Kogo reprezentuje osoba

Tomaszewski Zygmunt

w KRS

Zygmunt Tomaszewski

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zygmunt
Nazwisko:Tomaszewski
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1950 r., wiek 70 lat
Miejscowości:Zawidz Kościelny (Mazowieckie)
Przetargi:10 w poprzednich firmach
Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bartochowski Stanisław, Kaliszewski Wojciech Grzegorz, Kowalski Janusz, Kozicki Eugeniusz, Krasiński Jerzy, Laskowski Jan, Marciniak Zdzisław Stanisław, Ostrowski Andrzej, Peda Ryszard, Rycharski Edward, Sobczak Wiesława, Spłocharska Barbara, Umiński Krzysztof Stanisław, Woźnicki Mirosław, Żółtański Henryk Jan

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Rotr Spółdzielnia Mleczarska W Rypinie, Rypin − KRS 0000023767
 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Miejscowości Grąbiec i Miejscowości Okolicznych Gminy Zawidz Powiatu Sierpeckiego, Grąbiec − KRS 0000452444

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bank Spółdzielczy Mazowsze W Płocku, Płock − KRS 0000115961
 2. Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych W Płocku, Płock − KRS 0000199365
 3. Spółdzielnia Usług Rolniczo-technicznych W Zawidzu, Zawidz Kościelny − KRS 0000136741

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2016 roku .
  Zamawiający: Urząd Gminy w Zawidzu, Zawidz Kościelny
  Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw w 2016 roku : oleju opałowego na potrzeby Gminy Zawidz ok.80.000 litrów i oleju napędowego ok.57.000 litrów .Parametry w/w paliw powinny być zgodne z PN .
 2. Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2015 roku .
  Zamawiający: Urząd Gminy w Zawidzu, Zawidz Kościelny
  Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw w 2015 roku : oleju opałowego na potrzeby Gminy ok. 80.000 litrów i oleju napędowego ok. 50.000 litrów .Parametry w/w paliw powinny być zgodne z PN .
 3. Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2014 roku .
  Zamawiający: Urząd Gminy w Zawidzu, Zawidz Kościelny
  Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw w 2014 roku: oleju opałowego na potrzeby gminne ok.80.000 litrów i oleju napędowego ok.50.000 litrów Parametry w/w paliw powinny być zgodne z PN .
 4. Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2013 roku .
  Zamawiający: Urząd Gminy w Zawidzu, Zawidz Kościelny
  Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw w 2013 roku: oleju opałowego na potrzeby Gminy Zawidz ok.80.000 litrów i oleju napędowego ok. 50.000 litrów .Parametry w/w paliw powinny być zgodne z PN .
 5. Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego w sezonach 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu, Sierpc
  Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego w sezonach 2012/2013, 2013/2014 oraz 2014/2015. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.Wykonawcę obowiązywać będzie standard utrzymania dróg, zatok autobusowych innych miejsc wskazanych przez Zamawiającego w okresie zimowym wg ZUD. 2.Wykonawca jest zobowiązany wyposażać pojazdy zatrudnione przy zimowym utrzymaniu dróg w sygnalizację świetlną zgodnie z § 37 i 38 Rozporządzenia MT i GM nr 91 z dn. 01.02.1993r, DZU Nr 21 z 1993r. oraz zamontować czołownicę i dopasować do niej pług odśnieżny przed datą osiągnięcia pełnej gotowości. 3.Wykonawca zobowiązany jest tak prowadzić odśnieżanie, aby odcinek drogi, na którym pracuje był doprowadzony na jego zmianie do stanu zgodnie z wymaganym w zasadach standardem lub poleceniem Zleceniodawcy. 4.Spychanie śniegu z jezdni (płużenie) powinno obejmować całą jej szerokość łącznie z zatokami przystankowymi i parkingowymi. 5.Pełna gotowość sprzętu obowiązuje od dn. 1 grudnia 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r. oraz od 1 listopada do 30 kwietnia każdego następnego roku. Termin ten w zależności od warunków atmosferycznych może być wydłużony lub skrócony przez upoważnionego pracownika ZDP. 6.Ustala się maksymalny czas reakcji (przystąpienia do pracy) 30 minut od wezwania Zamawiającego. 7.Wykonawca otrzyma należność po przedłożeniu faktur sporządzanych na podstawie cen ofertowych z formularza cenowego (wg załącznika nr 5) za 1godzinę pracy sprzętu. 8.W ww. stawkach wykonawca uwzględni wszystkie koszty konieczne do wykonania zamówienia w tym: koszt dojazdu na miejsce i powrotu do bazy, koszt oznakowania pojazdu, obsługę zamontowanego pługa, utrzymanie telefonu komórkowego, a także po każdym sezonie zimowym sprzątanie ulic powiatowych na terenie miasta Sierpc. 9.Do faktur przedstawianych Zamawiającemu, Wykonawca dostarczy dokument, w którym będzie przez pracownika ZDP potwierdzona praca i jej zakres. 10.Wykonawca zapewni całodobową pracę sprzętu w razie takiej potrzeby. 11.Zamawiający zastrzega sobie prawo dostosowania czasu pracy do panujących warunków. 12.Ceny formularza cenowego obowiązują we wszystkie dni tygodnia, niedziele i święta o każdej porze dnia i nocy. 13.Wykonawca wykona siłami własnymi bądź przy udziale podwykonawcy roboty objęte ceną kontraktową wynikającą z oferty. W czasie awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest podstawić sprzęt zastępczy. 14.Wykonawca po zakończonej akcji zimowej w terminie określonym przez Zamawiającego zobowiązany jest do uprzątnięcia nieczystości z dróg i chodników na terenie miasta Sierpc, które były przez niego odśnieżane. Sprzątanie polegać będzie na: - sprzątnięciu ręcznym nieczystości oraz sprzątnięciu mechanicznym, przy użyciu zamiatarki z funkcją odkurzacza.
 6. Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2012 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy w Zawidzu, Zawidz Kościelny
  Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw: oleju opałowego na potrzeby Gminy Zawidz :ON -ok.55.000 litrów i OO -ok. 80.000 litrów
 7. Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podleglych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2011 roku .
  Zamawiający: Urząd Gminy w Zawidzu, Zawidz Kościelny
  Przedmiotem zamówienia są dostawy paliw : oleju opalowego i oleju napędowego na potrzeby Gminy Zawidz : ON-ok.38.500 litrów , OO-ok.80.000 litrów .
 8. Dostawy oleju opałowego do celów grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2010 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy w Zawidzu, Zawidz Kościelny
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa - oleju opalowego i napędowego na potrzeby Gminy Zawidz ON- ok. 50.000 litrów i OO - ok. 80.000 litrów
 9. Odśnieżanie i zwalczanie śliskości na drogach powiatowych powiatu sierpeckiego w sezonach 2009/2010, 2010/2011 oraz 2011/2012.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu, Sierpc
  Świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych powiatu sierpeckiego w 3 okresach zimowych, polegających na zwalczaniu śliskości i ich odśnieżaniu..
 10. Dostawy oleju opałowego do celow grzewczych obiektów podległych gminie i oleju napędowego dla pojazdów gminnych w 2009 roku
  Zamawiający: Urząd Gminy w Zawidzu, Zawidz Kościelny
  Przedmiotem zamowienia jest dostawa paliwa- oleju opalowego i oleju napędowego na potrzeby Gminy Zawidz ON-ok.50.000 litrów ,OO-ok.80.000 litrów

Inne osoby dla Tomaszewski (904 osoby):