Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Paweł

w KRS

Paweł Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Paweł
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1949 r., wiek 73 lata
Miejscowości:Golina (Wielkopolskie)
Przetargi:31 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Jakrzewska Anita Katarzyna, Jantas Marcin, Kuszyński Witold, Manowski Michał, Patron Lucyna, Pietrzkiewicz Hieronim, Podyma Bogusława, Roszak Andrzej, Siliński Andrzej, Siliński Karol, Siliński Zenon, Ślachetka Ryszarda, Tyll Joanna, Winniewicz Zenon, Wróbel Jan

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zimniak Paulina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Audytor Sp. Z O.O., Jarocin − KRS 0000226581
 2. Biuro Projektów M.rygowska i K.siliński Spółka Komandytowa, Golina − KRS 0000641052
 3. Eko-dbaj Sp. Z O.O., Cielcza − KRS 0000184367
 4. Fameg Sp. Z O.O., Radomsko − KRS 0000239335
 5. Fundacja Ogród Marzeń, Jarocin − KRS 0000370997
 6. Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. Z O.O., Jarocin − KRS 0000208474
 7. Jarocińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. Z O.O., Jarocin − KRS 0000183634
 8. Laboratorium Badań Drogowych Sp. Z O.O., Golina − KRS 0000379270
 9. Polwos Sp. Z O.O., Jarocin − KRS 0000241093
 10. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drobud S.A., Golina − KRS 0000163889
 11. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z O.O. W Jarocinie, Cielcza − KRS 0000116269
 12. Stowarzyszenie Klaster Technologiczny Piast Plus, Gniezno − KRS 0000262918
 13. Zgo Sp. Z O.O. W Jarocinie - Wielkopolskie Centrum Recyklingu, Witaszyczki − KRS 0000162132
 14. Zgo-nova Sp. Z O.O., Witaszyczki − KRS 0000342111

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Energia Jarocin Sp. Z O.O., Jarocin − KRS 0000720550
 2. Erb Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000192400
 3. Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości, Ostrów Wielkopolski − KRS 0000002731
 4. Fameg - Energia Sp. Z O.O., Radomsko − KRS 0000271632
 5. Ibs Mining Sp. Z O.O., Tychy − KRS 0000509031
 6. Jarocin Sport Sp. Z O.O. W Jarocinie, Jarocin − KRS 0000162939
 7. Jarocińska Fabryka Mebli Fornir Sp. Z O.O., Jarocin − KRS 0000215512
 8. Ms Sp. Z O.O., Mroków − KRS 0000382736
 9. Mysłowicka Siatkówka Kobiet, Mysłowice − KRS 0000225799
 10. Przedsiębiorstwo Robót Górniczych Mysłowice S.A., Mysłowice − KRS 0000125966
 11. Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Kanbud Sp. Z O.O., Jarocin − KRS 0000169885
 12. Sport Pleszew Sp. Z O.O., Pleszew − KRS 0000334199
 13. Szpital Powiatowy W Jarocinie Sp. Z O.O., Jarocin − KRS 0000354792
 14. Wodociągi Kępińskie Sp. Z O.O., Kępno − KRS 0000056912
 15. Zotech Jfm Sp. Z O.O., Jarocin − KRS 0000194425

Powiązane przetargi (31 szt.):
 1. Usługi awaryjne - zamówienie uzupełniające
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, Tuchola
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie:
  a) usług w zakresie konserwacji i naprawy dróg oraz obiektów znajdujących się w pasie drogowym i w otoczeniu;
  b) usług transportowych przy użyciu pojazdów przystosowanych do transportu towarów luzem i przyczep załadowczych;
  c) usług rozbiórkowych;
  poniższym sprzętem:
  1. Samochód samowyładowczy 6-12 Mg
  2. Samochód samowyładowczy powyżej 12 Mg
  3. Koparka (łyżka do 1 m³)
  4. Ładowarka (łyżka do 3 m³)
  5. Zagęszczarka płytowa powyżej 300 kg
  6. Równiarka lub sprzęt o podobnych parametrach
  7. Samochód samowyładowczy + HDS
  8. Przyczepa niskopodwoziowa
  9. Koparko - ładowarka
  10. Walec do 10 Mg
  11. Walec powyżej 10 mg
  12. Beczka asenizacyjna
  13. Dźwig (do 16 Mg)
  Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia na terenie powiatu tucholskiego. Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie ze zleceniem wystawionym przez Zamawiającego, w którym zostanie określone dokładne miejsce, zakres świadczenia usług bądź wykonania robót. Zamawiający zleca świadczenie usług bądź wykonanie robót według swoich potrzeb.
 2. Świadczenie usług w zakresie transportu drogowego RDW -Tuchola w 2010roku z podziałem na dwie części
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Bydgoszcz
  Część zamówienia nr 1
  Usługa na drogach:
  nr 189 od km 33+255 do km 50+151
  nr 223 od km 2+800 do km 6+800
  nr 241 od km 56+442 do km 94+039
  nr 242 od km 0+000 do km 8+012
  nr 243 od km 0+000 do km 27+184
  nr 246 od km 0+000 do km 31+433
  nr 247 od km 0+000 do km 15+707

  - samochód dostawczy wraz z kierowcą i załadunkiem materiału;
  - ciągnik kołowy + przyczepa niskopodwoziowa;
  - samochód samowyładowczy o ładowności do 6 Mg wraz z kierowcą i załadunkiem
  materiału;
  - samochód samowyładowczy o ład. 6-12 Mg wraz z kierowcą i załadunkiem
  materiału;
  Część zamówienia nr 2
  Usługa na drogach:
  nr 237 od km 7+006 do km 47+405
  nr 240 od km 11+243 do km 45+725
  nr 241 od km 0+000 do km 56+422.

  - samochód dostawczy wraz z kierowcą i załadunkiem materiału;
  - ciągnik kołowy + przyczepa niskopodwoziowa;
  - samochód samowyładowczy o ładowności do 6 Mg wraz z kierowcą i załadunkiem
  materiału;
  - samochód samowyładowczy o ład. 6-12 Mg wraz z kierowcą i załadunkiem
  materiału;
  - samochód samowyładowczy o ład. 12-28 Mg wraz z kierowcą i załadunkiem
  materiału;

  Przedmiot usługi transportowej z załadunkiem i wyładunkiem część zamówienia nr 1 i 2 - przy
  następujących czynnościach:
  - wymianie znaków drogowych pionowych ,
  - remoncie cząstkowym nawierzchni drogowych ,
  - remoncie chodników ,
  - wyrównaniu poboczy ,
  - wycince suchych i chorych drzew , krzewów ,okrzesywaniu drzew ,
  - porządkowaniu pasa drogowego ze śmieci ,
  - likwidacji przełomów ,
  - ustawianiu i wymianie pachołków,
  - ustawianiu i wymianie barier drogowych ,
  - wykonywaniu innych robót wchodzących w zakres bieżącego utrzymania
  dróg i mostów.
  Warunki ustalenia składników ceny część zamówienia nr 1 i 2 :
  - koszt paliwa ,
  - koszt świateł ostrzegawczych , błyskowych i ich zamontowanie na pojęździe ,
  - koszt dodatkowego oznakowania drogowego , odblaskowego,
  - koszt napraw i utrzymania w gotowości technicznej środka transportowego wraz z
  wyposażeniem,
  - koszt wynagrodzenia kierowcy z założeniem , że praca może się odbywać w ciągu całej
  doby w niedzielę ,święta i dni wolne od pracy ,wyposażenia w podstawową odzież letnią i
  zimową, oraz zapewnienie kierowcy warunków sanitarnych i socjalnych ( między innymi :
  napoje zimne w okresie letnim, gorące w okresie zimowym oraz posiłki regeneracyjne) ,
  - koszt dojazdu i zjazdu jednostki transportowej z miejsca garażowania do siedziby RDW w
  Tucholi przy ul. Przemysłowej 4 i zjazd do miejsca garażowania
  Dodatkowe informacje:
  Środki transportowe wykonujące jakiekolwiek czynności na drodze powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał świetlny , błyskowy barwy żółtej , widoczny ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza.
  Ponadto pojazdy winne być oznakowane w następujący sposób :
  - z tyłu pojazdu w zaporę drogową z pasami barwy na przemian biały i czerwony
  o kwadratach min. 150mm x 150 mm ,
  - po prawej stronie nad zaporą drogową znak A- 14 roboty na drodze o boku
  900 mm ,
  - po lewej stronie nad zaporą drogową znak C-10 nakaz jazdy z lewej strony
  znaku o Ø 800 mm .
  Wysokość samochodu skrzyniowego - wywrotki od podłoża do górnej powierzchni dna skrzyni nie powinna być większa niż 1,30 m.
  Środki transportowe powinny odpowiadać warunkom technicznym określonym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. nr 32 poz.262 z dnia 26.02.2003 r.) i badań pojazdów ( Dz. U. nr 227 poz. 225 RMI z dnia 16.12.2003 r z późniejszymi zmianami)
  Kierowcy powinni posiadać własną odzież roboczą , ochronną i kamizelki ostrzegawcze .
  Wykonawca podczas wykonywania prac zobowiązany jest do przestrzegania przepisów bhp o p.poż , oraz przepisów ruchu drogowego wynikających z Kodeksu Drogowego, Prawo o ruchu drogowym.
 3. Budowa Centrum Gospodarki Odpadami - etap II
  Zamawiający: Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie, Witaszyczki
  Przedmiotem zamówienia była budowa Centrum Gospodarki Odpadami - etap II. Przedmiot zamówienia obejmował trzy zadania:
  - zadanie I -utwardzenie terenu płytami drogowymi żelbetowymi pełnymi
  (wymiary 300 x 150 x 5) wraz ze zmianą projektowanego zjazdu,
  - zadanie II - budowę kwatery składowiska odpadów nr 3 wraz z budową nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych (wymiary 300 x 150 x 5) - droga manewrowa nr 4 na planie sytuacyjnym,
  - zadanie III - remont drogi gminnej do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie.
 4. Przebudowa drogi gminnej w Cieszkowie.
  Zamawiający: Gmina Cieszków, Cieszków
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na odcinku
  od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1421 - ul. Kościuszki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1427 - ul. Grunwaldzka.
 5. Przebudowa ulic na terenie osiedla mieszkaniowego 1000-lecia w Jarocinie ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanych przez Gminę przez okres 5 lat
  Zamawiający: Gmina Jarocin, Jarocin
  Przedmiotem zamówienia było wykonanie robót budowlanych zgodnie z pkt. 1.1. oraz usługa bankowa w zakresie wykupu wierzytelności pieniężnych.
  1.1. Zakres robót budowlanych
  Roboty budowlane obejmujmują budowę dróg gminnych na os. 1000-lecia w Jarocinie (ul. Parkowa, Kasprzaka Waryńskiego, Sportowa, łącznik Sportowa - Parkowa. Na w/w ulicach należy wykonać: - jezdnie o nawierzchniach utwardzonych z mieszanek mineralno asfaltowych i kostki betonowej na podbudowie z tłucznia kamiennego, - chodniki z kostki betonowej na podsypce piaskowej, - parkingi i miejsca postojowe dla samochodów, - zjazdy indywidualne na posesje, - pasy zieleni izolacyjnej i ozdobnej. Jezdnie i chodniki zaprojektowano na podstawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w oparciu o prognozowane natężenie ruchu kołowego, dobierając odpowiednio ich gabaryty i konstrukcję. Wszystkie ulice są zaprojektowane
  o spadku poprzecznym dwustronnym lub jednostronnym. Zakres robót zawiera wszystkie roboty przygotowawcze i porządkowe oraz roboty towarzyszące, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, a nie zostały wyliczone w przedmiarze robót.
  W zakresie robót dla wykonawcy znajdują się m.in.: - organizacja placu budowy wraz
  z zapleczem socjalnym, - obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, - zamknięcie pasa drogowego i tymczasowa organizacja ruchu na czas robót, - uzgodnienia robocze z właścicielami posesji oraz zarządcami uzbrojenia technicznego w pasie drogowym, - kierowanie budową przez osobę uprawnioną. Rozbicie na poszczególne ulice i wykonanie ich zakresów:
  Ul. Waryńskiego:
  - zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 230,00 m2
  - parkingi - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 640,00 m2
  - chodniki - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 548,00 m2
  - jezdnia - nawierzch. z mieszanek mineralno -bitumicznych gr. 4 cm i 3 cm - 1523,00 m2
  Łączna powierzchnia nawierzchni: - 2941,00 m2
  Ul. Sportowa:
  - zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 276,00 m2
  - parkingi - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 1187,00 m2
  - chodniki - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 1040,00 m2
  - jezdnia - nawierzch. z mieszanek mineralno -bitumicznych gr. 4 cm i 3 cm - 2025,00 m2
  Łączna powierzchnia nawierzchni: - 4528,00 m2
  Ul. Kasprzaka -
  - zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 255,00 m2
  - parkingi - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 210,00 m2
  - chodniki - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 911,00 m2
  - jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 1317,00 m2
  Łączna powierzchnia nawierzchni: - 2693,00 m2
  Ul. Łącznik pomiędzy ul. Sportową a Parkową
  - zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 7,00 m2
  - parkingi - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 454,00 m2
  - jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 1075,00 m2
  Łączna powierzchnia nawierzchni: - 1536,00 m2
  Ul. Parkowa
  - zjazdy - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 286,00 m2
  - chodniki - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 624,00 m2
  - jezdnia - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 942,00 m2
  Łączna powierzchnia nawierzchni: - 1852,00 m2

  Droga wewnętrzna dojazdowa do Parkingu przy skrzyżowaniu ul. Św. Ducha i ul. Żerkowskiej wraz z usunięciem kolizji telekomunikacyjnej Droga dojazdowa wykonana ma zostać do istniejącego parkingu zlokalizowanego na pozostawionej nawierzchni drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej. Droga wjazdowa na parking wybudowana zostanie z kostki betonowej gr. 8 cm i szerokości 5,00 m. obramowanie drogi wjazdowej stanowi krawężnik na ławie betonowej. Projektuje się również przejścia na parking dla pieszych
  o szer. 2,00 m2. Wykonać zgodnie z projektem. Usunięcie kolizji telekomunikacyjne Należy wykonać przebudowę studni telekomunikacyjnej wraz z przebudową sieci. Istniejąca studnia kablowa, znajduje się w projektowanej drodze dojazdowej do parkingu. W tym celu należy nabudować nową studnię na istniejącej kanalizacji teletechnicznej. Wykonanie zgodnie z projektem. Podczas wykonywanych prac budowlanych należy zapewnić zastępczą organizację ruchu na czas realizacji robót umożliwiając dojście
  i dojazd mieszkańców do posesji, sklepów, obiektów użyteczności publicznych. Uzupełnieniem informacji zawartych w SIWZ jest projekt budowlany wykonawczy oraz przedmiar robót.

  1. 2. Usługa bankowa w zakresie wykupu wierzytelności pieniężnych.
  Usługa bankowa polega na dokonaniu wykupu wierzytelności, jaką będzie wartość wykonanych robót budowlanych wraz z należnym podatkiem VAT na warunkach określonych w umowie. Wykonawca, jako Zbywca zapewni, że:
  a) wykup wierzytelności będzie dokonany przez Bank w terminie nieprzekraczalnym 30 dni od odbioru wykonanych poszczególnych części robót i złożenia u Zamawiającego faktury za wykonane te części,
  b) ostateczne rozliczenie i ostateczny wykup wierzytelności nastąpi po zakończeniu robót, odbiorze bez usterek i uzyskaniu decyzji pozwolenia na użytkowanie,
  c) spłata kapitału wykupionych przez Bank wierzytelności będzie realizowana przez Zamawiającego przez okres 5 lat w ratach miesięcznych, liczony od pierwszej faktury, d) odsetki pobierane przez Bank w okresie spłaty będą naliczane wyłącznie od niespłaconego kapitału wg stawki referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o stałą i niezmienną marżę Banku podaną w ofercie Wykonawcy na koniec miesiąca od bieżącego zaangażowania,
  e) zmiana harmonogramu spłaty nie może powodować naliczania jakichkolwiek prowizji i opłat przez Bank,
  f) Zamawiający nie przewiduje karencji w spłacie kapitału, W postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 12.06.2003r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 6. Remonty chodników oraz dróg i ulic o nawierzchni bitumicznej na terenie miasta i gminy Jarocin masą mineralno-asfaltową z otaczarki lub recyklera
  Zamawiający: Gmina Jarocin, Jarocin
  Przedmiot zamówienia ma być wykonany w systemie zapewniania jakości opartym na normie DIN EN ISO 9001:2000. W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane odpowiadają powyższemu wymogowi, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z w/w normą jakościową.
  Przedmiotem zamówienia jest :
  1/ remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej masą mineralno-asfaltową z otaczarki lub recyklera, Remonty nawierzchni należy wykonać wg technologii zamieszczonej w Katalogach Nakładów Rzeczowych 2-31- nawierzchnie na drogach i ulicach ; tablica nr 1106 - 01 i tablica nr 0311 - 05 i 06 (w przypadku nowej warstwy ścieralnej o grub. od 3cm) oraz szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik do nin. specyfikacji.
  2/ utwardzenie dróg gminnych gruzem budowlanym, tłuczniem,
  3/ nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej grysowo-żwirowej w ilości: - < 10 t (nowa warstwa nawierzchni), - 10-100 t (nowa warstwa nawierzchni), - 100-500 t (nowa warstwa nawierzchni), - >500 t (nowa warstwa nawierzchni).
  4/ wymiana krawężników lub przełożenie krawężników betonowych lub kamiennych,
  5/ wykonanie ławy betonowej z B45
  6/ ułożenie obrzeża na podsypce piaskowo- cementowej,
  7/wykonanie podbudowy: - wbudowanie 1 t piasku, - wbudowanie 1 t piasku z cementem (1:4) - wbudowanie 1 t tłucznia - wbudowanie 1 t gruzu budowlanego, - wykorytowanie 1 m2 (głębokość do 25 cm), - wywóz urobku - 1 m3 na odległość do 10 km,
  8/ frezowanie 1 m2 nawierzchni,
  9/ praca równiarki samojezdnej,
  10/ praca walca statycznego samojezdnego,
  11/ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
  12/ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
  13/ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm,
  14/ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm
  15/ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm,
  16/ nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm
  17/ nawierzchnie z płytek betonowych 35*35*5 na podsypce pisakowej 3 cm,
  18/ wykonanie ścieku przykrawężnikowego z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
  19/ regulacja pionowa /wysokościowa/ ulicznych kratek ściekowych, włazów kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych, gazowych itp znajdujących się w jezdni w/w dróg.
  20/ wybudowanie przykanalika wraz z ze studzienką ściekową,
  21/ wymiana wpustu ulicznego,
  22/ wymiana zwężki 1000/600 na płytę śr. 1000 mm,
  23/ badanie wskaźnika stopnia zagęszczenia gruntu,
  24/ badanie strzałki ugięcia
  25/ przepusty - ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm - w zł/szt,
  26/ przepusty - ścianki czołowe dla rur o średnicy 30 cm - w zł/szt.
  27/kopanie/odmulenie rowu bez profilowania skarpy na głębokość < 20 cm - w zł/mb,
  28/ kopanie/odmulenie rowu bez profilowania skarpy na głębokość od 20 - 50 cm - w zł/mb,
  29/ kopanie/odmulenie rowu bez profilowania skarpy na głębokość od 50 cm - 1,0 m - w zł/mb,
  30/ kopanie/odmulenie rowu bez profilowania skarpy na głębokość > 1,0 m - w zł/mb, 31/kopanie/odmulenie rowu z profilowaniem skarpy na głębokość < 20 cm - w zł/mb,
  32/ kopanie/odmulenie rowu z profilowaniem skarpy na głębokość od 20 - 50 cm - w zł/mb,
  33/ kopanie/odmulenie rowu z profilowaniem skarpy na głębokość od 50 cm - 1,0 m - w zł/mb,
  34/ kopanie/odmulenie rowu z profilowaniem skarpy na głębokość > 1,0 m - w zł/mb,
  Oferent we własnym zakresie zabezpieczy materiał do wykonania robót
  Przedmiot zamówienia każdorazowo będzie wykonywany według uzgodnień z Zamawiającym .
 7. Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Jarocin w sezonie zimowym 2009- 2010
  Zamawiający: Gmina Jarocin, Jarocin
  Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonywanie usług sprzętowych i transportowych przy zimowym utrzymaniu jezdni oraz dróg na terenie Miasta i gminy Jarocin, zgodnie z wykazem dróg dla celów standaryzacji zimowego utrzymania. Ogólna długość ulic objętych zamówieniem wynosi 100.959 km.
  Zakres usług w zimowym utrzymaniu będzie obejmował:
  - odśnieżanie jezdni dróg zgodnie z planem zimowego utrzymania dróg i ustalonym IV standardem
  - łagodzenie skutków i likwidację śliskości zimowej przez posypywanie jezdni dróg mieszanką piasku ze solą w proporcji 1:10, standard - IV


  Oferent zobowiązany jest do posiadania telefonu komórkowego dostępnego całą dobę oraz innych sposobów łączności np. telefon, radiotelefon, inne również dostępne przez całą dobę.
 8. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2009 - 2010
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, Tuchola
  Przedmiotem zamówienia jest udostępnienie sprzętu wraz z obsługą i materiałem do świadczenia usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, którymi w imieniu Zarządu Powiatu Tucholskiego zarządza Zarząd Dróg Powiatowych. Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi posiada w swoim zarządzie łącznie 396,527 km dróg powiatowych, które przebiegają przez 6 gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Tucholę i Śliwice, z czego 2,2 km występuje na terenie miasta Tuchola. Zamawiający, do celów zimowego utrzymania, podzielił sieć dróg powiatowych na pięć Stref Zimowego Utrzymania (SZU), które zostały ujęte w poszczególnych częściach zamówienia:
  CZĘŚĆ A. SZU I - GMINA GOSTYCYN I KĘSOWO
  Strefa I obejmuje obszar Gminy Gostycyn i Kęsowo.
  W strefie I leży 93,0 km dróg powiatowych.
  Zamawiający potrzebuje następujący sprzęt:
  1. nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 6 ton i pługiem o parametrach nie mniejszych niż PO - 64.
  Nośnik z piaskarką jest podstawiany na wezwanie Zamawiającego z:
  a) jednorodną mieszanką kruszyw z solą drogową 30%, szacunkowa, całkowita ilość mieszanki: 260 ton;
  b) solą drogową, szacunkowa, całkowita ilość soli drogowej: 60 ton.
  CZĘŚĆ B. SZU II - GMINA LUBIEWO
  Strefa II obejmuje obszar Gminy Lubiewo.
  W strefie II leży 78,0 km dróg powiatowych.
  Zamawiający potrzebuje następujący sprzęt:
  1. nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 6 ton i pługiem o parametrach nie mniejszych niż PO - 64.
  Nośnik z piaskarką jest podstawiany na wezwanie Zamawiającego z:
  a) jednorodną mieszanką kruszyw z solą drogową 30%, szacunkowa, całkowita ilość mieszanki: 220 ton;
  b) solą drogową, szacunkowa, całkowita ilość soli drogowej: 60 ton.
  CZĘŚĆ C. SZU III - GMINA CEKCYN
  Strefa III obejmuje obszar Gminy Cekcyn.
  W strefie III leży 83,7 km dróg powiatowych.
  Zamawiający potrzebuje następujący sprzęt:
  1. nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 10 ton i pługiem o parametrach nie mniejszych niż PO - 64.
  Nośnik z piaskarką jest podstawiany na wezwanie Zamawiającego z:
  a) jednorodną mieszanką kruszyw z solą drogową 30%, szacunkowa, całkowita ilość mieszanki: 240 ton;
  b) solą drogową, szacunkowa, całkowita ilość soli drogowej: 60 ton.
  CZĘŚĆ D. SZU IV - GMINA ŚLIWICE
  Strefa IV obejmuje obszar Gminy Śliwice.
  W strefie IV leży 64,0 km dróg powiatowych.
  Zamawiający potrzebuje następujący sprzęt:
  1. nośnik z piaskarką o ładowności nie mniejszej niż 8 ton i pługiem o parametrach nie mniejszych niż PO - 64.
  Nośnik z piaskarką jest podstawiany na wezwanie Zamawiającego z:
  a) jednorodną mieszanką kruszyw z solą drogową 30%, szacunkowa, całkowita ilość mieszanki: 200 tony;
  b) solą drogową, szacunkowa, całkowita ilość soli drogowej: 60 ton
  CZĘŚĆ E. SZU V - GMINA TUCHOLA
  Strefa V obejmuje obszar Gminy Tuchola.
  W strefie V leży 60,4 km dróg powiatowych.
  Zamawiający potrzebuje następujący sprzęt:
  1. nośnik do osprzętu Zamawiającego: posypywarki STRATOS typ B - VALN - 450 o ładowności 4 tony i pług lemieszowo - odśnieżny HYDROG POH - 3000.
  Nośnik jest do stałej dyspozycji Zamawiającego. Materiał do załadunku zapewnia Zamawiający.
  Zamawiający będzie usuwał awarie swojego sprzętu we własnym zakresie, natomiast wszelkie uszkodzenia mechaniczne będzie naprawiał Wykonawca.
  CZĘŚĆ F:
  Zamawiający będzie potrzebował 2 nośniki z pługami o parametrach nie mniejszych niż PO - 64.
  UWAGA: Zamawiający może dysponować sprzętem Wykonawcy zgodnie ze swoimi potrzebami dotyczącymi zimowego utrzymania dróg powiatowych także poza SZU przewidzianymi dla danej części zamówienia.

  1.1 Wymagania dla sprzętu:
  A. Wymagania dotyczące sprzętu do usuwania śliskości zimowej.
  Rozsypywarki (piaskarki) środków chemicznych i materiałów uszorstniających muszą zapewniać płynną regulację ilości rozsypywanych środków do usuwania śliskości zimowej oraz równomierny wydatek jednostkowy (g/m²), bez względu na prędkość ruchu piaskarki. Piaskarki powinny mieć możliwości zmiany szerokości (symetrycznie i asymetrycznie) rozsypywania podczas jazdy, a także mogą być dodatkowo wyposażone w zbiorniki na solankę. Sprzęt używany do robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg musi być wyposażony w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Operatorem sprzętu może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, np. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość techniczną obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Przed rozpoczęciem pracy operator ma obowiązek dokonania sprawdzenia stanu technicznego nośnika i sprzętu, a w czasie pracy powinien: wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzenia nośnika, obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób
  i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego. Wszelkie uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu użytkowników dróg oraz obsługiwanego sprzętu należy niezwłocznie usunąć. Wykonawca zezwoli Zamawiającemu na montaż urządzeń GPS na sprzęcie uczestniczącym w akcji zimowej.

  B. Wymagania dotyczące sprzętu do odśnieżania.
  Nośnikami pługów odśnieżnych mogą być samochody lub inne pojazdy samobieżne z napędem na dwie lub więcej osi. Układ napędowy nośnika powinien zapewniać długotrwałą pracę na niskich przełożeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. Ponadto, podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Łańcuchy przeciwśnieżne, hak i łopaty powinny stanowić dodatkowe wyposażenie. Konstrukcja płyty czołowej (czołownicy) oraz jej mocowania musi być dostatecznie sztywna. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwiać szybki montaż
  i demontaż zespołu do odśnieżania. Odkładnice powinny być wykonane z blachy stalowej lub tworzywa sztucznego o dostatecznej wytrzymałości i elastyczności. W zależności od pracy, jaką mają wykonywać, lemiesze powinny być wykonane z gumy lub tworzywa sztucznego /nie dopuszczalne jest używanie w codziennej eksploatacji lemieszy stalowych/. Do zrywania naboju śnieżnego można używać specjalnych lemieszy wykonanych z bardzo twardej stali odpornej na ścieranie. Za każdym razem do takiej pracy wymagana jest indywidualna zgoda kierującego akcją zimową. Sprzęt używany do robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg musi być wyposażony
  w ostrzegawczy sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej, zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym.
  Operatorem sprzętu może być osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia, np. wymaganą kategorię prawa jazdy, znajomość techniczną obsługiwanego sprzętu i przeszkolenie do pracy przy zimowym utrzymaniu dróg. Dostawca sprzętu musi zapewnić wymianę kierowców w razie przedłużania się akcji zimowej aby czas pracy kierowcy był zgodny z obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem pracy operator ma obowiązek dokonać sprawdzenia stanu technicznego nośnika
  i sprzętu, a w czasie pracy powinien: wykonywać wyłącznie czynności związane z obsługą sprzętu i prowadzenia nośnika, obserwować w sposób ciągły sprzęt roboczy i zwracać baczną uwagę na bezpieczeństwo osób i pojazdów znajdujących się w pobliżu, przestrzegać obowiązujących zasad Kodeksu drogowego. Wszelkie uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu użytkowników dróg oraz obsługiwanego sprzętu należy niezwłocznie usunąć oraz zgłaszać dyżurnemu.
  Wykonawca zezwoli Zamawiającemu na montaż urządzeń GPS na sprzęcie uczestniczącym w akcji zimowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystania sprzętu wraz z materiałem na wszystkich zarządzanych drogach nie tylko tych, wynikających z danej SZU.

  1.2 Wymagania dla jednorodnej mieszanki kruszyw z solą drogową:
  Zamawiający złoży zamówienie na jednorodną mieszankę kruszywa z solą drogową
  o zawartości wagowej soli w mieszance nie mniejszej niż 30% (zaleca się przygotowanie mieszanki z 2 objętości materiału uszorstniającego i 1 objętość soli). Cena 1 tony jednorodnej mieszanki zawiera cenę załadunku.

  A. Wymagania dla soli drogowej.
  Sól drogowa powinna spełniać wymagania normy PN - 86/C-84081/02. Zalecany skład soli drogowej to 96% NaCl + 2,5%CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN)6.

  B. Wymagania dla kruszyw.
  Kruszywo stosowane do mieszanki nie powinno być zbyt łamliwe i nie może zawierać zanieczyszczeń ilastych oraz gliniastych. Zawartość ziaren drobnych (<0,075 mm) powinna być minimalna (zaleca się, do 3%), ponieważ ziarna te mogą zwiększać możliwość poślizgu. Ziarna nie mogą być spłaszczone
  i powinny mieć kształt regularny. Kruszywo powinno wykazywać dostateczną wytrzymałość na mechaniczne niszczenie ich przez ruch (nie mogą ulegać rozdrabnianiu). Nie powinny zawierać zanieczyszczeń mogących wzmagać korozję pojazdów i konstrukcji stalowych. Zamawiający dopuszcza do zastosowania w mieszance: piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996; kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm, wg PN-B-11111:1996; kruszywo kamienne łamane o uziarnieniu do 4 mm, w PN-B- 112:1996; zastosowanie materiałów innych niż podane w SIWZ będzie dopuszczalne, ale tylko za zgodą Zamawiającego.

  1.3 Wymagania dla soli drogowej:
  Sól drogowa powinna spełniać wymagania normy PN - 86/C-84081/02. Zalecany skład soli drogowej to 96% NaCl + 2,5%CaCl2 + 0,2% K4Fe(CN)6. Cena 1 tony soli drogowej zawiera cenę załadunku.

  1.4 Prowadzenie akcji zimowej.
  Całością zadań dotyczących zimowego utrzymania dróg powiatowych kieruje Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, zwany Zamawiającym. Wykonawca dostarcza sprzęt wraz z obsługą i materiałem, oddając go do dyspozycji Zamawiającego. Prowadzenie robót z zakresu zimowego utrzymania dróg będzie odbywać się według standardów uchwalonych przez Zarząd Powiatu Tucholskiego oraz potrzeb Zamawiającego. Kierowanie akcją zimową odbywa się z siedziby Zamawiającego przy ul. Przemysłowej 6 w Tucholi. Zamawiający wyznaczy imiennie osoby tzw. dyżurnych do kierowania akcją zimową. Dyżurny podejmuje decyzje dotyczące: zakresu robót zimowego utrzymania potrzebnych do wykonania na drogach danego obszaru, czasu trwania dyżuru operatorów sprzętu, ilości potrzebnego materiału, wezwania i zwolnienia Wykonawców, ilości potrzebnego sprzętu i czasu jego pracy, kontroli jakości wykonanej pracy przez Wykonawców. Sprzęt powinien być przystosowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 1 godziny od chwili podjęcia decyzji o konieczności rozpoczęcia akcji na drodze. Wykonawca będzie wzywany do wykonywania robót z zakresu zimowego utrzymania dróg telefonicznie od godziny 000 do godziny 2400 przez dyżurnego, powołanego do kierowania akcją zimową na sieci dróg powiatowych. Operatorzy sprzętu, wyznaczeni do akcji zimowej muszą zgłosić się do dyżurnego przed rozpoczęciem pracy i po jej zakończeniu. Przed rozpoczęciem pracy operator sprzętu zgłasza się do dyżurnego, w wyznaczonym czasie, po szczegółowe wytyczne. Dyżurny określa, które z poniższych zadań zostaną zlecone do wykonania: pełnienie dyżuru - czas dyżuru będzie liczony od momentu stawienia się operatora sprzętu u dyżurnego; wyjazd na drogę - czas pracy sprzętu będzie liczony od momentu zgłoszenia dyżurnemu pojazdu, który jest gotowy do rozpoczęcia akcji. Każdy z operatorów musi posiadać sprawny telefon komórkowy. W przypadku wystąpienia awarii sprzętu podczas wykonywania robót z zakresu zimowego utrzymania dróg, operator musi niezwłocznie powiadomić o tym dyżurnego.
  W tym momencie, czas pracy tego sprzętu zostanie przerwany, aż do chwili usunięcia awarii lub podstawienia innego, sprawnego sprzętu o podobnych parametrach. Ponowne przystąpienie do wykonywania powierzonych zadań również musi być zgłoszone dyżurnemu. Niezgłoszenie awarii sprzętu dyżurnemu, pociągnie za sobą naliczenie kar. W ekstremalnych warunkach Wykonawca zobowiązany jest zapewnić pracę sprzętu przez całą dobę, co związane jest z zapewnieniem niezbędnej liczby operatorów, których praca obwarowana jest przepisami o czasie pracy kierowców. W bardzo sprzyjających warunkach atmosferycznych lub innych uzasadnionych okolicznościach istnieje możliwość czasowego zwolnienia sprzętu z gotowości do akcji zimowej, ale tylko po uzyskaniu zgody dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi.

  1.5 Zakres kontroli
  Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad przebiegiem i jakością robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg
 9. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej, ul Polna Kęsowo.
  Zamawiający: Gmina Kęsowo, Kęsowo
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej, ul Polna Kęsowo - droga gminna nr 010419 C od km 0+000 do km 1+573 Parametry projektowe . Uwzględniając szerokość pasa drogowego, natężenie ruchu i istniejącą nawierzchnię gruntową zaprojektowano następującą konstrukcję podbudowy i nawierzchni: - dolna warstwa podbudowy z tłucznia betonowego grubości 17 cm, - górna warstwa podbudowy z klińca kamiennego grubości 5 cm, Parametry techniczne: - na prostej - w km 0 + 000 - 1 + 262 i w km 1 + 480 - 1 + 573 - spadek daszkowy - 2 %, - na prostej w km 1 + 262 - 1 + 480 - spadek jednostronny L - 2 % (ze względu na odwodnienie ), - na łukach spadek jednostronny 2 % ( L lub P), - szerokość jezdni w km 0 + 000 - 1 + 013 - 4,0 m, - szerokość jezdni w km 1 + 013 - 1 + 573 - 5,0 m, - szerokość pobocza gruntowego w km 0 + 000 - 1 + 013 - 2 x 1,0 m, - szerokość pobocza gruntowego w km 1 + 013 - 1 + 573 - 2 x 0,50 m. Poza tym na odcinku od km 0+000 do km 1+573 przewidziano 18 szt. zjazdów Technologia wykonywania robót: - roboty pomiarowe - odtworzenie trasy drogi, - wytyczenie projektowanych robót, - wycinka drzew z karczowaniem pni, - wykonanie koryta na całej szerokości projektowanej nawierzchni, - profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, - dolna warstwa podbudowy z tłucznia betonowego grubości 17 cm po zagęszczeniu, - górna warstwa podbudowy z klińca kamiennego grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm, - wykonanie zjazdów, - formowanie i zagęszczanie poboczy..
 10. Modernizacja drogi transportu rolniczego Raciąż-Woziwoda
  Zamawiający: Gmina Tuchola, Tuchola
  Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację drogi transportu rolniczego Raciąż - Woziwoda od km 0+475 do km 1+065 na długości 0,590 km wraz z przebudową linii kablowej SN i Nn na działkach nr ewid. 196/3 i 959 oraz przebudową i zabezpieczeniem istniejących kabli telekomunikacyjnych należących do operatora NETIA S.A. na ww. działkach zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarami robót stanowiącymi załączniki do niniejszej siwz.
  Opracowanie projektowe zawiera wykonanie robót budowlanych na długości 1,0 km, jednakże niniejsze postępowanie obejmuje tylko fragment drogi o długości 0,590 km.
  Parametry techniczne drogi:
  - klasa drogi - droga gminna
  - kategoria ruchu - KR 1
  - prędkość projektowana - Vp = 50 km/h
  - długość drogi - 1,000 km
  - szerokość jezdni - 5,0 m
  - szerokość pobocza gruntowego L - 0,50 m
  - szerokość pobocza gruntowego P - 0,50 m
  Na całej długości projektowanego odcinka droga posiada nawierzchnię gruntową o szerokości ok. 3,0 m.
 11. Przebudowa drogi gminnej w Sławoszewie wraz z usunięciem kolizji telekomunikacyjnej powstałej przy przebudowie drogi
  Zamawiający: Gmina Kotlin, Kotlin
  Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Sławoszew wraz z usunięciem kolizji telekomunikacyjnej powstałej przy przebudowie drogi .
  Zakres prac do wykonania :
  - roboty przygotowawcze,
  - roboty ziemne,
  - podbudowy z kruszywa łamanego,
  - nawierzchnia,
  - roboty wykończeniowe
  - roboty telekomunikacyjne
 12. Roboty remontowe na drodze 1027C i 1030C
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, Tuchola
  Przedmiotem zamówienia są poniższe roboty remontowe:
  a) mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno - bitumicznych o grubości 8 cm,
  b) mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 22 cm,
  c) wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 15 cm,
  d) wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych, po zagęszczeniu 8 cm,
  e) oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni,
  f) wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 4 cm,
  g) wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych o grubości 3 cm,
  na odcinku drogi powiatowej nr 1027 Wrzosowisko - Zdroje:
  łączna szacunkowa powierzchnia: 883 m²;
  na odcinku drogi powiatowej nr 1030 Cekcyn - Bysław:
  łączna szacunkowa powierzchnia: 2330 m².
  RAZEM: 3213 m².
  Roboty remontowe będą prowadzone na fragmentach nawierzchni w najgorszym stanie technicznym. Miejsca te wskaże Zamawiający.
 13. Przebudowa ulicy Okrężnej w miejscowości Gola
  Zamawiający: Urząd Gminy Jaraczewo, Jaraczewo
  Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej- ulicy Okrężnej w miejscowości Gola polegający na zmianie nawierzchni istniejącej jezdni z tłuczniowej na nawierzchnię bitumiczną.
  Przedmiot zamówienia obejmuje remont drogi o odcinku 250 m i szerokości jezdni 4 m.
  Konstrukcję jezdni należy wykonać według następujących parametrów:
  istniejąca jezdnia - nawierzchnia tłuczniowa po uprzednim oczyszczeniu
  warstwa podbudowy o grubości 10 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
  warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego
  warstwa ścieralna o grubości 3 cm z betonu asfaltowego.
 14. Przebudowę mostu drogowego w Bruchniewie
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, Tuchola
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na działce nr: 40/5, 39/3, 39/4, 40/4 obręb Sucha, Gmina Lubiewo, obejmujące przebudowę mostu drogowego JNI 01006752 w ciągu drogi powiatowej nr 1036C w Bruchniewie, a w szczególności:
  a) rozbiórkę nasypu,
  b) rozbiórkę obiektu mostowego,
  c) wykonanie podsypki, wyrównanie i wbicie palików,
  d) wykonanie konstrukcji z blachy karbowanej,
  e) wykonanie zasypki powłoki,
  f) odtworzenie nasypów i stożków obiektu,
  g) umocnienie skarp,
  h) wykonanie nawierzchni i barier,
  i) wykonanie wykończenia poboczy,
  j) wykonanie barier drogowych na dojazdach,
  k) regulację koryta cieku (paliki drewniane),
  l) przywrócenie okolicznego terenu do stanu istniejącego przed rozpoczęciem inwestycji
 15. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W GŁOGININIE
  Zamawiający: Gmina Borek Wlkp., Borek Wielkopolski
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w Głogininie.
  Przedmiot zamówienia obejmuje:
  -roboty przygotowawcze,
  -podbudowy,
  -nawierzchnie,
  -roboty wykończeniowe.
 16. Przebudowa drogi gminnej w Parzewie wraz z usunięciem kolizji telekomunikacyjnej powstałej przy przebudowie drogi
  Zamawiający: Gmina Kotlin, Kotlin
  Zakres prac do wykonania przy przebudowie drogi :
  - roboty przygotowawcze
  - roboty ziemne
  - podbudowy z kruszywa łamanego
  - nawierzchnie
  - roboty wykończeniowe
  Roboty teletechniczne - w miejscowości Parzew istnieje sieć telekomunikacyjna należąca do operatora Telekomunikacja Polska. Jest to sieć doziemna.W wyniku przebudowy drogi wystąpiła kolizja z istniejącymi urządzeniami telekomunikacyjnymi. Kolizyjne odcinki należy przebudować oraz przełożyć istniejace linie kablowe zgodnie z warunkami technicznymi i opracowanym projektem budowlano - wykonawczym. Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi prace na sieci powinna wykonywać specjalistyczna firma zatwierdzona przez Telekomunikację Polską.Ponadto szczegółowy zakres prac ujęto w :
  - dokumentacjach projektowych stanowiących załączniki do SIWZ,
  - specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót - załącznik do SWIZ,
  - przedmiarach robót - załączniki do SIWZ
 17. Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kładką dla pieszych na ulicy Potarzyckiej w Siedleminie
  Zamawiający: Gmina Jarocin, Jarocin
  Budowa ciągu pieszo - rowerowego wraz z kładką dla pieszych na ulicy Potarzyckiej w Siedleminie
 18. Przebudowa mostu na rzece Czarny Rów I a łącznie z przebudową drogi dojazdowej w m. Niedźwiady.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Jarocin
  Przebudowa mostu na rzece Czarny Rów I a łącznie z przebudową drogi dojazdowej w m. Niedźwiady.
 19. Usługi awaryjne
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, Tuchola
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego:
  a) usług w zakresie konserwacji i naprawy dróg oraz obiektów znajdujących się w pasie drogowym i w otoczeniu,
  b) usług transportowych przy użyciu pojazdów przystosowanych do transportu towarów luzem
  i przyczep załadowczych,
  c) usług rozbiórkowych.
  poniższym sprzętem:
  1. Samochód samowyładowczy 6-12 Mg
  2. Samochód samowyładowczy powyżej 12 Mg
  3. Koparka (łyżka do 1 m³)
  4. Ładowarka (łyżka do 3 m³)
  5. Zagęszczarka płytowa powyżej 300 kg
  6. Równiarka lub sprzęt o podobnych parametrach
  7. Samochód samowyładowczy + HDS
  8. Przyczepa niskopodwoziowa
  9. Koparko - ładowarka
  10. Walec do 10 Mg
  11. Walec powyżej 10 mg
  12. Beczka asenizacyjna
  13. Dźwig (do 16 Mg)
  na terenie powiatu tucholskiego.
  Wykonawca dostarcza sprzęt wraz z obsługą. Wykonawca będzie realizować zamówienie na podstawie zlecenia Zamawiającego, wystawionego stosownie do jego potrzeb. Sprzęt wymieniony
  w ofercie pozostaje do dyspozycji Zamawiającego w czasie trwania umowy. Termin realizacji usługi będzie ustalany przez Zamawiającego dla każdego zlecenia osobno
 20. Przebudowa ulicy Potarzyckiej w Noskowie
  Zamawiający: Urząd Gminy Jaraczewo, Jaraczewo
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa ulicy Potarzyckiej w miejscowości Nosków polegająca na naprawie i wzmocnieniu istniejącej nawierzchni na długości 300 m i szerokości 5,5 m.
  Naprawa i wzmocnienie istniejącej nawierzchni polegać będzie na wykonaniu robót na jezdni poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego w warstwie dolnej o grubości po zagęszczeniu 15 cm, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego w warstwie górnej o grubości po zagęszczeniu 8 cm, wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych grysowo- żwirowych, wraz z wyrównaniem i plantowaniem poboczy o powierzchni 606,8 m².
 21. wykonanie nakładki na ul. Poznańskiej w Pleszewie ( w-wa ścieralna)
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Pleszew
 22. przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych, Pleszew
 23. Przebudowa drogi gminnej Bachorzew - Wilkowyja Etap II
  Zamawiający: Gmina Jarocin, Jarocin
 24. Przebudowa drogi powiatowej nr 1023C w miejscowości Nowy Sumin
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi, Tuchola
 25. Usługi zamiatania ulic RDW -Tuchola w 2009 roku.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich, Bydgoszcz
 26. Przebudowa drogi powiatowej nr 3677P Witowo - Orzechowo na odcinku od drogi krajowej nr 11 do Witowa
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Środzie Wlkp., Środa Wielkopolska
 27. Kontynuacja przebudowy drogi w m. Rębiechów
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Krotoszyn
 28. Dokończenie przebudowy ulicy Zielony Rynek w Koźminie Wlkp
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Krotoszyn
 29. Przebudowa drogi gminnej nr 010605 C Bysław - Trutnowo, odcinek Trutnowo - Lubiewice od km 0+000 do km 1+095
  Zamawiający: Gmina Lubiewo, Lubiewo
 30. Kontynuacja przebudowy drogi Gościejew-Skałów
  Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg, Krotoszyn
 31. Naprawa dróg o nawierzchni gruntowej, gruntowej ulepszonej: żużlem, pospółką, tłuczniem kamiennym (granit, melafir, gabro), tłuczniem betonowym na terenie Gminy Tuchola w 2009r.
  Zamawiający: Gmina Tuchola, Tuchola

Inne osoby dla Tomaszewski Paweł (45 osób):