Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Jerzy Zbysław

w KRS

Jerzy Zbysław Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jerzy
Drugie imię:Zbysław
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Płock (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:14 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Drejza Sławomir Stanisław, Garbacz Anna, Garbacz Ewelina Łucja, Garbacz Konrad, Gratys Andrzej Walenty, Łukaszewski Tadeusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Garbacz Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 3g Investment Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000405210
 2. 3g Ochrona Sp. Z O.O., Sochaczew − KRS 0000849852
 3. Agencja Ochrony Argus Sp. Z O.O., Sochaczew − KRS 0000099997
 4. Argus Group 1 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000304689
 5. Argus Group 2 Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000308738
 6. Argus Ochrona Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000483215

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Nowodworskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000209728

Powiązane przetargi (14 szt.):
 1. Świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie siedziby Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/39/15)
  Zamawiający: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na całodobowej ochronie siedziby Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w okresie od dnia 02.02.2016 r. do dnia 31.01.2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w załączniku nr 1 do SIWZ
 2. ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA MIEJSKIEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WŁOCŁAWKU ORAZ KONSERWACJA I OBSŁUGA AWARYJAĄ SYSTEMU ALARMOWEGO.
  Zamawiający: Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Włocławek
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi: 1. stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób, mienia i obiektów Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włocławku w lokalizacjach: Zakład Rehabilitacji Leczniczej, ul. Żeromskiego 28A - jeden pracownik ochrony, oraz Przychodnia Nr 1, Poradnia Ogólna, ul. Kilińskiego 16 - jeden pracownik ochrony 2. monitorowanie obiektów. Wykonawca zapewni ochronę w formie monitorowania wraz z systemem sygnalizacji (powiadamiania) o zaistniałym włamaniu, w niżej wymienionych budynkach MZOZ we Włocławku:Przychodnia Nr 1, * Poradnia Dziecięca, ul. Mickiewicza 3, * Fizjoterapia, ul. Mickiewicza 3, * Przychodnia Nr 12, ul. Wieniecka 34a, * Przychodnia Nr 3, ul. Olszowa 9, * Przychodnia Nr 4, ul. Chłodna 24, * Przychodnia Nr 5, ul. Żytnia 55, * Przychodnia Nr 6, ul. Kaliska 104a, * Przychodnia Nr 7, 2 obiekty: Jana Pawła II 121, Kościelna 2a, * Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul. Grodzka 2i, * Apteka, ul. Jana Kilińskiego 16, 3. konserwacja i obsługa awaryjna systemu alarmowego..
 3. Ochrona osób i mienia Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ZP/ŁOW NFZ/2/2013
  Zamawiający: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Łódź
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi stałej ochrony osób, mienia i budynków Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
 4. Monitoring i konserwacja systemu alarmowego w budynku położonym w Toruniu przy ul. Warszawskiej róg Wola Zamkowa
  Zamawiający: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 02-004 Warszawa, ul. Chałubińskiego 3A, Oddział Regionalny w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Monitoring i konserwacja systemu alarmowego w budynku położonym w Toruniu przy ul. Warszawskiej róg Wola Zamkowa
 5. Usługa ochrony Pasażu Handlowego Hale Mirowskie zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Plac Mirowski 1 oraz Parku Mirowskiego.
  Zamawiający: Zarząd Terenów Publicznych, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony:
  1. Pasażu Handlowego Hale Mirowskie obejmuje teren o powierzchni ok. 4.400 m². Jest na nim zlokalizowanych 168 lokali użytkowych (I etap - 45 lokali, II etap - 51 lokali, III etap - 20 lokali, IV etap - 52 lokale), będących własnością m. st. Warszawy. Teren pasażu jest zamknięty ogrodzeniem i oświetlony w nocy. Pasaż czynny jest w godz. 700 - 1900 (od poniedziałku do soboty włącznie, z wyłączeniem niedziel i świąt
  2. Parku Mirowskiego usytuowanego pomiędzy Al. Jana Pawła II a ul. Graniczną w Warszawie (obręb 5-03-03, działka 36/8 i 36/9). Teren Parku Mirowskiego jest nieogrodzony, ogólnie dostępny i oświetlony. Usługa ochrony parku odbywać się będzie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Granicznej.
 6. Usługę w zakresie ochrony mienia przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) dla JW 4938, JW 3939, JW 3934, JW 3411 oraz WKU Radom w 2013 r.
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4938, Radom
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia oraz porządku na terenie chronionym, realizowanych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia w obiektach: JW 4938 (Radom), JW 3939 (Sochaczew), JW 3934 (Olszewnica Stara, Borzęcin Duży, Książenice), JW 3411 (Grójec) oraz WKU Radom
 7. Ochrona obiektów, osób i mienia.
  Zamawiający: Mazowieckie Centrum Rehabilitacji "STOCER" Sp. z o.o., Konstancin-Jeziorna
  Ochrona obiektów, osób i mienia, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ
 8. Świadczenie usług ochrony całodobowej budynków PAIiIZ S.A..
  Zamawiający: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia, to jest wykonywanie stałej ochrony fizycznej osób i mienia ruchomego i nieruchomego poprzez działania zapobiegające przestępstwom i wykroczeniom, a także przeciwdziałające powstaniu szkód wynikających ze wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, zgodnie z podstawowymi procedurami sprawowania ochrony budynku w Warszawie przy ul. Bagatela 12 oraz budynku i parkingu w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 53, stanowiącymi załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji. Do zadań Wykonawcy będzie należał nadzór nad centralkami p.poż.- (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 7 do niniejszego SIWZ) w obu budynkach oraz prowadzenie stałego monitoringu wizyjnego za pomocą urządzeń, stanowiących własność Zamawiającego oraz podejmowanie natychmiastowych interwencji w przypadku identyfikacji zagrożenia - w budynkach i wobec osób znajdujących się w tych budynkach. Ponadto do zakresu zadań pracownika ochrony w budynku przy ul. Bagatela 12 w godz. 9.00-17.00 będzie należało udzielanie odwiedzającym i gościom informacji o obiekcie w języku angielskim. Do zakresu działań Wykonawcy będzie należało zarówno podejmowanie działań prewencyjnych, jak i natychmiastowa interwencja w przypadku wynikłego z jakichkolwiek przyczyn stanu zagrożenia lub zdarzenia powodującego szkody na terenie budynków lub parkingu, względem bezpieczeństwa osób i mienia tam się znajdującego, a w szczególności: a) kradzieży lub zaboru mienia w wyniku włamania, napadu lub rabunku, b) usiłowania zawładnięcia mieniem przez osoby nieupoważnione, c) usiłowania zniszczenia mienia, d) awarii wodnych, energetycznych i gazowych, e) pożaru i zagrożenia pożarowego f) klęsk żywiołowych, g) innego, powodującego zagrożenie dla przedmiotu zamówienia lub osób znajdujących się na ochranianym terenie. Ochrona obiektów przy ul. Bagatela 12 i Al. Stanów Zjednoczonych 53 w Warszawie będzie odbywać się w systemie dwunastogodzinnym (7.00-19.00 i 19.00-7.00), siedem dni w tygodniu, w szczegółowym podziale jak niżej: Ochrona: a) budynku przy ul. Bagatela 12 1 pracownik ochrony całodobowo (24 godz.) , w tym: - w dni robocze, w godz. 9.00 - 17.00 osoba posiadająca znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną konwersację, - w pozostałych godzinach (do 9.00 i po 17.00) i dniach (nie roboczych) nie jest wymagana znajomość języka angielskiego, co daje ilość godzin w okresie 1 kwietnia 2012 r. - 31 marca 2014 r.: 731 dni x 24 godz. = 17544 godz. b) budynku i parkingu przy Al. Stanów Zjednoczonych 53 - 1 osoba w godz. 9.00 -17.00 w budynku w pomieszczeniu recepcji w dniach roboczych (8 godz. tylko w dni robocze), - 1 osoba (z licencją pracownika ochrony fizycznej min. I stopnia) całodobowa ochrona budynku (24 godz.), w tym obchód pięter oraz - 1 osoba całodobowa ochrona parkingu (24 godz.) 731 dni x 48 godz. = 35088 godz. 731 dni - 218 (soboty, niedziele i święta) x 8 godzin = 4104 godzin, razem ilość godzin w okresie 1 kwietnia 2012 r. - 31 marca 2014 r.: 39192 godz. Ogółem dwa budynki: 17544 + 39192 = 56736 godzin. W razie potrzeby Zamawiający może zwrócić się na piśmie do Wykonawcy, minimum 3 dni wcześniej, o ilościowe zwiększenie lub zmniejszenie obsady pracowników ochrony lub zmianę godzin wykonywania usługi na warunkach finansowych określonych załączniku nr 8 do SIWZ - Istotne postanowienia umowy. Wykonawca zobowiązany będzie do zainstalowania na koszt własny elektronicznego rejestratora kontroli obchodów w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w ilości nie większej niż 12 sztuk oraz dostarczania na każde żądanie Zamawiającego rejestrów dokonanych obchodów. Wykonawca ma obowiązek: a) zapobiegania zakłóceniom porządku na terenie chronionym oraz niezwłocznego powiadamiania właściwego pracownika Zamawiającego o zdarzeniach zakłócających porządek . b) niezwłocznego powiadamiania organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie obiektów chronionych oraz zabezpieczenie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania, c) kontroli ruchu osobowego (prowadzenie ewidencji osób) oraz kontrola ruchu materiałowego zgodnie z zasadami określonymi w ZAŁĄCZNIKU Nr 3 do umowy, d) wydawania i odbierania kluczy od pracowników Zamawiającego oraz osobom zatrudnionym w firmach z którymi Zamawiający zawarł umowę najmu, w tym umożliwienie dokonywania przez nich wpisów potwierdzających moment wydania kluczy oraz rejestrowanie odebrania kluczy, e) prowadzenia następującej dokumentacji związanej ze sprawowaniem ochrony: - Dziennika zmiany służby ochrony, - Dziennika wydarzeń, - Książki wydania i przyjęcia kluczy, - Ewidencji dokumentów w zakresie kontroli ruchu osobowo- materiałowego. f) zapewnienia sprzętu technicznego potrzebnego do wykonania usługi, , g) zapewnienia jednolitego ubioru dla osób realizujących przedmiot zamówienia w obydwu budynkach Agencji (strój galowy, tj. biała koszula, czarne spodnie, krawat oraz identyfikator umieszczony w widocznym miejscu z nazwą firmy lub logo firmy, zdjęcie, imię i nazwisko pracownika ochrony lub jego numer). Zamawiający oczekuje, że Pracownicy ochrony pełniący służbę w obiektach przy ul. Bagatela 12 i Al. Stanów Zjednoczonych 53 będą odznaczali się pełnym profesjonalizmem i wysoką kulturą osobistą. Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji lub odrzucenia propozycji pracowników mających pełnić służbę w obiektach, każdorazowo Wykonawca dokonuje fizycznego przedstawienia nowego pracownika ochrony Zamawiającemu. Szczegółowy zakres ochrony zawiera Załącznik Nr 7 do SIWZ. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w budynkach objętych ochroną. W tym celu należy skontaktować się z p. Arturem Szewczykiem tel. 600 400 815. Zgodnie z art. 36 ust. 5 ustawy Zamawiający zastrzega, iż ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może powierzyć wykonywania usług będących przedmiotem zamówienia podwykonawcom. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 9. PN 1/2011
  Zamawiający: Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej, Warszawa
  Ochrona fizyczna obiektów Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie
 10. Dozór i ochrona mienia w obiektach Instytutu Łączności - PIB w: Warszawie przy ul. Szachowej 1, Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15, Wrocławiu przy ul Swojczyckiej 38
  Zamawiający: Instytut Łączności, Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dozór i ochrona mienia (zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 22. 08. 1997r. (Dz.U. 145 z 2005r poz. 1221 z póź. zm. o ochronie osób i mienia) w obiektach Instytutu Łączności - PIB , które nie są ujęte w wykazie Wojewody jako podlegające obowiązkowej ochronie podzielone na trzy zadania, w;
  1) Warszawie przy ul. Szachowej 1,
  2) Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina 15.
  3) Wrocławiu przy ul. Swojczyckiej 38.
 11. Usługa ochrony obiektów i mienia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku.
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Minikowo
  Usługa ochrony obiektów i mienia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Przysieku na okres 1 roku.
 12. Świadczenie usług ochrony fizycznej w internatach wojskowych przeznaczonych na zakwaterowanie tymczasowe żołnierzy zawodowych, pozostających w zarządzaniu Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM sp. z o.o. Oddział Tymczasowego Zakwaterowania z podziałem na części-zamówienie uzupełniające.
  Zamawiający: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.- Oddział Tymczasowego Zakwaterowania WAM Sp. z o. o., Warszawa
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia w internatach garnizonowych określonych w załącznku do zaproszenia, przeznaczonych na zakwaterowanie tymczasowe żołnierzy zawodowych, pozostających w zarządzaniu Zespołu Zarządców Nieruchomości WAM sp. z o.o. Oddział Tymczasowego Zakwaterowania.
 13. Bezpośrednia, stała ochrona fizyczna osób i mienia na terenie obiektów Starostwa Powiatowego w Sochaczewie
  Zamawiający: Powiat Sochaczewski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Sochaczew
  Przedmiotem zamówienia jest usługa bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej osób i mienia, zwanej dalej ochroną, na terenie obiektów Starostwa Powiatowego w Sochaczewie, mieszczących się przy ulicy Piłsudskiego 65 oraz Ziemowita 8/10. Szczegółowy opis realizacji usługi został określony w specyfikacji technicznej oraz projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.
 14. ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ W INTERNACIE POZOSTAJĄCYM W ZARZĄDZANIU ZESPOŁU ZARZĄDCÓW NIERUCHMOŚCI WAM SP. Z O.O. ODDZIAŁU TYMCZASOWEGO ZAKWATEROWANIA PRZEZNACZONEGO NA ZAKWATEROWANIE TYMCZASOWE ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH W BIAŁOBRZEGACH.
  Zamawiający: Zespół Zarządców Nieruchomości WAM Sp. z o.o.- Oddział Tymczasowego Zakwaterowania WAM Sp. z o. o., Warszawa
  Wykonawca będzie ochraniał budynek internatu w dni powszednie, zgodnie z przygotowywanym miesięcznym grafikiem z podziałem na liczbę godzin pracy obiektu (od 8 do 24 godzin - w zależności od potrzeb).W dniach wolnych od pracy i w dniach świątecznych praca ochrony będzie trwała 24 godziny na dobę.
  Wykonawca jest zobowiązany do:
  1. kontroli i nadzoru nad ruchem mieszkańców w internatach;
  2. w razie konieczności kwaterowanie nowoprzybyłych do internatu żołnierzy w pokojach internatowych;
  3. sprawdzanie stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz stanu zabezpieczenia przed włamaniem - każdorazowo przed objęciem obowiązków oraz w czasie pełnienia dyżuru zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym;
  4. dokonywanie obchodów wewnątrz i na zewnętrz budynku oraz rejestrowania/odnotowywania cyklicznego wykonywania tej czynności w książce obchodów (raportów);
  5. bieżące sprawdzanie stanu bezpieczeństwa, porządku i mienia;
  6. egzekwowanie przestrzegania obowiązujących w internatach regulaminów, instrukcji porządkowych, zakwaterowania, bhp i przeciwpożarowych oraz instrukcji dostarczonych przez Zamawiającego;
  7. udzielanie mieszkańcom informacji o strukturze obiektu ze wskazaniem, gdzie znajdują się pomieszczenia ogólnodostępne (kuchnie, łazienki, wc, pralnie, suszarnie itp.)
  8. udostępnianie mieszkańcom internatów książki skarg i wniosków;
  9. skuteczne przeciwdziałanie zaborowi i dewastacji w ochranianych budynkach.
  10. w przypadku stwierdzenia nieprzewidzianych zdarzeń (np. pożaru, włamania, kradzieży, awarii urządzeń technicznych, zalewania pomieszczeń, naruszenia porządku lub bezpieczeństwa stanu mienia, itp.) przedsięwzięcie niezbędnych czynności wraz z zatrzymaniem sprawców, powiadomieniem Policji lub Żandarmerii Wojskowej, osób funkcyjnych internatów lub Kierownika Zespołu oraz innych służb ( np. PWiK lub Straży Pożarnej). Odnotowanie w książce raportów i przedstawienie stosownego meldunku;
  11. obsługa urządzeń po uprzednim przeszkoleniu w internatach posiadających system przeciwpożarowy oraz system monitoringu;
  12. prowadzenie ewidencji osób odwiedzających mieszkańców internatów oraz wyegzekwowanie opuszczenia budynków internatów przez ww osoby o godzinie 22:00;
  13. wydawanie mieszkańcom internatów, za pokwitowaniem, korespondencji dostarczonej przez placówki pocztowe lub Zamawiającego;
  14. wydawanie i przyjmowanie kluczy do pokoi internatowych w poszczególnych internatach;
  15. nadzór nad zapasowymi kluczami do pokoi i kwater internatowych. W nagłych przypadkach (np. zagubiony klucz przez mieszkańca internatu) otwieranie drzwi lokatorowi kluczem zapasowym oraz powiadomienie (zapisanie w książce raportów) o zaistniałym fakcie pracownika internatu bądź Kierownika Zespołu;
  16. zamykanie i otwieranie bramy wjazdowej w poszczególnych budynkach internatowych w godzinach nocnych;
  17. obchód wewnątrz i na zewnątrz ochranianych budynków co 2-3 godziny w porze nocnej;
  18. wyłączanie zbędnego oświetlenia w obiekcie;
  19. kontrola i nadzór w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
  20. zawiadamianie Zamawiającego o wszystkich zauważonych awariach, usterkach zaistniałych w trakcie dyżuru oraz odnotowanie ich w książce awarii i usterek;
  21. każdorazowo (po zgłoszeniu) w przypadku awarii w internacie i kwaterach internatowych Wykonawca powiadamia firmę obsługującą budynek internatowy lub kwaterę oraz kierownika internatu, w razie konieczności kierownika Zespołu. Wykonawca nadzoruje prace usuwania zgłoszonych awarii i usterek oraz dokonuje odnotowania usunięcia awarii;
  22. przyjmowanie i ewidencjonowanie wszelkich zgłoszeń awarii i usterek w prowadzonej książce zgłoszeń awarii i usterek;
  23. współpraca z pracownikiem internatu bądź kierownikiem Zespołu w sprawie wynajmowania pokoi noclegowych;
  24. niedopuszczanie do wstępu na teren internatów osób nieuprawnionych lub osób zachowujących się nieodpowiednio;
  25. sprawdzanie tożsamości mieszkańców internatów;
  26. wypełnianie każdorazowo, po skończonej służbie, książki raportów i odnotowywanie w niej wszystkich zaistniałych wydarzeń w trakcie pełnionego dyżuru;
  27. przyjmowanie zgłoszeń od mieszkańców w zakresie funkcjonowania internatu, odbieranie telefonów oraz obsługa faksów;
  28. udostępnianie obiektu organom kontrolującym upoważnionym do przeprowadzenia kontroli;
  29. znajomość wszystkich telefonów alarmowych;
  30. wydawanie i przyjmowanie kluczy - za podpisem mieszkańca ewidencji kluczy do pomieszczeń gospodarczych: pralni, prasowalni, suszarni, piwnicy, itp.;

Inne osoby dla Tomaszewski Jerzy Zbysław (45 osób):