Kogo reprezentuje osoba

Trzaska Marta

w KRS

Marta Trzaska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marta
Nazwisko:Trzaska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1976 r., wiek 43 lata
Miejscowości:Pleszew (Wielkopolskie)
Przetargi:10 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Bilińska Danuta, Bluz Przemysław, Furmaniak Mariusz, Graczyk Monika, Wawroska Wiesława, Wiliński Ryszard, Wojtasik Grzegorz, Zimna Sylwia

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Woźny Grzegorz

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Armapol Group Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000675800
 2. Crk Sp. Z O.O., Krotoszyn − KRS 0000430394
 3. Gminny Ludowy Klub Sportowy Barycz, Janków Przygodzki − KRS 0000010651
 4. Holding Edukacyjny Sp. Z O.O., Pleszew − KRS 0000409280
 5. Klub Motorowy Ostrów W Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów Wielkopolski − KRS 0000101132
 6. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-handlowe Nadir Sp. Z O.O., Węglewice − KRS 0000099729
 7. Stowarzyszenie Absolwentów Szkół Z Zielonej W Pleszewie, Pleszew − KRS 0000124263
 8. Stowarzyszenie Edukacja - Młodzież, Pleszew − KRS 0000197598
 9. Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji i Rozwoju Edukacji Powiatu Ostrowskiego, Przygodzice − KRS 0000376273
 10. Stowarzyszenie Quatro, Topola Wielka − KRS 0000500156
 11. Stowarzyszenie Ratujmy Pleszewskie Koszary W Pleszewie, Pleszew − KRS 0000230383
 12. Stowarzyszenie Szansa Dla Aktywnych, Janków Przygodzki − KRS 0000498476
 13. Stowarzyszenie Zdrowie i Życie, Pleszew − KRS 0000009272
 14. Tap Sp. Z O.O., Lesko − KRS 0000175857
 15. Uniwersytet Trzeciego Wieku Calisia W Kaliszu, Kalisz − KRS 0000261863

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Centrum Rozwoju Komunalnego S.A., Ostrów Wielkopolski − KRS 0000013874
 2. Jarocin Sport Sp. Z O.O. W Jarocinie, Jarocin − KRS 0000162939
 3. Klub Sportowy Stal Pleszew, Pleszew − KRS 0000029125
 4. Moov Sp. Z O.O., Ludwinów − KRS 0000407336
 5. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O.O., Pleszew − KRS 0000192188
 6. Szpitale Wielkopolski Sp. Z O.O., Poznań − KRS 0000385647
 7. Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego Pzl-kalisz S.A., Kalisz − KRS 0000071223

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. kucharz z czeladnikiem
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia jest solidne i profesjonalne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie kucharz.
  Szczególny nacisk musi zostać położony na wykonywanie części praktycznej z wykorzystaniem surowców, półproduktów, produktów, potraw, napoi itp.

  Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych do podjęcia zatrudnienia na stanowisku kucharz oraz przygotowanie do egzaminu czeladniczego przeprowadzonego przed Komisją Egzaminacyjna Izby Rzemieślniczej na uzyskanie tytułu czeladnika w zawodzie kucharz. Celem praktyki u pracodawców jest także samodzielna praca w zawodzie kucharza.
 2. hotelarstwo i gastronomia
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie uczestników do pracy lub odbycia stażu w zakresie hotelarstwa i gastronomii zagranicą oraz zorganizowanie pracy lub stażu zagranicznego na minimum 3 miesiące w krajach UE i OEG nie później niż w okresie 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia.
 3. pomoc kuchenna
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Pleszew
  Przedmiotem zamówienia jest solidne i profesjonalne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie pomoc kuchenna.
  Szczególny nacisk musi zostać położony na wykonywanie części praktycznej z wykorzystaniem surowców, półproduktów, produktów, potraw, napoi itp.
  Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy powinni umieć:
  - samodzielnie przygotowywać różnego rodzaju potrawy z surowców i półproduktów spożywczych zgodnie z odpowiednimi recepturami oraz techniką sporządzania;
  - umiejętnie korzystać z nowoczesnych maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych w technologii gastronomicznej zgodnie z przepisami bhp i ppoż.;
  - umiejętnie gospodarować surowcami, półproduktami i wyrobami gotowymi;
  - umiejętnie przechowywać, magazynować artykuły spożywcze, surowce, półprodukty, półprodukty kulinarne;
  - umiejętnie posługiwać się różnymi technikami i metodami obróbki kulinarnej;
  - odpowiednio przygotowywać potrawy zależne od sposobu ich podawania;
  - umiejętnie porcjować, wykańczać i dekorować potrawy z uwzględnieniem aktualnych trendów;
  - umiejętnie kalkulować ceny oraz oferty kulinarne
  - przestrzegać przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego;
  - znać zagadnienia dotyczące kuchni ekologicznej
  - utrzymywać porządek i czystość na stanowisku pracy, przestrzegając zasady higieny pracy.

 4. hotelarstwo i gastronomia hotelarska
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Pleszew
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV (kategoria 80500000-9) w zakresie:

  Hotelarstwo i gastronomia hotelarska dla grupy do 10 osób bezrobotnych

  Termin realizacji zamówienia:
  Rozpoczęcie: 16 maja 2016r.
  Czas realizacji: do trzech tygodni


  Wymagana ilość godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia wraz
  z egzaminem końcowym:
  - ogółem minimum 100 godzin zegarowych, /gdzie godziny zegarowe powinny uwzględniać godziny lekcyjne oraz przerwy/
  - w tym:
  minimum 30 godzin z hotelarstwa i gastronomii
  minimum 60 godzin nauki języka specjalistycznego zgodnego z krajem organizacji stażu lub pracy


  2. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie uczestników do pracy lub odbycia stażu w zakresie hotelarstwa i gastronomii zagranicą oraz zorganizowanie pracy lub stażu zagranicznego na minimum 3 miesiące w krajach UE i OEG nie później niż w okresie 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia. Program szkolenia powinien zawierać między innymi niżej określone zagadnienia stanowiące minimum programowe:
  - zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy
  w nowoczesnej restauracji europejskiej lub hotelu
  - nauka języka specjalistycznego kraju wyjazdu
  - przepisy BHP i Ppoż. oraz minimum sanitarne.

  Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze minimum 100 godzin zegarowych przypadających na każdego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut.
  Ilość godzin przeznaczona na egzamin końcowy musi zostać uwzględniona w harmonogramie i programie szkolenia.
  3. Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników kursu. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Pleszew.

  4. Kwalifikacje wykładowców muszą być adekwatne do zakresu prowadzonych przez nich zajęć. Wykonawca musi zapewnić minimum dwóch wykładowców do realizacji zamówienia. W kadrze Wykładowców musi znaleźć się m.in. Wykładowca z wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku zgodnym z nauczaniem języka kraju wyjazdu i kwalifikacjach pedagogicznych.

  5. Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  6. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

  7. Wykonawca zapewni szkolenie na terenie powiatu pleszewskiego.

  8. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe /tj. m.in. długopis, zeszyt, słownik itp./, odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość sal wykładowych do realizacji części teoretycznej i praktycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Wykonawca w opisie warunków szkolenia winien podać miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i w sposób szczegółowy opisać wyposażenie poszczególnych sal, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz zapewnić tym osobom swobodny dostęp do sprzętu wykorzystywanego w realizacji zamówienia.
  W salach wykładowych do zajęć teoretycznych na każdego uczestnika szkolenia musi
  przypadać 13m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2m2 wolnej
  powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.

  9. Wykonawca zapewni w okresie 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia zatrudnienie na umowę o pracę lub staż zagraniczny dla uczestników szkolenia w zakresie hotelarstwa i gastronomii. Staż lub praca musi trwać minimum 3 miesiące. Po zakończonym stażu Wykonawca musi zapewnić zatrudnienie dla uczestników stażu na okres minimum 1 miesiąca.

  10. Zamawiający żąda aby uczestnicy szkolenia odbywali zajęcia w jednej grupie szkoleniowej.

  11. Po zakończeniu pracy lub stażu zagranicznego każdy z uczestników musi otrzymać dokument potwierdzający uzyskanie doświadczenia zawodowego lub dokument równoważny ze świadectwem pracy.

  12. Wykonawca zapewni w każdym dniu szkolenia serwis kawowy - przez serwis
  kawowy należy rozumieć zaopatrzenie uczestników szkolenia w kubki, kawę, herbatę,
  cukier, wodę, ciastka lub kanapki.

  13. Szkolenie będzie się odbywało w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie i kończyło się najpóźniej o godz. 17.00. Szkolenie nie może być krótsze niż 5 godzin zegarowych dziennie.

  14. Zamawiający w razie potrzeby może udzielić zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki dotychczasowemu Wykonawcy w okresie do 30 września 2016r. Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.


  15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert drogą elektroniczną.

  18. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

  19. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

  20.Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy czyli osobę
  odpowiedzialną za organizację szkolenia.

  21. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia lub innego
  dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji z zakresu gastronomii
  zawierającego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię
  i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer
  dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej
  przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia,
  miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego
  ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć
  edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniową
  przeprowadzającą szkolenie.

  UWAGA!!! Instytucje szkoleniowe, które wydają zaświadczenia zgodne z wzorem
  określonym w §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
  stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) muszą dołączyć do tego zaświadczenia suplement
  zawierający: okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin zajęć
  edukacyjnych. Suplement musi być jednoznacznie powiązany z zaświadczeniem,
  do którego został wydany, tzn. musi zawierać numer z rejestru zaświadczenia, do
  którego suplement jest dodatkiem.
  Niezależnie od rodzaju wydawanego zaświadczenia Wykonawca jest obowiązany
  do wystawienia również każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikatu zawierający
  PESEL uczestnika szkolenia.

  22. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowania stanowisk szkoleniowych oraz warunków higieniczno-sanitarnych od dnia otwarcia ofert.

  23. Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu anonimowe ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia oceniających dany kurs.

  24. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
  a) dziennika zajęć edukacyjnych z tematami zajęć i liczbą godzin,
  b) list obecności na zajęciach szkolonych uczestników zawierających imię, nazwisko
  i podpis uczestnika szkolenia
  c) list odbioru zaświadczeń po zakończonym kursie wraz z kserokopiami wydanych zaświadczeń.

  25. Wykonawca zapewni na czas realizacji stażu zagranicznego uczestnikom dojazd do miejsca stażu oraz zagwarantuje zakwaterowanie i wyżywienie dla jego uczestników oraz zapewni opiekuna na miejscu stażu z ramienia Wykonawcy.

  26. Wykonawca na zakończenie szkolenia zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wiedzy /egzaminu/ z zakresu zrealizowanego materiału dla wszystkich uczestników szkolenia. Wyniki testu muszą zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.
 5. hotelarstwo i gastronomia
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Pleszew
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV (kategoria 80500000-9) w zakresie:

  Hotelarstwo i gastronomia hotelarska dla grupy do 10 osób bezrobotnych

  Termin realizacji zamówienia:
  Rozpoczęcie: 15 luty 2016r.
  Czas realizacji: do trzech tygodni


  Wymagana ilość godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia wraz
  z egzaminem końcowym:
  - ogółem minimum 100 godzin zegarowych, /gdzie godziny zegarowe powinny uwzględniać godziny lekcyjne oraz przerwy/
  - w tym:
  minimum 30 godzin z hotelarstwa i gastronomii
  minimum 60 godzin nauki języka specjalistycznego zgodnego z krajem organizacji stażu lub pracy


  2. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie uczestników do pracy lub odbycia stażu w zakresie hotelarstwa i gastronomii zagranicą oraz zorganizowanie pracy lub stażu zagranicznego na minimum 3 miesiące w krajach UE i OEG nie później niż w okresie 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia. Program szkolenia powinien zawierać między innymi niżej określone zagadnienia stanowiące minimum programowe:
  - zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy
  w nowoczesnej restauracji europejskiej lub hotelu
  - nauka języka specjalistycznego kraju wyjazdu
  - przepisy BHP i Ppoż. oraz minimum sanitarne.

  Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze minimum 100 godzin zegarowych przypadających na każdego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut.
  Ilość godzin przeznaczona na egzamin końcowy musi zostać uwzględniona w harmonogramie i programie szkolenia.
  3. Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników kursu. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Pleszew.

  4. Kwalifikacje wykładowców muszą być adekwatne do zakresu prowadzonych przez nich zajęć. Wykonawca musi zapewnić minimum dwóch wykładowców do realizacji zamówienia. W kadrze Wykładowców musi znaleźć się m.in. Wykładowca z wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku zgodnym z nauczaniem języka kraju wyjazdu i kwalifikacjach pedagogicznych.

  5. Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  6. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

  7. Wykonawca zapewni szkolenie na terenie powiatu pleszewskiego.

  8. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe /tj. m.in. długopis, zeszyt, słownik itp./, odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość sal wykładowych do realizacji części teoretycznej i praktycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Wykonawca w opisie warunków szkolenia winien podać miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i w sposób szczegółowy opisać wyposażenie poszczególnych sal, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz zapewnić tym osobom swobodny dostęp do sprzętu wykorzystywanego w realizacji zamówienia.
  W salach wykładowych do zajęć teoretycznych na każdego uczestnika szkolenia musi
  przypadać 13m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2m2 wolnej
  powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.

  9. Wykonawca zapewni w okresie 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia zatrudnienie na umowę o pracę lub staż zagraniczny dla uczestników szkolenia w zakresie hotelarstwa i gastronomii. Staż lub praca musi trwać minimum 3 miesiące. Po zakończonym stażu Wykonawca musi zapewnić zatrudnienie dla uczestników stażu na okres minimum 1 miesiąca.

  10. Zamawiający żąda aby uczestnicy szkolenia odbywali zajęcia w jednej grupie szkoleniowej.

  11. Po zakończeniu pracy lub stażu zagranicznego każdy z uczestników musi otrzymać dokument potwierdzający uzyskanie doświadczenia zawodowego lub dokument równoważny ze świadectwem pracy.

  12. Wykonawca zapewni w każdym dniu szkolenia serwis kawowy - przez serwis
  kawowy należy rozumieć zaopatrzenie uczestników szkolenia w kubki, kawę, herbatę,
  cukier, wodę, ciastka lub kanapki.

  13. Szkolenie będzie się odbywało w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie i kończyło się najpóźniej o godz. 17.00. Szkolenie nie może być krótsze niż 5 godzin zegarowych dziennie.

  14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego

  15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert drogą elektroniczną.

  18. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

  19. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

  20.Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy czyli osobę
  odpowiedzialną za organizację szkolenia.

  21. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia lub innego
  dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji z zakresu gastronomii
  zawierającego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię
  i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer
  dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej
  przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia,
  miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego
  ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć
  edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniową
  przeprowadzającą szkolenie.

  UWAGA!!! Instytucje szkoleniowe, które wydają zaświadczenia zgodne z wzorem
  określonym w §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
  stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  (Dz. U. z 2014 r. poz. 622) muszą dołączyć do tego zaświadczenia suplement
  zawierający: okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin zajęć
  edukacyjnych. Suplement musi być jednoznacznie powiązany z zaświadczeniem,
  do którego został wydany, tzn. musi zawierać numer z rejestru zaświadczenia, do
  którego suplement jest dodatkiem.
  Niezależnie od rodzaju wydawanego zaświadczenia Wykonawca jest obowiązany
  do wystawienia również każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikatu zawierający
  PESEL uczestnika szkolenia.

  22. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowania stanowisk szkoleniowych oraz warunków higieniczno-sanitarnych od dnia otwarcia ofert.

  23. Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu anonimowe ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia oceniających dany kurs.

  24. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
  a) dziennika zajęć edukacyjnych z tematami zajęć i liczbą godzin,
  b) list obecności na zajęciach szkolonych uczestników zawierających imię, nazwisko
  i podpis uczestnika szkolenia
  c) list odbioru zaświadczeń po zakończonym kursie wraz z kserokopiami wydanych zaświadczeń.

  25. Wykonawca zapewni na czas realizacji stażu zagranicznego uczestnikom dojazd do miejsca stażu oraz zagwarantuje zakwaterowanie i wyżywienie dla jego uczestników oraz zapewni opiekuna na miejscu stażu z ramienia Wykonawcy.

  26. Wykonawca na zakończenie szkolenia zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wiedzy /egzaminu/ z zakresu zrealizowanego materiału dla wszystkich uczestników szkolenia. Wyniki testu muszą zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.
 6. pomoc kuchenna
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Pleszew
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV (kategoria 80500000-9) w zakresie:

  Pomoc kuchenna dla grupy do 20 osób bezrobotnych

  Termin realizacji zamówienia:
  Rozpoczęcie: 1 luty 2016r.
  Czas realizacji: do siedmiu tygodni

  Wymagana ilość godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia wraz
  z egzaminem końcowym:
  - ogółem minimum 240 godzin zegarowych, /gdzie godziny zegarowe powinny uwzględniać godziny lekcyjne oraz przerwy/
  - w tym:
  minimum 170 godzin zajęć praktycznych
  minimum 3 godziny na egzamin

  2. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest solidne i profesjonalne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie pomoc kuchenna.
  Szczególny nacisk musi zostać położony na wykonywanie części praktycznej z wykorzystaniem surowców, półproduktów, produktów, potraw, napoi itp.
  Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy powinni umieć:
  - samodzielnie przygotowywać różnego rodzaju potrawy z surowców i półproduktów spożywczych zgodnie z odpowiednimi recepturami oraz techniką sporządzania;
  - umiejętnie korzystać z nowoczesnych maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych w technologii gastronomicznej zgodnie z przepisami bhp i ppoż.;
  - umiejętnie gospodarować surowcami, półproduktami i wyrobami gotowymi;
  - umiejętnie przechowywać, magazynować artykuły spożywcze, surowce, półprodukty, półprodukty kulinarne;
  - umiejętnie posługiwać się różnymi technikami i metodami obróbki kulinarnej;
  - odpowiednio przygotowywać potrawy zależne od sposobu ich podawania;
  - umiejętnie porcjować, wykańczać i dekorować potrawy z uwzględnieniem aktualnych trendów;
  - umiejętnie kalkulować ceny oraz oferty kulinarne
  - przestrzegać przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego;
  - znać zagadnienia dotyczące kuchni ekologicznej
  - utrzymywać porządek i czystość na stanowisku pracy, przestrzegając zasady higieny pracy.

  Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze minimum 240 godzin zegarowych przypadających na każdego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut.
  Ilość godzin przeznaczona na egzamin końcowy musi zostać uwzględniona w harmonogramie i programie szkolenia.
  Egzamin końcowy musi zostać przeprowadzony po zrealizowaniu zajęć teoretycznych i praktycznych w ośrodku szkoleniowym.

  3. Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników kursu. Na szkolenie kierowane będą osoby bezrobotne do 30 roku życia.

  4. Kwalifikacje wykładowców muszą być adekwatne do zakresu prowadzonych przez nich zajęć. Wykonawca musi zapewnić więcej niż dwóch wykładowców do realizacji zamówienia. W kadrze Wykładowców musi znaleźć się wykładowca z tytułem mistrza w zawodzie kucharz.

  5. Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  6. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

  7. Wykonawca zapewni szkolenie na terenie miasta Pleszewa.

  8. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe opatrzone logo Fundusze Europejskie i logo EFS, odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość sal wykładowych do realizacji części teoretycznej i praktycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Odpowiednie pomieszczenie kuchenne do zajęć praktycznych musi umożliwiać prowadzenie zajęć z gastronomii z liczbą stanowisk, sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć objętych programem szkolenia. Wykonawca w opisie warunków szkolenia winien podać miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i w sposób szczegółowy opisać wyposażenie poszczególnych sal, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz zapewnić tym osobom swobodny dostęp do sprzętu wykorzystywanego w realizacji zamówienia.
  W salach wykładowych do zajęć teoretycznych na każdego uczestnika szkolenia musi
  przypadać 13m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2m2 wolnej
  powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.

  9. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochronną w postaci fartucha lub ubrania składającego się ze spodni i bluzy - kolor jasny oraz obuwie robocze spełniające wymogi bhp anty-poślizgowe o spodach białych przewidzianych do pracy w pomieszczeniach kuchennych a także czepek na głowę.

  10. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość surowców i produktów na zajęcia praktyczne niezbędne do realizacji zajęć objętych programem szkolenia.

  11. Wykonawca zapewni w każdym dniu serwis kawowy na czas trwania szkolenia -
  przez serwis kawowy należy rozumieć zaopatrzenie uczestników szkolenia w kubki,
  kawę, herbatę, cukier, wodę, ciastka lub kanapki.

  12. Szkolenie będzie się odbywało w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie i kończyło się najpóźniej o godz. 18.00. Szkolenie nie może być krótsze niż 5 godzin zegarowych dziennie.

  13. Zamawiający w razie potrzeby może udzielić zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki dotychczasowemu Wykonawcy w okresie do 20 czerwca 2016r. Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

  14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert drogą elektroniczną.

  17. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

  18. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

  19.Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy czyli osobę
  odpowiedzialną za organizację szkolenia.

  20. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia lub innego
  dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji z zakresu gastronomii
  zawierającego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię
  i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer
  dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej
  przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia,
  miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego
  ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć
  edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniową
  przeprowadzającą szkolenie.

  UWAGA!!! Instytucje szkoleniowe, które wydają zaświadczenia zgodne z wzorem
  określonym w §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
  stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  (Dz. U. z 2014r. poz. 622) muszą dołączyć do tego zaświadczenia suplement
  zawierający: okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin zajęć
  edukacyjnych. Suplement musi być jednoznacznie powiązany z zaświadczeniem,
  do którego został wydany, tzn. musi zawierać numer z rejestru zaświadczenia, do
  którego suplement jest dodatkiem.
  Niezależnie od rodzaju wydawanego zaświadczenia Wykonawca jest obowiązany
  do wystawienia również każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikatu zawierający
  PESEL uczestnika szkolenia opatrzony logo Fundusze Europejskie i logo EFS,
  zgodną z przedstawioną w SIWZ.

  21. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowania stanowisk szkoleniowych oraz warunków higieniczno-sanitarnych od dnia otwarcia ofert.

  22. Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu anonimowe ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia oceniających dany kurs.

  23. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji opatrzonej logo Fundusze Europejskie i logo EFS:
  a) dziennika zajęć edukacyjnych z tematami zajęć i liczbą godzin,
  b) list obecności na zajęciach szkolonych uczestników zawierających imię, nazwisko
  i podpis uczestnika szkolenia
  c) list odbioru zaświadczeń po zakończonym kursie wraz z kserokopiami wydanych zaświadczeń.

  24. Zamawiający żąda aby uczestnicy szkolenia odbywali zajęcia w jednej grupie szkoleniowej do 20 osób.

  25. Wykonawca na zakończenie szkolenia zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wiedzy z zakresu zrealizowanego materiału dla wszystkich uczestników szkolenia. Wyniki testu muszą zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia. Na zakończenie szkolenia odbędzie się także sprawdzenie umiejętności praktycznych z zakresu programu nauczania w postaci samodzielnego przygotowania przez uczestników szkolenia różnego rodzaju potraw, dań, ciast deserów ,napoi itp.
 7. pomoc kuchenna
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Pleszew
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV (kategoria 80500000-9) w zakresie:

  Pomoc kuchenna dla grupy do 20 osób bezrobotnych pod uprawdopodobnienie zatrudnienia

  Termin realizacji zamówienia:
  Rozpoczęcie: 3 listopada 2015r.
  Czas realizacji: do czterech tygodni

  Wymagana ilość godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia wraz
  z egzaminem końcowym:
  - ogółem minimum 120 godzin zegarowych, /gdzie godziny zegarowe powinny uwzględniać godziny lekcyjne oraz przerwy/
  - w tym:
  minimum 80 godzin zajęć praktycznych
  minimum 3 godziny na egzamin

  2. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest solidne i profesjonalne przygotowanie uczestników do pracy w zawodzie pomoc kuchenna.
  Szczególny nacisk musi zostać położony na wykonywanie części praktycznej z wykorzystaniem surowców, półproduktów, produktów, potraw, napoi itp.
  Po zakończonym szkoleniu jego uczestnicy powinni umieć:
  - samodzielnie przygotowywać różnego rodzaju potrawy z surowców i półproduktów spożywczych zgodnie z odpowiednimi recepturami oraz techniką sporządzania;
  - umiejętnie korzystać z nowoczesnych maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych w technologii gastronomicznej zgodnie z przepisami bhp i ppoż.;
  - umiejętnie gospodarować surowcami, półproduktami i wyrobami gotowymi;
  - umiejętnie przechowywać, magazynować artykuły spożywcze, surowce, półprodukty, półprodukty kulinarne;
  - umiejętnie posługiwać się różnymi technikami i metodami obróbki kulinarnej;
  - odpowiednio przygotowywać potrawy zależne od sposobu ich podawania;
  - umiejętnie porcjować, wykańczać i dekorować potrawy z uwzględnieniem aktualnych trendów;
  - umiejętnie kalkulować ceny oraz oferty kulinarne
  - przestrzegać przepisów sanitarnych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego;
  - znać zagadnienia dotyczące kuchni ekologicznej
  - utrzymywać porządek i czystość na stanowisku pracy, przestrzegając zasady higieny pracy.

  Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze minimum 120 godzin zegarowych przypadających na każdego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut.
  Ilość godzin przeznaczona na egzamin końcowy musi zostać uwzględniona w harmonogramie i programie szkolenia.
  Egzamin końcowy musi zostać przeprowadzony po zrealizowaniu zajęć teoretycznych i praktycznych w ośrodku szkoleniowym.

  3. Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników kursu. Na szkolenie kierowane będą osoby bezrobotne, które posiadają uprawdopodobnienie zatrudnienia.

  4. Kwalifikacje wykładowców muszą być adekwatne do zakresu prowadzonych przez nich zajęć. Wykonawca musi zapewnić więcej niż dwóch wykładowców do realizacji zamówienia. W kadrze Wykładowców musi znaleźć się wykładowca z tytułem mistrza w zawodzie kucharz.

  5. Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  6. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

  7. Wykonawca zapewni szkolenie na terenie miasta Pleszewa.

  8. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe, odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość sal wykładowych do realizacji części teoretycznej i praktycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Odpowiednie pomieszczenie kuchenne do zajęć praktycznych musi umożliwiać prowadzenie zajęć z gastronomii z liczbą stanowisk, sprzętu i narzędzi niezbędnych do realizacji zajęć objętych programem szkolenia. Wykonawca w opisie warunków szkolenia winien podać miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i w sposób szczegółowy opisać wyposażenie poszczególnych sal, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz zapewnić tym osobom swobodny dostęp do sprzętu wykorzystywanego w realizacji zamówienia.
  W salach wykładowych do zajęć teoretycznych na każdego uczestnika szkolenia musi
  przypadać 13m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2m2 wolnej
  powierzchni podłogi (niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.


  9. Wykonawca zapewni każdemu uczestnikowi szkolenia odzież ochronną w postaci fartucha lub ubrania składającego się ze spodni i bluzy - kolor jasny oraz obuwie robocze spełniające wymogi bhp anty-poślizgowe o spodach białych przewidzianych do pracy w pomieszczeniach kuchennych a także czepek na głowę.

  10. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość surowców i produktów na zajęcia praktyczne niezbędne do realizacji zajęć objętych programem szkolenia.

  11. Wykonawca zapewni w każdym dniu serwis kawowy na czas trwania szkolenia -
  przez serwis kawowy należy rozumieć zaopatrzenie uczestników szkolenia w kubki,
  kawę, herbatę, cukier, wodę, ciastka lub kanapki.

  12. Szkolenie będzie się odbywało w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie i kończyło się najpóźniej o godz. 19.00. Szkolenie nie może być krótsze niż 5 godzin zegarowych dziennie.

  13. Zamawiający w razie potrzeby może udzielić zamówienia uzupełniającego z wolnej ręki dotychczasowemu Wykonawcy w okresie do 30 listopada 2015r. Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegają na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

  14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert drogą elektroniczną.

  17. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

  18. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

  19.Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy czyli osobę
  odpowiedzialną za organizację szkolenia.

  20. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia lub innego
  dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji z zakresu gastronomii
  zawierającego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię
  i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer
  dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej
  przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia,
  miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego
  ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć
  edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniową
  przeprowadzającą szkolenie.

  UWAGA!!! Instytucje szkoleniowe, które wydają zaświadczenia zgodne z wzorem
  określonym w §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
  stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  (Dz. U. z 2014r. poz. 622) muszą dołączyć do tego zaświadczenia suplement
  zawierający: okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin zajęć
  edukacyjnych. Suplement musi być jednoznacznie powiązany z zaświadczeniem,
  do którego został wydany, tzn. musi zawierać numer z rejestru zaświadczenia, do
  którego suplement jest dodatkiem.
  Niezależnie od rodzaju wydawanego zaświadczenia Wykonawca jest obowiązany
  do wystawienia również każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikatu zawierający
  PESEL uczestnika szkolenia.

  21. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowania stanowisk szkoleniowych oraz warunków higieniczno-sanitarnych od dnia otwarcia ofert.

  22. Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu anonimowe ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia oceniających dany kurs.

  23. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
  a) dziennika zajęć edukacyjnych z tematami zajęć i liczbą godzin,
  b) list obecności na zajęciach szkolonych uczestników zawierających imię, nazwisko
  i podpis uczestnika szkolenia
  c) list odbioru zaświadczeń po zakończonym kursie wraz z kserokopiami wydanych zaświadczeń.

  24. Wykonawca na zakończenie szkolenia zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wiedzy z zakresu zrealizowanego materiału dla wszystkich uczestników szkolenia. Wyniki testu muszą zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia. Na zakończenie szkolenia odbędzie się także sprawdzenie umiejętności praktycznych z zakresu programu nauczania w postaci samodzielnego przygotowania przez uczestników szkolenia różnego rodzaju potraw, dań, ciast deserów ,napoi itp.
 8. hotelarstwo i gastronomia
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Pleszew
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV (kategoria 80500000-9) w zakresie:

  Hotelarstwo i gastronomia hotelarska dla grupy do 10 osób bezrobotnych

  Termin realizacji zamówienia:
  Rozpoczęcie: 17 sierpnia 2015r.
  Czas realizacji: do trzech tygodni


  Wymagana ilość godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia wraz
  z egzaminem końcowym:
  - ogółem minimum 100 godzin zegarowych, /gdzie godziny zegarowe powinny uwzględniać godziny lekcyjne oraz przerwy/
  - w tym:
  minimum 30 godzin z hotelarstwa i gastronomii
  minimum 60 godzin nauki języka specjalistycznego zgodnego z krajem organizacji stażu lub pracy


  2. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie uczestników do pracy lub odbycia stażu w zakresie hotelarstwa i gastronomii zagranicą oraz zorganizowanie pracy lub stażu zagranicznego na minimum 3 miesiące w krajach UE i OEG nie później niż w okresie 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia. Program szkolenia powinien zawierać między innymi niżej określone zagadnienia stanowiące minimum programowe:
  - zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy w nowoczesnej restauracji europejskiej lub hotelu
  - nauka języka specjalistycznego kraju wyjazdu
  - przepisy BHP i Ppoż. oraz minimum sanitarne.

  Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze minimum 100 godzin zegarowych przypadających na każdego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut.
  Ilość godzin przeznaczona na egzamin końcowy musi zostać uwzględniona w harmonogramie i programie szkolenia.
  3. Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników kursu. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Pleszew.

  4. Kwalifikacje wykładowców muszą być adekwatne do zakresu prowadzonych przez nich zajęć. Wykonawca musi zapewnić minimum dwóch wykładowców do realizacji zamówienia. W kadrze Wykładowców musi znaleźć się m.in. Wykładowca z wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku zgodnym z nauczaniem języka kraju wyjazdu i kwalifikacjach pedagogicznych.

  5. Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  6. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

  7. Wykonawca zapewni szkolenie na terenie powiatu pleszewskiego.

  8. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe /tj. m.in. długopis, zeszyt, słownik itp./, odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość sal wykładowych do realizacji części teoretycznej i praktycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Wykonawca w opisie warunków szkolenia winien podać miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i w sposób szczegółowy opisać wyposażenie poszczególnych sal, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz zapewnić tym osobom swobodny dostęp do sprzętu wykorzystywanego w realizacji zamówienia

  9. Wykonawca zapewni w okresie 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia zatrudnienie na umowę o pracę lub staż zagraniczny dla uczestników szkolenia w zakresie hotelarstwa i gastronomii. Staż lub praca musi trwać minimum 3 miesiące. Po zakończonym stażu Wykonawca musi zapewnić zatrudnienie dla uczestników stażu na okres minimum 1 miesiąca.

  10. Zamawiający żąda aby uczestnicy szkolenia odbywali zajęcia w jednej grupie szkoleniowej.

  11. Po zakończeniu pracy lub stażu zagranicznego każdy z uczestników musi otrzymać dokument potwierdzający uzyskanie doświadczenia zawodowego lub dokument równoważny ze świadectwem pracy.

  12. Wykonawca zapewni w każdym dniu szkolenia serwis kawowy - przez serwis
  kawowy należy rozumieć zaopatrzenie uczestników szkolenia w kubki, kawę, herbatę,
  cukier, wodę, ciastka lub kanapki.

  13. Szkolenie będzie się odbywało w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie i kończyło się najpóźniej o godz. 17.00. Szkolenie nie może być krótsze niż 5 godzin zegarowych dziennie.

  14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego

  15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert drogą elektroniczną.

  18. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

  19. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

  20.Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy czyli osobę
  odpowiedzialną za organizację szkolenia.

  21. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia lub innego
  dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji z zakresu gastronomii
  zawierającego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię
  i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer
  dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej
  przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia,
  miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego
  ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć
  edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniową
  przeprowadzającą szkolenie.

  UWAGA!!! Instytucje szkoleniowe, które wydają zaświadczenia zgodne z wzorem
  określonym w §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
  stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  (Dz. U. z 2012r. poz. 186) muszą dołączyć do tego zaświadczenia suplement
  zawierający: okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin zajęć
  edukacyjnych. Suplement musi być jednoznacznie powiązany z zaświadczeniem,
  do którego został wydany, tzn. musi zawierać numer z rejestru zaświadczenia, do
  którego suplement jest dodatkiem.
  Niezależnie od rodzaju wydawanego zaświadczenia Wykonawca jest obowiązany
  do wystawienia również każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikatu zawierający
  PESEL uczestnika szkolenia.

  22. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowania stanowisk szkoleniowych oraz warunków higieniczno-sanitarnych od dnia otwarcia ofert.

  23. Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu anonimowe ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia oceniających dany kurs.

  24. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
  a) dziennika zajęć edukacyjnych z tematami zajęć i liczbą godzin,
  b) list obecności na zajęciach szkolonych uczestników zawierających imię, nazwisko
  i podpis uczestnika szkolenia
  c) list odbioru zaświadczeń po zakończonym kursie wraz z kserokopiami wydanych zaświadczeń.

  25. Wykonawca zapewni na czas realizacji stażu zagranicznego uczestnikom dojazd do miejsca stażu oraz zagwarantuje zakwaterowanie i wyżywienie dla jego uczestników oraz zapewni opiekuna na miejscu stażu z ramienia Wykonawcy.

  26. Wykonawca na zakończenie szkolenia zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wiedzy /egzaminu/ z zakresu zrealizowanego materiału dla wszystkich uczestników szkolenia. Wyniki testu muszą zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.
 9. hotelarstwo i gastronomia
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Pleszew
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV (kategoria 80500000-9) w zakresie:

  Hotelarstwo i gastronomia hotelarska dla grupy do 15 osób bezrobotnych

  Termin realizacji zamówienia:
  Rozpoczęcie: 20 kwiecień 2015r.
  Czas realizacji: do trzech tygodni


  Wymagana ilość godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia wraz
  z egzaminem końcowym:
  - ogółem minimum 100 godzin zegarowych, /gdzie godziny zegarowe powinny uwzględniać godziny lekcyjne oraz przerwy/
  - w tym:
  minimum 30 godzin z hotelarstwa i gastronomii
  minimum 60 godzin nauki języka specjalistycznego zgodnego z krajem organizacji stażu lub pracy


  2. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie uczestników do pracy lub odbycia stażu w zakresie hotelarstwa i gastronomii zagranicą oraz zorganizowanie pracy lub stażu zagranicznego na minimum 2 miesiące w krajach UE i OEG nie później niż w okresie 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia. Program szkolenia powinien zawierać między innymi niżej określone zagadnienia stanowiące minimum programowe:
  - zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy w nowoczesnej restauracji europejskiej lub hotelu
  - nauka języka specjalistycznego kraju wyjazdu
  - przepisy BHP i Ppoż. oraz minimum sanitarne.

  Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze minimum 100 godzin zegarowych przypadających na każdego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut.
  Ilość godzin przeznaczona na egzamin końcowy musi zostać uwzględniona w harmonogramie i programie szkolenia.
  3. Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników kursu. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Pleszew.

  4. Kwalifikacje wykładowców muszą być adekwatne do zakresu prowadzonych przez nich zajęć. Wykonawca musi zapewnić minimum dwóch wykładowców do realizacji zamówienia. W kadrze Wykładowców musi znaleźć się m.in. Wykładowca z wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku zgodnym z nauczaniem języka kraju wyjazdu i kwalifikacjach pedagogicznych.

  5. Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  6. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

  7. Wykonawca zapewni szkolenie na terenie powiatu pleszewskiego.

  8. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe /tj. m.in. długopis, zeszyt, słownik itp./, odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość sal wykładowych do realizacji części teoretycznej i praktycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Wykonawca w opisie warunków szkolenia winien podać miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i w sposób szczegółowy opisać wyposażenie poszczególnych sal, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz zapewnić tym osobom swobodny dostęp do sprzętu wykorzystywanego w realizacji zamówienia

  9. Wykonawca zapewni w okresie 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia zatrudnienie na umowę o pracę lub staż zagraniczny dla uczestników szkolenia w zakresie hotelarstwa i gastronomii.

  10. Zamawiający żąda aby uczestnicy szkolenia odbywali zajęcia w jednej grupie szkoleniowej.

  11. Po zakończeniu pracy lub stażu zagranicznego każdy z uczestników musi otrzymać dokument potwierdzający uzyskanie doświadczenia zawodowego lub dokument równoważny ze świadectwem pracy.

  12. Wykonawca zapewni w każdym dniu szkolenia serwis kawowy - przez serwis
  kawowy należy rozumieć zaopatrzenie uczestników szkolenia w kubki, kawę, herbatę,
  cukier, wodę, ciastka lub kanapki.

  13. Szkolenie będzie się odbywało w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie i kończyło się najpóźniej o godz. 17.00. Szkolenie nie może być krótsze niż 5 godzin zegarowych dziennie.

  14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego

  15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert drogą elektroniczną.

  18. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

  19. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

  20.Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy czyli osobę
  odpowiedzialną za organizację szkolenia.

  21. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia lub innego
  dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji z zakresu gastronomii
  zawierającego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię
  i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer
  dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej
  przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia,
  miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego
  ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć
  edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniową
  przeprowadzającą szkolenie.

  UWAGA!!! Instytucje szkoleniowe, które wydają zaświadczenia zgodne z wzorem
  określonym w §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
  stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

  (Dz. U. z 2012r. poz. 186) muszą dołączyć do tego zaświadczenia suplement
  zawierający: okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin zajęć
  edukacyjnych. Suplement musi być jednoznacznie powiązany z zaświadczeniem,
  do którego został wydany, tzn. musi zawierać numer z rejestru zaświadczenia, do
  którego suplement jest dodatkiem.
  Niezależnie od rodzaju wydawanego zaświadczenia Wykonawca jest obowiązany
  do wystawienia również każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikatu zawierający
  PESEL uczestnika szkolenia.

  22. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowania stanowisk szkoleniowych oraz warunków higieniczno-sanitarnych od dnia otwarcia ofert.

  23. Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu anonimowe ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia oceniających dany kurs.

  24. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
  a) dziennika zajęć edukacyjnych z tematami zajęć i liczbą godzin,
  b) list obecności na zajęciach szkolonych uczestników zawierających imię, nazwisko
  i podpis uczestnika szkolenia
  c) list odbioru zaświadczeń po zakończonym kursie wraz z kserokopiami wydanych zaświadczeń.

  25. Wykonawca na zakończenie szkolenia zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wiedzy /egzaminu/ z zakresu zrealizowanego materiału dla wszystkich uczestników szkolenia. Wyniki testu muszą zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.
 10. hotelarstwo i gastronomia
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Pleszew
  1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV (kategoria 80500000-9) w zakresie:

  Hotelarstwo i gastronomia hotelarska dla grupy do 10 osób bezrobotnych

  Termin realizacji zamówienia:
  Rozpoczęcie: 16 luty 2015r.
  Czas realizacji: do trzech tygodni


  Wymagana ilość godzin przypadających na jednego uczestnika szkolenia wraz
  z egzaminem końcowym:
  - ogółem minimum 100 godzin zegarowych, /gdzie godziny zegarowe powinny uwzględniać godziny lekcyjne oraz przerwy/
  - w tym:
  minimum 30 godzin z hotelarstwa i gastronomii;
  minimum 60 godzin nauki języka specjalistycznego zgodnego z krajem organizacji stażu lub pracy


  2. Opis przedmiotu zamówienia.
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie uczestników do pracy lub odbycia stażu w zakresie hotelarstwa i gastronomii zagranicą oraz zorganizowanie pracy lub stażu zagranicznego na minimum 2 miesiące w krajach UE i OEG nie później niż w okresie 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia. Program szkolenia powinien zawierać między innymi niżej określone zagadnienia stanowiące minimum programowe:
  - zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu funkcjonowania i organizacji pracy w nowoczesnej restauracji europejskiej lub hotelu
  - nauka języka specjalistycznego kraju wyjazdu
  - przepisy BHP i Ppoż. oraz minimum sanitarne.

  Program szkolenia musi być zrealizowany w łącznym wymiarze minimum 100 godzin zegarowych przypadających na każdego uczestnika szkolenia. Godzina zegarowa kursu liczy 60 minut i obejmuje zajęcia edukacyjne liczące 45 minut oraz przerwę, liczącą średnio 15 minut.
  Ilość godzin przeznaczona na egzamin końcowy musi zostać uwzględniona w harmonogramie i programie szkolenia.
  3. Sposób prowadzenia zajęć powinien być zróżnicowany i uwzględniać poziom uczestników kursu. Uczestnikami szkolenia będą osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Pleszew.

  4. Kwalifikacje wykładowców muszą być adekwatne do zakresu prowadzonych przez nich zajęć. Wykonawca musi zapewnić minimum dwóch wykładowców do realizacji zamówienia. W kadrze Wykładowców musi znaleźć się m.in. Wykładowca z wykształceniem wyższym magisterskim o kierunku zgodnym z nauczaniem języka kraju wyjazdu i kwalifikacjach pedagogicznych.

  5. Program szkolenia powinien uwzględniać standardy kwalifikacji zawodowych i modułowych programów szkoleń zawodowych, dostępnych w bazach danych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 7 lit. e ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

  6. Szkolenie musi być realizowane według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu.

  7. Wykonawca zapewni szkolenie na terenie powiatu pleszewskiego.

  8. Wykonawca zapewni wszystkie niezbędne materiały szkoleniowe /tj. m.in. długopis, zeszyt, słownik itp./, odpowiednią lokalizację miejsca szkolenia, ilość sal wykładowych do realizacji części teoretycznej i praktycznej oraz zaplecze higieniczno-sanitarne. Wykonawca w opisie warunków szkolenia winien podać miejsce realizacji zajęć teoretycznych i praktycznych i w sposób szczegółowy opisać wyposażenie poszczególnych sal, w których będą prowadzone zajęcia dydaktyczne oraz zapewnić tym osobom swobodny dostęp do sprzętu wykorzystywanego w realizacji zamówienia

  9. Wykonawca zapewni w okresie 2 miesięcy po zakończeniu szkolenia zatrudnienie na umowę o pracę lub staż zagraniczny dla uczestników szkolenia w zakresie hotelarstwa i gastronomii.

  10. Zamawiający żąda aby uczestnicy szkolenia odbywali zajęcia w jednej grupie szkoleniowej.

  11. Po zakończeniu pracy lub stażu zagranicznego każdy z uczestników musi otrzymać dokument potwierdzający uzyskanie doświadczenia zawodowego lub dokument równoważny ze świadectwem pracy.

  12. Wykonawca zapewni w każdym dniu szkolenia serwis kawowy - przez serwis
  kawowy należy rozumieć zaopatrzenie uczestników szkolenia w kubki, kawę, herbatę,
  cukier, wodę, ciastka lub kanapki.

  13. Szkolenie będzie się odbywało w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem sobót i niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, nie więcej niż 8 godzin zegarowych dziennie i kończyło się najpóźniej o godz. 17.00. Szkolenie nie może być krótsze niż 5 godzin zegarowych dziennie.

  14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego

  15. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  16. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  17. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert drogą elektroniczną.

  18. Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

  19. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

  20.Szkolenie powinno mieć opiekuna z ramienia Wykonawcy czyli osobę
  odpowiedzialną za organizację szkolenia.

  21. Szkolenie musi zakończyć się wydaniem stosownego zaświadczenia lub innego
  dokumentu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji z zakresu gastronomii
  zawierającego, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej: numer z rejestru, imię
  i nazwisko oraz PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer
  dokumentu stwierdzającego tożsamość, nazwę instytucji szkoleniowej
  przeprowadzającej szkolenie, formę i nazwę szkolenia, okres trwania szkolenia,
  miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego
  ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji, tematy i wymiar godzin zajęć
  edukacyjnych, podpis osoby upoważnionej przez instytucje szkoleniową
  przeprowadzającą szkolenie.

  UWAGA!!! Instytucje szkoleniowe, które wydają zaświadczenia zgodne z wzorem
  określonym w §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11
  stycznia 2012r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

  (Dz. U. z 2012r. poz. 186) muszą dołączyć do tego zaświadczenia suplement
  zawierający: okres trwania szkolenia oraz tematy i wymiar godzin zajęć
  edukacyjnych. Suplement musi być jednoznacznie powiązany z zaświadczeniem,
  do którego został wydany, tzn. musi zawierać numer z rejestru zaświadczenia, do
  którego suplement jest dodatkiem.
  Niezależnie od rodzaju wydawanego zaświadczenia Wykonawca jest obowiązany
  do wystawienia również każdemu uczestnikowi szkolenia certyfikatu zawierający
  PESEL uczestnika szkolenia.

  22. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przygotowania stanowisk szkoleniowych oraz warunków higieniczno-sanitarnych od dnia otwarcia ofert.

  23. Po zakończonym szkoleniu Wykonawca przekaże Zamawiającemu anonimowe ankiety wypełnione przez uczestników szkolenia oceniających dany kurs.

  24. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji:
  a) dziennika zajęć edukacyjnych z tematami zajęć i liczbą godzin,
  b) list obecności na zajęciach szkolonych uczestników zawierających imię, nazwisko
  i podpis uczestnika szkolenia
  c) list odbioru zaświadczeń po zakończonym kursie wraz z kserokopiami wydanych zaświadczeń.

  25. Wykonawca na zakończenie szkolenia zobowiązany jest do przeprowadzenia testu wiedzy /egzaminu/ z zakresu zrealizowanego materiału dla wszystkich uczestników szkolenia. Wyniki testu muszą zostać przekazane Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu szkolenia.

Inne osoby dla Trzaska (173 osoby):