Kogo reprezentuje osoba

Urbaniak Adam

w KRS

Adam Urbaniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Adam
Nazwisko:Urbaniak
Płeć:Mężczyzna
Rok urodzenia:1958 r., wiek 65 lat
Miejscowości:Legnica (Dolnośląskie)
Przetargi:10 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Acedoński Jeremiasz, Acedoński Robert, Wójcik Paweł Stanisław

Reprezentował:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Gliniecki Lubomir Mariusz, Juszczak Witold Hieronim, Kiełbus Ryszard, Kleban Jan, Kowalik Marek, Kubicka Sopel Ludmiła, Pańczyniak Ryszard, Świderski Jerzy, Wasinkiewicz Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zagroba Barbara

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Centrum Innowacyjno-wdrożeniowe Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000229211
 2. Eco Spring Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000590714
 3. Jedność Powiatowa, Polkowice − KRS 0000348944
 4. Kancelaria Audytor Demczuk Szczepaniak Sp. J., Lubin − KRS 0000385677
 5. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000124337
 6. Nepword Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000390902
 7. Stowarzyszenie Charytatywne Mieć Pracę, Polkowice − KRS 0000062002
 8. Stowarzyszenie Charytatywne Polkowicka Złota Jesień, Polkowice − KRS 0000027856
 9. Stowarzyszenie Charytatywne Żyć Godnie, Polkowice − KRS 0000042824
 10. Stowarzyszenie Legnica Na Tak, Legnica − KRS 0000697369
 11. Stowarzyszenie Porozumienie Dla Mieszkańców Polkowic, Polkowice − KRS 0000095274

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Aqua Hotel S.A., Polkowice − KRS 0000123402
 2. Aquapark Polkowice-regionalne Centrum Rekreacyjno-rehabilitacyjne S.A., Polkowice − KRS 0000031175
 3. Grupa Finansowo - Handlowa Lmm Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000133828
 4. Inova Centrum Innowacji Technicznych Sp. Z O.O., Lubin − KRS 0000057475
 5. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., Legnica − KRS 0000033018
 6. Legnicki Park Technologiczny Letia S.A., Legnica − KRS 0000287082
 7. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000056511
 8. Młodzieżowa Mieszkaniowa Spółdzielnia Własnościowa Przystań, Legnica − KRS 0000088207
 9. Młodzieżowe Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Siódemka Legnica, Legnica − KRS 0000292363
 10. Oddział Pttk Przy Hucie Miedzi Legnica, Kunice − KRS 0000097750
 11. Okręgowy Związek Piłki Nożnej W Legnicy, Legnica − KRS 0000084650
 12. Opolskie Przedsiębiorstwo Budowlane S.A., Opole − KRS 0000030506
 13. Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego i Melioracji Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000130447
 14. Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Pebeka S.A., Lubin − KRS 0000110826
 15. Przedsiębiorstwo Budowy Pieców Przemysłowych Piec-bud Wrocław - Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000094091
 16. Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Remy Sp. Z O.O., Głogów − KRS 0000039713
 17. Przedsiębiorstwo Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych El Pak Sp. Z O.O., Konin − KRS 0000083598
 18. Savex Zgorzelec S.A., Legnica − KRS 0000448328
 19. Sklep Spożywczy Majkutewicz i Spółka. Sp. J., Legnica − KRS 0000691661
 20. Sterenergo Projekt Sp. Z O.O., Bielany Wrocławskie − KRS 0000332597
 21. Strefa Aktywności Gospodarczej Sp. Z O.O., Legnica − KRS 0000029353
 22. Telefonia Dialog S.A., Wrocław − KRS 0000003850
 23. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Cuprum, Lubin − KRS 0000050696
 24. Urbex Sp. Z O.O., Lubin − KRS 0000060724
 25. Zagłębie Lubin S.A., Lubin − KRS 0000083600

Powiązane przetargi (10 szt.):
 1. usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych wytwarzanych przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie
  Zamawiający: Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o., Lubin
  usługi w zakresie odbioru i wywozu odpadów komunalnych
  wytwarzanych przez Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie w ilości
  średniomiesięcznie około 190 m³.
 2. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2012/2013
  Zamawiający: Zarząd Powiatu Legnickiego, Legnica
  Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w standardzie IV i V w sezonie 2012/2013 na terenie gmin: Kunice, Ruja, Krotoszyce, Chojnów (bez miasta) wraz ze sprzątaniem pozimowym odcinków dróg w obrębie miejscowości Kunice, Ruja, Krotoszyce, Rogoźnik i Wilczyce. Długość dróg do zimowego utrzymania 200,543 km
 3. Roboty dodatkowe - rozbiórka murów w rejonie ul. Henryka Pobożnego
  Zamawiający: Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej, Legnica
  wykonaniu robót zwiększających zakres robót budowlanych w poszczególnych strefach tj. strefa A - rozbiórka fragmentu muru (obiekt nr 4), rozbiórka muru granicznego (obiekt nr 5), rozbiórka muru granicznego (obiekt nr 6), rozbiórka zasieku na śmieci (obiekt nr 7), strefa B - rozbiórka muru granicznego (obiekt nr 1), rozbiórka muru granicznego (obiekt nr 2), rozbiórka muru granicznego (obiekt nr 3 ), strefa E - rozbiórka muru granicznego (obiekt nr 10), strefa D - rozbiórka prefabrykowanego, betonowego ogrodzenia (obiekt nr 9), zgodnie z projektem zmian nieistotnych do projektu ,Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego - zagospodarowanie estetycznych i funkcjonalnych przestrzeni publicznych realizowanych w ramach umowy o dofinansowanie nr UDA - RPDS.09.01.00-02-151/09-00 w ramach Priorytetu nr 9 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta), Działanie nr 9.1 Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w miastach powyżej 10 tysięcy mieszkańców i Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lala 2007 - 2013
 4. Utrzymanie czystości na obiektach mostowych na terenie Legnicy
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Legnica
  - Zamiatanie ciągów pieszych i schodów /kładek i przejść/, terenów pod kładkami,
  chodników, mosty ze skrzydłami obiektu ,
  - ustawianie i konserwacja koszy na śmieci /malowanie - wykonanie prac 15.05-31.05.12r./ , opróżnianie koszy ,
  - codzienne mycie poręczy /dot. przejść poziemnych/,
  - raz w miesiącu mycie ścian przejścia podziemnego przy Placu Słowiańskim i Pl.Wolności, /pierwszy poniedziałek każdego miesiąca/,
  - cotygodniowe mycie posadzek przejść podziemnych - po sezonie zimowym /od maja do września w każdy piątek tygodnia Pl.Wolności , Pl.Słowiański/,
  - sprzątanie, koszenie, grabienie i wywóz trawy pod biegami przejść nadziemnych w obrębie obiektów,
  - grabienie zamiatanie i wywóz liści,
  - ustawianie skrzyń z piaskiem oraz naprawa skrzyń /zakup skrzyń Wykonawca/
  - uzupełnianie piasku w skrzyniach na bieżąco /na koszt Wykonawcy/,
  - w czasie wystąpienia opadów śniegu lub oblodzenia na obiektach wymienionych w pkt.I oraz na chodnikach pod przejściami nadziemnymi, należy przystąpić do natychmiastowego usuwania skutków oraz posypywania piaskiem w celu likwidacji zagrożenia. Czas reakcji - w ciągu 1 godz. od stwierdzenia zjawiska/zakres obejmuje również dni wolne od pracy/, jeśli opady będą ciągłe należy na bieżąco utrzymywać drożność ciągów pieszych,
  - usuwanie na bieżąco graffiti oraz naklejanych reklam i ogłoszeń,
  - utrzymanie ciągłej czystości świateł odblaskowych i innych urządzeń mających wpływ na estetykę i bezpieczeństwo ruchu drogowego, zamontowanych na obiektach mostowych,
  - czyszczenie studzienek odwadniających w przejściach podziemnych- Pl.Słowiański i Pl.Wolności,
  - czyszczenie wpustów odwadniających na w/w obiektach mostowych.
 5. Eksploatacja sygnalizacji świetlnej na terenie Legnicy.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Legnica
  Zakres robót: obejmuje utrzymanie 40 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną oraz 4 szt. znaków D-6 z komorą sygnalizacyjną na terenie Legnicy.
 6. Usługa odbioru i odzysku odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących 100% własność Gminy Wrocław w rejonach C i L oraz sprzątania miejsc zbiórki odpadów obsługujących nieruchomości Gminy Wrocław znak postępowania: WM/NZ/PN/39/2010/B
  Zamawiający: Wrocławskie Mieszkania Sp. z o.o., Wrocław
  Rodzaj zamówienia: usługa.
  usługa odbioru i odzysku odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących 100% własność Gminy Wrocław w rejonach C i L oraz sprzątania miejsc zbiórki odpadów obsługujących nieruchomości Gminy Wrocław zgodnie z nomenklaturą CPV (Wspólny Słownik Zamówień 90.51.31.00-7; 90.51.10.00-2: 90.60.00.00-3) tj. usługi odbioru odpadów i usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych, usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane.
  Zakres zamówienia obejmuje wykonanie usług w rejonie C i L polegającej na :Odbiorze z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości stanowiących 100% własność Gminy Wrocław wymienionych w Załączniku nr 5 do umowy oraz transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych,
  Sprzątaniu miejsc zbierania odpadów obsługujących nieruchomości Gminy Wrocław w rejonach C i L.
  Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zm.) i mieszczą się w grupie oznaczonej kodem: 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i 15 - odpady opakowaniowe;
  Wszystkie działania Wykonawcy objęte przedmiotem zamówienia powinny być zgodne z przepisami z zakresu Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia, a także z innymi obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarowania odpadami. Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia winien monitować obowiązujące przepisy i zgodnie z nimi realizować przedmiot zamówienia.
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  A. Odbiór z lokalizacji wskazanych przez Zamawiającego selektywnie zebranych odpadów pochodzących z nieruchomości stanowiących 100% własność Gminy Wrocław oraz transporcie, odzysku i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych w rejonie C i L :
  Odpadami objętymi przedmiotem zamówienia są odpady wytworzone w gospodarstwach domowych oraz odpady z remontów, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
  Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia Nr XXXII/1089/09 z dnia 19 marca 2009 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia zwanego dalej Regulaminem, przedmiotem zamówienia jest odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów i odpadów ulegających biodegradacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz utrzymywania miejsc zbiórki odpadów w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym.
  Odpady objęte przedmiotem zamówienia przeznaczone do odbioru zostały sklasyfikowane, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zm.) i mieszczą się w grupie oznaczonej kodem: 20 - odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie, 17 - odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych i 15 - odpady opakowaniowe.
  Rodzaje odpadów, które należy odebrać i odzyskać:
  -odpady ulegające biodegradacji o kodach: 20 01 08 - odpady kuchenne ulegające biodegradacji, 20 01 01 - papier i tektura, 20 02 01 - odpady ulęgające biodegradacji
  -niesegregowane odpady komunalne o kodzie: 20 03 01 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
  -odpady wielkogabarytowe o kodzie: 20 03 07 - odpady wielkogabarytowe.
  -odpady z remontów o kodach: 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 17 01 02 - gruz ceglany, 17 01 03 - odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 17 01 07 - zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06, 17 01 80 - usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 17 02 02 - szkło, 17 02 03 - tworzywa sztuczne,
  -odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach: 20 01 23 - urządzenia zawierające freony (urządzenia chłodnicze), 20 01 34 - inne baterie i akumulatory, 20 01 35 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 - zawierające niebezpieczne składniki (telewizory i monitory), 20 01 36 - zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 0135,
  -odpady z czyszczenia ulic i placów o kodzie: 20 03 03
  -odpady opakowaniowe o kodach: 15 01 01 - opakowania z papieru i tektury, 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 07 - opakowania ze szkła.
  - Zamawiający wymaga minimum 5 zestawów trójasortymentowych pojemników do selektywnej zbiórki i segregacji odpadów przeznaczonych do zbiórki: odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów z papieru i tektury oraz szkła opakowaniowego. Zamawiający wskaże miejsca ustawienia tych zestawów.
  Łączna ilość odpadów selektywnie zbieranych wynosi: 2,8 m3 /1 rok/1 osoba, w tym nie mniej niż 40 litrów/ 1 mieszkańca/ 1 tydzień zgodnie z Regulaminem utrzymania i czystości i porządku na terenie Miasta Wrocławia.
  Szczegółowy zakres czynności odbioru i odzysku odpadów komunalnych zawiera załącznik nr 3 do umowy.
  Wykaz adresowy miejsc zbierania odpadów w rejonach C i L stanowi załącznik nr 5 do umowy.
  B. Sprzątanie miejsc zbierania odpadów obsługujących nieruchomości gminy Wrocław w rejonie C i L:
  Usługa sprzątania miejsc zbierania odpadów obejmuje sprzątanie miejsc wyznaczonych do gromadzenia odpadów oraz osłon śmietnikowych, zgodnie z ustaloną częstotliwością i w wyznaczonych dniach.
  Wykonawca odpowiada za czystość i porządek miejsc zbierania odpadów oraz porządek w promieniu 1 metra wokół miejsca zbierania odpadów.
  Szczegółowy zakres czynności sprzątania miejsc zbierania odpadów zawiera załącznik nr 4 do umowy.
  Wykaz adresowy usytuowania miejsc zbierania odpadów stanowi załącznik nr 5 do umowy.
  Ilość mieszkańców w rejonie C160, w rejonie L 3682
  Ilość miejsc zbierania odpadów w rejonie C 12, w rejonie L 62, dane na dzień 31.09.2010 r.
  Obowiązki Wykonawcy zawarte są w projekcie umowy (zał. nr 5 do SIWZ) oraz w (zał. nr 3, 4 do projektu umowy) opis przedmiotu zamówienia, obowiązki Wykonawcy w zakresie realizowanych czynności.
  Aktualny (wg stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego zawarcie umowy) wykaz zasobu komunalnego budynków mieszkalnych, na którym realizowany będzie przedmiot zamówienia (z lokalizacją miejsc zbierania odpadów, adresami nieruchomości oraz ilością osób w nich zamieszkałych) zostanie załączony w dniu podpisania umowy.
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania całości zamówienia w przypadku sprzedaży pierwszego lokalu w budynku stanowiącym własność Gminy Wrocław i utraty przez ten budynek statusu nieruchomości komunalnej, zostanie ona wyłączona z niniejszego wykazu.
  Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności obejmującej przedmiot zamówienia. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu kopię dokumentów potwierdzających posiadanie ubezpieczenia o wartości minimum 300.000,00 zł. W przypadku gdy okres ubezpieczenia, na który zawarta jest umowa ubezpieczenia upływa w okresie realizacji przedmiotowego zamówienia, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia polisy lub zapłaty raty zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie ochrony ubezpieczenia, na co najmniej takich samych warunkach.
 7. usługa wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego KMP Legnica, Rewir dzielnicowych Legnickie Pole, KP Chojnów, SPPP Legnica
  Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Wrocław
  usługa wywozu odpadów komunalnych z jednostek Policji garnizonu dolnośląskiego KMP Legnica, Rewir dzielnicowych Legnickie Pole, KP Chojnów, SPPP Legnica
 8. Remonty cząstkowe nawierzchni dróg powiatowych
  Zamawiający: Polkowicki Zarząd Dróg Powiatowych, Przemków
  Przedmiotem zamówiena są remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych, w tym:
  -remont masą mineralną na gorąco z wycięciem,
  -remont emulsją i grysem za pomocą PATCHERA
 9. Remont jezdni i chodników na osiedlu Piekary A i C w Legnicy.
  Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich, Legnica
  Likwidacja zastoin wodnych na jezdniach - frezowanie do 4 cm grubości, ulożenie warstwy wyrównawczej, ułożenie warstwy ścieralnej gr. 4 cm, wymiana uszkodzonej nawierzchni (podbudowy) betonowej istniejących chodnikow na kosztke brukowa gr. 8 cm wraz z przyległymi obrzeżami, remont cząstkowy istniejących chodników o nawierzchni asfaltowej.
 10. Przebudowa częsci ulic Wrocławskiej, Kopernika, Św.Jadwigi, Zamkowej i Piastowskiej w Lubinie
  Zamawiający: Gmina Miejska Lubin, Lubin
  Przebudowa częsci ulic Wrocławskiej, Kopernika, Św.Jadwigi, Zamkowej i Piastowskiej w Lubinie