Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Adam Jerzy

w KRS

Adam Jerzy Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1968 r., wiek 54 lata
Miejscowości:Nowogrodziec (Dolnośląskie), Wrocław (Dolnośląskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Deja Juliusz, Moskal Dariusz, Noga Henryk

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kuchmistrz Kazimierz, Moskal Dariusz, Wołoszyn Leopold

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żołna Stanisław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Hydro-tech Sp. Z O.O., Nowogrodziec − KRS 0000218357
 2. Klub Rowerowy Dynamo Tur Przy Bot Elektrownia Turów S.A., Bogatynia − KRS 0000271645
 3. Nowogrodzieckie Towarzystwo Gospodarcze, Nowogrodziec − KRS 0000481973
 4. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Jelenia Góra, Siekierczyn − KRS 0000227755
 5. Powiatowe Centrum Zdrowia W Bolesławcu Sp. Z O.O., Bolesławiec − KRS 0000227977
 6. Stowarzyszenie Forum Szans, Gryfów Śląski − KRS 0000282761
 7. Stowarzyszenie Klasowa Drużyna Wsparcia, Bolesławiec − KRS 0000509823
 8. Stowarzyszenie Wsparcia Parafii P.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa W Bolesławcu, Bolesławiec − KRS 0000295127
 9. Stowarzyszenie Ziemia Bolesławiecka, Bolesławiec − KRS 0000163366
 10. Tew Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000112689
 11. Związek Pracodawców Ceramiki Budowlanej, Warszawa − KRS 0000208289

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centralne Biuro Windykacyjne Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000412691
 2. Centrum Medyczne Karpacz S.A., Karpacz − KRS 0000094508
 3. Ceramika Przyborsk Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Gierałtów − KRS 0000018569
 4. Custo Pol S.A., Wykroty − KRS 0000097697
 5. El-centrum-opole Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000068147
 6. Epore Sp. Z O.O., Bogatynia − KRS 0000112935
 7. Gerresheimer Bolesławiec S.A., Bolesławiec − KRS 0000069325
 8. Hlm Invest Sp. Z O.O., Olszyna − KRS 0000225688
 9. Miejski Zakład Komunikacji Sp. Z O.O. W Bolesławcu, Bolesławiec − KRS 0000055780
 10. P. Psans-tex Sp. Z O.O., Gniezno − KRS 0000013711
 11. Polish Eagle Outdoor Accessories Sp. Z O.O., Nowogrodziec − KRS 0000643459
 12. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej W Bolesławcu Sp. Z O.O., Bolesławiec − KRS 0000047422
 13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowo-usługowe Ceramika Artystyczna Wiza Sp. Z O.O., Parowa − KRS 0000018301
 14. Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. 750-lecia, Nowogrodziec − KRS 0000098677
 15. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich Oddział We Wrocławiu, Wrocław − KRS 0000217070
 16. Telewizja Łużyce Sp. Z O.O., Bolesławiec − KRS 0000199802
 17. Termoel Komunalne Przedsiębiorstwo Ciepłownicze Sp. Z O.O., Nowogrodziec − KRS 0000135579
 18. Zakład Produkcyjny Befama Sp. Z O.O., Bielsko-biała − KRS 0000152496

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Zaprojektowanie i budowa instalacji do usuwania piasku i skratek w oczyszczalni ścieków w Kiełczynku
  Zamawiający: Gmian Książ Wlkp., Książ Wielkopolski
  Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wyposażenie technologiczne istniejącej oczyszczalni ścieków w Kiełczynku w niezbędne do prawidłowej separacji skratek oraz piasku a w szczególności w wyposażenie oczyszczalni w : 1) stację zlewczą ścieków dowożonych z sitem, 2) sito gęste do separacji skratek, 3) piaskownik wraz z płuczką piasku. 2. Przewiduje się realizację następujących robót: 1) wykonanie nowego, żelbetowego przykrycia zbiornika ścieków dowożonych, które stanowić będzie jednocześnie płytę, na której należy posadowić stację zlewczą z sitem, 2) wyposażenie oczyszczalni w stację zlewną ścieków dowożonych wraz z sitem, 3) wyposażenie oczyszczalni w sito gęste do separacji skratek , 4) wyposażenie oczyszczalni w piaskownik wraz z wyposażeniem i płuczką piasku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno Użytkowy ( Załącznik nr 8 do SIWZ). Wszystkie roboty należy prowadzić na pracującym obiekcie. Dodatkowe informacje: 1) wszędzie tam, gdzie w SIWZ powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwa producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać, jako określenie wymaganych cech funkcjonalnych i jakościowych dostaw, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania nie gorszego niż te, które zostało zastosowane lub użyte przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno Użytkowym będącym załącznikiem do niniejszego dokumentu, 2) wszelkie nazwy własne użyte w opisach przedmiotu zamówienia, określają wymagany standard, jakości towarów i usług. Dopuszcza się możliwość przedstawienia w ofercie rozwiązań równoważnych o walorach nie gorszych niż opisane w SIWZ, 3) za równoważne uznaje się rozwiązania, jak również elementy, materiały, urządzenia o właściwościach funkcjonalnych i jakościowych takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, zbliżone do produktu referencyjnego cechy i parametry..
 2. MODERNIZACJA CZĘŚCI TECHNOLOGICZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RASZÓWCE
  Zamawiający: Gminny Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach, Lubin 1
  Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja części technologicznej oczyszczalni ścieków w Raszówce w zakresie:1)Dostawy wraz z montażem linii higienizacji osadu nadmiernego wraz z silosem na wapno.2)Dostawy wraz z montażem systemu napowietrzania w komorze stabilizacji osadu.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 3. Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Chobienia
  Zamawiający: Gmina Rudna, Rudna
  Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Chobienia.
  Zakres robót obejmuje w szczególności: budowę budynku sitopiaskownika, przebudowę stacji odwadniania osadu oraz wylotu ścieków oczyszczonych do rowu,
  likwidację poletka piasku i skratek, istniejącego zadaszenia kraty schodowej i piaskownika pionowego, kraty schodkowej i piaskownika oraz schodów terenowych betonowych,przebudowę infrastruktury technicznej. Szczegółowy zakres zamówienia określają: dokumentacja projektowa, w tym: projekt budowlany, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 4. Zabudowa urządzenia sitopiaskownika na obiekcie istniejącej oczyszczalni scieków komunalnych w miejscowości Pawonków.
  Zamawiający: Gmina Pawonków, Pawonków
  Projekt obejmuje wyposażenie oczyszczalni ścieków w Pawonkowie w zblokowane urządzenie sitopiaskownika wraz z zasilaniem elektroenergetycznym i siecią kanalizacyjną towarzyszącą zabudowie urządzenia.
 5. Wykonanie zamknięcia obiegu wody płuczącej prasę taśmową ZEW807 na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Zbąszynku
  Zamawiający: Gmina Zbąszynek, Zbąszynek
  W skład projektowanego zamknięcia obiegu wody płuczącej prasę wchodzić będą następujące urządzenia: -zasuwa odcinająca DN 80 mm zamontowana w miejscu wpięcia rurociągu obiegu wody płuczącej w istniejący rurociąg _cieków oczyszczonych DN 225 mm, -komora zasuw wyposażona w zasuwę elektromagnetyczną_ DN 80 mm , -zbiornik retencyjny V = 15,0 m3 wyposażony w pompę podającą czynnik płuczący na prasę ZEW 807, -rurociągi technologiczne DN 90 mm PE, -szafa sterownicza umieszczona w budynku prasy..
 6. modernizacja układu technologicznego biologicznej oczyszczalni ścieków - modernizacja BIOBLOKU WS-400 etap III
  Zamawiający: ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, Sochaczew
  modernizacja układu technologicznego biologicznej oczyszczalni ścieków - modernizacja BIOBLOKU WS-400 etap III
 7. Odbudowa oczyszczalni ścieków w Ścinawie zniszczonej w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010r.
  Zamawiający: Gmina Ścinawa, Ścinawa
  1) Nazwa zadania: Odbudowa oczyszczalni ścieków w Ścinawie zniszczonej w wyniku powodzi mającej miejsce w maju 2010r. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji technicznej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wraz z przedmiarem robót stanowiących integralną część SIWZ. 3) Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 4) Materiały z rozbiórki (przydatne) stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zagospodarowuje je zgodnie z dokumentacją projektową. Materiały przydatne wg. wskazań Zamawiającego, po oczyszczeniu Wykonawca złożyć w miejscu wskazanym przez inwestora. 5) Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny stanowią własność Wykonawcy i winny być usunięte poza teren budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 34, poz. 251 ze zm.). Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach. 6) Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej należy traktować jako przykładowe, określające jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i rozwiązania techniczno - technologiczne mogą być zastąpione przez inne równoważne, jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, należy do Wykonawcy.

Inne osoby dla Tomaszewski Adam Jerzy (80 osób):