Kogo reprezentuje osoba

Trzaska Krzysztof Edward

w KRS

Krzysztof Edward Trzaska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Krzysztof
Drugie imię:Edward
Nazwisko:Trzaska
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1985 r., wiek 33 lata
Miejscowości:Warszawa (Mazowieckie)
Przetargi:342 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bień Szewczyk Ewelina Izabela, Grzelak Bartłomiej, Hućko Dariusz Jarosław, Kokoszka Marcin, Korczeniewski Andrzej Marek, Kołakowski Tomasz Jerzy, Pajuk Kasprzak Anna, Rosińska Marta Anna, Rubiś Liolios Grażyna, Śpiewak Elżbieta Anna, Zagajewska Iwona Małgorzata

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Uszczuk Ilona Helena

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Alteris S.A., Katowice − KRS 0000391749
 2. Fujifilm Europe Gmbh (Sp. Z O.O..) Oddział W Polsce, Warszawa − KRS 0000347504
 3. Ge Medical Systems Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000040213
 4. Gilead Sciences Poland Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000350550
 5. Grupa Robocza Na Rzecz Innowacji W Ochronie Zdrowia, Warszawa − KRS 0000508633
 6. Hannah Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000390594
 7. Med-project Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000417048
 8. Organizacja Społeczna Pomerania, Sopot − KRS 0000522618
 9. Voxel S.A., Kraków − KRS 0000238176
 10. Więcej Miejsca Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000535460

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aesthetica Dermadent Sp. Z O.O., Kraków − KRS 0000273651
 2. Affidea Inwestycje Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000273984
 3. Affidea Nu-medic Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000296827
 4. Affidea Onkoterapia Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000269881
 5. Affidea Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000289698
 6. Amgen Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000188441
 7. Apt Raszyńska Krawczyk Sp. J., Raszyn − KRS 0000107044
 8. Euromedic International Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000062812
 9. European Medical Enterprise Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000321947
 10. Gsk Commercial Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000226852
 11. Jaskor Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000162207
 12. Maquet Polska Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000166516
 13. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed, Warszawa − KRS 0000165767
 14. Pomerania Investment S.A., Gdynia − KRS 0000318036
 15. Synektik S.A., Warszawa − KRS 0000377574
 16. Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego Famed S.A. Likwidacyjnej, Żywiec − KRS 0000058439

Powiązane przetargi (100 / 101 szt.):
 1. Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu stałego nadzoru technicznego okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawie aparatury medycznej znajdującej się w SPS ZOZ „Zdroje”
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE", Szczecin
  świadczenie usługi polegającej na wykonaniu stałego nadzoru technicznego, okresowych przeglądów technicznych, konserwacji i naprawie aparatury medycznej (sprzętu, urządzeń) znajdującej się w Samodzielnym Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Zdroje" Przedmiot zamówienia jest podzielony na 74 części zwanych pakietami.
  l.. p. Nr pakietu Nazwa Pakietu
  STAŁY NADZÓR TECHNICZNY (SNT)
  1. Nr 1 Kardiomonitory
  2. Nr 2 Kardiomonitory II
  3. Nr 3 Inkubatory
  4. Nr 4 Defibrylatory
  5. Nr 5 Defibrylatory II
  6. Nr 6 Pulsoksymetry
  7. Nr 7 Pulsoksymetry II
  8. Nr 8 Respiratory różne
  9. Nr 9 Aparaty do znieczuleń Saturn Evo
  10. Nr 10 Aparaty do znieczuleń Datex
  11. Nr 11 Aparaty do znieczuleń Primus
  12. Nr 12 Pulsoksymetry III
  13. Nr 13 Sprzęt do dializy
  14. Nr 14 Sprzęt okulistyczny
  15. Nr 15 Sprzęt rehabilitacyjny
  16. Nr 16 Stoły operacyjne
  17. Nr 17 Lampy do fototerapii
  18. Nr 18 Aparaty EKG
  19. Nr 19 Sprzęt laboratoryjny
  20. Nr 20 Sprzęt położniczy
  21. Nr 21 Sprzęt pulmonologiczny - Inhalatory
  22. Nr 22 Sprzęt pulmonologiczny - różny
  23. Nr 23 Pompy żywieniowe
  24. Nr 24 Ssaki
  25. Nr 25 Diatermie
  26. Nr 26 Stacje dokujące
  27. Nr 27 Podgrzewacze płynów
  28. Nr 28 Lampy operacyjne, zabiegowe
  29. Nr 29 Sprzęt okulistyczny II
  30. Nr 30 Defibrylatory III
  31. Nr 31 Podgrzewacze płynów II
  32. Nr 32 Diatermie II
  33. Nr 33 Diatermie III
  34. Nr 34 Sprzęt pulmonologiczny-różny II
  PRZEGLĄD TECHNICZNY (PT)
  35. Nr 35 Wiertarki
  36. Nr 36 Sprzęt laboratoryjny II
  37. Nr 37 Aparaty USG
  38. Nr 38 Laparoskopy i histeroskopy
  39. Nr 39 Sprzęt różny
  40. Nr 40 Maceratory
  41. Nr 41 Tomograf komputerowy
  42. Nr 42 Sprzęt urologiczny
  43. Nr 43 Pompy infuzyjne
  44. Nr 44 Komory laminarne
  45. Nr 45 Respirator Datex
  46. Nr 46 Aparaty USG II
  47. Nr 47 Mammograf
  48. Nr 48 Sprzęt RTG - Philips
  49. Nr 49 Sprzęt RTG - TMS
  50. Nr 50 Sprzęt RTG - Ziehm
  51. Nr 51 Sprzęt RTG - Siemens
  52. Nr 52 Sprzęt RTG - Opera
  53. Nr 53 Sprzęt RTG Ramię C, Benett ,Polmobil.
  54. Nr 54 Sprzęt RTG - Basic
  55. Nr 55 Sprzęt urologiczny II
  56. Nr 56 Gastroskopy i Kolonoskopy III
  57. Nr 57 Endoskop, Gastrolyzer
  58. Nr 58 Gastroskopy i kolonoskopy
  59. Nr 59 Sprzęt różny II
  60. Nr 60 Analizatory
  61. Nr 61 Sprzęt RTG O-arm
  62. Nr 62 Neuronawigacja
  63. Nr 63 Respiratory Babylog
  64. Nr 64 Respirator Newport
  65. Nr 65 Respiratory PB
  66. Nr 66 Respiratory Sechrist
  67. Nr 67 Respirator Siemens
  68. Nr 68 Respiratory różne
  69. Nr 69 Respiratory Hamilton
  70. Nr 70 Sprzęt różny III
  71. Nr 71 Cystoskop, Laser, Konsola
  72. Nr 72 Laparoskopy
  73. Nr 73 Dermatony
  74. Nr 74 RTG Samsung 2. Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji oraz naprawy sprzętu i aparatury medycznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem
  Zamawiający: Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Zakopane
  Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wybór wykonawcy, który będzie świadczył na rzecz zamawiającego usługi polegające na przeprowadzaniu przeglądów technicznych, konserwacji i naprawy sprzętu oraz aparatury medycznej Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem z podziałem na 73 (siedemdziesiąt trzy) Pakiety, wg szczegółowego zakresu i podziału przedstawionego w punkcie 3.3 przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.Świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa wyżej w szczególności obejmuje: 1) Wykonanie planowych czynności konserwacyjno-przeglądowych, z uwzględnieniem kontroli zużycia części mechanicznych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, wykonanie bieżących napraw, a w przypadku endoskopów dodatkowo przeprowadzenie w serwisie testów (MPE) Bezpieczeństwa Elektrycznego Endoskopów, 2) Nadzór techniczny nad powierzonym sprzętem, 3) Legalizację, kalibrację, walidację, sprawdzenie instalacji bezpieczeństwa mechanicznego, elektronicznego (z uwzględnieniem skuteczności uziemiania i zerowania), 4) Regulację wymaganych przez producenta parametrów, 5) Sporządzenie orzeczeń o stanie urządzeń nienadających się do naprawy, 6) Zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa, 7) Zakończenie usługi przeglądu powinno nastąpić w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od terminu uzgodnionego z zamawiającym, 8) Zamawiający każdorazowo uzgodni w formie pisemnej datę przeglądu urządzenia z wykonawcą. W przypadku konieczności zmiany terminu przeglądu, wykonawca powiadomi zamawiającego o zaistniałeś konieczności z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, 9) Wykonawca zapewnia reakcję ze strony serwisu rozumianą, jako podjęcie naprawy w ciągu maksymalnie 48 godzin od chwili zgłoszenia usterki w dni robocze od poniedziałku do piątku, 10) Wykonawca zapewnia stałe szkolenie pracowników zamawiającego w zakresie wprowadzonych zmian przez przedstawicieli wykonawcy, przy czym koszty szkolenia ponosi wykonawca, 11) W przypadku wyłączenia z eksploatacji urządzenia bądź aparatu, do wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie/urządzeniu informacji: „URZĄDZENIE NIESPRAWNE – NIE UŻYWAĆ”, bądź „URZĄDZENIE PRZEZNACZONE DO NAPRAWY – NIE UŻYWAĆ”,12) W cenie za przegląd techniczny wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z usługą, w tym koszty dojazdu czy koszty przesyłki, 13) Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz zgodnie z wymogami producenta aparatury i sprzętu medycznego, a także zgodnie z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż.,14) Wykonawca wykona usługę przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie zamawiającego, 15) W przypadku zaistnienia konieczności wykonania usługi w siedzibie wykonawcy, wszelkie koszty (m. in. transportu, przesyłki, itp.) powinny być wkalkulowane w cenę usługi a zamawiający nie będzie obciążany tymi kosztami, 16) Ponadto zamawiający zastrzega, że w przypadku gdy usługa będzie wykonywana w siedzibie wykonawcy, to wykonawca zobowiązany jest dostarczyć zamawiającemu na czas wykonywania usługi urządzenie zastępcze o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych, 17) Usługi serwisowe wykonawca będzie wykonywać zgodnie z pisemnym zleceniem zamawiającego; zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, jakie mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty oraz prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 18) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności konserwacyjnych i przeglądowych zgodnie z przyjętym harmonogramem wynikającym z właściwości danego sprzętu czy aparatury, obowiązującymi instrukcjami, standardami i normami, 19) Konieczność przeprowadzenia napraw bądź wymiany części zamiennych na nowe wykonawca będzie uzgadniał z Działem Techniczno-Eksploatacyjnym Szpitala Powiatowego w Zakopanem z podaniem przewidywanych kosztów i warunków naprawy; wykonanie ich nastąpi po akceptacji przez Dyrektora Szpitala, 20) W przypadku braku akceptacji kosztów, zamawiający zastrzega sobie prawo do naprawy urządzenia bądź usunięcia awarii we własnym zakresie, 21) Usługi powinny być wykonywane w czasie ustalonym z pracownikiem Działu Techniczno-Eksploatacyjnego tak, aby nie spowodowały one zakłóceń w pracy Szpitala, 22) W terminie do końca obowiązywania umowy zamawiający może odstąpić od umowy w części lub całości w przypadku dwukrotnego nienależytego wykonania umowy przez wykonawcę,23) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości urządzeń podlegających konserwacji i przeglądom technicznym w ramach przeprowadzanych postępowań kasacyjnych, lub zmiany związane ze zwiększeniem zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wygaśnięcia gwarancji w okresie trwania umowy, 24) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zamówienia w zakresie rzeczowym i ilościowym, co nie stanowi odstąpienia od umowy nawet w części, 25) Wykonawca udziela gwarancji na wykonane naprawy sprzętu medycznego z zastrzeżeniem, że okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 6 miesięcy licząc od daty wykonania napraw, 26) Na dostarczone części zamienne i podzespoły, zamawiający wymaga gwarancji minimum 6 miesięcy od daty wykonania wymiany, 27) W przypadku konieczności wymian części, zaleca się oferowanie części oryginalnych, tj. produktów zgodnych pod względem parametrów technicznych, jakościowych, funkcjonalnych i użytkowych w stosunku do sprzętu posiadanego przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, posiadających te same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe; jeżeli w wyniku stosowania zaoferowanych przez wykonawcę produktów równoważnych do oryginalnych, przedstawiciel autoryzowanego serwisu stwierdzi, że powodem powstania awarii bądź uszkodzenia sprzętu posiadanego przez zamawiającego jest stosowanie materiałów eksploatacyjnych nie zalecanych przez producenta (zaoferowanych przez wykonawcę produktów równoważnych) koszty naprawy oraz usunięcia awarii ponosi wykonawca, 28) Zamawiający zastrzega, że w przypadku wymiany części urządzeń zepsutych, zużytych, zamiennych itp. na nowe wykonawca jest zobowiązany do pozostawienia tych części zamawiającemu, 29) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności będących przedmiotem umowy, zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej oraz z należytą starannością,30) Wykonawca każdorazowo ma obowiązek wpisania do dokumentacji sprzętu (paszportu technicznego lub zeszytu urządzenia) wykonanych czynności, 31) Wykonawca każdorazowo, po wykonaniu czynności objętych przedmiotem zamówienia, musi sporządzić raport serwisowy w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy i zatwierdzony przez zamawiającego, zawierającą następujące informacje: a) Rodzaj sprzętu, b) Rodzaj wykonanej usługi, c) Wyszczególnienie wymienionych podzespołów, d) Ilość roboczogodzin, e) Informacja o dopuszczeniu/niedopuszczeniu do eksploatacji, f) Data następnego przeglądu/kalibracji/walidacji/legalizacji, 32) W przypadku wystąpienia kosztów przewyższających 75% wartości nowego sprzętu, wykonawca zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie zamawiającego przed przystąpieniem do naprawy, 33) W przypadku urządzeń objętych nadzorem przez Urząd Dozoru Technicznego, wykonawca odpowiada za właściwe przygotowanie urządzenia i uczestniczenie w rewizji. Zamawiający odpowiednio wcześniej informuje wykonawcę o terminie i zakresie rewizji. Wykonawca pokrywa koszty związane z uczestnictwem w rewizji; w przypadku niedopuszczenia aparatu do eksploatacji przez UDT wskutek nieprawidłowego przygotowania aparatu do rewizji, wykonawca ponosi koszty związane z ponownym przeprowadzeniem rewizji.
 3. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu ultrasonograficznego dla potrzeb Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej SPZOZ
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Radom
 4. Dostawa i wymiana lampy w angiografie typ Innova 4100
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  Dostawa i wymiana lampy w angiografie typ Innova 4100
 5. wykonanie naprawy aparatu gamma kamera Infinia Hawkeye IV Ge Healthcare o s/n: 17252 oraz inwentarzowym T-802/336 będącego na wyposażeniu Pracowni Medycyny Nuklearnej.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  wykonanie naprawy aparatu gamma kamera Infinia Hawkeye IV Ge Healthcare o s/n: 17252 oraz inwentarzowym T-802/336 będącego na wyposażeniu Pracowni Medycyny Nuklearnej.
 6. wykonanie naprawy aparatu gamma kamera Infinia Hawkeye IV GE Healtkcare o s/n 17252 oraz inwentarzowym T-802/3336 będącego na wyposażeniu Pracowni Medycyny Nuklearnej.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
  wykonanie naprawy aparatu gamma kamera Infinia Hawkeye IV GE Healtkcare o s/n 17252 oraz inwentarzowym T-802/3336 będącego na wyposażeniu Pracowni Medycyny Nuklearnej.
 7. Usługi w zakresie wykonywania konserwacji i okresowych przeglądów sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie, Kraków
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie konserwacji i okresowych przeglądów aparatury i sprzętu medycznego należących do Zamawiającego wynikające z bieżącej eksploatacji zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. a) Wykonawca zobowiązuje się do: dokonywania okresowych przeglądów i kontroli stanu technicznego sprzętu zgodnie z ustalonym harmonogramem, w termiach zalecanych przez producenta urządzeń i w terminach dogodnych dla Zamawiającego. bieżącej konserwacji sprzętu zalecanej przez producenta oraz innych wynikających z przepisów bhp i przeglądów zapewniających sprawną i bezpieczną eksploatację aparatury i sprzętu medycznego, oraz zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 211), odnotowywanie faktu wykonania konserwacji i przeglądów poprzez wpisanie w kartę eksploatacji sprzętu (paszport, formularz lub inny dokument urządzenia), sporządzania kart / raportów przeglądów urządzeń, sporządzanie notatek o stanie technicznym urządzeń, w tym nie nadających się już do dalszej eksploatacji, wydawanie orzeczeń o stanie technicznym urządzeń, w tym na wniosek Zamawiającego orzeczeń o kasacji sprzętu umożliwienie utrzymania stałego kontaktu Zamawiającego z Wykonawcą, w celu konsultacji telefonicznych, w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do godz. 14.00. b) Czynności przeglądów – konserwacji obejmują w szczególności : sprawdzenie prawidłowości działania, sprawdzenie i czyszczenie elementów aparatury i urządzeń, sprawdzenie instalacji, kontrola sprawności zaworów (jeśli dotyczy określonego sprzętu), sprawdzenie instalacji elektrycznej ustawienie (regulacja) wymaganych przez producenta parametrów, legalizację (jeśli dotyczy określonego sprzętu), kalibrację (jeśli dotyczy określonego sprzętu), sprawdzenie zgodności pomiaru z aparatem wzorcowym (jeżeli dotyczy określonego sprzętu), aktualizację oprogramowania (jeśli dotyczy określonego sprzętu), zmianę zegara systemowego z czasu letniego na zimowy i odwrotnie (jeśli dotyczy określonego sprzętu), wymianę materiałów eksploatacyjnych, m.in. takich jak: filtry wody, uszczelki, zawory, elektrody, zużyte akumulatory – baterie, głowice, bezpieczniki, żarówki, promienniki bakteriobójcze, itp., wynikających z normalnego użytkowania sprzętu, oraz z zaleceń producenta (jeśli dotyczy określonego sprzętu), w przypadku urządzeń podlegających odbiorowi przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego – przygotowanie urządzenia do odbioru, wykonanie czynności w związku z zaleceniami UDT, uczestnictwo w odbiorach z udziałem UDT. Obowiązek Wykonawcy zutylizowania we własnym zakresie materiałów wymienionych i zużytych. c) Przeglądy okresowe aparatury i sprzętu medycznego będą dokonywanie zgodnie z harmonogramem przeglądów ustalonym przez Zamawiającego, w sposób zgodny ze wskazówkami producenta zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 211),
 8. Przeglądy techniczne oraz naprawy pogwarancyjne sprzętu i aparatury medycznej będącej na wyposażeniu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. - 34/PN/2017
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o., Słupsk
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów, konserwacji, kontroli bezpieczeństwa oraz napraw pogwarancyjnych aparatury medycznej stanowiącej wyposażenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. 2. Szczegółowy zakres wykonywania przeglądów oraz napraw określony jest w Części III do SIWZ: - Opis Przedmiotu Zamówienia – przeglądy - Opis przedmiotu zamówienia – naprawy 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pakiety zamówienia. Niniejsze zamówienie niniejsze składa się z 20
  grup asortymentowych (Części – podzielonych na 335 Pakietów) szczegółowo opisanych w załączniku nr 2 do specyfikacji: Część nr 1 – Monitorowanie Część nr 2 – Aparatura Część nr 3 – Lampy operacyjne. Stoły operacyjne Część nr 4 – Rehabilitacja Część nr 5 – Okulistyka Część nr 6 – Ginekologia. Położnictwo. Neonatologia Część nr 7 – Laparoskopy. Artroskopy, Źródła światła.
  Zintegrowane sale operacyjne Część nr 8 – Otolaryngologia Część nr 9 – Pompy, ssaki Część nr 10 –
  Kardiologia Część nr 11 – Aparatura Laboratoryjna Część nr 12 – Sterylizatory, myjnie Część nr 13 –
  Dermatologia Część nr 14 – Urologia Część nr 15 – RTG Część nr 16 – Diatermie, Respiratory Część nr
  17 – Stomatologia Część nr 18 – Choroby płuc Część nr 19 – Chirurgia Część nr 20 – Strzykawki 4.
  Ofertę można złożyć w odniesieniu do jednego lub wielu pakietów
 9. Dostawa, instalacja i uruchomienie respiratorów stacjonarnych(DFZP-AJ-271-79/2017)
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie respiratorów stacjonarnych. Zamówienie zostało podzielone na 2 części
 10. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
  DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
 11. Wymiana głowicy COLD HEAD w RM Signa 1,5 HDX
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie, Ciechanów
  Wymiana głowicy COLD HEAD w RM Signa 1,5 HDX
 12. zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
  zakup, dostawę, instalację i uruchomienie sprzętu i aparatury medycznej: RTG z ramieniem C, USG, laser, pistolet do biopsji stercza, zgrzewarka, komora laminarna, stół polonizacyjny, szafa do przechowywania endoskopów, kardiotokograf, kardiomonitor, lampa bezcieniowa dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie
 13. Przeglądy aparatów medycznych pracujących na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFZP-BZ-271-56/2017)
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
  Przeglądy aparatów medycznych pracujących na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 14. Dostawa sprzętu medycznego w 2 pakietach
  Zamawiający: 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej imienia kontradmirała Wiesława Łasińskiego w Gdańsku, Gdańsk
  Dostawa sprzętu medycznego w 2 pakietach: pakiet nr 1 - aparat do znieczulenia ogólnego - 2 sztuki, pakiet nr 2 - stacja dokująca (2 sztuki) z zestawem pomp infuzyjnych (10 pomp strzykawkowych + 2 pompy objętościowe). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia asortyment i szacunkowe ilości oraz wymagane parametry i warunki graniczne opisano w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz asortymentowo-cenowy.
 15. Wykonywanie przeglądów i napraw aparatury medycznej i urządzeń technicznych
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 16. Dostawa i wymiana lamp w aparatach RTG
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
  Dostawa i wymiana lamp w aparatach RTG
 17. Wykonywanie przeglądów konserwacyjnych sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Szpital Grochowski im. dr med. Rafała Masztaka Sp. z o.o., Warszawa
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów konserwacyjnych oraz ewentualnych napraw sprzętu i aparatury medycznej z podziałem na 60 zadań (części). Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ – formularzu asortymentowo-cenowym oraz we wzorze umowy - załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Wykonawca uwzględni w cenie za przegląd konserwacyjny wszystkie koszty związane z tą usługą, w tym dojazdy i koszty transportu aparatury.
 18. „Objęcie umową serwisową sprzętu medycznego Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie”
  Zamawiający: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa
 19. Usługa przeglądów okresowych i diagnostyki uszkodzeń tomografu komputerowego i sprzętu peryferyjnego (wraz z testami specjalistycznymi) przez okres 36 miesięcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego CMKP, Warszawa
  Usługa przeglądów okresowych i diagnostyki uszkodzeń tomografu komputerowego i sprzętu peryferyjnego (wraz z testami specjalistycznymi) przez okres 36 miesięcy Opis: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania stawiane Wykonawcy zawiera załącznik nr 2 oraz załącznik nr 10
 20. przeglądy techniczne i konserwacja tomografu komputerowego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc im. dr O. Sokołowskiego, Zakopane
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonywaniu okresowych przeglądów technicznych i konserwacji tomografu komputerowego Optima CT 660 wraz z osprzętem (AW SERVER VS5 ENHANDCED AND FLOATING oraz dwugłowicowy wstrzykiwacz kontrastu NEMOTO), znajdującego się w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem. 2. Przedmiotowa usługa obejmuje w szczególności: - wykonanie: planowanych czynności konserwacyjno- przeglądowych z uwzględnieniem kontroli zużycia części mechanicznych, wymiany części zużywalnych czy materiałów eksploatacyjnych - w ramach prowadzenia przeglądów okresowych przygotowanie bieżących zaleceń eksploatacyjnych związanych ze stanem aparatu oraz jego dalszym użytkowaniem, wykonanie ekspertyz technicznych związanych z wykrytymi usterkami oraz kosztorysu naprawy, - nadzór techniczny nad powierzonym sprzętem, - zdalne diagnozowanie uszkodzeń poprzez sieć komputerową oraz naprawy oprogramowania ( Zamawiający wyraża zgodę na utworzenie połączenia sieciowego pomiędzy aparatem a centrum serwisowym - wystawienie raportu serwisowego i wpis do dokumentacji eksploatacji sprzętu ( paszportu technicznego) wykonanych czynności, - legalizację, kalibrację, walidację ( jeżeli dotyczy) - sprawdzenie instalacji (bezpieczeństwa mechanicznego, sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego z uwzględnieniem skuteczności zerowania lub uziemienia), - ustawienie ( regulację) wymaganych przez producenta parametrów, - sporządzenie orzeczenia o stanie urządzenia nie nadającego się do naprawy, - zakres czynności wykonywanych w ramach przeglądów i terminy ich wykonania powinny być zgodne z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami prawa, 3. Zakończenie usługi przeglądu powinno nastąpić w terminie max 5 dni roboczych od uzgodnionego terminu z Zamawiającym. 4. W przypadku wyłączenia aparatu/ urządzenia z użytkowania do Wykonawcy należy obowiązek umieszczenia na niesprawnym aparacie/ urządzeniu czytelnej informacji: urządzenie niesprawne- nie używać lub urządzenie przeznaczone do naprawy- nie używać. Czas reakcji serwisu w przypadku awarii aparatu wynosi max 3 do 5 dni roboczych od momentu przeprowadzenia efektywnej diagnostyki ( w zależności czy niezbędne części zamienne będą w Polsce, czy sprowadzane z zagranicy) . 5. W cenie za przegląd techniczny Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty związane z tą usługą, w tym dojazd do Zamawiającego i pracę inżynierów serwisowych. 6. Przedmiot zamówienia musi być realizowany zgodnie z wymogami producenta aparatu, obowiązującymi Normami i odnośnymi przepisami oraz z zachowaniem przepisów BHP i P. Poż. Usługi będące przedmiotem niniejszego postępowania Wykonawca wykona przy użyciu własnej aparatury kontrolno-pomiarowej, narzędzi i materiałów w siedzibie Zamawiającego. 7. Usługi serwisowe Wykonawca wykonywać będzie na mocy pisemnego, drogą mailową lub telefonicznego zlecenia Zamawiającego- zgodnie z zaleceniami producenta aparatu (tomograf komputerowy - 3 przeglądy rocznie i AW serwer oraz wstrzykiwacz kontrastu – przegląd raz na rok). Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 8. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym terminu przeprowadzenia przeglądu z dwutygodniowym wyprzedzeniem przed planowany przeglądem, zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz z zaleceniami producenta aparatu. Harmonogram przeglądów zostanie przesłany przez Zamawiającego drogą mailową na adres wybranego Wykonawcy, podany w ofercie. 9.Konieczność przeprowadzenia napraw lub wymiany części zamiennych na nowe Wykonawca będzie uzgadniał z Działem Administracji Zamawiającego z podaniem przewidywanych kosztów. Wykonanie ich nastąpi po akceptacji kosztów przez Kierownika Zamawiającego z uwzględnieniem kosztów roboczogodziny i dojazdu podanych w ofercie. Wartość umowy nie obejmuje kosztów ewentualnej naprawy czy wymiany części.
 21. Usługa serwisowa-przeglądy techniczne i konserwacje aparatury medycznej-86 pakietów
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., Grójec
 22. Dostawa aparatury medycznej
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 23. Zakup i dostawa aparatu cyfrowego USG oraz autoklawu typu B
  Zamawiający: Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, Gdynia
 24. Pogwarancyjny serwis urządzeń medycznych firmy GE dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o.
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, Radom
 25. Przegląd aparatury medycznej
  Zamawiający: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 26. Przeglądy i konserwacje oraz naprawy aparatury i sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
 27. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 28. Zakup i instalację aparatu USG
  Zamawiający: Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gdańsk
 29. Naprawa tomografu komputerowego Lightspeed VCT produkcji GE Healthcare
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, Łódź
 30. Wykonywanie usług serwisowania aparatury, sprzętu medycznego i urządzeń technicznych
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku, Przeworsk
 31. ŚWIADCZENIE USŁUG SERWISOWANIA SPRZĘTU MEDYCZNEGO PRZEZ 24 MIESIĄCE
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdynia
 32. Urządzenia medyczne
  Zamawiający: Instytut Matki i Dziecka, Warszawa
 33. dostawa sprzętu medycznego część II z podziałem na zadania w ramach projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego w Powiecie Lubaczowskim poprzez zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowę lądowiska dla helikopterów w Lubaczowie”
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie, Lubaczów
 34. usługa konserwacji aparatury medycznej i przeglądy techniczne
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 35. Dostawa wyposażenia medycznego
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock
 36. Dostawa i montaż wyposażenia Traktu Porodowego w Szpitalu Powiatowym w Wołominie.
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Wołominie - Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Wołomin
 37. Obsługa serwisowa aparatów diagnostyki obrazowej z wyposażeniem pracujących na terenie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DFZP-AJ-271-38/2017)
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kraków
 38. świadczenie usług serwisowania, okresowych konserwacji, naprawy aparatury i sprzętu medycznego, znak zp/3/2017
  Zamawiający: Szpital Pucki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Puck
 39. serwis pogwarancyjny obejmujący przeglądy i naprawy aparatury medycznej
  Zamawiający: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Bydgoszcz
 40. Dostawa części zamiennych do tomografu komputerowego Lightspeed Pro 32
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K.Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Katowice
 41. Dostawa Lampy RTG do tomografu komputerowego Lightspeed VCT 64 GE Healthcare oraz Oprogramowania służącego do zarządzania informacją o dawce promieniowania rentgenowskiego dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej, Ostrów Mazowiecka
 42. DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 43. W-5 ZP/2/2017 dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI PŁ
  Zamawiający: Politechnika Łódzka, Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Łódź
 44. Sukcesywna dostawa odczynników do izolacji i hodowli MSC w ramach realizacji projektu pn.: „Regeneracja uszkodzeń niedokrwiennych układu sercowo naczyniowego z wykorzystaniem Galarety Whartona jako nieograniczonego źródła terapeutycznego komórek macierzystych” akronim CIRCULATE” nr umowy: STRATEGMED2/265761/10/NCBR/2015, odpowiednio w odniesieniu od jednej do trzech części zamówienia.
  Zamawiający: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum, Kraków
 45. serwis CT
  Zamawiający: Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
 46. system do rejestracji parametrów hemodynamicznych i zapis ekg ORAZ kardiomonitor
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza SPZOZ, Tarnów
 47. Wykonywanie usług pogwarancyjnych przeglądów okresowych sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Zawierciu, Zawiercie
 48. Przeglądy okresowe sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Jastrzębiu Zdroju, Jastrzębie-Zdrój
 49. Zakup wysokospecjalistycznego sprzętu dla Poradni, Pracowni i Oddziałów Szpitala
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 50. Dostawa i montaż lampy RTG w angiografie INNOVA IGS 520 OMEGA, produkcji GE znajdującej się w Pracowni Hemodynamiki CKD w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 51. Dostawa, montaż i uruchomienie czterech respiratorów wraz z wyposażeniem.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie, Szczecin
 52. Przeprowadzanie przeglądów okresowych tomografu komputerowego produkcji GE BrightSpeed Elite 16 Select wraz z urządzeniami towarzyszącymi: stacją AW i zasilaczami UPS, diagnostyką i ewentualnymi naprawami oraz opcją wymiany lampy RTG
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, Chorzów
 53. Przeniesienie aparatu Rtg Definium 6000.
  Zamawiający: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie, Cieszyn
 54. Usługa naprawy sprzętu i aparatury medycznej przez okres 12 miesięcy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1, Wrocław
 55. pilna naprawa dwóch respiratorów Engstom Carestation na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi,
  Zamawiający: SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi - Centralny Szpital Weteranów, Łódź
 56. wykonanie naprawy aparatu (wymiany wraz z osptzętem) modułu hemodynamicznego M-Nestpr 01 Datex Ohmeda o s/n: 4899208 od systemu monitoringu o nr inwentarzowym T – 802/9599 będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 57. wykonanie naprawy aparatu gamma kamera Infinia Hawkeye IV GE Healthcare o s/n: 17252 i numerze systemu: PL1003NM03 oraz nr inw. T-802/3336 będącego na wyposażeniu Pracowni medycyny Nuklearnej.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 58. wykonanie naprawy (wymiany wraz z osprzetem) modułu hemodynamicznego M-Nestpr 01 Datex Ohmeda o s/n: 4736979 od systemu monitoringu o nr inwentarzowym: T – 802/9599 będącego na wyposażeniu Oddziału Klinicznego Anestezjologii Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 59. Wykonanie przeglądu technicznego aparatów RTG firmy GE Medical Systems
  Zamawiający: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego, Wrocław
 60. Przetarg nieograniczony ZP–16/16 na świadczenie usług przeglądów technicznych sprzętu medycznego i sprężarek dla SP ZOZ MSWiA w Krakowie
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Krakowie, Kraków
 61. Świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych sprzętu medycznego na potrzeby Ośrodka Pediatrycznego Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zlokalizowanym przy ul. Pankiewicza 16 (Sporna 36/50)
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 62. Świadczenie usług w zakresie przeglądów i konserwacji sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, Płońsk
 63. Zakup i dostawa aparatu echokardiograficznego z wyposażeniem na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 64. Dostawa aparatu do znieczulania dla Oddziału Anestezjologii
  Zamawiający: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia
 65. świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych / kalibracji/ legalizacji / wzorcowania / walidacji sprzętu medycznego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Łódź
 66. Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu, Wieluń
 67. Przeglądy techniczne aparatów RTG
  Zamawiający: Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa
 68. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę aparatu do znieczulenia.
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej, Końskie
 69. Dostawa głowicy chłodzącej rezonansu magnetycznego wraz z uzupełnieniem helu do poziomu referencyjnego
  Zamawiający: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o z siedzibą w Radomiu, Radom
 70. Przeglądy sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 71. wykonanie naprawy aparatu gamma kamera Infinia Hawkeye IV GE Healthcare o s/n: 17252 i numerze systemu: PL1003NM03 oraz nr inw. T-802/3336 będącego na wyposażeniu Pracowni medycyny Nuklearnej.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 72. Przeglądy i naprawy sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego, Łódź
 73. Dostawa aparatu do znieczulenia ogólnego z monitorem.
  Zamawiający: Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki
 74. Dostawa aparatu do znieczuleń wraz z systemem monitorowania dla dzieci i dorosłych oraz utylizacją starego aparatu na potrzeby Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Łódź
 75. Świadczenie usługi w zakresie napraw, konserwacji i przeglądów technicznych oraz specjalistycznych urządzeń i sprzętu medycznego, stanowiących wyposażenie spółki SM
  Zamawiający: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o., Świnoujście
 76. Rozbudowa stacjonarnej stacji roboczej z oprogramowaniem do echokardiografu dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 77. Zakup wraz z dostawą echokardiografu dla Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
  Zamawiający: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn
 78. dostawa (zakup) z montażem konsoli operatorskiej do Tomografu Komputerowego Lightspeed VCT produkcji GE Healthcare (rok produkcji 2010),
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 79. Dostawa inkubatorów hybrydowych dla UCK.
  Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Gdańsk
 80. DOSTAWA „LAMPY RTG (1 SZT.) WRAZ Z WENTYLATORAMI (4SZT.) DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO LIGHT SPEED VTC 64 GE”
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie, Lublin
 81. Dostawa i montaż wyposażenia stanowiska do znieczulenia.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu, Nowy Sącz
 82. Dostawa częściowa wraz z transportem, rozładowaniem, wniesieniem i uruchomieniem przedmiotu zamówienia wg V grup: I gr. system z kamerą CCD do dokumentacji i analizy wysokiej rozdzielczości cyfrowych obrazów rozdziału białek i DNA znakowanych chemiluminescencyjnie w żelu i na membranach wraz z oprogramowaniem, akcesoriami i urządzeniami peryferyjnymi, II gr. piec do hybrydyzacji RNA, III gr. system detekcji białek w membranach western-blot wraz z pompą próżniowo-ciśnieniową, IV gr. automatyczny licznik komórek, V gr. cytometr przepływowy dla Katedry i Zakładu Histologii i Embriologii UMP, ul. Święcickiego 6.
  Zamawiający: Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 83. Usługa serwisu zestawu do angiografii INNOVA 3131IQ firmy GE Healthcare
  Zamawiający: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryc, Opole
 84. Zakup i dostawa urządzeń używanych na Salach Operacyjnych oraz Oddziałach Intensywnej Terapii.
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 85. dostawa (zakup) z montażem lampy MAXIRAY CT VCT TUBE UNIT w tomografie komputerowym Lightspeed VCT s/n PL1337CT01/ 419918CN8 z Pracowni Tomografu Komputerowego przy ul. Długiej ½ w Poznaniu
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 86. Usługa konserwacji aparatury medycznej i przeglądy - 132 pakietów
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 87. Dostawa aparatu ultrasonograficznego dla Oddziału Kardiologicznego
  Zamawiający: Szpitale Wojewódzkie w Gdyni Sp. z o.o., Gdynia
 88. Zakup i dostawa kardiomonitorów wraz ze stanowiskiem komputerowym do centralnego monitorowania pracy serca dla potrzeb Oddziału Wewnętrznego Powiatowego Centrum Medycznego w Grójcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Zamawiający: Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., Grójec
 89. zakup (dostawa) sprzętu medycznego, dla Sali Nieinwazyjnej Wentylacji Mechanicznej Oddziału Pulmonologii.
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 90. Dostawa kardiomonitorów
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Chrzanowie, Chrzanów
 91. Dostawa sprzętu medycznego dla Oddziału Neonatologii
  Zamawiający: Szpital Powiatowy w Radomsku, Radomsko
 92. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
 93. Dostawa aparatu USG dla Oddziału Neurologicznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie.
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 94. IHiT/P/31/2016 Usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych, w tym konserwacji aparatury medycznej i laboratoryjnej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-57)
  Zamawiający: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Warszawa
 95. Przeglądy techniczne, oraz naprawa urządzeń firmy GE Medical System i Datex Ohmeda
  Zamawiający: Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II, Kraków
 96. Dostawę wraz z montażem lampy RTG szesnastorzędowego czterowarstwowego tomografu LightSpeed Plus dla SPZZOZ w Gryficach
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Gryfice
 97. Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w podziale na zadania.
  Zamawiający: Szpital Wolski im. dr Anny Gostyńskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 98. Stała obsługę serwisową oraz bieżące naprawy rezonansu magnetycznego GE Discovery MR450 1,5T w SPSK Nr 1 PUM.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 PUM w Szczecinie, Szczecin
 99. usługa serwisowa obejmująca pełną opieką serwisową tomografów komputerowych produkcji GE
  Zamawiający: Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 100. DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ NA POTRZEBY SZPITALI TCZEWSKICH S.A. Z SIEDZIBĄ W TCZEWIE
  Zamawiający: Powiat Tczewski, Tczew
 101. wykonanie naprawy modułów hemodynamicznych szt. 3 po przeprowadzonym przeglądzie systemu monitoringu Datex Ohmeda będących na wyposażeniu Oddziału Anestezjologii Intensywnej Terapii przy ul. Grunwaldzkiej 16/18 w Poznaniu
  Zamawiający: Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań

Inne osoby dla Trzaska (172 osoby):