Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Andrzej

w KRS

Andrzej Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Andrzej
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1957 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Sierpc (Mazowieckie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bednarski Jan, Borowski Kazimierz Stanisław, Buczyńsk Adam, Chmielewski Józef, Czachorowska Anna Wioletta, Goc Jerzy, Góralski Stefan Jan, Grudziński Zdzisław Tadeusz, Jachimczak Barbara, Jagodziński Janusz, Jakowska Renata, Jakubkiewicz Jerzy, Jeżewski Maciej Makary, Kędzierski Kazimierz, Majczak Tadeusz Karol, Malanowski Andrzej, Mazurowska Ewa, Melibruda Ryszard Antoni, Morańska Aleksandra Barbara, Obrębska Aleksandra Helena, Ożdżeński Kazimierz Wiesław, Parulski Michał, Popis Bogdan, Pracki Kazimierz, Pytelewski Robert, Raniszewski Ryszard, Różańska Elżbieta Anna, Rzeszotarski Zygmunt, Sawicki Sławomir, Siemiątkowski Edward Adam, Solka Zdzisław, Szatkowski Tomasz, Szymański Tadeusz, Trzciński Jan, Tybuszewski Zenobiusz Jan, Wilkowski Wojciech, Żmijewski Tadeusz, Łukomska Jadwiga

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wilkowska Joanna

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Starej Białej, Biała − KRS 0000082405
 2. Chorągiew Mazowiecka Związku Harcerstwa Polskiego, Płock − KRS 0000291419
 3. Fundacja Chrześcijańska Pomocna Dłoń, Gozdowo − KRS 0000033149
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Borkowie Wielkim, Borkowo Wielkie − KRS 0000143748
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Gozdowie, Gozdowo − KRS 0000198344
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Kuskach, Kuski − KRS 0000196963
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Rościszewie, Rościszewo − KRS 0000186832
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Rycharcicach, Rycharcice − KRS 0000188115
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Studzieńcu, Studzieniec − KRS 0000161930
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Tłubicach, Tłubice − KRS 0000284867
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Żochowie, Żochowo − KRS 0000366116
 12. Sierpecka Grupa Producentów Drobiu An-drób Sp. Z O.O., Sierpc − KRS 0000467098
 13. Sierpecki Związek Gospodarczy, Sierpc − KRS 0000154517
 14. Sierpeckie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Chorych Na Raka Szansa Na Życie, Sierpc − KRS 0000212280
 15. Stowarzyszenie Inicjatywa Samorządowa, Sierpc − KRS 0000400536
 16. Stowarzyszenie Rozwoju Śmiłowa i Okolic, Śmiłowo − KRS 0000425091
 17. Towarzystwo Historyczno-patriotyczne Ziemi Sierpeckiej Pamięć i Prawda, Sierpc − KRS 0000622175

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Fundacja Sierpc 2050, Sierpc − KRS 0000032939
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Rościszewie, Rościszewo − KRS 0000075831
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Sierpcu, Sierpc − KRS 0000197219
 4. Jamato Consulting Jagodziński i Wspólnicy Sp. J., Sierpc − KRS 0000178235
 5. Lokalna Organizacja Turystyczna Nad Skrwą i Sierpienicą, Sierpc − KRS 0000301479
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Sierpcu, Sierpc − KRS 0000196210
 7. Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Karat Sp. Z O.O., Sierpc − KRS 0000558285
 8. Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Płocku, Płock − KRS 0000199365
 9. Sierpecki Bank Spółdzielczy, Sierpc − KRS 0000058319
 10. Spółdzielcze Gospodarstwo Rolne W Lelicach, Lelice − KRS 0000131966
 11. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa W Sierpcu, Sierpc − KRS 0000073149
 12. Spółdzielnia Usług Rolniczych W Sierpcu, Sierpc − KRS 0000072908

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 2.812.529,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Urząd Gminy Staroźreby, Staroźreby
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 2.812.529,00 PLN z przeznaczeniem na:
  a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.112.529,00 zł,
  b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 700.000,00 zł
  2.1.Uruchomienie środków kredytu odbędzie się jednorazowo na pisemną dyspozycję Zamawiającego w ciągu 2 dni od daty złożenia dyspozycji przez Zamawiającego jednak nie później niż do 30.06.2015 r. Źródłem spłaty będą wpływy z udziału Gminy Staroźreby w podatku dochodowym od osób fizycznych.
  2.2. Spłata rat kapitałowych dokonywana będzie w 12 ratach w następujących terminach i kwotach:
  1) 2017.08.31 - 10.000,00 zł, 2) 2018.08.31 - 10.000,00 zł, 3) 2019.08.31 - 10.000,00 zł,
  4) 2020.08.31 - 10.000,00 zł, 5) 2021.08.31 - 10.000,00 zł, 6) 2022.08.31 - 10.000,00 zł,
  7) 2023.08.31 - 10.000,00 zł, 8) 2024.08.31 - 10.000,00 zł, 9) 2025.08.31 - 10.000,00 zł,
  10) 2026.08.31 - 10.000,00 zł, 11) 2027.08.31 - 1.350.000,00 zł, 12) 2028.08.31 - 1.362.529,00 zł.
  2.3. Okres kredytowania: do 31.08.2028 r.
  2.4. Spłata odsetek dokonywana będzie w okresach miesięcznych do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
  2.5. W przypadku, gdy wyznaczone terminy spłaty rat kredytu (lub odsetek) przypadają w dzień wolny od pracy, uregulowanie należnej spłaty nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.
  2.6. Oprocentowanie kredytu oparte będzie na zmiennej rocznej stopie procentowej, składającej się z sumy:
  - stałej w okresie kredytowania marży banku,
  - zmiennej w okresie kredytowania stawki oprocentowania określonej dla trzymiesięcznych depozytów bankowych (WIBOR-3M).
  2.7. Do określenia wysokości oprocentowania kredytu w okresie obowiązywania umowy każdorazowo przyjmowana będzie stawka WIBOR-3M z ostatniego dnia notowań miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym oprocentowanie będzie obowiązywać.
  2.8. W celu przygotowania oferty w niniejszym postępowaniu Wykonawca powinien przyjąć wysokość stawki WIBOR-3M na dzień 01.06.2015 r.
  2.9. O wysokości oprocentowania w danym miesiącu Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie w terminie 7 dni roboczych od daty ustalenia oprocentowania dla danego okresu odsetkowego. Oprocentowaniu podlega kwota faktycznie wykorzystanego kredytu przyjmując rzeczywistą liczbę dni w miesiącu oraz założenie, że rok liczy 365 dni, ilość dni w roku przystępnym 366.
  2.10. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu przewidywany harmonogram spłat kredytu uwzględniający wszystkie wymagania SIWZ. W przypadku obowiązku zapłaty prowizji Wykonawcy będzie ona wypłacana jednorazowo, w dniu podpisania umowy w wysokości wynikającej z umowy z Wykonawcą, po wskazaniu rachunku na jaki prowizja ma wpłynąć.
  2.11. Odsetki od udzielonego kredytu ustalone na podstawie oprocentowania opisanego w pkt 2.6. oraz ewentualna prowizja od wykorzystanego kredytu stanowić będą jedyne wynagrodzenie banku z tytułu wykonania umowy kredytowej. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów i opłat związanych z przygotowaniem, udzieleniem, ubezpieczeniem oraz wszelkich innych opłat związanych z obsługą kredytu, poza określonymi w ofercie.
  2.12. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu bez obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami po uprzednim powiadomieniu banku przez Zamawiającego w terminie 7 dni o zamiarze dokonania takiej spłaty.
  2.13. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
  - renegocjacji kwoty i terminów spłat kapitału.
  2.14. Wykonawca nie może uzależnić kredytu od przyjęcia bankowej obsługi Zamawiającego oraz od ubezpieczenia kredytu przez Zamawiającego. Do obsługi kredytu może zostać otwarty rachunek techniczny - bez opłat i prowizji.
  2.15. Wykonawca nie będzie wymagał innego zabezpieczenia zaciągniętego kredytu poza wekslem In blanco wraz z deklaracją wekslową.
  2.16. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego na 2011r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.000 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Sierpcu, Sierpc
  a) Okres wykorzystania kredytu do dnia: 31.12.2011 r. b) Karencja w spłacie rat do 31.03.2012r. c) Okres spłaty kredytu: od dnia 01 kwietnia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. w następujących terminach i ratach: 1. 01.04.2012 r. - 50.000 zł; 2. 30.06.2012 r. - 50.000 zł; 3. 30.09.2012 r. - 50.000 zł; 4. 31.12.2012 r. - 50.000 zł; 5. 31.03.2013 r. - 50.000 zł; 6. 30.06.2013 r. - 50.000 zł; 7. 30.09.2013 r. - 50.000 zł; 8. 31.12.2013 r. - 50.000 zł; 9. 31.03.2014 r. - 50.000 zł; 10. 30.06.2014 r. - 50.000 zł; 11. 30.09.2014 r. - 50.000 zł; 12. 31.12.2014 r. - 50.000 zł; 13. 31.03.2015 r. - 50.000 zł; 14. 30.06.2015 r. - 50.000 zł; 15. 30.09.2015 r. - 50.000 zł; 16. 31.12.2015 r. - 50.000 zł; 17. 31.03.2016 r. - 50.000 zł; 18. 30.06.2016 r. - 50.000 zł; 19. 30.09.2016 r. - 50.000 zł; 20. 31.12.2016 r. - 50.000 zł; d) Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych, na podstawie dokumentów obciążeniowych począwszy od następnego miesiąca, w którym zostanie podpisana umowa. e) Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego na podstawie pisemnych dyspozycji Zamawiającego, z ostatecznym terminem wykorzystania kredytu do dnia 31.12.2011 r. f) Kredyt nie będzie obciążony innymi opłatami niż wymienione w SIWZ. g) Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów. h) Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowić będzie weksel in blanco..
 3. Zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 1.339.635 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 r. oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.
  Zamawiający: Gmina Szczutowo, Szczutowo
  Opis przedmiotu zamówienia
  1. Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego w kwocie 1.339.635 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.
  2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 66.11.30.00-5
  3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia
  1) Rodzaj waluty: PLN.
  2) Kwota kredytu: 1.339.635 zł, słownie: (jeden milion trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzydzieści pięć złotych)
  3) Okres kredytowania: 45 miesięcy
  4) Przeznaczenie kredytu: na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2009 roku oraz spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.
  5) Zabezpieczenie kredytu w formie weksla własnego -in blanco- bez protestu wraz z deklaracją wekslową, w kwocie równej wielkości kredytu wraz z należnymi odsetkami.
  6) Terminy spłaty kredytu: 5 rat w następujących terminach i kwotach:

  do dnia 29.11.2010r. - 200.000zł
  do dnia 29.11.2011r. - 200.000zł
  do dnia 29.03.2012r. - 350.000zł
  do dnia 29.05.2012r. - 350.000zł
  do dnia 29.05.2013r. - 239.635zł

  7) Oprocentowanie kredytu ustala się w wysokości odpowiadającej stawce WIBOR 3M na dzień ogłoszenia przetargu. powiększonej o marżę banku w stosunku rocznym na bazie 365 dni. Dla celów obliczenia oprocentowania stosuje się formułę: rzeczywista liczba dni w miesiącu / przez 365 dni. Marża Wykonawcy jest stała w całym okresie świadczenia usługi.
  8) Spłata odsetek w okresach kwartalnych, wg not księgowych przysyłanych przez Wykonawcę. Odsetki naliczone od kwoty kredytu nie ulegają kapitalizacji.
  9) Wykonawca zagwarantuje na rzecz Zamawiającego - w zależności od woli Zamawiającego - przyjęcie przedterminowej spłaty części lub całości kredytu, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o zamiarze takiej spłaty w terminie 3 dni
  przed jej realizacją.
  10) Prowizje i opłaty bankowe.
  - prowizja od niewykorzystanej transzy kredytu - zerowa,
  - prowizja od kredytu - zerowa,
  - prowizja za przedterminową spłatę części lub całości kredytu - zerowa.
  11) Zamawiający zastrzega sobie prawo niepełnego wykorzystania kredytu, zmiany terminów uruchamiania środków, wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o tym fakcie. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego.

Inne osoby dla Tomaszewski Andrzej (56 osób):