Kogo reprezentuje osoba

Urbaniak Anna

w KRS

Anna Urbaniak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Nazwisko:Urbaniak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1982 r., wiek 40 lat
Miejscowości:Zduńska Wola (Łódzkie)
Przetargi:1 w aktualnych firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Borszczewska Jasińska Anna, Mielczarek Izabela Kamila, Rutkowska Anna Urszula, Rutkowski Arkadiusz, Wójcik Agnieszka

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Ami, Zduńska Wola − KRS 0000246136

Powiązane przetargi (1 szt.):
 1. Realizacja zajęć specjalistycznych w Przedszkolu Nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu w ramach projektu Przedszkola równych szans, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  Zamawiający: Gmina Miasto Sieradz, Sieradz
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dydaktycznych z zakresu edukacji przedszkolnej w ramach projektu Przedszkola równych szans, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy: UDA-POKL.09.01.01-10-121/10-00), na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym obejmujących następujące zajęcia:
  - psychologiczne,
  - logopedyczne,
  - korekcyjno - kompensacyjne,
  - z zakresu dogoterapii.
  2. Usługi dydaktyczne świadczone będą na terenie Przedszkola nr 3 ul. Władysława Łokietka 27a, 98-200 Sieradz.
  3. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do:
  - przeprowadzenia wstępnej diagnozy wad postawy u dzieci uczestniczących w popołudniowych zajęciach przedszkolnych (dotyczy wyłącznie realizacji zajęć korekcyjno - kompensacyjnych);
  - opracowania programu zajęć;
  - prowadzenia zajęć, w oparciu o opracowany przez siebie program, zgodnie z ustalonym i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem zajęć;
  - rozwijania zainteresowań i umiejętności dziecka w tematyce prowadzonych zajęć;
  - prowadzenia dokumentacji przebiegu zajęć: dzienniki zajęć z wpisem liczby godzin, tematyką zajęć i obecnością dzieci;
  - opracowania narzędzi diagnostycznych do badania efektów zajęć;
  - prowadzenia obserwacji dzieci uczestniczących w zajęciach pod kątem postępów i rozwoju oraz ich dokumentowanie;
  - przedstawiania koordynatorowi projektu w Przedszkolu Nr 3 sprawozdania dotyczącego postępów dzieci po każdym zakończonym kwartale (w terminie do 5 dni roboczych po zakończeniu danego kwartału);
  - przestrzegania tajemnicy w zakresie powierzonych zadań, dokumentacji i danych osobowych uczestników projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.);
  - zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na czas wykonywania usług będących przedmiotem niniejszej umowy i ich przedłożenia Zamawiającemu przed dniem zawarcia umowy (dotyczy realizacji zajęć korekcyjno - kompensacyjnych oraz zajęć z zakresu dogoterapii).
  4. Zajęcia mogą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00.

  5. Informacja o ofertach częściowych:

  Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na realizację przedmiotu zamówienia na poszczególne zadania:
  Zadanie 1
  - przeprowadzenie zajęć psychologicznych dla dzieci w łącznej liczbie 47 godz. (w tym 20godz. w 2011 roku oraz
  27 godz. w 2012 roku).
  Zadanie 2
  - przeprowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci w łącznej liczbie 47 godz. (w tym 20godz. w 2011 roku oraz
  27 godz. w 2012 roku).
  Zadanie 3
  - przeprowadzenie zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci w łącznej liczbie 47 godz. (w tym 20 godz. w 2011 roku oraz 27 godz. w 2012 roku).
  Zadanie 4
  - przeprowadzenie zajęć z zakresu dogoterapii dla dzieci w łącznej liczbie 47 godz. (w tym 20godz. w 2011 roku oraz 27 godz. w 2012 roku).

  Zamawiający dopuszcza przesunięcia liczby godzin pomiędzy poszczególnymi latami kalendarzowymi wdrażania projektu, przy czym łączna liczba godzin zajęć nie może ulec zmianie.

Inne osoby dla Urbaniak Anna (39 osób):