Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Krzysztof Władysław

w KRS

Krzysztof Władysław Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Władysław
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 68 lat
Miejscowości:Czosnów (Mazowieckie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Abramczyk Andrzej, Bojanowska Jadwiga, Burzyński Eugeniusz Marian, Burzyński Ryszard Leonard, Filipiak Tadeusz Marian, Frączek Janusz Jerzy, Franiewski Eugeniusz, Góral Krzysztof Eugeniusz, Kazimierska Bożena Jadwiga, Kazimierski Stanisław, Kiełczewski Grzegorz Bogdan, Kropielnicka Halina Elżbieta, Kuliś Józef, Lipiński Jan, Mamaj Jan, Michaluk Jan Franciszek, Miedziński Jan Andrzej, Mikulski Roman, Nowicki Jan Krzysztof, Nowosielska Celina, Rzemek Zdzisław Apoloniusz, Skrzypczyński Józef Cezary, Szczepański Włodzimierz, Turkowski Janusz, Zajączkowska Genowefa, Zajączkowski Jan Tadeusz, Zieliński Henryk, Zielski Marek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Połeć Ryszard Tomasz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Abramczyk Andrzej, Bojanowska Jadwiga, Burzyński Eugeniusz Marian, Burzyński Ryszard Leonard, Filipiak Tadeusz Marian, Frączek Janusz Jerzy, Franiewski Eugeniusz, Góral Krzysztof Eugeniusz, Kazimierska Bożena Jadwiga, Kazimierski Stanisław, Kiełczewski Grzegorz Bogdan, Kropielnicka Halina Elżbieta, Kuliś Józef, Lipiński Jan, Mamaj Jan, Michaluk Jan Franciszek, Miedziński Jan Andrzej, Mikulski Roman, Nowicki Jan Krzysztof, Nowosielska Celina, Rzemek Zdzisław Apoloniusz, Skrzypczyński Józef Cezary, Szczepański Włodzimierz, Turkowski Janusz, Zajączkowska Genowefa, Zajączkowski Jan Tadeusz, Zieliński Henryk, Zielski Marek

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Połeć Ryszard Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Czosnowie, Czosnów − KRS 0000152149
 2. Mazowiecki Bank Spółdzielczy W Łomiankach, Łomianki − KRS 0000126714
 3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Czosnowie, Czosnów − KRS 0000173418
 4. Spółdzielnia Owocarsko-warzywnicza Zakroczym W Nowym Dworze Mazowieckim, Nowy Dwór Maz. − KRS 0000054034
 5. Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Czosnów Wspólnota, Czosnów − KRS 0000226183
 6. Stowarzyszenie Razem Dla Wsi, Goławin − KRS 0000352688
 7. Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Warszawa − KRS 0000210736
 8. Związek Rewizyjny Spółdzielni Kółek Rolniczych, Czosnów − KRS 0000192588

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Przedsiębiorstwo Obsługi Handlu Zagranicznego Celimpex Sp. Z O.O., Nowy Dwór Mazowiecki − KRS 0000087839

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. : Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sezonie zimowym 2013/2014.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów Mazowiecki
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości około 160 km położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego w sezonie zimowym 2013/2014. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy następujące rejony: 1) Rejon I (Część 1 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 17 odcinkami dróg o łącznej długości 67 590 mb położony na terenie: 1. gminy Kampinos, 2. gminy Błonie bez północno - wschodniej części, na północ od drogi krajowej nr 2 i na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579, 3. zachodniej części gminy Leszno, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 579 2) Rejon II (Część 2 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 8 odcinkami dróg o łącznej długości 36 665 mb położony na terenie: 1. wschodniej części gminy Leszno, na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579 , 2. północno -zachodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na północ od drogi krajowej nr 2 i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718, 3. zachodniej części gminy Stare Babice, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718. 3) Rejon III (Część 3 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 14 odcinkami dróg o łącznej długości 55 955 mb (w tym 500 mb drogi dwujezdniowej) położony na terenie: 1. gminy Łomianki, 2. gminy Izabelin, 3. wschodniej części gminy Stare Babice, na wschód od drogi woj. nr 718 4. wschodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na wschód od drogi woj. nr 718. Obejmuje wiadukt nad porami PKP w m. Jawczyce długości około 830mb. 2. Każdy rejon stanowi oddzielną część zamówienia odpowiednio Rejon I - Część 1, Rejon II - Część 2, Rejon III - Część 3 Zakres prac w ramach zimowego utrzymania obejmuje: a. odśnieżanie drogi na całej szerokości wraz z zatokami autobusowymi. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu z wiaduktu na tory kolejowe dotyczy Rejonu III (część 3) b. zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych mieszanką soli z piaskiem (50 % soli i 50 % piasku/200 kg soli i 200 kg piasku na 1 km drogi) rozsypywanej na 0, 8 - 0,9 szerokości jezdni, c. zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych samą solą (300 kg soli na 1 km drogi) rozsypywaną na 0,8 - 0,9 szerokości jezdni, d. odśnieżanie interwencyjne drogi według potrzeb w miejscach wyznaczonych. e. Usunięcie błota pośniegowego w razie konieczności. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błota pośniegowego usługa ta traktowana będzie jak odśnieżanie f. W przypadku wystąpienia trudnych warunków pogodowych takich jak: ciągłe, intensywne opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne, wykonawca zobowiązany będzie do całodobowego zapewnienia w niezbędnej ilości potencjału kadrowego i technicznego niezbędnego do prawidłowego utrzymania dróg
 2. przebudowa dróg gminnych - nawierzchnie: - z tłucznia kamiennego gr. 5 cm na podbudowie z tłucznia betonowego gr. 8 cm - tłucznia kamiennego gr. 10 cm na istniejącej podbudowie - żwirowe z pospółki gr. 15 cm.
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  1]Nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr 5 cm na podbudowie z tłucznia betonowego 8 cm
  1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
  w gruncie kat. I-IV:
  - Augustówek [ dz. nr. ewid. 71] - 1800 m2
  - Dębina [ dz. nr. ewid. 428 i 464] - 1400 m2
  - Augustówek [dz. nr. ewid. 182] - 600 m2
  - Dobrzyń [dz. nr. ewid. 38 i 41/5] - 600 m2
  - Jesionka [dz. nr. ewid. 97] - 400 m2
  - Kazuń Polski [dz. nr. ewid. 403] - 600 m2
  - Sowia Wola [dz. nr. ewid. 69/9] - 800 m2
  - Sowia Wola Folwarczna [dz. nr. ewid. 148/19 i 149/5] - 720 m2
  - Razem - 6 920 m2
  2. podbudowa z tłucznia betonowego gr. 8 cm - 6 920 m2
  3. nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 5 cm - 6 920 m2
  2]. Nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 10 cm
  1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
  - Palmiry dz. 153/3, 153/1, 152/4 - 3 555 m2
  2. nawierzchnia z tłucznia kamiennego gr. 10 cm - 3 555 m2
  3] Nawierzchnie żwirowe z pospółki gr. 15 cm
  1. Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV:
  - Brzozówka [ dz. nr ewid. 42 i 43] - 2725 m2
  - Sowia Wola [ dz. nr ewid. 82/11] - 1320 m2
  - Cząstków Polski [dz. nr ewid. 160] - 900 m2
  - Czeczotki [dz. nr ewid. 363] - 560 m2
  - Jesionka [dz. nr ewid. 97] - 1800 m2
  - Wrzosówka [ dz. nr ewid. 13] - 600 m2
  Razem - 7905 m2
  2. Nawierzchnia żwirowa z pospółki gr. 15 cm - 7905 m2.
 3. Zimowe utrzymanie dróg Gminnych na terenie Gminy Czosnów.
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  Przedmiotem zamówienia jest: zimowe utrzymanie dróg Gminnych na terenie Gminy Czosnów.

  Odśnieżanie dróg:
  - drogi gminne 94,9 km w VI standardzie odśnieżania
  Odśnieżanie chodników
  - chodniki dróg gminnych 3,9 km
  Zwalczanie gołoledzi na drogach
  - drogi gminne 44,96 km
  Zwalczanie gołoledzi na chodnikach
  - chodnik dróg gminnych 3,9 km
  Odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi dróg Gminnych
  - drogi gminne - 44,96 km
  czas pracy koparki
  - 80 godzin
  Zamawiający zakłada, że dla wykonania w/w zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy należy wykonać:
  a] 10 krotną usługę odśnieżania dróg,
  b] 6 krotną usługę odśnieżania chodników,
  c] 10 krotną usługę zwalczania gołoledzi na drogach mieszanką: 50% soli, 50% piasku.
  d] 5 krotną usługę zwalczania gołoledzi na chodnikach - sól 100%
  e] 15 krotną usługę odśnieżania i zwalczanie gołoledzi na drogach
  f] Czas pracy koparki 80 godzin
 4. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego w sezonie zimowym 2012/2013.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów Mazowiecki
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych o długości około 160 km położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego w sezonie zimowym 2012/2013. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy następujące rejony: 1) Rejon I (Część 1 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 17 odcinkami dróg o łącznej długości 67,590 km położony na terenie: 1. gminy Kampinos, 2. gminy Błonie bez północno - wschodniej części, na północ od drogi krajowej nr 2 i na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579, 3. zachodniej części gminy Leszno, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 579 2) Rejon II (Część 2 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 8 odcinkami dróg o łącznej długości 36,665 km położony na terenie: 1. wschodniej części gminy Leszno, na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579 , 2. północno -zachodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na północ od drogi krajowej nr 2 i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718, 3. zachodniej części gminy Stare Babice, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718. 3) Rejon III (Część 3 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 14 odcinkami dróg o łącznej długości 55,455 km położony na terenie: 1. gminy Łomianki, 2. gminy Izabelin, 3. wschodniej części gminy Stare Babice, na wschód od drogi woj. nr 718 4. wschodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na wschód od drogi woj. nr 718. Obejmuje wiadukt nad porami PKP w m. Jawczyce długości około 830mb. 2. Każdy rejon stanowi oddzielną część zamówienia odpowiednio Rejon I - Część 1, Rejon II - Część 2, Rejon III - Część 3 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne rejony - części zamówienia określa wykaz dróg powiatowych - załącznik nr 4, 5 i 6 oraz mapa dróg powiatowych - załącznik nr 1, 2 i 3 do zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego stanowiących załączniki do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zakres prac w ramach zimowego utrzymania obejmuje: a. odśnieżanie drogi na całej szerokości wraz z zatokami autobusowymi. Niedopuszczalne jest zsypywanie śniegu z wiaduktu na tory kolejowe dotyczy Rejonu III (część 3) b. zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych mieszanką soli z piaskiem (50 % soli i 50 % piasku/200 kg soli i 200 kg piasku na 1 km drogi) rozsypywanej na 0, 8 - 0,9 szerokości jezdni, c. zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych samą solą (300 kg soli na 1 km drogi) rozsypywaną na 0,8 - 0,9 szerokości jezdni, d. odśnieżanie interwencyjne drogi według potrzeb w miejscach wyznaczonych. e. Usunięcie błota pośniegowego w razie konieczności. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błota pośniegowego usługa ta traktowana będzie jak odśnieżanie f. W przypadku wystąpienia trudnych warunków pogodowych takich jak: ciągłe, intensywne opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne, wykonawca zobowiązany będzie do całodobowego zapewnienia w niezbędnej ilości potencjału kadrowego i technicznego niezbędnego do prawidłowego utrzymania dróg. 4.Prace związane z zimowym utrzymanie muszą być wykonane zgodnie z zaleceniami upoważnionego przedstawiciela ZDP oraz obowiązującymi zasadami wykonywania prac określonych w Ogólnych Specyfikacji Technicznych opracowanych na zlecenie GDDP w Warszawie, a w szczególności D-10.10.01 b Odśnieżanie dróg i D-10.10.01 c Zwalczanie śliskości zimowej na drogach
 5. Przebudowa dróg gminnych - nawierzchnie z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnie żwirowe (z pospółki).
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  Zakres robót obejmuje wykonanie: 1] Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV: - Kaliszki [ dz. nr. ewid. 130/2] - 4600 m2 - Cząstków Polski [ dz. nr. ewid. 373] - 725 m2 - Sowia Wola [dz. nr. ewid. 68/6, 69/9] - 1800 m2 - Wrzosówka [dz. nr. ewid.1/4, 2/12] - 540 m2 m2 - Augustówek [dz. nr. ewid. 85] - 400 m2 - Cybulice [dz. nr. ewid. 44] - 480 m2 - Janów Mikołajówka [dz. nr. ewid. 52/2] - 520 m2 - Kazuń Nowy PAN [dz. nr. ewid. 238/9] - 320 m2 Razem - 9385 m2 2] Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia grubości po zagęszczeniu 10 cm - 9385 m2. Drogi żwirowe z pospółki grubości 15 cm na istniejącej podbudowie. 3] Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV: - Brzozówka =[ dz. nr. ewid. 51] - 2700 m2 - Sowia Wola [ dz. nr. ewid. 82/11] - 1320 m2 - Wrzosówka [ dz. nr. ewod.146/1 ] - 1200 m2 - Augustówek [dz. nr. ewid. 81/4] - 600 m2 - Kiścinne [ dz. nr. ewid. 5] - 540 m2 - Aleksandrów [dz. nr. ewid.52/1, 51/1] - 776 m2 Razem - 7136 m2 4] Nawierzchnia żwirowa [ z pospółki] - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm - 7136 m2..
 6. Zimowe utrzymanie dróg Gminnych i Powiatowych na terenie Gminy Czosnów.
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  Odśnieżanie dróg:
  - drogi powiatowe 29,77 km, w tym 20,36 km w IV standardzie odśnieżania i 9,41
  km w VI standardzie odśnieżania
  - drogi gminne 94,9 km w VI standardzie odśnieżania
  Odśnieżanie chodników
  - chodniki dróg powiatowych 9,6 km
  - chodniki dróg gminnych 3,9 km
  Zwalczanie gołoledzi na drogach
  - drogi powiatowe 16,25 km
  - drogi gminne 44,96 km
  Zwalczanie gołoledzi na chodnikach
  - chodniki dróg powiatowych 9,6 km
  - chodnik dróg gminnych 3,9 km
  odśnieżanie parkingów i przystanków
  -400m2
  Razem odśnieżanie dróg 124,67 km
  Razem odśnieżanie chodników 13,5 km
  Razem zwalczanie gołoledzi na drogach 61,21 km
  Razem zwalczanie gołoledzi na chodnikach 13,5 km
  Razem odśnieżanie parkingów 400 m2
  Zamawiający zakłada, że dla wykonania w/w zakresu rzeczowego w okresie trwania umowy należy wykonać:
  a] 24 krotną usługę odśnieżania dróg,
  b] 12 krotną usługę odśnieżania chodników,
  c] 10 krotną usługę zwalczania gołoledzi na drogach mieszanką: 30% soli, 70% piasku.
  d] 12 krotną usługę zwalczania gołoledzi na chodnikach - sól 100%
  e] 10 krotną usługę odśnieżania chodników, przystanków PKS
 7. Przebudowa dróg gminnych - nawierzchnie z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnie żwirowe (z pospółki).
  Zamawiający: Gmina Czosnów, Czosnów
  Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa dróg gminnych - nawierzchnie z tłucznia kamiennego oraz nawierzchnie żwirowe (z pospółki).

  Drogi z tłucznia kamiennego grubości 10 cm na istniejącej podbudowie
  1] Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV:
  - Dąbrówka - 260 m2
  - Dębina, ul. Jeziorna - 248 m2
  - Sowia Wola, ul. Wspólna - 200 m2
  - Pieńków - 120 m2
  - Małocice, ul. Jasna - 500 m2
  - Kazuń Bielany, ul. Modrzewiowa - 660 m2
  - Cebulice Duże, ul. Polna - 860 m2
  - Cząstków Mazowiecki, dr. 408 - 500 m2
  - Pieńków, dr. 149 - 1000 m2
  - Palmiry, ul. Miła, Dzikiej Róży, Jaśminowa - 1000 m2
  - Łomna, ul. Starej Baśni - 540 m2
  - Czeczotki, ul. Zorzy Polarnej - 320 m2
  Razem - 6208 m2
  2] Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia grubości po zagęszczeniu
  10 cm - 6208 m2.
  Drogi Żwirowe z pospółki grubości 15 cm na istniejącej podbudowie.
  3] Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV:
  - Palmiry, ul. Jaśminowa - 860 m2

  4] Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 15 cm - 860 m2.
 8. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego w sezonie zimowym 2009/2010.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, Ożarów Mazowiecki
  1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych o łącznej długości 161 935 mb położonych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego w sezonie zimowym 2009/20010. Przedmiot zamówienia podzielono na trzy następujące rejony: 1) Rejon I (Część 1 zamówienia) 1. Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 17 odcinkami dróg o łącznej długości 67 671 mb. położony na terenie: 2. gminy Kampinos, 3. gminy Błonie bez północno - wschodniej części, na północ od drogi krajowej nr 2 i na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579, 4. zachodniej części gminy Leszno, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 579 2) Rejon II (Część 2 zamówienia) Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 8 odcinkami dróg o łącznej długości 36 576 mb. położony na terenie: 1. wschodniej części gminy Leszno, na wschód od drogi wojewódzkiej nr 579 , 2. północno -zachodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na północ od drogi krajowej nr 2 i na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718, 3. zachodniej części gminy Stare Babice, na zachód od drogi wojewódzkiej nr 718. 3) Rejon III (Część 3 zamówienia) 1. Obejmuje obszar Powiatu Warszawskiego Zachodniego z 15 odcinkami dróg o łącznej długości 57 688 mb. położony na terenie: 2. gminy Łomianki, 3. gminy Izabelin, 4. wschodniej części gminy Stare Babice, na wschód od drogi woj. nr 718 5. wschodniej części gminy Ożarów Mazowiecki, na wschód od drogi woj. nr 718 2. Każdy rejon stanowi oddzielną część zamówienia odpowiednio Rejon I - Część 1, Rejon II - Część 2, Rejon III - Część 3 3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia z podziałem na poszczególne rejony - części zamówienia określa wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania na terenie powiatu Warszawskiego Zachodniego stanowiący załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mapa dróg powiatowych na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. a. odśnieżanie drogi na całej szerokości wraz z zatokami autobusowymi, b. zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych mieszanką soli z piaskiem (50 % soli i 50 % piasku/200 kg soli i 200 kg piasku na 1 km drogi) rozsypywanej na 0, 8 - 0,9 szerokości jezdni, c. zwalczanie śliskości w miejscach wyznaczonych samą solą (300 kg soli na 1 km drogi) rozsypywaną na 0,8 - 0,9 szerokości jezdni, d. odśnieżanie interwencyjne drogi według potrzeb w miejscach wyznaczonych. e. Usunięcie błota pośniegowego w razie konieczności. W przypadku wystąpienia konieczności usunięcia błota pośniegowego usługa ta traktowana będzie jak odśnieżanie f. W przypadku wystąpienia trudnych warunków pogodowych takich jak: ciągłe, intensywne opady śniegu, zawieje, zamiecie śnieżne, wykonawca zobowiązany będzie do całodobowego zapewnienia w niezbędnej ilości potencjału kadrowego i technicznego niezbędnego do prawidłowego utrzymania dróg..

Inne osoby dla Tomaszewski Krzysztof Władysław (71 osób):