Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Marek Marian

w KRS

Marek Marian Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Drugie imię:Marian
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 64 lata
Miejscowości:Radom (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Frącek Andrzej Mirosław, Hernik Michał Adam, Kembłowski Krzysztof, Malec Bogusław Roman, Mazur Mirosław Andrzej, Słowak Stefan Michał, Winiarski Sylwester Edmund
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dębowski Janusz Andrzej, Malec Bogusław Roman

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dębowski Janusz Andrzej, Malec Bogusław Roman

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Usług Energetycznych Spe Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000324717
 2. Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Radpec S.A., Radom − KRS 0000050068
 3. Stowarzyszenie Polskich Energetyków Oddział W Radomiu, Radom − KRS 0000042776
 4. Stowarzyszenie Promocji Energetyki, Radom − KRS 0000363774
 5. Zakład Usługowy Ekom Sp. Z O.O., Dęblin − KRS 0000454515

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Energetyka Słoneczna Sp. Z O.O., Dęblin − KRS 0000454292
 2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Dęblin − KRS 0000110247
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Starówka W Radomiu, Radom − KRS 0000193658

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) oraz kontroli instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie w roku 2013
  Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Lubartowie, Lubartów
  Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego prowadzone w oparciu o Regulamin zlecania usług i dostaw obcym wykonawcom w Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie, którego treść dostępna jest dla Wykonawców na stronie internetowej www.smlubartow.pl III. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowej kontroli przewodów kominowych (wentylacyjnych, spalinowych i dymowych) oraz kontroli instalacji i urządzeń gazowych w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubartowie w roku 2013. Zakres przedmiotu zamówienia Czynności objęte przedmiotem zmówienia polegają na wykonaniu w budynkach wymienionych z Załączniku nr 8, okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego (zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - art. 62 ust 1 pkt 1) lit. c; oraz rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - § 34 ust.1 i 2): 1.Przewodów kominowych (wentylacyjnych i spalinowych). 2.Kanałów dymowych w kotłowni węglowej w Ostrowie Lubelskim. 3.Instalacji i urządzeń gazu ziemnego i gazu propan-butan. a) Ilość lokali poddanych kontroli stanu technicznego, która powinna objąć wszystkie istniejące przewody, kanały oraz instalacje i urządzenia gazowe w danym lokalu (zał. nr 8 i zał. nr 1. Tabela 1. p. 1 - 6) b) Ilość lokali wyposażonych w instalację gazu ziemnego (zał. nr 8 i zał. nr 1. Tabela 1. p. 7). c) Ilość budynków wyposażonych w instalację gazu ziemnego (zał. nr 8 i zał. nr 1. Tabela 1. p. 8). d) Kotłownia zlokalizowana w Ostrowie Lubelskim (zał. 1. Tabela 1. p. 9-11). 4.W przypadku konieczności wykonania robót spoza wymienionego zakresu, Wykonawca określi ceny jednostkowe na poszczególne roboty wymienione w zał. nr 1, Tabela 2. Roboty te mogą być wykonywane w ciągu całego okresu obowiązywania umowy na zlecenie Zamawiającego. 5.Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: a). Wykonanie usługi zgodnie z umową. Wykonawca ma obowiązek wcześniej powiadomić Zamawiającego i użytkowników o terminie rozpoczęcia przeglądów (z podaniem dnia i godziny). Dla lokali niedostępnych należy wyznaczyć dodatkowe terminy. Po dwukrotnym nieskutecznym wejściu do lokalu, Wykonawca dostarczy wykaz tych lokali a Spółdzielnia wyznaczy kolejny termin, po terminie określonym w Rozdz. IV ust 1, w którym Wykonawca jest zobowiązany dokonać przeglądu, za który otrzyma wynagrodzenie zgodne z umową. W lokalach, w których stwierdzono usterki instalacji lub urządzeń gazowych należy za potwierdzeniem użytkownika wydać protokół z opisem uszkodzenia, zobowiązujący go do natychmiastowego usunięcia usterki na własny koszt i dostarczenia tego protokółu do administracji Spółdzielni, z potwierdzeniem naprawy dokonanej przez osobę uprawnioną. b). Przy wykonywaniu kolejnych kontroli, Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia i uwzględnienia zaleceń z poprzednich przeglądów. c). Sporządzenie dla każdego budynku oddzielnego protokółu (z nadaniem kolejnej numeracji protokółów i faktycznej daty wykonania) z załącznikiem wykazanych usterek dla poszczególnych lokali i potwierdzonych przez użytkowników: - z okresowej kontroli przewodów spalinowych i wentylacyjnych (zał. 1. Tabela 1. p. 1 - 5) - z kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń gazowych (zał. 1. Tabela 1. p. 6-8). d). Sporządzenie protokółu z oceny technicznej i czyszczenia kanału dymowego w kotłowni na paliwo stałe (zał. 1. Tabela 1. p. 9-11). e). Wydanie Zamawiającemu zaświadczeń o wykonaniu czyszczenia przewodów spalinowych (zał. 1. Tabela 1. p. 3 - 5). f). Wydanie Zamawiającemu zaświadczeń o wykonaniu czyszczenia kanałów wentylacyjnych (zał. 1. Tabela 1. p. 1 - 2). g). Sporządzenie zestawienia zakresu wykonanej usługi z rozbiciem na poszczególne budynki, stanowiące podstawę do zapłaty za wykonane roboty stanowiące przedmiot zamówienia. Uwagi: 1. Zaleca się, aby każdy oferent przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej budynków, gdzie zamierza dokonać kontroli. 2. Około 20% budynków posiada wspólny kanał spalinowy dla wszystkich mieszkań w pionie.
 2. Przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego budynków i instalacji oraz przewodów kominowych wraz z czyszczeniem w budynkach Skarbu Państwa w zasobie WAM OReg Mazowsze - w podziale na 5 części
  Zamawiający: Oddział Regionalny "Mazowsze" Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest
  przeprowadzenie okresowych kontroli stanu technicznego budynków i instalacji oraz przewodów
  kominowych wraz z czyszczeniem w budynkach Skarbu Państwa w zasobie WAM OReg Mazowsze..

Inne osoby dla Tomaszewski Marek Marian (68 osób):