Kogo reprezentuje osoba

Trzaska Zofia Małgorzata

w KRS

Zofia Małgorzata Trzaska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Zofia
Drugie imię:Małgorzata
Nazwisko:Trzaska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 55 lat
Miejscowości:Katowice (Śląskie), Siemianowice Śląskie (Śląskie)
Przetargi:94 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Trzaska Andrzej Władysław
 2. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Trzaska Andrzej Władysław, Trzaska Łukasz Paweł

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Luka Sp. Z O.O., Katowice − KRS 0000292770
 2. Luka Zofia,andrzej Trzaska Sp. J., Siemianowice Śląskie − KRS 0000251813

Powiązane przetargi (94 szt.):
 1. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
  Zamawiający: Śląskie Centrum Chorób Serca, Zabrze
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 130 pozycji materiałów eksploatacyjnych do drukarek zawartych w Pakiecie nr 1 - Załącznik nr 5 specyfikacji
 2. Dostawy materiałów biurowych oraz druków akcydensowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie i podległych jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie, Częstochowa
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych oraz druków akcydensowych na potrzeby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Częstochowie i podległych jednostek organizacyjnych.
  2. Materiały biurowe i druki akcydensowe będą dostarczane własnym transportem wykonawcy i na jego koszt do siedziby Oddziału sukcesywnie (w miarę potrzeb) według szczegółowych specyfikacji zamawiającego w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania specyfikacji dostawy zamówienia.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, prognozowane zestawienia ilościowo-rodzajowe danego asortymentu, a także warunki realizacji zamówienia określone zostały w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - opis przedmiotu zamówienia, załącznikach nr 1 do formularza oferty - formularzu cenowym oraz załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wzorze umowy.
  4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
 3. Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do projektów współfinansowanych w ramach środków Unii Europejskiej pn.: Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego, Obywatelska Dąbrowa
  Zamawiający: Gmina Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza
  I. Opis przedmiotu zamówienie:1.Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza.
  2.Rodzaje i ilości zamawianych materiałów określone zostały w załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy.
  2.Przedmiot zamówienia dotyczy projektu Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Podziałanie 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej. Przedmiot zamówienia dotyczy projektu Obywatelska Dąbrowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
  3. Zamówione materiały biurowe i eksploatacyjne Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza własnym transportem.
  4. Dostarczone materiały biurowe i eksploatacyjne winny być wyłącznie fabrycznie nowe, zapakowane w oryginalnych fabrycznych opakowaniach lub przepakowane do fabrycznych opakowań i odpowiednio zabezpieczone (np. taśmą klejącą) przed zniszczeniem lub zdekompletowaniem.

  5. Wykonawca na dostarczone materiały biurowe i eksploatacyjne udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy licząc od dnia realizacji przedmiotu zamówienia, chyba że producent udziela dłuższej gwarancji, wówczas gwarancja obowiązuje na okres ustalony przez producenta.
  6. W razie stwierdzenia wad dostarczonych materiałów biurowych i eksploatacyjnych, bądź w razie stwierdzenia dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych niezgodnych z zamówionymi przez Zamawiającego - w terminie 3 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy lub wymiany w ciągu 24 godzin od powiadomienia telefonicznego lub faksem lub e-mailem przez Zamawiającego.
  7.Rozwiązania równoważne
  Wskazane w SIWZ znaki towarowe, patenty i miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu zamówienia z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący. W związku z powyższym Wykonawcy mogą składać oferty równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ - zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawą. W związku z tym :
  1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych - tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w SIWZ nazwą producenta.
  2. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności gwarantować realizację dostawy zgodnie wymaganiami określonymi w SIWZ.
  II. Uszczegółowienie sekcji III.2 ogłoszenia:Przedmiot zamówienia dotyczy projektu Obywatelska Dąbrowa współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
  III. Cena brutto wybranej oferty: 3845,80 zł. Cena brutto oferty z najwyższą ceną: 5320,00 zł,
 4. DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH I PAPIERU NA POTRZEBY WUP W KATOWICACH
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i papieru na potrzeby WUP w Katowicach. Część I Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa materiałów biurowych i papieru na potrzeby pracowników WUP w Katowicach. 1. Bloczek samoprzylepny 38 mm x 51 mm pakowany po 12 szt. w opakowaniu 34op. 2. Bloczek samoprzylepny 76 mm x 76 mm pakowany po 12 szt. w opakowaniu 24op. 3. Bloczek samoprzylepny 76 mm x 127 mm pakowany po 12 szt. w opakowaniu 13op. 4. Blok makulaturowy A5 100 kartek w kratkę 27szt. 5. Blok makulaturowy A4 100 kartek w kratkę 22szt. 6. Zeszyt A4 - brulion, miękka oprawa 96 kartek 13szt. 7. Cienkopis o grubości linii 0,4 mm wszystkie kolory 116szt. 8. Cienkopis do CD czarny o gr. linii 0,4 mm 38szt. 9. Długopis automatyczny z wymiennym wkładem wielko pojemnym niebieskim i czarnym, obudowa z tworzywa sztucznego, klips i wykończenie niklowane, szerokość linii pisania 05-07 mm 102szt. 10. Wkład do długopisu opisanego w poz. 9 84szt. 11. Długopis żelowy z wymiennym wkładem niebieski, czarny, czerwony o grubości linii 0,3 mm 89szt. 12. Wkład do długopisu żelowego z poz. 11 37szt. 13. Długopis samoprzylepny na sprężynce z wymiennym wkładem 4szt. 14. Długopis jednorazowy typu BIC kolor : czarny, niebieski, czerwony 60szt. 15. Dziurkacz z ogranicznikiem formatu z plastikową antypoślizgową nasadką, pojemnik na ścinki , min. 40 kartek 1szt. 16. Etykiety samoprzylepne o wym. 70x30 mm pakowane w paczkach po 100 szt. 8op. 17. Etykiety samoprzylepne o wym. 22x12 mm pakowane w paczkach po 100 szt. 7op. 18. Grzbiety do bindowania 12 mm pakowane po 100 szt. w opakowaniu 1op. 19. Grzbiety do bindowania 16 mm pakowane po 100 szt. w opakowaniu 1op. 20. Grzbiety do bindowania 50 mm pakowane po 100 szt. 1op. 21. Gumka kombinowana niebiesko-biała do ołówka i atramentu 32szt 22. Kalkulator z dużym 12-poz. wyświetlaczem, z podwójnym zasilaniem, z pamięcią, z klawiszem cofania, nie mniejszym niż 165 mm x 115 mm x 22 mm 1szt. 1 23. Klej w sztyfcie o wadze nie mniejszej niż 22 g nietoksyczny 15szt. 24. Klej w tubce o wadze nie mniejszej niż 50 ml 4szt. 25. Klej w płynie bezzapachowy, z rolką dozującą o pojemności min. 50 ml 10szt. 26. Klip do papieru 19 mm pakowany w paczkach po 12 szt. 18op. 27. Klip do papieru 32 mm pakowany w paczkach poi 12 szt. 41op. 28. Klip do papieru 51 mm pakowany w paczkach po 12 szt. 32op. 29. Klips archiwizacyjny pakowany po 100 szt. w opakowaniu 5op. 30. Kołonotatnik A5 100 kartek kratka 5szt. 31. Koperta C6 biała samoprzylepna pakowana po 1000 szt. w opakowaniu 4op. 32. Koperta C5 biała samoprzylepna pakowana po 500 szt. w opakowaniu 10op. 33. Koperta C4 biała samoprzylepna pakowana po 250 szt. w opakowaniu 10op. 34. Koperta biała z rozszerzanymi bokami i spodem, samoklejąca z paskiem o wym. nie mniejszych niż 255x390x40 100szt. 35. Koperta biała z rozszerzanymi bokami i spodem, samoklejąca z paskiem o wym. nie mniejszych niż 300x458x40 100szt. 36. Koperta powietrzna air poc o wym. 290x370 mm 50szt. 37. Koperta powietrzna air poc o wym. 240x350 mm 20szt. 38. Korektor w płynie ekologiczny z gąbką 12szt. 39. Korektor w piórze z metalową końcówką o pojemności min. 9 ml 7szt. 40. Korektor w taśmie z kasetą wymienną o szerokości nie więcej niż 6 mm 23szt. 41. Wkład do korektora z poz. 40 8szt. 42. Kostka biurowa -klejona , kolorowa 8,5x8,5 cm 62szt. 43. Koszulka A5 groszek wykonana folii PP, pakowana po 100 szt. w opakowaniu, o gram. min. 48 mic 9op. 44. Koszulka A4 groszek wykonana folii PP, pakowana po 100 szt. w opakowaniu, o gram. min. 48 mic 58op. 45. Linijka plastikowa 20 cm 6szt. 46. Linijka plastikowa 30 cm 8szt. 47. Marker do tablic sucho ścieralnych z okrągłą końcówką-wszystkie kolory 17szt. 48. Marker zwykły-wszystkie kolory z okrągłą końcówką 33szt. 49. Mazaki kolorowe w kompletach, pakowane po 4 szt. ( czarny, niebieski, czerwony,zielony 6op. 50. Mechanizm skoroszytowy pak. po 25 szt. 5op. 51. Nożyczki wykonane z nierdzewnej stali 20 cm z gumowym uchwytem 11szt. 52. Ofertówka L- sztywna A4 krystaliczna z folii PCV o grubości 20 mic., otwierana z góry i prawej strony, pakowana po 25 szt. 4op. 53. Okładki do bindowania A4 przeźroczyste- przód pakowane po 100 szt. w opakowaniu 1op. 54. Okładki do bindowania A4 tył - karton dwustronnie kolorowe pakowane po 100 szt. w opakowaniu 1op. 55. Ołówek z gumką 2B miękki pakowany po 12 szt. w opakowaniu 6op. 56. Papier kserograficzny A4 80g w technologii ColorLok, pakowany w paczkach po 500 arkuszy o białości min. CIE 161 700op. 57. Papier kancelaryjny A3 pakowany po 100 ark. 1op. 58. Pióro kulkowe czarne i niebieskie o grubości linii 0,5 mm 31szt. 59. Pinezki do tablic korkowych -kolorowe pakowane po 50 szt. 10op. 60. Przekładki do dokumentów z kolorowego polipropylenu formatu A4, pakowane po 10 kart 5op. 61. Pudło archiwizacyjne o szerokości grzbietu 100 mm, gramatura min. 355g/m2 z miejscem na opis zawartości 250szt. 62. Rozszywacz do dokumentów 7szt. 63, Segregator A4/75 kolor z mechanizmem dźwigniowym 200szt. 64. Segregator A4/50 kolor z mechanizmem dźwigniowym 35szt. 65. Skoroszyt wielooczkowy do zawieszania w segregatorze - różne kolory, pakowane po 20 szt. w opakowaniu 15op. 66, Spinacze okrągłe 28 mm pakowane po 100 szt. w opakowaniu 65op. 67. Spinacze plikowe pakowane po 100 szt. w opakowaniu 17op. 68. Spinacze krzyżowe pakowane po 100 szt. w opakowaniu 17op. 69. Szuflada na dokumenty pozioma - dymna 10szt. 70. Taśma klejąca 18x10 mm pakowana po 8 szt. 6op. 71. Taśma klejąca 24x20 mm pakowana po 6 szt. 10op. 72. Taśma pakowa przeźroczysta 48 x 50 mm 23szt. 73. Taśma pakowa szara 48 x 50 mm 12szt. 74. Teczka do podpisu zawierająca co najmniej 15 kartek 14szt. 75. Teczka z gumką A4 - kolorowa , lakierowana 100szt. 76. Teczka na rzep A4 z kartonu lakierowanego 24szt. 77. Temperówka podwójna metalowa 10szt. 78. Tusz do stempli gumowych z końcówką ułatwiającą nasączanie- czerwony, czarny 8szt. 79. Zakładki indeksujące w bloczkach, pakowane po 4 x 50 kartek 40op. 80. Zakreślacz ze ściętą końcówką z systemem kapilarnym z płynnym tuszem ( różne kolory ) 90szt. 81. Zeszyt A5 32 kartkowy w kratkę 8szt. 82. Zeszyt A5 twarda oprawa 96 kartek 10szt. 83. Zeszyt A4 twarda oprawa 96 kartek 9szt. 84. Zszywacz o metalowej konstrukcji z uchwytem z niełamliwe plastiku, zszywający jednorazowo min. 25 kartek o głęb. zszywania 60 mm 3szt. 85. Zszywacz nożycowy, obudowa z metalu połączona z plastikiem, ergonomiczny kształt, ładowany od góry, zszywanie zamknięte lub otwarte, zszywający jednorazowo min. 25 kartek 12szt. 86. Zszywki do zszywaczy 24/6 pakowane po 1000 szt. 93op. 87. Zszywki do zszywaczy 23/10 pakowane po 1000 szt. 17op. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na koszt Wykonawcy do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, do pokoju 604-605 - VI piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00, w terminie 7 dni od dnia otrzymanego zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego w 2 egzemplarzach. Część II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w części II jest dostawa materiałów biurowych i papieru na potrzeby pracowników WUP w Katowicach. 1. Bloczek samoprzylepny 38 mm x 51 mm pakowany po 12 szt. w opakowaniu 10op. 2. Bloczek samoprzylepny 76 mm x 127 mm pakowany po 12 szt. w opakowaniu 5op. 3. Blok listowy A5 makulaturowy 96 kartek w kratkę 20szt. 4. Blok listowy makulaturowy A4 100 kartek w kratkę 20szt. 5. Brulion A4 - brulion, miękka oprawa 96 kartek w kratkę 20szt. 6. Cienkopis, oprawiona w metal końcówka o grubości linii 0,4 mm wszystkie kolory 100szt. 7. Cienkopis do CD czarny o gr. linii 0,4 mm 20szt. 8. Długopis automatyczny z wymiennym wkładem wielko pojemnym, metalowym niebieski, obudowa z tworzywa sztucznego, klips i wykończenie niklowane, szer. linii pisania 05-07 mm, dł. linii pisania ponad 3 000 m 84szt. 9. Wkład do długopisu opisanego w poz. 8, metalowy wielko pojemny, niebieski 84szt. 10. Długopis żelowy automatyczny, przeźroczysty korpus, gumowy uchwyt z wymiennym wkładem 72szt. 11. Wkład do długopisu żelowego z poz. 10 72szt. 12. Długopis na sprężynce o dł. 1 m, samoprzylepny 2szt. 13. Grzbiety do bindowania 6 mm pakowane po 100 szt. w opakowaniu 1op. 14. Grzbiety do bindowania 8 mm pakowane po 100 szt. w opakowaniu 1op. 15. Grzbiety do bindowania 12 mm pakowane po 100 szt. w opakowaniu 1op. 16. Grzbiety do bindowania 16 mm pakowane po 100 szt. w opakowaniu 1op. 17.. Grzbiety do bindowania 25 mm pakowane po 100 szt. 2op. 18. Grzbiety do bindowania 50 mm 50szt. 19. Klej w sztyfcie o wadze nie mniejszej niż 35 g, nietoksyczny, zmywalny, bezbarwny 12szt. 20. Klej w tubce o wadze nie mniejszej niż 50 g 12szt. 21. Klip do papieru 19 mm pakowany w paczkach po 12 szt. 20op. 22. Klip do papieru 32 mm pakowany w paczkach poi 12 szt. 20op. 23. Klips archiwizacyjny pakowany po 100 szt. w opakowaniu 2op. 24. Kołonotatnik A5 100 kartek w kratkę w miękkiej oprawie 5szt. 25. Koperta C6 biała samoprzylepna pakowana po 1000 szt. w opakowaniu 6op. 26. Koperta C5 biała samoprzylepna pakowana po 500 szt. w opakowaniu 10op. 27. Koperta C4 biała samoprzylepna pakowana po 250 szt. w opakowaniu 10op. 28. Koperta rozszerzana o wym. 300x458 20szt. 29. Koperta powietrzna air poc o wym. 240x350 mm 20szt. 30. Korektor w płynie ekologiczny z gąbką o pojemności 20 ml 24szt. 31. Korektor w piórze, szybkoschnący z metalową końcówką o pojemności min. 8 ml 24szt. 32. Kostka biurowa -klejona , kolorowa 8,5x8,5 cm 30szt. 33. Koszulka A5 groszek wykonana folii PP, pakowana po 100 szt. w opakowaniu, o gram. min. 48 mic 5oop. 34. Koszulka A4 groszek wykonana folii PP, pakowana po 100 szt. w opakowaniu, o gram. min. 48 mic 100op. 35. Marker zwykły permanentny, nietoksyczny z okrągłą końcówką, o grubości linii pisania 1-5 mm, różne kolory 20szt. 36. Marker do tablic sucho ścieralnych z okrągłą końcówką, o długości linii pisania 1 500 m 20szt. 37. Mazaki kolorowe w kompletach, pakowane po 4 szt. ( czarny, niebieski, czerwony, zielony) 5op. 38. Mechanizm skoroszytowy pakowany po 25 szt. W opakowaniu 10op. 39. Nożyczki wykonane z nierdzewnej stali 20 cm z gumowym uchwytem 10szt. 40. Ofertówka L- sztywna A4 krystaliczna z folii PCV o grubości 20 mic., otwierana z góry i prawej strony, pakowana po 25 szt. 10op. 41. Okładki do bindowania A4 przeźroczyste- przód pakowane po 100 szt. w opakowaniu 2op. 42. Okładki do bindowania A4 tył - karton dwustronnie kolorowe pakowane po 100 szt. w opakowaniu 2op. 43. Papier kserograficzny A4 80g w technologii ColorLok, pakowany w paczkach po 500 arkuszy o białości min. CIE 161 750op. 44. Papier kserograficzny A4 160g laser, pakowany w paczkach po 250 arkuszy o białości min. CIE 161 2op. 45. Pióro kulkowe z płynnym tuszem żelowym, gumowy uchwyt czarne i niebieskie o grubości linii 0,5 mm z wymiennymi wkładami 20szt. 46. Pudło archiwizacyjne o szerokości grzbietu 100 mm, gramatura min. 355g/m2 z miejscem na opis zawartości 300szt. 47. Rozszywacz z blokadą 12szt. 48. Segregator A4/75 kolor z mechanizmem dźwigniowym 80szt. 49. Segregator A4/50 kolor z mechanizmem dźwigniowym 24szt. 50. Segregator A5/75 kolor z mechanizmem dźwigniowym 5szt. 51. Skoroszyt wielooczkowy z folii PCV do zawieszania w segregatorze - różne kolory, pakowane po 20 szt. w opakowaniu 20op. 52, Spinacze małe okrągłe 28 mm pakowane po 100 szt. w opakowaniu 50op. 53. Spinacze plikowe pakowane po 100 szt. w opakowaniu 10op. 54. Spinacze krzyżowe pakowane po 100 szt. w opakowaniu 10op. 55. Szuflada na dokumenty pozioma - dymna, możliwość łączenia szuflad w pionie 12szt. 56. Taśma do drukarek etykiet DYMO 12 mm x 7 m 2szt. 57. Taśma klejąca 18x10 mm pakowana po 8 szt. 6op. 58. Taśma pakowa przeźroczysta 48 x 50 mm 3szt. 59. Taśma pakowa szara 48 x 50 mm 3szt. 60. Teczka zawieszkowa na akta osobowe z 3 przegródkami, z metalowymi zamknięciami skoroszytowymi, wykonana z kartonu o gram. min. 230 g z przesuwnym szyldzikiem 40szt. 61. Teczka z gumką A4 - kolorowa , wykonana z kartonu barwionego o gram. 400 g/m, lakierowana 70szt. 62. Teczka do podpisu zawierająca co najmniej 15 kartek 22szt. 63. Teczka skrzydłowa na rzep, zamykana na dwa rzepy o szer. grzbietu min.3,5 cm, format A4 5szt. 64. Tusz do stempli gumowych z końcówką ułatwiającą nasączanie- czerwony, czarny 10szt. 65. Zakładki indeksujące samoprzylepne o wym. 20 x 50 mm, 200 kartek, 4 kolory pox 50 szt. 5op. 66. Zakreślacz ze ściętą końcówką z systemem kapilarnym z płynnym tuszem, przeźroczysta obudowa, ( różne kolory ) 24szt. 67. Zeszyt A5 32 kartkowy w kratkę 10szt. 68. Zeszyt A5 twarda oprawa 96 kartek w kratkę 10szt. 69. Zszywacz, zszywanie zamknięte i otwarte, metalowa konstrukcja, obudowa z trwałego tworzywa, zszywający jednorazowo min. 20 kartek na zszywki 24/6; 26/6 10szt. 70. Zszywki do zszywaczy 24/6 pakowane po 1000 szt. 50op. Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na koszt Wykonawcy do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, do pokoju 604-605 - VI piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00, w terminie 7 dni od dnia otrzymanego zlecenia. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego w 2 egzemplarzach. Część III Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia w części III jest dostawa papieru kserograficznego na potrzeby pracowników WUP w Katowicach. 1 Papier kserograficzny A4 80g w technologii ColorLok, pakowany w paczkach po 500 ark. o białości min. CIE 161 25 ryz Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na koszt Wykonawcy do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, do pokoju 604-605 - VI piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego w 2 egzemplarzach. UWAGA Wszystkie ilości zamawianych materiałów biurowych w części I i II są ilościami orientacyjnymi, określonymi w celu oszacowania wartości zamówienia oraz dokonania porównania ofert. Ilości te mogą ulec zmianie (zmniejszeniu), przy czym Wykonawca z tego tytułu nie będzie wnosił roszczeń..
 5. Dostawa materiałów biurowych ( w tym kopert z nadrukiem) transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - Urzędu Skarbowego w Sosnowcu znak: OL/251-28/2014
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Sosnowcu, Sosnowiec
  Dostawa materiałów biurowych ( w tym kopert z nadrukiem) transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego - Urzędu Skarbowego w Sosnowcu znak: OL/251-28/2014
 6. Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  Szczegółowy wykaz towarów oraz wymagania dotyczące ich parametrów
  i jakości, został zawarty w załączniku nr 1 tabela 1 do specyfikacji.
  Artykuły biurowe muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami techniczno-ilościowymi wskazanymi w załączniku nr 1 tabela 1 do specyfikacji.
  Materiały muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku.
  Dostawa materiałów do siedziby Zamawiającego realizowana będzie na koszt Wykonawcy.

  Przedmiotem zamówienia jest również dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
  Szczegółowy wykaz towarów oraz wymagania dotyczące ich parametrów
  i jakości, został zawarty w załączniku nr 1 tabela 2 do specyfikacji.
  Materiały eksploatacyjne do drukarek i faksów muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami techniczno-ilościowymi wskazanymi w załączniku nr 1 tabela 2 do specyfikacji.
  Materiały muszą być fabrycznie nowe, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku.
  Dostawa materiałów do siedziby Zamawiającego realizowana będzie na koszt wykonawcy.
  Dla materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 6 miesięcy od daty odbioru materiałów przez Zamawiającego.
 7. Dostawa materiałów biurowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi do maszyn biurowych dla Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności
  Zamawiający: Gmin Poczesna, Poczesna
  Dostawa materiałów biurowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi do maszyn biurowych dla Jednostki Realizującej Projekt pod nazwą Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach Nowych, Brzezinach Kolonii, Sobuczynie i we Wrzosowej projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ
 8. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych i papieru
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych i papieru obejmująca pozycje wyszczególnione w zakresach I, II, III, IV, V i VI opisanych w załącznikach nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e i 1f do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. 3. Ilość materiałów biurowych, papieru oraz materiałów eksploatacyjnych wskazana w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi maksymalną ilość zamówienia. Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie według rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż co najmniej 70% wartości zamówienia (dla danego zakresu) zostanie zrealizowane. Zamawiającemu przysługuje prawo nie zrealizowania pozostałych 30% (dla danego zakresu) wartości zamówienia bez podawania przyczyny, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. Za zgodą Wykonawcy Zamawiający może nie zrealizować więcej niż 30% wartości zamówienia, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
 9. DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DLA PRACOWNIKÓW AGENCJI ZATRUDNIENIA Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu Specjalistyczne wsparcie dla pracowników agencji zatrudnienia z terenu województwa śląskiego realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach w ramach Poddziałania 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

  Przedmiot obejmuje dostawę następujących materiałów biurowych:
  1) koperty C5 z paskiem samoprzylepnym, 162x299mm białe, opakowanie zbiorcze 500 szt. lub 10 opakowań po 50 szt.;
  2) koperty B5 samoprzylepne, 176x250mmm białe, opakowanie zbiorcze 500szt.lub 10 opakowań po 50 szt.;
  3) zszywacz nożycowy wykonany całkowicie ze stali, możliwy do rozmontowania w celu konserwacji lub naprawy, chromowany, zszywający min. 30 kartek, zszywanie zamknięte i otwarte, ładowanie od góry, zszywki 24 6, gwarancja 12 miesięcy - 1 sztuka;
  4) przekładki plastikowe numeryczne, format A4, karty z nadrukiem alfabetycznym od A do Z,
  2 opakowania zawierające po 10 przekładek;
  5) przekładki A4 do segregowania dokumentów o formacie A4, multiperforowane, pasek perforowany oraz indeksy wzmocnione folią, z kartą informacyjno-opisową, wykonane z mocnego kartonu 160gsm, 2 opakowania zawierające po 10 przekładek;
  6) kalendarz na ścianę trójdzielny na rok 2014, format: 288 mm x 622 mm, układ kalendarium: miesiąc - 1 kartka, Ilość stron: 12, druk: min. 2 kolory, rodzaj papieru: offset min. 80 g m2 - 3 sztuki;
  7) segregator, szerokość grzbietu 75 mm, mieszczący 500 kartek A4, metalowe okucia na dolnych krawędziach, otwór na palec na grzbiecie, otwory blokujące przednią okładkę, na grzbiecie kieszeń na wymienne etykiety, dociskające szczęki mechanizmu (nawet przy pełnym segregatorze), mechanizm gwarantujący dokładne i solidne zamykanie, z każdego z następujących kolorów po 2 szt.: niebieski, czerwony, zielony, żółty, biały, czarny - w sumie 12 szt.
  8) korektor w płynie z gąbką, szybko schnący korektor na bazie rozpuszczalnika z gąbką zapewniającą równomierne i precyzyjne rozprowadzanie. Pojemność 20 ml - 3 sztuki
  9) metalowy dziurkacz do codziennego użytku, wytrzymały, wykonany z metalu, z antypoślizgową plastikową podstawką zabezpieczającą przed rysowaniem mebli. Dziurkujący do 30 kartek (papier 80 gsm).Format: A4, A5, A6. Ilość dziurek: 2, Odległość między dziurkami: 8 cm. Ergonomiczny uchwyt, umożliwiający zmniejszenie siły nacisku przy dziurkowaniu. Precyzyjny ogranicznik formatu z okienkiem do jego podglądu, z wyraźnie oznaczonym formatem, pojemnik na ścinki, który nie spada podczas opróżniania. Wymiary : 107 x 100 x 137 mm Ostrza: wymienne, średnica dziurek: 5.5 mm, 12 miesięcy gwarancji : 1 sztuka
  10) pudło archiwizacyjne wykonane z kartonu, rozmiar pudła zoptymalizowany do dokumentów A4, w naturalnym brązowym lub białym kolorze, grzbiet od 80 do 100mm. Możliwość ustawienia kartonu poziomo lub pionowo. Miejsce do opisu zawartości. Na grzbiecie otwory ułatwiające wyjmowanie i przenoszenie kartonu - 40 sztuk;
  11) zakreślacz z systemem kapilarnym, posiadający fluorescencyjny tusz i ściętą końcówkę, przeźroczysta obudowa umożliwiająca kontrolę zużycia tuszu, 3 sztuki z następujących kolorów: pomarańczowy, zielony, żółty;
  12) długopis z zakładkami indeksującymi, długopis z wbudowanym podajnikiem do zakładek, umożliwiający robienie notatek i jednoczesne zaznaczanie w dokumentach, w zestawie 3 x50szt zakładek o wym. 9,5x43mm (+ - 10%) - 3 sztuki ;
  13) płyta CD-R 700 MB Cake box, prędkość zapisu 52x, 1 opakowanie zawierające 50 szt.
  14) Podkładka żelowa pod mysz i nadgarstek, wyprofilowana podkładka utrzymująca nadgarstek
  w odpowiedniej pozycji podczas pracy przy komputerze wraz z antypoślizgową podstawą uniemożliwiającą przesuwanie się podkładki po powierzchni biurka. Gwarancja: 1 rok - 3 sztuki;
  15) uniwersalne etykiety samoprzylepne o wymiarach 70 x 41 mm (+- 10mm) do użycia we wszystkich typach urządzeń drukujących: kopiarkach, drukarkach laserowych i atramentowych. Opakowanie zawierające 100 arkuszy o formacie A4., ilość etykiet na arkuszu 21, papier jakości premium o wysokim poziomie bieli, klej permamentny zapewniający trwałe przyleganie do powierzchni
  - 2 opakowania po 100 arkuszy;
  16) Klipy biurowe do spinania dokumentów. Rozmiar: 19 mm, opakowanie zawierające 12 szt.
  - 3 opakowania;
  17) wizytownik obrotowy: zawierający 200 koszulek, mieszczący 400 wizytówek, posiadający indeks alfabetyczny, wymiar koszulki 66x103mm, solidna metalowa podstawa - 1 sztuka.

  Transport do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach uwzględniony w cenie usługi; dostawa materiałów od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 do pokoju 612, VI piętro. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego.
 10. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zabrze
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno zawodowej w gminie Zabrze, określonych w załączniku nr 1 do SIWZ. Opis dodatkowy: Dostawy realizowane będą częściami na podstawie indywidualnych zamówień Zamawiającego w okresie trwania umowy lub do dnia wcześniejszego wyczerpania jej wartości. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionych materiałów biurowych do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt. Zamawiający zobowiązuje się zamówić co najmniej 60 proc. wartości przedmiotu umowy. Pozostałe 40 proc. może być zamówione jeżeli będzie to wynikało z potrzeb Zamawiającego. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z ww. uprawnienia, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Ceny poszczególnych produktów w trakcie trwania umowy uznaje się za stałe. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć faktury VAT zgodne pod względem ilościowym i jakościowym z wykonaną dostawą. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia osobnych faktur VAT (rozpisanych według zleceń Zamawiającego) na przedmioty przeznaczone na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno - zawodowej w Gminie Zabrze. Wykonawca zobowiązany jest również do wystawiania odrębnych faktur na papier do kserokopiarek i drukarek format A4 i A3 (poz. 101 i 103 w zał. nr 1) Wszystkie oferowane przez Wykonawcę materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, najwyższej jakości. Termin - nowe - użyty w opisie przedmiotu zamówienia oznacza, że przedmiot zamówienia nie był wcześniej wykorzystywany oraz nie nosi śladów użytkowania. Na dostarczone towary Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji liczonej od dnia dostawy. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towaru w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niezgodności z zamówieniem. Termin płatności za wszystkie dostarczone artykuły - 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionych faktur VAT. Za datę uregulowania faktury uważa się dzień obciążenia konta Zamawiającego. Na dokonanie pierwszej dostawy Wykonawca musi posiadać gotowość dostawy w terminie 2 dni roboczych od daty zawarcia umowy na podstawie zlecenia wystawionego przez Zamawiającego. Pozostałe dostawy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. Przez złożenie zamówienia Zamawiający rozumie wysłanie zapotrzebowanie faxem lub drogą elektroniczną. Do obowiązków Wykonawcy należy wniesienie przedmiotu dostawy, przez pracowników Wykonawcy, do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przesunięć ilościowych pomiędzy pozycjami wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do SIWZ. Pod warunkiem przekroczenia ogólnej wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie również prawo wyboru koloru, rodzaju, wzoru, itp. poszczególnych produktów w momencie składania zamówienia (dot. m.in. dziurkaczy ozdobnych, nożyczek ozdobnych do wycinania wzorów - wybór wzoru oraz brystolu, bibuły, wkładów do długopisów - kolor, itp.) Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia produktów o innej gramaturze niż wskazana w zał. nr 1 do SIWZ., pod warunkiem odpowiedniego przeliczenia pod względem ilościowym w stosunku do oferty, dokonanego w ramach maksymalnej wartości umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. (prosimy o dołączenie do oferty załącznika nr 5 do SIWZ).
 11. DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W SOSNOWCU ZADANIE A, DOSTAWA KOPERT WYSYŁKOWYCH NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W SOSNOWCU - ZADANIE B DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY REFERATU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI - ZADANIE C, DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY REFERATU SPRAW WOJSKOWYCH - ZADANIE d DOSTAWA MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W SOSNOWCU -ZADANIE E.
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
  DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W SOSNOWCU ZADANIE A, DOSTAWA KOPERT WYSYŁKOWYCH NA POTRZEBY KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W SOSNOWCU - ZADANIE B DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY REFERATU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI - ZADANIE C, DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY REFERATU SPRAW WOJSKOWYCH - ZADANIE d DOSTAWA MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU MIEJSKIEGO W SOSNOWCU -ZADANIE E.
 12. ZP-2380-845-145/2013 Zakup materiałów biurowych dla KGP O/Katowice, KWP w Katowicach oraz KMP/KPP woj. śląskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
  1. Nazwa nadana zamówieniu: ZP-2380-845-145/2013 Zakup materiałów biurowych dla KGP O/Katowice, KWP w Katowicach oraz KMP/KPP woj. śląskiego. 2. kody CPV: 39 54 11 30-6 22 81 60 00-3 22 81 63 00-6 3. Przedmiotem zamówienia jest: zakup sukcesywna dostawa materiałów biurowych dla KGP O/Katowice, KWP w Katowicach oraz KMP/KPP woj. Śląskiego wy potrzeb Zamawiającego 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia, formularz cenowy. Podane parametry techniczne stanowią żądane minimum i Wykonawca może zaoferować asortyment o lepszych parametrach technicznych. 5. Zamawiający przewiduje w niniejszym postępowaniu zwiększenie zakupywanego asortymentu w ramach prawa opcji. Ilość asortymentu zakupywanego w ramach opcji będzie wynikać z kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia podaną przez Zamawiającego na otwarciu ofert, a ceną brutto oferty wybranej jako najkorzystniejsza oraz z potrzeb Zamawiającego. 6. Ceny jednostkowe asortymentu zakupywanego w ramach opcji będą takie jak ceny asortymentu wskazane w załączniku nr 3 do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia, formularzu cenowym. Ponadto asortyment zakupywany w ramach opcji musi być tego samego typu, tego samego producenta, co wskazane w załączniku nr 3 SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia, formularzu cenowym. 7. Dostawa asortymentu zakupywanego w ramach opcji będzie musiała się odbyć w terminie określonym dla realizacji zamówienia podstawowego. Tym samym Wykonawcy nie będzie przysługiwał dodatkowy czas na realizację zamówienia. 8. Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego. Wykazanie równoważności dostawy (zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy PZP) spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi w ofercie przedstawić, że spełniają one wymagania określone przez Zamawiającego. 9. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go. 10. Zamawiający wymaga, aby w ramach dostawy Wykonawca zapewnił wniesienie asortymentu do pomieszczeń wskazanych przez pracowników Zamawiającego. 11. Zamawiający wymaga, aby gwarancja na przedmiot zamówienia wynosiła, co najmniej 12 miesięcy liczonej od dnia przyjęcia dostawy. 12. Zamawiający wymaga, aby termin ważności asortymentu był nie krótszy niż okres gwarancji dla każdej pozycji zamówienia. 13. Zamawiający wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji Zamawiający nie ponosił żadnych dodatkowych kosztów, wszystkie koszty związane z obsługą gwarancyjną ponosi Wykonawca. 14. Szczegółowy opis realizacji zamówienia został opisany w projekcie umowy stanowiącym załączniku nr 2 do SIWZ 15. Zamawiający wymaga, aby asortyment uszkodzony, niekompletny lub niezgodny z wymaganiami był wymieniany niezwłocznie lub uzupełniony przez Wykonawcę jednak w terminie nie dłuższym niż 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. 16. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ - formularzu ofertowym czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu, jaki będzie realizował przy jego/ich udziale
 13. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
  Zamawiający: Gmina Siemianowice Śląskie, Siemianowice Śląskie
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (zgodna z potrzebami Zamawiającego) dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (tonerów, tuszy, bębnów, taśm, nośników informacji) Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. 2. Szczegółowy opis potrzeb zamawiającego, zawierający typy urządzeń oraz orientacyjne ilości dostaw w okresie objętym zamówieniem, został zawarty w Dodatku nr 5 do niniejszej specyfikacji. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert na materiały eksploatacyjne jakościowo równoważne, spełniające równoważne parametry. Pod pojęciem fabrycznie nowe zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem. Przez produkt równoważny zamawiający rozumie produkt kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość druku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. 3. Wymagania stawiane wykonawcy: - Wykonawca gwarantuje, że dostarczone materiały eksploatacyjne będą wysokiej jakości oraz zapewniają kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego, zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie. - Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone. 4. Ilości zamawianego towaru są ilościami szacunkowymi, służącymi do skalkulowania ceny oferty i mogą w trakcie realizacji umowy ulec zmianie. 5. Materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie opakowane bezpośrednio w sposób chroniący kasetę z tonerem oraz tusz po wyjęciu z opakowania zewnętrznego (opakowanie wewnętrzne). 6. Wszystkie oferowane materiały eksploatacyjne powinny być oznakowane indywidualnym kodem producenta umożliwiającym jednoznaczną identyfikację producenta oraz modelu materiału eksploatacyjnego. Oznaczenie powinno być umieszczone na opakowaniach zewnętrznych oraz bezpośrednio na kasecie z tonerem oraz tuszem. 7. Materiały eksploatacyjne powinny być wolne od wad technicznych i charakteryzować się wysoką jakością wykonania. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów równoważnych, tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w SIWZ - wyłącznie w odniesieniu do materiałów, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. 9. Zamawiający przez produkt równoważny rozumie produkt, który: - jest kompatybilny z urządzeniem, do którego jest zamówiony, - posiada takie same bądź lepsze parametry (pojemność tuszu/tonera, wydajność i jakość druku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. 10. Tonery do monochromatycznych drukarek laserowych, kserokopiarek i faksów powinny być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli pochodzącymi od producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi. Za równoważne Zamawiający uznaje produkty, których wydajność mierzona zgodnie z normą określającą wydajność kaset z tonerem ISO/IEC 19752 lub równoważną, jest nie mniejsza niż kaset oryginalnych, a proces ich produkcji przebiega zgodnie z normą ISO 9001:2000 i ISO 14001 lub równoważną normą jakościową. 11. Tonery do kolorowych drukarek laserowych, kserokopiarek i faksów powinny być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli pochodzącymi od producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi. Za równoważne Zamawiający uznaje produkty, których wydajność mierzona zgodnie z normą określającą wydajność kaset z tonerem ISO/IEC 19758 lub równoważną, jest nie mniejsza niż kaset oryginalnych, a proces ich produkcji przebiega zgodnie z normą ISO 9001:2000 i ISO 14001 lub równoważną normą jakościową. 12. Tusze do drukarek atramentowych powinny być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli pochodzącymi od producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi. Za równoważne Zamawiający uznaje produkty, których wydajność mierzona zgodnie z normą określającą wydajność wkładów do drukarek atramentowych ISO/IEC 24711 lub ISO/IEC 29102 lub równoważną, jest nie mniejsza niż wkładów oryginalnych, a proces ich produkcji przebiega zgodnie z normą ISO 9001:2000 i ISO 14001 lub równoważną normą jakościową. 13. Bębny do drukarek kolorowych i taśmy do faksów powinny być oryginalnymi materiałami eksploatacyjnymi, czyli pochodzącymi od producenta danego sprzętu drukującego lub materiałami równoważnymi. Za równoważne Zamawiający uznaje produkty, których wydajność jest nie mniejsza niż produktów oryginalnych, a proces ich produkcji przebiega zgodnie z normą ISO 9001:2000 i ISO 14001 lub równoważną. 14. W przypadku, gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia oferuje przedmiot zamówienia równoważny przedmiotowi zamówienia określonemu przez Zamawiającego w SIWZ - jest on zobowiązany - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego załączyć w ofercie dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego tj.: - raporty testów wydajności wg normy ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych - Załącznik nr 6 do Oferty. - raporty testów wydajności wg normy ISO/IEC 19758 dla tonerów kolorowych - Załącznik nr 7 do Oferty. - raporty testów wydajności wg normy ISO/IEC 24711 lub ISO/IEC 29102 dla wkładów atramentowych informujące o wydajności produktów przetestowanych zgodnie z normą - Załącznik nr 8 do Oferty. - zaświadczenie lub certyfikat niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że proces produkcji materiałów przebiega zgodnie z normą ISO 9001 lub równoważną- Załącznik nr 9 do Oferty. - zaświadczenie lub certyfikat niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzający, że proces produkcji materiałów przebiega zgodnie z normą ISO 14001 lub równoważną, potwierdzające, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko - Załącznik nr 10 do Oferty. Dokumenty zawierające opis rozwiązań równoważnych są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców (np. konsorcjum), dokumenty potwierdzające że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego składają wspólnie. 15. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego pn.: Mam zawód - mam pracę w regionie realizowanego przez Partnera Miasto Siemianowice Śląskie w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w Regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 14. ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWO-PAPIERNICZYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA CHORZÓW W 2014 ROKU
  Zamawiający: Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
  Przedmiot zamówienia publicznego obejmuje dostawę materiałów biurowo - papierniczych dla potrzeb Urzędu Miasta - Wydziału Obsługi Technicznej - szczegółowy wykaz materiałów stanowią załączniki nr: 5,6,7 do SIWZ. Dostawy będą realizowane okresowo, transportem Wykonawcy na jego koszt w ciągu 48 godzin od przesłania faksem, bądź mail-em zamówienia cząstkowego. Zakupiony towar zostanie dostarczony przez Wykonawcę do magazynu UM Chorzów na miejsce wskazane przez magazyniera. Wraz z dostawą Zamawiający otrzyma dowód dostawy, który stanowić będzie podstawę rozliczeń finansowych i reklamacji.
 15. Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych
  Zamawiający: Województwo Śląskie, Katowice
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych obejmująca pozycje wyszczególnione w zakresach I i II opisanych w załącznikach nr 1a, 1b do siwz/do formularza ofertowego/do umowy. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z siwz
 16. Dostawa materiałów biurowych w okresie 13 miesięcy oraz papieru do urządzeń drukujących w okresie 12 miesięcy na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Miasto Gliwice, Wydział Zamówień Publicznych, Gliwice
  Przedmiotem zamówienia jest:
  - cześć I: dostawa materiałów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych w okresie 13 miesięcy,
  - cześć II: dostawa papieru do urządzeń drukujących na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gliwicach oraz miejskich jednostek organizacyjnych w okresie 12 miesięcy.
  Opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:
  - cześć I - załącznik nr 4,
  - cześć II - załącznik nr 5.
  Oferowane przez Sprzedawcę materiały biurowe oraz papier do urządzeń drukujących muszą być fabrycznie nowe i wolne od wad oraz muszą ściśle odpowiadać cechom i parametrom określonym przez Kupującego.
  Materiały biurowe oraz papier do urządzeń drukujących muszą posiadać oryginalne opakowania producenta, muszą być opatrzone w etykiety identyfikujące każdy z produktów. Materiały biurowe o ograniczonym terminie
  trwałości muszą mieć, co najmniej 6 miesięczny okres przydatności do użytku, licząc od dnia dostawy. Sprzedawca udzieli gwarancji jakości na materiały biurowe wymienione w poz. nr 20, 21, 50, 51, 229, 230 formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ na okres 12 miesięcy od daty ich dostawy. W poz. nr 15 i 19 formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ Kupujący dopuścił zastosowanie produktu równoważnego. Jednak oferowany przez Sprzedawcę produkt musi charakteryzować się właściwościami wskazanymi przez Kupującego. Jeśli Sprzedawca zaoferuje produkt równoważny, zobowiązany jest dostarczyć wraz z oferta opis parametrów indywidualizujących zaoferowany towar np. wydruk z katalogu producenta lub dystrybutora.
  Przyjmuje się, ze jeżeli Sprzedawca nie złoży ww. dokumentu, to będzie realizował zamówienie zgodnie z opisem w przedmiocie zamówienia.
 17. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu, Sosnowiec
  zgodnie z SIWZ
 18. DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice
  Przedmiotem zamówienia w części I jest dostawa materiałów biurowych na potrzeby pracowników WUP w Katowicach

  Długopis automatyczny z wymiennym wkładem wielko pojemnym , metalowym niebieski obudowa z tworzywa sztucznego, klips i wykończenie niklowane, szerokość linii pisania 05-07 mm, długość linii pisania ponad 3000 m - 100 szt., Wkład do długopisu z poz. 1. metalowy wielko pojemny niebieski - 100 szt., Dziurkacz z ogranicznikiem formatu z plastikową antypoślizgową nasadką, pojemnik na ścinki , min. 40 kartek-10 szt., Klej w sztyfcie o wadze nie mniejszej niż 22g, nietoksyczny - 24 szt., Klip do papieru 19 mm pakowany po 12 szt.- 12 op., Klips archiwizacyjny pakowany po 100 szt. w opakowaniu - 2 op., Koperta C6 biała samoprzylepna pakowana po 1000 szt.- 10 op., Koperta C5 biała samoprzylepna pakowana po 500 szt.- 10 op., Koperta C4 biała samoprzylepna pakowana po 250 szt. w opakowaniu- 10 op., Korektor w płynie ekologiczny z gąbką- 12 szt., Koszulka A5 groszek wykonana folii PP, pakowana po 100 szt. w opakowaniu, o gram. min. 48 mic- 5 op., Koszulka A4 groszek wykonana z folii PP pakowana po 100 szt. w opakowaniu o gram. min. 48 mic - 500 op., Marker zwykły-czarny z okrągłą końcówką- 10 szt., Naboje atramentowe do pióra Parker (długie) pakowane po 5 szt. w opakowaniu, niebieskie- 10 op., Naboje atramentowe do pióra Parker (krótkie) pakowane po 6 szt. w opakowaniu, niebieskie- 10 op., Okładki do bindowania przeźroczyste przód, pakowane po 100 szt. w opakowaniu- 5 op., Okładki do bindowania karton-tył , pakowane po 100 szt. w opakowaniu- 5 op., Papier kserograficzny A4 80g w technologii ColorLok, pakowany w paczkach po 500 ark. o białości min. CIE 161- 1000 ryz., Pióro kulkowe czarne i niebieskie o grubości linii 0,5 mm- 48 szt., Pudło archiwizacyjne o szerokości grzbietu 100 mm, gramatura min. 355g/m2 z miejscem na opis zawartości- 200 szt. Segregator A4/75 kolor z mechanizmem dźwigniowym - 70 szt., Skoroszyt wielooczkowy do zawieszania w segregatorze - różne kolory, pakowane po 20 szt. w opakowaniu- 20 op., Taśma klejąca 18x10 mm pakowana po 8 szt.- 5 op., Taśma pakowa przeźroczysta 48 x 50 mm - 6 szt., Teczka personalna z 3 przegródkami z metalowymi zapięciami skoroszytowymi, wykonana z kartonu o gramaturze min. 230g z przesuwnym szyldzikiem- 20 szt., Teczka z gumką A4 kolorowa, lakierowana pakowana po 10 szt.- 15 op., Tusz do stempli gumowych z końcówką ułatwiającą nasączanie- czerwony- 10 szt., Zszywacz nożycowy, obudowa z metalu połączona z plastikiem, ergonomiczny kształt, ładowany od góry, zszywanie zamknięte lub otwarte, zszywający jednorazowo min. 25 kartek- 10 szt.,
  Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na koszt Wykonawcy do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, do pokoju 604-605 - VI piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego w 2 egzemplarzach.

  Część II
  Przedmiotem zamówienia w części II jest dostawa papieru kserograficznego na potrzeby pracowników WUP w Katowicach.
  Papier kserograficzny A4 80g w technologii ColorLok, pakowany w paczkach po 500 ark. o białości min. CIE 161 - 25 ryz.
  Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na koszt Wykonawcy do siedziby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, ul. Kościuszki 30, do pokoju 604-605 - VI piętro, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 -14.00, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia protokołu zdawczo - odbiorczego w 2 egzemplarzach.
 19. Zakup materiałów biurowych
  Zamawiający: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice
  Różny sprzęt i artykuły biurowe
 20. Zakup i dostawa materiałów biurowych i środków czystości do siedziby Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej
  Zamawiający: Urząd Skarbowy, Ruda Śląska
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów biurowych i środków czystości do siedziby Urzędu Skarbowego w Rudzie Śląskiej.
  2. Opis asortymentu i zapotrzebowane ilościowe zawarte zostały w załączniku nr 1 do SIWZ, zwanym dalej (formularzem cenowym), stanowiącym integralną część SIWZ.
  3. Ilość asortymentu wskazana w załączniku nr 1 do SIWZ jest ilością maksymalną, natomiast
  w okresie trwania umowy może ulec zmniejszeniu, bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy z tego tytułu.
  4. Proponowany asortyment powinien być trwały, niezawodny i estetyczny, o wysokiej jakości, fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji, a ich minimalny okres przydatności do użycia w dniu dostawy nie może być krótszy niż ¾ terminu podanego przez producenta, opakowany
  w sposób zabezpieczający przed zniszczeniem i zamoczeniem.
  5. Artykuły muszą posiadać atesty lub inne wymagania dopuszczające do obrotu, wymagane prawem polskim lub UE, które mają do danego wyrobu zastosowanie.
  6. Wszystkie zamawiane materiały mają być zapakowane w oryginalne opakowania, jeżeli zamawiane jest całe opakowanie oraz muszą posiadać termin ważności (przydatności do użycia) określony przez producenta, jeżeli producent stosuje takie oznaczenia.
  7. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczania oraz wniesienia przedmiotu umowy, we wskazane przez przedstawiciela Zamawiającego miejsce.
  8. Rozładunek oraz wniesienie dostarczonego towaru musi odbyć się w dniu roboczym
  w godzinach 8.00-14.00.
  9. Przedmiot zamówienia jest dostarczony partiami stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego na podstawie zamówienia przesłanego faxem lub e-mailem
  10. Szczegółowe zasady realizacji umowy oraz jej zakończenia zawarte są w projekcie umowy, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 21. DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice
 22. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu łączności i informatyki ZP-37/LOG/SKW
  Zamawiający: Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Warszawa 60
 23. Dostawa materiałów biurowych - nr postępowania FE/03/06/13
  Zamawiający: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice
 24. Dostawa artykułów biurowych dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2.
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie Oddział w Rybniku, Rybnik
 25. Dostawa materiałów papierniczo-biurowych niezbędnych do bieżącej pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w II półroczu 2013r..
  Zamawiający: Urząd Miejski, Jaworzno
 26. Dostawa materiałów biurowych. Oznaczenie sprawy: OZ/D/72/EO/13
  Zamawiający: Politechnika Śląska, Gliwice
 27. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - zadanie A, - dostawa kopert wysyłkowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - zadanie B, - dostawa artykułów biurowych na potrzeby Referatu Gospodarki Odpadami Komunalnymi - zadanie C, dostawa artykułów biurowych na potrzeby Referatu Spraw Wojskowych - zadanie D, dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - zadanie E
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
 28. ZAKUP I DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWO-PAPIERNICZYCH DLA POTRZEB URZĘDU MIASTA CHORZÓW W 2013ROKU
  Zamawiający: Urząd Miasta Chorzów, Biuro Zamówień Publicznych, Chorzów
 29. Sukcesywne dostawy artykułów biurowych do Urzędu Skarbowego w Bytomiu
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Bytomiu, Bytom
 30. Sukcesywna dostawa kopert oraz materiałów biurowych transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego- Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. znak:OL/251-13/2013
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Sosnowcu, Sosnowiec
 31. Zakup materiałów biurowych
  Zamawiający: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Bytom
 32. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu oraz na potrzeby projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego pt. Reintegracja, Aktywność, Praca. Program na rzecz integracji społeczno-zawodowej w gminie Zabrze
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Zabrze
 33. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Katowice
 34. Dostawa materiałów biurowych.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Zabrzu, Zabrze
 35. Zakup i dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Powiatowego Urzędu Pracy w Sosnowcu.
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Sosnowcu, Sosnowiec
 36. Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie, Chorzów
 37. Dostawa materiałów biurowych dla potrzeb Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w Chorzowie przy ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45
  Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie, Chorzów
 38. Dostawa materiałów biurowych, segregatorów, skoroszytów, ito. na potrzeby Urzędu Miasta Katowice
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 39. Zakup artykułów biurowych, artykułów papierniczych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Katowice
 40. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i poligraficznych - nr postępowania FE/05/08/12
  Zamawiający: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice
 41. Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i poligraficznych - nr postępowania FE/05/08/12
  Zamawiający: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice
 42. Zakup materiałów biurowych
  Zamawiający: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice
 43. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych
  Zamawiający: Urząd Kontroli Skarbowej, Katowice
 44. Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów biurowych i papierniczych dla Izby Skarbowej w Katowicach z dostawą do trzech lokalizacji - Katowice, Bielsko-Biała i Częstochowa - ZKP-3/2012
  Zamawiający: Izba Skarbowa w Katowicach, Katowice
 45. Zakup materiałów biurowych
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
 46. Dostawa materiałów biurowych z dostawą do budynku Urzędu Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
 47. DOSTAWA MATERIAŁÓW I PAPIERU
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice
 48. Zakup materiałów biurowych, kopert oraz papieru firmowego z logo NFZ
  Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki, Katowice
 49. Dostawa materiałów biurowych, a także papieru do drukarek i ksero, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek, folii do faksu, papieru termicznego do faksu oraz środków czystości dla Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach
  Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, Katowice
 50. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
  Zamawiający: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Bytom
 51. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
 52. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
 53. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Bytom
 54. Dostawa teczek, segregatorów, skoroszytów dla Urzędu Miasta w Katowicach
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 55. Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz serwis urządzeń kopiujących Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich
  Zamawiający: Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie
 56. Dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz serwis urządzeń kopiujących Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich
  Zamawiający: Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie
 57. - Dostawa artykułów biurowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - zadanie A, - dostawa artykułów biurowych na potrzeby Jednostki Realizującej Projekt - zadanie B, - dostawa kopert wysyłkowych na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - zadanie C, - dostawa materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dla komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Sosnowcu - zadanie D
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
 58. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
 59. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
  Zamawiający: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Sosnowiec
 60. dostawa artykułów biurowych
  Zamawiający: Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach, Katowice
 61. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów biurowych, artykułów papierniczych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Katowice
 62. Przedmiotem zamówienia jest zakup artykułów biurowych, artykułów papierniczych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
  Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, Katowice
 63. Zakup materiałów biurowych
  Zamawiający: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice
 64. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla garnizonu śląskiego
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Katowice
 65. Sukcesywna dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i dla poligrafii oraz nośników pamięci
  Zamawiający: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice
 66. Zakup materiałów biurowych dla potrzeb realizacji projektu Szkoła harmonijnego rozwoju
  Zamawiający: Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie
 67. Zakup materiałów biurowych dla potrzeb realizacji projektu Szkoła harmonijnego rozwoju
  Zamawiający: Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie
 68. Dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Skarbowego w Zawierciu.
  Zamawiający: Urząd Skarbowy w Zawierciu, Zawiercie
 69. Zakup i dostawa materiałów biurowych do Sądu Okręgowego w Katowicach
  Zamawiający: Sąd Okręgowy w Katowicach, Katowice
 70. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych
  Zamawiający: Urząd Kontroli Skarbowej, Katowice
 71. Dostawa materiałów biurowych z dostawą do budynku Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
 72. Sukcesywne dostawy materiałów biurowych
  Zamawiający: Urząd Kontroli Skarbowej, Katowice
 73. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
 74. Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ploterów
  Zamawiający: Prezydent Miasta Tychy, Tychy
 75. Dostawa materiałów biurowych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 76. Dostawa materiałów biurowych dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 77. ZAKUP MATERIAŁÓW BIUROWYCH
  Zamawiający: Wojewódzki Urząd Pracy, Katowice
 78. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz nośników informacji dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 79. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek oraz nośników informacji dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 80. Dostawa teczek, segregatorów, skoroszytów do Urzędu Miasta Katowice
  Zamawiający: Miasto Katowice, Katowice
 81. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek
  Zamawiający: Gmina Bytom reprezentowana przez Prezydenta Miasta, Bytom
 82. Dostawa materiałów biurowych i papieru dla Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich
  Zamawiający: Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie
 83. Dostawa materiałów biurowych i papieru dla Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich
  Zamawiający: Urząd Miasta, Siemianowice Śląskie
 84. Zakup i dostawa artykułów biurowych dla potrzeb Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
  Zamawiający: Urząd Miejski, Dąbrowa Górnicza
 85. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 86. Zakup materiałów biurowych
  Zamawiający: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice
 87. Dostawa artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i dla poligrafii oraz nośników pamięci - nr postępowania FH/ 02/ 06/ 10
  Zamawiający: Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Katowice
 88. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek laserowych, atramentowych i igłowych oraz nośników danych
  Zamawiający: SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Bytom
 89. Zakup materiałów biurowych
  Zamawiający: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice
 90. Zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących kserokopiujących i do faksów
  Zamawiający: Izba Celna w Katowicach, Katowice
 91. Dostawa materiałów biurowych
  Zamawiający: Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 92. Dostawa fabrycznie nowych tonerów, atramentów, dyskietek oraz płyt CD i DVD dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w roku 2009.
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice
 93. Zakup materiałów biurowych
  Zamawiający: Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Katowice
 94. Dostawa fabrycznie nowych tonerów, atramentów, dyskietek oraz płyt CD i DVD dla Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w roku 2009.
  Zamawiający: Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Katowice

Inne osoby dla Trzaska (128 osób):