Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Jan

w KRS

Jan Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jan
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1948 r., wiek 75 lat
Miejscowości:Chorzów (Śląskie)
Przetargi:86 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Brol Tadeusz Stanisław, Grabara Jerzy Stanisław, Mandrela Jerzy Antoni, Małek Jacek Wojciech, Mikłasz Halina Maria, Molik Beata, Narecki Marek Konrad, Narecki Zdzisław, Pasternak Krzysztof Stefan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zwolan Bogumiła Elżbieta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Era Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000076821
 2. Era+ Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000418549
 3. Euromedica S.A., Katowice − KRS 0000099903
 4. Jantar 2 Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000104133
 5. Jantar Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000073119
 6. Novia Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000169061
 7. Porozumienie Branżowe Związek Pracodawców, Chorzów − KRS 0000089893
 8. Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego, Katowice − KRS 0000488719

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Domaradz Farming Company Sp. Z O.O., Domaradz − KRS 0000221484
 2. Dozór 24 Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000400286
 3. Dpw Sp. Z O.O., Karżnica − KRS 0000274693
 4. Firma Ochrony, Szkolenia, Asekuracji Fosa Sp. Z O.O.., Chorzów − KRS 0000087184
 5. Gospodarstwo Rolne Bukówka Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000555039
 6. Gospodarstwo Warzywnicze Bukówka Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000554839
 7. Magma Invest Sp. Z O.O., Zawiercie − KRS 0000014792
 8. Montal Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000160813
 9. P.s.d. W Bukówce Sp. Z O.O., Bukówka − KRS 0000123571
 10. Spółdzielczy Związek Rewizyjny, Katowice − KRS 0000098826
 11. Spółdzielnia Era, Chorzów − KRS 0000068517
 12. Spółdzielnia Mieszkaniowa Fabud, Siemianowice Śląskie − KRS 0000156166
 13. Zakład Usług Rehabilitacyjno-socjalnych Spółdzielnia Osób Prawnych, Katowice − KRS 0000204509
 14. Zboża i Ziemniaki Sp. Z O.O., Słupsk − KRS 0000025539

Powiązane przetargi (86 szt.):
 1. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 02/PN/16 NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI
  Zamawiający: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., Zabrze
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie ochrony osób, ochrony i dozorowania mienia oraz przewozu i konwojowania gotówki (CPV: 79710000-4). Szczegółowy opis całego asortymentu przedstawiono w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przy ocenie ofert porównywalne będą oferty zawierające wszystkie pozycje.
 2. Ochrona obiektów, osób i mienia Instytutu Spawalnictwa
  Zamawiający: Instytut Spawalnictwa, Gliwice
  poniżej art. 11.p.8 PZP
 3. Fizyczna ochrona ludzi i mienia: 1. budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach, ul. Kościuszki 15 i budynku sali karnej przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 1F wraz z obsługą szatni i transportem wartości pieniężnych, 2. budynku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Gliwicach, Gliwice
  Fizyczna ochrona ludzi i mienia:
  1. budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach, ul. Kościuszki 15 i budynku sali karnej przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 1F wraz z obsługą szatni i transportem wartości pieniężnych,
  2. budynku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33
 4. Ochrona obiektów i mienia Rybnickich Służb Komunalnych w Rybniku przy ul. Jankowickiej 41 B
  Zamawiający: Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne, Rybnik
  Przedmiotem zamówienia jest całodobowa ochrona obiektów i mienia od poniedziałku do niedzieli na dwóch portierniach w Rybnickich Służbach Komunalnych przy ul. Jankowickiej 41b w Rybniku. Szczegóły dotyczące zamówienia zawarto w SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego
 5. Ochrona fizyczna mienia Centrum Materiałów Polimerów i Węglowych PAN przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34 w Zabrzu oraz przy ul. Sowińskiego 5 w Gliwicach
  Zamawiający: Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Zabrze
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34 w Zabrzu oraz przy ul. Sowińskiego 5 w Gliwicach. Wykonawca będzie wykonywał usługi stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia działając zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa w zakresie ochrony osób i mienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SIWZ, Rozdział I.
 6. Utrzymanie czystości w obiektach należących do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
  Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości w obiektach należących do Śląskiego OW NFZ
 7. <BR>Numer postępowania: ZP/87/MGW/2015 <BR> Ochrona osób i mienia - poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenia techniczne - na obszarach użytkowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu
  Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabrze
  <BR>Przedmiotem zamówienia jest <BR>
  1. na obszarach użytkowanych przez Zamawiającego - ochrona osób i ochrona mienia użytkowanego przez:<BR>
  a) Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu,<BR>
  a w przypadku podpisania przez Zamawiającym stosownego indywidualnego porozumienia, z którymś z poniższych podmiotów również przez:<BR>
  b) podmioty (i ich zgłoszonych podwykonawców) wykonujących roboty na zlecenie Zamawiającego,<BR>
  c) dzierżawców i najemców części lub całości obiektów lub terenów użytkowanych przez Zamawiającego, <BR>
  d) podmioty zewnętrzne - współorganizatorów lub współprowadzących ekspozycje, <BR>
  e) tych, których użytkowane przez nich mienie zostało użyte do organizacji ekspozycji, <BR>
  2. realizowana w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej świadczonej posterunkami stałymi, doraźnymi i grupą interwencyjną oraz wykonywanej dozorem sygnałów z własnych i Zamawiającego, elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych (dozorowanie tych sygnałów przez pracowników ochrony, obsadzających posterunki); <BR>
  3. realizowana w formie zabezpieczenia technicznego <BR>
  - poprzez montaż, na czas realizacji zamówienia, własnych systemów i elementów systemów telewizji przemysłowej CCTV, <BR>
  - poprzez dostawę i montaż elementów systemów telewizji przemysłowej CCTV,<BR>
  - poprzez eksploatowanie, konserwowanie i naprawianie: własnych elementów systemów i systemów telewizji przemysłowej CCTV, dostarczonych i zamontowanych elementów systemów telewizji przemysłowej CCTV, systemów telewizji przemysłowej CCTV będących własnością Zamawiającego, <BR>
  - poprzez eksploatowanie, konserwowanie i naprawianie systemu sygnalizacji włamania będącego własnością Zamawiającego, <BR>
  - poprzez eksploatowanie systemów sygnalizacji pożaru będących własnością Zamawiającego;<BR>
  4. oraz wykonywanie innych czynności, tj. <BR>
  a) sporządzenie instrukcji ochrony obszarów nie podlegających obligatoryjnej ochronie i, w razie potrzeby, ich aktualizowanie; w razie potrzeby aktualizowanie Planu ochrony Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, uzgadnianie aktualizacji ze Śląskim Wojewódzkim Komendantem Policji w Katowicach, <BR>
  b) wydawanie i przyjmowanie kluczy do obiektów i pomieszczeń osobom upoważnionym do ich pobrania, <BR>
  c) kontrola ruchu osobowo - materiałowego na poszczególnych obszarach i w obiektach według zakresu i zasad określonych przez Zamawiającego, <BR>
  d) w przypadku wezwania przez Zamawiającego, na wskazanym obszarze, kontrola wjazdów i wyjazdów pojazdów; prowadzenie rejestru tych czynności, <BR>
  e) zamykanie i otwieranie drzwi na dziedziniec w budynku przy ul. 3 Maja 19 w Zabrzu, <BR>
  f) w razie potrzeby (w szczególności podczas imprez, wzmożonego ruchu turystycznego) organizowanie parkowania pojazdów, <BR>
  g) na obszarze Kopalnia Guido - w dniach kiedy Kopalnia jest nieczynna - kontrola poziomu wody w rząpiach Szybów Kolejowy i Guido, a po kontroli postępowanie zgodnie z otrzymaną instrukcją, <BR>
  h) na czas realizacji zamówienia wyposażenie obszarów podlegających obligatoryjnej ochronie w sejfy na broń a po zamontowaniu ich niezwłoczne zgłoszenie tego faktu Policji, <BR>
  i) na wezwanie Zamawiającego kontrola trzeźwości pracowników Zamawiającego, <BR>
  j) na czas realizacji zamówienia montaż własnego systemu kontroli obchodów z wbudowaną funkcją natychmiastowego wezwania pomocy i ze zobrazowaniem na mapach w komputerach wskazanych przez Zamawiającego; dostarczanie w formie wydruku - na żądanie Zamawiającego - rejestrów wykonanych obchodów; umożliwienie - w czasie nieobsadzania posterunku - korzystania z funkcji natychmiastowego wezwania pomocy pracownikom recepcji Hostelu, <BR>
  k) prowadzenie, przez obsadę posterunku stałego Hostelu Guido, książki meldunkowej Hostelu, <BR>
  l) przyjmowanie, przez obsadę posterunku stałego Hostelu Guido, zgłoszeń od gości Hostelu o usterkach i nieprawidłowościach i przekazywanie tych zgłoszeń pracownikowi recepcji Hostelu Guido, <BR>
  m) podejmowanie interwencji, przez obsadę posterunku stałego Hostelu Guido i grupę interwencyjną, wobec przebywających w Hostelu Guido i nieprzestrzegających Regulaminu Hostelu w szczególności w przypadkach:<BR>
  - nieprzestrzegania ciszy nocnej, <BR>
  - zakłócania porządku publicznego, <BR>
  - nieprzestrzegania zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz <BR>
  - w przypadkach niszczenia lub uszkadzania mienia.<BR>
  W przypadku podejmowania takich interwencji informowanie o nich pracownika recepcji Hostelu, <BR>
  n) odbieranie telefonów Hostelu Guido w szczególności celem udzielania informacji o możliwości noclegu w Hostelu; w tym celu, podczas obchodów, posiadanie przy sobie telefonów Hostelu Guido, <BR>
  o) w przypadku niemożności - z powodów technicznych - użycia przez gości Hostelu Guido i Kopalni Guido centrali sterującej parkingu Muzeum, znajdującego się przy ul. 3 Maja 93 w Zabrzu, otwieranie szlabanu parkingu za pomocą karty parkingowej. <BR>
  Wszystkie czynności objęte zamówieniem muszą wykonywać kwalifikowani pracownikami ochrony fizycznej i kwalifikowani pracownicy zabezpieczenia technicznego, którzy - we wszystkich dokumentach dotyczących niniejszego zamówienia - zwani są dalej pracownikami ochrony i pracownikami zabezpieczenia (w rozumieniu Ustawy o ochronie osób i mienia - Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). Prace dotyczące zabezpieczeń technicznych mogą wykonywać tylko pracownicy zabezpieczenia. Część obszarów Zamawiającego (i znajdujące się na nich obiekty i urządzenia) zostało, Decyzją Nr ZKIII.68.3.10.2013 z 13 czerwca 2013 roku Wojewody Śląskiego, umieszczonych w ewidencji obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie. Dla obszarów tych Zamawiający posiada Plan ochrony obiektów opatrzony klauzulą do użytku służbowego (Plan i Decyzja do wglądu w siedzibie Zamawiającego). Obszary objęte obligatoryjną ochroną znajdują się w Zabrzu przy ulicach: 3 Maja 19, 3 Maja 93, Wolności 408 - 410 i Sienkiewicza 43
 8. Kompleksowe świadczenie usług porządkowych w obiektach Przychodni należących do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
  Zamawiający: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, Lędziny
  Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowe świadczenie usług porządkowych w obiektach Przychodni należących do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
  Zakres zamówienia: budynki o łącznej powierzchni ok.3 010,40 m2, w tym okna - ok.204 szt.;
  Szczegółowym przedmiotem zamówienia są następujące usługi porządkowe:


  Codziennie:

  Ścieranie kurzu ze wszystkich mebli biurowych, oraz wyposażenia dodatkowego,
  Usuwanie odcisków palców i widocznych zabrudzeń z powierzchni drzwi, mebli, elementów przeszklonych,
  Zamiatanie i mycie środkami myjąco - pielęgnującymi powierzchni podłóg w gabinetach, biurach, na korytarzach, pomieszczeniach socjalnych i na klatkach schodowych,
  Opróżnianie koszy na śmieci, wymiana worków śmieciowych, oraz gromadzenie śmieci
  w oznaczonym miejscu,
  Mycie kompleksów sanitarnych środkami myjąco - pielęgnującymi, oraz ich dezynfekcja (posadzki, armatury, lustra, brodziki, umywalki, muszle WC, pisuary, itp.),
  Uzupełnianie na bieżąco papieru toaletowego standardowe rolki szerokości ok. 9 cm , worków na śmieci 9 czerwone, czarne) , ręczników papierowych rodzaju ZZ, mydła i środków zapachowych w pomieszczeniach sanitarnych, socjalnych i biurowych,
  Mycie parapetów wewnętrznych,

  Raz w tygodniu:

  1. Czyszczenie na zewnątrz: biurek, szaf, krzeseł, aparatów telefonicznych, lamp, kinkietów itp. z użyciem środków myjąco - pielęgnujących i dezynfekcyjnych.
  2. Mycie i dezynfekcja koszy na śmieci,

  W miarę potrzeb:

  1. Mycie okien i parapetów zewnętrznych w budynkach przychodni co najmniej dwa razy w roku.
  2. Mycie glazury ściennej w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych (dezynfekcja),
  3. Mycie środkami myjąco - pielęgnującymi ścian przeszklonych,

  4. Mycie lamperii,
  5. Mycie kaloryferów,
  6. Mycie powierzchni wszystkich drzwi,
  7. Pielęgnacja roślin doniczkowych,
  8. Mycie oraz dezynfekcja poręczy schodów,
  9. Przecieranie punktów świetlnych, mycie plafonier oraz korytek kablowych instalacji elektrycznej i informatycznej,
  10. Usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów i klatek wentylacyjnych,
  11. Konserwacja, zabezpieczenie i polerowanie powierzchni podłogowych - co najmniej raz na pół roku,
  12. Odkurzanie żaluzji pionowych oraz rolet.
  13. Dwa raz w roku :
  -czyszczenie i zabezpieczenie podłóg powłoką polimerową o powierzchni 785 m2 na Oddziale Szpitalnym Rehabilitacji Narządu Ruchu ul. Pokoju 17
  - kompleksowe mycie przeszkleń szybu windy w Przych. Specjalistycznej ul. Pokoju 17 ok.25m2
  - czyszczenie daszku zewnętrznego w Przych. Specjalistycznej ul. Pokoju 17
  - czyszczenie powierzchni elewacji budynek ul. Asnyka 2 o pow. 490 m2
  - czyszczenie powierzchni elewacji budynek ul. Fredry 17 o pow. 650 m2
  14.Sprzątanie oraz/ odśnieżanie, i sypanie piaskiem lub solą w okresie zimowym / obejścia obiektów i piwnic:
  a). Przychodnia Nr1 ul. Fredry 17 - sprzątanie terenów zielonych ,odśnieżanie i sypanie piaskiem lub solą terenów utwardzonych ok. 600m2 , sprzątanie piwnic 1 raz w kwartale pow. ok. 144 m2
  b). Przychodnia Nr2. ul. Asnyka 2 - sprzątanie terenów zielonych ok.400m2 oraz odśnieżanie i sypanie piaskiem lub solą terenów utwardzonych 400m2 , sprzątanie piwnic 1 raz w kwartale pow. ok. 98 m2
  c). b). Przychodnia Nr2. F/ Goławiec ul. Goławiecka 40 - sprzątanie oraz odśnieżanie i sypanie piaskiem lub sola terenów utwardzonych 400m2 ,
  d). Przychodnia Specjalistyczna - sprzątanie oraz odśnieżanie i sypanie piaskiem lub sola obejścia obiektu ok.400m2 ,sprzątanie piwnic 1 raz w kwartale pow. około 670 m2,
 9. Wykonanie usługi w zakresie zabezpieczenia i ochrony fizycznej osób oraz mienia, obiektów Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 i 92 i terenu wokół nich
  Zamawiający: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Piekary Śląskie
  Zabezpieczenie i ochrona fizyczna osób oraz mienia obiektów Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 (Urząd Miasta i Urząd Stanu Cywilnego) oraz przy ul. Bytomskiej 92 wraz z terenami wokół nich. Zabezpieczenie i fizyczna ochrona obiektów Urzędu Miasta będą realizowane w systemie 24-godzinnym w dni wolne od pracy (w soboty, niedziele i święta), natomiast w dni robocze w godzinach: a) poniedziałki od 16.45 do 7.30 dnia następnego b) wtorki, środy czwartki od 15.15 do 7.30 dnia następnego c) piątki od 13.45 do 7.30 w poniedziałek. Wykonawca musi dysponować co najmniej 2 grupami interwencyjnymi minimum 2-osobowymi, działającymi w obrębie miasta Piekary Śląskie, wyposażonymi w broń palną bojową oraz środki przymusu bezpośredniego. Wymagany czas dojazdu grupy interwencyjnej - nie dłuższy niż 7 min. Wykonawca powinien dysponować całodobowym centrum monitorowania i pozwoleniem radiowym obowiązujące na terenie miasta Piekary Śląskie Na formularzu oferty należy podać numer telefonu, nazwisko i ewentualne hasło do osoby koordynującej prace grupy interwencyjnej.
 10. Utrzymanie czystości terenów placówek ZLA w 2016 roku.
  Zamawiający: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim
  Opis zadania wraz z parametrami technicznymi: 1) Przedmiot zamówienia będzie realizowany w następujących placówkach Zamawiającego: a) Przychodnia Rejonowa nr 1, ul. Żwirki i Wigury 5, 32-600 Oświęcim, b) Przychodnia Rejonowa nr 2, ul. Czecha 2, 32-600 Oświęcim, c) Przychodnia Rejonowa nr 3, ul. Słowackiego 1, 32-600 Oświęcim, d) Przychodnia Rejonowa nr 4, ul. Garbarska 1, 32-600 Oświęcim, e) Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grojcu, ul. Główna 1, 32-615 Grojec, 2) Łączna powierzchnia do utrzymania czystości - ok. 5.300 m2 (bez obmiaru terenów zewnętrznych). 3) Środowisko do utrzymania w czystości zostanie podzielone na cztery strefy higieniczne: a) Obszar ścisłej czystości medycznej (ok. 70%) charakteryzujący się koniecznością utrzymania wysokiego standardu czystości fizycznej i bakteriologicznej. Wymagana będzie dezynfekcja ciągła powierzchni dotykowych (w każdym dniu sprzątania) oraz dezynfekcja pozostałych powierzchni czyszczenia okresowo 1 razy na tydzień. Jako powierzchnię dotykową Zamawiający rozumie powierzchnię czyszczenia w pomieszczeniu narażoną na fizyczny kontakt z elementem skażonym (materiał potencjalnie zakaźny, zużyte opatrunki, odpady medyczne itp.), tj. łóżka, kozetki, krzesła, blaty, umywalki, pojemniki na odpady, podłogi, drzwi (klamki i powierzchnia okołoklamkowa), powierzchnie pokryte flizami itp. (do 2 m wysokości) itp. Wymaga się utrzymania czystości fizycznej. Do obszaru zaliczają się gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, gabinety opatrunkowe, izolatki, separatki, magazyny materiałów sterylnych, magazyny zasobów czystych, boksy jałowe, brudowniki oraz inne pomieszczenia higieniczno-sanitarne do użytku medycznego. Pomieszczenia do magazynowania niebezpiecznych odpadów medycznych powinny być poddane dezynfekcji, a następnie umyte po każdym usunięciu odpadów. b) Obszar zwykłej czystości medycznej (ok. 20%) charakteryzujący się koniecznością utrzymania wysokiego standardu czystości fizycznej oraz średniego standardu czystości bakteriologicznej; wymagana będzie dezynfekcja okresowa całości powierzchni do czyszczenia nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie, toalety - codziennie (o wymaganiach odnośnie każdego z pomieszczeń Wykonawca będzie informowany przy realizacji usługi). Wymaga się utrzymania czystości fizycznej. Do obszaru zaliczają się poczekalnie, hole, korytarze i inne wewnętrzne ciągi komunikacyjne oraz łazienki i sanitariaty. c) Obszar ścisłej czystości fizycznej (ok. 5%) charakteryzujący się utrzymaniem wysokiego standardu czystości fizycznej przy zachowaniu czystości bakteriologicznej. Dezynfekcja w odniesieniu do wybranych pomieszczeń i powierzchni nie rzadziej niż 1 raz na 6 miesięcy. Wymaga się utrzymania czystości fizycznej. Do obszaru zaliczają się pomieszczenia administracyjne, biura, pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze, składy niemedyczne i inne podobne stale użytkowane. d) Obszar czystości ogólnej (ok. 5%) charakteryzujący się utrzymaniem podstawowego standardu czystości przy zachowaniu czystości bakteriologicznej tylko w wyjątkowych uzasadnionych sytuacjach; dezynfekcja wyłącznie w sytuacjach awaryjnych na pisemne żądanie zamawiającego i tylko w odniesieniu do wybranych powierzchni i pomieszczeń - do obszaru zalicza się pomieszczenia piwniczne, pomieszczenia strychowe, pomieszczenia nieużywane i inne podobne. Zakłada się sprzątanie obszaru czystości ogólnej minimum dwa razy w miesiącu w odstępie ok. dwutygodniowym. Powyższy podział nie uwzględnia terenów zewnętrznych; specyfikę utrzymania czystości terenów zewnętrznych określa ppkt 4. Szczegółowo sposób utrzymania wybranych elementów powierzchni czyszczenia określa pkt 5 siwz. 4) W ramach sprzątania terenów zewnętrznych Zamawiający przewiduje wykonywanie następujących robót: a) codzienne zbieranie odpadów dookoła budynków, b) zamiatanie chodników i dróg dojazdowych z częstotliwością 2 razy na tydzień (z wyłączeniem okresu zimowego), c) odchwaszczanie chodników 2 razy w roku w okresie wegetacji (1 x czerwiec; 1 x wrzesień), d) koszenie trawy 6 razy do roku w okresie wegetacji (maj - 1x; czerwiec - 2x; lipiec - 1x; sierpień - 1x; wrzesień - 1x; za wyjątkiem m-ca czerwca odstępy między koszeniami nie krótsze niż 21 dni), wraz z zapewnieniem niezwłocznego wywozu skoszonej trawy, e) usuwanie opadłych liści (w okresie jesiennym wrzesień - grudzień; 2 razy na rok) z zapewnieniem ich niezwłocznego wywozu, f) w okresie zimowym usuwanie nadmiaru śniegu z zewnętrznych ciągów komunikacyjnych - codziennie przed otwarciem przychodni, a razie konieczności kilka razy w ciągu dnia (wyposażenie w środki antypoślizgowe jak piasek, sól lub mieszanki leży po stronie Wykonawcy), g) w okresie zimowym usuwanie sopli z zadaszeń Przychodni nr 1, 2, 3 i 4 (na bieżąco w zależności od potrzeb), h) przycinanie żywopłotu przy Przychodni nr 2 jeden raz w roku, i) porządkowanie pomieszczenia na odpady komunalne wraz z jego dezynfekcją min. raz w miesiącu (dla Przychodni nr 3 oraz nr 4). 5) Zamawiający jako dni realizacji usługi przewiduje dni tygodnia od poniedziałku do niedzieli. Sprzątanie należy przeprowadzać po godzinach pracy placówek, aby nie zakłócać ustalonego porządku pracy w przychodniach. Wykonawca z chwilą wejścia do każdej z placówek przejmuję pełną odpowiedzialność za mienie Zamawiającego. Dodatkowe zalecenia metodologiczne dotyczące utrzymania niektórych powierzchni: 1) Powierzchnie kamienne, kafle, lastryko itp. - zamiatanie bezpyłowe lub mycie mopem na mokro wraz z maszynowym usuwaniem śladów obcasów oraz plam. Po czyszczeniu nawierzchnia posadzki winna być jednolicie błyszcząca. Dwa razy w miesiącu w odstępie ok. 14-tu dni przewiduje się gruntowne maszynowe czyszczenie posadzki oraz pokrycie preparatem konserwującym i polerowanie. Widoczne zanieczyszczenia miejscowe należy usuwać na bieżąco. 2) Wykładziny dywanowe, podłogowe, itp. - odkurzanie przy użyciu maszyn bezpyłowych; pranie wykładzin na mokro raz na kwartał w miesiącach marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Widoczne zanieczyszczenia miejscowe należy usuwać na bieżąco. 3) Okna, rolety i żaluzje - zamawiający przewiduje mycie okien raz na kwartał w miesiącach marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu za wyjątkiem widocznych zanieczyszczeń miejscowych, które należy usuwać na bieżąco. W ramach mycia okien Zamawiający wymaga zawieszenia firan i/lub czyszczenia rolet i żaluzji. 4) Sanitariaty, łazienki, WC - usuwanie zanieczyszczeń, osadów oraz kamienia z urządzeń sanitarnych (muszle klozetowe, umywalki, bidety, pisuary itp.) przy użyciu środków o właściwościach odkamieniających i dezynfekcyjnych; w pisuarach, bidetach, muszlach i innych miejscach o wyjątkowej dokuczliwości estetycznej wykorzystanie środków zapachowych o trwałości min. 72-godzinnej. Bieżące czyszczenie baterii, luster, ceramiki użytkowej oraz elementów chromowanych w sposób zwyczajowo przyjęty dla ich czyszczenia i konserwacji. Zapobieganie czernieniu i rdzewieniu elementów chromowanych. Zamawiający przewiduje codzienne czyszczenie powierzchni dotykowej oraz widocznych zanieczyszczeń miejscowych, natomiast raz na kwartał w miesiącach marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu gruntowne mycie i dezynfekcję podłóg i glazury ściennej. Sprawy uzupełniania dozowników na mydło, papieru toaletowego oraz dozowników na ręczniki jednorazowe uregulowano w innym punkcie. Widoczne zanieczyszczenia miejscowe należy usuwać na bieżąco. 5) Poczekalnie, hole, korytarze i inne wewnętrzne ciągi komunikacyjne - podstawowe czyszczenie fizyczne podłóg oraz powierzchni dotykowej (meble, ławki wieszaki, inne miejsca kontaktu chorych) codziennie wraz z bieżącym usuwaniem widocznych zanieczyszczeń miejscowych; raz na miesiąc gruntowne czyszczenie na mokro ścian oraz podłóg na całej powierzchni; raz na kwartał w miesiącach marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu kompleksowa dezynfekcja powierzchni poziomych i pionowych. 6) Kosze na śmieci, pojemniki na odpady - oprócz codziennego opróżniania pojemników zamawiający wymaga ścisłego stosowania się do postanowień Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2010r. nr 139, poz. 940), w szczególności zachowania warunków segregacji na odpady zakaźne, specjalne i pozostałe oraz zasad dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku (patrz ust.7). 7) Pozostałe elementy wyposażenia placówki (parapety, poręcze, grzejniki, meble, wyłączniki światła, gniazdka natynkowe, żyrandole, elementy dekoracyjne, oznakowania, tablice, kratki wentylacyjne i inne) należy czyścić zgodnie z pkt 4 siwz w zależności od ich umiejscowienia z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku widoczne zanieczyszczenia miejscowe należy usuwać na bieżąco. 8) Dezynfekcja słuchawek w aparatach telefonicznych 1 raz w tygodniu. 3. Wszystkie stwierdzone podczas wykonywania pracy awarie i usterki, także spowodowane przez Wykonawcę, należy bezzwłocznie zgłaszać upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego. 4. Podczas wykonywania pracy wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad BHP. Szkody osobowe i rzeczowe wynikające z nie przestrzegania przez pracowników wykonawcy zasad BHP obciążają wyłącznie wykonawcę. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo okresowego zmniejszania czyszczonych powierzchni w przypadku remontów lub innych przyczyn powodujących wyłączenie danej powierzchni z czasowego użytkowania. Zamawiający może również wyłączyć z utrzymania czystości część powierzchni wewnątrz budynków bez podania przyczyn. O zamiarze wyłączenia części powierzchni Zamawiający zawiadomi wykonawcę na piśmie. W przypadku uzasadnionego zwiększenia zakresu prac przewidzianych w niniejszym zamówieniu, którego nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy, wyjątkowo dopuszczalne jest zwiększenie powierzchni utrzymania w czystości (wówczas zastosowanie znajdzie zapis pkt 11 siwz). 6. Wykonawca winien zapewnić możliwość wykonania dezynfekcji chemicznej oraz dezynfekcji termicznej z możliwością potencjalnego zastosowania spektrów B, BTbc, BV, BFV, BTbcFV. Do dezynfekcji należy stosować preparaty wpisane do Rejestru prowadzonego przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia zmiany sposobu dezynfekcji lub zmiany środka dezynfekującego. O potrzebie zmiany sposobu dezynfekcji lub środka dezynfekującego decyduje Dyrektor ZLA przekazując pisemną informację Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzania badania skuteczności dezynfekcji wykonanej przez Wykonawcę i jej zgodności z zasadami zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. 7. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać zasad segregacji odpadów medycznych zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. z 2010r. nr 139, poz. 940), w szczególności do selektywnego gromadzenia odpadów zakaźnych, specjalnych i pozostałych, zachowania kolorystyki oznaczeń worków do gromadzenia odpadów oraz zasad wewnętrznego i zewnętrznego transportu odpadów medycznych i przygotowania ich do utylizacji. 8. Wykonawca musi być wyposażony w odpowiednią ilość i rodzaj sprzętu niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, m.in. wózki do mycia i dezynfekcji (w tym w systemie zamkniętym), maszyny do dezynfekcji parą, maszyny do szorowania i polerowania powierzchni, odkurzacze do zbierania na mokro, systemy do mopowania itp., a także urządzenia do utrzymania terenów zewnętrznych, m.in. kosiarki spalinowe, dmuchawy do liści, nożyce spalinowe do żywopłotu oraz drobny sprzęt podręczny (miotły, grabie, szufle, łopaty itp.). Uchybienia w realizacji zamówienia wynikające z niedoborów sprzętowych lub wadliwości wyposażenia obciążają wyłącznie wykonawcę i nie będą traktowane jako okoliczność łagodząca negatywne umowne skutki uchybień. 9. Wykonawca zobowiązany jest do powierzenia wykonywania usług osobom właściwie przygotowanym merytorycznie (dotyczy też kadry nadzorującej). Wymaga się stosownych przeszkoleń w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz posiadania odpowiednich badań i szczepień ochronnych. 10. Ilość osób sprzątających powinna być ściśle dostosowana do wielkości i potrzeb placówek. Uchybienia w realizacji zamówienia wynikające ze zbyt małej liczby osób oddelegowanych do pracy w danej placówce obciążają wyłącznie wykonawcę i nie będą stanowiły okoliczności łagodzącej negatywne umowne skutki uchybień. 11. Środki czystości higieny oraz preparaty dezynfekcyjne używane do świadczenia usługi winny być zatwierdzone przez Zamawiającego za zgodność z wymaganiami prawnymi i warunkami siwz. Wykonawca, który złoży najkorzystniejszą ofertę zobowiązany jest do przedłożenia wykazu środków czystości i higieny oraz preparatów dezynfekcyjnych, których będzie używał podczas realizacji zamówienia. Wykaz musi być przedłożony Zamawiającemu przed podpisaniem umowy i jest warunkiem sine qua non udzielenia zamówienia. 12. Wykonawca zobowiązany jest do stałego uzupełniania zgodnie z potrzebami odpowiednio dozowników ściennych, pojemników oraz wkładów na mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy oraz środki zapachowe do WC. 13. Zaopatrzenie w środki dezynfekcyjne, środki czyszczące, mydło w płynie, ręczniki papierowe, papier toaletowy, środki zapachowe do WC, worki na odpady oraz pojemniki jednorazowe na odpady leży wyłącznie w gestii Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo zawnioskowania zmiany środka dezynfekującego, środka czyszczącego lub innego środka higieny, przedkładając pisemną informację Wykonawcy wraz z określeniem powodu wnioskowanej zmiany. 14. Zaopatrzenie w pojemniki twardościenne na odpady ostre oraz pojemniki na odpady wielokrotnego użytku leży w gestii Zamawiającego. 15. Wykonawca zobowiązany jest do szkolenia pracowników wykonujących usługi utrzymania czystości w warunkach zwiększonego zagrożenia sanitarnego (np. zagadnienia dezynfekcji sprzętu medycznego, dezynfekcji pomieszczeń o wysokim zagrożeniu sanitarnym, postępowania z materiałem skażonym itp.). Uchybienia wynikające z niedostatecznej wiedzy pracowników lub z niedostatecznego nadzoru nad pracownikami obciążają wyłącznie wykonawcę i nie będą stanowiły okoliczności łagodzącej negatywne umowne skutki uchybienia. 16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonywanych usług przed organami kontroli zewnętrznej, np. Państwowym/Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. 17. W celu prawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający udostępni mu następujące pomieszczenia: schowki na narzędzia i materiały. Pomieszczenia zostaną udostępnione wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca zamierza wykorzystywać pomieszczenia na inne cele, musi on uzyskać pisemną zgodę zamawiającego. 18. Wykonawca zobowiązany będzie do korzystania z ww. pomieszczeń z należytą starannością i zgodnie z przepisami właściwymi dla realizowanego zamówienia oraz ponosić będzie odpowiedzialność za stan techniczny i estetyczny udostępnionych pomieszczeń. Po zakończeniu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie to zwrotnego przekazania Zamawiającemu użytkowanych pomieszczeń w stanie niepogorszonym. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający ma prawo do dokonywania okresowych kontroli udostępnionych pomieszczeń. 19. Każdorazowe użytkowanie sprzętu mogącego powodować wyłączenie bezpiecznika instalacji elektrycznej wymaga, po zakończeniu czynności, bezwzględnego sprawdzenia, czy w budynku nie występuje przerwa w dostawie energii elektrycznej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie pracowników przychodni.
 11. Ochrona osób i mienia Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach oraz konwojowanie wartości pieniężnych w roku 2016
  Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług pn.: Ochrona osób i mienia Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach oraz konwojowanie wartości pieniężnych w roku 2016
  Zadanie Nr 1
  1) Ochrona fizyczna obiektów Zamawiającego wykonywana przez pracowników ochrony zgodnie ze szczegółowym określeniem przedmiotu zamówienia.
  2) Konwojowane przewożenie wartości pieniężnych z siedziby Zamawiającego do banku i z powrotem (ok. 4km w jedną stronę) w dni robocze w godzinach pracy Zakładu.
  Zadanie Nr 2
  Ochrona techniczna wraz z reakcją grupy interwencyjnej w sytuacji zagrożenia (wzbudzenia alarmu) w obiektach Zakładu Zieleni Miejskiej.
  Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania Nr 1 i Nr 2 zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.
 12. Usługa sprzątania pomieszczeń, posesji oraz obsługa spotkań w obiektach Urzędu Miejskiego Wrocławia
  Zamawiający: Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia, Wrocław
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania budynków Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz z przyległymi do nich terenami.

  Do wykonywania usług Wykonawca użyje własnego sprzętu, wysokiej jakości środków czystości i środków konserwujących oraz będzie dostarczał na bieżąco środki czystości określone w załączniku do umowy przez cały okres realizacji zamówienia.

  Wykonawca będzie wykonywał czynności sprzątania, czyszczenia i mycia okładzin ściennych i podłogowych, powierzchni szklanych i kamiennych w tym sprzętu i wyposażenia biurowego objętych gwarancją producenta zgodnie z instrukcjami konserwacji w sposób, który nie spowoduje utraty gwarancji.
 13. Świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu i konserwacji systemów alarmowych w Oddziale Regionalnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Wrocławiu i podległych Placówkach Terenowych
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny we Wrocławiu, Wrocław
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia, monitoringu budynków, konserwacji i naprawy systemów antywłamaniowych, przeciwpożarowych w Oddziale Regionalnym KRUS we Wrocławiu i podległych Placówkach Terenowych KRUS na terenie województwa dolnośląskiego, w szczególności:
  1) jednoosobowa ochrona fizyczna (stacjonarna) całodobowa przez 7 dni w tygodniu obiektu Oddziału Regionalnego we Wrocławiu;
  2) jednoosobowa ochrona fizyczna po godzinach pracy placówek terenowych KRUS w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy;
  3) całodobowy monitoring antywłamaniowy i przeciwpożarowy realizowany w oparciu o zainstalowane, istniejące urządzenia techniczne wraz z konserwacją oraz naprawą urządzeń i instalacji utrzymujących systemy w stałej sprawności eksploatacyjnej w jednostkach organizacyjnych KRUS wymienionych w Załączniku nr 7 do SIWZ;
  4) utrzymanie systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych w ciągłej sprawności poprzez przeprowadzanie kwartalnych konserwacji w czasie obowiązywania umowy;
  5) przeprowadzanie ewentualnych napraw systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych w obiektach Zamawiającego;
  6) prowadzenie dokumentacji w związku z realizowaną ochroną fizyczną (stacjonarną) w Oddziale Regionalnym we Wrocławiu i placówkach terenowych w Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy,
  7) prowadzenie dokumentacji w związku z realizowanym monitoringiem systemów antywłamaniowych i przeciwpożarowych w 13 obiektach KRUS;
  8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej konserwacji i serwisowania urządzeń i instalacji systemów antywłamaniowego i przeciwpożarowego zapewniającej utrzymanie systemów w stałej sprawności eksploatacyjnej (zakres czynności określa pkt 7 Załącznika nr 1 do SIWZ).
  2. Wykaz uprawnień i obowiązków pracowników Wykonawcy w zakresie ochrony określa pkt 6 Załącznika nr 1 do SIWZ).
  3. Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów wraz z przyległymi terenami (na koszt Wykonawcy) objętych przedmiotem zamówienia (po uprzednim uzgodnieniu terminu dla OR KRUS Wrocław z Kierownikiem Samodzielnego Referatu Administracyjno -Gospodarczego - tel. 071 335-95-05, w godzinach: 8.00 - 14.00 a dla Placówek Terenowych KRUS z kierownikami odpowiednich Placówek Terenowych).
  4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę:
  1) co najmniej 2 osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, które będą organizowały i kierowały zespołami pracowników ochrony fizycznej oraz pozostałych osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonywania ochrony fizycznej w obiektach OR Wrocław oraz PT KRUS w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze, wszystkie wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
  2) Wskazane osoby muszą być pełnoletnie, zdolne do pracy, nieskazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.
  5. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia powinny być świadczone przez Wykonawcę posiadającego certyfikat jakości ISO 9001:2008 lub AQAP lub inny równoważny
 14. Usługa sprzątania biur i pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu. Nr sprawy: SG. 241-544/15
  Zamawiający: Sąd Rejonowy Bytom, Bytom
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę w zakresie sprzątania w pomieszczeniach biurowych, salach rozpraw, wszelkich innych pomieszczeniach użytkowych, gospodarczych oraz sanitariatach i ciągów komunikacyjnych Sądu Rejonowego w Bytomiu, ul. Piekarska 1 przy użyciu środków technicznych i chemicznych wykonawcy.
  Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 5.612,96 m²;
  Szczegółowy zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia obejmuje:
  a) czynności codzienne:
  - sprzątanie gabinetów, pomieszczeń biurowych i sal rozpraw,
  - usuwanie kurzu z parapetów, mebli, kaloryferów i innych powierzchni dodatkowych, poręczy schodów,
  - mycie podłóg ( wyłącznie środkami przeznaczonymi do konserwacji danego rodzaju materiału - parkiet,
  panele itp.),
  - usuwanie odcisków palców z drzwi, framug, mebli i innych powierzchni,
  - mycie ciągów komunikacyjnych, korytarzy, schodów i podcieni przed budynkiem sądu,
  - usuwanie kurzu z ław na korytarzach, sal rozpraw, ze skrzynek z gaśnicami, tablic ogłoszeniowych,
  - opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci i wymiana worków, opróżnianie popielnicy,
  - kompleksowe mycie sanitariatów (muszle, umywalki), z systematyczną dezynfekcją,
  - mycie podłóg podcieni przed wejściem głównym do budynku sądu,
  - bieżące uzupełnianie WC w ręczniki papierowe (koloru białego), papier toaletowy ( koloru białego) - min. 2 warstwy w małych rolkach i dużych tj. dostosowanych do istniejących zawieszek, mydło w płynie, kostki zapachowe, uzupełnianie automatycznych odświeżaczy powietrza (w tym baterii).
  b) czynności cotygodniowe:
  - odkurzanie wykładzin, dywanów, mebli tapicerowanych,
  - mycie drzwi i framug,
  - mycie glazury ściennej w sanitariatach oraz ścian działowych drzwi i kabin w toaletach,
  - mycie mebli biurowych oraz ich konserwacja środkami do mebli,
  - mycie urządzeń biurowych ( kserokopiarki, faksy, niszczarki i in.) za wyjątkiem sprzętu komputerowego, przy użyciu odpowiednich środków chemicznych nie niszczących urządzeń,
  - mycie parapetów, kontaktów, wyłączników elektrycznych, okablowań,
  b) czynności comiesięczne:
  - mycie krat, listew i cokolików przypodłogowych,
  - pastowanie podłóg w pokojach, salach rozpraw, środkami odpowiednimi do danej powierzchni,
  - polimeryzacja holu, korytarzy środkami odpowiednimi do danej powierzchni,
  - gruntowne doczyszczanie schodów w sposób mechaniczny lub ręczny,
  - mycie kaloryferów,
  c) czynności cokwartalne:
  - mycie tablic ogłoszeniowych,
  - odkurzanie ścian i kątów,
  - mycie okien (szyb) i stolarki okiennej od wewnątrz i zewnątrz,
  - mycie opraw oświetleniowych,
  e) czynności dodatkowe:
  - sprzątanie aneksu kuchennego w sekretariacie Prezesa, zapewnienie odpowiednich środków myjących,
  - sprzątanie piwnic raz w miesiącu (mycie podłóg, ścieranie kurzu z regałów, mycie drzwi, mebli i innych powierzchni dodatkowych ) o powierzchni 1.404,65 m²,
  - bieżące czyszczenie parapetów zewnętrznych.
  Przedmiot zamówienia nie obejmuje czynności czyszczących strychu.
  Zamawiający informuje, że od 01.09.2016 do zakresu czynności codziennych wchodzić będzie utrzymanie czystości dźwigu osobowego oraz platformy osobowo-towarowej.
  Zamawiający informuje o trwających w 2016r. pracach remontowych ( dobudowa windy).
  2. Wykonawca w celu właściwego utrzymania czystości w budynku, zobowiązany jest do dostarczenia własnych mat wejściowych antypoślizgowych, koloru szarego. Regularnego utrzymywania ich we właściwym stanie oraz wymiany co 4 tygodnie. Maty te zostaną wyłożone w przedsionku wejścia do sądu i mają prowadzić do bramki ochrony ( za wyjątkiem schodów). Wymiary maty w przedsionku wejścia ( ok. 330x280cm), maty prowadzącej do bramki ochrony (ok. 270x280 cm). Mogą składać się z kilku mat ułożonych obok siebie.

  3. Dodatkowo Wykonawca zapewni osobę dyżurującą w godz. 7.00 do 15.00 do tzw. obsługi dziennej zajmującej się min. kontrolą i utrzymywaniem w czystości 3 toalet publicznych, toalet dla pracowników oraz bieżącym myciem holi i korytarzy w miarę potrzeby oraz wykonywaniem innych czynności czyszczących w miarę potrzeby. Do czynności codziennych obsługi dziennej należeć będzie mycie pod nadzorem pracowników sądu pomieszczeń serwerowni, archiwów, kasy oraz pomieszczeń Kancelarii Tajnej
 15. Świadczenie usług utrzymania czystości na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie- OG 35-67/15.
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Chorzowie, Chorzów
  : 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości na rzecz Sądu Rejonowego w Chorzowie polegająca na utrzymaniu czystości wewnątrz budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie, utrzymaniu czystości na zewnątrz budynków Sądu Rejonowego w Chorzowie, odśnieżania w okresie zimowym. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1a i 1b do niniejszego zamówienia. 3. Zamawiający zastrzega że całość zamówienia nie może być powierzona podwykonawcom. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia podwykonawcom prac w części dot. mycia okien, czyszczenia mechanicznego wykładziny PCV (w tym podestów) oraz nabłyszczania, mechanicznego doczyszczania płytek ceramicznych, czyszczenia chemicznego wykładzin i dywanów oraz pkt. 5 zakresu realizowanych prac obejmujących tereny zewnętrzny zał. 1b do SIWZ. 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: a) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłową realizację przedmiotu umowy. b) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i p. poż. jak i innych obowiązujących u Zamawiającego. c) Wykonawca jest zobowiązany do terminowego i należytego wykonywania usług i czynności będących przedmiotem niniejszej umowy. d) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kompletnego kierownictwa, odpowiedniej siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń w ilościach niezbędnych do terminowego i zgodnego z umową wykonania prac oraz usunięcia wad w przypadku ich stwierdzenia. e) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania na bieżąco ładu i porządku oraz zabezpieczenia mienia znajdującego się w pomieszczeniach Zamawiającego. f) Wykonawca zobowiązany jest do doprowadzenia do należytego stanu pomieszczeń po zakończonej pracy. g) Do obowiązków pracowników Wykonawcy należy pobieranie i kwitowanie kluczy jak i zdawanie ich po zakończonej pracy w biurze ochrony obiektu za pokwitowaniem. h) Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody spowodowane przez pracowników Wykonawcy z chwilą pobrania kluczy z biura ochrony obiektu. i) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. j) Zamawiający wymaga aby wszelkie środki konieczne do wykonania usługi w tym czyszczące, konserwacyjne, dezynfekcyjne oraz wszelkie inne urządzenia niezbędne do wykonania zlecenia zabezpieczał Wykonawca. k) Wykonawca jest zobowiązany do stałego, ciągłego i nie przerwanego zapewnienia pracownikom wykonującym przedmiot umowy zaopatrzenia w środki pozwalające na wykonanie w należyty sposób przedmiotu zamówienia. l) Zamawiający wymaga aby osoby realizujące usługę w imieniu Wykonawcy były nie karane. m) Wykonawca w ramach wynagrodzenia dostarcza i na bieżąco, nie przerwanie uzupełnia papier toaletowy w ubikacjach, mydło w płynie i ręczniki papierowe przy umywalkach. n) Wykonawca wyposaża pracowników w jednolity ubiór roboczy z logo firmy Wykonawcy- jednoznacznie identyfikujący pracowników firmy sprzątającej tzw. stroje firmowe oraz imienne identyfikatory, które należy nosić w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. o) Przewidziane do realizacji usług sprzątania osoby:- posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, zostaną przeszkolone przez Wykonawcę z zasad bhp i w zakresie ryzyka zawodowego na stanowisku pracy; będą wyposażone w niezbędny do realizacji usługi, sprawny technicznie, spełniający wymogi bhp, nowoczesny sprzęt, jednolitą odzież ochronną, identyfikatory i dobrej jakości, przystosowane i przeznaczone do profesjonalnego sprzątania i utrzymania czystości, dopuszczone do obrotu środki czystości niezbędne do realizacji zamówienia, posiadające wymagane prawem atesty bezpieczeństwa i certyfikaty oraz spełniajże normy, stosowane przed upływem terminu przydatności do użycia i w okresie ważności gwarancji producenta. p) Wykonawca zatrudni osoby do wykonywania usługi o nienagannej opinii i miłej aparycji. q) Zarówno Wykonawca jak i pracownicy świadczący usługę w obiektach Sądu Rejonowego zobowiązani są do zachowania tajemnicy, co do dokumentów znajdujących się w sprzątanych pomieszczeniach oraz zakazuje się wynoszenia jakichkolwiek dokumentów z budynku Sądu. r) Do kontroli pracy pracowników Wykonawcy upoważnione są następujące osoby: -Prezes Sądu Rejonowego; -Dyrektor Sądu; -Kierownik Oddziału Gospodarczego lub osoba przez niego wyznaczona; -Kierownictwo Wykonawcy, Pełnomocnik Wykonawcy oraz inne służby kontrolne wyznaczone przez Wykonawcę. 5. Zamawiający szczególne uczula Oferentów na następujące prace porządkowe: a) stała likwidacja nieprzyjemnych zapachów w toaletach; b) dwukrotny serwis toalet na zmianie dziennej; c) utrzymanie w jak najlepszym stanie korytarzy sądowych w budynkach Sądu; d) utrzymanie czystości chodników wokół budynków szczególnie w dni deszczowe i zimowe (opady śniegu) szczególnie ważne ze względu na charakter instytucji, które mogą skutkować nieprzyjemnymi dla Oferenta karami finansowymi. 6. Przed przystąpieniem do złożenia oferty, wskazane jest aby Wykonawca obejrzał obiekt i zapoznał się z zakresem niezbędnych prac który będzie mu potrzebny do realizacji zamówienia. 7. Dodatkowe wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia- klauzule społeczne: Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt. 4 ustawy, żąda od wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, jednej osoby do serwisu dziennego- zapewnienia dyżuru jednej osoby sprzątającej, codziennie (w dni pracy Zamawiającego) w godzinach pracy Sądu tj. od 07:00 do 15:00, o której mowa w pkt. 3 zał. nr 1a do SIWZ. 8. Przed przystąpieniem do złożenia oferty, wskazane jest aby Wykonawca obejrzał obiekt i zapoznał się z zakresem niezbędnych prac który będzie mu potrzebny do realizacji zamówienia.
 16. Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w Urzędzie Regulacji Energetyki
  Zamawiający: Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa sprzątania pomieszczeń biurowych w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie oraz w siedmiu Oddziałach Terenowych Urzędu Regulacji Energetyki - w Szczecienie, Gdańsku, Poznaniu, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu i Katowicach z podziałem na części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.Termin wykonania zamówienia - od dnia 02.11.2015 roku do dnia 31.10.2016 roku. W przypadku części VIII zamówienia, tj. w Oddziale Terenowym w Katowicach od dnia 02.11.2015 roku do dnia 30.09.2016 roku.
 17. Zamówienie uzupełniające na wykonywanie usług ochrony w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice
  Zamówienie uzupełniające na wykonywanie usług ochrony w budynkach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
 18. Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla Oddziału KWK Mysłowice na 2015r
  Zamawiający: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A., Bytom
  Świadczenie usług w zakresie ochrony terenów, obiektów i mienia dla Oddziału KWK Mysłowice na 2015r
 19. Przetarg na usługi ochroniarskie
  Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach, Gliwice
  Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu i mienia Oddziału Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach
 20. KONSERWACJA I NAPRAWY SYSTEMÓW ALARMOWYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ STAŁEJ GOTOWOŚCI DO INTERWENCJI I UZASADNIONEJ INTERWENCJI SŁUŻB OCHRONY W MOMENCIE URUCHOMIENIA SIĘ URZĄDZENIA ALARMOWEGO
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kwartalnych serwisach w zakresie konserwacji systemów alarmowych, stałej gotowości do interwencji, uzasadnionych i nieuzasadnionych interwencji służ ochrony w momencie uruchomienia się urządzenia alarmowego , naprawach systemów alarmowych. Zamawiający informuje, że w miesiącu ma miejsce ok. 10 nieuzasadnionych interwencji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 i 7 do SIWZ (opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy). UWAGA!!! W niniejszym postępowaniu Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z PRAWA OPCJI Obligatoryjny zakres zamówienia stanowią konserwacje kwartalne oraz stałe interwencje służb ochrony. Fakultatywnie (w ramach prawa opcji) wykonywane będą nieuzasadnione interwencje oraz naprawy systemów alarmowych. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie w tym przedmiocie oświadczenia woli przez Zamawiającego. Zamawiający zlecać będzie oraz rozliczać naprawy awaryjne oraz nieuzasadnione interwencje poprzez Zgłoszenie systemu alarmowego do naprawy - załącznik nr 4 do umowy oraz przez Protokół komisyjnego odbioru naprawy systemu alarmowego - załącznik nr 7 do umowy, a także przez Protokół odbioru interwencji służb ochrony - załącznik nr 6 do umowy. Zasady dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji określone są w umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo nie wykorzystania wszystkich ilości wynikających z prawa opcji i tym samym Wykonawcy nie przysługuje roszczenie z tego tytułu.
 21. Kompleksowe sprzątanie obiektu Sądu Okręgowego w Gliwicach przy ul. Kościuszki 15 , sali karnej przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 1f wraz z terenem zewnętrznym, Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33 wraz z terenem zewnętrznym oraz Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Raciborzu ul. Wojska Polskiego 24, Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Zabrzu przy ul. Pawliczka 25
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Gliwicach, Gliwice
 22. Ochrona osób i mienia budynków Urzędu Miasta przy placu Jana Pawła II 6 oraz ul. Niedurnego 46 w Rudzie Śląskiej
  Zamawiający: Miasto Ruda Śląska, Ruda Śląska
 23. Wykonywanie usług ochrony osób i mienia w obiektach Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice
 24. Usługi sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego w okresie od 1 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku
  Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków
 25. Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu na rzecz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 13/ichpw/2015
  Zamawiający: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
 26. ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OCHRONY MIENIA NA RZECZ INSTYTUTU CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 10/ichpw/2015
  Zamawiający: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
 27. Usługa sprzątania obiektu Zamawiającego zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Królowej Jadwigi
  Zamawiający: Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
 28. Usługa fizycznego dozorowania i ochrony mienia należącego do GDDKiA Oddziału w Katowicach Rejonu w Pszczynie i Obwodu Drogowego w Pszczynie z siedzibą przy ul. Bielskiej 32, 43-200 Pszczyna
  Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, Katowice
 29. Usługa całodobowej ochrony fizycznej nowego obiektu szpitala
  Zamawiający: Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
 30. Fizyczna ochrona ludzi i mienia: 1. budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach, ul. Kościuszki 15 i budynku sali karnej przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 1F wraz z transportem wartości pieniężnych- do 60 transportów na trasie Gliwice, ul. Kościuszki 15- Gliwice ul. Jasnogórska, 2. budynku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Gliwicach, Gliwice
 31. Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu na rzecz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 62/ichpw/2014
  Zamawiający: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
 32. Kompleksowa usługa utrzymania czystości terenów placówek ZLA w Oświęcimiu w 2015 roku..
  Zamawiający: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim
 33. Świadczenie usług porządkowych w siedzibie Krakowskiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie przy ul. Gazowej 15
  Zamawiający: Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie, Kraków
 34. Usługi ochroniarskie w obiektach MOSiR w Rybniku
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Rybnik
 35. Usługa w zakresie utrzymania czystości w obiektach Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie i podległych Placówkach Terenowych KRUS
  Zamawiający: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Częstochowie, Częstochowa
 36. Zabezpieczenie i ochrona fizyczna osób oraz mienia, obiektów Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 i 92 i terenu wokół nich.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Piekary Śląskie
 37. Usługa sprzątania Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu, Wrocław
 38. Ochrona osób i mienia - poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenia techniczne - na obszarach użytkowanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
  Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabrze
 39. Kompleksowe świadczenie usług porządkowych w obiektach Przychodni należących do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lędzinach
  Zamawiający: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, Lędziny
 40. usługa kompleksowego utrzymania czystości terenów placówek Zamawiającego w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.01.2015r.
  Zamawiający: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim
 41. Usługi porządkowo - czystościowe w placówkach podległych SPZOZ Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, Sosnowiec
 42. Świadczenie usług w zakresie ochrony obiektów osób i mienia DOW NFZ
  Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia Dolnośląski Oddział Wojewódzki, Wrocław
 43. Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia oraz monitoringu na rzecz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 62/ichpw/2014
  Zamawiający: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Zabrze
 44. Ochrona osób i mienia Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach oraz konwojowanie wartości pieniężnych.
  Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej, Katowice
 45. Usługi sprzątające dla obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, Chorzów
 46. Stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów alarmowych, świadczeniem usług serwisowych i interwencja grupy- OG 35-63/14
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Chorzowie, Chorzów
 47. ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA SZPITALA POWIATOWEGO W CHRZANOWIE
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów
 48. Ochrona osób i mienia - poprzez bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenie techniczne - na obszarach posiadanych przez Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.
  Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabrze
 49. Kompleksowe sprzątanie budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach przy ul. Kościuszki 15 , sali karnej przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 1f, Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33 oraz Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Raciborzu ul. Wojska Polskiego 24, Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno Konsultacyjnego w Zabrzu przy ul. Pawliczka 25
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Gliwicach, Gliwice
 50. Utrzymanie stałego i właściwego stanu sanitarno- epidemiologicznego w budynkach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach - wykonywanie prac porządkowych
  Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Katowice
 51. Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach administracyjnych oraz socjalnych Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Zamówienie podzielone zostało na 8 Części: Część 1: Dyrekcja RZGW w Gliwicach; Część 2: Nadzór Wodny Buków; Część 3: Zarząd Zlewni Górnej Odry; Część 4: BWP Racibórz; Część 5: Zarząd Zlewni i Nadzór Wodny Przeczyce; Część 6: Nadzór Wodny Kuźnica Warężyńska; Część 7: Zarząd Zlewni Małej Wisły; Część 8: Nadzór Wodny Bielsko-Biała.
  Zamawiający: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Gliwice
 52. PRZETARG NIEOGRANICZONY NR 05/PN/14 NA OCHRONĘ OSÓB, OCHRONĘ I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI
  Zamawiający: Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o .o., Zabrze
 53. Kompleksowe sprzątanie budynku Sądu Rejonowego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Staszica 3
  Zamawiający: Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
 54. Fizyczna ochrona ludzi i mienia: budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach, ul. Kościuszki 15 i budynku sali karnej przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 1F wraz z transportem wartości pieniężnych oraz ochrona budynku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Gliwicach, Gliwice
 55. Kompleksowe utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych mieszczących się w Mikołowie przy ul. K. Miarki 18. Postępowanie nr: ZP-016/II/ 5/2014/U
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, Opole
 56. Świadczenie usług ochrony mienia i obiektów oraz konwoju
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Siemianowice Śląskie
 57. Usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości budynków Radia Katowice SA
  Zamawiający: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Katowicach, Radio Katowice SA, Katowice
 58. Usługi porządkowo - czystościowe w placówkach podległych SPZOZ Rejonowemu Pogotowiu Ratunkowemu w Sosnowcu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu, Sosnowiec
 59. Usługa kompleksowego sprzątania i bieżącego utrzymywania w czystości obiektów Izby Skarbowej w Katowicach zlokalizowanych w Katowicach i w Bielsku - Białej, dostarczanie środków czystości do lokalizacji w Częstochowie oraz odśnieżania dachów budynków w Katowicach wraz z usuwaniem sopli i wywozem śniegu - ZKP-18/2013
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Katowicach, Katowice
 60. Ochrona imprez kulturalnych, ochrona fizyczna siedziby Miejskiego Centrum Kultury w Tychach, monitorowanie sygnałów alarmowych w Miejskim Centrum Kultury w Tychach i Klubie Wilkowyje
  Zamawiający: Miejskie Centrum Kultury, Tychy
 61. 1. Zabezpieczenie i ochrona fizyczna osób oraz mienia , obiektów Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 84 i 92 i terenu wokół nich. 2. Obsługa systemu telewizji dozorowej na terenie miasta Piekary Śląskie - monitoringu wizyjnego miasta ( termin realizacji od 01.01.2014 r. - 31.03.2014 r.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Piekary Śląskie, Piekary Śląskie
 62. USŁUGI BEZPOŚREDNIEJ OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTU ŚMCEiBI ORAZ PATROLU OCHRONY ZAWNĘTRZNEJ KAMPUSU W CHORZOWIE - znak sprawy DZP.381.72.2013.UG
  Zamawiający: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, Katowice
 63. Usługi sprzątania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia 2014 roku (zamówienie uzupełniające)
  Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków
 64. Sprzątanie siedziby Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we Wrocławiu
  Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego we Wrocławiu, Wrocław
 65. Kompleksowa usługa utrzymania czystości terenów placówek ZLA w Oświęcimiu w 2014 roku.
  Zamawiający: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, Oświęcim
 66. Świadczenie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach przy ul. Karola Miarki 17.
  Zamawiający: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, Tarnowskie Góry
 67. Świadczenie kompleksowych usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości obiektów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie w roku 2014
  Zamawiający: Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie, Kraków
 68. Kompleksowe świadczenie usług porządkowych w obiektach Przychodni należących do Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr sprawy 06/DAG/2013
  Zamawiający: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej, Lędziny
 69. Usługa sprzątania biur i pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w Bytomiu przy ul. Piekarskiej 1 Nr sprawy: 241-590/13
  Zamawiający: Sąd Rejonowy Bytom, Bytom
 70. Ochrona osób i mienia Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach oraz konwojowanie wartości pieniężnych.
  Zamawiający: Zakład Zieleni Miejskiej, Katowice
 71. adanie nr 1 - Ochrona obiektów i mienia Rybnickich Służb Komunalnych w Rybniku przy ul. Jankowickiej 41 B. Zadanie nr 2 - Ochrona obiektów i mienia Rybnickich Służb Komunalnych w Rybniku przy ul. Mikołowskiej i ul. Gen. Hallera. Zadanie nr 3 - Ochrona obiektów i mienia Rybnickich Służb Komunalnych w ramach monitoringu napadowego (7 lokalizacji)
  Zamawiający: Miasto Rybnik - Rybnickie Służby Komunalne, Rybnik
 72. ODŚNIEŻANIE DACHÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH NA STP KABATY
  Zamawiający: Metro Warszawskie Sp. z o.o., Warszawa
 73. ochrona fizyczna obiektów i mienia
  Zamawiający: Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego, Zawiercie
 74. Świadczenie usług utrzymania czystości
  Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Tarnowskie Góry
 75. Usługi sprzątające dla obiektów Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu w Chorzowie
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu, Chorzów
 76. Usługi sprzątania nieruchomości Urzędu Skarbowego w Tychach przy Alei Niepodległości 60 - OL-1/251-188/13
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Tychach, Tychy
 77. Zad. 1. usługa monitorowania systemu alarmowego i działania grupy interwencyjnej dla budynku przy ul. Dworek 12 w Rybniku Zad. 2. Usługa monitorowania systemu alarmowego i działania grupy interwencyjnej dla budynku przy ul. Przemysłowej 29 w Rybniku
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Rybnik
 78. Usługi sprzątania pomieszczeń biurowych w budynkach Prokuratur Rejonowych: w Będzinie, w Bytomiu, w Dąbrowie Górniczej, w Jaworznie, w Mikołowie, w Mysłowicach, w Pszczynie, Sosnowiec - Południe w Sosnowcu, Sosnowiec - Północ w Sosnowcu oraz świadczenie usług porządkowych w Prokuraturze Rejonowej w Chorzowie
  Zamawiający: Prokuratura Okręgowa w Katowicach, Katowice
 79. Zad. 1. Usługa monitorowania systemu alarmowego i działania grupy interwencyjnej dla budynku przy ul. Kościuszki 17 w Rybniku Zad. 2. Usługa monitorowania systemu alarmowego i działania grupy interwencyjnej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Rybniku Zad. 3. Usługa monitorowania systemu alarmowego i działania grupy interwencyjnej dla budynku przy ul. Raciborskiej 260 w Rybniku Zad. 4. Usługa monitorowania systemu alarmowego i działania grupy interwencyjnej dla budynku przy ul. Górnośląskiej 108 w Rybniku
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku, Rybnik
 80. Wykonanie usługi hotelarsko - gastronomicznej na potrzeby konferencji -Społeczne aspekty gospodarki rynkowej- dla Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.
  Zamawiający: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa
 81. <BR> Świadczenie usług ochrony mienia na obszarze przy ul. Sienkiewicza 43 <BR>w Zabrzu - zamówienie uzupełniające <BR> Numer postępowania ZP/18/MGW/2013
  Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabrze
 82. Usługi sprzątania pomieszczeń Krakowskiego Biura Festiwalowego przy ul. Olszańskiej 7 oraz Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego do 31 grudnia 2013 r. (zamówienie uzupełniające)
  Zamawiający: Krakowskie Biuro Festiwalowe, Kraków
 83. Kompleksowe sprzątanie budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach przy ul. Kościuszki 15 , sali karnej przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 1f, Ośrodka Zamiejscowego w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33 oraz Rodzinnego Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego w Raciborzu ul. Wojska Polskiego 24
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Gliwicach, Gliwice
 84. Ochrona obszaru Muzeum Górnictwa Węglowego Zabrzu przy ul. H. Sienkiewicza 43 w Zabrzu
  Zamawiający: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Zabrze
 85. Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony fizycznej siedziby Urzędu Skarbowego w Mysłowicach, inkasa wartości pieniężnych oraz obsługi centrali telefonicznej
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Mysłowicach, Mysłowice
 86. Zamówienie uzupełniające na świadczenie usług ochrony mienia w budynkach Akademii Przy ul. Raciborskiej 37 i Koszarowej 19 w Katowicach.
  Zamawiający: Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Katowice

Inne osoby dla Tomaszewski Jan (51 osób):