Kogo reprezentuje osoba

Wacławska Michalak Anna Antonina

w KRS

Anna Antonina Wacławska Michalak

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Anna
Drugie imię:Antonina
Nazwisko:Wacławska Michalak
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1956 r., wiek 67 lat
Miejscowości:Łódź (Łódzkie)
Przetargi:7 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Marek, Bet Barbara, Borysiak Bożena, Błaszczyk Ewa Katarzyna, Fajkowski Marek Tomasz, Filipczak Golańska Małgorzata Honorata, Górski Paweł, Grochowska Dorota Barbara, Gut Grażyna Elżbieta, Jassa Tadeusz Wacław, Joachimiak Aneta Magdalena, Juszczyk Kamila, Juźwin Urszula, Kądzielawa Helena, Klarecka Małgorzata Maria, Klonowska Izabela, Kozłowski Zdzisław, Kuźniarek Hensel Grażyna, Kłos Cyprian Dariusz, Lewandowska Marta, Malinowska Bogumiła, Musiał Małgorzata Elżbieta, Olczyk Iwona Renata, Pawlak Sylwester, Różycka Wiesława, Rutowicz Agnieszka Elżbieta, Sekieta Dorota Jolanta, Sokół Kornela, Stachura Kazimierz Grzegorz, Starosta Agnieszka Katarzyna, Ucińska Urszula Anna, Wiśniewski Ryszard Bolesław, Wódka Barbara, Wojciechowski Dariusz, Wolanowski Henryk, Wroniecki Grzegorz Marcin, Wyrwa Tomasz, Włodarczyk Wioletta Magdalena, Łukomski Paweł Janusz

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Zwierzchowska Edyta

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Aniro Andrzej Romanowski Sp. J., Łódź − KRS 0000259100
 2. Business Amp; Work Sp. Z O.O., Jadwinin − KRS 0000439235
 3. Cech Piekarzy i Przedsiębiorców, Łódź − KRS 0000098729
 4. Cech Rzemiosł Budowlanych, Drzewnych i Mineralnych, Łódź − KRS 0000158486
 5. Izba Rzemieślnicza W Łodzi, Łódź − KRS 0000022135
 6. Łódzki Bank Spółdzielczy, Łódź − KRS 0000123953
 7. Opal Compensation Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000306429
 8. Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa − KRS 0000201305
 9. Spółdzielnia Rzemieślnicza Budowlana, Łódź − KRS 0000189740
 10. Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Szubsk Duży, Szubsk Duży − KRS 0000355471
 11. Stowarzyszenie Koźle-nasz Dom, Koźle − KRS 0000392458
 12. Stowarzyszenie Nasza Wieś, Rasy − KRS 0000513277
 13. Tommark Adamczyk, Langner, Rogozińska Sp. J., Konstantynów Łódzki − KRS 0000255923
 14. Tommark Sp. Z O.O., Konstantynów Łódzki − KRS 0000174544
 15. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Dzielnicowy Łódź-polesie, Łódź − KRS 0000216300
 16. Zieleń - Pawlak Sp. J., Łódź − KRS 0000649110

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Agrotex S.A., Łódź − KRS 0000053468
 2. Alfa- Z Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000019090
 3. Bank Spółdzielczy Towarzystwo Oszczędnościowo - Pożyczkowe Pa-co-bank W Pabianicach, Pabianice − KRS 0000034927
 4. Bank Spółdzielczy W Bełchatowie, Bełchatów − KRS 0000026381
 5. Bank Spółdzielczy W Strykowie, Stryków − KRS 0000064461
 6. Bank Spółdzielczy W Zawierciu, Zawiercie − KRS 0000177392
 7. Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej W Łęczycy, Łęczyca − KRS 0000066222
 8. Budo-hurt Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000787325
 9. Centrum Handlu Zagranicznego Sp. Z O.O., Kalisz − KRS 0000112913
 10. Centrum Kupiectwa S.A., Łódź − KRS 0000023483
 11. Centrum Pojazdów Użytkowych - Sp. Z O.O., Orlina Duża − KRS 0000099070
 12. Chema Sp. Z O.O., Olesin − KRS 0000303121
 13. Chema Sp. Z O.O., Olesin − KRS 0000507205
 14. Danagri-invest Sp. Z O.O., Kutno − KRS 0000099694
 15. Ekotrend Sp. Z O.O., Leśmierz − KRS 0000335738
 16. Instytut Postępowania Twórczego Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000094536
 17. Km-service Sp. Z O.O., Łęczyca − KRS 0000041320
 18. Lenta S.A., Łódź − KRS 0000118325
 19. Łódzkie Zakłady Futrzarskie -spółdzielnia Pracy Kuśnierz, Łódź − KRS 0000288848
 20. Relationship Sp. Z O.O., Łódź − KRS 0000509188
 21. Spak Korczewski Sp. J., Warszawa − KRS 0000490666
 22. Wnw Sp. Z O.O., Zgierz − KRS 0000132111
 23. Wonderful House Sp. Z O.O., Konstantynów Łódzki − KRS 0000875209

Powiązane przetargi (7 szt.):
 1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu 2015r. do wysokości 1 475 000,00 zł
  Zamawiający: Gmina Tuszyn, Tuszyn
  1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na planowany deficyt budżetu 2015r.
  do wysokości 1.475 000,00 zł.

  a) Kod CPV 66 11 30 00 - 5
  b) Planowany okres kredytowania - do dnia 20.12.2020 roku.
  c) Okres spłaty rat kredytu-kapitał - począwszy od 20 marca 2015 roku do 20 grudnia 2020 roku -
  w 20 ratach kwartalnych, w tym:
  w roku 2016 - 4 raty kapitałowe po 73.750,00 zł ( razem 295.000,00 zł ),
  w roku 2017 - 4 raty kapitałowe po 73.750,00 zł ( razem 295.000,00 zł ),
  w roku 2018 - 4 raty kapitałowe po 73.750,00 zł ( razem 295.000,00 zł ),
  w roku 2019 - 4 raty kapitałowe po 73.750,00 zł ( razem 295.000,00 zł ),
  w roku 2020 - 4 raty kapitałowe po 73.750,00 zł ( razem 295.000,00 zł ),

  d) Okres karencji w spłacie kredytu do 31 grudnia 2015 roku.
  e) Termin ostatecznego wykorzystania kredytu do 21 grudnia 2015 roku.

  f) Uruchomienie kredytu - jednorazowo lub w transzach do 18 grudnia 2015r. po podpisaniu umowy, z tym, że
  termin wypłaty kredytu najpóźniej w ciągu 5 dni od chwili wystąpienia przez Gminę o uruchomienie wypłaty
  (transzy) w kwocie określonej w złożonym zapotrzebowaniu.
  ( Po wyborze wykonawcy termin uruchomienia transzy kredytu zgodny z ofertą wykonawcy).
  Kwota niewykorzystana przez Gminę do końca ostatecznego okresu wykorzystania kredytu, obniża kwotę kredytu i
  odpowiednio zmienia harmonogram spłat rat kredytu.
  2. Waluta - PLN
  3. Oprocentowanie kredytu .
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej według stawki oprocentowania dla depozytów
  międzybankowych - WIBOR 1M - ustalonej dla pierwszego okresu kredytowania jako średnia arytmetyczna
  notowań z miesiąca poprzedzającego dzień wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów odsetkowych
  obowiązuje stawka WIBOR 1M ustalona jako średnia arytmetyczna notowań z miesiąca poprzedzającego okres jej
  obowiązywania, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, powiększonej o stałą w całym okresie kredytowania
  marżę Banku. Pierwszy okres oprocentowania rozpoczyna się w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i kończy
  się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Każdy następny okres obowiązywania oprocentowania rozpoczyna
  się w dniu następującym bezpośrednio po upływie poprzedniego okresu obowiązywania oprocentowania i
  kończy się w ostatnim dniu kalendarzowym kolejnego miesiąca.
  Ostatni okres obowiązywania oprocentowania kończy się w dniu poprzedzającym dzień zakończenia okresu
  kredytowania wskazanym w § 3 ust.1 .
  Marża Banku nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania.

  4. Naliczanie i płatność odsetek.
  1. Odsetki płatne miesięcznie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca naliczania odsetek - z wyłączeniem
  pierwszego i ostatniego okresu naliczania odsetek.
  2. Pierwszy okres naliczania odsetek rozpoczyna się w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i kończy się w
  ostatnim dniu miesiąca, w którym został uruchomiony kredyt.
  3. Każdy następny okres naliczania odsetek rozpoczyna się 1-go dnia miesiąca a kończy się ostatniego dnia
  tego miesiąca.
  4. Ostatni okres naliczania odsetek kończy się w dniu poprzedzającym dzień zakończenia okresu kredytowania.
  5. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia.
  6. Odsetki będą spłacane w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Jeżeli płatność odsetek przypada na
  dzień świąteczny, niedzielę lub dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w ostatnim dniu roboczym
  poprzedzającym wolne dni wyliczone na ostatni dzień miesiąca, którego płatność dotyczy. Ewentualne różnice
  w naliczeniu lub zapłacie wyrównywane będą w następnym okresie.
  7. O wysokości odsetek Wykonawca będzie informował Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed zapłatą
  odsetek drogą e-mail:a.prus@tuszyn.info.pl i potwierdzał pisemnie na adres Zamawiającego.
  8. Odsetki będą naliczane za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, przy założeniu, że rok liczy
  365-366 dni.

  5. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego jednorazowo lub w transzach.
  Uruchomienie wypłaty kredytu nastąpi w terminie do 5 dni od daty wystąpienia przez Gminę z pisemną
  dyspozycją uruchomienia wypłaty . W pisemnej dyspozycji Gminy dotyczącej uruchomienia środków z kredytu
  zostanie podana wysokość uruchamianych środków. Po wyborze wykonawcy termin uruchomienia transzy
  kredytu zgodnie z ofertą wykonawcy.
  Do oferty należy przyjąć i traktować jedynie jako hipotetyczną jednorazową wypłatę środków z kredytu w
  terminie 1 grudnia 2015r. oraz stawkę WIBOR 1M z 17.11.2015 r. tj. 1,67.

  6. 1. Kredytobiorca dopuszcza możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu w przypadku wykonania wyższych
  od przewidywanych dochodów, o których nie miał wiedzy w dniu sporządzania SIWZ lub wykonania niższych
  od planowanych wydatków, lub wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych opłat ( bez prowizji za
  tzw. gotowość lub opłat za aneks ).
  2. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu kredytowania oraz zmiany
  wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu.
  3. Skrócenie lub wydłużenie okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych
  w okresie spłaty kredytu mogą nastąpić w przypadku:
  1) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
  2) wystąpienia istotnych okoliczności mających wpływ na sytuację finansową Zamawiającego
  np. (wypracowanie wolnych środków, wyższe lub niższe wykonanie dochodów, brak możliwości
  spełnienia warunków art. 243 uofp itp.)
  4. Wydłużenie okresu kredytowania nie może być dłuższe niż 2 .lata od daty spłaty kredytu
  wynikającej z umowy. Przesunięcie na lata 2021-2022 może być dokonane maksymalnie do kwoty
  400 000,00 zł.
  5. Zamiar dokonania zmian wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu lub skrócenie
  okresu kredytowania powiny być zgłoszone Wykonawcy na piśmie najpóźniej do ostatniego dnia
  kalendarzowego miesiąca poprzedzającego termin zapłaty raty, której zmiana dotyczy.
  6. Zamiar wydłużenia okresu kredytowania powinien być zgłoszony Wykonawcy na piśmie najpóźniej
  na 90 dni kalendarzowych poprzedzających termin zapłaty kolejnej raty.
  7. Wszystkie zmiany powinny być wprowadzone aneksem do umowy i zmianą harmonogramu spłaty.
  7. Zamawiający wyraża zgodę na zbadanie i ocenę przez Wykonawcę zdolności kredytowej Zamawiającego
  do spłaty rat kapitałowych we wnioskowanych nowych kwotach i terminach lub wydłużenia okresu kredytowania.

  8. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie
  wyraża zgody na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco.

  9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjęcia innych dodatkowych zabezpieczeń kredytu niż wynikające
  ze SIWZ.

  10. Marża oraz prowizja od przyznanego kredytu stanowią jedyne koszty obciążające Zamawiającego.
  Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek
  ustawowych.

  11. Odsetki będą liczone od kwoty kredytu wykorzystanego a nie postawionego do dyspozycji.
  12. 1. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy,
  bez dodatkowych opłat i prowizji rekompensacyjnej.
  2. W przypadku:
  1) przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych w okresie kredytowania;
  2) wydłużenia terminu spłaty;
  Kredytodawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji za wyjątkiem odsetek.

  13. Skarbnik Miasta złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej.

  14. Prowizja banku będzie obliczona od wypłaconej transzy kredytu.
  Prowizja płatna w dniu uruchomienia transzy kredytu z rachunku Urzędu Miasta Tuszyna - z rachunku bankowego
  Bank PEKAO SA I O/Tuszyn 951240 3451 1111 0000 3031 6229

  15. W przypadku wejścia Polski do strefy euro kredyt zostanie przewalutowany bez dodatkowych opłat.

  16. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu :
  1) odsetki za zwłokę w udzieleniu kredytu - w wysokości 0,05% wartości transzy za każdy dzień zwłoki.
  2) karę umowną w wysokości 10% sumy udzielonego kredytu za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z
  przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

  17. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w umowie kredytowej następujących klauzul :
  1) cross default - nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy
  zawartej z bankiem,
  2) paris pass - zapewnienie, że wierzytelności banku w stosunku do klienta będą miały równe pierwszeństwo
  w zaspokojeniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do klienta z zastrzeżeniem przepisów
  bezwzględnie obowiązującego prawa,
  3) negative pleadge - zapewnienie, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody banku klient nie będzie
  dokonywał jakichkolwiek obciążeń składników swojego majątku obecnego i przyszłego, a w szczególności
  nie będzie dokonywał na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli.
  Wszystkie wymienione wyżej warunki stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy i muszą się znaleźć w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.
 2. Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1 000 000 zł
  Zamawiający: Powiat Zduńskowolski, Zduńska Wola
  1.Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie deficytu budżetu powiatu. 2.1. Realizacja kredytu na kwotę 1 000 000 zł w okresie od 20.11.2015 r. do 31.12.2025 r. Uwaga: Jest to planowany termin realizacji kredytu, przy czym uruchomienie kredytu nastąpi po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy. 2.2. Wykorzystanie kredytu do dnia 31.12.2015 r. w jednej transzy, która uruchomiona zostanie w m-cu listopadzie. 2.3. Uruchomienie kredytu przez Wykonawcę, na podstawie dyspozycji złożonej przez Zamawiającego, nastąpi w terminie maksymalnie 2 dni roboczych* od dnia jej otrzymania. * Przez dzień roboczy Zamawiający przyjmuje dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Bieg terminu uruchomienia transzy kredytu przez Wykonawcę rozpoczyna się w dniu roboczym następującym po dniu złożenia dyspozycji przez Zamawiającego. 3. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów oprócz wyszczególnionych w SIWZ w załączniku nr 1a
 3. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego do wysokości 3447000,00 zł ( słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy 00/100 zł )
  Zamawiający: Gmina Zelów, Zelów
  1. Zaciągnięcie kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w wysokości 3447000,00 zł ( słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści siedem tysięcy 00/100 zł ). z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania finansowego gminy z tytułu zaciągniętego kredytu w kwocie pozostającej do spłaty 3447000,00.zł. 2. Kredyt nie będzie przekazany na konto Gminy. Bank, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dokona spłaty bezpośrednio na rachunek Banku Polska Kasa Opieki S.A Łódzkie Centrum Korporacyjne w Łodzi (64 1240 3116 1111 0010 3617 3140) ww. zobowiązania do dnia 28.02.2014r. a) Kod CPV 66 11 30 00 - 5 b) Planowany okres kredytowania w latach 2014 - 2017 c) Okres spłaty rat kredytu-kapitał - począwszy od 31 marca 2014 roku do 31 grudnia 2017 roku - w 16 ratach kwartalnych, w tym: 31.03.2014 25 000,00 zł 30.06.2014 25 000,00 zł 30.09.2014 25 000,00 zł 31.12.2014 25 000,00 zł 31.03.2015 125 000,00 zł 30.06.2015 125 000,00 zł 30.09.2015 125 000,00 zł 31.12.2015 125 000,00 zł 31.03.2016 300 000,00 zł 30.06.2016 300 000,00 zł 30.09.2016 300 000,00 zł 31.12.2016 347 000,00 zł 31.03.2017 400 000,00 zł 30.06.2017 400 000,00 zł 30.09.2017 400 000,00 zł 31.12.2017 400 000,00 zł d) Okres karencji w spłacie kredytu do 31.03 2014 roku. e) Termin ostatecznego wykorzystania kredytu do 28 luty 2014 roku. f) Uruchomienie kredytu - jednorazowo do 28 lutego 2014 r. po podpisaniu umowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od chwili wystąpienia przez Gminę o uruchomienie wypłaty w kwocie określonej w złożonym zapotrzebowaniu na rachunek Banku Polska Kasa Opieki S.A Łódzkie Centrum Korporacyjne w Łodzi. Do oferty należy przyjąć i traktować jedynie jako hipotetyczną jednorazową wypłatę środków z kredytu w terminie 31 stycznia 2014 r. oraz stawkę WIBOR 1M z 13.01.2014 r. tj. 2,61 . 3. Waluta - PLN 4. Oprocentowanie kredytu . Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej według stawki oprocentowania dla depozytów międzybankowych - WIBOR 1M- ustalonej dla pierwszego okresu kredytowania jako średnia arytmetyczna notowań z miesiąca poprzedzającego dzień wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów odsetkowych obowiązuje stawka WIBOR 1M ustalona jako średnia arytmetyczna notowań z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku powiększonej o stałą w całym okresie kredytowania marżę Banku. Pierwszy okres oprocentowania rozpoczyna się w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Każdy następny okres obowiązywania oprocentowania rozpoczyna się w dniu następującym bezpośrednio po upływie poprzedniego okresu obowiązywania oprocentowania i kończy się w ostatnim dniu kalendarzowym kolejnego miesiąca. Ostatni okres obowiązywania oprocentowania kończy się w dniu poprzedzającym dzień zakończenia okresu kredytowania wskazanym w § 3 ust.2. lit. c. Marża Banku nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania. 4. Naliczanie i płatność odsetek. Odsetki płatne miesięcznie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca naliczania odsetek - z wyłączeniem pierwszego i ostatniego okresu naliczania odsetek. Pierwszy okres naliczania odsetek rozpoczyna się w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i kończy się w ostatnim dniu miesiąca, w którym został uruchomiony kredyt. Każdy następny okres naliczania odsetek rozpoczyna się 1-go dnia miesiąca a kończy się ostatniego dnia tego miesiąca. Ostatni okres naliczania odsetek kończy się w dniu poprzedzającym dzień zakończenia okresu kredytowania. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia. Odsetki będą spłacane w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Ostatnie odsetki płatne wraz z ostatnią ratą kredytu. Odsetki będą naliczane za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365-366 dni. 5. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. 6. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco . 7. Marża od przyznanego kredytu stanowi jedyne koszty obciążające Zamawiającego. Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych. 8. Nie przewiduje się ustalenia innego dodatkowego zabezpieczenia kredytu. 9. Odsetki będą liczone od kwoty kredytu wykorzystanego a nie postawionego do dyspozycji. 10. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy, bez prowizji rekompensacyjnej. 11. Skarbnik Miasta złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej. 12. W przypadku wejścia Polski do strefy euro kredyt zostanie przewalutowany bez dodatkowych opłat. 13. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu kredytowania oraz do zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej gminy. Zamiar dokonania zmian w harmonogramie powinien być zgłoszony Wykonawcy na piśmie najpóźniej do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego termin zapłaty raty, której zmiana dotyczy, a wszystkie zmiany powinny być wprowadzone aneksem do umowy. 14. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu : 1) odsetki za zwłokę w udzieleniu kredytu - w wysokości 0,05% wartości kredytu za każdy dzień zwłoki. 2) karę umowną w wysokości 10% sumy udzielonego kredytu za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 15. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w umowie kredytowej następujących klauzul : 1) cross default - nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z bankiem, 2) paris pass - zapewnienie, że wierzytelności banku w stosunku do klienta będą miały równe pierwszeństwo w zaspokojeniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do klienta z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa, 3) negative pleadge - zapewnienie, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody banku klient nie będzie dokonywał jakichkolwiek obciążeń składników swojego majątku obecnego i przyszłego, a w szczególności nie będzie dokonywał na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli. Wszystkie wymienione wyżej warunki stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy i muszą się znaleźć w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą. § 4. Termin wykonania zamówienia: Uruchomienie kredytu - jednorazowo do 28 lutego 2014 r. po podpisaniu umowy, najpóźniej w ciągu 3 dni od chwili wystąpienia przez Gminę o uruchomienie wypłaty w kwocie określonej w złożonym zapotrzebowaniu na rachunek Banku Polska Kasa Opieki S.A Łódzkie Centrum Korporacyjne w Łodzi. Ostateczny termin wykorzystania kredytu upływa z dniem 28 lutego 2014 roku..
 4. Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Andrespol w roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Urząd Gminy Andrespol, Andrespol
  3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Andrespol w roku 2013 i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. 1. Kwota i waluta kredytu - 1 200 000,00 PLN w tym: - 650 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu, - 550 000,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek 2. Uruchomienie kredytu nastąpi w jednej transzy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązuje się do pozostawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego (przelanie na wskazane przez Zamawiającego konto) w okresie od dnia następnego po podpisaniu umowy. 4. Okres kredytowania: od dnia uruchomienia transzy kredytu do dnia 28.12.2018 roku (zakończenie spłaty). 5. Pierwsza spłata raty kapitałowej i odsetek 31.03.2014 roku, kolejne spłaty następować będą w okresach kwartalnych określonych w Formularzu cenowym - zał. Nr 6 do SIWZ. 6. Do obliczania odsetek przyjmuje się rzeczywistą ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach. 7. W przypadku, gdy termin płatności raty kapitałowej i odsetek przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, Zamawiający dokona spłaty należności najpóźniej w dniu roboczym przypadającym po tym dniu. 8. Oprocentowanie kredytu zmienne. Wysokość stopy procentowej jest sumą stałej marży banku i stawki WIBOR 3M z ostatniego miesiąca poprzedzającego naliczanie odsetek. 9. Zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość uruchomienia kredytu w kwocie niższej, bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat i prowizji - zmianie ulegnie wówczas harmonogram spłaty kredytu i odsetek. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu bez poboru przez bank pozostałych do zapłaty odsetek oraz dodatkowych opłat - zmianie ulegnie wówczas harmonogram spłaty kredytu i odsetek. 12. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania, poza wymienionym wyżej oprocentowaniem. 13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia, poprzez jego zmniejszenie lub zwiększenie, uzależniając go od spłaty długu, zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, bez ponoszenia dodatkowych opłat. 14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sporządzenia dla potrzeb wykonawców danych i informacji w postaci przetworzonej wg wzorów i wytycznych wynikających z ich indywidualnego zapotrzebowania. 15. Zamawiający wymaga, aby wykonawca dołączył do oferty projekt umowy uwzględniający warunki SIWZ..
 5. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w 2013r. do wysokości 909.156,00 zł ( słownie: dziewięćset dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2013 roku
  Zamawiający: Gmina Tuszyn, Tuszyn
  1. Zaciągnięcie długoterminowego kredytu bankowego w 2013 r. do wysokości 909.156,00 zł ( słownie:
  dziewięćset dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć zł ) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
  w 2013 rok.
  a) Kod CPV 66 11 30 00 - 5
  b) Planowany okres kredytowania - do dnia 20.12.2022 roku.
  c) Okres spłaty rat kredytu-kapitał - począwszy od 20 marca 2015 roku do 20 grudnia 2022 roku -
  w 32 ratach kwartalnych, w tym:
  - w roku 2015 - 4 raty kapitałowe po 18.750,00 zł ( razem 75 000,00 zł ),
  - w roku 2016 - 4 raty kapitałowe po 18.750,00 zł ( razem 75 000,00 zł ),
  - w roku 2017 - 4 raty kapitałowe po 25.000,00 zł ( razem 100.000,00 zł ),
  - w roku 2018 - 4 raty kapitałowe po 25.000,00 zł ( razem 100.000,00 zł ),
  - w roku 2019 - 4 raty kapitałowe po 25.000,00 zł ( razem 100.000,00 zł ),
  - w roku 2020 - 4 raty kapitałowe po 25.000,00 zł ( razem 100.000,00 zł ),
  - w roku 2021 - 4 raty kapitałowe po 25.000,00 zł ( razem 100.000,00 zł ),
  - w roku 2022 - 4 raty kapitałowe po 64.789,00 zł ( razem 259.156,00 zł ),

  d) Okres karencji w spłacie kredytu do 19 marca 2015 roku.
  e) Termin ostatecznego wykorzystania kredytu do 23 grudnia 2013 roku.
  f) Uruchomienie kredytu - jednorazowo do 23 grudnia 2013 r. po podpisaniu umowy, z tym, że termin
  wypłaty kredytu najpóźniej w ciągu 7 dni od chwili wystąpienia przez Gminę o uruchomienie wypłaty w kwocie
  określonej w złożonym zapotrzebowaniu.
  Kwota niewykorzystana przez Gminę do końca ostatecznego okresu wykorzystania kredytu, obniża kwotę kredytu i
  odpowiednio zmienia harmonogram spłat rat kredytu.
  2. Waluta - PLN
  3. Oprocentowanie kredytu .
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej według stawki oprocentowania dla depozytów
  międzybankowych - WIBOR 1M- ustalonej dla pierwszego okresu kredytowania jako średnia arytmetyczna
  notowań z miesiąca poprzedzającego dzień wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów odsetkowych
  obowiązuje stawka WIBOR 1M ustalona jako średnia arytmetyczna notowań z miesiąca poprzedzającego okres jej
  obowiązywania, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, powiększonej o stałą w całym okresie kredytowania
  marżę Banku. Pierwszy okres oprocentowania rozpoczyna się w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i kończy
  się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Każdy następny okres obowiązywania oprocentowania rozpoczyna
  się w dniu następującym bezpośrednio po upływie poprzedniego okresu obowiązywania oprocentowania i
  kończy się w ostatnim dniu kalendarzowym kolejnego miesiąca.
  Ostatni okres obowiązywania oprocentowania kończy się w dniu poprzedzającym dzień zakończenia okresu
  kredytowania wskazanym w § 3 ust.1 .
  Marża Banku nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania.

  4. Naliczanie i płatność odsetek.
  1. Odsetki płatne miesięcznie w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca naliczania odsetek - z wyłączeniem
  pierwszego i ostatniego okresu naliczania odsetek.
  2. Pierwszy okres naliczania odsetek rozpoczyna się w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i kończy się w
  ostatnim dniu miesiąca, w którym został uruchomiony kredyt.
  3. Każdy następny okres naliczania odsetek rozpoczyna się 1-go dnia miesiąca a kończy się ostatniego dnia
  tego miesiąca.
  4. Ostatni okres naliczania odsetek kończy się w dniu poprzedzającym dzień zakończenia okresu kredytowania.
  5. Odsetki będą naliczane tylko od kwoty faktycznego zadłużenia.
  6. Odsetki będą spłacane w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca. Jeżeli płatność odsetek przypada na
  dzień świąteczny, niedzielę lub dzień wolny od pracy, to płatność nastąpi w ostatnim dniu roboczym
  poprzedzającym wolne dni wyliczone na ostatni dzień miesiąca, którego płatność dotyczy. Ewentualne różnice
  w naliczeniu lub zapłacie wyrównywane będą w następnym okresie.
  7. O wysokości odsetek Wykonawca będzie informował Zamawiającego na co najmniej 7 dni przed zapłatą
  odsetek drogą e-mail:czech@tuszyn.info.pl i potwierdzał pisemnie na adres Zamawiającego.
  8. Odsetki będą naliczane za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu, przy założeniu, że rok liczy 365-366
  dni.

  5. Kredyt zostanie przelany na konto wskazane przez Zamawiającego jednorazowo.
  Uruchomienie wypłaty kredytu nastąpi w terminie do 7 dni od daty wystąpienia przez Gminę z pisemną
  dyspozycją uruchomienia wypłaty . W pisemnej dyspozycji Gminy dotyczącej uruchomienia
  środków z kredytu zostanie podana wysokość uruchamianych środków.
  Do oferty należy przyjąć i traktować jedynie jako hipotetyczną jednorazową wypłatę środków z kredytu w
  terminie 29 listopada 2013r. oraz stawkę WIBOR 1M z 31.10.2013 r. tj. 2,60.

  6. 1. Kredytobiorca dopuszcza możliwość niewykorzystania pełnej kwoty kredytu w przypadku wykonania wyższych
  od przewidywanych dochodów, o których nie miał wiedzy w dniu sporządzania SIWZ lub wykonania niższych
  od planowanych wydatków, lub wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych opłat ( bez prowizji za
  tzw. gotowość lub opłat za aneks ).
  2. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu kredytowania oraz
  zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu.
  3. Skrócenie lub wydłużenie okresu kredytowania oraz zmiany wysokości rat kapitałowych
  w okresie spłaty kredytu mogą nastąpić w przypadku:
  1) zmiany obowiązujących przepisów prawa,
  2) wystąpienia istotnych okoliczności mających wpływ na sytuację finansową Zamawiającego
  np. (wypracowanie wolnych środków, wyższe lub niższe wykonanie dochodów, brak możliwości
  spełnienia warunków art. 243 uofp itp.)
  4. Wydłużenie okresu kredytowania nie może być dłuższe niż 3 lata od daty spłaty kredytu
  wynikającej z umowy. Przesunięcie na lata 2023-2025 może być dokonane maksymalnie do kwoty
  250.000,00 zł.
  5. Zamiar dokonania zmian wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu lub skrócenie
  okresu kredytowania powinien być zgłoszony Wykonawcy na piśmie najpóźniej do ostatniego dnia
  kalendarzowego miesiąca poprzedzającego termin zapłaty raty, której zmiana dotyczy.
  6. Zamiar wydłużenia okresu kredytowania powinien być zgłoszony Wykonawcy na piśmie
  najpóźniej 90 dni kalendarzowych poprzedzających termin zapłaty kolejnej raty.
  7. Wszystkie zmiany powinny być wprowadzone aneksem do umowy i zmianą harmonogramu spłaty.
  7. Zamawiający wyraża zgodę na zbadanie i ocenę przez Wykonawcę zdolności kredytowej Zamawiającego
  do spłaty rat kapitałowych we wnioskowanych nowych kwotach i terminach lub wydłużenia okresu kredytowania.

  8. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie
  wyraża zgody na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco .

  9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości przyjęcia innych dodatkowych zabezpieczeń kredytu niż wynikające
  ze SIWZ.

  10. Marża oraz prowizja od przyznanego kredytu stanowią jedyne koszty obciążające Zamawiającego.
  Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek
  ustawowych.

  11. Odsetki będą liczone od kwoty kredytu wykorzystanego a nie postawionego do dyspozycji.
  12. 1. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy,
  bez dodatkowych opłat i prowizji rekompensacyjnej.
  2. W przypadku:
  1) przesunięcia terminu spłaty rat kapitałowych w okresie kredytowania;
  2) wydłużenia terminu spłaty;
  Kredytodawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji za wyjątkiem odsetek.

  13. Skarbnik Miasta złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej.

  14. Prowizja banku będzie obliczona od wypłaconej kwoty kredytu.
  Prowizja płatna w dniu uruchomienia kredytu z rachunku Urzędu Miasta Tuszyna - z rachunku bankowego
  Bank PEKAO SA I O/Tuszyn 951240 3451 1111 0000 3031 6229

  15. W przypadku wejścia Polski do strefy euro kredyt zostanie przewalutowany bez dodatkowych opłat.

  16. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu :
  1) odsetki za zwłokę w udzieleniu kredytu - w wysokości 0,05% wartości transzy za każdy dzień
  zwłoki.
  2) karę umowną w wysokości 10% sumy udzielonego kredytu za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z
  przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.

  18. Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w umowie kredytowej następujących klauzul :
  1) cross default - nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy
  zawartej z bankiem,
  2) paris pass - zapewnienie, że wierzytelności banku w stosunku do klienta będą miały równe pierwszeństwo
  w zaspokojeniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do klienta z zastrzeżeniem przepisów
  bezwzględnie obowiązującego prawa,
  3) negative pleadge - zapewnienie, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody banku klient nie będzie
  dokonywał jakichkolwiek obciążeń składników swojego majątku obecnego i przyszłego, a w szczególności
  nie będzie dokonywał na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli.
  Wszystkie wymienione wyżej warunki stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy i muszą się znaleźć w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.
 6. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie PGKiM Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim kredytu długoterminowego w PLN w wysokości 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości.
  Zamawiający: "PGKiM" Sp. z o.o., Aleksandrów Łódzki
  1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie PGKiM Sp. z o. o. w Aleksandrowie Łódzkim kredytu długoterminowego w PLN w wysokości 1.700.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup nieruchomości. 2) Kredyt spłacany będzie w latach 2013-2018 w 60 ratach miesięcznych naliczanych metodą rat malejących. 3) Spłata rat kapitałowo-odsetkowych odbywać się będzie zawsze na dzień 30 każdego miesiąca począwszy od 30 grudnia 2013 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminarza spłat (harmonogramu spłat) rat kredytu jak również wcześniejszej częściowej jak i całkowitej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat (prowizji). 4) Wypłata kredytu nastąpi jednorazowo w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy. 5) Odsetki będą naliczane od bieżącego salda zadłużenia kredytowego. 6) Przy obliczaniu odsetek należy przyjąć rzeczywistą liczbę dni w roku oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 7) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całej kwoty kredytu. Wykonawca nie pobierze z tego tytułu żadnych opłat (prowizji). 8) Środki z kredytu zostaną przelane na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 9) Oprocentowanie kredytu: wg zmiennej stopy procentowej obliczonej jako wartość zmiennej stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę banku. Zmiana oprocentowania następować będzie 1 dnia miesiąca i obowiązywać będzie do ostatniego dnia miesiąca. 10) WIBOR 1M - naliczany z 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki.
 7. Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 1 348 020,63 PLN
  Zamawiający: Gmina Moszczenica, Moszczenica
  Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości
  1 348 020,63 PLN.
  Kod CPV 66.11.30.00-5 - usługi udzielania kredytu.
  Charakterystyka kredytu:
  1. Kredyt przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
  2. Planowany okres kredytowania w latach 2014 - 2025
  3. Okres spłaty rat kredytu-kapitał - począwszy od 25 stycznia 2014 roku do 25 grudnia 2025 roku - w 144 ratach miesięcznych, zgodnie z poniższym harmonogramem spłat.
  4. Okres karencji w spłacie kredytu do końca 2013 roku.
  5. Uruchomienie kredytu - jednorazowo w terminie 3 dni od daty podpisania umowy
  6. Waluta - PLN 7. Oprocentowanie kredytu .
  Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej według stawki oprocentowania dla depozytów międzybankowych - WIBOR 1M - ustalonej dla pierwszego okresu kredytowania jako średnia arytmetyczna notowań z miesiąca poprzedzającego dzień wypłaty kredytu, a dla kolejnych okresów odsetkowych obowiązuje stawka WIBOR 1M ustalona jako średnia arytmetyczna notowań z miesiąca poprzedzającego okres jej obowiązywania, z dokładnością do 2 miejsc po przecinku powiększonej o stałą w całym okresie kredytowania marżę Banku. Pierwszy okres oprocentowania rozpoczyna się w pierwszym dniu uruchomienia kredytu i kończy się ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Każdy następny okres obowiązywania oprocentowania rozpoczyna się w dniu następującym bezpośrednio po upływie poprzedniego okresu obowiązywania oprocentowania i kończy się w ostatnim dniu kalendarzowym kolejnego miesiąca.
  Ostatni okres obowiązywania oprocentowania kończy się w dniu poprzedzającym dzień zakończenia okresu kredytowania wskazanym w § 3 ust.1 .
  Marża Banku nie ulegnie zmianie w całym okresie kredytowania.
  8. Naliczanie i płatność odsetek.
  Odsetki będą naliczane tylko od wykorzystanej części kredytu, kredytodawca nie będzie pobierać opłat i prowizji bankowej od zaangażowania kredytu tj. salda niewykorzystanej części kredytu
  Odsetki i rata kapitału płatne 25-ego każdego dnia miesiąca, przy czym pierwsza rata kredytu zostanie zapłacona do dnia 25-ego stycznia 2014 roku, a odsetki będą pobierane od m-ca następnego po m-cu uruchomienia kredytu.
  W przypadku, gdy spłata kredytu przypada w ciągu okresu obrachunkowego, odsetki za okres od dnia ostatecznego naliczania do dnia ostatecznej spłaty kredytu pobierane są łącznie ze spłatą ostatniej raty kredytu. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek bankowy wybranego banku. Jeżeli termin płatności odsetek przypada na dzień uznany za ustawowo wolny od pracy, spłata odsetek następuje w pierwszym dniu roboczym przypadającym po tym dniu. O kwocie odsetek Bank poinformuje Kredytobiorcę na piśmie, nie później niż 3 dni przed terminem płatności odsetek.
  9. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części kredytu bez ponoszenia z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.
  10. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie przez Skarbnika kontrasygnaty na wekslu in blanco i deklaracji wekslowej.
  11. Marża oraz prowizja od przyznanego kredytu stanowią jedyne koszty obciążające Zamawiającego. Od niespłaconego w terminie zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu pobiera się odsetki w wysokości odsetek ustawowych.
  12. Nie przewiduje się ustalenia innego dodatkowego zabezpieczenia kredytu.
  13. Odsetki będą liczone od kwoty kredytu wykorzystanego a nie postawionego do dyspozycji.
  14. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu - odsetki będą liczone do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy, bez prowizji rekompensacyjnej.
  15. Skarbnik Gminy złoży kontrasygnatę na umowie kredytowej.
  16. Prowizja banku będzie obliczona od wypłaconej kwoty kredytu.
  17. W przypadku wejścia Polski do strefy euro kredyt zostanie przewalutowany bez dodatkowych opłat.
  18. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu kredytowania oraz do zmiany wysokości rat kapitałowych w okresie spłaty kredytu w zależności od kondycji finansowej gminy. Zamiar dokonania zmian w harmonogramie powinien być zgłoszony Wykonawcy na piśmie najpóźniej do ostatniego dnia kalendarzowego miesiąca poprzedzającego termin zapłaty raty, której zmiana dotyczy, a wszystkie zmiany powinny być wprowadzone aneksem do umowy.
  19. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu :
  1) odsetki za zwłokę w udzieleniu transzy kredytu - w wysokości 0,05% wartości kredytu za każdy dzień zwłoki.
  2) karę umowną w wysokości 10% sumy udzielonego kredytu za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność.
  HARMONOGRAM SPŁAT
  Kolejna rata Data spłaty raty Spłata kapitału głównego
  1. 25.01.2014 3333,33
  2. 25.02.2014 3333,33
  3. 25.03.2014 3333,33
  4. 25.04.2014 3333,33
  5. 25.05.2014 3333,33
  6. 25.06.2014 3333,33
  7. 25.07.2014 3333,33
  8. 25.08.2014 3333,33
  9. 25.09.2014 3333,33
  10. 25.10.2014 3333,33
  11. 25.11.2014 3333,33
  12. 25.12.2014 3333,37
  13. 25.01.2015 3333,33
  14. 25.02.2015 3333,33
  15. 25.03.2015 3333,33
  16. 25.04.2015 3333,33
  17. 25.05.2015 3333,33
  18. 25.06.2015 3333,33
  19. 25.07.2015 3333,33
  20. 25.08.2015 3333,33
  21. 25.09.2015 3333,33
  22. 25.10.2015 3333,33
  23. 25.11.2015 3333,33
  24. 25.12.2015 3333,37
  25. 25.01.2016 10566,67
  26. 25.02.2016 10566,67
  27. 25.03.2016 10566,67
  28. 25.04.2016 10566,67
  29. 25.05.2016 10566,67
  30. 25.06.2016 10566,67
  31. 25.07.2016 10566,67
  32. 25.08.2016 10566,67
  33. 25.09.2016 10566,67
  34. 25.10.2016 10566,67
  35. 25.11.2016 10566,67
  36. 25.12.2016 10566,63
  37. 25.01.2017 10566,67
  38. 25.02.2017 10566,67
  39. 25.03.2017 10566,67
  40. 25.04.2017 10566,67
  41. 25.05.2017 10566,67
  42. 25.06.2017 10566,67
  43. 25.07.2017 10566,67
  44. 25.08.2017 10566,67
  45. 25.09.2017 10566,67
  46. 25.10.2017 10566,67
  47. 25.11.2018 10566,67
  48. 25.12.2018 10566,63
  49. 25.01.2018 10566,67
  50. 25.02.2018 10566,67
  51. 25.03.2018 10566,67
  52. 25.04.2018 10566,67
  53. 25.05.2018 10566,67
  54. 25.06.2018 10566,67
  55. 25.07.2018 10566,67
  56. 25.08.2018 10566,67
  57. 25.09.2018 10566,67
  58. 25.10.2018 10566,67
  59. 25.11.2019 10566,67
  60. 25.12.2019 10566,63
  61. 25.01.2019 10566,67
  62. 25.02.2019 10566,67
  63. 25.03.2019 10566,67
  64. 25.04.2019 10566,67
  65. 25.05.2019 10566,67
  66. 25.06.2019 10566,67
  67. 25.07.2019 10566,67
  68. 25.08.2019 10566,67
  69. 25.09.2019 10566,67
  70. 25.10.2019 10566,67
  71. 25.11.2020 10566,67
  72. 25.12.2020 10566,63
  73. 25.01.2020 10566,67
  74. 25.02.2020 10566,67
  75. 25.03.2020 10566,67
  76. 25.04.2020 10566,67
  77. 25.05.2020 10566,67
  78. 25.06.2020 10566,67
  79. 25.07.2020 10566,67
  80. 25.08.2020 10566,67
  81. 25.09.2020 10566,67
  82. 25.10.2020 10566,67
  83. 25.11.2020 10566,67
  84. 25.12.2020 10566,63
  85. 25.01.2021 10566,67
  86. 25.02.2021 10566,67
  87. 25.03.2021 10566,67
  88. 25.04.2021 10566,67
  89. 25.05.2021 10566,67
  90. 25.06.2021 10566,67
  91. 25.07.2021 10566,67
  92. 25.08.2021 10566,67
  93. 25.09.2021 10566,67
  94. 25.10.2021 10566,67
  95. 25.11.2021 10566,67
  96. 25.12.2021 10566,63
  97. 25.01.2022 10566,67
  98. 25.02.2022 10566,67
  99. 25.03.2022 10566,67
  100. 25.04.2022 10566,67
  101. 25.05.2022 10566,67
  102. 25.06.2022 10566,67
  103. 25.07.2022 10566,67
  104. 25.08.2022 10566,67
  105. 25.09.2022 10566,67
  106. 25.10.2022 10566,67
  107. 25.11.2022 10566,67
  108. 25.12.2022 10566,63
  109. 25.01.2023 10566,67
  110. 25.02.2023 10566,67
  111. 25.03.2023 10566,67
  112. 25.04.2023 10566,67
  113. 25.05.2023 10566,67
  114. 25.06.2023 10566,67
  115. 25.07.2023 10566,67
  116. 25.08.2023 10566,67
  117. 25.09.2023 10566,67
  118. 25.10.2023 10566,67
  119. 25.11.2023 10566,67
  120. 25.12.2023 10566,63
  121. 25.01.2024 10566,67
  122. 25.02.2024 10566,67
  123. 25.03.2024 10566,67
  124. 25.04.2024 10566,67
  125. 25.05.2024 10566,67
  126. 25.06.2024 10566,67
  127. 25.07.2024 10566,67
  128. 25.08.2024 10566,67
  129. 25.09.2024 10566,67
  130. 25.10.2024 10566,67
  131. 25.11.2024 10566,67
  132. 25.12.2024 10566,63
  133. 25.01.2025 10568,39
  134. 25.02.2025 10568,39
  135. 25.03.2025 10568,39
  136. 25.04.2025 10568,39
  137. 25.05.2025 10568,39
  138. 25.06.2025 10568,39
  139. 25.07.2025 10568,39
  140. 25.08.2025 10568,39
  141. 25.09.2025 10568,39
  142. 25.10.2025 10568,39
  143. 25.11.2025 10568,39
  144. 25.12.2025 10568,34
  Suma 1 348 020,63
  Uwaga:
  Wszystkie wymienione wyżej warunki stanowią istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy i muszą się znaleźć w umowie, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą.
  Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie w umowie kredytowej następujących klauzul :
  1) cross default - nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z jakiejkolwiek umowy zawartej z bankiem,
  2) paris pass - zapewnienie, że wierzytelności banku w stosunku do klienta będą miały równe pierwszeństwo w zaspokojeniu z wierzytelnościami innych podmiotów w stosunku do klienta z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązującego prawa,
  3) negative pleadge - zapewnienie, że bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody banku klient nie będzie dokonywał jakichkolwiek obciążeń składników swojego majątku obecnego i przyszłego, a w szczególności nie będzie dokonywał na tym majątku zabezpieczeń wierzytelności innych wierzycieli.
  Informacje dotyczące kondycji finansowej Zamawiającego zawarte zostały na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Moszczenica (http://www.moszczenica.bipst.pl//) w zakładce Budżet Gminy.

Inne osoby dla Wacławska Michalak Anna Antonina (64 osoby):