Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Michał Marcin

w KRS

Michał Marcin Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Michał
Drugie imię:Marcin
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1980 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Milanówek (Mazowieckie), Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kęska Roman
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Komorski Jacek Rajmund, Luty Zbigniew, Pudzianowska Aleksandra Anna, Pudzianowska Maria Katarzyna, Pudzianowska Wiesława, Pudzianowski Janusz Kazimierz
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kociszewski Łukasz Sebastian, Mamcarz Urszula Elżbieta, Pudzianowska Maria Katarzyna
 4. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Kociszewski Łukasz Sebastian, Mamcarz Urszula

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Świetliczko Agnieszka Sabina
 5. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Rutkowska Karolina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrum Sportu Shinkyokushin, Kraków − KRS 0000370923
 2. Cmc S.A., Warszawa − KRS 0000394978
 3. Derwent Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000970500
 4. Doclearn Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000346072
 5. Europejski Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000817341
 6. Europejskie Centrum Edukacyjno Naukowe Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000935146
 7. Europejskie Centrum Szkoleń Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000545429
 8. Fundacja Wiedza i Edukacja, Warszawa − KRS 0000565586
 9. Gen Jeladim Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000939531
 10. Grupa Pronicel S.A., Warszawa − KRS 0000438935
 11. Grupa Szkoleniowa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000826815
 12. Instytut Kształcenia Ustawicznego Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000140683
 13. Instytut Rozwoju Osobistego Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000606218
 14. Kb Telekom Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Warszawa − KRS 0000256269
 15. Lea Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000820894
 16. Medway Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000803594
 17. Meonot Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000938089
 18. Mersey Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000526365
 19. Nith Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000973598
 20. Otamot Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000942220
 21. Peoton Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000938107
 22. Polska Grupa Naukowa Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000939057
 23. Polskie Towarzystwo Edukacyjne Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000935148
 24. Polskie Żłobki Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000934772
 25. Pronicel Sp. Z O.O., Pionki − KRS 0000080229
 26. Severn Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000526727
 27. Spart Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000291273
 28. Teme Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000970506
 29. Thames Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000527930
 30. Toma 2 Sp. Z O.O., Milanówek − KRS 0000456542
 31. Toma Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000435928
 32. Tomato Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000612441
 33. Tweed Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000836815
 34. Tyne Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000526980
 35. Viffen Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000247308
 36. Viffen Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000266480
 37. Żłobek+ Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000942232

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Artcentre Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000349078
 2. Gwarant - Service Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000233016
 3. Lune Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000826701
 4. Proanimal Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000341835
 5. Pronicel-cmc Sp. Z O.O., Pionki − KRS 0000143018

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Świadczenie usług przygotowania i przeprowadzenia kursów językowych na rzecz uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
  Zamawiający: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie, Warszawa
  Świadczenie usług przygotowania i przeprowadzenia kursów językowych na rzecz uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 2. Wykonywanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu języka angielskiego dla 216 uczestników projektu pn.: Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez m.st. Warszawę na podstawie Umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL. 09.06.02-14-066/14
  Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, Warszawa
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu języka angielskiego dla 216 uczestników projektu pn.: Contrarium - przeciwdziałanie wykluczeniu językowemu osób pracujących współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez m.st. Warszawę. 2. Grupą docelową projektu są mieszkańcy m.st. Warszawy, którzy spełniają jednocześnie następujące kryteria: 1) są osobami pracującymi, 2) z własnej woli zainteresowani są podwyższeniem posiadanych kwalifikacji i umiejętności, 3) są osobami pełnoletnimi, korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. 3. Wykonawca musi zapewnić miejsce realizacji kursów w co najmniej 2 lokalizacjach: jedną w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, drugą w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy lub w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, lub dzielnicy Wola m.st. Warszawy, przy czym co najmniej 70% wszystkich grup musi mieć zajęcia na terenie dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Co najmniej jedna lokalizacja musi być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ
 3. Przeprowadzenie kursu języka angielskiego wraz z konwersacjami i egzaminem TELC dla uczestników projektu Be leader in English - bądź nim i Ty. Nr postępowania: OPS.DA.2711.2.2014
  Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, Warszawa
  Opis przedmiotu zamówienia. Termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest - przeprowadzenie kursu języka angielskiego wraz z konwersacjami i egzaminem TELC dla uczestników projektu Be leader in English - bądź nim i Ty. Projekt Be leader in English - bądź nim i Ty otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje : Zadanie 1. Kurs języka angielskiego wraz z zakupem materiałów szkoleniowych w tym podręczników i ćwiczeń, dla każdego uczestnika projektu . Zadanie 2. Indywidualne konwersacje. Zadanie 3. Egzamin zewnętrzny TELC (The European Language Certificate). 3. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określa kod: 80580000-3 (Oferowanie kursów językowych). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku Nr 1 do SIWZ; 5. Usługa będzie świadczona od lutego 2014 r. do czerwca 2015 r. w tym: a. Rekrutacja - luty - marzec 2014 r., b. Kurs general English - marzec 2014 r. - maj 2015 r. c. Konwersacje - kwiecień - maj 2015 r. d. Egzamin - maj 2015 r. 6. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia są warunki zawarte we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ. 7. Jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom zastosowanie mają przepisy zawarte w ustawie z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1473). 8. Zamawiający działając na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp zastrzega, iż kluczowe części zamówienia tj. zadania 1 i 2, muszą być osobiście wykonane przez Wykonawcę. Zadanie 3 może być zlecone do wykonania innemu podmiotowi
 4. Organizacja i przeprowadzenie kursów językowych
  Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kursów językowych dla pracowników Departamentu Funduszy Europejskich Ministerstwa Zdrowia. Część I zamówienia - Język angielski - kursy grupowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kursów językowych grupowych z języka angielskiego na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym, z modułem konwersacji indywidualnych na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym, w których udział weźmie 26 pracowników Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, Część II zamówienia - Język francuski - kursy grupowe Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kursów językowych grupowych z języka francuskiego na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym oraz zaawansowanym, z modułem konwersacji indywidualnych na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym, w których udział weźmie 2 pracowników Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, Część III zamówienia - Język angielski - konwersacje indywidualne Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kursu z języka angielskiego w formie konwersacji indywidualnych dla 3 pracowników Departamentu Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
 5. Świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia kursów języka angielskiego dla uczestników realizowanego przez Zamawiającego projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie 7.1.2
  Zamawiający: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia kursów języka angielskiego dla uczestników realizowanego przez Zamawiającego projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie 7.1.2

Inne osoby dla Tomaszewski Michał Marcin (71 osób):