Kogo reprezentuje osoba

Twardowska Marta

w KRS

Marta Twardowska

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Marta
Nazwisko:Twardowska
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1941 r., wiek 78 lat
Miejscowości:Opole (Opolskie)
Przetargi:5 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Behra Piotr, Kawalerowicz Krzysztof, Kocierz Władysław, Kozak Urszula, Kozioł Józef, Twardowska Monika, Zając Józef

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Przedsiębiorstwo Geodezyjno Budowlane Elgeo Sp. Z O.O., Opole − KRS 0000183163
 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Obrony Praw i Godności Nauczycieli, Strzelce Opolskie − KRS 0000223767

Powiązane przetargi (5 szt.):
 1. Podziały geodezyjne - 9 zadań częściowych
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, Opole
  Zadanie częściowe nr 1
  Podział geodezyjny działki nr 151/1 położonej w obrębie Przeczów, gmina Namysłów, woj. opolskie.
  Zadanie częściowe nr 2
  Podział geodezyjny działek nr 18, 23, 25, 101 położonych w obrębie Obrowiec, gmina Gogolin, powiat krapkowicki, woj. opolskie.
  Zadanie częściowe nr 3
  Podział geodezyjny działek położonych nr 63/28, 61/2, 60/10 z km. 16 położonych w Krapkowicach, woj. opolskie.
  Zadanie częściowe nr 4
  Podział geodezyjny działek położonych w obrębie Frelichów, gmina Chybie, woj. śląskie.
  Zadanie częściowe nr 5
  Podział działki nr 667/59 z k.m. 11, obręb Bieruń Stary, gmina Bieruń, woj. śląskie.
  Zadanie częściowe nr 6
  Scalenie i podział geodezyjny działek nr 308/3 i 308/4 położonych w obrębie Wysoka, gm. Łazy, powiat zawierciański, woj. śląskie.
  Zadanie częściowe nr 7
  Scalenie i podział geodezyjny działek położonych w obrębie Wysoka, gm. Łazy, powiat zawierciański, woj. śląskie.
  Zadanie częściowe nr 8
  Podział geodezyjny działki nr 946/6 położonych w obrębie Podzamcze, gm. Ogrodzieniec, powiat zawiercianki, woj. śląskie,

  Zadanie częściowe nr 9
  Podział geodezyjny działek nr 503/1, 787, 790/11 położonych w obrębie Siedliska, gm. Bobowa, powiat gorlicki, woj. małopolskie.
 2. Wykonywanie usług geodezyjnych w 2009 roku na terenie Gminy Dobrzeń Wielki
  Zamawiający: Wójt Gminy, Dobrzeń Wielki
  1. Wykonywanie map do celów projektowych, polegające na:
  a) zgłoszeniu prac w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnio-Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Opolu,
  b) przeprowadzeniu wywiadu szczegółowego w terenie,
  c) przeprowadzeniu wywiadów branżowych,
  d) wykonaniu pomiaru sytuacyjno-wysokościowego,
  e) wykonaniu prac kameralnych.
  Efektem końcowym usługi jest matryca na folii w skali 1:500 lub 1: 1000 z klauzulą Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnio-Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Opolu, o przydatności do celów projektowych
  oraz w systemie elektronicznym na płycie CD w programie AUTO-CAD.

  Przewidywana powierzchnia aktualizacji na 2009 rok - 200 ha
  Opracowywanie projektów podziału - dla celów uregulowań stanów prawnych gruntów
  zajętych pod drogi publiczne obejmujące wykonanie projektu podziału działki i
  uzyskanie decyzji zatwierdzającej podział.
  Efektem końcowym jest komplet dokumentów (wykaz zmian gruntowych),
  niezbędnych do dokonania zmiany w Księgach Wieczystych i rejestrze ewidencji
  gruntów odnośnie właściciela i zarządcy terenów.

  Przewidywana ilość podziałów w 2009 roku - do 100
  Wznawianie granic - w celu uzyskania dokumentów (szkiców i protokołów z okazania
  granic) niezbędnych w prowadzonych w jednostce postępowaniach administracyjnych.

  Przewidywana ilość wznowień do 10
 3. Podziały geodezyjne i wznowienie granic (7 zadań częściowych) Postępowanie nr: ZP-016/II/15/2009/U
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, Opole
  Zadanie częściowe nr 1
  Podział geodezyjny działki nr 31, obręb Smerekowiec, gmina Uście Gorlickie, powiat gorlicki.
  Zadanie częściowe nr 2
  Podział geodezyjny działki nr 452/45 w Białej Niżnej, gmina Grybów, powiat nowosądecki.
  Zadanie częściowe nr 3
  Podział działki nr 737/2 o powierzchni 0,9583 ha z k.m. 10 położonej w obrębie Niemodlin, polegający na wydzieleniu czterech działek.
  Zadanie częściowe nr 4
  Podział działki nr 189/1 o powierzchni 79,04 z k.m. 1, położonej w Zwanowicach, gmina Skarbimierz, powiat Brzeg.
  Zadanie częściowe nr 5
  Wznowienie granicy działki nr 6 k.m. 3 o powierzchni 47,6100 ha, położonej w Pawłowicach, gmina Toszek z obrębem Ligota Toszecka.
  Zadanie częściowe nr 6
  Wskazanie przebiegu granic nieruchomości bez odszukania znaków granicznych, oznaczonej jako działka nr 6711 k.m. 35 o powierzchni 0,1278 ha, położonej w obrębie Siewierz, gmina Siewierz, powiat będziński.
  Zadanie częściowe nr 7
  Wznowienie granic nieruchomości oznaczonej jako działka nr 743/263 k.m. 3 dod. 9 o powierzchni 5,4260 ha, położonej w obrębie Studzionka, gmina Pszczyna, powiat pszczyński.
 4. Podziały geodezyjne - 5 zadań częściowych Postępowanie nr ZP-016/II/8/2009/U
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, Opole
  Zadanie częściowe nr 1
  Podział działki nr 11/12 z k.m. 2 obręb Strzelce o powierzchni 0,7413 ha, gmina Domaszowice, powiat namysłowski, woj. opolskie - podział w celu powiększenia nieruchomości sąsiedniej
  (dz. nr 11/8).
  Zadanie częściowe nr 2
  Podział na dwie części działki nr 11/8 z k.m. 5 o pow. 65,4998 ha obręb Łany Małe, gmina Rudziniec, powiat gliwicki, woj. śląskie.
  Zadanie częściowe nr 3
  Podział działki nr 8/1 z k.m. 2 obręb Wronów o pow. 10,3100 ha, gmina Lewin Brzeski, powiat brzeski, woj. opolskie.
  Zadanie częściowe nr 4
  Podział działek: A) Działka nr 477/3 z k.m. 5 obręb Łężce o pow. 79,5116 ha, gmina Reńska Wieś, powiat kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie. B) Działka nr 1087/4 z k.m. 5 obręb Łężce o pow. 99,1830 ha, gmina Reńska Wieś, powiat kędzierzyńsko-kozielski, woj. opolskie.
  Zadanie częściowe nr 5
  Podział geodezyjny działki nr 2280 k.m. 2 o pow. 0,1318 ha, położonej w Podzamczu, gm.
  Ogrodzieniec w celu wydzielenia działki nr 230 o pow. 0,0958 ha, położonej w Podzamczu, gm. Ogrodzieniec przywróconej byłemu właścicielowi na podstawie decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie z dnia 18.08.2008 r. Nr SKO.0812/I/17/108/2008
 5. Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz aktualizacja użytku (2 zadania częściowe). Postępowanie nr ZP-016/II/10/2009/U
  Zamawiający: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu, Opole
  Zadanie częściowe nr 1
  Przygotowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej. Wykonanie opisu i mapy do regulacji Księgi Wieczystej Nr 32789 po podziale działek nr 146/2 i 147 z karty mapy 1 położonych w obrębie Krzepice.
  Zadanie częściowe nr 2
  Dostosowanie zapisów w ewidencji gruntów dotyczących rodzaju użytków, zgodnie z aktualnym sposobem użytkowania, nieruchomości położonych w obrębie Bieruń Stary, gmina Bieruń, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 666/59, 667/59, 529/34, 528/34, 594/32, 526/34, wszystkie z k.m.11, o łącznej pow. 0,2118 ha.

Inne osoby dla Twardowska (142 osoby):