Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewska Genowefa Teresa

w KRS

Genowefa Teresa Tomaszewska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Genowefa
Drugie imię:Teresa
Nazwisko:Tomaszewska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1951 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Poddębice (Łódzkie)
Przetargi:14 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Banasiak Katarzyna, Banasiak Stanisław, Bartczak Jan, Bielawski Krzysztof, Biernacik Katarzyna, Binkowska Grażyna, Brożek Aneta, Błachowicz Jan, Chmielecka Elżbieta, Cieślikowski Stanisław, Drzewiecka Magdalena Urszula, Filip Joanna Beata, Foryś Stanisław Bogumił, Fryze Elżbieta, Gębarowski Andrzej, Gieraga Jolanta, Godziński Grzegorz, Gontarz Czesław, Jacińska Małgorzata, Janiszewski Roman, Jaśkiewicz Aneta, Jesiołowski Jerzy, Józefiak Cecylia, Jóźwiak Beata, Jurkiewicz Włodzimierz, Kaczmarek Pierzchała Elżbieta, Kajszczak Ryszard, Kaszuba Jan, Kawecka Barbara, Kałużny Franciszek, Kowalczyk Agata Grażyna, Kujawa Krystyna, Kulak Danuta, Kupczyk Halina, Kurczewska Marianna, Kwiatkowska Urszula, Lewandowska Agnieszka, Maj Jadwiga Urszula, Mikołajczyk Krzysztof, Misiak Dorota Zofia, Mucha Krystyna, Młynarczyk Katarzyna, Nowak Danuta, Nowak Małgorzata, Obrębski Maciej Robert, Olejnik Mann Henryka, Paczkowska Grażyna, Pajerska Agnieszka, Pajszczyk Halina, Pawlak Grażyna, Perkowska Krystyna, Pyziak Wojciech Jan, Rulka Dorota, Rytwiński Eugeniusz, Skrzypczyński Grzegorz, Śmietańska Monika, Świstek Małgorzata Bożena, Szafarz Elżbieta Barbara, Szczepaniak Tadeusz, Szczypiorska Agnieszka, Szulc Anna Bożenna, Tokarska Lidia, Tomczyk Maria, Twardowski Antoni Wiesław, Waliszek Zygmunt Andrzej, Warawąsowska Agnieszka, Wrońska Jolanta

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łopata Tadeusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. A.machudera Sp. Z O.O., Łęczyca − KRS 0000318554
 2. Bank Spółdzielczy W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000039404
 3. Cech Rzemiosł Różnych W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000108933
 4. Fundacja Na Rzecz Postępu, Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej W Łodzi, Łódź − KRS 0000111552
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Poddębice − KRS 0000163045
 6. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Pęczniewie, Pęczniew − KRS 0000161969
 7. Impression Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Łódź − KRS 0000407522
 8. Kółko Rolnicze W Sworawie, Sworawa − KRS 0000232745
 9. Lev-in Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000652609
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Brudnowie, Brudnów − KRS 0000238705
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Marynkach, Marynki − KRS 0000201919
 12. Ochotnicza Straż Pożarna W Mrowicznej, Mrowiczna − KRS 0000215113
 13. Ochotnicza Straż Pożarna W Ralewicach, Ralewice − KRS 0000207359
 14. Ochotnicza Straż Pożarna W Sługach, Sługi − KRS 0000245839
 15. Ochotnicza Straż Pożarna W Zadzimiu, Zadzim − KRS 0000246016
 16. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Łasku, Łask − KRS 0000172540
 17. Sam-rol Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000173458
 18. Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich W Górze Św. Małgorzaty, Góra Świętej Małgorzaty − KRS 0000461301
 19. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Poddębice i Zadzim - Kraina Bez Barier, Poddębice − KRS 0000293377
 20. Stowarzyszenie My- Dla Pęczniewa, Pęczniew − KRS 0000349691
 21. Stowarzyszenie Przyjaciół Gorczyna, Gorczyn − KRS 0000607402
 22. Stowarzyszenie Przyjaciół Góry Św. Małgorzaty, Góra Świętej Małgorzaty − KRS 0000247989
 23. Stowarzyszenie Przyjaciół Zadzimia, Zadzim − KRS 0000537902
 24. Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Tytoniowego Przy Jti Polska Sp. Zo.o W Starym Gostkowie, Stary Gostków − KRS 0000210830

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Aleksandrowie Łódzkim, Aleksandrów Łódzki − KRS 0000142918
 2. Geotermia Poddębice Sp. Z O.O., Poddębice − KRS 0000146246
 3. Geotermia Uniejów Imienia Stanisława Olasa Sp. Z O.O., Uniejów − KRS 0000054551
 4. Instalplast Łask Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością, Łask − KRS 0000108582
 5. Jogo - Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, Łódź − KRS 0000044958
 6. Klub Sportowy Orzeł Łódź, Łódź − KRS 0000004022
 7. Partnet Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000243636
 8. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. Z O.O., Łask − KRS 0000046354
 9. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź − KRS 0000115583
 10. Rejonowy Bank Spółdzielczy W Malanowie, Malanów − KRS 0000142978
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Poddębicach, Poddębice − KRS 0000175416
 12. Spółdzielnia Mleczarska Mleczwart W Wartkowicach, Wartkowice − KRS 0000140208
 13. Xsystem S.A., Łódź − KRS 0000389966

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Kompleksowa Obsługa Bankowa Budżetu Gminy Pabianice Oraz Jej Jednostek Organizacyjnych w latach 2011 - 2015
  Zamawiający: Gmina Pabianice, Pabianice
  Przedmiotem zamówienia jest wybór
  banku prowadzącego kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Pabianice i jej jednostek organizacyjnych.
  Wspólny Słownik zamówień - CPV - 66.11.00.00.4 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy obejmuje:
  Bieżącą obsługę bankową: a) otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
  bankowe (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.): rachunków bieżących ,rachunków lokat terminowych ,
  rachunków środków pomocowych i innych rachunków pozabudżetowych (rachunków funduszy celowych i
  specjalnych) b) realizację poleceń przelewu w formie elektronicznej na rachunki prowadzone w innych bankach
  oraz banku prowadzącego obsługę rachunków c) przyjmowanie wpłat gotówkowych d) dokonywanie wypłat
  gotówkowych e) generowaniu i dostarczaniu codziennie wyciągów bankowych wraz z dokumentami źródłowymi, f)
  realizacje przelewów w formie papierowej na rachunki prowadzone w innych bankach oraz w banku prowadzącym
  obsługę rachunku zamawiającego 1.2 Pozostałe usługi bankowe: a) udzielenie poręczeń i pełnomocnictw, b)
  wydawanie blankietów czeków gotówkowych, ich potwierdzanie, c) wydawanie opinii bankowej o prowadzonym
  rachunku bankowym oraz innych opinii i zaświadczeń, d) automatyczna likwidacja rachunku bankowego, na którym
  nie dokonuje się operacji bankowych przez okres 3 miesięcy, e) przechowywanie depozytów 1.3 Oprocentowanie
  środków na wszystkich rachunkach bankowych a) oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na
  rachunkach bankowych oparte ma być na stawce WIBID dla 1- miesięcznych złotowych depozytów
  międzybankowych z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego okres obrachunkowy , pomniejszony o marżę
  banku do wysokości 1% przy kapitalizacji miesięcznej . Marża banku winna być podana w % i stała w okresie
  obowiązywania umowy. 1.4 Oprocentowanie środków na rachunku lokat krótkoterminowych a) możliwość
  automatycznego lokowanie środków na rachunku lokat krótkoterminowych typu Overnight obliczone w oparciu o
  stawkę WIBID O/N pomniejszone o stałą marżę banku do wysokości 1%. 1.5 Oprocentowanie lokat na dłuższe
  terminy będzie każdorazowo negocjowane między Zamawiającym a Bankiem , przy czym Bank gwarantuje, że dla
  lokat na dłuższe okresy niż O/N , oprocentowanie będzie wyższe i ustalone w oparciu o WIBID 1M pomniejszone
  o marżę Banku. 1.6 Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach mają być naliczane i dopisywane do
  salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się , że rok ma 365 dni. Odsetki od
  rachunków jednostek organizacyjnych po naliczeniu będą przekazywane automatycznie na wskazany rachunek
  Urzędu Gminy Pabianice. 1.5 Zapewnienie elektronicznego systemu obsługi bankowej: a) instalacja systemu b)
  obsługa systemu c) przeszkolenie pracowników. 1.6 Uruchamianie kredytu w rachunku bieżącym w wysokości
  określonej upoważnieniem w Uchwale budżetowej. a) w każdym roku kalendarzowym obowiązywania umowy
  postawiony do dyspozycji w ciągu 5 dni od daty obowiązywania umowy na obsługę budżetu do 31 grudnia
  każdego roku. b) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym obliczone w oparciu o stawkę WIBOR dla
  1miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych, powiększonej o stałą marżę banku (m). Zabezpieczeniem
  niniejszego kredytu winien być weksel in blanco. 2. Zamówieniem niniejszym/ warunkami zamówienia/ objęte winny
  być następujące jednostki organizacyjne Gminy Pabianice: a) Urząd Gminy w Pabianicach, b) Gminna Biblioteka
  Publiczna w Bychlewie, c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pabianicach d) Szkoła Podstawowa w
  Bychlewie e) Szkoła Podstawowa w Petrykozach f) Szkoła Podstawowa w Pawlikowicach g) Zespół Szkolno-
  Przedszkolny w Piątkowisku h) Gimnazjum w Piątkowisku i) Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Petrykozach.
 2. Bankowa obsługa budżetu Powiatu Zgierskiego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Zgierskiego, Zgierz
  1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej budżetu Powiatu Zgierskiego, znak rejestru OR.271.01.2011. Zamówienie obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 ze zm.): a) rachunków bieżących, b) rachunków lokat terminowych, c) rachunków środków pomocowych i funduszy celowych oraz innych rachunków pozabudżetowych. wykaz rachunków bankowych do obsługi budżetu Powiatu Zgierskiego stanowi załącznik
  nr 1 do SIWZ. Liczba rachunków może ulec zmianie w okresie trwania umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia, 2) prowadzenie przez Wykonawcę placówki bankowej w siedzibie Zamawiającego w Zgierzu przy ul. Długiej 49, czynną od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Zamawiającego, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy, bez pobierania prowizji przez Wykonawcę od wpłat klientów obsługiwanych przez Wydziały Starostwa Powiatowego w Zgierzu na rzecz Zamawiającego, 3) udzielenie kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 3.000.000 zł, w skali roku. Zamawiający wymaga, aby wskazana przez niego wysokość kredytu postawiona została do dyspozycji w terminie dwóch dni roboczych od pisemnego wystąpienia Zamawiającego określającego wysokość wymaganej kwoty, 4) wykonywanie następujących czynności i usług: a) elektroniczna obsługa rachunków, b) sporządzanie wyciągów bankowych w formie: aa) papierowej,
  bb) elektronicznej. Wyciągi elektroniczne muszą być odzwierciedleniem wyciągów papierowych. Każda operacja na wyciągu zarówno papierowym jak i elektronicznym musi zawierać: numer rachunku beneficjenta, nazwę beneficjenta, kwotę operacji oraz tytuł płatności, 5) realizacje transakcji walutowych, 6) automatyczne lokowanie środków na rachunku powyżej 100.000 zł na lokatach krótkoterminowych typu Overnight. Usługa ta obejmuje środki zgromadzone na wszystkich rachunkach bankowych do obsługi budżetu Powiatu Zgierskiego pod warunkiem, że saldo konta na rachunku przekracza kwotę 100.000 zł. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby: 1) środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym, oraz lokaty krótkoterminowe Overnight dla kwoty powyżej 100.000 zł były oprocentowane
  w oparciu o stawkę WIBID ON razy współczynnik korekty, 2) odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach były naliczane i dopisywane do salda rachunku na koniec każdego miesiąca. Dla wyliczenia odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni, 3) od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym Wykonawca pobierał odsetki w oparciu o stawkę WIBOR ON +/- marża Wykonawcy. 3. Ponadto, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) dysponował systemem informatycznym pozwalającym na obsługę przelewów masowych polegającą na codziennym tworzeniu raportu z dokonywanych wpłat w pliku tekstowym zawierającym dane w formacie MT940, 2) zainstalował w siedzibie Zamawiającego pełne oprogramowanie związane z systemem bankowości elektronicznej oraz nieodpłatne przekazywał i instalował wersje aktualizacyjne do przedmiotowego oprogramowania w czasie realizacji przedmiotu zamówienia, 3) zapewnił bezpłatne wyposażenie techniczne (sprzęt komputerowy) dla dwóch samodzielnych niezależnych stanowisk do bankowości elektronicznej. Przy czym Zamawiający wymaga, aby stanowiska do bankowości elektronicznej funkcjonowały prawidłowo z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Minimalne wymagania Zamawiającego, dotyczące paramentów technicznych sprzętu komputerowego zawarte są w załączniku nr 2 do SIWZ,
  4) nieodpłatnie przekazał i zainstalował wszelkie akcesoria niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy dla użytkowników korzystających z usług aktywnych, 5) nieodpłatnie konserwował dostarczony sprzęt komputerowy, 6) bezpłatnie przeszkolił wskazanych pracowników w zakresie obsługi oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej, 7) wyznaczył z podaniem danych osobowych minimum jednego doradcę klienta dla Zamawiającego, pozostającego w dyspozycji Zamawiającego w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Zgierzu. O zmianie osoby (osób) Wykonawca jest zobowiązany jest poinformować Zamawiającego w formie pisemnej. 4. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca nie będzie pobierał opłat: 1) za przelewy bankowe realizowane w formie elektronicznej w ramach banku prowadzącego obsługę budżetu Powiatu Zgierskiego (wewnątrzbankowe), 2) innych niż określone w niniejszej SIWZ.
  5. Ceny jednostkowe oraz prowizje oferowane przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy na realizację przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego, 6. Marża oferowana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie, przez cały okres trwania umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian korzystnych dla Zamawiającego. 9. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów, oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 3. Prowadzenie obsługi kasowej
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Pabianicach, Pabianice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa na prowadzenie obsługi kasowej przez instytucje bankową w siedzibie Urzędu Skarbowego w Pabianicach
 4. Bankowa obsługa budżetu Miasta Zduńska Wola
  Zamawiający: Miasto Zduńska Wola, Zduńska Wola
  Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:średnią stopę procentową WIBID 1M wyliczoną za miesiąc a ustaloną na 5 dni przed upływem okresu obrachunkowego. Uwaga. Miasto udostępnia pomieszczenie przeznaczone na punkt kasowy nieodpłatnie. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Zduńska Wola www.zdunskawola.pl Wykonawca może uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty, m.in.: - sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2007, 2008, 2009; - sprawozdania kwartalne za 2010 r.; - uchwały budżetowe - opinie RIO Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udzielać będą: Ilona Zdzienicka- Dyrektor Biura Finansowo-Budżetowego - tel. bezp. 43 823-27-59 e-mail: fb@zdunskawola.pl Małgorzata Mielczarkowska - Dyrektor Biura Dochodów - tel. bezp. 43 825-38-96 e-mail: rd@zdunskawola.p. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Zduńska Wola w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2014 roku. 1.Usługa obejmować będzie: 1) otwarcie i prowadzenie: a) rachunków Miasta Zduńska Wola b) rachunków gminnych jednostek organizacyjnych: 1)Urzędu Miasta 2)Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - Centrum Opieki Socjalnej 3)Straży Miejskiej 4)Szkół podstawowych 5)Szkół gimnazjalnych 6)Przedszkoli 7)Miejskiego Domu Kultury 8)Miejskiej Biblioteki Publicznej 9)Muzeum Miasta Zduńska Wola c) rachunku Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta, Uwaga: Zamawiający, w okresie obowiązywania umowy, zastrzega sobie prawo otwarcia w razie potrzeby innych rachunków bankowych, w tym rachunków prowadzonych w walutach obcych na warunkach określonych w ofercie wybranej w niniejszym przetargu. 2) realizację poleceń przelewu w wersji elektronicznej, 3) realizację poleceń przelewu w wersji papierowej, 4) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 5) realizację wszystkich wypłat gotówkowych w punkcie bankowym w Urzędzie Miasta, 6) udostępnienie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie niedoboru budżetu do wysokości określonej w każdym roku uchwałą budżetową, 7) wydawanie opinii bankowych i zaświadczeń, 8) udostępnienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie Miasta i jednostkach podległych. Usługa ta w szczególności winna obejmować: a) instalację systemu, b) kompleksowe przeszkolenie (w siedzibie Zamawiającego) w zakresie obsługi systemu wskazanych przez Zamawiającego osób, c) bieżące doradztwo i pomoc z zakresu obsługi systemu, d) bieżącą obsługę techniczną systemu, e) w przypadku wystąpienia awarii systemu wymagane jest bezzwłoczne podjęcie działań w celu jej usunięcia, f) umożliwiać na każdym zainstalowanym stanowisku: - wprowadzanie, aktualizowanie, przeglądanie, drukowanie i archiwizowanie zleceń płatniczych, - uzyskanie informacji o aktualnym stanie rachunków bankowych Zamawiającego (wysokość salda, dokonywane operacje), 9) umożliwienie dostępu do stałej obserwacji obrotów i stanów środków na rachunkach bieżących oraz rachunkach pomocniczych, w jednostkach, w których nie będzie realizowana obsługa operacji za pomocą elektronicznego systemu np. Home - banking, 10) umożliwienie realizacji dyspozycji złożonych przez posiadacza rachunku drogą elektroniczną z wykorzystaniem zbioru o strukturze ELIXIR 0 (w jednostkach, w których nie będzie realizowana obsługa za pomocą elektronicznego systemu), 11) zapewnienie możliwości wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych oraz zapewnienie współpracy tej usługi z systemem informatycznym Zamawiającego. Przeprowadzaniu rozliczeń pieniężnych z tytułu zrealizowanych dyspozycji pieniężnych na rachunkach wirtualnych Zamawiającego. Zautomatyzowaniu identyfikacji płatnika i rodzaju płatności polegającej na udostępnieniu przez bank odpowiedniej liczby cyfr w ramach numeru rachunku. Dostarczaniu Zamawiającemu raportu dotyczącego masowych płatności z tytułu wpłat na rachunki wirtualne najpóźniej do godz.9:00 następnego dnia po dokonaniu wpłaty na rachunek wirtualny. Treść i rodzaj raportu Zamawiający uzgodni wraz z Wykonawcą. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: 1) zorganizował i prowadził w siedzibie Urzędu Miasta Zduńska Wola, we własnym zakresie i na własny koszt punkt bankowy przeznaczony do obsługi Zamawiającego w pełnym zakresie, czynny w godz. 8:00 - 15:00; 2) nie obciążał płatników prowizjami od wpłat podatków, opłat i innych należności na rzecz Miasta, jednostek organizacyjnych i Pracowniczej Kasy Zapomogowo- Pożyczkowej przy Urzędzie Miasta. 3. Oprocentowanie kredytu ma być zmienne ( bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBOR 1M wyliczoną za miesiąc poprzedzający okres obrachunkowy. 4. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ma być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBOR 1M wyliczoną za miesiąc poprzedzający okres obrachunkowy. 4. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych ma być zmienne (bez zastosowania ograniczenia w postaci wskaźnika zmienności), obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego w oparciu o średnią stopę procentową WIBID 1M wyliczoną za miesiąc a ustaloną na 5 dni przed upływem okresu obrachunkowego. Uwaga. Miasto udostępnia pomieszczenie przeznaczone na punkt kasowy nieodpłatnie. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Zduńska Wola www.zdunskawola.pl Wykonawca może uzyskać informacje niezbędne do przygotowania oferty, m.in.: - sprawozdania z wykonania budżetu za lata 2007, 2008, 2009; - sprawozdania kwartalne za 2010 r.; - uchwały budżetowe - opinie RIO
 5. Udzielenie w roku 2010 i obsługę kredytu długoterminowego 5 letniego na pokrycie planowanego deficytu budżetu na realizację zadania inwestycyjnego tj. Oświetlenie Gminy Piątek.
  Zamawiający: Gmina Piątek, Piątek
  1.Okres kredytowania: do 31.12.2015r.
  2.Kwota kredytu 1.079.042,00 PLN (słownie: milion siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dwa złote).
  3.Wykorzystanie kredytu - jednorazowo po podpisaniu umowy.
  4.Termin spłaty kredytu i odsetek odbywać się będzie w ratach kwartalnych na koniec każdego kwartału od 31.03.2011r do 31.12.2015r.
  5.Karencja w spłacie kredytu: 30.03.2011r.
  6.Rodzaj oprocentowania: zmienne
  7.Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + marża bankowa.
  8.Zamawiający ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie bez ponoszenia kosztów z tego tytułu.
  9.Forma zabezpieczenia kredytu - wyłącznie weksel in blanco.
 6. Obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  Zamawiający: Powiat Łęczycki, Łęczyca
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa bankowa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: - kwota kredytu - 3 000.000,00zł, słownie: trzy miliony zł, dopuszcza się możliwość wykorzystania kredytu w transzach; - okres kredytowania - kredyt zostanie zaciągnięty na okres 8 lat i 2 miesięcy tj. 98 miesięcy od daty postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego tj. 10 listopada 2010 r.; - data uruchomienia kredytu - kredyt wykorzystywany będzie w transzach w zależności od potrzeb zamawiającego. Uruchamianie transz kredytu następować będzie w terminach i kwotach określonych każdorazowo przez Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa w dniu 31grudnia2010r;. - niepełne wykorzystanie kredytu - Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wykorzystania pełnej wartości kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń wykonawcy w stosunku do zamawiającego; - oprocentowanie kredytu - zmienne oparte o stawkę referencyjną WIBOR1M na dwa dni przed rozpoczęciem okresu obrachunkowego + marża kredytowa (%). Oprocentowanie kredytu ustalane jest dla miesięcznych okresów obrachunkowych. W okresie obrachunkowym obowiązuje zasada stałego oprocentowania. Marża banku nie może ulec zwiększeniu w trakcie trwania umowy kredytowej; - karencja w spłacie - do 30.01.2011r.; kapitału kredytu - kapitał - spłaty równych rat kapitału dokonywane będą w terminach miesięcznych poczynając od 31.01.2011 r. przez okres 96 miesięcy na koniec każdego miesiąca . W przypadku gdy termin spłaty kredytu przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty; - odsetki od kapitału - spłacane w okresach miesięcznych. Odsetki naliczane będą od wykorzystanej kwoty kredytu. Spłata odsetek dokonywana będzie w terminach miesięcznych począwszy od 10 listopada 2010 r. w kwotach wynikających z aktualnego zadłużenia do końca miesiąca, za który odsetki zostały naliczone na podstawie pisemnego zawiadomienia z banku o ich wysokości doręczonego Zamawiającemu najpóźniej na 3 dni przed terminem płatności. W przypadku gdy termin spłaty odsetek przypadnie w dzień wolny od pracy, to Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty; - prawne zabezpieczenie kredytu - weksel własny (IN BLANCO) wraz z deklaracją wekslową; - możliwość wcześniejszej spłaty - dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu jednorazowo lub wcześniejszej spłaty kredytu kilkakrotnie w częściach innych niż przewidziane miesięczne raty po uprzednim poinformowaniu banku i zmianie harmonogramu spłaty kredytu w formie aneksu w czasie obowiązywania umowy i spłatę odsetek oraz nie będzie powodować to żadnych innych roszczeń wykonawcy w stosunku do zamawiającego.
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.000.000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Grabów, Grabów
  udzielenie kredytu długoterminowego do kwoty 2.000.000,00 zl na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacj.a zadań inwestycyinych pn. Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Besoekiery - Janów - Ostrówek, dług. 3.564 mb 400.000 zl, przebidowę drogi gtminnej o nawierzchni asfaltowej w m. Sobotka Nowa dł. 981 mb 200.000 zł, przebudowę drogi gminnej om nawierzchni asfaltowej w m,. Budki - Borów dł. 2.112 mb 400.000 zł, przebudowę i remont stadionu LKS w Grabowie 200.000, Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami dla miejscowości Stara Sobotka, Rochw, Radyz} 800.000 y
 8. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 238 300,00 zł.
  Zamawiający: Gmina Pęczniew, Pęczniew
  1. Opis przedmiotu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1238 300,00 zł. 2. KOD CPV - 66113000-5 usługi udzielania kredytu 3. Okres
  kredytowania: od dnia podpisania umowy do 30.12.2020 roku. 4. Uruchomienie kredytu nastąpi w transzach na rachunek bieżący budżetu Gminy Pęczniew. I transza w wysokości 600 000,00 zł w ciągu 3 dni od podpisania umowy. II transza w wysokości 638 300,00 zł w terminie ustalonym przez Zamawiającego na 3 dni przed uruchomieniem, nie później niż do!7 grudnia 2010 roku 5. Karencja w spłacie kapitału do dnia 29 września 2011 roku, rat odsetkowych do dnia 30 stycznia 2011 roku. 6.Spłata kapitału w okresach kwartalnych począwszy od 30 września 2011 roku, odsetek okresach miesięcznych począwszy od 31 stycznia 2011 roku Szczegółowy terminarz spłat kredytu został zawarty w Załączniku Nr 2 do SIWZ. W przypadku gdy termin spłaty kapitału i odsetek przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy, Zamawiający ureguluje wymaganą ratę w pierwszy dzień roboczy następujący po wyznaczonej dacie spłaty. 7. Oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o stawkę WIBOR 1 M dla depozytów jednomiesięcznych wyliczanych jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań poprzedniego miesiąca za który naliczane jest oprocentowanie powiększoną lub pomniejszoną o marżę banku, stałą w okresie kredytowania
  (obowiązywania umowy). 8. Przy obliczaniu ceny należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni występującą w danym miesiącu. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania całości lub części kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 10. Zamawiający zastrzega możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. 11. Prowizję za uruchomienie kredytu należy obliczyć od całej kwoty kredytu, tak aby obejmowała wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę związane z udzieleniem i obsługą kredytu. 12. Prowizja zostanie uregulowana w ciągu 30 dni po podpisaniu umowy i przekazaniu kredytu na rachunek bankowy Gminy. 13. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco. 14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z udziałem w postępowaniu.
 9. Udzielenie w roku 2010 i obsługa kredytu długoterminowego 5 letniego na finansowanie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w roku 2010 tj; Przebudowa drogi gminnej Pokrzywnica; Przebudowa drogi gminnej Łubnica, nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Piątek w roku 2010 oraz na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów o łącznej wysokości 1.066.819 zł.
  Zamawiający: Gmina Piątek, Piątek
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu na następujących warunkach: 1. Okres kredytowania: do 31.12.2015, 2. Wykorzystanie kredytu-jednorazowo po podpisaniu umowy, 3. Termin spłaty kredytu i odsetek odbywać się będzie w ratach kwartalnych na koniec każdego kwartału od 30.03.2011r do 30.12.2015r., 4.Karencja w spłącie kredytu: 31.12.2010r., 5. Rodzaj oprocentowania: zmienne, 6. Oprocentowanie kredytu WIBOR 3M + marża bankowa, 7. Zamawiający ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub częsci aktualnego zadłużenia przed terminem ustalonym w umowie bez ponoszenia kosztów z tego tytułu, 8. Forma zabezpieczenia kredytu - wyłącznie weksel in blanco.
 10. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Powiatu Łaskiego w wysokości 629.285 zł na pokrycie deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim
  Zamawiający: Powiat Łaski, Łask
  Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Powiatu Łaskiego w wysokości 629.285 zł na pokrycie deficytu budżetowego z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne p.n. Poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego poprzez przebudowę infrastruktury transportowej Północ-Południe w powiecie zduńskowolskim i łaskim Kredyt wykorzystany będzie do dnia 20.12.2010 r., uruchamiany w II transzach: I transza 470.549 zł do 30.09.2010 II transza 158.736 zł do 20.12.2010 na wskazany rachunek Powiatu Łaskiego
 11. Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 111009 E Panaszew - Kazimierzów - Krzemieniew - Lubocha.
  Zamawiający: Gmina Dalików, Dalików
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w kwocie: 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych zero groszy) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu w 2010r. na realizację zadania inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 1111009 E Panaszew - Kazimierzów - Krzemieniew - Lubocha. 2. Kredyt zostanie uruchomiony następująco: - w okresie wrzesień 2010 r. - 1.000.000,00 zł 3. W okresie dostępności kredytu Wykonawca pobierze prowizję płatną po uruchomieniu kredytu. 4. Karencja w spłacie kapitału - do dnia 27.03.2011 r 5. Spłata kapitału kredytu, po upływie karencji, w ostatnim dniu miesiąca, kończącego kwartał od dnia 28.03.2011 r. do dnia 3l.12.20l5 r. w ratach: marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2011 r. - po 50.000,00 każda - spłata roczna 200.000,00 zł; marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2012 r. - po 50.000,00 każda - spłata roczna 200.000,00 zł; marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2013 r. - po 50.000,00 każda - spłata roczna 200.000,00 zł; marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2014 r. - po 50.000,00 każda - spłata roczna 200.000,00 zł; marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień 2015 r. - po 50.000,00 każda - spłata roczna 200.000,00 zł; Spłata odsetek będzie następowała w ratach miesięcznych w ostatnim dniu miesiąca od dnia uruchomienia kredytu. Bank każdorazowo powiadomi Zamawiającego najpóźniej na 3 dni robocze przed datą spłaty odsetek. 6. Liczba rat kredytowych - 20 rat. 7. Forma kredytu - kredyt udostępniany będzie poprzez przelanie na rachunek bieżący Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poddębicach O/Dalików Nr konta: 36 9263 0000 3020 4769 2003 0003 8. Waluta - PLN. 9. Odsetki będą naliczane od kwoty faktycznego zadłużenia. 10. Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych opłat i prowizji związanych z wcześniejszą spłatą całości lub części kredytu. 11. Oprocentowanie kredytu liczone według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR lM na dzień 10 lipca 2010r plus marża banku (Zamawiający przyjął taką datę tylko dla potrzeb oceny składanych ofert); O każdej zmianie oprocentowania wynikającej ze stopy referencyjnej WIBOR 1M bank powiadomi Zamawiającego w formie pisemnej z podaniem terminu, od którego zmiana będzie obowiązywała. 12. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługą kredytu wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania, prowizja jednorazowa liczona jako % od kwoty uruchomionego kredytu. 13. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu oraz prawo niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do złożenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji z dalszego wykorzystania kredytu. 14. W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty części kredytu lub jego całości Wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za bieżący okres obrachunkowy w ciągu dwóch dni. 15. Do celów obliczeń bankowych za rok przyjmuje się 365 dni. 16. Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu udzielenia i obsługi kredytu poza wymienionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 17. Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyrazi zgody na złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego i nie udzieli pełnomocnictwa do rachunku bankowego.
 12. Udzielenie Gminie Góra Św. Małgorzaty długoterminowego kredytu w wysokości 1 620 000 zł. na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty
  1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pn. : Udzielenie Gminie Góra Św. Małgorzaty długoterminowego kredytu w wysokości 1 620 000 zł. na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

  2. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 620 000 zł. na sfinansowanie deficytu budżetu Gminy oraz wcześniej zaciągniętych zobowiązań na następujących warunkach :

  1) Udzielenie kredytu w kwocie 1 620 000 zł.
  2) Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w następujących terminach i wielkościach (transzach):

  - I transza - od 20 lipca do 31 lipca 2010 roku w wysokości 400 000,00 zł.
  - II transza - od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2010 roku w wysokości 1 000 000,00 zł.
  - III transza - od 01 października do 31 października 2010 roku w wysokości 220 000,00 zł.

  UWAGA : Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu uruchomienia transzy lub jej wysokości. W przypadku zaistnienia takiej okoliczności, poinformuje o tym fakcie bank, z dwudniowym wyprzedzeniem.

  3) Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku.
  4) Spłata kredytu nastąpi do 20 dnia każdego miesiąca w okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.
  5) Spłata odsetek - płatna do 20 dnia każdego miesiąca po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o wysokości oprocentowania i kwocie naliczonych odsetek, po zakończeniu każdego miesięcznego okresu obrachunkowego.
  6) Spłata kapitału miesięczna według załączonego harmonogramu spłaty rat kapitałowych - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ.
  7) Oprocentowanie kredytu: zmienne, obliczane dla okresu odsetkowego w oparciu w wskaźnik WIBOR 3M powiększony o marżę określoną w ofercie, wyrażoną w punktach procentowych, niezmienną w okresie obowiązywania umowy.
  8) Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco i deklarację wekslową.
  9) Dopuszcza się możliwość spłacania większych rat kredytu lub spłat we wcześniejszych terminach w okresie obowiązywania umowy i spłat odsetek za okres faktycznego wykorzystania kredytu.
  10) W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, to zgodnie z art. 145 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów.
  11) Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem i obsługa kredytu. Prowizja określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania umowy kredytu.
  12) Zamawiający, celem wykonania procedur i ocen niezbędnych do złożenia oferty, udostępnia oferentom dokumenty i informacje dot. budżetu Gminy Góra Św. Małgorzaty, które stanowią załącznik numer 5 do SIWZ.
  13) Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzania dla potrzeb Wykonawców danych i informacji w postaci przetworzonej wg. wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania.
  14) Wykonawca przedstawia projekt umowy kredytowej, który będzie stanowił załącznik do oferty, z uwzględnieniem istotnych postanowień umowy, wyszczególnionych w niniejszej SIWZ w punkcie XX.
 13. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetowego Gminy i Miasta Szadek w 2010 r. - II postępowanie.
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta w Szadku, Szadek
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu Gminy i Miasta Szadek w 2010 roku w wysokości 2 400 000,00 PLN (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy).
  2. Uruchomienie kredytu nastąpi w dwóch transzach:
  a) planowana I transza zostanie uruchomiona w dniu 19.05.2010 roku w wysokości 1.200.000,00 PLN;
  b) planowana II transza zostanie uruchomiona w dniu 21.06.2010 roku w wysokości 1.200.000,00 PLN;
  3. Koszt kredytu składać się będzie wyłącznie z odsetek od kwoty kredytu oraz prowizji.
  4. Prowizja pobrana będzie przez Wykonawcę od uruchomionego kredytu.
  5. Okres spłaty - 10 lat, przewiduje się karencję w spłacie kapitału, spłata I raty kredytu w kwocie 60.000,00zł do 30.06.2011.
  6. Kredyt spłacany będzie w latach 2011-2020 na podstawie harmonogramu spłaty rat kapitałowych określonych w załączniku nr 5 do SIWZ, płatnych w datach określonych w w/w harmonogramie, począwszy od dnia 30.06.2011 r. do dnia 31.12.2020 r.
  7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych prowizji i opłat (wówczas ulegnie zmianie harmonogram i termin spłat kredytu).
  8. Odsetki za okres od dnia uruchomienia kredytu do końca całego okresu kredytowania będą płatne w okresach miesięcznych, do 10 dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu którego dotyczą. Odsetki dla całego okresu kredytowania powinny być liczone metodą opartą na rzeczywistej liczbie dni w poszczególnych miesiącach i rzeczywistej liczbie dni w roku, tj. 365 lub 366.
  9. Zamawiający wyklucza pobieranie przez Wykonawcę innych prowizji i opłat, poza prowizją wskazaną w pkt 4.
  10. Kredyt będzie zabezpieczony w formie wystawienia przez Zamawiającego weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową .
  11. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zamówienia podwykonawcom.
  12. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy może nastąpić jedynie zgodnie z zapisem podanym w załączniku nr 6 - Wzór Umowy §7.
 14. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego
  Zamawiający: Urząd Miejski, Konstantynów Łódzki
  Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy kredyt bankowy do wysokości 1.318 000 zł (słownie jeden milion trzysta osiemnaście tysięcy złotych) na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/418/09 Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim z dnia 28 maja 2009r.

Inne osoby dla Tomaszewska Genowefa Teresa (32 osoby):