Kogo reprezentuje osoba

Tracz Dariusz

w KRS

Dariusz Tracz

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Dariusz
Nazwisko:Tracz
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1976 r., wiek 42 lata
Miejscowości:Grabów (Łódzkie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Huszaluk Zofia, Jabłoński Feliks, Kawczyńska Wioletta, Koliński Teodor, Królasik Maria, Majchrzak Grażyna, Niedomagała Marianna, Olczak Barbara, Pachniewicz Magdalena, Puchalska Anna, Rakowski Jan, Sokolska Ewa, Sołtysiewicz Dominik, Starzyński Wiesław, Stolarczyk Czesław, Tracz Stanisław, Wawrzyniak Marian, Wenerski Ryszard

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łaziński Wiesław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Huszaluk Zofia, Jabłoński Feliks, Kawczyńska Wioletta, Koliński Teodor, Królasik Maria, Majchrzak Grażyna, Niedomagała Marianna, Olczak Barbara, Pachniewicz Magdalena, Puchalska Anna, Rakowski Jan, Sokolska Ewa, Sołtysiewicz Dominik, Starzyński Wiesław, Stolarczyk Czesław, Tracz Stanisław, Wawrzyniak Marian, Wenerski Ryszard

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Łaziński Wiesław

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Grabowie, Grabów − KRS 0000078187
 2. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Grabów − KRS 0000064418
 3. Ochotnicza Straż Pożarna W Grabowie, Grabów − KRS 0000191009
 4. Ochotnicza Straż Pożarna W Kadzidłowej, Kadzidłowa − KRS 0000252353
 5. Ochotnicza Straż Pożarna W Ksawerowie, Ksawerów − KRS 0000250907
 6. Ochotnicza Straż Pożarna W Sobótce Starej, Sobótka Stara − KRS 0000114510
 7. Spółdzielnia Ogrodnicza W Grabowie, Grabów − KRS 0000288809
 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Rozwoju Szkoły i Wsi Wspólna Sprawa, Stara Sobótka − KRS 0000315597
 9. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej, Łęczyca − KRS 0000224996
 10. Stowarzyszenie Rozwoju Gmin Centrum, Nowe Ostrowy − KRS 0000254902

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Kole, Koło − KRS 0000041425

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Udzielenie Gminie Daszyna długoterminowego kredytu w wysokości 477.568 zł na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  Zamawiający: Gmina Daszyna, Daszyna
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 477.568 zł. na sfinansowanie deficytu i wcześniej zaciągniętych zobowiązań na następujących warunkach: 1. Udzielenie kredytu w kwocie 477.568 zł. 2. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego w następujących terminach i wielkościach (transzach): I transza - 30.09.2014r. w wysokości 477.568 zł 3. Okres kredytowania od dnia podpisania umowy do 31.12.2024r. 4. Spłata kredytu nastąpi w okresie od 31.03.2024r. do 31.12.2024r. 5. Spłata odsetek nastąpi miesięcznie - płatne do dziesiątego dnia po zakończeniu każdego miesięcznego okresu obrachunkowego. 6. Spłata kapitału według załączonego harmonogramu spłaty rat kapitałowych (Załącznik nr 4 do SIWZ) 7. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, uzależnione od stawki WIBOR 1M oraz stałej marży banku. 8. Jako zabezpieczenie spłaty kredytu ustala się weksel in blanco i deklaracja wekslowa. 9. Dopuszcza się możliwość spłacania większych rat kredytu lub spłat we wcześniejszych terminach w okresie obowiązywania umowy i spłat odsetek za okres faktycznego wykorzystania kredytu. 10. W przypadku wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy to zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 i Dz. U. z 2014 r. poz. 423, 811, 915, 768) Zamawiający, może odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. 11. Kwota prowizji ma obejmować wszystkie czynności i opłaty związane z uruchomieniem i obsługą kredytu. Prowizja określona jest w procentach w stosunku do podjętej kwoty kredytu, płatna w dniu podpisania umowy kredytu
 2. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Grabów oraz jednostek organizacyjnych Gminy
  Zamawiający: Gmina Grabów, Grabów
  Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Gminy Grabów oraz jednostek organizacyjnych Gminy, .
  -Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie,
  -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grabowie,
  -Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowie,
  -Biblioteki Publicznej w Grabowie,
  -Szkoły Podstawowej w Grabowie,
  -Szkoły Podstawowej w Chorkach,
  -Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce,
  -Szkoły Podstawowej w Kadzidłowej,
  -Gimnazjum w Grabowie

Inne osoby dla Tracz (194 osoby):