Kogo reprezentuje osoba

Tupaj Marianna Jadwiga

w KRS

Marianna Jadwiga Tupaj

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marianna
Drugie imię:Jadwiga
Nazwisko:Tupaj
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1955 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Ciecierzyn (Lubelskie)
Przetargi:7 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czapla Arkadiusz, Filipek Tomasz, Góra Krzysztof Stanisław, Kubaliński Jarosław, Szostek Maria

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Nowaczyńska Ewa

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Czapla Arkadiusz, Filipek Tomasz, Góra Krzysztof Stanisław, Kubaliński Jarosław, Sentkiewicz Maria, Szostek Maria, Taczalska Stanisława, Łopacki Andrzej Konrad

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Stadnicka Bożenna Danuta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Agricola-lublin Sp. Z O.O., Ciecierzyn − KRS 0000261825

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agricola-lublin Spółdzielnia Pracy, Ciecierzyn − KRS 0000048717
 2. Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół Działalności Gospodarczej Sp. Z O.O., Lublin − KRS 0000062614
 3. Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Samopomoc, Lublin − KRS 0000193290

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli w 2012 r
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
  1. Przedmiotem zamówienia są dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli w 2012 r. 2. Kod CPV - 24.44.00.00-0 - różne nawozy, 24.45.20.00-7 - środki owadobójcze, 24.45.30.00-4 - środki chwastobójcze, 24.45.70.00-2 - środki grzybobójcze. 3. Oferowane środki ochrony roślin muszą być przeznaczone do stosowania w rolnictwie oraz posiadać aktualne zezwolenie dopuszczenia do obrotu i stosowania wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 4. Rok produkcji każdego środka - bieżący; 5. Do każdego preparatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę charakterystyki środka; 6. Etykiety na opakowaniach musza być: w języku polskim, powinny być wykazane na stronie internetowej MRiRW i posiadać aktualną datę modyfikacji. 7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji. 8. Zamawiający w załączniku nr 8 do SIWZ podał sugerowane daty i wielkości dostaw. Podane terminy i ilości mogą ulec zmianie. Zamawiający przy każdym zamówieniu wskaże datę i wielkość zamówienia. 9. Zamawiający dopuszcza możliwość uczestnictwa Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zgodnie z art. 36 ust 4 ustawy Pzp zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom
 2. 5/2011
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  środki ochrony roślin wg załącznika nr 4 do SIWZ
 3. 4/2011
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  Ciągnik rolniczy wg SIWZ
 4. Dostawy środków ochrony roślin i nawozów w roku 2011.
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
  1 Przedmiotem zamówienia są dostawy środków ochrony roślin i nawozów w roku 2011 dla Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. 2 kod CPV - 24.44.00.00-0 - różne nawozy, 24.45.20.00-7 - środki owadobójcze, 24.45.30.00-4 - środki chwastobójcze, 24.45.70.00-2 - środki grzybobójcze. 3 Oferowane środki ochrony roślin muszą być przeznaczone do stosowania w rolnictwie oraz posiadać aktualne zezwolenie dopuszczenia do obrotu i stosowania wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 4 Rok produkcji każdego środka - bieżący; 5 Do każdego preparatu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć kartę charakterystyki środka; 6 Etykiety na opakowaniach musza być: w języku polskim, powinny być wykazane na stronie internetowej MRiRW i posiadać aktualną datę modyfikacji. 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji. 8 Zamawiający dopuszcza możliwość uczestnictwa Podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca zgodnie z art. 36 ust 4 ustawy Pzp zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom..
 5. 3/2010
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  Środki ochrony roslin wg załącznika do SIWZ
 6. 2/2009
  Zamawiający: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Rolniczy Zakład Doświadczalny "Kępa", Puławy
  środki ochrony roślin
 7. Dostawa środków ochrony roślin dla Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczago w Końskowoli
  Zamawiający: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Końskowola
  1 Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa środków ochrony roślin dla Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. 2 Wymienione w załączniku nr 3 do SIWZ nazwy własne, należy traktować jako wyznacznik właściwości użytkowych oraz minimalnych parametrów jakościowych zamawianych środków, których dotrzymania żąda Zamawiający dla wszystkich środków ochrony roślin stanowiących przedmiot zamówienia, opisanych nazwą, marką typem. 3 Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przez rozwiązania równoważne Zamawiający rozumie produkty o identycznym składzie, właściwościach i efektach działania, jak te podane w załączniku nr 3 do SIWZ. 4 Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, a więc posiadają parametry dopuszczone przez Zamawiającego. Jeżeli Wykonawca chce zaoferować produkty równoważne, winien przedstawić dokumenty umożliwiające zweryfikowanie właściwości i składu proponowanych środków równoważnych.