Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Kazimierz

w KRS

Kazimierz Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Kazimierz
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Rawa Mazowiecka (Łódzkie), Wierzbice (Dolnośląskie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach, 487 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Domczyk Jan Paweł, Frydrychowski Andrzej Franciszek, Gumiński Wojciech, Skirycz Andrzej, Synowiec Tadeusz, Zając Roman Ignacy
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zając Roman Ignacy
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zając Roman Ignacy

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zając Roman Ignacy
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Domczyk Jan Paweł, Frydrychowski Andrzej Franciszek, Gumiński Wojciech, Skirycz Andrzej, Synowiec Tadeusz, Zając Roman Ignacy

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. A.s.m. Budownictwo Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000170105
 2. A.s.m. Inwestycje Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Wałbrzych − KRS 0000048970
 3. A.s.m. Motele Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000331029
 4. Advita Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000735528
 5. Biocollmed Laboratory Sp. Z O.O., Olsztyn − KRS 0000778607
 6. Cbp Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000255269
 7. Collgel Spółka Z Ogranczoną Odpowiedzialnością, Gdynia − KRS 0000473454
 8. Endhotel Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Bielany Wrocławskie − KRS 0000331324
 9. Hagmed Sp. Z O.O., Rawa Mazowiecka − KRS 0000708054
 10. Hagmed Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Rawa Mazowiecka − KRS 0000735041
 11. Nirt Sp. Z O.O., Wierzbice − KRS 0000396880
 12. Nirti S.A., Wrocław − KRS 0000616592
 13. Towarzystwo Lekarzy Medycyny Zintegrowanej, Rzeszów − KRS 0000698033
 14. Wellu Science Amp; Technology Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000493734
 15. Wellu Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000354591

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. A.s.m. Hotele Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Wrocław − KRS 0000229329
 2. Abakus Sp. Z O.O., Nowa Wieś Wrocławska − KRS 0000133680
 3. Irpol Sp. Z O.O., Bielany Wrocławskie − KRS 0000334754
 4. Led Holding S.A., Oława − KRS 0000363910
 5. Polskie Towarzystwo Akupunktury, Łódź − KRS 0000043917
 6. Stowarzyszenie Lions Club Gdańsk Neptun, Gdańsk − KRS 0000108782

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Dostawa wysokospecjalistycznych materiałów medycznych oraz specjalistycznej aparatury medycznej wykorzystywanej w Oddziałach Szpitala oraz Zakładzie hemodynamiki i angiografii.
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
  Dostawa wysokospecjalistycznych materiałów medycznych oraz specjalistycznej aparatury medycznej wykorzystywanej w Oddziałach Szpitala oraz Zakładzie hemodynamiki i angiografii. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi 719 009,51 zł(netto).
 2. Dostawy: akcesoriów do zabiegów naprawczych, introduktorów z długą koszulką do wprowadzania elektrod, stopniowych poszerzadeł zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych, prowadnic przełykowych, zestawów do opaskowania żylaków przełyku i innego sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, w tym osprzętu do: pulsoksymetrów, defibrylatorów, urządzenia do uśmierzania bólu polisomnografu, spirometru, respiratora
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Tarnów
  Dostawy: akcesoriów do zabiegów naprawczych, introduktorów z długą koszulką do wprowadzania elektrod, stopniowych poszerzadeł zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych, prowadnic przełykowych, zestawów do opaskowania żylaków przełyku i innego sprzętu medycznego jedno- i wielorazowego użytku, w tym osprzętu do: pulsoksymetrów, defibrylatorów, urządzenia do uśmierzania bólu polisomnografu, spirometru, respiratora. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 13 Pakietów. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach nr 1-13 określa Formularz Cenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie Pakietu Nr 5 poz.1-3, Pakietu Nr 8 poz.3, Pakietu Nr 10 poz.2 i 3 - o parametrach technicznych i użytkowych zgodnych z parametrami asortymentu wskazanego w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 3. Dostawa kardiowerterów
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 4. Przetarg nieograniczony na dostawę koszulek naczyniowych oraz elektrod elektrofizjologicznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku, Białystok
 5. Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku szczegółowo opisanego w załączniku nr 2 do SIWZ (formularz asortymentowo-cenowy).

 6. dostawy sukcesywne odczynników, testów dla Pracowni Genetyki Klinicznej na zabezpieczenie badań komercyjnych i potrzeb szpitala
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 7. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg i wykonania drogi dla rowerów z podziałem na części
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa - Zarząd Dróg Miejskich, Warszawa
  Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy dróg i wykonania drogi dla rowerów z podziałem na części
 8. Dostawa sprzętu jednorazowego dla pracowni hemodynamiki i angiologii II
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
  Zad. nr 1 – Stenty wieńcowe pokrywane lekiem o działaniu antyproliferacyjnym-1 poz. asort. w ilości 150 szt.; Zad. nr 2 – Urządzenie do ucisku tętnicy promieniowej - 1 poz. asort. w ilości 200 szt.; Zad. nr 3 – Cewniki do odsysania skrzepli z tętnic wieńcowych – o dużym świetle wewnętrznym - 1 poz. asort. w ilości 25 szt.; Zad. nr 4 – Cewniki balonowe - 1 poz. asort. w ilości 200 szt.; Zad. nr 5 – Cewniki prowadzące 5F, 6F, 7F, 8F pokryte częściowo substancją hydrofilną - 1 poz. asort. w ilości 150 szt.; Zad. nr 6 – Koszulka rozrywalna do wprowadzania elektrod - 1 poz. asort. w ilości 200 szt.; Zad. nr 7 – Zestawy do kaniulacji t. promieniowej - 1 poz. asort. w ilości 250 szt.; Zad. nr 8 – Elektrody endokawitarne- 1 poz. asort. w ilości 50 szt.; Zad. nr 9 – Elektrody do zewnętrznej defibrylacji serca dla dorosłych – 1 poz. asort. w ilości 50 szt.; Zad. nr 10 – Zestawy do usuwania ciał obcych z naczyń – 1 poz. asort. w ilości 5 szt.; Zad. nr 11 – Stentgrafty – 1 poz. asort. w ilości 10 szt.; Zad. nr 12 – Cewniki balonowe do doprężania stentów – 1 poz. asort. w ilości 100 szt.; Zad. nr 13 – Strzykawka z manometrem - 1 poz. asort. w ilości 100 szt.; Zad. nr 14 – Akcesoria do implantacji stymulatorów – 2 poz. asort. w różnych ilościach; Zad. nr 15 - Zestaw do pomiaru ciśnienia – 1 poz. asort. w ilości 250 szt.; Zad. nr 16 – Elektrody, dreny – 4 poz. asort. w różnych ilościach.
 9. Pakiety kryminalistyczne
  Zamawiający: Komenda Stołeczna Policji, Warszawa
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia (odpowiednio do zadania)
 10. Sukcesywne dostawy elektrod elektrofizjologicznych: diagnostycznych, ablacyjnych oraz stymulatorów resynchronizujących
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu, Kalisz
  Sukcesywne dostawy elektrod elektrofizjologicznych: diagnostycznych, ablacyjnych oraz stymulatorów resynchronizujących. Przedmiot zamówienia składa się z 10 niepodzielnych zadań: zadanie nr 1 Elektroda diagnostyczna 4 biegunowe do badania EP z łącznikiem; zadanie nr 2 Elektroda diagnostyczna, wielobiegunowa, sterowalna do mapowania cieśni trójdzielnej i prawego przedsionka - z łącznikiem; zadanie nr 3 Elektroda diagnostyczna wielobiegunowa do zatoki wieńcowej - z łącznikiem; zadanie nr 4 Elektroda sterowalna do ablacji endokawitarnej metodą RF o zbrojonej końcówce 4 mm z łącznikiem; zadanie nr 5 Elektroda sterowalna do ablacji endokawitarnej metodą RF z końcówką 8 mm o zwiększonej przewodności cieplnej z łącznikiem do ablatora; zadanie nr 6 Elektroda sterowalna do ablacji endokawitarnej metodą RF z końcówką chłodzoną roztworem soli fizjologicznej z łącznikiem do elektrody ablacyjnej oraz drenami do pompy chłodzącej cewniki ablacyjne; zadanie nr 7 Elektroda diagnostyczna wielobiegunowa, sterowalna do zatoki wieńcowej - z łącznikiem; zadanie nr 8 Koszulka stabilizująca do prawego przedsionka; zadanie nr 9 Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P z elektrodą czteropolową; zadanie nr 10 Zestaw do implantacji stymulatora do stałej stymulacji serca z funkcją resynchronizacji CTR-P
 11. „Sukcesywne dostawy różnych artykułów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na 19 pakietów dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi”
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi, Łódź
  3.2. Przedmiotem zamówienia są: „Sukcesywne dostawy różnych artykułów medycznych jednorazowego użytku z podziałem na 19 pakietów” wyszczególnione w poniższej tabeli:

  Pakiet nr Opis przedmiotu zamówienia
  I Przedłużacz do pompy j.u.
  II Podkłady wielowarstwowe jednorazowego użytku
  III Kaniule pediatryczne typu Neoflon
  IV Materiały jednorazowe używane do aparatu Infant Flow do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków techniką nCPAP i SiPAP
  V Łączniki do infuzji
  VI Cewniki do podawania tlenu
  VII Staplery, ładunki do staplerów
  VIII Instrument typu endo – bag, klipsy naczyniowe
  IX Sprzęt anestezjologiczny
  X Strzykawki trzyczęściowe jednorazowego użytku, sterylne
  XI Strzykawki trzyczęściowe jednorazowego użytku, sterylne
  XII Rurki do tchawicy, metalowe
  XIII Zestawy do szynowania moczowodów, sterylne
  XIV Zestawy do szynowania moczowodów, sterylne
  XV Zestawy do cystotomii, sterylne
  XVI Zestawy do drenażu przezskórnego, przedłużacze, zestawy do nefrostomii
  XVII Ciśnieniomierz zegarowy
  XVIII Cewnik do długotrwałego drenażu
  XIX Cewniki do embolektomii
  3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z ilościami zawierają załączniki od nr 2-20 do SIWZ zwane również - w dalszej części SIWZ - „Kosztorysem ofertowym – pakiet …”.
 12. Modernizacja energetyczna 9 budynków szpitala.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Lubiążu, Lubiąż
  Modernizacja energetyczna 9 budynków szpitala (wymiana okien, docieplenie stropów, modernizacja sieci C.O. i C.W.U.) zakres 30.000-5.225.000 EURO
 13. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
  Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku Nr 1 do SIWZ.
 14. dostawa materiałów kryminalistycznych na potrzeby jednostek Policji woj. pomorskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, Gdańsk
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów kryminalistycznych na potrzeby jednostek Policji woj. Pomorskiego zgodnie z załącznikiem nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e do SIWZ - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów w opakowaniach o mniejszej zawartości ale tylko wówczas, gdy bez naruszenia oryginalnych opakowań fabrycznych łączna ilość towaru (wyrażona wagowo, objętościowo lub w liczbie sztuk) będzie tożsama z wymaganą przez Zamawiającego. - termin przydatności min. 12 miesięcy oraz 24 m-ce zgodnie z załącznikiem 4/a-e/
 15. Dostawa elektrod do czasowej przezżylnej stymulacji serca, koszulek transseptalnych i transseptalnych sterowalnych endo i epikardialnie
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Toruń
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa : Zadanie Nr 1 - dostawa elektrod do czasowej przezżylnej stymulacji serca, Zadanie Nr 2 - dostawa koszulek transseptalnych i transseptalnych sterowalnych endo i epikardialnie 1.1. Specyfikację asortymentowo- ilościowo-cenową i standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia określają Załączniki Nr 2/1 i Nr 2/2 do SIWZ, który Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
 16. Zakup i dostawa wyrobów medycznych (stymulatorów, defibrylatorów, elektrod) dla potrzeb Pracowni Elektroterapii Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.
  Zamawiający: Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr Tytusa Chałubińskiego, Radom
  Część 1 –Stymulatory jednojamowe, Część 2 - Stymulatory dwujamowe, Część 3 - Defibrylatory jednojamowe, Część 4 - Defibrylatory dwujamowe, Część 5 - Zestaw elektrod do ablacji klasycznej, Część 6 - Zestaw do ablacji trzepotania przedsionków , Część 7 Elektroda diagnostyczna do badań elektrofizjologicznych serca do mapowania zatoki wieńcowej, Część 8- Koszulki transseptalne i stabilizujące, Część 9 - Igły transseptalne , Część 10 - Dreny do pompy infuzyjnej ,Część 11 - Elektroda diagnostyczna do badań elektrofizjologicznych serca 4 polowa ,Część 12 – Introducery żylne/tętnicze, Część 13 - Rękawy sterylne (na łączniki do elektrod)
 17. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja w Warszawie wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych objętych w/w dokumentacją w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Bokserskiej na odcinku od ul. Gotarda do ul. Bartłomieja wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Bokserska/Gotarda”
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Warszawa
  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przyłącza elektroenergetycznego sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Gotarda/Bokserska. - wykonanie projektu budowlano - wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót, projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy przyłącza, uzyskanie protokołu z narady koordynacji ZUD wraz z załącznikiem mapowym, wypisów z rejestru gruntów - uzyskanie wymaganych opinii decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień z właścicielami gruntów lub innymi osobami wydanych na Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. - uzyskanie aktów notarialnych ustanawiających ograniczone prawa użytkownika na rzecz Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. - dołączenie dodatkowego rysunku z przebiegiem sieci elektroenergetycznej z oznaczeniem rodzaju nawierzchni - dołączenie wersji elektronicznej opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie i formatach zgodnych z wymogami Innogy Stoen Operator Sp. z o.o.
 18. Dostawa pakietów kryminalistycznych.
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Bydgoszcz
  Dostawa pakietów kryminalistycznych. Zadanie nr 1: dostaw 2.500 szt. pakietów kryminalistycznych do pobierania krwi na zawartość alkoholu, zwanych PAKIETAMI DO KRWI; zadanie nr 2: dostawa 2.500 szt. pakietów kryminalistycznych do pobierania wymazów z jamy ustnej, zwanych PAKIETAMI DNA; zadanie nr 3: dostawa 80 szt. pakietów do zabezpieczenia śladów przestępstw popełnionych na tle seksualnym.
 19. Dostawa stymulatorów i elektrod endokawitarnych
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 20. dostawy komisowe stymulatorów serca do SP ZOZ Siedlce
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Siedlce
  Przedmiotem zamówienia są dostawy komisowe stymulatorów serca do SP ZOZ Siedlce.
 21. Dostawa sprzętu anestezjologicznego dla potrzeb sali operacyjnej, sali intensywnej terapii sali pooperacyjnej Oddziału Kardiochirurgii WSM im. J. Strusia w Poznaniu
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym SP ZOZ, Poznań
 22. wymiana okien i wykonanie prac remontowych wewnątrz budynku; modernizacja ogrodzenia-muru na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Cysterek 5 w Owińskach
  Zamawiający: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Poznań
 23. DOSTAWA OSPRZĘTU DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH
  Zamawiający: Miejski Szpital Zespolony, Olsztyn
 24. Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków: V LO przy ul. Deotymy i Domu Pomocy Społecznej Leśna Oaza przy ul.Leśnej.
  Zamawiający: Miasto Słupsk, Słupsk
 25. Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Zakładu Radiologii
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony, Leszno
 26. Dostawa materiałów do zabiegów ablacji z podziałem na 7 zadań
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Puławy
 27. Dostawy artykułów medycznych do ablacji i elektrofizjologii dla potrzeb Oddziału Kardiologii Inwazyjnej
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
 28. Sukcesywne dostawy jednorazowego sprzętu medycznego.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, Płońsk
 29. Zakup wraz z dostawą stymulatorów, elektrod oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Oddziału Kardiologicznego z Ośrodkiem Implantacji Stymulatorów Serca
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krosno
 30. zakup wraz z dostawą tuszy, tonerów, foli kopiujących oraz bębnów do drukarek - 2 pakiety
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 31. Przetarg nieograniczony na dostawę elektrod endokawitarnych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku, Białystok
 32. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych i biurowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań
 33. Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów wewnątrznaczyniowych i zabiegów hybrydowych.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu, Przemyśl
 34. Dostawa cewników i zestawów do elektrofizjologii, linii krwi, filtrów do nerek dla SPWSZ w Szczecinie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, Szczecin
 35. Dostawa strzykawek oraz drobnego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Lublin
 36. Dostawa sprzętu medycznego, specjalistycznego - sterylnego, jednorazowego użytku dla apteki w SPZOZ w Szamotułach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Szamotuły
 37. DOSTAWY STYMULATORÓW SERCA
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Gniezno
 38. Dostawa materiałów anestezjologicznych (DFZP-LS-271-46/2016)
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
 39. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO ZABIEGÓW KARDIOCHIRURGICZNYCH oraz ANGIOGRAFICZNYCH 9 ZAD
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
 40. dostawy sukcesywne materiałów jednorazowego użytku dla Pracowni Genetycznej w ramach zadania zleconego z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa polegającego na wykonywaniu badań cytogenetycznych (badanie identyfikacji DNA) żołnierzom zawodowym pozostającym w służbie czynnej przed ich wyjazdem do pełnienia służby poza granicami państwa
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 41. Dostawy wyrobów medycznych ujętych w 15 zadaniach asortymentowych dla zaopatrzenia Szpitala Powiatowego w Limanowej
  Zamawiający: Szpital Powiatowy Limanowa, Limanowa
 42. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy: 25/ZPN/16
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
 43. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 44. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział w Siedlcach
  Zamawiający: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Warszawa
 45. Wymiana stolarki okiennej w miejskich placówkach oświatowych oraz w budynkach Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.
  Zamawiający: Gmina Świętochłowice reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, Świętochłowice
 46. DOSTAWA UZUPEŁNIAJĄCA ELEKTROD I INNEGO SPRZĘTU DO ELEKTROTERAPII.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 4, Lublin
 47. Dostawa elektrod do stymulacji serca
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 48. Dostawa wyrobów medycznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego w Sandomierzu, Sandomierz
 49. Dostawa sprzętu kardiologicznego (ablacja) oraz sprzętu do systemu elektroanatomicznego CARTO XP
  Zamawiający: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa
 50. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, znak sprawy: ZP/08/2016
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
 51. sukcesywne dostawy odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Olsztyn
 52. Zakup dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii oraz Pracowni Radiologii Zabiegowej -7 pakietów
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 53. Dostawy stopniowych poszerzadeł zwężeń dróg żółciowych i trzustkowych, prowadnic przełykowych, zestawów do opaskowania żylaków przełyku, przedłużaczy do pomp infuzyjnych, termometrów lekarskich, czujników do pulsoksymetrów, żelu do EEG, elektrod endokawitarnych, wielofunkcyjnych oraz elektrod do defibrylatorów, akcesoriów do respiratora dla wcześniaków i dzieci Fabian THERAPY EVOLUTION oraz do respiratora dla noworodków i dzieci FABIAN+NCPAP
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika, Tarnów
 54. Dostawa materiałów medycznych.
  Zamawiający: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, Warszawa
 55. WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKACH NR 2,7 i 8
  Zamawiający: 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny ZOZ, Kraków
 56. Dostawa sprzętu diagnostycznego dla Pracowni Elektrofizjologii
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Zamość
 57. Częściowa wymiana okien drewnianych wraz z robotami towarzyszącymi w Budynku Głównym Akademii Morskiej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2
  Zamawiający: Akademia Morska w Szczecinie, Szczecin
 58. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wyroby medyczne kardiologii interwencyjnej. Lek onkologiczny - CETUKSYMAB. Programy terapeutyczne. Umowa - 3 miesiące..
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 59. Dostawa podłoży w probówkach gotowych do użycia
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie, Warszawa
 60. SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU DO ZABIEGÓW UROLOGICZNYCH ORAZ PRZYRZĄDÓW DO PRZETACZANIA PŁYNÓW INFUZYJNYCH I KRWI
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o., Wejherowo
 61. Dostawa elektrody do czasowej stymulacji serca
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 62. Dostawa pakietów kryminalistycznych
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno
 63. SUKCESYWNE DOSTAWY JEDNORAZOWYCH STYMULATORÓW SERCA DWUJAMOWYCH Z ELEKTRODĄ, KARDIOWERTERÓW - DEFIBRYLATORÓW JEDNOJAMOWYCH Z ELEKTRODĄ, KARDIOWERTERÓW - DEFIBRYLATORÓW DWUJAMOWYCH Z ELEKTRODĄ, INTRODUCERÓW
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy Sp. z o.o., Wejherowo
 64. Renowację stolarki okiennej oraz malowania pomieszczeń w Oddziale Okręgowym NBP Łodzi
  Zamawiający: Narodowy Bank Polski - Departament Koordynacji i Realizacji Zakupów, Warszawa
 65. Sukcesywne dostawy odczynników i materiałów niezbędnych do prowadzenia badań dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Szczecinie oraz jednostek Policji
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji, Szczecin
 66. Dostawa pakietów DNA oraz pakietów kryminalistycznych do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
 67. Przetarg nieograniczony na dostawę stymulatorów - znak sprawy FDZP.226.05.2016.
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Ostrów Wielkopolski
 68. Wymiana stolarki okiennej w piwnicy na drewniane potrójnieszklone: 10 szt./9,6m2 o wsp. U=0,9W/m2K
  Zamawiający: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie im. Bohaterskiej Załogi ORP "Orzeł", Wejherowo
 69. Dostawy sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku.
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital im. dr Alfreda Sokołowskiego, Wałbrzych
 70. Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego, Poznań
 71. Sukcesywna dostawa specjalistycznego sprzętu (zestawy jednorazowe do zabiegów, specjalistyczny sprzęt położniczy jednorazowego użytku, akcesoria do aparatów KTG, elektrody do kardiostymulatora ) na potrzeby Działu Położniczo - Ginekologicznego i Działu Kardiologii Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli, Nowa Sól
 72. Dostawa cewników endokawitarnych do czasowej stymulacji serca, zestawów do kaniulacji i naklucia osierdzia.
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera, Toruń
 73. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU - dogrywka (2) USK/DZP/PN-171/2015
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 74. PZOZ.DZP.PN.280.3-22/2015 STYMULATORY 1
  Zamawiający: Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrków Trybunalski
 75. DOSTAWA NARZĘDZI I AKCESORIÓW ENDOSKOPOWYCH
  Zamawiający: Miejski Szpital Zespolony, Olsztyn
 76. Dostawa stymulatorów serca. Znak postępowania: DA-ZP-252-80/15
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego, Białystok
 77. Dostawa elektrod oraz papieru do aparatów EKG, EEG, KTG i USG dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-63/2015
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 78. Dostawa elektrod diagnostycznych
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 79. Dostawa pakietów kryminalistycznych do zabezpieczania śladów przestępstw na tle seksualnym
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
 80. Dostawa zastawek, protez, pierścieni i elektrod dla Oddziału Kardiochirurgii
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II, Zamość
 81. dostawa pakietów kryminalistycznych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Łódź
 82. Przebudowę budynku dydaktycznego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z wewnętrznymi instalacjami: wody, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej, co., elektrycznymi, na działce nr 13/4 obr. 5-02-07 przy ul.Długiej 44/50 w Warszawie - Wymiana stolarki okiennej
  Zamawiający: Uniwersytet Warszawski, Warszawa
 83. Wymiana okien w budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  Zamawiający: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław
 84. Dostawa pakietów DNA dla garnizonu dolnośląskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
 85. Zakup i dostawy wyrobów medycznych
  Zamawiający: Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, Rzeszów
 86. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwanego dalej zamówieniem, na sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednokrotnego użytku (drenów, cewników, sond, kateterów, zestawów do drenażu, wkładów do ssaków, masek, czepków, elektrod, ostrzy do skalpela, worków na mocz, wzierników, rurek intubacyjnych, termometrów, nebulizatorów, itp.) worków na zwłoki, myjek, ustników do gazu entonox, klipsów naczyniowych do laparoskopii, szyn palcowych Zimmera oraz worków do żywienia pozajelitowego typu Nutrimix
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Zielona Góra
 87. Dostawa materiałów i odczynników dla pracowni biologii Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Krakowie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Kraków
 88. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Łukasińskiego 6, 10 i 16 we Wrocławiu. ZZK-WP/3400/135/15
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
 89. : Dostawa kardiostymulatorów z elektrodami, kardiodefibrylatorów z elektrodami, introducerów , mandryn i śrubokrętów dla Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Tarnobrzeg
 90. Dostawa pakietów kryminalistycznych, wymazówek i torebek do zabezpieczania śladów biologicznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Lublin
 91. Dostawa osprzętu do posiadanych przez szpital urządzeń - resektoskopów, ureterorenoskopów, aparatów do znieczuleń i innych
  Zamawiający: Miejski Szpital Zespolony, Olsztyn
 92. modernizacja stolarki okiennej na I piętrze w salach 102, 103 i 104 w skrzydle południowym zamku wraz z elementami w budynku głównym Centrum Kultury Zamek w Poznaniu
  Zamawiający: Centrum Kultury "Zamek", Poznań
 93. Wymiana stolarki okiennej w budynku użytkowym przy ul. Ruskiej 46A we Wrocławiu (na elewacjach oznaczonych jako B1, B2 i C).
  Zamawiający: Zarząd Zasobu Komunalnego, Wrocław
 94. ZM 24/230/2015 - dostawa materiałów do wykonywania ablacji.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Puławy
 95. DOSTAWY STYMULATORÓW SERCA
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Gniezno
 96. Wybór Wykonawcy zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynku Wydziału Geodezji i Kartografii w Legnicy ul. Kościuszki 38 - dostawa i montaż okien drewnianych i drzwi wejściowych aluminiowych. - I etap.
  Zamawiający: Prezydent Miasta Legnicy, Legnica
 97. zakup (dostawa) wyrobów medycznych jednorazowego użytku -6 pakietów
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 98. Dostawy materiałów i odczynników do ujawniania, utrwalania i badania śladów kryminalistycznych
  Zamawiający: Skarb Państwa - Komendant Stołeczny Policji, Warszawa
 99. Dostawa pakietów kryminalistycznych
  Zamawiający: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Szczytno
 100. Termomodernizacja budynku przy ul. Słowiańskiej 13 w zakresie instalacji i wymiany stolarki okiennej - parter
  Zamawiający: Powiat Głogowski, Głogów
 101. Dostawa pakietów kryminalistycznych oraz patyczków do pobierania wyskrobin spod paznokci dla jednostek Policji woj. małopolskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Kraków