Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Romuald Maria

w KRS

Romuald Maria Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Romuald
Drugie imię:Maria
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1953 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Gdynia (Pomorskie), Stargard (Zachodniopomorskie)
Przetargi:8 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamus Agnieszka Monika, Biliński Tomasz Bolesław, Cegła Barbara, Chądzyńska Aneta Ewa, Dzikowska Katarzyna, Haavisto Olli, Heinonen Jukka Mikael, Kassian Jawad Katarzyna Maria, Komar Mariusz Janusz, Koskimaa Thomas, Kozłowski Piotr Cyryl, Leijonhufvud Nils Axel, Pettersson Dan Niklas, Rautanen Jarmo, Ryniak Adam Wojciech, Selanne Mika, Sornek Rafał Józef, Stajewski Maciej, Telaranta Tero Juhana, Tetela Paweł Łukasz, Więcław Andrzej

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Szostkowski Michał
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Lindstrom Kenneth
 3. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Cegła Barbara, Heinonen Jukka, Korzeniewski Wojciech, Vakiparta Marika

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Luty Krzysztof

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Borgwarner Rzeszów Sp. Z O.O., Jasionka − KRS 0000529173
 2. Cargotec Poland Sp. Z O.O., Stargard − KRS 0000042047
 3. Homag Polska Sp. Z O.O., Środa Wielkopolska − KRS 0000094644
 4. Homag Services Poland Sp. Z O.O., Środa Wielkopolska − KRS 0000034884
 5. Macgregor Poland Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000491597
 6. Noble Wine Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000511369
 7. Tts Poland Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000392449
 8. Verbum Lh Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000437828

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Avantor Performance Materials Poland S.A., Gliwice − KRS 0000010108
 2. Borgwarner Poland Sp. Z O.O., Jasionka − KRS 0000289644
 3. Dfds Polska Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000446115
 4. Electronic Solutions Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000293884
 5. Esto Sp. Z O.O., Barlinek − KRS 0000145928
 6. Ferroli Poland Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000202076
 7. First Data Global Services Limited Sp. Z O.O. Oddział W Polsce, Gdańsk − KRS 0000289360
 8. Hiab Sp. Z O.O., Jawczyce − KRS 0000156664
 9. Hls Sp. Z O.O., Bytkowo − KRS 0000350213
 10. Macgregor/pol/ Sp. Z O.O., Gdynia − KRS 0000211160
 11. Przedsiębiorstwo Techniczno-handlowe Techmar O i K Sp. Z O.O., Gliwice − KRS 0000127866
 12. S2 Restaurants Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000261546
 13. Segel Polska Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000009058
 14. Tieto Poland Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000124858
 15. Vipo Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000030528
 16. Westcon Design Poland Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000337700
 17. Wutebe S.A., Poznań − KRS 0000279904

Powiązane przetargi (8 szt.):
 1. 5/CZ-SAM/2013
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 1907, Opole
  Przegląd techniczny i naprawa bieżąca urządzeń dźwigowych HIAB oraz urządzeń samozaładowczych Multilift zamontowanych na pojazdach ciężarowych
 2. Dostawa koszy do transportu osób do samochodów cięzarowych marki JELCZ z żurawiem przenosnym dużego udźwigu
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4226, Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa koszy do transportu osób do samochodów ciężarowych marki JELCZ z żurawiem przenośnym dużego udźwigu w niżej wymienionych ilościach: Kosze do transportu osób do samochodów ciężarowych marki JELCZ 862 D.43 z żurawiem przenośnym dużego udźwigu HIAB 855 EP-5 - 4 kpl
 3. DOSTAWA SAMOCHODU CIĘśAROWEGO SPECJALNEGO
  Zamawiający: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu, Grudziądz
  1.1. Przedmiotem zamówienia jest
  dostawa kompletnego samochodu cięŜarowego specjalnego wyposaŜonego w Ŝuraw hydrauliczny, skrzynię
  samowyładowczą i urządzenia do zimowego utrzymania dróg. Samochód wykorzystywany będzie do obsługi
  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz zimowego utrzymania dróg. Specyfikacja
  ogólna: 1.1.1. PODWOZIE: 1.1.1.1. Podwozie wielofunkcyjne fabrycznie nowe, dwuosiowe 4x2, rok produkcji
  2013, 1.1.1.2. DMC - 12 Mg, 1.1.1.3. Silnik o mocy min. 130 kW z zapłonem samoczynnym, spełniający wymogi
  normy emisji spalin EURO 5 z układem recyrkulacji spalin EGR (bez AdBlue). 1.1.2. ZABUDOWA PODWOZIA -
  śURAW HYDRAULICZNY: 1.1.2.1. śuraw hydrauliczny o momencie udźwigu min. 5,8 tm max. 6,0 tm i wysięgu
  min. 7,3 m, 1.1.2.2. śuraw fabrycznie nowy (nieuŜywany) wyprodukowany nie wcześniej niŜ w 2013 roku, 1.1.2.3.
  Udźwig na wysięgu 5,4 m nie mniejszy niŜ 1,05 Mg. 1.1.3. ZABUDOWA PODWOZIA - SKRZYNIA
  SAMOWYŁADOWCZA TRÓJSTRONNA: 1.1.3.1. Skrzynia z wywrotem 3-stronnym dostosowana do wymiarów
  podwozia po zabudowaniu Ŝurawia hydraulicznego, wykonana ze stali o podwyŜszonej wytrzymałości na ścieranie,
  1.1.3.2. Długość skrzyni, szerokość dostosowana do gabarytów podwozia wykonane ze stali o podwyŜszonej
  ścieralności, 1.1.3.3. Ściana przednia podwyŜszona o wysokość opończy umoŜliwiająca pracę Ŝurawia, 1.1.3.4.
  Skrzynia przystosowana do okresowego mocowania posypywarki do zimowego utrzymania ulic z napędem
  hydraulicznym. 1.1.4. PŁUG ODŚNIEśNY: 1.1.4.1. Wysokość odkładnicy z lemieszem od 1100 mm do 1200 mm, 1.1.4.2. Długość odkładnicy (lemiesza) od 2700 mm do 3000 mm, 1.1.4.3. Szerokość odśnieŜania min. 2,5 m,
  1.1.4.4. CięŜar pługa max. 500 kg. 1.1.5. POSYPYWARKA: 1.1.5.1. Pojemność ładunkowa skrzyni od 2,4 m
  sześc. do 2,6 m sześc., 1.1.5.2. Napęd posypywarki od pompy hydraulicznej napędzanej od przystawki odbioru
  mocy pojazdu przeznaczonej do pracy ciągłej, 1.1.5.3. Dostosowana do rozsypywania róŜnych materiałów np.:
  chlorek sodu, chlorek wapnia, piasek, mieszanka chlorowo-solna, mieszanka piaskowo-solna z moŜliwością
  zaprogramowania parametrów rozsypywanego materiału: cięŜaru właściwego lub wielkości ziaren (granulacji).
  1.2. Zakupy realizowane będą w oparciu o kredyt inwestycyjny, udzielony przez bank w wyniku odrębnego
  postępowania o zamówienie publiczne. Finansowanie niniejszego zadania i jego realizacja jest uzaleŜniona od
  pozytywnego rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie kredytu. 1.3. Szczegółowe wymagania dotyczące
  pojazdów i sprzętu wymienionego w pkt. 3.1., warunki dostawy oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia
  zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 1.4. Termin płatności za dostawy 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT za
  poszczególny sprzęt i/lub urządzenia, przy czym faktura VAT nie moŜe być wystawiona wcześniej niŜ po
  podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru, o którym mowa w załączniku nr 1 do projektu umowy,
  załączonym do SIWZ, z następującymi zastrzeŜeniami: 1.4.1. zawartymi w pkt. 3.3, 1.4.2. oddzielne faktury dla:
  1.4.2.1. podwozia z Ŝurawiem, 1.4.2.2. skrzyni samowyładowczej, 1.4.2.3. pługu, 1.4.2.4. posypywarki, 1.4.3.
  faktury zostaną zapłacone w kwocie netto, 1.4.4. kwota naleŜnego podatku VAT, wyszczególnionego w fakturach,
  zostanie uregulowana w momencie otrzymania przez Zamawiającego zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego,
  jednak nie później niŜ 120 dni po dacie wystawienia faktury VAT, Wykonawca, który zamierza powierzyć
  podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać na druku oferty zakresy
  zamówienia powierzane podwykonawcom. Brak jakiejkolwiek wzmianki w tym zakresie na formularzu oferty,
  będzie uznawane za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia
 4. Dostawa części zamiennych do sprzętu przeładunkowego
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa 4228, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa części zamiennych do sprzętu przeładunkowego obejmująca swym zakresem 7 zadań tj: Zadanie nr 1 - Części zamienne do podnośników typu GPW Zadanie nr 2 - Części zamienne do podnośnika HELI CPCD40-RW19 Zadanie nr 3 -Części zamienne różne Zadanie nr 4 - Części zamienne do podnośnika KALMAR DCD 200-12LB (prod. 1999r) Zadanie nr 5 - Części zamienne do podnośnika BALKANCAR Zadanie nr 6 - Części zamienne do podnośnika LUNA TH20-1200 Zadanie nr 7 - Części zamienne modułowe.
 5. 4/CZ-SAM/2011
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 1907, Opole
  Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądów technicznych oraz naprawa bieżąca pojazdów i ciągników..
 6. Wymiana urządzenia hakowego, zamontowanego na podwoziu 3-osiowym samochodu ciężarowego marki DAF CF, stanowiącego własność Zamawiającego.
  Zamawiający: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., Grudziądz
  1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzenia hakowego zamontowanego
  na podwoziu 3-osiowym samochodu ciężarowego marki DAF CF, o nr rejestracyjnym CG 51368 i nr VIN: XLRAT85MC8E823911, stanowiącego własność Zamawiającego. Urządzenie winno być fabrycznie nowe wyprodukowane w 2013 roku oraz sprawdzone w praktyce eksploatacyjnej, nie może być rozwiązaniem prototypowym. W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
  a) demontażu istniejącego urządzenia hakowego zainstalowanego na podwoziu
  3-osiowym samochodu ciężarowego marki DAF CF. Zamawiający dostarczy ww. samochód własny koszt do miejsca wskazanego przez Wykonawcę. Zdemontowane urządzenie hakowe podlega zwrotowi Zamawiającemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, loco: Składowisko Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza.
  b) wykonania piaskowania, dwukrotnego malowania farbą podkładową oraz malowania farbą utwardzalną nawierzchniowo na kolor czarny RAL 9005 ramy nośnej pojazdu;
  c) montażu fabrycznie nowego urządzenia hakowego;
  d) montażu na ramie pojazdu
  - zbiornika na czystą wodę do mycia rąk o poj. min. 10 l;
  - pojemnika otwartego na siatki, plandeki itp;
  - skrzynki narzędziowej zamykanej zamykanej na zamek;
  e) przeprowadzenia podstawowego instruktażu wyznaczonego personelu Zamawiającego (w ilości 4 osoby) na Składowisku Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza w zakresie obsługi i konserwacji urządzenia hakowego;
  f) dostarczenia Zamawiającemu następujących dokumentów:
  - certyfikat zgodności CE, atesty i inne niezbędne dokumenty o ile są wymagane;
  - kompletna dokumentacja z odbiorem UDT;
  - fabryczna instrukcja obsługi dostarczonego urządzenia hakowego - DTR (dokumentacja techniczno - ruchowa) w języku polskim w tym wykaz prac obsługi codziennej i okresowej;
  - dokument gwarancyjny (karta lub książka gwarancyjna);
  - katalog części zamiennych;
  - wykaz punktów sprzedaży części zamiennych urządzenia hakowego oraz adresy autoryzowanych punktów serwisowych.
  Dostawa samochodu ciężarowego do Wykonawcy, celem dokonania demontażu urządzenia hakowego oraz montażu nowego urządzenia, a także odbiór samochodu ciężarowego z zabudową od Wykonawcy odbywa się na koszt i ryzyko Zamawiającego.
  3. Podstawowe wymagania techniczne urządzenia hakowego:
  1) modułowa konstrukcja urządzenia hakowego o udźwigu min. 21 000 kg,
  2) możliwość obsługi kontenerów o długości w przedziale od 4,7m do 6,9 m,
  3) hak na wysokości 1570 mm, (norma DIN),
  4) dwa siłowniki hydrauliczne ramy pośredniej urządzenia hakowego,
  5) siłownik hydrauliczny przesuwu ramienia hakowego,
  6) konstrukcja urządzenia pozwalająca na wykonanie montażu bez konieczności spawania elementów do ramy hakowca, lakierowanie fabryczne,
  7) ramię przesuwne z hakiem stałym oraz grawitacyjną blokadą zaczepu haka,
  8) kompletna instalacja hydrauliczna,
  9) pompa hydrauliczna tłoczkowa SC 108,
  10) zbiornik oleju wyposażony w filtr oraz wskaźnik poziomu oleju,
  11) hydrauliczna blokada tylnego zawieszenia,
  12) automatyczna sekwencja załadunku i rozładunku,
  13) system eliminujący tarcie kontenera o podpory podczas załadunku i rozładunku z dwoma rolkami,
  14) hydrauliczna wewnętrzna/odśrodkowa blokada kontenera z elektrycznym czujnikiem położenia,
  15) dodatkowe podpory wspierające i stabilizujące kontener,
  16) automatyczna funkcja blokowania kontenera w funkcji wywrotu,
  17) automatyczny system chroniący główne siłowniki przed uszkodzeniem podczas zablokowania się kontenera przy rozładunku lub załadunku na przyczepę,
  18) układ czujników elektronicznych z informacją uniemożliwiającą wykonanie nieprawidłowego ruchu urządzenia hakowego,
  19) automatyczna funkcja tzw. miękkiego osiadania kontenera przy załadunku, eliminująca efekt uderzenia kontenerem w ramę pojazdu w końcowej fazie załadunku,
  20) hydrauliczny zawór główny z elektronicznym układem sterowania urządzeniem,
  21) sterowanie urządzeniem z zewnątrz z lewej strony urządzenia oraz elektroniczne sterowanie wielofunkcyjne panelem sterowania z kabiny,
  22) panel sterowniczy ze świetlną informacją zabezpieczenia blokad i położenia ramy hakowca do pozycji transportowej, wyposażony w wyświetlacz diagnostyczny kodów błędu,
  23) automatyczne centralne smarowanie
  24) kolor urządzenia hakowego - czarny RAL 9005 (fabryczne malowanie urządzenia).
  4. Pozostałe wymagania:
  a) szerokość hakowca min 1000 mm,
  b) wysokość montażu 250 mm,
  c) długość ramy hakowca min 6500 mm,
  d) boczne osłony przeciwrowerowe,
  e) tylna belka przeciwnajazdowa,
  f) światła obrysowe.
  W przypadku zaistnienia konieczności dokonania zmian w podwoziu samochodu ciężarowego DAF CF, w celu dokonania montażu nowego urządzenia hakowego
  i dodatkowego wyposażenia, Zamawiający wyraża zgodę na przemieszczenie takich elementów podwozia jak: zbiornik paliwa, akumulatory, zbiorniki sprężonego powietrza, koło zapasowe, itp. Wykonawca zobowiązuje się dokonać ewentualnych przesunięć w/w elementów na własny koszt i ryzyko zgodnie ze sztuką konstrukcyjną. Wszelkie zmiany dokonane w podwoziu samochodu ciężarowego będą objęte gwarancją, o której mowa we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). O konieczności dokonania zmiany w podwoziu
  i sposobie dokonania tej zmiany, Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego, który zobowiązany jest do wyrażenia zgody na dokonanie zmian na piśmie.
  5. Wymagania dotyczące serwisu oraz gwarancji:
  Urządzenie hakowe oraz roboty lakiernicze ramy nadwozia muszą być objęte 24 miesięczną gwarancją oraz rękojmią za wady fizyczne, licząc od daty podpisania protokołu odbioru z klauzulą bez uwag na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ).
  W okresie trwania gwarancji Wykonawca będzie świadczył bezpłatne usługi serwisu gwarancyjnego w zakresie obsługi, przeglądów i napraw urządzenia hakowego (wraz z transportem i wymianą części zamiennych). Zakres usług musi być zgodny z zaleceniami i wytycznymi producenta urządzenia hakowego.
 7. 1/CZ-SAM/2012
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 1907, Opole
  Przegląd techniczny oraz naprawa bieżąca pojazdów i ciągników
 8. Naprawa żurawia HIAB 800
  Zamawiający: Jednostka Wojskowa Nr 1189, Bydgoszcz
  1. Wymiana ramienia zewnętrznego szt. 1
  2. Wymiana ślizgu tylnego szt. 2
  3. Wymiana pokrywy odbiornika radia szt. 2
  4. Wymiana odbiornika radiowego szt. 2 5. Wymiana cylindra 50/30-300 szt. 2.

Inne osoby dla Tomaszewski (906 osób):