Kogo reprezentuje osoba

Warda Katarzyna Krystyna

w KRS

Katarzyna Krystyna Warda

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Katarzyna
Drugie imię:Krystyna
Nazwisko:Warda
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1963 r., wiek 58 lat
Miejscowości:Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie), Przyłęki (Kujawsko-pomorskie)
Przetargi:23 w aktualnych firmach, 3 w poprzednich firmach
Aktualnie reprezentuje:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Warda Janusz Rogier

Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: w Zarządzie
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamczyk Aleksandra Halina

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Warda Sp. Z O.O., Przyłęki − KRS 0000494199

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Alka - Tech Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000390420
 2. Dutchmed Pl Sp. Z O.O., Bydgoszcz − KRS 0000088016

Powiązane przetargi (26 szt.):
 1. Dostawa akcesoriów do urządzeń i aparatury medycznej
  Zamawiający: Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa akcesoria do urządzeń i aparatury medycznej, szczegółowe wymagane parametry zawierają załączniki do SIWZ - Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
 2. Przetarg nieograniczony na dostawy sprzętu medycznego – jednorazowego użytku niesterylnego oraz pomocy medycznych
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
  Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa różnego drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz innych pomocy medycznych, szczegółowo opisanych w Załączniku 2A do siwz (formularzu asortymentowo-cenowym); pogrupowanych w 28 części – Pakiety nazwane jak niżej:
  Część 1 - PAKIET 1- ELEKTRODY DZIECIĘCE
  Część 2 - PAKIET 1- ELEKTRODY DZIECIĘCE
  Część 3 - PAKIET 1- ELEKTRODY NOWORODKOWE
  Częśc 4 - PAKIET 1- PREPARATY DO USUWANIA RESZTEK KLEJU Z POWIERZCHNI CIAŁA
  Część 5 PAKIET 2- KIELISZKI NA LEKI
  Część 6 - PAKIET 3- OKULARY DO FOTOTERAPII DLA NIEMOWLĄT
  Część 7 - PAKIET 3- OKULARY DO FOTOTERAPII DLA DOROSŁYCH
  Część 8 -PAKIET 3- OKULARY DO LASEROTERAPII
  Część 9 -PAKIET 4 pozycja 1- PÓŁMASKI FILTRUJĄCE
  Część 29 -PAKIET 4 pozycja 2- CHUSTECZKI DO OSUSZANIA POWIERZCHNI MEDYCZNYCH
  Część 30 -PAKIET 4 pozycja 3 - GĄBKI Z 2% ROZTWOREM CHLORHEKSYDYNY
  Część 31 -PAKIET 4 pozycja 4 -GĄBKI Z 4% ROZTWOREM CHLORHEKSYDYNY
  Część 10 - PAKIET 5 - SPODENKI MEDYCZNE FLISELINOWE
  Część 11 - PAKIET 6 -TACE MEDYCZNE
  Część 12- PAKIET 6 -TACE MEDYCZNE
  Część 13 - PAKIET 6 -TACE NA KIELISZKI
  Część 14 - PAKIET 7- USTNIKI JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO TESTERA TRZEŹWOŚCI (MODEL BLOW IN T 22112)
  Część 15 - PAKIET 8 - CĄŻKI DO OBCINANIA PAZNOKCI
  Część 16 - PAKIET 9 - POKROWCE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU NA NADAJNIKI TELEMETRYCZNE (MARKI PHILIPS) STANOWIĄCE WŁASNOSC ZAMAWIAJACEGO
  Część 17 - PAKIET 10 - PASY UNIERUCHAMIAJĄCE
  Część 18 - PAKIET 11 - PRZENOŚNIKI TAŚMOWE
  Część 19 - PAKIET 12 - ŁATWOŚLIZGI
  Część 20 - PAKIET 13 - PRZENOŚNIKI TAŚMOWO-ROLKOWE
  Część 21 - PAKIET 14 - RESUSCYTATORY RĘCZNE (WORKI AMBU) DLA DZIECI
  Część 22 - PAKIET 15 - RESUSCYTATORY RĘCZNE (WORKI AMBU) DLA DOROSŁYCH
  Część 23- PAKIET 16 - STOJAKI NA POMPY
  Część 24- PAKIET 17 - STOJAKI NA KROPLÓWKI
  Część 25- PAKIET 18 - KOŁDRY GRZEWCZE KOMPATYBILNE Z APARATEM DO OGRZEWANIA I CHŁODZENIA BAIR HUGGER MODEL 775 STANOWIĄCYM WŁASNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO
  Część 26 - PAKIET 19 - STETOSKOPY INTERNISTYCZNE
  Część 27 - PAKIET 19 - STETOSKOPY NIEMOWLĘCE
  Część 28- PAKIET 20 - WÓZKI INWALIDZKIE
  3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje Pakietów: 1, 3, 6, 19 i Pakietu 4 oraz na pozostałe Pakiety w zakresie obejmującym cały asortyment w nich opisany. Każdą z części, o których mowa w zdaniu poprzedzającym należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia. Łączna ilość części w niniejszym postępowaniu:31.
  Wszelkie zapisy znajdujące się w siwz dotyczące oferty odnoszą się również do oferty częściowej. Jeżeli w siwz nie został zamieszczony zapis, której części dotyczy określony artykuł, paragraf, ustęp, warunek, formularz, dokument itp. – oznacza, że dotyczy wszystkich części.

  4. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp – w zakresie Pakietu 1 pozycja 4, Pakietu 6, Pakietu 7, Pakietu 9, Pakietu 12 oraz Pakietu 18 Zamawiający wymaga dostarczenia asortymentu o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym - przedmiot zamówienia został opisany przy użyciu standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia;

  5. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projektach umów w Rozdziale XVII siwz.

  6. Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia w zakresie oferowanych wyrobów medycznych, posiadał oznakowanie CE oraz odpowiednio do swojej klasy - aktualne certyfikaty jednostki notyfikowanej i/lub deklaracje zgodności (jeżeli dotyczy); ponadto Zamawiający wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z opisem znajdującym się w załączniku 2A do siwz.
 3. Zakup i dostawa sprzętu medycznego, obłożeń
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II, Krosno
  sprzęt medyczny, obłożenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do siwz
 4. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w podziale na 11 zadań.
  Zamawiający: Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne i Medycyny Pracy ATTIS Sp. z o.o., Warszawa
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, pierwsze uruchomienie i przeszkolenie personelu pn. Zakup aparatury i sprzętu medycznego w podziale na 11 zadań.
 5. Dostawa sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana, Starogard Gdański
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi zał. nr 2 do SIWZ (formularz cenowy)i zał. nr 3 (Zestawienie warunków i parametrów wymaganych.
 6. DOSTAWA FANTOMÓW, MODELI ANATOMICZNYCH I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH DLA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZEGO AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE
  Zamawiający: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych fantomów, modeli anatomicznych oraz urządzeń medycznych, spełniających wymagania (parametry, funkcje, cechy) określone w załączniku nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 2. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostarczenie sprzętu/urządzeń medycznych, wyspecyfikowanych w załączniku nr 6 do SIWZ, do Zamawiającego. 3. Określone w załączniku nr 6 - Opis przedmiotu zamówienia wymagania należy traktować jako określenie wymaganego minimalnego poziomu wymagań, parametrów technicznych, cech, funkcji. 4. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno - Przyrodniczy, Al. Armii Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa (pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego). Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego
 7. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPS ZOZ Zdroje w pakietach. NR SPRAWY: 4/2016
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROJE", Szczecin
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego i artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPS ZOZ Zdroje w pakietach. 2. Przedmiot zamówienia jest podzielony na 18 części zwanych pakietami. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Oferta powinna obejmować całość przedmiotu zamówienia w danym pakiecie Lp. Nr pakietu Nazwa Pakietu 1. 1 Akcesoria do diagnostyki medycznej 2. 2 Akcesoria do laktatora elektrycznego firmy Medela, posiadanego przez Zamawiającego 3. 3 Cewniki do szynowania moczowodów dla dorosłych 4. 4 Cewniki do wkłuć centralnych trójświatłowe dla dzieci 5. 5 Czujniki do monitora Camino firmy Integra, posiadanego przez Zamawiającego 6. 6 Igły i zestawy do znieczuleń przewodowych 7. 7 Koreczki do kaniul 8. 8 Łyżki światłowodowe do laryngoskopu 9. 9 Mankiety do szybkich przetoczeń wielorazowego użytku 10. 10 Pozycjonery przeciwodleżynowe z wiskoelastomeru 11. 11 Prowadniki dwufunkcyjne do moczowodów 12. 12 Próżnociagi położnicze 13. 13 Ssaki inżektorowe i regulatory ssania 14. 14 Sterylne fartuchy chirurgiczne jednorazowego użytku 15. 15 Torby na wymiociny 16. 16 Układy oddechowe 17. 17 Zestaw akcesoriów do neuromonitoringu śródoperacyjnego 18. 18 Zestawy do szynowania moczowodów dla dzieci, katetery moczowodowe
 8. dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego (w tym: gorset stabilizujący, dreny ciśnieniowe, akcesoria do posiadanego zestawu narzędzi typu Mikromed, system lejkowatej klatki piersiowej metodą Nussa i inne, kaniula do barku bezostrzowa, probówka typu ACTH z aproteniną, igła punkcyjna giętka do cystoskopu, protezka ucha środkowego, pojemniki na igły od trokarów, nasadka, mikroprowadniki, płytki i śruby do rekonstrukcji żuchwy, kauteryzator do protez naczyniowych, korek do bezigłowych zaworów, zgłębnik wielokanałowy).
  Zamawiający: Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  2.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego (w tym: gorset stabilizujący, dreny ciśnieniowe, akcesoria do posiadanego zestawu narzędzi typu Mikromed, system lejkowatej klatki piersiowej metodą Nussa i inne, kaniula do barku bezostrzowa, probówka typu ACTH z aproteniną, igła punkcyjna giętka do cystoskopu, protezka ucha środkowego, pojemniki na igły od trokarów, nasadka, mikroprowadniki, płytki i śruby do rekonstrukcji żuchwy, kauteryzator do protez naczyniowych, korek do bezigłowych zaworów, zgłębnik wielokanałowy), określonych w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 2.2 Przedmiot zamówienia obejmuje 15 niepodzielnych części, dla których Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z zastrzeżeniem, iż oferta w każdej z części winna być pełna i powinna spełniać szczegółowe wymagania określone w formularzach cenowych, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jak i wymagania zawarte w punkcie 3 niniejszej specyfikacji..
 9. PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY : 1) BIUREK KOMPUTEROWYCH 2) PAPIERÓW REJESTRACYJNYCH 3) KOCY RATUNKOWYCH 4) MATERIAŁÓW EKSPOLOATACYJNYCH DO KARDIOMONIITORÓW I INKUBATORÓW DLA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W LEGNICY
  Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, Legnica
  Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest dostawa asortymentu szczegółowo opisanego w formularzach ofertowych (Pakietach od 1 do 4) pogrupowanych jak niżej, stanowiących integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Część
  Pakiet
  1
  Pakiet 1 - Biurka komputerowe
  2
  Pakiet 2 - Papiery rejestracyjne różne ( Pakiet na pozycje 1-18 )
  3
  Pakiet 3 - Koc ratunkowy
  4
  Pakiet 4 - Materiały eksploatacyjne do kardiomonitorów i inkubatorów (Pakiet na pozycje 1-3)

  Warunki dostawy oraz inne wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia opisane zostały w projektach umów.
 10. Sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego
  Zamawiający: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Poznań
  sukcesywna dostawa jednorazowego sprzętu medycznego obejmujące 8 zadań częściowych
 11. Dostawy towarów dla sklepu medycznego
  Zamawiający: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego, Grudziądz
  Przedmiotem zamówienia są dostawy towarów dla sklepu medycznego, w ilościach i asortymentach określonych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ z podziałem na zadania opisane w pkt. IV SIWZ
 12. Dostawa drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych.
  Zamawiający: Szpital Specjalistyczny, Chorzów
  Igły, strzykawki. Cewniki. Zestaw do biopsji wątroby. Zestawy medyczne. Odzież ochronna z włókniny, podkłady gumowe. Rękawice. Igła do pobierania leków. Kaniule, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych i krwi. Probówki. Probówki transportowe. Probówki do badań hematologicznych. System próżniowy. Probówka transportowa typu Falcone. Pipety, ezy. Szkiełka, bagietki, pisaki do szkła. Końcówki do pipet automatycznych. Przyrząd do pompy infuzyjnej, kranik trójdrożny. Pojemniki do transportu moczu, kieliszki do leków, pojniki z dzióbkiem. Pojemniki na odpady laboratoryjne. Rurki intubacyjne, ustno-gardłowe, zgłębniki żołądkowe. Kaczki, baseny, miski. Papiery do EKG, żel do USG. Papier termoczuły do drukarki laboratoryjnej. Cewnik typu kondom. Filtr mikrobiologiczny do ssaka. Aplikator typu mini-spike. Bezpieczne strzykawki. Jałowe pakiety zabiegowe. Ustniki. Ustniki do nebulizatora, nebulizator do inhalatora. Półmaska filtrująca. Zbiorniki na wydzieliny, proszek żelujący. Zestawy do drenażu. Dren z łącznikiem, filtr infuzyjny. Butelki i worki na mocz. Materiały jednorazowe do podawania cytostatyków. Nożyki, pęsety, nożyczki, skalpele. Akcesoria zużywalne do bronchofiberoskopu typu FB 19 TV firmy Pentax. Szczypczyki. Ciśnieniomierze, termometry. Spongostan. Pieluchomajtki. Pojemnik do dozownika tlenowego, maseczka do ambu. Zestaw do pobierania krwi z tętnicy. Utrwalacz cytologiczny.Nici chirurgiczne. Igła Wanga. Igła do ostrzykiwań. Materiały opatrunkowe.Wartość zamówienia powyżej 30 000 euro.
 13. ZAMÓWIENIE PUBLICZNE NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu, Elbląg
  WYROBY MEDYCZNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU
 14. Dostawa materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku
  Zamawiający: Szpital Mrągowski im. Michała Kajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Mrągowo
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów medycznych jednorazowego i wielorazowego użytku, zgodnie z opisem pakietów zawartym w załączniku nr 1 specyfikacji. 2. Opis części zamówienia a) dopuszcza się składanie ofert częściowych; gdzie część stanowi poszczególny pakiet od 1 do 27. W zakresie Pakietu nr 5, 6, 9, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 24, 25, 26 i 27, Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne pozycje asortymentowe. W Pakiecie 9 dopuszcza się składanie ofert częściowych, gdzie część stanowi Pakiet 9A, Pakiet 9B, Pakiet 9C i Pakiet 9D. b) oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia w danym pakiecie, określonego w załączniku nr 1 dla danego pakietu zostaną odrzucone. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: termin ważności przedmiotu zamówienia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty dostawy
 15. Sukcesywne dostawy różnych drobnych artykułów i produktów medycznych i niemedycznych
  Zamawiający: Szpital Św. Wincentego a Paulo Spółka z o.o., Gdynia
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy różnych drobnych artykułów i produktów medycznych i niemedycznych, w tym: testów do sterylizacji, taśm maskujących, testów do myjek, serwet operacyjnych, obłożeń urologicznych, elektrod do badań EKG, wyposażenia do ssaków Medela, filtrów do ssaków, osłonek medycznych, pieluchomajtek, opasek identyfikacyjnych, podkładów higienicznych, materaców, termometrów, serwet sterylnych dla Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zestawienie wymaganych parametrów granicznych i ocennych oraz ilości poszczególnego asortymentu zawiera załącznik nr 1 b do SIWZ. 3. Zamawiający informuje, iż ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia są wartościami szacunkowymi, służącymi do prawidłowego skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Ilość zamawianego asortymentu, w ramach realizacji umowy może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, w poszczególnych grupach asortymentowych do 25 % (słownie: dwadzieścia pięć procent), w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż wartość oferty wybranego Wykonawcy nie zostanie przekroczona. 4. Wykonawca zapewni na własny koszt dostawę do siedziby Zamawiającego, Szpitala Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul.Wójta Radtkego 1. 5. Zamawiający wymaga, aby asortyment oferowany w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie składanej oferty, spełniał warunki i posiadał niezbędne oznakowanie, certyfikaty, deklaracje zgodności wprowadzające do obrotu i używania na terytorium państwa członkowskiego, o których mowa w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.) (nie dot. Grup: 1-3 oraz grupy 7 poz. 8) 6. Zamawiający wymaga dostarczania asortymentu w ciągu 4 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. 7. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać zamówienie zgodnie z niniejszą SIWZ, zawartą umową i ofertą przetargową
 16. Dostawa odzieży roboczej dla personelu technicznego oraz bielizny osobistej
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy, Bydgoszcz
  Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostawa odzieży roboczej dla personelu technicznego oraz bielizny osobistej w zakresie następujących grup: Grupa 1- Odzież Robocza dla warsztatu letnia - ubranie typ szwedzki. Grupa 2 - Odzież Robocza dla warsztatu - zimowa - ubranie typ szwedzki. Grupa 3 - Odzież Robocza dla malarzy - ubranie. Grupa 4 - Odzież Robocza dla personelu ratownictwa medycznego - bluza polar. Grupa 5 - Pokrowce na odzież pacjentów. Grupa 6 - Pieluchy z tetry. Grupa 7 - Koszulki kopertowe. Grupa 8 - Śpiochy noworodkowe. Grupa 9 - Pajacyki noworodkowe. Grupa 10 - Serwety płócienne. Grupa 11 - Pokrowce na rogaliki. Grupa 12 - Pokrowce na inkubatory
 17. Dostawy materiałów do urządzeń medycznych i drobny sprzęt medyczny niejałowy
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II, Katowice
  Przedmiotem niniejszego zamówienia są dostawy materiałów do urządzeń medycznych i drobny sprzęt medyczny niejałowy. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 23 Pakiety:
  1 Kieliszki jednorazowe i stazy zaciskowe
  2 Tasiemki tracheostomijne
  3 Golarki jednorazowe i patyczki higieniczne
  4 Szczotki do mycia rąk
  5 Termometry do lodówek i zamrażarek,termometry-higrometry
  6 Testy do badania krzepliwości krwi pełnej systemem HEMOCHRON Jr.Signature +
  7 Mikrokuvety do analizatora HEMOCUE GL201+
  8 Testy MIKROMETODA OB
  9 Akcesoria rehabilitacyjne i ortopedyczne
  10 Regulatory próżni i akcesoria
  11 Materac na kozetkę, materacyki na przewijaki i pokrowce na materace do łóżek szpitalnych
  12 Stolik na instrumentarium
  13 Tace ze stali nierdzewnej
  14
  Łóżeczka noworodkowe jezdne w systemie rooming-in
  15 Wózki inwalidzkie standardowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
  16 Pilot do stołu operacyjnego firmy Famed
  17 Pilot do stołu operacyjnego SATURN GE firmy TRUMPF
  18 Materacyki do inkubatorów i promienników firmy DRAGER
  19 Akcesoria do dozowników tlenu firmy Korgiel
  20 Akcesoria zamienne do dozowników tlenu firmy AwaMed
  21 Lampy i żarówki specjalistyczne
  22 Akumulatorki
  23 Drobny sprzęt niejałowy - części zamienne do łóżek szpitalnych typu Linet
 18. Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Znak sprawy: 37/ZPN/14
  Zamawiający: Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, Piotrków Trybunalski
  Sprzedaż i dostarczenie sprzętu medycznego jednorazowego użytku. Dokładny opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w Załączniku Nr 1 do SIWZ
 19. Dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu medycznego jednorazowego użytku
  Zamawiający: Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o., Pleszew
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu medycznego w tym głównie sprzętu jednorazowego użytku, oraz papieru do rejestratorów. 2. Zestawienie i ilości zamawianych artykułów podane są w załączonych do niniejszej specyfikacji Formularzach cenowych. 3. Podane w formularzach cenowych ilości zamawianych artykułów są wielkościami szacunkowymi. W trakcie realizacji umowy ilość zamawianych artykułów zależeć będzie od rzeczywistych potrzeb zamawiającego. 4. Oferowany przedmiot zamówienia musi posiadać atesty, zezwolenia, świadectwa rejestracji, certyfikaty wymagane przez polskie prawo, na podstawie, których może być wprowadzony do obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w RP. Oferowane artykuły muszą być zgodne z opisem przedstawionym w Formularzach cenowych. Jeżeli w ofercie zostaną przedstawione artykuły niespełniające wymagań tam określonych oferta na cały pakiet (zadanie) zostanie odrzucona, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie na żądanie Zamawiającego zobowiązany dostarczyć dokumenty dopuszczające do stosowania wszystkie oferowane artykuły z zadań, których dotyczyć będzie umowa (deklaracje zgodności, certyfikaty CE, wpisy do rejestru). 6. W przypadkach, w których do określenia przedmiotu zamówienia użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia uczyniono to jedynie, aby przybliżyć przedmiot zamówienia, zawsze jednak dopuszcza się składanie ofert równoważnych, tzn. na sprzęt posiadający minimum takie cechy jak podany w opisie przedmiotu zamówienia (w formularzach cenowych). 7. Zamówienie obejmuje dostarczanie towaru zgodnie z przesyłanymi Wykonawcy zamówieniami. Towar dostarczany będzie na ryzyko i koszt Wykonawcy bezpośrednio do apteki szpitalnej, za wyjątkiem towaru dotyczącego zadania nr 67, który będzie dostarczany do laboratorium. 8. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, przez okres obowiązywania umowy
 20. Dostawa sprzętu i aparatury medycznej
  Zamawiający: Specjalistyczny Szpital Miejski im. M. Kopernika w Toruniu, Toruń
  Szafka stojąca przyłóżkowa - zadanie nr 1, Fotel do dializ - zadanie nr 2, Parawan podwójny metalowy - zadanie nr 3, Negatoskop naścienny jednoklatkowy - zadanie nr 4 Kozetka lekarska - zadanie nr 5, Krzesło z podłokietnikiem do pobierania krwi - zadanie nr 6, Łóżko rehabilitacyjne - zadanie nr 7, Myjnia dezynfektor - zadanie nr 8, Uchwyt ścienny na osprzęt sanitarny +kaczka+basen - zadanie nr 9, Stelaż podwójny na brudne odpady i brudną bieliznę otwierany pedałowo - zadanie nr 10, Wielozadaniowy stół zabiegowy - zadanie nr 11, Kolumna anestezjologiczna sufitowa - zadanie nr 12, Stolik do dezynfekcji narzędzi przejezdny - zadanie nr 13, Podest 2-stopniowy - zadanie nr 14, Lampa zabiegowa sufitowa - zadanie nr 15, Stolik zabiegowy ze stali nierdzewnej z 2 głębokimi półkami - zadanie nr 16, Szafka naścienna ze stali nierdzewnej - zadanie nr 17, Myjnia - dezynfektor do endoskopów - zadanie nr 18
 21. Usługa wsparcia oraz aktualizacji sygnatur dla posiadanych przez Śląski OW NFZ urządzeń Check Point wraz z zainstalowanymi modułami oprogramowania
  Zamawiający: Narodowy Fundusz Zdrowia, Śląski Oddział Wojewódzki, Katowice
 22. Dostawa bielizny szpitalnej i operacyjnej dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-87/2014)
  Zamawiający: Szpital Bielański im. Ks. J. Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Warszawa
 23. Dostawa odzieży i obuwia roboczego oraz odzieży noworodkowej
  Zamawiający: Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań
 24. Dostawa respiratora noworodkowego
  Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Nysie, Nysa
 25. Dostawa respiratora noworodkowego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie.
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Włoszczowa
 26. Dostawa sprzętu medycznego z podziałem na 4 pakiety
  Zamawiający: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., Płock

Inne osoby dla Warda (125 osób):