięcy litrów).
 9. Dostawa oleju opałowego na cele grzewcze do Zakładu Poprawczego w Poznaniu
  Zamawiający: Zakład Poprawczy, Poznań
  Olej opałowy o parametrach i właściwościach określonych w PN-C-96024:2001. Przetwory naftowe - oleje opałowe.
 10. Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla Wielkopolskiego Oddzaiału ITB w Poznaniu.
  Zamawiający: Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
  Sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego dla Wielkopolskiego Oddzaiału ITB w Poznaniu.
 11. dostawa oleju opałowego, oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w roku 2010
  Zamawiający: Ogród Zoologiczny w Poznaniu, Poznań
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego, oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w roku 2010.

  Zadania:

  1. Olej opałowy, Ilość: do 80000 l (osiemdziesiąt tysięcy litrów),

  2. Olej napędowy, Ilość: do 20000 l (dwadzieścia tysięcy litrów),

  3. Benzyna bezołowiowa Pb 95, Ilość: do 10000 l (dziesięć tysięcy litrów)
 12. Dostawa oleju napędowego oraz etyliny bezołowiowej Pb 95 do siedziby Zamawiającego
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej, Buk
  Dostawa oleju napędowego w ilości 85 000 litrów oraz etyliny bezołowiowej Pb 95 w ilości 5 000 litrów do siedziby Zamawiającego. Dostawy następować będą sukcesywnie, według potrzeb Zamawiającego, w czasie 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia
 13. Zamówienie publiczne na dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół Szkoły Podstawoej i Gimnazjum im. Maksymiliana Jackowskiego we Wronczynie
  Zamawiający: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Maksymiliana Jackowskiego, Pobiedziska
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego na rok 2010 spełniającego Polskie Normy PN-C-960224:L1. szacunkowa ilość zakupu oleju opałowego na rok 2010 to 30,00 m3. KOD : 09.13.51.00-5. Minimalną wielkość jednorazowej dostawy oleju opałowego przewiduje się na 5,00 m3.
 14. dostawy oleju opałowego, oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 dla Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu w roku 2009
  Zamawiający: Ogród Zoologiczny w Poznaniu, Poznań
  olej opałowy w ilości szacunkowej 80000 litrów, olej napedowy w ilości szacunkowej 20000 litrów, benzyna bezołowiowa Pb 95 w ilości szacunkowej 10000 litrów

Inne osoby dla Tomaszewska Alina Maria (64 osoby):