Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Marek

w KRS

Marek Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marek
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1955 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Inowrocław (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:8 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gorzycki Mieczysław Andrzej, Majewski Eugeniusz, Różański Ryszard Kazimierz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Magorex M.gorzycki, R.różański, M.tomaszewski Sp. J., Inowrocław − KRS 0000013225

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Inowrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Inowrocław − KRS 0000088491

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. Wykonanie nowej instalacji grzewczej, instalacji ciepłej wody z cyrkulacją, remont klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Poznańska 1C w Inowrocławiu
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Inowrocław
  Zamówienie obejmuje między innymi: rurociągi stalowych ocynkowane, zawory przelotowe i zwrotne, montaż ciepłomierzy, zawory odpowietrzające, zawory grzejnikowe, głowice termostatyczne, grzejniki stalowe, próby ciśnieniowe,
  próby instalacji, izolacja rurociągów, wzmocnienie izolacji, mankiety aluminiowe, przebicie otworów, rurociągi z tworzyw sztucznych, izolacja rurociągów, wzmocnienie taśmą, baterie umywalkowe i wannowe, wpięcie w instalację, próba szczelności, płukanie instalacji, zeskrobanie i zmycie starej farby, uzupełnienie tynków, dwukrotne malowanie farbami, mechaniczne wykucie bruzd, położenie przewodów, montaż puszek, łączników, opraw, uchwytów, skrzynek, rozdzielnic, sprawdzenie i pomiary.
 2. UCIEPŁOWNIENIE CENTRUM MIASTA INOWROCŁAWIA - I ETAP, UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, UL. KOŚCIELNA I UL. WAŁOWA
  Zamawiający: Miasto Inowrocław, Inowrocław
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji pn.: Uciepłownienie centrum Miasta Inowrocławia - I etap, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Kościelna i ul. Wałowa, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. 2.W zakres zamówienia wchodzi: 1)wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych z wywozem urobku - ilość ok. 3.700 m3; 2)budowa kanalizacji deszczowej długości 690 m, ze studniami rewizyjnymi i kratkami ściekowymi, 3)budowa rurociągów ciepłowniczych długości 650 m z przyłączeniami do posesji; 4)budowa nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędowej na podbudowie tłuczniowej i podłożu stabilizowanym cementem - pow. 2 100 m2; 5)budowa nawierzchni chodników z płytek betonowych o wymiarach 20 x 20 cm na podbudowie betonowej i podłożu stabilizowanym cementem - pow. 910 m2; 6)ustawienie obrzeży, oporników i krawężników kamiennych na ławie betonowej - długość 950 m; 7)urządzenie terenów zielonych; 8)oznakowanie drogowe (tymczasowe i stałe). 3. Do Wykonawcy należy również: 1)zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej; 2)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokumentacji powykonawczej; 3)dostarczenie Zamawiającemu na nośniku elektronicznym wyniku przeglądu rurociągu kanalizacyjnego kamerą oraz uzyskanie pisemnej opinii Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Inowrocławiu o jakości wykonanego odwodnienia
 3. Wymiana wewnętrznej instalacji c.o. i c.w. oraz wymiana instalacji wod-kan w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Królowej Jadwigi 15 w Inowrocławiu
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Inowrocław
  zamówienie obejmuje między innymi: wykonanie nowej instalacji grzewczej zasilanej z węzła cieplnego, wykonanie nowej instalacji wody zimnej zasilanej istniejące przybory oraz nowy węzeł cieplny, wykonanie nowej instalacji ciepłej wody z cyrkulacją, zasilanej z węzła cieplnego, wykonanie nowej instalacji kanalizacji, odprowadzającej ścieki z istniejących przyborów do przykanalika sanitarnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (zał. nr 7), przedmiar robót (zał. nr 8 do siwz), projekt budowlany (zał. nr 9 do siwz), będące integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 4. Konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej w budynkach administrowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Inowrocławiu
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Inowrocław
  Przedmiotem zamówienia jest: konserwacja oraz usuwanie awarii w zakresie prac: wodno - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz gazowych. Prace remontowo-konserwacyjne i awarie zlecane będą sukcesywnie w miarę potrzeb.
  Zlecenie określać będzie zakres rzeczowy prac, orientacyjną wartość i termin wykonania.
  Do usuwania awarii należy przystąpić:
  a) instalacji wodociągowej - niezwłocznie przy czym Wykonawca zapewni możliwość poboru wody dla mieszkańców,
  b) instalacji centralnego ogrzewania - w ciągu 8 godzin od zgłoszenia
  c) instalacji gazowej - niezwłocznie lub zawiadomić Pogotowie Gazowe
  Prace należy wykonać zgodnie ze szczegółowym zakresem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Wykonawca musi dysponować:
  a) min. 2 samochody dostawcze,
  b) min.1 telefon stacjonarny, czynny całą dobę,
  c) bazą techniczną gwarantującą wykonanie zadania,
  d) wystarczającą ilością wykwalifikowanych pracowników zdolnych do wykonania zadania
  (min. 5 pracowników), o udokumentowanych kwalifikacjach zgodnych z przedmiotem zamówienia.
 5. Remont kanalizacji deszczowej przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu, ul. Poznańska 345.
  Zamawiający: Powiat Inowrocławski - Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek Oświatowych, Inowrocław
  Remont kanalizacji deszczowej przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Inowrocławiu, ul. Poznańska 345.
 6. : Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szosa Tryszczyńska, ul. Cicha w Kruszwicy-II etap.
  Zamawiający: Urząd Miejski w Kruszwicy, Kruszwica
  Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków z przyłączem energetycznym ul. Szosa Tryszczyńska i ul. Cicha w Kruszwicy.Projekt budowlany dotyczy całego zadania natomiast zakres do wykonania określony jest na mapie sytuacyjno wysokościowej nr 1 i nr 2 i stanowi etap II planowanej inwestycji. Inwestycja obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej od studni S8 do S 26 z wykonaniem przewiertu RSO ze studni S2 do studni S1 z włączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej na ul. Cichej wraz z budową przepompowni ścieków na działce o numerze ewidencyjnym 125,od studni S1 w kierunku miejscowości Grodztwo do studni S22. Zakres rzeczowy obejmuje budowę: - sieci grawitacyjnej PVCØ 200x 5,9mm 971 m - sieci tłocznej PEØ 90x6,7mm 6 m - pompownia ścieków z polimerobetonu z przyłączem energetycznym 1 szt..
 7. Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wod.- kan. w budynku przy ulicy Szymborskiej 94, 96, 96B w Inowrocławiu.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Inowrocław
  Zamówienie obejmuje: cięcie nawierzchni bitumicznej, mechaniczne rozebranie nawierzchni i podbudowy, wykonanie wykopów, wstawienie trójnika, wykonanie studni rewizyjnych i kanalizacyjnych, wykonanie otuliny, montaż rurociągów, trójnika, próbę wodną szczelności, wykonanie nawierzchni, wywiezienie gruzu wraz z utylizacją, wywiezienie ziemi wraz z utylizacją, zamontowanie wodomierzy, płukanie instalacji, wykucie bruzd, zamurowanie przebić, zamontowanie zaworów, umywalek, zlewozmywaków.
 8. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłów na paliwo stałe w budynku mieszkalnym przy ulicy Rąbińskiej 84 w Inowrocławiu.
  Zamawiający: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., Inowrocław
  Zamówienie obejmuje: zdemontowanie rurociągu, montaż kotła, demontaż starego kotła, montaż czopuchów, montaż pomp, zaworów, grzejników,izolacja płytami, regulacja ciągu, próba szczelności instalacji oraz próba regulacji.

Inne osoby dla Tomaszewski Marek (51 osób):