Kogo reprezentuje osoba

Trzeciak Barbara Urszula

w KRS

Barbara Urszula Trzeciak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Barbara
Drugie imię:Urszula
Nazwisko:Trzeciak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1959 r., wiek 60 lat
Miejscowości:Gdańsk (Pomorskie)
Przetargi:2 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Babicki Piotr

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Afflo Sp. Z O.O., Bielawa − KRS 0000010049
 2. Metro-bip Radiowe Systemy Przywoławcze Sp. Z O.O., Gdańsk − KRS 0000161248
 3. Stowarzyszenie Jugów Sport Park - Pol-ski-team, Bielawa − KRS 0000743639

Powiązane przetargi (2 szt.):
 1. Dostawa, montaż i uruchomienie systemu łączności radiowej wraz z obsługą serwisową dla Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa Kujawsko - Pomorskiego
  Zamawiający: Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż i uruchomienie systemu łączności radiowej wraz z obsługą serwisową dla Państwowego Ratownictwa Medycznego województwa Kujawsko - Pomorskiego z podziałem na poszczególnych Zamawiających: Zakres I dyspozytornia w Bydgoszczy - WSPR w Bydgoszczy: - 8 stacji retransmisyjnych - 4 radioserwery do łączności z LPR - 1 radioserwer do łączności awaryjnej - 1 serwer komunikacyjny - 6 konsol radiowych - 1 stanowisko serwisowe - 1 stanowisko serwisowe mobilne - 1 router serwer z siecią IP VPN Zakres II dyspozytornia w Toruniu - WSZ w Toruniu: - 10 stacji retransmisyjnych - 3 radioserwery do łączności z LPR - 1 radioserwer do łączności awaryjnej - 1 serwer komunikacyjny - 7 konsol radiowych - 1 stanowisko serwisowe - 1 stanowisko serwisowe mobilne - 1 router serwer z siecią IP VPN Opis minimalnych wymogów Zamawiającego został zamieszczony w załączniku nr 2 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - oznaczony dalej w treści OPZ). Miejsce dostawy: zgodnie z zapisami OPZ (załącznik nr 2 do SIWZ). Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca może zaproponować okres dłuższy niż wymagany przez Zamawiającego. Szczegółowe warunki gwarancji są określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.
 2. Dostawa elementów systemu łączności radiowej dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Biuro Finansowo-Inwestycyjne, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów systemu łączności radiowej dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na potrzeby Państwowego Ratownictwa Medycznego. Opis minimalnych wymogów zamawiającego został zamieszczony w załączniku do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia - oświadczenie o spełnianiu warunków minimalnych przez oferowane dostawy), które po wypełnieniu przez wykonawcę (rubryka oferowane parametry) będzie stanowić integralną część oferty i zostanie załączony do umowy zawartej z wybranym wykonawcą. Miejsce dostawy: Wojewódzki Magazyn Obrony Cywilnej, ul. Grabowa 2a, 85-601 Bydgoszcz. Minimalny okres gwarancji: 36 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca może zaproponować okres dłuższy niż wymagany przez Zamawiającego. Szczegółowe warunki gwarancji są określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ oraz w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik do SIWZ

Inne osoby dla Trzeciak (298 osób):