Kogo reprezentuje osoba

Trześniewska Jadwiga Teresa

w KRS

Jadwiga Teresa Trześniewska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Jadwiga
Drugie imię:Teresa
Nazwisko:Trześniewska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1953 r., wiek 66 lat
Miejscowości:Lublin (Lubelskie)
Przetargi:3 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Fatyga Grażyna, Gęca Ewa Maria, Kramek Ryszard, Śliwińska Krystyna

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Dłużniewska Anna, Fatyga Grażyna, Gęca Ewa Maria, Kramek Ryszard, Ogiegło Zofia, Polikarski Jan, Pronobis Andrzej Marceli, Śliwińska Krystyna, Urban Władysław Andrzej, Załuska Wiesława Maria

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Gloria Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000073424
 2. Społem Distro Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000598142

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Społem Spółdzielnia Pracy Handlowo-produkcyjna W Lublinie, Lublin − KRS 0000054039

Powiązane przetargi (3 szt.):
 1. dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu
  Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu, mieszczącego się przy ul. Kilińskiego 86a, 22-400 Zamość.
  Oferowane artykuły żywnościowe muszą być dopuszczone do obrotu oraz posiadać dobrą jakość. Produkty te powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w zbiorowym żywieniu.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
  Dostawy będą wykonywane do wyczerpania środków Zamawiającego na ten przedmiot zamówienia.
  Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych a wszelkie składniki przedmiotu zamówienia określone za pomocą nazw producenta, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać dostarczane artykuły, aby spełniać opisane poniżej wymagania zamówienia.
  3.1.2. MIEJSCE DOSTAWY Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zamościu, ul. Kilińskiego 86a, 22-400 Zamość.
  3.1.3. SPOSÓB DOSTAWY dostawy będą następować cyklicznie stosownie do potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku, po uprzednim telefonicznym ustaleniu, z wyprzedzeniem jednodniowym przez Zamawiającego wielkości
  i terminu dostawy. Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z wymogami Zamawiającego, dzień dostawy zawsze wyznaczany jest przez osobę odpowiedzialną za zamówienia artykułów żywnościowych w jednostce organizacyjne LWK OHP. Wykonawca bezwzględnie musi stosować się do potrzeb i wymogów Zamawiającego.
  Osoba odpowiedzialna za dostawy Katarzyna Garbata, tel. 084 63914 07.
 2. dostawę artykułów żywnościowych do Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Zamościu
  Zamawiający: Ochotnicze Hufce Pracy Lubelska Wojewódzka Komenda, Lublin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów żywnościowych do Środowiskowego Hufca Pracy we Włodawie, mieszczącego się przy ul. Kopernika 1, 22-200 Włodawa.
  Oferowane artykuły żywnościowe muszą być dopuszczone do obrotu oraz posiadać dobrą jakość. Produkty te powinny odpowiadać, co do jakości, wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w zbiorowym żywieniu.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ.
  Dostawy będą wykonywane do wyczerpania środków Zamawiającego na ten przedmiot zamówienia.
  Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza składanie ofert równoważnych a wszelkie składniki przedmiotu zamówienia określone za pomocą nazw producenta, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać dostarczane artykuły, aby spełniać opisane poniżej wymagania zamówienia.
  3.1.2. MIEJSCE DOSTAWY Środowiskowy Hufiec Pracy we Włodawie, ul. Kopernika 1, 22-200 Włodawa.
  3.1.3. SPOSÓB DOSTAWY dostawy będą następować cyklicznie stosownie do potrzeb Zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku, po uprzednim telefonicznym ustaleniu, z wyprzedzeniem jednodniowym przez Zamawiającego wielkości
  i terminu dostawy. Wykonawca realizuje zamówienie zgodnie z wymogami Zamawiającego, dzień dostawy zawsze wyznaczany jest przez osobę odpowiedzialną za zamówienia artykułów żywnościowych w jednostce organizacyjne LWK OHP. Wykonawca bezwzględnie musi stosować się do potrzeb i wymogów Zamawiającego.
  Osoba odpowiedzialna za dostawy Mariola Wojtak, tel. 607 849 275, 082 572 56 62.
 3. SPRZEDAŻ ORAZ DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH DLA POTRZEB DPS W KOCKU
  Zamawiający: Dom Pomocy Społecznej im. M. Rataja w Kocku, Kock
  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA STANOWIĄ DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH W ILOŚCIACH I ASORTYMENCIE OKREŚLONYM W ZAŁĄCZNIKU NR 1 SIWZ