Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Stanisław

w KRS

Stanisław Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Stanisław
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1969 r., wiek 50 lat
Miejscowości:Szadek (Łódzkie)
Przetargi:3 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Beśka Andrzej Jan, Dąbrowski Damian Sylwester, Frątczak Barbara, Gondzio Marzanna, Górczak Aneta, Jabczyńska Małgorzata, Jagieła Teresa, Kokorzycka Bożena Leokadia, Kowalczyk Agnieszka, Lipińska Danuta, Majda Mirosława, Maryniaczyk Józef, Musilak Józef, Olszacka Marzena, Orzoł Zdzisław Leszek, Owczarek Andrzej, Plesiak Dorota Urszula, Polewska Henryka, Pośpieszyńska Barbara, Romek Dorota, Skonieczny Jerzy Józef, Sowińska Anna, Stamirowska Aleksandra, Stamirowski Tomasz, Szubert Dorota Anna, Telega Lech, Wardęga Mirosława, Wolski Krzysztof Jan, Wroński Kazimierz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zakrzewska Wiesława

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Szadku, Szadek − KRS 0000131266
 2. Ochotnicza Straż Pożarna W Gawłowicach, Gawłowice − KRS 0000204055
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Goszczanowie, Goszczanów − KRS 0000189048
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Prusinowicach, Prusinowice − KRS 0000234406
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Szadku, Szadek − KRS 0000221207
 6. Prusinowickie Stowarzyszenie Narodowego Czynu Pomocy Szkole Komitet Rozbudowy Szkoły Podstawowej W Prusinowicach, Prusinowice − KRS 0000178548
 7. Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe W Prusinowicach, Prusinowice − KRS 0000175837
 8. Spółdzielnia Kółek Rolniczych W Szadku, Starostwo Szadek − KRS 0000196990
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Kaszew Rogatka, Kaszew − KRS 0000545009
 10. Stowarzyszenie Razem Dla Środowiska, Prusinowice Parcela − KRS 0000443206
 11. Szadkowskie Stowarzyszenie Oświatowe, Szadek − KRS 0000155367
 12. Towarzystwo Przyjaciół Szkół Rolniczych W Wojsławicach, Wojsławice − KRS 0000366440

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy W Błaszkach, Błaszki − KRS 0000119464
 2. Bank Spółdzielczy Ziemi Kaliskiej, Koźminek − KRS 0000084015
 3. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Goszczanów − KRS 0000203844
 4. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Szadek − KRS 0000135656
 5. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Łasku, Łask − KRS 0000172540
 6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Eurodrew Sp. Z O.O., Szulec − KRS 0000097645

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. kredytu inwestycyjno pomostowego
  Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy i Miasta Warta, Warta
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu inwestycyjno pomostowego długoterminowego w wysokości 900.000,00 brutto zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego
  Przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmiana obudowy studni głębinowej w miejscowości Cielce, gmina Warta.
 2. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nie przekraczającej 207 000 Euro na udzielenie kredytu bankowego w kwocie 379 535,00 zł na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.
  Zamawiający: Gmina i Miasto Szadek, Szadek
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w roku 2014 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów Gminy i Miasta Szadek. Uruchomienie kredytu będzie następowało według potrzeb i dyspozycji Zamawiającego do maksymalnej kwoty 379 535,00 zł. Zamawiający zastrzega, iż może zaciągnąć kredyt w mniejszej kwocie niż 379 535,00 zł., według dyspozycji i zapotrzebowania Zamawiającego i w kilku transzach. Wtedy odpowiedniej zmianie procentowej (zmniejszeniu) ulegnie wysokość kwot spłacanych rat kredytu i harmonogram spłat. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 3. Udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu dla Gminy Wodzierady w wysokości 579.000,00 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy Wodzierady, Wodzierady
  Przedmiotem zamówienia jest kredyt długoterminowy dla Gminy Wodzierady o następującej charakterystyce: 1. Kwota kredytu do 579.000,00 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy zł) 2. Cel: kredyt przeznaczony na finansowanie planowanego deficytu budżetu. 3. Okres kredytowania: 03.11.2014 - 31.12.2024, 4. Karencja spłaty kapitału kredytu do stycznia 2015 r. Spłata kapitału w ratach miesięcznych począwszy od miesiąca stycznia 2015 roku: - 2015r - 12 rat po 4.825,00 zł, - 2016r - 12 rat po 4.825,00 zł, - 2017r - 12 rat po 4.825,00 zł, - 2018r - 12 rat po 4.825,00 zł, - 2019r - 12 rat po 4.825,00 zł, - 2020r - 12 rat po 4.825,00 zł, - 2021r - 12 rat po 4.825,00 zł, - 2022r - 12 rat po 4.825,00 zł, - 2023r - 12 rat po 4.825,00 zł, - 2024r - 12 rat po 4.825,00 zł, 579.000,00 zł..