Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Mariusz Jacek

w KRS

Mariusz Jacek Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Mariusz
Drugie imię:Jacek
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Poznań (Wielkopolskie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nguyen Huu Chung

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nguyen Nga Thi

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Słowiński Piotr Mirosław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Atayan Alberto
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nguyen Nga Thi
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Tran Thi Tam

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Art Limited Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000466644
 2. Digicom Data Center Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000480210
 3. Horizon Telecommunication Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000355796
 4. Icct Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000479356
 5. Inwestycje Lokalne Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000426330
 6. Macpit-rtc Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000741180
 7. Marketing Analytica Europe Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000512520
 8. Multicorp Xii Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000222466
 9. Tsl Connect Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000265595
 10. Universal Link Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000634511

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. 4advisors Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000530471
 2. 4carriers Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000339556
 3. Acs Data Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000222410
 4. Agencja Poszanowania Energii S.A. Likwidacyjnej, Łódź − KRS 0000063638
 5. Elpol Data Center Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000486953
 6. Hcla Group Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000342822
 7. Investpoland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000264556
 8. Mts Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000215159
 9. Platinum Project i Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000236106
 10. Tspp Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000221477
 11. Tspp Voice Data Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000285005
 12. Tssp Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000211809

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Dostawa i montaż segmentowego pomostu pływającego nad jeziorem Sarbsko w m. Nowęcin, gmina Wicko
  Zamawiający: Gmina Wicko, Wicko
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż segmentowego pomostu pływającego w m. Nowęcin gm. Wicko nad jeziorem Sarbsko, służącego do celów rekreacyjnych oraz cumowania niewielkich jednostek pływających.

  Lokalizacja inwestycji:
  Jezioro Sarbsko działki nr 8/9 i 2/25 w obrębie Nowęcin stanowiące własność Skarbu Państwa.


  Warunki podstawowe:
  - zamawiający wymaga aby pomost pływający składał się z gotowych elementów dowożonych na plac budowy a następnie montowanych na miejscu,
  - pomost pływający segmentowy, złożony z czterech segmentów o wymiarach i parametrach technicznych zgodnych z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym oraz operatem wodnoprawnym ( decyzja Nr 457/12 - załącznik Nr 9 do SIWZ ) tj. każdy segment o długości 6,0 m i składający się z 10-ciu pływaków połączonych konstrukcją drewnianą o powierzchni 6,0 m x 2,4 m, wykonaną z desek sosnowych, impregnowanych ciśnieniowo;
  - pływaki wykonane z tworzywa sztucznego, z powłoka polietylenową i rdzeniem styropianowym o wymiarach: długość 1040 mm, szerokość 580 mm i wysokość 530 mm;
  - ciężar jednego pływaka: 10 kg, wyporność 260 kg;
  - parametry pomostu: długość całkowita 24,0 m, szerokość 2,4 m, wyporność netto 1,0 kN/m2, wolna burta 0,5 m;
  - pomost zamocowany do dna za pomocą zatopionych martwych kotwic i łańcuchów kotwicznych lub specjalistycznych elastycznych lin,
  - zamawiający wymaga montażu dodatkowego elementu ułatwiającego dostęp do pomostu jakim jest trap dojściowy, rolkowy wraz płytami ochronnymi ze sklejki, o wymiarach 1,2 m x 5,0 m oraz drewnianym relingiem;
  - pływaki nr 1 i 2 od strony brzegu zamocowane łańcuchami o średnicy 13 mm do pali kotwiących, metalowych o średnicy 70 mm, wkręcanych w dno na głębokość 1,5 m
  - pływaki nr 3 i 4 oraz 2 od strony wody mocowane za pomocą łańcuchów o średnicy 13 mm, do tzw. martwych kotwic, betonowych , o wadze 700 kg
  - powierzchnia całkowita pomostu 57,6 m2
  - powierzchnia gruntu zajęta pod pomost wynosi dla pomostu w Nowęcinie 57,60 m2
  UWAGA !
  1. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części dokumentacji lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów, urządzeń, bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno-użytkowych zgodnych z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym, operatem wodnoprawnym oraz STWiORB.
  2. Pozwolenie wodnoprawne, operat wodnoprawny oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą realizacji dwóch pomostów pływających - w m. Sarbsk oraz Nowęcin. W związku z tym, że przedmiot niniejszego zamówienia dotyczy realizacji wyłącznie pomostu w m. Nowęcin, należy odpowiednio uwzględnić postanowienia w/w dokumentacji dot. pomostu pływającego w m. Nowęcin.
 2. Zagospodarowanie kąpieliska Rajska plaża w Poroście
  Zamawiający: Gmina Bobolice, Bobolice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, rozładunek i montaż pomostu pływającego, elementów małej architektury na działce nr 177 i 461/4 obręb Porost gm. Bobolice, terenie przeznaczonym na cele rekreacyjne gminy Bobolice zgodnie z dołączonym projektem budowlanym. Zakres robót obejmuje również przygotowanie terenu pod plażę - usunięcie humusu, usypanie warstwy piasku plażowego, dowóz nowej warstwy piasku plażowego.Obszar przeznaczony pod realizację inwestycji obejmuje działkę o nr 177 obręb Porost - jezioro Chlewo oraz przylegająca do niego działka gruntu nr 461/4. Obie działki znajdują się w obszarze specjalnej ochrony Natura 2000 p.n. Bobolickie Jeziora Lobeliowe w związku z powyższym w trakcie prowadzenia prac budowlanych należy przestrzegać warunków określonych w przepisach dotyczących ochrony obszarów Natura 2000. Działka nr 461/4 będąca brzegiem jeziora jest to teren piaszczysty porośnięty częściowo kępami traw, wykorzystywana obecnie na cele rekreacyjne jako plaża miejska. Działka ma niewielki naturalny spadek w kierunku brzegu jeziora o rzędnej terenu od 153,85 do 152,6 m n.p.m. Przewidziano do realizacji zakres opisany poniżej i zaznaczony na projekcie zagospodarowania terenu (załącznik nr 10 do SIWZ), budowę części infrastruktury zewnętrznej m. in. pomostu pływającego, plażę, mostku nad ciekiem wodnym. Przy realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność aby nie dokonać jakichkolwiek uszkodzeń już wykonanych robót budowlanych, a w przypadku ich uszkodzenia dokonać napraw jedynie poprzez wymianę na nowe materiały i urządzenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SIWZ Rozdział B Opis przedmiotu zamówienia, oraz dokumentacji. Wszystkie zapisy SIWZ i załącznikach dotyczące przedmiotu zamówienia rozpatrywać należy łącznie - wraz z wszystkimi załączonymi dokumentami (kompleksowo).

Inne osoby dla Tomaszewski Mariusz Jacek (48 osób):