Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Adam

w KRS

Adam Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1982 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Skierniewice (Łódzkie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Goszczyński Paweł, Karmazyn Anna, Karmazyn Dominik, Krokocka Krystyna Barbara, Krokocki Radosław Łukasz, Skiba Ewelina, Stopińska Urszula Halina, Szczechowicz Marek, Szewczyk Daniela Anna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Karmazyn Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego, Skierniewice − KRS 0000366435
 2. Pro-edu Sp. J. D.karmazyn, R.krokocki, Skierniewice − KRS 0000573860
 3. Rad-dom Sp. Z O.O., Skierniewice − KRS 0000758552
 4. Rad-dom Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Skierniewice − KRS 0000760275

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Międzynarodowe Centrum Rozwoju Spółdzielnia Socjalna, Kutno − KRS 0000468311

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Usługa szkoleniowa pn. Przedsiębiorczość na rzecz osób bezrobotnych zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Malbork
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie przez wykonawcę szkolenia o tematyce z zakresu przedsiębiorczości. Szkolenie adresowane jest do dwóch niezależnych grup szkoleniowych: łącznie 29 osób - 2 grupy, jedna 12 osób oraz druga 17 osób (wynika to ze źródła finansowania szkoleń). Obie grupy szkolone będą w tym samym terminie. Szkolenie adresowane jest do osób bezrobotnych, zamierzających rozpocząć i wykonywać własną działalność gospodarczą, i mających otrzymać na ten cel środki finansowe. Zasadniczym celem szkolenia jest więc wyposażenie uczestników szkolenia w niezbędną wiedzę, potrzebną na etapie podjęcia i wykonywania przez nich działalności gospodarczej.
  2. Zamawiający oczekuje, aby zakres merytoryczny szkolenia obejmował zagadnienia, takie jak:
  1) Jak zarejestrować działalność gospodarczą i obowiązki z tym związane, obowiązki zgłoszeniowe do innych urzędów np. ZUS, Urząd Skarbowy, czy Sanepid, obowiązujące terminy w tym zakresie, obowiązujące formularze urzędowe, wysokość opłat, etc.,
  2) Podstawy prawa podatkowego, w tym formy opodatkowania działalności gospodarczej i obowiązki z tym związane, korzyści płynące z wyboru danej formy opodatkowania, podstawowe za sady dotyczące kosztów uzyskania przychodów, progi podatkowe,
  3) Podstawy prawa cywilnego, w szczególności w zakresie instytucji gwarancji, rękojmi, praw przedsiębiorcy i konsumenta, ważności lub nieważności czynności prawnej (w szczególności umów), formy czynności prawnej, prawo zobowiązań (w szczególności kwestia umów sprzedaży, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane),
  4) Podstawowe obowiązki związane z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, składki emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe za pracownika i za pracodawcę, składka zdrowotna, terminowość opłacania składek, minimalna i maksymalna wysokość składek, kary za nieopłacenie składek, etc.,
  5) Podstawy prawa pracy, w tym nawiązanie, rozwiązanie i ustanie stosunku pracy, uprawnienia i obowiązki stron stosunku pracy - pracodawcy i pracownika, w tym w szczególności uprawnienia urlopowe pracownika, uprawnienia i obowiązki w zakresie BHP, uprawnienia pracownika w kwestii wypłaty wynagrodzenia za pracę, etc.,
  6) Wykonawca położy nacisk na opracowanie z grupą biznesplanów, z uwzględnieniem indywidualnego charakteru działalności, jaką zamierza rozpocząć każdy z uczestników szkolenia (co najmniej 16 godzin zajęć dot. biznesplanu - każdy z uczestników szkolenia powinien mieć dostęp do komputera z zainstalowanym legalnym oprogramowaniem - edytorem tekstu, aby mógł na zajęciach napisać i wydrukować biznesplan),
  7) Szkolenie kończyć się będzie sporządzeniem biznesplanu dla każdego z uczestników szkolenia - biznesplany uczestników szkolenia uwzględniały będą profil ich przyszłej działalności gospodarczej. Biznesplan każdego z uczestników szkolenia przede wszystkim będzie musiał być realny do wykonania, a więc jak najbardziej uwzględniać realia rynkowe,
  8) Zamawiający wymaga, aby w trakcie szkolenia wyświetlane były prezentacje dot. tematyki zajęć, co zdecydowanie sprzyja przyswajaniu wiedzy.
  3. Szkolenie odbędzie się na terenie miasta Malbork.
  4. Wykonawca zapewni uczestnikom w każdy dzień szkolenia kawę, herbatę, cukier oraz ciastka kruche.
  5. Każdy uczestnik szkolenia powinien mieć zapewnione na własność materiały szkoleniowe w postaci publikacji książkowej lub skryptu (może być drukowany/kopiowany przez wykonawcę - istotna jest zawartość merytoryczna - wydruk czy kopia nie może jednak naruszać obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) typu kompendium przedsiębiorczości, uwzględniających obowiązujący na dzień rozpoczęcia szkolenia stan prawny. Ponadto każdy uczestnik otrzyma na własność zeszyt w kratkę 60-cio kartkowy oraz długopis.
  6. Łączna liczba godzin szkolenia dla każdej grupy wynosi 40 godzin zegarowych. Liczba godzin szkolenia w każdym dniu szkolenia wynosić będzie 8 godzin zegarowych.
  7. Wykonawca wykonywał będzie zamówienie sukcesywnie, w dniach od poniedziałku do piątku (ewentualnie za zgodą uczestników szkolenia w soboty, co powinno być uzgodnione też z zamawiającym).
  8. Jedna godzina zegarowa szkolenia to 45 minut nauki plus 15 minut przerwy. Dopuszcza się łączenie godzin lekcyjnych w tzw. bloki lekcyjne w ten sposób, że przerwy mogą być kumulowane np. 3x45min. szkolenia i po tym 45min. przerwy.
  9. Liczba osób zakwalifikowanych do szkolenia: do 29 osób - 2 grupy, jedna 12 osób oraz druga 17 osób.

Inne osoby dla Tomaszewski Adam (35 osób):