Kogo reprezentuje osoba

Tomczak Krzysztof

w KRS

Krzysztof Tomczak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Nazwisko:Tomczak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1962 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Trzemeszno (Wielkopolskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gałęcka Justyna, Kohlmann Uwe, Krysiński Paweł, Leśna Małgorzata, Meier-klodt Jens Peter, Pruski Michał, Sobieszek Włodzimierz, Urbaniak Łukasz

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Andersen Jesper Ole, Hansen Bjarne Moltke, Hansen Sobfeldt Janusz, Henneberg Jens Christian, Jorgensen Karl Worre, Jrr-gensen Karl Worre, Kierejewski Henryk, Konieczka Andrzej Wiesław, Nielsen Claus, Ostergaard Lars, Rstergaard Lars, Stopczyńska Agnieszka, Strzeliński Jan, Tiivola Matii, Tiivola Matti, Tomczuk Jacek Zbigniew, Zielińska Irena

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Żuk Włodzimierz
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Achrem Filip

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zakolski Marek Tomasz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. 3xdcnc Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000641048
 2. Alchem Grupa Sp. Z O.O., Toruń − KRS 0000049251
 3. Apartos Sp. Z O.O., Gniezno − KRS 0000763493
 4. Blutex Poland Sp. Z O.O., Witkowo − KRS 0000285393
 5. Blutex Poland Sp. Z O.O. Spółka Komandytowa, Witkowo − KRS 0000373580
 6. Browar Niechanowo Sp. Z O.O., Niechanowo − KRS 0000344703
 7. Cembrit Production S.A., Trzemeszno − KRS 0000044235
 8. Edusmart Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000423284
 9. Fundacja Im. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka, Poznań − KRS 0000723671
 10. Hemp Labs Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000784968
 11. Inowrocławskie Stowarzyszenie Modelarzy Redukcyjnych, Inowrocław − KRS 0000349725
 12. Kigema Sp. Z O.O., Wrocław − KRS 0000629020
 13. Kosmobud Sp. Z O.O., Kosmowo − KRS 0000389795
 14. Leśny i Wspólnicy Sp. Z O.O., Gniezno − KRS 0000291105
 15. M.mazurek i Partnerzy Radcowie Prawni Spółka Partnerska, Warszawa − KRS 0000679186
 16. Modern Dental Clinic Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000627335
 17. Omaron Distillery Poland Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000728232
 18. Omaron Distillery Sp. Z O.O., Boguniewo − KRS 0000728637
 19. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno Sp. Z O.O., Trzemeszno − KRS 0000066285
 20. Remondis Aqua Trzemeszno Sp. Z O.O., Trzemeszno − KRS 0000508338
 21. Remondis Drobin Komunalna Sp. Z O.O., Drobin − KRS 0000061916
 22. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Kłecko − KRS 0000810661
 23. Złota Jesień Witkowo Sp. Z O.O., Witkowo − KRS 0000725182

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aral Polska Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000032216
 2. Arkadia Smaków Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000485814
 3. Blutex - Bis Sp. Z O.O., Witkowo − KRS 0000102828
 4. Bostik Sp. Z O.O., Kleszczewo − KRS 0000177256
 5. Calfrost Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000198426
 6. Cembrit Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000234877
 7. Comerbud Sp. Z O.O., Reguły − KRS 0000264229
 8. Comertrans Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000262964
 9. Eko-punkt Organizacja Odzysku Opakowań S.A., Warszawa − KRS 0000038856
 10. Europa Systems Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000518816
 11. Homeliness Sp. Z O.O., Szczecin − KRS 0000641354
 12. I.d. Marketing S.A., Warszawa − KRS 0000302348
 13. Inline Poland Sp. Z O.O., Murowana Goślina − KRS 0000096145
 14. Internetium Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000266828
 15. Masfrost Ziębice Sp. Z O.O., Ziębice − KRS 0000084621
 16. Parowozownia Gniezno, Gniezno − KRS 0000349436
 17. Pellets Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000165965
 18. Pro-invest Sp. Z O.O., Trzemeszno − KRS 0000100427
 19. Remondis Glass Recycling Polska Sp. Z O.O., Piła − KRS 0000254898
 20. Rhenus Immobilien Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000236514
 21. Rhenus Logistics Nowa Sól Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000654445
 22. Textile Services Poland Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000100542
 23. Velacorp Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000390247
 24. Zakład Przetwórstwa Owocowo-warzywnego W Środzie Wlkp. Sp. Z O.O., Kijewo K/ Środy Wlkp. − KRS 0000064118

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzemeszno
  Zamawiający: Gmina Trzemeszno, Trzemeszno
  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na cyklicznym odbiorze stałych odpadów komunalnych (w tym również segregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w których znajduje się co najmniej jeden lokal i zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec oraz niezamieszkałych wskazane w SIWZ w których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne - na terenie Gminy Trzemesz¬no,
  Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów komunalnych powstających w wyniku:
  - pro¬wadzenia działalności gospodarczej,
  - z nieruchomości niezamieszkałych,
  - lokali niezamieszkałych w bu¬dynkach wielolokalowych, w których znajdują się lokale zamieszkałe oprócz lokali niezamieszkałych wymienionych w niniejszym SIWZ.

  Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych nie jest zależna od Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy możliwe są zmiany danych w zakresie zmiany adresów oraz liczby mieszkańców i nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych.
  Pojemniki do gromadzenia odpadów (w tym także kontenery), które zostaną ustawione w miejscach gro¬madzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewniają właściciele nieruchomości. Zamawiający wska¬zuje jedynie orientacyjną ilość pojemników usytuowanych na terenie gminy.
  Wykonawca realizując usługę stanowiącą przedmiot zamówienia zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów z tytułu:
  - odpłatnego udostępnienia przez Zamawiającego pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki od¬padów komunalnych (tzw. dzwonów, przeznaczonych na plastik/metal, szkło i makulaturę), stanowiących własność Gminy Trzemeszno, usytuowanych na terenie Gminy Trzemeszno. Zgodnie z obowią¬zującym Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, stawka za dzierżawę 1 szt. pojemnika wy¬nosi 3.00 zł netto + 23 % VAT/ miesiąc.
  Ilość pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, stanowiących własność Gminy Trzemeszno, usytuowanych na terenie Gminy Trzemeszno wynosi aktualnie 243.
  W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ilość ta może ulec zmianie (Zamawiający zakłada tolerancję wynoszą¬cą 5 % ilości wszystkich pojemników).
  Wykaz liczby, rodzajów i usytuowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowi doku-ment pomocniczy nr 1. do SIWZ.
  - odpłatnego udostępnienia przez Zamawiającego tablic informacyjnych, stanowiących własność Gminy Trzemeszno, usytuowanych na terenie gminy Trzemeszno, celem przekazania mieszkańcom wszelkich informacji, związanych z przedmiotem zamówienia, w tym również wywieszenia harmonogra¬mu odbioru odpadów. Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę części powierzchni tablic informacyjnych w celu realizacji zada¬nia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stawka za wydzierżawienie 1 szt. tablicy wynosi 1,00 zł netto + 23 % VAT/ miesiąc.
  Ilość tablic informacyjnych, stanowiących własność Gminy Trzemeszno, usytuowanych na terenie Gminy Trzemeszno wynosi aktualnie 50.
  W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ilość ta może ulec zmianie (Zamawiający zakłada tolerancję wynoszą¬cą 10% ilości tablic).
  Wykaz usytuowania i liczby tablic informacyjnych stanowiących własność Gminy Trzemeszno stanowi dokument pomocniczy nr 2 do SIWZ.
  2. Ogólna charakterystyka Gminy Trzemeszno w kontekście odbioru i zagospodarowania odpadów.
  2.1 Powierzchnia Gminy Trzemeszno
  Powierzchnia Gminy Trzemeszno wynosi 175 km2.
  2.2 Liczba posesji zamieszkałych na terenie Gminy Trzemeszno.
  Wykaz posesji zamieszkałych z których odbierane będą stałe odpady komunalne na terenie Gminy Trzemeszno zostanie przekazany po podpisaniu umowy. Wykaz liczby nieruchomości niezamieszkałych z których odbierane będą stałe odpady komunalne na terenie Gminy Trzemeszno przedstawiony został w pkt.2.9 niniejszej SIWZ.
  Liczba posesji oraz mieszkańców na danych posesjach została opracowana na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (stan na 31 grudnia) i ma charakter wyłącznie informacyjny.

  2.3 Szacunkowa liczba osób zamieszkujących w budynkach jedno i wielorodzinnych.
  Szacowana liczba osób zamieszkują¬cych w budynkach:
  - jednorodzinnych:
  3400 na terenie miejskim
  4050 terenie wiejskim
  - wielorodzinnych:
  3600 na terenie miejskim 1550 na terenie wiejskim
  2.4 Szacunkowa ilość budynków jedno i wielorodzinnych.
  Szacowana ilość budynków zamieszkałych na terenie Gminy Trzemeszno:
  - jednorodzinnych:
  820 na terenie miejskim
  1100 na terenie wiejskim
  - wielorodzinnych:
  94 na terenie miejskim (w tym 24 budynki na terenie osiedla wysokiego - bloki)
  85 na terenie wiejskim

  2.5 Ilość zmieszanych odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w la¬tach poprzednich.
  W okresie 01.2016-31.12.2016 odebrano z terenu Gminy Trzemeszno następujące ilości zmieszanych od¬padów komunalnych pochodzą¬cych wyłącznie z terenu nieruchomości zamieszkałych objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (kod 20 03 01):
  - 01.2016-12.2016 - 3396,07 Mg
  2.6 Ilość segregowanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości.
  W okresie 01.12.2015r. - 31.12.2016 r. (13 miesięcy ) z nieruchomości zamieszkałych w istniejącym systemie segregacji odebrano przedstawione w poniższe tabeli rodzaje i ilości odpadów segregowanych.

  Rodzaj odpadu Teren miasta i teren wiejski [Mg]

  Papier 32.02
  Tworzywa sztuczne 79.42
  Szkło 166,04
  Odpady ulegające biodegradacji 194,46

  2.7 Szacunkowa ilość aktualnie użytkowanej infrastruktury w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Trzemeszno ( nieruchomości zamieszkałe):

  Szacunkową ilość używanej infrastruktury w zakresie zbierania odpadów komunalnych przedstawia poniższa tabela.
  Rodzaj pojemnika Ilość pojemników dotyczących opróżnianych na terenie miasta oraz gminy Trzemeszno*
  Teren miasta Teren wiejski
  V-110 1040 1310
  V-120 - 2
  V-240 115 85
  V-1100 50 15
  KP – 6,7 7 8
  * podane dane są orientacyjne na podstawie list wywozu pojemników z odpadami dostarczanych przez obecnego wykonawcę
  2.8 Sołectwa na terenie Gminy Trzemeszno.
  Na terenie Gminy Trzemeszno wyodrębnionych jest 21 sołectw: Cytynowo, Duszno, Gołąbki, Grabowo, Jastrzębowo, Kamieniec, Kruchowo, Kozłowo, Lubiń, Ławki, Miaty, Mijanowo, Miława, Niewolno, Ostrowite, Popielewo, Szydłowo, Trzemżal, Wydartowo, Wymysłowo, Zieleń.
  2.9 Wykaz nieruchomości niezamieszkałych przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych (nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)
  a) Urząd Miejski Trzemeszna, ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, ul. 1 Maja 1
  b) Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Kilińskiego, ul. Śniadeckich 18, 62-240 Trzemeszno,
  c) Szkoła Podstawowa nr 2 im Polskich Olimpijczyków, ul. 1 Maja 11, 62–240 Trzemeszno,
  d) Zespół Szkół - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Bohaterów Września 1939 roku, Trzemżal 56, 62-235 Trzemżal,
  e) Zespół Szkół w Kruchowie – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Powstania Wielkopolskiego, Kruchowo 1, 62-240 Trzemeszno,
  f) Gimnazjum w Trzemesznie, Pl. Kosmowskiego 5, 62-240 Trzemeszno,
  g) Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie, Pl. Kosmowskiego 5, ul. Kardynała Wyszyńskiego 6, 62-240 Trzemeszno,
  h) Przedszkole nr 1 im Chatka Puchatka w Trzemesznie, pl. Św. Wojciecha 15, 62-240 Trzemeszno,
  i) Przedszkole nr 2 im Misia Uszatka w Trzemesznie, ul. Chrobrego 8, 62 - 240 Trzemeszno,
  j) Zespół Placówek Wsparcia Rodziny „Droga do Domu”, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 3, 62-240 Trzemeszno,
  k) Ośrodek Sportu i Rekreacji, Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno,
  l) Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 35, 62-240 Trzemeszno,
  m) Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami i Chorych Psychicznie, ul. A. Mickiewicza 28, 62-240 Trzemeszno,
  n) Dom Kultury w Trzemesznie, ul. Św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno,
  o) Biblioteka Publiczna w Trzemesznie, ul. Św. Jana 11, 62-240 Trzemeszno,
  p) Placówka Wsparcia Dziennego w Trzemesznie, ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno,
  q) Świetlice wiejskie w : Dusznie, Gołąbkach, Grabowie, Jastrzębowie, Kamieńcu, Kruchowie, Kozłowie, Ławkach, Lubiniu, Miatach, Mijanowie, Miławie, Niewolnie, Ostrowitym, Popielewie, Szydłowie, Trzemżalu, Wydartowie, Wymysłowie, Zieleniu


  2.10 Szacunkowa ilość aktualnie użytkowanej infrastruktury w zakresie zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Trzemeszno ( z terenów wymienionych w pkt.2.9- nieruchomości niezamieszkałe):
  Rodzaj pojemnika Ilość pojemników dotyczących opróżnianych na terenie miasta oraz gminy Trzemeszno w skali miesiąca*
  V-120 44
  V-240 6
  V-1100 20
  KP – 6,7 3
  *podane dane są orientacyjne na podstawie danych dostarczanych przez obecnego Wykonawcę.
  Szacowane ilości nieruchomości niezamieszkałych (domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe) objęta planem gospodarowania odpadami komunalnymi :
  a) domki letniskowe wykorzystywane jedynie przez część roku lub od inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe –szacunkowa ilość domków 150 (w szczególności w m. Wymysłowo, Ostrowite, Jerzykowo, Zieleń –Bieślin, Gołąbki, Popielewo)
  b) Rodzinnych Ogrodów Działkowych w rozumieniu ustawy z dnia 13 sierpnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 z późn. zm.) Rodzinne Ogródki Działkowe „Zielone Wzgórze” przedłużenie ul Szkolnej w Trzemesznie , Rodzinne Ogródki Działkowe im Jana Kilińskiego na ul. Działkowej w Trzemesznie.
  Ponadto Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo do zwiększenia bądź zmniejszenia ilości nieruchomości podlegających gospodarowaniu odpadami komunalnymi w nieruchomościach niezamieszkałych w zależności od złożonych deklaracji.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

  3.1. Informacje ogólne dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia.

  Przed złożeniem oferty zaleca się Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej w celu zapoznania się z charak¬terystyką zabudowy poszczególnych nieruchomości, infrastrukturą istniejącą na danych nieruchomościach oraz pozyskania innych przydatnych wg uznania i potrzeb Wykonawcy informacji, które mogą ułatwić dokonanie wyceny wartości przedmiotu zamówienia, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związa¬nych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do wykonania umowy.

  Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie do odbioru od właścicieli nieruchomo¬ści zamieszkałych i niezamieszkałych wskazanych w SIWZ każdej ilości zmieszanych oraz segregowanych odpadów komunalnych (system workowy i sys¬tem „gniazd"), wskazanych w opisie zamówienia, zgodnie z ustaleniami obowiązującego w czasie realizacji zamó¬wienia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Trzemeszno (stanowiącego doku¬ment pomocniczy nr 5 do SIWZ) w zakresie opisanym w niniejszej SIWZ.

  3.2. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w ramach realizacji zamówienia.
  3.2.1. Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne).
  a) uwarunkowania stawiane Wykonawcy:
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych wymienionych w SIWZ zmieszanych odpadów komunalnych z pojemników o następujących pojemnościach:
  - pojemniki na odpady o pojemności 110l, 1201,2401, 11001;
  - kontenery KP-6,7;
  Potencjał techniczny Wykonawcy musi być dostosowany do odbioru odpadów z wszystkich ww. rodzajów pojemników. Szacowane ilości aktualnie używanej infrastruktury przedstawione zostały w rozdziale 2.7 niniejszej specyfikacji.
  Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach związanych z odbiorem odpadów, a także do niezwłocznego zgłaszania (jednak nie później niż w ciągu 24 h) sytu¬acji, w których odbiór odpadów jest utrudniony lub niemożliwy ze względu na brak współpracy z właścicielem nieruchomości (np. odpady w pojemnikach o nietypowych parametrach niezgodnych z zapisami regulaminu utrzy¬mania czystości i porządku w gminie).
  Wykonawca jest zobowiązany do kontrolowania obowiązku ciążącego na właścicielu nieruchomości w za¬kresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Kontroli tej podlegać będzie miesięcznie 3% nieruchomości zamieszkałych, z których odbierane są odpady komunalne (wśród tych, których właściciele zadeklarowali selek-tywną zbiórkę odpadów). Wykonawca każdorazowo będzie kontrolował inne nieruchomości (w systemie cyklicz-nym).
  Kontrola polegać będzie na sprawdzeniu zawartości pojemnika na kontrolowanej nieruchomości przez pracowników obsługujących odbiór pod względem obecności w nim podstawowych odpadów podlegających se-gregacji (butelki PET, butelki szklane, czysty papier makulaturowy, puszki aluminiowe, odpady niebezpieczne itp.). W przypadku stwierdzenia, że w pojemniku na pozostałe odpady zmieszane znajdują się podstawowe odpady podlegające segregacji, Wykonawca odbiera odpady i niezwłocznie (jednak nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia zaistnienia opisanej sytuacji) informuje Zamawiającego na piśmie (może być drogą elektronicz¬ną) o niewywiązaniu się z obowiązku segregacji przez właściciela nieruchomości. Do takiej informacji Wykonaw¬ca zobowiązany jest załączyć dokumentację fotograficzną lub nagranie wykonane urządzeniem rejestrującym z uwidocznioną, wygenerowaną automatycznie przez urządzenie rejestrujące datą wykonania zdjęcia lub filmu oraz protokół z zaistniałej sytuacji. Z dostarczonej dokumentacji musi jednoznacznie wynikać, jakiej nieruchomo¬ści dotyczy, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia.
  Na wniosek Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek udostępnić plan kontroli na nadchodzący miesiąc w celu umożliwienia udziału w kontroli przedstawiciela Zamawiającego.
  b) częstotliwość odbioru:
  Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie ustala się następujące częstotliwości odbioru odpadów:
  Miasto Trzemeszno:
  • zabudowa jednorodzinna: co dwa tygodnie,
  • zabudowa wielorodzinna: raz w tygodniu,
  • teren osiedla wysokiego (budownictwo wielorodzinne - bloki w Trzemesznie), dwa razy w tygodniu,
  Teren wiejski Gminy Trzemeszno:
  • zabudowa jednorodzinna: co dwa tygodnie,
  • zabudowa wielorodzinna: co dwa tygodnie

  Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
  • nieruchomości niezamieszkałe wymienione w SIWZ w pkt a-p co 2 tygodnie,
  • nieruchomości niezamieszkałe wymienione w SIWZ w pkt q raz w miesiącu( możliwe zwiększenie odbiorów na zamówienie-szacowana liczba - 50 odbiorów) ,
  • domki letniskowe w terminie od 1 kwietnia do 30 września co cztery tygodnie
  • Rodzinne Ogrody Działkowe w terminie od 1 maja do 30 września raz w tygodniu

  W uzasadnionych przypadkach na podstawie złożonych deklaracji (np. ze względu na ilość wytwarzanych odpadów na terenie poszczegól¬nych nieruchomości), w miejscowościach wiejskich lub na terenie miasta Trzemeszno, Zamawiający zastrzega so¬bie prawo do dalszej weryfikacji częstotliwości odbioru jak również rodzajów pojemników. Weryfikacja ta może dotyczyć również zwiększenia jak i zmniejszenia liczby odbiorów w ciągu miesiąca, biorąc pod uwagę odchylenia w granicach 5 % liczby wszystkich nieruchomości objętych przedmiotem zamówienia. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodzić żadnych roszczeń.
  Wykaz budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Trzemeszno stanowi mate¬riał pomocniczy do SIWZ. Przy szacunkach należy uwzględnić podane powyżej zwiększenia częstotliwości.
  3.2.2. Segregowane odpady komunalne.
  SYSTEM WORKOWY
  a) uwarunkowania stawiane Wykonawcy:
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru z terenu nieru¬chomości zamieszkałych objętych systemem workowym (plan terenu objętego systemem workowym stanowi do¬kument pomocniczy nr 1.4 do SIWZ) oraz nieruchomości niezamieszkałych wymienionych w SIWZ segregowanych odpadów komunalnych w workach do tego przeznaczonych.
  Systemem workowym został objęty przede wszystkim teren skoncentrowanego budownictwa jednorodzin¬nego na terenie miasta Trzemeszno, w szczególności ulice: Stefana Żeromskiego, Długa, Jeziorna, Rybacka, Jasna, Kwiatowa, Stanisława Staszica, Jana Kochanowskiego, Sportowa, Osiedlowa, Słoneczna, Parkowa - (XX lecia PRL), Stefana Czarnieckiego, Orchowska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wrzosowa, Brzoskwiniowa, Sosnowa, Wiśniowa, Jaśminowa, Zielona, Modrzewiowa, Klonowa, Mogileńska, Kasztanowa, Kalinowa, Różana, Krańcowa, Działko¬wa, Mieszka I, Aleja Szymańskiego, Al. Odzyskania Niepodległości, Dworcowa, Jesionowa, Przemysłowa, Folu- ska, Mikołaja Kopernika, Szkolna, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Marchlewicza, Lipowa, Polna, Modrakowa, Miko¬łaja Reja, Bolesława Prusa, Władysława Reymonta, Sienna, Borowskiego, św. Jana, Adama Mickiewicza, gen. Henryka Dąbrowskiego, PI. św. Wojciecha, Tadeusza Kościuszki, 1 Maja, Toruńska, Jana Kilińskiego, Marii Ko¬nopnickiej, Wodna, Św. Ducha, Górna, Tumska, Żółwia, Ogrodowa, Wiosny Ludów, Plac Kosmowskiego.
  Ponadto do systemu workowego włączone zostają posesje położone wzdłuż ulicy Wyszyńskiego, stano¬wiące teren miejscowości Brzozowiec oraz Rudki, część miejscowości Zieleń bezpośrednio granicząca z miastem Trzemeszno (zgodnie z mapą terenu objętego systemem workowym stanowiącą dokument pomocniczy nr 1.4. do SIWZ) oraz wymienione w SIWZ nieruchomości niezamieszkałe na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.
  Dodatkowo systemem workowym objęta jest miejscowość Szydłowo Drugie z częstotliwością odbioru co dwa miesiące zgodnie z harmonogramem
  W trakcie realizacji zadania Zamawiający nie wyklucza objęcia systemem workowym dodatkowych ulic lub pojedynczych posesji na terenie miasta Trzemeszno lub części miejscowości usytuowanych na terenie wiejskim Gminy Trzemeszno. Wzrost ilości nieruchomości zamieszkałych objętych systemem workowym może wynieść max 10% liczby posesji dotychczas objętych tym systemem.
  Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wymienionych w SIWZ odpadów komunal¬nych zebranych selektywnie z worków o pojemnościach od 60l do 120l. Ponadto do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:
  • NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę;
  • ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale;
  • ZIELONY lub BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;
  • BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji (głównie odpady zielone).
  Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przekazuje Wykonawcy worki na odpady selek¬tywnie zbierane, a Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania worków właścicielom nieruchomości objętych systemem workowym. Odbywać się to będzie na zasadzie:
  - jeżeli właściciel nieruchomości wystawi przed posesję worek np. z tworzywami sztucznymi, to Wykonaw¬ca po odbiorze tego worka niezwłocznie zostawia nowy worek, przeznaczony do tego samego rodzaju od-padów w miejscu dostępnym, uniemożliwiającym przemieszczanie lub utratę worka,
  - jeżeli ilość pozostawionych worków nie jest wystarczająca dla właściciela nieruchomości, może on ode¬brać dodatkowe worki w siedzibie Wykonawcy, co zostaje przez niego odnotowane.

  Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego monitorowania ilości worków do selektywnej zbiórki odpa¬dów oraz składania co miesięcznie informacji Zamawiającemu o rodzajach i ilościach posiadanych worków.
  Zabrania się wykorzystywania przekazanych przez Zamawiającego worków do segregacji do jakichkol¬wiek innych celów (np. jako worki wykorzystywane przy sprzątaniu ulic, worki do koszy na odpady zmieszane lub innej działalności prowadzonej przez Wykonawcę).
  W uzasadnionych przypadkach odpady selektywnie zebrane mogą być umieszczone przez mieszkańców również w innych rodzajach worków niż te przekazywane przez Wykonawcę, pod warunkiem, że spełniają one wy¬magania pojemnościowe, oraz jakościowe, umożliwiają weryfikację zawartości i są opisane w sposób czytelny, in¬formujący o ich zawartości. Po pozytywnej weryfikacji zawartości takiego worka Wykonawca jest zobowiązany odebrać odpady jako segregowane.
  Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych będzie się odbywał w zależności od zade-klarowanego przez właściciela nieruchomości sposobu gromadzenia odpadów: w sposób selektywny lub zmiesza¬ny (nieselektywny). Zamawiający, przed rozpoczęciem realizacji zadania udostępni Wykonawcy szczegółowy wy¬kaz nieruchomości z określeniem, na których z nich odpady będą gromadzone w sposób selektywny, a na których w sposób nieselektywny.
  b) częstotliwość odbioru:
  - worki z odpadami zbieranymi selektywnie z terenów objętych systemem workowym odbierane będą z częstotliwością co 4 tygodnie (nie dotyczy worków brązowych przeznaczonych na odpady ulegające bio-degradacji);
  - w terminach od 1 kwietnia do 30 listopada 2016 worki brązowe przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji odbierane będą z częstotliwością co 2 tygodnie, natomiast w pozostałym okresie co 4 tygodnie (razem z pozostałymi odpadami zbieranymi selektywnie).

  Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:
  - nieruchomości niezamieszkałe wymienione w SIWZ w pkt a-p co dwa tygodnie,
  - nieruchomości niezamieszkałe wymienione w SIWZ w pkt q - na zamówienie(szacowana liczba - 100 odbiorów)
  - ROD w terminie od 1 maja do 30 września raz w tygodniu
  Ponadto zobowiązuje się Wykonawcę do przekazywania odpadów selektywnych w formie wskazanej i wymaganej przez RIPOK(np. rozrywanie worków).
  Powyższe należy uwzględnić przy kalkulowaniu ceny oferty.
  SYSTEM POJEMNIKOWY
  a) uwarunkowania stawiane Wykonawcy:
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do cyklicznego mechanicz¬nego opróżniania pojemników na segregowane odpady komunalne, usytuowanych na terenie Gminy Trze¬meszno. Wykaz liczby, rodzajów i usytuowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz dotychczasowej częstotliwości ich opróżniania stanowi dokument pomocniczy nr 1 do SIWZ. Informacje w nim zawarte mają na celu ułatwienie Wykonawcy właściwego skalkulowania wartości przedmiotu zamówienia.
  Należy mieć na uwadze, że w związku z realizacją przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany bę¬dzie do odpłatnego użytkowania pojemników na segregowane odpady komunalne, stanowiących własność Zama¬wiającego. Zamawiający odpłatnie udostępni Wykonawcy pojemniki- tzw. dzwony, przeznaczone do selektywnej zbiórki plastiku, szkła i makulatury, usytuowane na terenie gminy Trzemeszno. Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę pojemników prze¬znaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, stawka za dzierżawę 1 szt. pojemnika wynosi 3.00 zł netto+ 23% VAT/ miesiąc.
  Ilość pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, stanowiących własność Gminy Trzemeszno, usytu¬owanych na terenie gminy Trzemeszno wynosi aktualnie 242.
  W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ilość ta może ulec zmianie (Zamawiający zakłada tolerancję wynoszącą 5 % ilości wszystkich pojemników).
  Wykaz usytuowania pojemników podlegających odpłatnemu wydzierżawieniu przeznaczonych do selek¬tywnej zbiórki odpadów wraz z mapą poglądową stanowi dokument pomocniczy nr 1 do SIWZ. Odpłatnemu wy-dzierżawianiu podlegają pojemniki stanowiące własność gminy.
  Wykonawca jest zobowiązany do monitorowania stanu technicznego wydzierżawianych pojemników i każdorazowego natychmiastowego zgłaszania nowo powstałych uszkodzeń. Aktualny stan techniczny pojemników widoczny jest w dokumencie pomocniczym nr 1.3 do SIWZ.

  Wykonawca będzie zobowiązany utrzymywania dzierżawionych pojemników w czystości oraz utrzymywania jego otoczenia w czystości i porządku w tym również po każdorazowym odbiorze. Ponadto przewiduje się 2- krotne, kompleksowe czyszczenie, których termin będzie wskazany p konsultacji Zamawiającego z Wykonawcą. Przewiduje się również 3 krotne koszenie trawy (trzy razy w 2017r. w obrębie do 1m od miejsca usytuowania pojemników).

  Potencjał techniczny Wykonawcy musi być dostosowany do odbioru odpadów z pojemników typu dzwon oraz siatkowych (konieczne dysponowanie pojazdem wyposażonym w tzw. HDS).
  Do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości objętych systemem pojemnikowym wykorzystywane są następujące rodzaje pojemników
  - NIEBIESKI z przeznaczeniem na makulaturę;
  - ŻÓŁTY (lub siatkowy) z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania, wielomateriałowe i metale;
  - ZIELONY i BIAŁY z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;
  b) częstotliwość odbioru:
  Wykaz usytuowania pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, które będą podlegać opróżnianiu wraz z podaniem ich pojemności oraz częstotliwości opróżniania w okresie od 1 stycznia 2017r.- 31 grudnia 2017 r. stanowi dokument pomocniczy nr 1.2 do SIWZ.
  Należy mieć na uwadze, że dotychczasowa częstotliwość opróżniania pojemników może ulec zmianie. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącego monitorowa¬nia stanu zapełnienia poszczególnych pojemników, ze szczególnym uwzględnieniem sezonowości ich zapełniania (zwłaszcza okres letni), celem nie doprowadzania do ich przepełnienia. Ponadto wykonawca będzie zobowiązany do odebrania odpadów pozostawionych przy pojemnikach, oraz znajdujących się wewnątrz oraz do utrzymania czystości pojemników.
  Ponadto Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany loka¬lizacji pojemników w obrębie gminy Trzemeszno, a także zwiększenia ilości pojemników podlegających opróżnieniu (wzrost o max 5%).
  Zabrania się przestawiania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów przez Wykonawcę bez uzgodnie¬nia z Zamawiającym.
  3.2.3. Mobilny punkt zbierania odpadów.
  a) uwarunkowania stawiane Wykonawcy.
  Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzania zbiórki segregowanych odpadów komunalnych poprzez zorganizowanie mobilnego punktu zbierania odpadów. Usługa ta polegać będzie na odbiorze niżej wymienionych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych z miejsc ogólnodostępnych, wyznaczonych przez Zamawiającego. Pojazd lub pojazdy używane do przeprowadzenie zbiórki powinny być oznakowane nazwą firmy prowadzącej zbiórkę z wyraźną informacją, że mobilna zbiórka organizowana jest przez Gminę Trzemeszno. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru wszystkich odpadów dostarczonych przez mieszkańców i ich właściwego zakwalifikowania. Odpady należy dostarczyć do wyznaczonego przez Zamawiającego punktu usytuowanego przy składowisku w miejscowości Miaty.
  Na terenie miasta Trzemeszno przewiduje się objazd mobilnego punktu zbierania odpadów ulicami objęty¬mi workowym systemem segregacji (wg dokumentu pomocniczego nr 1.4 do SIWZ) w wyznaczonym przez Zama-wiającego dniu. Wykonawca odbiera odpady wystawione przez mieszkańców w widocznym miejscu przed nieru-chomością o wyznaczonej dla danej ulicy godzinie.
  Na terenie wiejskim Gminy Trzemeszno przewiduje się objazd mobilnego punktu zbierania odpadów w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu i odbiór odpadów z wyznaczonych na terenie sołectw punktów (30 punktów). Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do dostarczenia odpadów odbieranych w ramach funkcjo-nowania mobilnego punktu do miejsca wyznaczonego na terenie danego sołectwa.
  Należy mieć na uwadze, że przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów komunalnych powsta¬jących w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej.

  b) rodzaje odpadów odbieranych przez mobilny punkt zbierania odpadów.
  Wykonawca zobowiązany jest do odbioru następujących rodzajów odpadów dostarczanych przez miesz¬kańców w ramach mobilnego punktu zbierania odpadów komunalnych:
  - przeterminowane leki,
  - chemikalia i opakowania po chemikaliach (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.),
  - zużyte baterie i akumulatory,
  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (niesprawne lodówki, suszarki, telefony, świetlówki itp),
  - meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  - odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe pochodzące z drobnych remontów,
  - zużyte opony,
  - odpady zielone i inne odpady ulegające biodegradacji,
  - tekstylia,
  - odpady segregowane „u źródła" na terenie nieruchomości zamieszkałych, w tym: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, jeżeli ich ilość lub wiel¬kość uniemożliwia ich umieszczenie w pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

  Wykonawca zobowiązany jest zbierać dostarczane odpady w sposób selektywny oraz odpowiednio zabez¬pieczyć odpady odbierane w ramach funkcjonowania mobilnego punktu zbierania odpadów podczas transportu, ce¬lem uniknięcia przedostania się substancji niebezpiecznych do środowiska.
  Wykonawca ma obowiązek odebrać wszystkie odpady dostarczone do miejsca odbioru i ich właściwego zakwalifikowania.
  c) częstotliwość odbioru:
  Mobilny punkt zbierania odpadów świadczy swoje usługi dwa razy do roku (wiosną i jesienią), zgodnie ze sporządzonym przez Zamawiającego harmonogramem.
  3.2.4. Odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe.
  Są to odpady pochodzące z remontów przeprowadzanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych we własnym zakresie (w szczególności naprawy w zakresie: wymiany drzwi, okien, podłóg, remont pomieszczeń w lokalu mieszkalnym, malowanie ścian, drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych itp.).
  W ramach realizacji tego zadania Wykonawca zobowiązany będzie do sukcesywnego wykonywania usługi polegającej na odbiorze ww. odpadów zebranych w sposób selektywny, poprzez podstawienie na teren nieruchomości na okres 2 dni kontenera (ok 6,7 m3) lub pojemnika o pojemności ok. 2 m3 przystosowanego do odbioru i transportu tego rodzaju odpadu, a następnie odbiorze ww. kontenera/pojemnika z odpadami i transporcie do ZZO w Lulkowie. Dopuszcza się możliwość zmiany miejsca docelowego transportu odpadów, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
  Wykonawca w ciągu 2 dni od zgłoszenia Zamawiającego zobowiązany będzie podstawić na teren nieru¬chomości zamieszkałej pojemnik przeznaczony na odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe.
  Szacowana liczba odbiorów wynosi ok. 220 odbiorów / rok.
  Należy mieć na uwadze, że podana ilość odbiorów odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych jest szacunkowa i może ona ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Ponadto należy wziąć pod uwagę sezonowy cha¬rakter prac remontowych oraz konieczność dysponowania większą ilością pojemników/kontenerów w okresie zwiększonego zapotrzebowania.
  3.2.5. Przeterminowane leki.
  a) uwarunkowania stawiane Wykonawcy.
  W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru przeterminowa¬nych leków stanowiących odpady komunalne, zbieranych selektywnie w pojemnikach typu FOKA, o pojemności 50l każdy, usytuowanych na terenie miasta w następujących lokalizacjach:
  - apteka ul. Piastowska,
  - apteka ul. Kilińskiego,
  - apteka ul. Mickiewicza,
  - sklep medyczno-zielarski PI. Św. Wojciecha,
  - NZOZ ZDROWIE, ul. Langiewicza,
  - NZOZ LUXMED ul. Langiewicza,

  b) częstotliwość odbioru.
  Ustala się odbiór przeterminowanych leków z częstotliwością nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Odbiór polega na każdorazowym opróżnieniu wszystkich pojemników na tego typu odpady, znajdujących się na terenie miasta Trzemeszno z umieszczonych tam leków oraz transporcie odpadów na wyznaczone miejsce wskazane przez Zamawiającego, zlokalizowane na składowisku odpadów w m. Miaty. Dopuszcza się możliwość zmiany miejsca docelowego transportu odpadów, w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

  3.3. Harmonogram odbioru.
  Ostateczny harmonogram odbioru odpadów opisanych w przedmiocie zamówienia niniejszej SIWZ spo¬rządza Zamawiający, po uzyskaniu niezbędnych informacji od Wykonawcy.
  Harmonogram na okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2017 – jest dokumentem obowiązującym i stanowi dokument pomocniczy nr 6 do SIWZ.
  Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu wszelkie informacje i dokumenty niezbędne w opinii Zamawiającego do sporządzenia kolejnego harmonogramu (tzn. na okres od 1lipca 2017 do 31 grudnia 2017).
  W propozycji harmonogramu Wykonawcy muszą być określone orientacyjne godziny, w jakich odbywać się będzie odbiór odpadów, z założeniem, że odbiór odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie w systemie workowym musi się odbywać w godz. od 07.00 do 16.00. Ponadto odbiór odpadów nie może odbywać się w niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku, gdy dzień wywozu przypada w dzień wolny od pracy, Wykonawca odbierze odpady jeden dzień roboczy przed terminem lub w ciągu kolejnych dwóch dni robo-czych po tym terminie, stosując harmonogram i częstotliwość wywozu bez zmian.
  Odbiór odpadów przez mobilny punkt zbierania odpadów odbywać się będzie w piątek i sobotę.
  Za rozdysponowanie harmonogramu bezpośrednio na teren nieruchomości zamieszkałych odpowiadają Zamawiający i Wykonawca wspólnie, w następujących zakresach:
  - właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Trzemeszno oraz nieruchomości należących do miejscowości Rudki i Brzozowiec położonych wzdłuż ul. Wyszyńskiego (od miasta do stacji paliw) harmonogram w formie kolorowego wydruku dostarcza Wykonawca w sposób uniemożliwiający przemieszczanie lub utratę harmonogramu (należy do¬starczyć kolorowy wydruk harmonogramu każdemu właścicielowi nieruchomości zamieszkałej poprzez jego umieszczenie np. w skrzynce pocztowej, drzwiach domu itp.),
  - właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie wiejskim kolorowy wydruk harmonogramu dostar-cza Zamawiający.
  - Dla nieruchomości niezamieszkałych objętych przedmiotem zamówienia hat
  monogramy dostyarcza Zamawiający
  Wydruk harmonogramu przekazywany mieszkańcom obejmuje okres 6 miesięcy. W trakcie realizacji umowy przewiduje się dwukrotne rozdysponowanie harmonogramu (do 30 czerwca 2017 do 31 grudnia 2017, )
  Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia harmonogramu w formie ogłoszenia na swojej stronie in¬ternetowej, słupach ogłoszeniowych oraz wydzierżawianych tablicach informacyjnych usytuowanych na terenie gminy Trzemeszno. Zamawiający odpłatnie udostępni Wykonawcy część powierzchni tablic informacyj¬nych, stanowiących własność Gminy Trzemeszno, usytuowanych na terenie gminy Trzemeszno w celu uła¬twienia przekazywania mieszkańcom wszelkich informacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zgod¬nie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna w sprawie ustalenia stawek za dzier¬żawę powierzchni tablic informacyjnych w celu realizacji zadania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy Trzemeszno (część każdej z nich), stawka za wydzierżawienie 1 szt. tabli¬cy wynosi 1,00 zł netto + 23 % VAT/ miesiąc.
  Ilość tablic informacyjnych, stanowiących własność Gminy Trzemeszno, usytuowanych na terenie gminy Trzemeszno wynosi aktualnie 50.
  W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ilość ta może ulec zmianie (Zamawiający zakłada tolerancję wynoszącą 10 % ilości tablic).
  Wykaz usytuowania i liczby tablic informacyjnych stanowiących własność Gminy Trzemeszno stanowi dokument pomocniczy nr 2 do SIWZ.
  3.4. Instalacja docelowa, do której mają trafić odpady.
  Odpady komunalne, odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wskazanych w SIWZ
  z terenu Gminy Trzemeszno Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w m. Lulkowo
  II. Wymogi Zamawiającego odnoszące się do wykonania przedmiotu zamówienia:
  Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać w siedzibie zamawiającego - budynek Urzędu Miejskiego Trzemeszna ul. Dąbrowskiego 2 pok. nr 4 codziennie w godzinach urzędowania.
  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją przedmiotu zamówienia i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas realizacji zamówienia.
  III. Opis sposobu obliczania ceny oferty.
  1 .Cena przedstawiona w ofercie jest łączną ceną ryczałtową brutto.

  Wykonawca dokonując wyceny przedmiotu zamówienia jest zobowiązany do zsumowania wszelkich kosztów składających się na jego wykonanie, w tym również z tytułu:
  1. odpłatnego udostępnienia przez Zamawiającego pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. dzwonów, przeznaczonych na plastik, szkło i makulaturę),stanowiących własność Gminy Trze-meszno, usytuowanych na terenie miasta i gminy Trzemeszno. Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmi-strza Trzemeszna w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę pojemników przeznaczonych do selek¬tywnej zbiórki odpadów, stawka za dzierżawę 1 szt. pojemnika wynosi 3.00 zł netto+ 23 % VAT/ miesiąc.

  Ilość pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, stanowiących własność Gminy Trzemeszno, usytu¬owanych na terenie gminy Trzemeszno wynosi aktualnie 243.
  W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ilość ta może ulec zmianie (Zamawiający zakłada tolerancję wynoszącą 5 % ilości pojemników).
  2. odpłatnego udostępnienia przez Zamawiającego część powierzchni tablic informacyjnych, stanowiących wła-sność Gminy Trzemeszno, usytuowanych na terenie gminy Trzemeszno w celu ułatwienia przekazywania mieszkańcom wszelkich informacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Trzemeszno w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę powierzchni tablic informacyjnych w celu realizacji zadania odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzemeszno (część każdej z nich), stawka za wydzierżawienie 1 szt. tablicy wynosi 1,00 zł netto + 23 % VAT/ miesiąc.

  Ilość tablic informacyjnych, stanowiących własność Gminy Trzemeszno, usytuowanych na terenie Gminy Trzemeszno wynosi aktualnie 50. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ilość ta może ulec zmianie ( Zamawiający zakłada tolerancję wynoszącą 10 % ilości tablic).
  Wykaz usytuowania i liczby tablic informacyjnych stanowiących własność Gminy Trzemeszno stanowi dokument pomocniczy nr 2 do SIWZ.
  d) Wycena wykonania przedmiotu zamówienia powinna uwzględniać wszelkie niezbędne nakłady pozwalające osiągnąć cel oznaczony w umowie, zgodnie z SIWZ. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z reali-zacją przedmiotowego zadania.
  e) Wykonawca nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów za dostarczone do instalacji zastępczej odpady komu-nalne, zebrane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (z terenu nieruchomości zamieszkałych miasta i gminy Trzemeszno). Koszty te ponosi Miasto i Gmina Trzemeszno.
  Zabrania się odbioru odpadów nie objętych przedmiotem zamówienia przy wykorzystaniu środków transportu, któ¬re Wykonawca wskaże do realizacji umowy w czasie wykonywania usługi stanowiącej przedmiot zamówienia zgodnie ze sporządzonym harmonogramem odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Trzemeszno (np. nie-dozwolone jest odbieranie odpadów z posesji nie objętych przedmiotowym zamówieniem w czasie odbioru odpadów objętych przedmiotem zamówienia w godzinach odbioru podanych w harmonogramie.)
  V. Wykaz dokumentów pomocniczych:
  1. Wykazy dotyczące pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych:
  1.1. Wykaz liczby, rodzajów, pojemności i usytuowania wszystkich pojemników do selek¬tywnej zbiórki odpadów usytuowanych na terenie Gminy Trzemeszno.
  1.2. Wykaz częstotliwości opróżniania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2016 r.
  1.3. Rozmieszczenie i wizualizacja stanu technicznego wszystkich pojemników do selek¬tywnej zbiórki odpadów.
  1.4. Plan rozmieszczenia „gniazd segregacji" na terenie Gminy Trzemeszno, wraz z zasięgiem workowego systemu segregacji.
  2. Wykaz usytuowania i liczby tablic informacyjnych stanowiących własność Gminy Trzemeszno.
  3. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie,
  4. Wykaz budynków wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Trzemeszno.
  5. Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

  2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji zamówienia z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. (Załącznik nr 7 do SIWZ).
 2. Utrzymanie czystości i porządku w zakresie sprzątania ulic, chodników, parkingów, placów , alejek parkowych i przystanków komunikacji miejskiej oraz opróżniania koszy ulicznych w mieście, a także sprzątania wiat autobusowych i opróżniania koszy na terenie wiejskim
  Zamawiający: Gmina Trzemeszno, Trzemeszno
  1. Opis przedmiotu zamówienia

  Zakres i charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  Utrzymanie czystości i porządku w zakresie sprzątania ulic, chodników, parkingów, placów , alejek parkowych i przystanków komunikacji miejskiej oraz opróżniania koszy ulicznych w mieście, a także sprzątania wiat autobusowych i opróżniania koszy na terenie wiejskim
  wraz z wywozem i zagospodarowaniem zebranych nieczystości na składowisko odpadów w m. Lulkowo.
  Zakres i charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  1.1. Bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników, parkingów, placów, alejek parkowych i przystanków komunikacji w 2017 r. poprzez :
  a) mechaniczne i ręczne zamiatanie i czyszczenie chodników ulic, parkingów, placów, usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, w tym sypkich odpadów (m. in. śmieci, liści, błoto, ziemi, gruzu, piasku itp.),
  b) wykonanie pozimowego oczyszczania ulic poprzez: zebranie materiału uszorstniającego z całej powierzchni ulic, chodników, placów, parkingów, alejek parkowych i przystanków komunikacji miejskiej,
  c) wywiezienie i składowanie urobku na składowisku odpadów komunalnych,
  d) w przypadku wystąpienia zachwaszczenia – wykonanie minimum 2 krotnego oprysku (w okresie wegetacyjnym) środkiem chwastobójczym – chodników, placów oraz poboczy ulic wykonanych z kamienia, luźnego żwiru, kostki granitowej, kostki betonowej lub płyt. Termin oprysku oraz miejsce (stanowiące własność Gminy Trzemeszno) ustali każdorazowo zamawiający. Potwierdzenie wykonania nastąpi po widocznych śladach działania środka,

  1.2 Wygrabianie poboczy dróg- ul. Szymańskiego, Przemysłowa, Niepodległości, Kochanowskiego, Orchowskiej, Mogileńska, Staszica,

  1.3 Utrzymanie czystości na placach: Kosmowskiego, Kilińskiego, Św. Wojciecha, Powstańców, przy ul. Mogileńskiej, przy ul. Kopernika, ul. Toruńskiej, skwer przy ul. Dworcowej, skwer Cegielskiego w miesiącach: styczeń, luty, grudzień (m. in. zbieranie porozrzuconych śmieci, psich odchodów),

  1.4 Zbieranie porozrzuconych śmieci i psich odchodów na chodnikach w centrum miasta - codziennie rano w dni powszednie

  Wykaz dróg, ulic, chodników i placów, ich powierzchnię i częstotliwość oczyszczania stanowi załącznik pomocniczy do SIWZ

  UWAGA ! ! ! w sytuacji braku opadów śniegu Wykonawca prowadzić będzie utrzymanie czystości jak w okresie letnim zgodnie z podanym harmonogramem

  1.5. Bieżące opróżnianie koszy ulicznych i parkowych oraz wywóz i składowanie zgromadzonych odpadów na składowisku odpadów minimum 1 krotne w tygodniu,
  Zalecane dni tygodnia: piątek
  Ilość koszy parkowych- 44 szt.
  Ilość koszy ulicznych - 128 szt.

  Rozmieszczenie koszy na terenie miasta określa załącznik pomocniczy do SIWZ

  1.6. Bieżące opróżnianie koszy ulicznych na terenie gminy oraz wywóz, składowanie i zagospodarowanie zgromadzonych odpadów na składowisku odpadów minimum 1 krotne w miesiącu,
  Ilość koszy ulicznych – 88 szt.

  Rozmieszczenie koszy na terenie gminy określa załącznik pomocniczy do SIWZ.
  Do zakresu należy także oczyszczanie terenu wokół kosza. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia częstotliwości opróżniania koszy oraz zwiększenia ilości koszy. O konieczności opróżniani koszy poza harmonogramem wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie lub faksem.  1.7. Uporządkowanie terenu wiat autobusowych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy oraz wywóz, składowanie i zagospodarowanie zgromadzonych odpadów na składowisku odpadów minimum 1 krotne w miesiącu.

  Rozmieszczenie wiat autobusowych na terenie miasta i gminy określa załącznik pomocniczy do SIWZ
  1.8. Konserwacja koszy ulicznych poprzez :

  a) bieżące wykonywanie przeglądu wszystkich koszy i ich naprawa, a w przypadkach ich przemieszczenia w wyniku wybryków chuligańskich lub zdarzeń losowych ponowne ich ustawienie w miejsca pierwotne (przez naprawę należy rozumieć takie zabiegi naprawcze w tym lakierowanie, których wartość nie przekracza 30 % wartości nowego kosza),
  b) w okresie od wiosny do jesieni minimum dwukrotne mycie i dezynfekcja całych koszy w miesiącach: kwietniu i lipcu. Wykonanie czynności naprawczych musi być zgłoszone zamawiającemu i przez niego każdorazowo potwierdzone,
  c) sporządzanie i przekazanie Zamawiającemu raz na kwartał inwentaryzacji koszy,
  d) informowanie wykonawcy o dewastacji lub kradzieży kosza.

  1.9 Zapewnienie utrzymania czystości w centrum miasta, w niedzielę i święta poprzez wprowadzenie dyżurów, podczas których będzie istniała możliwość wezwania ekipy sprzątającej w sytuacjach wyjątkowych (silne wiatry, wandalizm, wzmożony ruch turystyczny), a także podczas organizowanych imprez. Zgłoszenie zapotrzebowania odbywałoby się przez pracownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych.

  1.10 Jeżeli w związku z przebudową wystąpi wyłączenie terenu, który utrzymywano to Wykonawca otrzyma polecenie wyłączenia tych terenów z obsługi i w zamian Zamawiający może zlecić, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego do utrzymania inny teren o tej samej lub podobnej powierzchni na terenie Gminy Trzemeszno.

  2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę min. 4 osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji zamówienia z wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy. (Załącznik nr 7 do SIWZ).
 3. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Trzemeszna w zakresie sprzątania ulic oraz opróżniania koszy ulicznych
  Zamawiający: Gmina Trzemeszno, Trzemeszno
  Opis przedmiotu zamówienia
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie gospodarki komunalnej- sprzątanie ulic na terenie miasta Trzemeszna oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta i gminy wraz z wywozem zebranych nieczystości na składowisko odpadów w m. Miaty.

  Zakres i charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  1.1. Bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników, parkingów, placów, alejek parkowych i przystanków komunikacji w 2016 r. poprzez :
  a) mechaniczne i ręczne zamiatanie i czyszczenie chodników ulic, parkingów, placów z zastrzeżeniem pkt 1.3, ścieżki rowerowej, usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, w tym sypkich odpadów (m. in. śmieci, liści, błoto, ziemi, gruzu, piasku itp.),
  b) wykonanie pozimowego oczyszczania ulic poprzez: zebranie materiału uszorstniającego z całej powierzchni ulic, chodników, placów, parkingów, alejek parkowych i przystanków komunikacji miejskiej,
  c) wywiezienie i składowanie urobku na składowisku odpadów komunalnych,
  d) w przypadku wystąpienia zachwaszczenia - wykonanie minimum 2 krotnego oprysku w okresie wegetacyjnym środkiem chwastobójczym - chodników, placów oraz poboczy ulic wykonanych z kamienia, luźnego żwiru, kostki granitowej, kostki betonowej lub płyt. Termin oprysku oraz miejsce (stanowiące własność Gminy Trzemeszno) ustali każdorazowo zamawiający. Potwierdzenie wykonania nastąpi po widocznych śladach działania środka,

  1.2 Utrzymanie czystości poboczy ulic (zbieranie porozrzucanych śmieci)- raz w miesiącu

  1.3 Utrzymanie czystości na placach: Kosmowskiego, Kilińskiego, Św. Wojciecha, Powstańców, przy ul. Mogileńskiej, przy ul. Kopernika, ul. Toruńskiej, przy ul. Dworcowej, skwer Cegielskiego w miesiącach: styczeń, luty, grudzień 2016r. (zbieranie porozrzucanych śmieci).

  Wykaz dróg, ulic, chodników i placów, ich powierzchnię i częstotliwość oczyszczania stanowi załącznik pomocniczy do SIWZ nr 11

  UWAGA ! ! ! w sytuacji braku opadów śniegu Wykonawca prowadzić będzie utrzymanie czystości
  jak w okresie letnim zgodnie z podanym harmonogramem
 4. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzemeszno
  Zamawiający: Gmina Trzemeszno, Trzemeszno
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na cyklicznym odbiorze stałych odpadów komunalnych (w tym również segregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzemeszno, w których znajduje się co najmniej jeden lokal i zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec.
  Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, z nieruchomości niezamieszkałych oraz lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w których znajdują się lokale zamieszkałe.
  Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie jest zależna od Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy możliwe są zmiany danych w zakresie zmiany adresów oraz liczby mieszkańców i nieruchomości zamieszkałych.
  Pojemniki do gromadzenia odpadów (w tym także kontenery), które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego, zapewniają właściciele nieruchomości. Zamawiający wskazuje jedynie orientacyjną ilość pojemników usytuowanych na terenie gminy.
  Wykonawca realizując usługę stanowiącą przedmiot zamówienia zobowiązany będzie do ponoszenia kosztów z tytułu:
  - odpłatnego udostępnienia przez Zamawiającego pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (tzw. dzwonów, przeznaczonych na plastik/metal, szkło i makulaturę), stanowiących własność Gminy Trzemeszno, usytuowanych na terenie Gminy Trzemeszno. Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, stawka za dzierżawę 1 szt. pojemnika wynosi 3.00 zł netto + 23 % VAT/ miesiąc.
  Ilość pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, stanowiących własność Gminy Trzemeszno, usytuowanych na terenie Gminy Trzemeszno wynosi aktualnie 241 .
  W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ilość ta może ulec zmianie (Zamawiający zakłada tolerancję wynoszącą 5 % ilości wszystkich pojemników).
  Wykaz liczby, rodzajów i usytuowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowi dokument pomocniczy nr 1.1. do SIWZ.
  - odpłatnego udostępnienia przez Zamawiającego tablic informacyjnych, stanowiących własność Gminy Trzemeszno, usytuowanych na terenie gminy Trzemeszno, celem przekazania mieszkańcom wszelkich informacji, związanych z przedmiotem zamówienia, w tym również wywieszenia harmonogramu odbioru odpadów. Zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Burmistrza Trzemeszna w sprawie ustalenia stawek za dzierżawę części powierzchni tablic informacyjnych w celu realizacji zadania w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stawka za wydzierżawienie 1 szt. tablicy wynosi 1,00 zł netto + 23 % VAT/ miesiąc.
  Ilość tablic informacyjnych, stanowiących własność Gminy Trzemeszno, usytuowanych na terenie Gminy Trzemeszno wynosi aktualnie 50.
  W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ilość ta może ulec zmianie (Zamawiający zakłada tolerancję wynoszącą 10% ilości tablic).
  Wykaz usytuowania i liczby tablic informacyjnych stanowiących własność Gminy Trzemeszno stanowi dokument pomocniczy nr 2 do SIWZ.
 5. Zimowe utrzymanie dróg i chodników stanowiących własność Gminy Trzemeszno.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Trzemeszno, Trzemeszno
  Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg i chodników stanowiących własność gminy Trzemeszno, - łącznie 165,35km dróg (teren wiejski) +21,951 km ulic(misato Trzemeszno)+ chodniki, przy czym realizacja obejmuje utrzymanie stanu 24 godzinnej (24h/dobę) gotowości do świadczenia usług objętych umową oraz ich faktyczne wykonanie na podstawie telefonicznego zlecenia osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego.
 6. Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Trzemeszna w zakresie sprzątania ulic oraz opróżniania koszy ulicznych.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Trzemeszno, Trzemeszno
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi w zakresie gospodarki komunalnej - sprzątanie ulic oraz opróżnianie koszy ulicznych wraz z wywozem zebranych nieczystości na składowisko odpadów w m. Święte.


  2.2. Zakres i charakterystyka przedmiotu zamówienia:
  a)bieżące utrzymanie czystości ulic , chodników, parkingów, placów, alejek parkowych poprzez :
  - mechaniczne lub ręczne zamiatanie i czyszczenie chodników, ulic, parkingów , placów, usunięcie wszelkich zanieczyszczeń, w tym sypkich, odpadów (min. śmieci, liści, błota, ziemi, gruzu, piasku itp.) w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 r.

  - wywiezienie zebranych nieczystości na składowisko odpadów komunalnych w miejscowości Święte.

  Wykaz dróg, ulic, chodników i placów, ich długość i wymagana częstotliwość oczyszczania stanowi załącznik pomocniczy do SWIZ.

  b) bieżące opróżnianie koszy ulicznych i parkowych oraz wywóz zebranych odpadów na składowisko odpadów w miejscowości Święte;
  -częstotliwość : minimum 1 raz w tygodniu, zalecany dzień tygodnia: piątek
  lub natychmiast po przepełnieniu wraz z uprzątnięciem terenu wokół nich (w promieniu 3 m) na zgłoszenie
  pracownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych

  Zalecane dni tygodnia : piątek

  Ilość koszy na trawnikach - 38 szt. w tym 9 szt. na odchody zwierzęce i 3 szt. koszy Park Baba
  Ilość koszy ulicznych - 82 szt.
  Rozmieszczenie koszy na terenie miasta określa załącznik Nr 2 do SIWZ.

  c) drobne prace porządkowe powodujące usunięcie wszelkich zanieczyszczeń wraz z wywozem nieczystości na składowisko odpadów w m.Święte, na zgłoszenie pracownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Komunalnych.
 7. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno.
  Zamawiający: Miasto i Gmina Trzemeszno, Trzemeszno
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na cyklicznym odbiorze stałych odpadów komunalnych (w tym również segregowanych) od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Trzemeszno, w których znajduje się co najmniej jeden lokal i zamieszkuje co najmniej jeden mieszkaniec.

  Przedmiot zamówienia nie obejmuje odbioru odpadów komunalnych powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej, z nieruchomości niezamieszkałych oraz lokali niezamieszkałych w budynkach wielolokalowych, w których znajdują się lokale zamieszkałe.