Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Wacław Albin

w KRS

Wacław Albin Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Wacław
Drugie imię:Albin
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1937 r., wiek 83 lata
Miejscowości:Bytom (Śląskie)
Przetargi:1 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Arndt Jacek Andrzej, Asman Mirosław, Chojnacki Lech Sylwester, Drenda Franciszek, Fischer Mariola Ewa, Franciszok Gerard, Gaik Mariola Małgorzata, Gawdzik Jan Maria, Głogowski Damian, Jerszy Barbara, Kabus Henryk, Kalamorz Irena, Klimza Joachim Krystian, Komór Apolinary Zdzisław, Krypner Ewa, Kwiędacz Jan, Lesiak Kazimierz, Lis Ernest, Mońka Mikos Maria, Niemiec Krystyna, Owczarek Halina, Pamuła Mieczysław Władysław, Samojedny Zygmunt, Śliwieński Zbigniew Tadeusz, Wąsiński Bronisław, Wojciechowski Antoni Szczepan, Zbieg Zbigniew

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Wyłomański Zygmunt
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Baron Mirosława Elżbieta, Blachnicki Dariusz Kazimierz, Cieśla Marian Augustyn, Dąbrowski Mariusz, Dubiel Anna Maria, Janusz Marianna Longina, Kaniowska Irena, Ledwoch Piotr Stanisław, Lewanda Wojciech Jerzy, Majek Ewa, Rymek Michalina, Sałata Łukasz Jan, Stankiewicz Jerzy, Stankiewicz Władysław Mieczysław, Strużyna Piotr Paweł, Stych Andrzej Edward, Szczepańska Maria, Szczepański Stanisław Andrzej, Trefon Irena Emilia, Witczak Karina Magdalena, Zrajko Jerzy, Żułtaszek Aleksandra Katarzyna

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dołhun Michał Mozes

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy Bytom, Bytom − KRS 0000139409
 2. Bank Spółdzielczy W Świerklańcu, Świerklaniec − KRS 0000121333
 3. Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości W Bytomiu, Bytom − KRS 0000137040
 4. Eko-osad Sp. Z O.O., Radzionków − KRS 0000509700
 5. Forum Śląskiej Przedsiębiorczości, Katowice − KRS 0000196817
 6. Fundacja Dom Nadziei, Bytom − KRS 0000038254
 7. Górniczy Klub Sportowy Ruch Radzionków W Bytomiu, Bytom − KRS 0000145587
 8. Izba Rzemieślnicza Oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości W Katowicach, Katowice − KRS 0000061742
 9. Jacht Klub Bosman, Pławniowice − KRS 0000514442
 10. My Bytomianie, Bytom − KRS 0000479334
 11. Niko Partners Sp. Z O.O., Bytom − KRS 0000444763
 12. Polmozbyt-bytom Spółka Z Ograniczona Odpowiedzialnością, Bytom − KRS 0000111715
 13. Przedsiębiorstwo Handlowo-usługowe Cagro-tank Cieśla Marian, Cieśla Maria - Sp. J., Radzionków − KRS 0000088598
 14. Przedsiębiorstwo Remontowo-budowlane Sp. Z O.O.., Bytom − KRS 0000087508
 15. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mototechnika Bytom Sp. J. M.pamuła, K.pamuła, Bytom − KRS 0000053437
 16. Spółdzielnia Mieszkaniowa Przy Regionalnej Izbie Gospodarczej W Bytomiu, Bytom − KRS 0000063620
 17. Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Vii Liceum Ogólnokształcącego Im. Harcerzy Obrońców Katowic, Katowice − KRS 0000115082
 18. Unia Mieszkańców i Pracodawców Miasta Bytomia, Bytom − KRS 0000094818
 19. Wylenzek i Wspólnicy Sp. J., Radzionków − KRS 0000220805

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Atf Bracia Bączkowicz Sp. Z O.O., Radzionków − KRS 0000066867
 2. Exit Jk Sp. Z O.O., Chorzów − KRS 0000000591
 3. Koga 1 Sp. Z O.O., Wojkowice − KRS 0000204203
 4. Przedsiębiorstwo Rewitalizacji Kwartał Sp. Z O.O., Bytom − KRS 0000156273
 5. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Arra Sp. Z O.O. Likwidacyjnej, Radzionków − KRS 0000121129
 6. Rms Sp. Z O.O., Bytom − KRS 0000146845
 7. Rybnicki Bank Spółdzielczy, Rybnik − KRS 0000136543
 8. Spółdzielnia Rzemieślnicza Usług Budowlano-montażowych, Bytom − KRS 0000157578
 9. Stowarzyszenie Absolwentów Państwowych Szkół Budownictwa W Bytomiu, Bytom − KRS 0000077467
 10. Stowarzyszenie Hospicyjno-opiekuńcze Amicus, Piekary Śląskie − KRS 0000430146
 11. Śląskie Stowarzyszenie Dekarzy, Dąbrowa Górnicza − KRS 0000158401
 12. Zakład Instalacji Elektrycznych Cagro Sp. Z O.O., Radzionków − KRS 0000249500

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Prowadzenie punktu kasowego (przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat) w siedzibie Urzędu Skarbowego w Piekarach Śląskich
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Piekarach Śląskich, Piekary Śląskie
  Zakres usług, do których wykonania zobowiązany będzie wykonawca w ramach realizacji niniejszego zamówienia:
  1. przyjmowanie w punkcie kasowym podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych na rzecz zamawiającego, których regulowanie w formie gotówkowej dopuszczają obowiązujące przepisy prawa, bez pobierania prowizji i opłat bankowych od wpłacających,
  2. przyjmowanie w punkcie kasowym wpłat gotówkowych dokonywanych przez poborców skarbowych będących pracownikami zamawiającego i realizujących przydzielone im zadania oraz ich przekazywanie na wskazane konto zamawiającego prowadzone przez Narodowy Bank Polski,
  3. przyjmowanie w punkcie kasowym wpłat gotówkowych dokonywanych przez poborców skarbowych będących pracownikami zamawiającego i realizujących przydzielone im zadania oraz ich przekazywanie na konta innych wierzycieli,
  4. dokonywanie w punkcie kasowym wypłat gotówkowych dla podatników z tytułu zwrotu nadpłaty zgodnie z zasadami, o których mowa w specyfikacji,
  5. dokonywanie w punkcie kasowym wypłat gotówkowych dla pracowników zamawiającego w ramach wykonywania czynności służbowych w zakresie rachunków bankowych zamawiającego prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (np. rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).
  6. dokonywanie przelewu pobranych na rzecz zamawiającego należności na wskazane rachunki bankowe zamawiającego w dniu ich pobrania, a najpóźniej w następnym dniu roboczym; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przekazania środków najpóźniej do 2 dni roboczych od daty ich pobrania.
  Zamawiający w ramach realizacji niniejszej zamówienia zobowiązuje się do:
  1. udostępnienia na rzecz wykonawcy pomieszczenia kasowego, z prawem korzystania z ciągów komunikacyjnych oraz sanitariatów w siedzibie zamawiającego, na podstawie zawartej umowy. Łączna powierzchnia pomieszczenia kasowego wynosi około 5,5m2. Dostęp dla klientów do pomieszczenia kasowego - z sali obsługi podatnika. Pomieszczenie socjalne oraz ciąg komunikacyjny są użytkowane wspólnie przez pracowników zamawiającego i wykonawcy. Udostępnione wykonawcy pomieszczenie posiada umeblowanie oraz wolnostojący sejf. Zamawiający dopuszcza przebywanie pracowników wykonawcy w zajmowanym pomieszczeniu do 0,5 godziny przed rozpoczęciem pracy i 1,5 godziny po jej zakończeniu. Zamawiający wymaga, żeby za porządek na stanowiskach pracy odpowiadali pracownicy wykonawcy. Pomieszczenie kasowe, w godzinach pracy wykonawcy, sprzątać będą pracownicy zamawiającego. Za udostępnienie pomieszczenia zamawiający ustala czynsz miesięczny (uwzględniający również koszty mediów oraz utrzymania porządku, w zakresie dotyczącym zamawiającego) w wysokości 100,00zł (słownie: sto złotych 00/100),
  2. udostępnienia pracownikowi wykonawcy obsługującemu punkt kasowy pomieszczenia socjalnego,
  3. wyrażenia zgody na oznakowanie przez wykonawcę udostępnionego pomieszczenia kasowego w miejscach i formie uzgodnionych przez strony,
  4. wyrażenia zgody na przeprowadzenie ulepszeń i modernizacji lokalu koniecznych z uwagi na przedmiot działalności,
  5. zapewnienia ochrony budynku, w którym zlokalizowany jest punkt kasowy,
  6. poinformowania podatnika o terminie wypłaty zwrotu nadpłaty w punkcie kasowym zlokalizowanym w siedzibie zamawiającego,
  7. zapewnienia warunków sanitarno - higienicznych pracy, w szczególności: właściwego ogrzewania, sprzątania i oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych dla pracowników wykonawcy,
  8. zapewnienia warunków pracy w miejscu wykonywania usługi pod kątem zgodności z przepisami ppoż. i BHP. Zamawiający wymaga, żeby prowadzenie punktu kasowego odbywało się w dniach i godzinach pracy Urzędu Skarbowego w Piekarach Śląskich tj.:
  - poniedziałek od 8:00 do 17:00,
  - wtorek - piątek od 8:00 do 15:00.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin pracy punktu kasowego, w przypadku zmian godzin pracy zamawiającego, wynikających z zaleceń jednostek nadrzędnych w stosunku do zamawiającego np. wydłużenia czasu pracy w końcowym okresie przyjmowania zeznań rocznych, dni otwarte itp. Terminy zmian godzin pracy punktu kasowego uzgadniane będą każdorazowo przez strony.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

Inne osoby dla Tomaszewski (901 osób):