Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Adam Czesław

w KRS

Adam Czesław Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Drugie imię:Czesław
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 53 lata
Miejscowości:Spręcowo (Warmińsko-mazurskie), Toruń (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Reteruk Andrzej Janusz, Rokiciński Mariusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lewicka Katarzyna Renata

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dąbrowski Jarosław Paweł, Handydraj Marek Henryk, Zastrzeżyński Krzysztof

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zastrzeżyńska Beata Iwona

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Akademicki Klub Sportowy Przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej Imienia Józefa Rusieckiego, Olsztyn − KRS 0000342375
 2. Azas Biegli Rewidenci Sp. Z O.O., Spręcowo − KRS 0000122140
 3. Azas Br Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnoscią, Spręcowo − KRS 0000626583
 4. Azas Eu Sp. Z O.O., Spręcowo − KRS 0000633153
 5. Azas Sp. Z O.O., Spręcowo − KRS 0000606423
 6. Cormo Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000655366
 7. Energia Rokiciński i Wspólnicy - Sp. J., Toruń − KRS 0000084343
 8. Fundacja Bezpieczna Droga, Toruń − KRS 0000218620
 9. Itelab Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000530898

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Centrum Zdrowia i Sportu Przy Olsztyńskiej Szkole Wyższej Im. Józefa Rusieckiego W Olsztynie, Olsztyn − KRS 0000213311

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. dostawa gazu
  Zamawiający: Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, Jastrowie
  Sukcesywna dostawa gazu do ogrzania Budynku ZSS
 2. Dostawa gazu płynnego propan do zbiorników zlokalizowanych przy ul. Wojska Polskiego 28A w Tczewie i zarządzanych przez Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji.
  Zamawiający: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji, Tczew
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego propan do celów grzewczych. Maksymalna ilość gazu płynnego propan przewidziana do zakupu w okresie obowiązywania umowy wyniesie 29.400 litrów transportem wykonawcy lub na jego koszt. Zapotrzebowanie gazu wyliczone zostało na podstawie zużycia paliwa w okresie ostatnich 12 miesięcy. Określone przez Zamawiającego ilości propanu nie mogą być podstawą do wszelkich roszczeń ze strony Wykonawcy, w razie wystąpienia mniejszych potrzeb Zamawiającego. Miejscem dostawy są 2 podziemne zbiorniki znajdujące się za halą namiotową przy ul. Wojska Polskiego 28A w Tczewie, należące do zamawiającego i posiadające pojemność 4850 litrów każdy. Gaz wykorzystywany będzie do ogrzania wielofunkcyjnej hali namiotowej.
 3. Dostawa gazu LPG
  Zamawiający: Gminny Ośrodek Kultury, Łukta
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa gazu płynnego propan - butan (LPG) w prognozowanej ilości około 55 000,00 litrów do zbiornika na gaz o pojemności 6 400,00 l usytuowanego w Domu Kultury w miejscowości Łukta, dz. nr 48/6. 2. Gaz należy dostarczać autocysternami do przewozu gazów płynnych, zaopatrzonymi w atestowany miernik gazu. Dostawa będzie następować własnym transportem Wykonawcy bez dodatkowego wynagrodzenia. 3. Dostarczanie gazu będzie odbywać się sukcesywnie partiami, w ciągu 48 godzin od zgłoszenia w ilościach określonych w zgłoszeniu, dokonanym przez Zamawiającego telefoniczne lub faksem. 4. Do każdej dostawy Wykonawca ma obowiązek dołączyć atest lub certyfikat dostarczonego gazu LPG. Dostarczony gaz LPG ma spełniać wymagania jakościowe zgodnie z normą PN-C-96008:1998 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego (Dz. U. Nr 251, poz. 1851). 5. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia prognozowanej ilości zamawianego gazu w okresie obowiązywania umowy do 20% w zależności od potrzeb Zamawiającego. 6. Jeżeli rzeczywiste zapotrzebowanie Wykonawcy będzie niższe od wartości określonej w § 3 ust. 3 umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o wykonanie umowy co do niewykorzystanej części zamówienia. 7. Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie części zadania. Wówczas Wykonawca załącza do oferty Wykaz, z którego będzie wynikać, które części zamówienia zostaną wykonane przez podwykonawców (zgodnie z Wykazem podwykonawców - Załącznik Nr 2 do SIWZ).
 4. Dostawa gazu propan do celów grzewczych.
  Zamawiający: Gmina Głowno, Głowno
  Przedmiotem zamówienia jest - dostawa gazu propan do celów grzewczych, w ilościach wynikających z bieżących potrzeb Zamawiającego w okresie miesięcy od dnia podpisania umowy transportem i na koszt Dostawcy.
  2.2 Dostawa gazu odbywać się będzie do następujących jednostek podległych Gminie Głowno:
  - Zespół Szkół Publicznych w Mąkolicach - wyposażony jest w 2 zbiorniki podziemne o pojemności 4850 l każdy. Zbiorniki nie stanowią własności Zamawiającego. Przewidywane zużycie gazu w ciągu roku ok. 40.000 l. Dostawca zobowiązany będzie do zawarcia umowy dzierżawy z właścicielem zbiorników.
  - Szkoła Podstawowa w Lubiankowie- wyposażona w 1 zbiornik nadziemny o pojemności 2850 l i 1 zbiornik podziemny o pojemności 4850 l. Zbiorniki stanowią własność Zamawiającego. Przewidywane zużycie gazu w ciągu roku wynosi ok. 40.000 l.
  - Szkoła Podstawowa w Popowie - wyposażona jest w 1 zbiornik podziemny o pojemności 4850 l. Zbiornik stanowi własność Zamawiającego. Docelowo w okresie trwania umowy zainstalowany zostanie jeszcze 1 zbiornik o pojemności 4850 l. Przewidywane zużycie gazu w ciągu roku ok. 40.000 l.
  - Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Wyposażony jest w 1 zbiornik podziemny o poj. 4850 l. Zbiornik stanowi własność Zamawiającego. Przewidywane zużycie gazu w ciągu roku ok. 13.000 l.

  Przewidywana ilość dostaw gazu wynosi ok. 133.000 l w ciągu 1 roku. Dostawy zamawiane będą wg potrzeb telefonicznie lub faksem z wyprzedzeniem do 5 dni od planowanej daty dostawy. Średnio w okresie
  grzewczym odbywa się 3-5 dostaw na miesiąc w ilościach uzależnionych od warunków atmosferycznych
  W ramach dostawy gazu dostawca zapewni serwis, obsługę techniczną, przeglądy i użytkowanie stacji zbiornikowych będących własnością Zamawiającego. Dostawca zobowiązany jest utrzymywać w zbiornikach taką ilość gazu, aby zapewnić nieprzerwaną pracę kotłowni przez cały sezon grzewczy,
 5. Dostawa gazu płynnego propan-butan dla potrzeb Gimnazjum i Hali Sportowej w Trąbkach Wielkich w 2011 roku
  Zamawiający: Gimnazjum im. Kazimierza Jagiellończyka, Trąbki Wielkie
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazu płynnego propan-butan dla potrzeb Gimnazjum i Hali Sportowej w Trąbkach Wielkich w 2011 roku.
  Dostawa gazu opałowego - mieszanki propan-butan odbywać się będzie do zbiorników przy kotłowni Hali Sportowej i Gimnazjum w Trąbkach Wielkich. Dostawa będzie następowała sukcesywnie, w ciągu trzech dni roboczych
  po telefonicznym lub pisemnym złożeniu zapotrzebowania przez Zamawiającego (jednorazowa dostawa nie będzie przekraczała 10.000 litrów ze względu na pojemność zbiorników). Przewidywana ilość zakupu gazu płynnego mieszanki propan-butan wynosi 100.000 litrów o następujących parametrach:
  gaz płynny /mieszanka propan-butan/ - zgodny z Polską Normą PN-C-96008:1998.
  nie gorszy niż:
  Skład, % (m/m):
  - zawartość C3 - 18,0 do 55,0;
  - zawartość C4, min. - 45,0
  - zawartość siarkowodoru - nie zawiera;
  - wartość opałowa, min. KJ/kg - 45220;
  - gęstość w temp. 15,6 st. C, min. t/m3 - 0,500;
  Prężność par (Mpa):
  - w temperaturze - 15 st.C, min. - 0,100;
  - w temperaturze 70 st.C, max. - 2,55.
 6. Dostawa gazu płynnego propan w ilości 30000litrów dla potrzeb ogrzania budynku Gimnazjum w Mieścisku w 2010r.
  Zamawiający: Gimnazjum w Mieścisku, Mieścisko
  Przedmiotem zamówienia była dostawa gazu płynnego propan w ilości około 30000 litrów dla potrzeb ogrzania budynku Gimnazjum w Mieścisku w 2010r. Dostawy gazu odbywac się będa sukcesywnie w miarę potrzeb transportem sprzedającego do zbiorników znajdujących się na terenie Gimnazjum orzy ul. Św. Wojciecha w Mieścisku, w ilościach podanych przy zamówieniach telefonicznych. jakość gazu propan będącego przedmiotem zamówienia musi byc zgodna z polska normą PN-C-96008:1998.
 7. Dostawy opału (oleju opałowego i gazu propan) od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r.
  Zamawiający: Gmina Małkinia Górna, Małkinia Górna
  Przedmiotem zamówienia są dostawy oleju opałowego i gazu propan do szkół działających na terenie gminy Małkinia Górna w następujących ilościach:
  OLEJ OPAŁOWY (łącznie 130.000 dm3):
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Małkini Górnej, ul. Ostrowska 58 - 28.000 dm3
  Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej, ul. Leśna 15 - 62.000 dm3
  Szkoła Podstawowa w Orle - 10.000 dm3
  Szkoła Podstawowa w Prostyni - 12.000 dm3
  Szkoła Podstawowa w Kiełczewie - 12.000 dm3
  Szkoła Podstawowa w Kańkowie - 6.000 dm3
  GAZ PROPAN (łącznie 22.000 dm3):
  1.Szkoła Podstawowa Nr 2 w Małkini Górnej, ul. Leśna 15 -22.000 dm3

Inne osoby dla Tomaszewski Adam Czesław (44 osoby):