Kogo reprezentuje osoba

Turek Małgorzata Karolina

w KRS

Małgorzata Karolina Turek

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Małgorzata
Drugie imię:Karolina
Nazwisko:Turek
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1985 r., wiek 35 lat
Miejscowości:Radom (Mazowieckie)
Przetargi:4 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Arak Kaluga Emilia Monika, Bukowski Robert Arkadiusz, Chalot Jerzy Ryszard, Chmielewski Piotr, Chłopecka Katarzyna Maria, Dąbrowska Monika, Damecka Elżbieta Umów, Dziekońska Katarzyna, Filla Jolanta Michalina, Gajda Joanna, Gibała Adam Jerzy, Gos Agnieszka, Grudzień Grażyna Maria, Grzyb Lilla Wiesława, Gutkowska Ewa Małgorzata, Janas Frejtag Justyna Anna, Jędrzejewska Katarzyna, Karolik Joanna Ewa, Kawińska Magda, Kocan Beata Maria, Kondys Aleksandra, Kowalczyk Ewa Anna, Lipińska Ewa, Maj Renata, Marjański Leszek Jan, Matysiak Waldemar Józef, Nowak Elżbieta, Pączek Alicja Jolanta, Pankowska Teresa Barbara, Piasek Joanna, Pyszczek Maria Jolanta, Rudzińska Ewa Anna, Rylska Katarzyna, Sokalska Kaca Bożena, Stawowska Ewa Maria, Stępień Jerzy Józef, Stolarczyk Anna, Suligowska Małgorzata Zofia, Świątkowska Ewa Teresa, Sztylka Grażyna, Szulik Milena Wanda, Szyszkow-ski Andrzej, Tarabasz Mariola Roksana, Twarowska Joanna Małgorzata, Wąsik Edward Jan, Witkowska Nowak Wioletta, Wlazło Dorota, Wójcik Ewelina, Wrażeń Magdalena, Zielińska Maria, Zrobek Dorota Joanna, Zugaj Andrzej Marian, Łaski Ewa

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Witkowska Regina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy Rzemiosła W Radomiu, Radom − KRS 0000143901
 2. Bank Spółdzielczy W Zwoleniu, Zwoleń − KRS 0000060911
 3. Bps Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Warszawa − KRS 0000303993
 4. Dom Maklerski Banku Bps S.A., Warszawa − KRS 0000304923
 5. Fundacja Im.józefa Brandta W Orońsku, Orońsko − KRS 0000155361
 6. Galion Grupa Producentów Drobiu Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000356827
 7. Holding Ferma Kłonów Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000615199
 8. Holding Krzyżanowski Partners Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000614369
 9. New Milano Sp. Z O.O., Wólka Kosowska − KRS 0000342468
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Mniszku, Mniszek − KRS 0000197531
 11. Plastico Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000059779
 12. Polski Bank Apeksowy S.A., Janki − KRS 0000723644
 13. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe Muzmet Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000108335
 14. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana, Radom − KRS 0000132913
 15. Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Szydłowiecki W Szydłowcu, Szydłowiec − KRS 0000065137
 16. Stowarzyszenie Dla Dzieci Z Rodzin Dysfunkcyjnych Wygrane Marzenia, Białobrzegi − KRS 0000332815
 17. Stowarzyszenie Jednostek Samorządu Terytorialnego Na Rzecz Budowy Drogi Ekspresowej S-12, Radom − KRS 0000266482
 18. Stowarzyszenie Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego, Radom − KRS 0000631792
 19. Stowarzyszenie Seniorów W Wolanowie, Wolanów − KRS 0000357537
 20. Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku W Wolanowie, Wolanów − KRS 0000507064
 21. Towarzystwo Muzyczne W Radomiu, Radom − KRS 0000081214
 22. Uzdrowisko Iwonicz S.A., Iwonicz-zdrój − KRS 0000108826

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Bamp;c Finanse i Rachunkowość Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000152478
 2. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Warszawa − KRS 0000069229
 3. Bank Spółdzielczy W Radomiu, Radom − KRS 0000053446
 4. Izba Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości W Radomiu, Radom − KRS 0000077783
 5. Kancelaria Biegłych Rewidentów Ris Sp. Z O.O., Radom − KRS 0000177067
 6. Polskie Towarzystwo Turystyczno-krajoznawcze Oddział Miejski Im.ks.j. Wiśniewskiego W Radomiu, Radom − KRS 0000033917
 7. Radio Rekord Fm S.A., Radom − KRS 0000044757
 8. Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa, Białobrzegi − KRS 0000173411
 9. Spółdzielnia Mieszkaniowa Łaziska, Łaziska − KRS 0000208672
 10. Szulc-efekt Sp. Z O.O., Warszawa − KRS 0000059459

Powiązane przetargi (4 szt.):
 1. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 400 000 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Orońsko
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 400 000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił kredytu w jednej transzy do dnia 29 grudnia 2014 r. w wysokości 400 000 zł. Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 30 grudnia 2026 r. Karencja w spłacie kredytu do 30 marca 2025 roku. Spłata kredytu w ratach i terminach kwartalnych płatnych do 30 dnia miesiąca kwartału. Oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1M liczony jako średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy. Spłata odsetek w okresach miesięcznych do 30 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Do wyliczenia i spłaty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku w poszczególnych miesiącach. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu udzielenia kredytu. Możliwość wcześniejszej, przed ustalonym terminem spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat. W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej stosować będzie kryterium, łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminów przekazania transzy oraz zmiany jej wartości..
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 5 199 000 zł. z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów
  Zamawiający: Urząd Gminy, Orońsko
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu konsolidacyjnego złotówkowego w kwocie 5 199 000 zł (słownie: pięć milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w następujących bankach:
  ING Bank Śląski kredyt w kwocie 420 000 zł. Bank Spółdzielczy w Radomiu kredyt
  w kwocie 1 138 000 zł., Bank Spółdzielczy w Iłży kredyt w kwocie 1 471 000 zł., Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu kredyt w kwocie 1 370 000 zł., Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu kredyt w kwocie 800 000 zł. Bank udzielający kredytu po podpisaniu umowy dokona spłaty powyższych zobowiązań na konta ww. banków podanych przez Zamawiającego nie później niż do dnia 23 grudnia 2014 r. Okres kredytowania: od dnia podpisania umowy do 30.06.2036 r. Okres karencji w spłacie kapitału i odsetek - do 31.12.2014 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu bez dodatkowych opłat i prowizji. W przypadku zaciągnięcia kredytu w wysokości niższej od planowanej nie będzie to skutkować rozwiązaniem umowy kredytowej oraz nie będzie powodować żadnych innych roszczeń w stosunku do zamawiającego. Spłata kredytu następować będzie w ratach wg harmonogramu spłat (str. 9 i 10 SIWZ) po okresie karencji
  tj. od 31 marca 2015 r. do 30 czerwca 2036 r. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca począwszy od stycznia 2015 roku.
  Do wyliczenia i spłaty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku w poszczególnych miesiącach. Oprocentowanie kredytu oparte o stawkę WIBOR 1M liczone jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, powiększone
  o marżę bankową określoną na dzień otwarcia ofert - marża stała w okresie kredytowania. Marża banku jest wartością stałą w okresie obowiązywania umowy. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu udzielenia kredytu. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych opłat. W sytuacji, gdy kredyt zostanie spłacony wcześniej - odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca okresu umowy Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blaco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia terminów spłat rat kredytu jak również zmiany wysokości kwot w poszczególnych ratach, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji..
 3. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 680 000 zł.
  Zamawiający: Gmina Mirów, Mirów
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 680 000 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego w 2014r deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów. 2. Uruchomienie kredytu nastąpi na wniosek Zamawiającego w dwóch terminach: I termin do dnia 29.10.2014r. w wysokości 340.000,00 zł, II termin do dnia 20.12.2014r. w wysokości 340.000,00 zł 3. Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 31 grudnia 2020 r. 4. Karencja w spłacie kredytu do 30 stycznia 2017 roku, 5. Spłata kredytu w ratach i terminach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca /I rata płatna 31-01-2017r w kwocie 22.000,- 47 rat po 14.000,-/, 6. Oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1M liczony jako średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy powiększone o marże bankową określoną na dzień otwarcia ofert-marża stała w okresie kredytowania. 3.2.7. Spłata odsetek w okresach miesięcznych do ostatniego dnia każdego miesiąca. /bez karencji/ Do wyliczenia i spłaty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku w poszczególnych miesiącach. 8. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych z tytułu uruchomienia kredytu, 9. Możliwość wcześniejszej, przed ustalonym terminem spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat, 10. W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu, 11. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową, 12. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej stosować będzie kryterium, łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu, 13. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminów przekazania poszczególnych transz oraz zmiany ich wartości, 14. Dopuszcza się możliwość przesunięcia, wydłużenia terminów spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat, 15. Zastrzega się możliwość niewykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat; w przypadku nie wykorzystania kredytu lub jego transzy bank nie pobierze dodatkowych prowizji.
 4. Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1 468 000 zł.
  Zamawiający: Urząd Gminy, Orońsko
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości
  1 468 000 zł. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
  Wspólny Słownik Zamówień: 66113000-5 - usługi udzielania kredytu
  Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 468 000 zł. (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)
  1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił kredytu w sześciu transzach :
  I transza do dnia 16.09.2013 r. w wysokości 800 000 zł
  II transza do dnia 20.11.2013 r. w wysokości 300 000 zł
  III transza do dnia 20.12.2013 r. w wysokości 368 000 zł.
  2. Okres kredytowania: od dnia uruchomienia kredytu do dnia 20 grudnia 2027 r.
  3. Karencja w spłacie kredytu do 20 stycznia 2023 roku.
  4. Spłata kredytu w ratach i terminach miesięcznych płatnych do 20 dnia miesiąca
  5. Oprocentowanie oparte o stawkę WIBOR 1M liczony jako średnią arytmetyczną z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy.
  6. Spłata odsetek w okresach miesięcznych do 20 dnia miesiąca. Do wyliczenia
  i spłaty odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w roku
  w poszczególnych miesiącach.
  7. Prowizja banku płatna w dniu uruchomienia środków.
  8. Możliwość wcześniejszej, przed ustalonym terminem spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych prowizji i opłat.
  9. W przypadku wcześniejszej spłaty kapitału odsetki będą naliczane za okres faktycznego wykorzystania kredytu.
  10. Zabezpieczenie spłaty kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracja wekslową.
  11. Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej stosować będzie kryterium, łączny koszt udzielenia i obsługi kredytu.
  12. Dopuszcza się możliwość przesunięcia terminów przekazania poszczególnych transz oraz zmiany ich wartości.
  13. Zastrzega się możliwość niewykorzystania części kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat; w przypadku nie wykorzystania kredytu lub jego transzy bank nie pobierze dodatkowych prowizji.

Inne osoby dla Turek (435 osób):