Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Krzysztof Jerzy

w KRS

Krzysztof Jerzy Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Jerzy
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1962 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Piwniczna-zdrój (Małopolskie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Moskała Jan, Moskała Sławomir, Tomaszewska Anna, Tomaszewski Janusz Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Tom - Oil K.tomaszewski A.tomaszewska Sp. J., Piwniczna-zdrój − KRS 0000268229

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. dostawa oleju opałowego
  Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju, Piwniczna Zdrój
  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
  2. Opis przedmiotu zamówienia:
  Dostawa oleju opałowego do kotłowni przy ul. Krakowskiej 26 i Ogrodowej 2 w Piwnicznej-Zdroju w ilości 30 000 dm3/ rok o parametrach:
  - gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż 860 kg/m3, wartość opałowa minimum 42,6 MJ/kg, zawartość siarki max 0,2%, barwa czerwona
  W zależności od potrzeb faktycznych, ilość oleju opałowego może zostać zmniejszona bez konieczności zmiany umowy.
  Termin realizacji do 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego.
  Dostawy będą realizowane w litrach rzeczywistych bez przeliczania ilości oleju do temp. +15oC
  Jako bazę cenową przyjmuje się wskazane na stronie internetowej www.orlen cenę producenta z dnia złożenia zamówienia.
  Zmiana ceny wskazanej w ofercie może nastapić wyłącznie na wskutek zmiany cen producenta oleju zgodnie z wysokością zmiany.
  Kody Wspólnego Słownika Zamówień: kod CPV 09135100-5 Olej opałowy
 2. Sprzedaż etyliny i oleju napędowego dla pojazdów MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju
  Zamawiający: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piwnicznej-Zdroju, Piwniczna Zdrój
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw: etyliny Pb-95 zgodna z aktualną normą PN-EN 228 w ilości 1500 dm3 , oraz oleju napędowego zgodny z aktualną normą PN-EN 590 w ilości 38300 dm3 dla pojazdów MZGKiM w Piwnicznej-Zdroju.
  Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone
  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań
  jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441)
  2.2 Tankowania obywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb Zamawiającego.
  2.3 Wykonawca Zapewni możliwość tankowania paliwa bezpośrednio do pojazdów, lub sporadycznie do kanistrów, z dystrybutora Wykonawcy, przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 10 km do siedziby Zamawiającego (liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 14 000 kg) , tj. 33-350 Piwniczna-Zdrój Krakowska 26
  2.4 Rozliczenie pobranego paliwa odbywać się będzie na podstawie faktur wystawianych dwa razy w ciągu miesiąca która musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto za 1 l paliwa z uwzględnieniem upustu, markę i Nr rej pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej. Zamawiający dostarczy pisemny wykaz jednostek transportowych i sprzętowych oraz osób uprawnionych do tankowania, a w przypadku zmian będzie je uaktualniał.
  2.5 Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone normami jakości i musi być dopuszczony do obrotu Oferent udziela gwarancji na jakość sprzedawanego paliwa
  2.6 Zamawiający, zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ogólnej ilości i wartości dostaw maksymalnie o 30% łącznej ilości określonej w pkt. 2.1. Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia.
  3. Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień
  kod CPV
  Benzyna bezołowiowa - CPV - 09132100-4
  Olej napędowy - CPV - 09134100-8
 3. Dostawa paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój.
  Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój, Piwniczna-Zdrój
  2.1 Przedmiotem zamówienia jest bezgotówkowy zakup paliw: etyliny Pb-95 zgodna z aktualną normą PN-EN 228 w ilości 1800 litrów, oraz oleju napędowego zgodny z aktualną normą PN-EN 590 w ilości 15 000 litrów., dla potrzeb jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Piwniczna Zdrój.
  Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone
  w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań
  jakościowych dla paliw ciekłych (Dz.U. z 2008 r. Nr 221, poz. 1441)
  2.2 Tankowania obywać się będą na podstawie rzeczywistego zużycia i bieżących potrzeb Zamawiającego.
  2.3 Wykonawca Zapewni możliwość tankowania paliwa bezpośrednio do pojazdów, lub sporadycznie do kanistrów, z dystrybutora Wykonawcy, przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 10 km do siedziby Zamawiającego (liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 14 000 kg) , tj. 33-350 Piwniczna-Zdrój Rynak 20
  2.4 Rozliczenie pobranego paliwa odbywać się będzie na podstawie faktur wystawianych dwa razy w ciągu miesiąca która musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto za 1 l paliwa z uwzględnieniem upustu, markę i Nr rej pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej. Zamawiający dostarczy pisemny wykaz jednostek transportowych i sprzętowych oraz osób uprawnionych do tankowania, a w przypadku zmian będzie je uaktualniał.
  2.5 Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi określone normami jakości i musi być dopuszczony do obrotu Oferent udziela gwarancji na jakość sprzedawanego paliwa
  2.6 Zamawiający, zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ogólnej ilości i wartości dostaw maksymalnie o 30% łącznej ilości określonej w pkt. 2.1. Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwały żadne roszczenia.
  3. Nazwy / kody określone dla przedmiotu zamówienia we Wspólnym Słowniku Zamówień
  kod CPV
  Benzyna bezołowiowa - CPV - 09132100-4
  Olej napędowy - CPV - 09134100-8

Inne osoby dla Tomaszewski Krzysztof Jerzy (103 osoby):