Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Edward Stanisław

w KRS

Edward Stanisław Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Edward
Drugie imię:Stanisław
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1950 r., wiek 69 lat
Miejscowości:Dobrzany (Zachodniopomorskie)
Przetargi:43 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kaszczyńska Jadwiga Genowefa, Kaszczyński Tadeusz, Skraba Marian

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Skraba Arkadiusz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Skatom Sp. Z O.O., Dobrzany − KRS 0000122737

Powiązane przetargi (43 szt.):
 1. Dostawa koszy na śmieci wraz z montażem na terenie parków i zieleńców w Łodzi
  Zamawiający: Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 450 koszy na śmieci wraz z momtażem w gruncie w 30 różnym obiektach oraz dostawa 50 wkładów wewnętrznych do siedziby Zamawiającego
 2. Dostawa pojemników na odpady z podziałem na zadania
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Chełm
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pojemników na odpady wg zadań: 1.1. Zadanie nr 1: Pojemniki na odpady SM 110L ocynkowany (na kołach) nowy - szt. 10. 1.2. Zadanie nr 2: Pojemnik na odpady SM 120L plastikowy nowy - szt. 80. Pojemnik na odpady SM 140L plastikowy nowy - szt. 50. Pojemnik na odpady SM 240L plastikowy nowy - szt. 30. 1.3. Zadanie nr 3: Pojemnik na odpady SM 120L plastikowy używany - szt. 50. Pojemnik na odpady SM 140L plastikowy używany - szt. 100. Pojemnik na odpady SM 240L plastikowy używany - szt. 80. 1.4. Zadanie nr 4: Pojemnik na odpady SM 1100 L metalowy nowy (kolor zielony) - szt. 30. Pojemnik na odpady POK 2,2 - metalowy nowy (kolor czerwień meksykańska) - szt. 40. 1.5. Zadanie nr 5: Pojemnik KP-7 metalowy nowy (zielony) - szt. 2. Pojemnik KP - 5,5 metalowy (zielony) nowy - szt. 1. 1.5. Parametry techniczne do poszczególnych zadań zawierają załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f i 1 g do SIWZ. 1.6. Miejsce dostawy, w godz. od 8:00 do 14:00,: - w zakresie zadań 1,2 i 3 + pojemnik KP- 5,5 - Magazyn, 22-100 Chełm, ul. Bieławin 5; - w zakresie zadań 4 i 5 (oprócz pojemnika KP-5,5) - Zakład Oczyszczania Miasta, 22-100 Chełm, ul. Bieławin 5. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem na zadania. 3. CPV: 34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci.
 3. Dostawa fabrycznie nowych koszy, pojemników i słupków na teren Miasta oraz Parku Solankowego w Inowrocławiu
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Inowrocław
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 30 szt. słupków i 100 pojemników na odpady wraz z przynitowanymi popielniczkami - na teren miasta oraz 50 szt. koszy na teren Parku Solankowego. Zamówienie podzielono na dwa zadania z możliwością składania ofert częściowych, w tym:

  Zad. I. - kosze na teren Miasta, obejmuje dostawę: 30 szt. słupków oraz łącznie 100 pojemników na odpady wraz z przynitowanymi popielniczkami.
  Zad. II. - kosze na teren Parku Solankowego, obejmuje dostawę: 50 szt kompletnych koszy
  Zgodnie ze szczegółowym opisem umieszczonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  Wymagane warunki techniczne, organizacyjne wykonania zamówienia:
  a) wszystkie tworzywa używane w produkcji nie mogą zawierać kadmu, ołowiu lub innych pierwiastków szkodliwych dla środowiska,
  b) pojemniki muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami,
  c) transport własny dostawcy do zamawiającego, Inowrocław ul. Toruńska 165.
 4. Dostawa nowych pojemników typu MGB i SM
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Słupsk
  CZĘŚĆ I: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego nowych pojemników typu MGB przeznaczonych do zbiórki odpadów, w następujących ilościach:pojemniki typu MGB-120 - 300 szt., pojemniki typu MGB-240- 30 szt.; pojemniki typu MGB-340 - 10 szt.; pojemniki typu MGB-1100 - 40 szt. Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki 12 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego). Dostarczone pojemniki winny być czyste, kompletne, sprawne technicznie. W przypadku niespełnienia tych warunków pojemniki nie zostaną przyjęte. Cena dostawy musi obejmować koszty transportu do Siedziby Zamawiającego Słupsk, ul. Szczecińska 112. CZĘŚĆ II: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego nowych pojemników typu SM-110 w ilości 300 szt. i nowych pojemników typu SM-1100 w ilości 40 szt. przeznaczonych do zbiórki odpadów. Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki 12 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego). Dostarczone pojemniki winny być nowe, czyste, kompletne, sprawne technicznie. W przypadku niespełnienia tych warunków pojemniki nie zostaną przyjęte. Cena dostawy musi obejmować koszty transportu do Siedziby Zamawiającego Słupsk, ul. Szczecińska 112
 5. Dostawa metalowych koszy na śmieci
  Zamawiający: Poczta Polska S.A. ul. Rakowiecka 26, 00-940 Warszawa; adres korespondencyjny: Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Łodzi, Łódź
  Dostawa metalowych koszy na śmieci
 6. Sukcesywne dostawy pojemników na odpady stałe
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., Pleszew
  Przedmiotem zamówienia są:
  Sukcesywne dostawy pojemników na odpady komunalne
  Postępowanie składa się z 3 części:
  Część A - Dostawa używanych pojemników plastikowych na odpady o pojemności 120 litrów
  Pojemniki powinny:
  -zapewniać gwarancje bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób gromadzących odpady, gwarancję długotrwałego użytkowania oraz dopasowania do urządzeń załadowczych pojazdów,
  -spełniać wymagania Polskich Norm (PN-EN 840-1, PN-EN 840-2, PN-EN 12574)
  1) Wymagania (parametry) techniczne jakim muszą odpowiadać pojemniki plastikowe:
  Pojemniki plastikowe używane nadające się do użytkowania, wykonane z czystego polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości, zastosowane barwniki mają być bez kadmu i ołowiu, odporne na promienie UV, dostosowane do opróżniania przez wszystkie samochody przeznaczone do wywozu odpadów komunalnych. Pojemniki powinny być odporne na niskie temperatury. Pojemniki mają być wyposażone w kółka jezdne oraz klapę zamykającą, ogumione o śr. 200 mm. Przekrój poprzeczny czworokątny. Kolor pojemników: preferowany zielony (inna kolorystyka do uzgodnienia). Ściany boczne bez perforacji, pełne.
  Wymagany okres gwarancji: 2 lata od daty dostarczenia pojemników Zamawiającemu.
  Pojemniki należy dostarczyć do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Pleszewie ul. Fabryczna 5.
  Zamawiający wyklucza dostawę uszkodzonych lub niekompletnych pojemników. Za uszkodzenia uważa się pęknięcia - także pęknięcia sklejone, znaczne otarcia oraz inne uszkodzenia zmniejszające istotnie trwałość pojemnika oraz jego estetykę.
  Pojemniki muszą być czyste.
  Szacowana ilość: 800 sztuk, dostawy w partiach po min. 200 sztuk w zależności od potrzeb Zamawiającego
  Część B - Dostawa metalowych ocynkowanych pojemników SM 110 na kółkach
  Pojemniki powinny:
  -zapewniać gwarancje bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób gromadzących odpady, gwarancję długotrwałego użytkowania oraz dopasowania do urządzeń załadowczych pojazdów,
  1) Wymagania (parametry) techniczne jakim muszą odpowiadać pojemniki:
  Pojemniki metalowe 0,11 m3 wykonane z blachy o grubości min. 1 mm. Pojemnik ma mieć uchwyty umożliwiające przemieszczanie pojemnika. Pojemniki mają być wyposażone w kółka jezdne, ogumione o śr. 200 mm, pokrywa pojemnika uchylna, tłoczona, mocowana na zawiasie, posiadająca uchwyt nosek do otwierania. Pojemnik musi pasować do wszystkich typów śmieciarek.
  Pojemniki muszą być fabrycznie nowe.
  Wymagany okres gwarancji: 3 lata od daty dostarczenia pojemników Zamawiającemu.
  Pojemniki należy dostarczyć do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Pleszewie ul. Fabryczna 5.
  Szacowana ilość: 100 sztuk, dostawy w partiach po min. 50 sztuk w zależności od potrzeb Zamawiającego
  Część C - Dostawa metalowych pojemników SM 1100
  Pojemniki powinny:
  -zapewniać gwarancje bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób gromadzących odpady, gwarancję długotrwałego użytkowania oraz dopasowania do urządzeń załadowczych pojazdów,
  1) Wymagania (parametry) techniczne jakim muszą odpowiadać pojemniki:
  Pojemniki metalowe 1,1m3 wykonane z blachy o grubości min. 2 mm, ocynkowane ogniowo, nie malowane, dno pojemników z odpływem, pokrywa półokrągła. Pojemnik ma mieć uchwyty umożliwiające przemieszczanie pojemnika. Na ściankach bocznych wytłoczony napis PK PLESZEW. Pojemniki mają być wyposażone w kółka jezdne, ogumione o śr. 200 mm na obrotnicach ułożyskowane podwójnie, przy każdym pojemniku ma być zamontowana blokada min. jednego koła (blokada przy pojemnikach 1,1m3). Wymagany okres gwarancji: 3 lata od daty dostarczenia pojemników Zamawiającemu.
  Pojemniki muszą być fabrycznie nowe.
  Pojemniki należy dostarczyć do magazynu Zamawiającego mieszczącego się w Pleszewie ul. Fabryczna 5.
  Szacowana ilość: 20 sztuk, dostawy w partiach po min. 10 sztuk w zależności od potrzeb Zamawiającego
 7. Zakup i dostawa stojaków na worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów tzw. czteropaków.
  Zamawiający: Urząd Gminy w Psarach, Psary
  1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego stojaków czterostanowiskowych na worki foliowe, tzw. czteropaki do selektywnej zbiórki odpadów: tworzywa sztuczne, szkło, metal i papier - w ilości 146 sztuk o następujących parametrach technicznych: Stelaż rozkładany wykonany z rurek stalowych o średnicy zewnętrznej co najmniej 21mm i grubości ścianki co najmniej 2,0 mm ułożonych krzyżowo, malowanych farbami proszkowymi. Wymiary stelaża: - wysokość całkowita 900mm - długość 1600mm - średnica obręczy do mocowania worków 340-350mm - średnica zewnętrzna pokryw 380mm Obręcze i pokrywy wykonane z blachy ocynkowanej, malowane farbami proszkowymi w kolorach: żółty, czerwony, zielony i niebieski. Worki mocowane za pomocą sprężyn. Pokrywy z blachy profilowanej z wytłoczeniami wzmacniającymi oraz uchwyt do otwierania ręcznego. Pokrywy po zamknięciu mają szczelnie dolegać, aby zapobiegać przedostawaniu się wody (śniegu) do worków. Pierścienie z pokrywami winny być połączone szeregowo i tworząc zwartą konstrukcję. 2) Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza 14 000 euro lecz zbilansowana wartość tego samego rodzaju zakupów w ciągu br. przekracza 14 000 euro i nie przekracza 193 000 euro..
 8. Dostawa fabrycznie nowych pojemników dla Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o.
  Zamawiający: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., Ostróda
  Zadanie 1.
  1.POJEMNIK NA ODPADY MGB 120 L - 1000 sztuk.

  - kolor grafitowy,
  - pojemność - 120 L,
  - wykonany z polietylenu PEHD metodą wtryskową,
  - wyposażony w dwa kółka jezdne,
  - zamykany pokrywą z góry, z uchwytem do otwierania,
  - uchwyty transportowe i załadunkowe,
  - przystosowany do mechanicznego opróżniania przez tradycyjne śmieciarki,
  - zgodny z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-eksploatacyjnymi,
  - dopuszczony do użytkowania na odpady komunalne.
  - odporny na działanie promieni UV, na zmiany temperatur i czynniki
  atmosferyczne
  - gwarancja min 5 lat


  Zadanie nr 2.
  POJEMNIK MGB 1.100 L - 100 sztuk.

  - kolor grafitowy,
  - pojemność 1.100 L,
  - wykonany z polietylenu PEHD metodą wtryskową,
  - wyposażony w układ jezdny z czterech kół obrotowych,
  - uchwyty transportowe i załadunkowe,
  - zamykany pokrywą z góry, z uchwytem do otwierania,
  - przystosowany do mechanicznego opróżniania przez tradycyjne śmieciarki,
  - zgodny z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-eksploatacyjnymi,
  - dopuszczony do użytkowania na odpady komunalne.
  - odporny na działanie promieni UV, na zmiany temperatur i czynniki
  atmosferyczne,
  - gwarancja min 5 lat.


  Zadanie nr 3.
  POJEMNIK SM 110 L - 200 sztuk.

  - pojemność 110 L,
  - wykonany z blachy ocynkowanej o grubości min. 1mm z wytłoczonymi
  pierścieniami wzmacniającymi,
  - pokrywa górna uchylna, tłoczona, z uchwytem do otwierania,
  - uchwyty transportowe i załadunkowe,
  - przystosowany do mechanicznego opróżniania przez tradycyjne śmieciarki,
  - wytłoczony napis RUDNO, wysokość liter 10 cm,
  - zgodny z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-eksploatacyjnymi,
  - dopuszczony do użytkowania na odpady komunalne.
  - gwarancja min. 5 lat.

  Zadanie nr 4
  1.KONTENER KP-32 OTWARTY - 5 sztuk

  Do gromadzenia i transportu odpadów samochodami z urządzeniem hakowym
  - pojemność 32m3
  - poszycie z blachy min. 3mm wzmocnione kształtownikiem
  - drabinka na przedniej ścianie kontenera
  - uchwyty do mocowania siatki zabezpieczającej
  - uchwyt hakowy
  - dno wykonane z blachy min. 5mm
  - prowadnice denne wykonane z blachy min. 8 mm
  - zamykane, dzielone drzwi tylne z bocznymi zabezpieczeniami przed samo
  zamykaniem
  - po trzy zawiasy na każdej połowie drzwi
  - zamknięcie drzwi z zabezpieczeniem przed samoczynnym otwarciem
  - rolki sztuk 2 łożyskowane ślizgowo
  - w kolorze z palety RAL 6018
  - zgodny z obowiązującymi przepisami i normami techniczno-eksploatacyjnymi
  - gwarancja min.5 lat
 9. Dostawa pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na nieczystości stałe zmieszane dla PGK Spółka z o.o. w Krasnymstawie
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Krasnystaw
  ZAMÓWIENIE PODZIELONE JEST NA CZĘŚCI.
  ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH.
  Część I:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników na selektywną zbiórkę odpadów, spełniających normy PN, posiadających atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz deklarację zgodności CE.
  a)wielkość zamówienia:
  - pojemnik czerwony /plastik/ - 50 szt.
  -pojemnik niebieski /papier/ - 50 szt.
  - pojemnik zielony /szkło/ - 50 szt.
  - pojemnik szary /puszki i metal/ - 20 szt.
  b)pojemność 1,1 m3,
  c)spód pojemnika prostokątny, o wymiarach: wysokość max 1500 mm, szerokość max 1370 mm (razem z uchwytami),
  d)grubość 2 mm,
  e)pojemnik powinien być wykonany z blachy ocynkowanej lub czarnej odpornej na działanie czynników atmosferycznych, wysoką i niską temperaturę, odporny na pęknięcia, zarysowania, uderzenia oraz działanie chemikaliów, nie powinien zawierać pierwiastków szkodliwych dla środowiska,
  f)wszystkie pojemniki mają być wyposażone w 4 kółka ze stalową ośką łożyskowaną umożliwiające przemieszczanie pojemników na różnych podłożach (również nie utwardzonym), a kółka muszą być zabezpieczone przed kradzieżą,
  g)pokrywa powinna być dwuspadowa, mocowana na zawiasach do korpusu za pomocą bolców, rączki (z obu stron) do przyciągania pojemnika oraz bolce (powinny być wykonane ze stali konstrukcyjnej i ocynkowane) służące do podnoszenia i opróżniania pojemnika, zakończone zabezpieczeniami (60 mm - aby pojemnik w trakcie podnoszenia i wysypywania nieczystości nie mógł przemieścić się na boki i spaść) oraz uchwyt do podnoszenia klapy,
  h)wysyp klapą górną,
  i)kolor dostarczonych pojemników w zależności od przeznaczenia: czerwony - plastik, niebieski - papier, zielony - szkło, szary - puszki i metal,
  j)pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania przy pomocy urządzenia załadowczego składającego się z wózka i dwóch chwytaków, pojemniki przystosowane do samochodów śmieciarek z bocznym załadunkiem SK-1 i SK-2,
  k)w zależności od przeznaczenia pojemnik powinien być wyposażony w otwory wrzutowe, zabezpieczone rozetą gumową, która chroni przed wlewaniem się wody deszczowej oraz opadami śniegu do wnętrza pojemnika,
  l)wielkość i kształt powinny być dostosowane do zbieranego surowca: pojemnik na papier - jeden otwór prostokątny z półką ułatwiającą wsuwanie papieru, pojemniki na plastik, szkło oraz puszki i metal - 2 otwory okrągłe o średnicy 200 mm,
  ł)każdy pojemnik musi być opatrzony napisem informującym o rodzaju składowanego w nim odpadu: SZKŁO, PLASTIK, PAPIER, METAL i PUSZKI oraz krótką instrukcją sposobu segregacji odpadów - wg wzoru określonego w załączniku nr 7 dla części I do SIWZ. Wysokość liter napisu powinna być nie mniejsza niż 100 mm i nie większa niż 110 mm. Wysokość liter z nazwą właściciela pojemników powinna być nie mniejsza niż 70 mm i nie większa niż 80 mm,
  m)Wykonawca udzieli gwarancji na pojemniki na okres 24 miesięcy od daty dostawy pojemników do Zamawiającego,
  n) dostawa i rozładunek odbywać się może w dni robocze od godz. 7:00 do godz.14:30,
  ń)termin dostawy należy uzgodnić na dwa dni przed planowanym terminem dostawy,
  o)dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
  p)Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień -
  Kod CPV: 34928480-6 - pojemniki i kosze na odpady i śmieci.
  2.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych pojemników na nieczystości stałe zmieszane, spełniających normy PN, posiadających atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny oraz deklarację zgodności CE.
  a)wielkość zamówienia: 50 szt.,
  b)pojemność 1,1 m3,
  c)spód pojemnika półokrągły, o wymiarach: wysokość max 1500 mm, szerokość max 1370 mm (razem z uchwytami),
  d)grubość 2 mm,
  e)pojemnik powinien być wykonany z blachy ocynkowanej odpornej na działanie czynników atmosferycznych, wysoką i niską temperaturę, odporny na pęknięcia, zarysowania, uderzenia oraz działanie chemikaliów, nie powinny zawierać pierwiastków szkodliwych dla środowiska,
  f)wszystkie pojemniki mają być wyposażone w 4 kółka ze stalową ośką łożyskowaną umożliwiające przemieszczanie pojemników na różnych podłożach (również nie utwardzonym), a kółka muszą być zabezpieczone przed kradzieżą,
  g)pokrywa powinna być półokrągła, mocowana na zawiasach do korpusu za pomocą bolców, rączki (z obu stron) do przyciągania pojemnika oraz bolce (powinny być wykonane ze stali konstrukcyjnej i ocynkowane)służące do podnoszenia i opróżniania pojemnika, zakończone zabezpieczeniami (60 mm - aby pojemnik w trakcie podnoszenia i wysypywania nieczystości nie mógł przemieścić się na boki i spaść) oraz uchwyt do podnoszenia klapy,
  h)pojemniki muszą być przystosowane do opróżniania przy pomocy urządzenia załadowczego składającego się z wózka i dwóch chwytaków, pojemniki przystosowane do samochodów śmieciarek z bocznym załadunkiem SK-1 i SK-2,
  i)otwór wrzutowy powinien być zabezpieczony rozetą gumową, która chroni przed wlewaniem się wody deszczowej oraz opadami śniegu do wnętrza pojemnika,
  j)wykonawca udzieli gwarancji na pojemniki na okres 24 miesięcy od daty dostawy pojemników do Zamawiającego,
  k)dostawa i rozładunek odbywać się może w dni robocze od godz. 7:00 do godz.14:30,
  l)termin dostawy należy uzgodnić na dwa dni przed planowanym terminem dostawy,
  ł)dostawa przedmiotu zamówienia do Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
  m)Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień -
  Kod CPV: 34928480-6 - pojemniki i kosze na odpady i śmieci.
  Część II:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych worków do selektywnej zbiórki odpadów w kolorze czerwonym - plastik, zielonym - szkło, niebieskim - papier i szarym - puszki i metal.
  a)kolor czerwony, niebieski i szary
  - wielkość zamówienia:
  - worki czerwone /plastik/ - 56.400 szt.
  - worki niebieskie /papier/ - 36.000 szt.
  - worki szare /metal i puszki/ - 3.600 szt.
  - worki o pojemności 120 litrów i grubości folii 40 mikronów,
  - worki wykonane z foli półprzezroczystej HDPE umożliwiające szybką ocenę zawartości, o wymiarach 400 mm x 1100 mm (w tym zakładki po 150 mm - obie strony),
  -każdy worek powinien być wyposażony w tasiemkę zintegrowaną z workiem, służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego,
  -worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z napisem: plastik, papier lub metal i puszki z logo i adresem firmy oraz krótką instrukcją sposobu segregacji odpadów - wg wzoru określonego w załączniku nr 8 dla części II do SIWZ,
  - worki pakowane po 200 sztuk,
  - dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
  -Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień -
  Kod CPV: 18930000-7 - worki i torby.
  b)kolor zielony
  - wielkość zamówienia:
  - worki zielone /szkło/ - 24.000 szt.
  - worki o pojemności 120 litrów i grubości folii 50 mikronów,
  -worki wykonane z półprzezroczystej foli HDPE, o wymiarach 310 mm x 1100 mm (w tym zakładki po 150 mm - obie strony),
  -każdy worek powinien być wyposażony w tasiemkę zintegrowaną z workiem, służącą do skutecznego zawiązywania otworu wsypowego,
  -worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z napisem: szkło z logo i adresem firmy oraz krótką instrukcją sposobu segregacji odpadu- wg wzoru określonego w załączniku nr 8 dla części II do SIWZ,
  - worki pakowane po 200 sztuk,
  - dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy,
  -Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień -
  Kod CPV: 18930000-7 - worki i torby.
 10. Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Szczecin
  1. Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady.
  2. Pojemniki mają być dostarczone na koszt i ryzyko Wykonawcy do siedziby Zamawiającego tj. na ul. Gdańską 12 B w Szczecinie.
  3. Wszystkie pojemniki muszą być fabrycznie nowe i muszą być zgodne z określonymi poniżej parametrami technicznymi. Zaoferowanie pojemników niespełniających wymogów określonych w opisie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje dwa rodzaje (pakiety) dostaw:
  Pakiet 1 - Pojemniki wykonane z tworzywa sztucznego: Pojemniki 1100 l wykonane z tworzywa sztucznego w ilości 200 sztuk, Pojemniki 240 l wykonane z tworzywa sztucznego w ilości 120 sztuk, Pojemniki 360 l wykonane z tworzywa sztucznego w ilości 20 sztuk, Pojemniki 80 l wykonane z tworzywa sztucznego w ilości 50 sztuk, Pojemniki 120 l wykonane z tworzywa sztucznego w ilości 200 sztuk,
  Pakiet 2 - Pojemniki 110 l wykonane z blachy ocynkowanej w ilości 340 sztuk.
 11. Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów do Oddziału Składowisko Odpadów ZUO sp. z o.o. przy ul. Mazurskiej 42 w Elblągu
  Zamawiający: Zakład Utylizacji Odpadów Spółka z o.o w Elblągu, Elbląg
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa 90 sztuk pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla Zakładu Utylizacji Odpadów sp. z o.o. w Elblągu, w tym 60 sztuk pojemników pełnych i 30 sztuk siatkowych.
  Komplet stanowią 3 pojemniki do zbiórki: makulatury, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła
 12. Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  Zamawiający: Urząd Gminy Topólka, Topólka
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wg poniższej specyfikacji
  -Łączna liczba pojemników - 93 szt.
  -Pojemność pojedynczego pojemnika min. 2,00 m3 , max 2,50 m3
  -Liczba pojemników na tworzywo sztuczne - 39 szt.
  -Liczba pojemników na szkło - 39 szt.
  -Liczba pojemników na papier - 15 szt.
  -Pojemniki mają posiadać otwory wrzutowe dostosowane do rodzaju odpadów oraz być właściwie oznakowane co do rodzaju odpadów na jakie są przeznaczone.
  -Pojemniki wykonane z materiałów odpornych na niskie i wysokie temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemikalia i promienie UV.
  -Wszystkie pojemniki o ścianach pełnych.
  -Pojemniki bez kół jezdnych.
  -Pojemniki umożliwiające rozładunek przy pomocy dźwigu bocznego (tzw. HDS).
  -Pojemniki mają posiadać odpowiednie atesty oraz certyfikaty. Pojemniki muszą odpowiadać jakościowym normom europejskim oraz przepisom bhp obowiązującym w Polsce.
  -Pojemniki należy dostarczyć na koszt Wykonawcy w miejsca wskazane przez kierownika Referatu Administracyjno-Gospodarczego.
  -Oferta musi zawierać kolorową fotografię pojemników.
 13. Dostawa pojemników SM 60 l, 80 l, 120 l 240 l, 1100 l pojemników na szkło 2,5 m³, pojemników 2,5m ³ PET.
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Stargard Szczeciński
  Część I - Pojemniki o poj. 120 l - w ilości 1000 szt. dostarczonych w trzech partiach, pierwsza partia 500 szt. dostarczenie do 15.04.2011 roku, druga partia 250 szt. dostarczenie do 30 czerwca 2011 roku, trzecia partia 250 szt. dostarczenie do 30 września 2011 roku. Pojemniki plastikowe w kolorze zielonym, wyposażone w koła i ośkę jezdną, posiadające wytłoczenia z napisem (MPGK Sp. z o.o., tel. 91 577 01 69, poj. 120 l), pojemniki odporne na wpływ warunków atmosferycznych, wykonane z elastycznego plastiku w grubości zabezpieczającej przed pęknięciami i wgniataniem. Część II - Pojemniki o poj. 80 l - w ilości 250 szt. dostarczenie do 15.04.2011 roku. Pojemniki plastikowe w kolorze zielonym, wyposażone w koła i ośkę jezdną, posiadające wytłoczenia z napisem (MPGK Sp. z o.o., tel. 91 577 01 69, poj. 80 l), pojemniki odporne na wpływ warunków atmosferycznych wykonane z elastycznego plastiku w grubości zabezpieczającej przed pęknięciami i wgniataniem Część III - Pojemniki o poj. 240 l - w ilości 50 szt. dostarczenie do 15.04.2011 roku. Pojemniki plastikowe w kolorze zielonym, wyposażone w koła i ośkę jezdną, posiadające wytłoczenia z napisem (MPGK Sp. z o.o., tel. 91 577 01 69, poj. 240 l), pojemniki odporne na wpływ warunków atmosferycznych wykonane z elastycznego plastiku w grubości zabezpieczającej przed pęknięciami i wgniataniem Część IV - Pojemniki o poj. 60 l - w ilości 250 szt. dostarczenie do 15.04.2011 roku. Pojemniki plastikowe w kolorze zielonym, wyposażone w koła i ośkę jezdną, posiadające wytłoczenia z napisem (MPGK Sp. z o.o., tel. 91 577 01 69, Poj. 50 l), pojemniki odporne na wpływ warunków atmosferycznych wykonane z elastycznego plastiku w grubości zabezpieczającej przed pęknięciami i wgniataniem Część V - Pojemniki o poj. 1100 l - w ilości 50 szt. dostarczonych w dwóch partiach, pierwsza partia 25 szt. dostarczenie do 15.04.2011 roku, druga partia 25 szt. dostarczenie do 30 czerwca 2011 roku. Pojemniki plastikowe w kolorze zielonym, z uchylną klapą z możliwością blokady kół, posiadające wytłoczenia z napisem (MPGK Sp. z o.o., tel. 91 577 01 69, poj. 1100 l), pojemniki odporne na wpływ warunków atmosferycznych wykonane z elastycznego plastiku w grubości zabezpieczającej przed pęknięciami i wgniataniem. Część VI - Pojemniki o poj. 2,5m3 - w ilości 25 szt. dostarczone do 15.04.2011 roku. Pojemniki do zbiórki opakowań z tworzyw sztucznych typu PET wykonane z siatki z użyciem drutu ocynkowanego o średnicy fi 3mm. Oczka w rozmiarze 10 cm x 7cm, konstrukcja odporna na podnoszenie za pomocą podnośnika HDS, z uchylną podstawą do opróżniania kąt - 900 , dwa otwory wrzutowe umieszczone przeciwlegle, umożliwiające wrzucanie odpadów typu PET, pod otworami tabliczka z napisem PET w kolorze pomarańczowym, dodatkowa tabliczka formatu A5 pod napisami. Część VII - Pojemniki jednokomorowe o poj. 2,5 m3 - w ilości 50 szt. pierwsza partia 25 szt. dostarczenie do 15.04.2011 roku. , druga partia 25 szt. dostarczenie do 30 czerwca 2011 roku. Pojemniki do zbiórki opakowań ze szkła wykonane z blachy ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze zielonym, konstrukcja odporna na podnoszenie z dużym obciążeniem, dno uchylne pod kątem 900. Wyposażone w elementy umożliwiające opróżnienie za pomocą podnośnika HDS. Dwa otwory wrzutowe, pod otworami napis w kolorze białym (OPAKOWANIA ZE SZKŁA). 3. Warunki i wymagania dotyczące zamówienia. - Sposób dostawy: transport Wykonawcy. Koszty dostawy, ubezpieczenia przedmiotu dostawy, itp. ponosi Wykonawca (miejsce dostawy: Zakład Oczyszczania Miasta, ul Bogusława IV 15, 73- 110 Stargard Szczeciński). - Wyładunek przedmiotu zamówienia należy do Zamawiającego. - Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie publiczne na dostawy, dostarczy w dniu odbioru, dokumenty potwierdzające właściwą jakość przedmiotu zamówienia. - Faktura płatna, przelewem w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury do Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury jest odbiór przedmiotu zamówienia potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez obie strony. Fakturę Wykonawca wystawi na płatnika: MPGK Sp. z o. o. Stargard Szczeciński, nazwa banku: Bank PEKAO S.A. I O - Stargard Szczeciński, numer konta: 16124039011111000042165073. UWAGA! - Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Każda część, stanowi oddzielną część zamówienia..
 14. Dostawa nowych pojemników typu MGB i SM
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Słupsk
  CZĘŚĆ I Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego nowych pojemników typu MGB-120 w ilości 100 szt. i nowych pojemników typu MGB-1100 w ilości 50 szt. przeznaczonych do zbiórki odpadów. Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki 12 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego). Dostarczone pojemniki winny być czyste, kompletne, sprawne technicznie. W przypadku niespełnienia tych warunków pojemniki nie zostaną przyjęte. Cena dostawy musi obejmować koszty transportu do Siedziby Zamawiającego Słupsk, ul. Szczecińska 112. CZĘŚĆ II Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego nowych pojemników typu SM-110 w ilości 100 szt. przeznaczonych do zbiórki odpadów. Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie ww. pojemniki 12 miesięcy od daty zakupu (data protokołu zdawczo-odbiorczego). Dostarczone pojemniki winny być nowe, czyste, kompletne, sprawne technicznie. W przypadku niespełnienia tych warunków pojemniki nie zostaną przyjęte. Cena dostawy musi obejmować koszty transportu do Siedziby Zamawiającego Słupsk, ul. Szczecińska 112
 15. Uporządkowanie systemu selektywnej zbiórki i segregacji odpadów komunalnych na terenach wiejskich Gminy Wieleń
  Zamawiający: Gmina Wieleń, Wieleń
  W ramach zamówienia wybrany Wykonawca wykona i dostarczy w miejsca wskazane przez Zamawiającego niżej wymienione pojemniki:
  1. SZKŁO BEZBARWNE- 19 szt.
  - pojemność 1,1 m3,
  - wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm,
  - pokrywa w kolorze białym z otworami odpowiednimi do rodzaju surowca,
  - oznakowane napisem SZKŁO BEZBARWNE,
  - 4 kółka,
  - wyposażone w tabliczki znamionowe zawierające następujące informacje:
  GMINA WIELEŃ
  Należy wrzucać: butelki i słoiki bezbarwne.
  Nie należy wrzucać: kolorowych opakowań szklanych, luster, szyb okiennych, szyb samochodowych, szkła zbrojonego, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, porcelany, zniczy.
  2. SZKŁO KOLOROWE- 19 szt.
  - pojemność 1,1 m3,
  - wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm,
  - pokrywa w kolorze zielonym z otworami odpowiednimi do rodzaju surowca,
  - oznakowane napisem SZKŁO KOLOROWE,
  - 4 kółka,
  - wyposażone w tabliczki znamionowe zawierające następujące informacje:
  GMINA WIELEŃ
  Należy wrzucać: butelki i słoiki kolorowe.
  Nie należy wrzucać: luster, szyb okiennych, szyb samochodowych, szkła zbrojonego, szklanek, kieliszków, szkła kryształowego, naczyń żaroodpornych, porcelany, zniczy.
  3. PLASTIK- 19 szt.
  - pojemność 1,1 m3,
  - wykonane z profili stalowych o grubości 3 mm obudowanych siatką z blachy stalowej (oczko w kształcie rombu 140 x 60 mm z blachy 2,5 mm ocynkowanej o grubości 2,5 mm),
  - pojemniki ocynkowane ogniowo,
  - pokrywa w kolorze żółtym z otworami odpowiednimi do rodzaju surowca,
  - oznakowane napisem PLASTIK,
  - 4 kółka,
  - wyposażone w tabliczki znamionowe zawierające następujące informacje:
  GMINA WIELEŃ
  PRZED WRZUCENIENIEM NALEŻY ZGNIEŚĆ OPAKOWANIE
  Należy wrzucać: butelki po napojach, pojemniki z tworzyw sztucznych (po kefirach, jogurtach), opakowania po chemii gospodarczej, folię opakowaniową.
  Nie należy wrzucać: pojemników po olejach i smarach, twardego plastiku (np. wiadra, meble ogrodowe), tłustych butelek i pojemników z tworzyw sztucznych.
  4. MAKULATURA- 19 szt.
  - pojemność 1,1 m3,
  - wykonane z blachy ocynkowanej o grubości 2 mm,
  - pokrywa w kolorze niebieskim z otworami odpowiednimi do rodzaju surowca,
  - oznakowane napisem MAKULATURA,
  - 4 kółka,
  - wyposażone w tabliczki znamionowe zawierające następujące informacje:
  GMINA WIELEŃ
  Należy wrzucać: gazety, czasopisma, kartony, tekturę, zeszyty, książki i inny papier
  Nie należy wrzucać: zdjęć, papieru woskowego, pokrytego przezroczystą folia, papieru mokrego i tłustego.
 16. Dostawa fabrycznie nowych pojemników na odpady, skrzynek na piasek i sól oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Szczecin
  Pojemniki 1100 l wykonane z tworzywa sztucznego w ilości 250 sztuk, Pojemniki 240 l wykonane z tworzywa sztucznego w ilości 220 sztuk, Pojemniki 340 l wykonane z tworzywa sztucznego w ilości 50 sztuk, Pojemniki 110 l wykonane z blachy ocynkowanej w ilości 180 sztuk, Skrzynki na piasek i sól wykonane z polietylenu 150 l w ilości 22 sztuki, Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów wykonane z polietylenu w ilości 60 sztuk..
 17. Dostawa i montaż ławek, koszy na śmieci, trzepaków metalowych, stojaków na rowery, zjeżdżalni metalowych z piaskownicą, piaskownic betonowych oraz wykonanie nowego ogrodzenia placu zabaw na osiedlach mieszkaniowych OReg WAM Kraków
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Krakowie, Kraków
  dostawa i montaż 27 ławek metalowych z oparciem i deskami, 33 koszy metalowych stojących, 1 zjeżdżalni metalowej pojedynczej z piaskownicą małą, na terenach zewnętrznych przy budynkach mieszkalnych zlokalizowanych w miejscowościach:Kraków, Kłaj, Niepołomice
 18. DOSTAWA NOWYCH POJEMNIKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH Z TWORZYW SZTUCZNYCH, PAPIERU I STŁUCZKI SZKLANEJ.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie, Gryfino
  Fabrycznie nowe pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, papieru i stłuczki szklanej w ilości:
  1) pojemnik na opakowania z tworzyw sztucznych - 36 sztuk
  2) pojemnik na opakowania z papieru - 21 sztuk
  3) pojemnik na opakowania ze szkła - 36 sztuk
 19. Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników do zbiórki odpadów komunalnych.
  Zamawiający: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Kozienice
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dostawę
  pojemników do selektywnej zbiórki odpa-dów 1500 w ilości 6 szt. oraz pojemników do zbiórki odpadów komunalnych 110 w
  ilości 50 szt. zgodnie z zawartym dalej opisem, zwanych w dalszej części przedmiotem zamówie-nia. 2. Charakterystyka
  pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 1500 - pojemnik wykonany z blachy ocynkowanej ściany o gr. min. 1,5 mm,
  podłoga o gr. min 3 mm, - pomalowany farbami do powierzchni ocynkowanej na Ŝądany kolor, - kształt pojemnika okrągły o
  wymiarach podstawa średnica 1110 mm, wysokość H = 1600 mm, pojemność V = 1,5 m3, - dostosowany do opróŜnienia przez
  samochody wyposaŜone w dźwig HDS z dwoma hakami, podłoga dzielona na dwie części, rozładunek od dołu przez otwarcie
  podłogi jednym z dwóch haków 2.1 pojemnik do selektywnej zbiórki makulatury 2 szt., pomalowany na kolor niebieski, na
  pojemniku z boku otwór wrzutowy przystosowany do selekcjonowanego odpadu komunalnego oraz napis PAPIER i KGK Sp. z
  o.o. 2.2. pojemnik do selektywnej zbiórki szkła 2 szt. pomalowany na kolor zielony, otwór wrzutowy przystosowany do
  selekcjonowanego odpadu oraz napis SZKŁO i KGK Sp. z o.o. 2.3 pojemnik do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych 2 szt.
  wykonany z blachy ocynkowanej j.w., z tym Ŝe boki wykonanie siatkowe -grubość siatki 4,5 mm, wielkość oczka 50 x 50 mm,
  pomalowany na kolor Ŝółty, na boku pojemnika otwór wrzutowy przystosowany do selekcjonowanego odpadu oraz napis
  PLASTIK i KGK Sp. z o.o. 3. Charakterystyka pojemników na odpady komunalne SM 110 - Wykonany z blachy ocynkowanej o
  grubości min. 1 mm, na pojemniku napis w kolorze czarnym KGK Sp. z o.o...
 20. Dostawa pojemników do segregacji odpadów
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, Ożarów
  Pojemniki na szkło, pojemność 1500 l- 25 sztuk
  Pojemniki na plastik, pojemność 1500 l z siatki stalowej o oczkach nie większych niż 50x100 mm - 25 sztuk
 21. Zakup wraz z transportem koszy: ulicznych, na psie odchody, edukacyjno-ekologicznych, parkowych oraz ławek parkowych
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, Tomaszów Mazowiecki
 22. Dostawa pojemników siatkowych
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Polanów
 23. Dostawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla operacji pn. Gminny system zbiórki i segregacji odpadów w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, umowa nr 00003-6921UM0100065/09 z dnia 4 marca 2010 r. oraz aneks nr 1 z dnia 12 kwietnia 2010 r.
  Zamawiający: Gmina Przeworno, Przeworno
 24. Zakup wraz z dostawą pojemników do selektywnej zbiórki szkła i tworzyw sztucznych
  Zamawiający: Gmina Kowalewo Pomorskie, Kowalewo Pomorskie
 25. Zakup i dostawa pojemników i kontenerów przeznaczonych do odpadów komunalnych
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku sp. z o.o., Lubsko
 26. Dostawa fabrycznie nowych pojemników na śmieci
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., Szczecin
 27. Dostawa koszy na śmieci.
  Zamawiający: Gmina Łaszczów, Łaszczów
 28. 2.1. DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU Z PRZEZNACZENIEM DO SELEKTYWNEGO ODBIORU ODPADÓW - (CPV 34144510-6) 2.2. DOSTAWA POJEMNIKÓW - 36 SZT. DO SEGREGACJI ODPADÓW - (CPV 34928480-6)
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kołaczycach Sp. z o.o., Kołaczyce
 29. Remont ścieżki edukacyjnej w Arboretum
  Zamawiający: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Leśny Zakład Doświadczalny, Rogów
 30. Zakup wraz z dostawą pojemnikó do selektywnej zbiórki odpadó komunalnych.
  Zamawiający: Urząd Gminy Mikołajki Pomorskich, Mikołajki Pomorskie
 31. Dostawa nowych pojemników typu SM-110 i SM-1100
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Słupsk
 32. Dostawa pojemników i kontenerów..
  Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Stargard Szczeciński
 33. dostawa pojemników
  Zamawiający: Zakład Usług Komunalnych, Wejherowo
 34. Dostawa kontenerów oraz pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych typu PA- 1100, SPW -10, SM -110, siatkowych na liście i trawę oraz pojemników polietylenowych (PE- HD).
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Inowrocław
 35. Zakup koszy ulicznych wraz z dostawą
  Zamawiający: Powiat Radomszczański, Radomsko
 36. Dostawa nowych pojemników typu SM-110
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o., Słupsk
 37. Dostawa fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A., Police
 38. Sprzedaż, dostawa i montaż ławek oraz koszy na śmieci na nabrzeżu rzeki Wisły w Warszawie
  Zamawiający: Zarząd Mienia m. st. Warszawy, jednostka budżetowa, Warszawa
 39. Dostawa koszy ulicznych stalowych montowanych na słupkach.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu, Poznań
 40. Zakup i dostawa 500 sztuk koszy ulicznych
  Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin - Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, Szczecin
 41. Dostawa pojemników na śmieci V-1100 i V-110 na kółkach
  Zamawiający: Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, Lubartów
 42. Dostawa stojaków na worki do segregacji odpadów
  Zamawiający: Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, Tarnowo Podgórne
 43. Dostawa fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Trans-Net" S.A., Police

Inne osoby dla Tomaszewski Edward Stanisław (35 osób):