Kogo reprezentuje osoba

Waszczuk Elżbieta

w KRS

Elżbieta Waszczuk

− Profil Osoby z KRS
Pierwsze imię:Elżbieta
Nazwisko:Waszczuk
Płeć:Kobieta
Rok urodzenia:1960 r., wiek 59 lat
Miejscowości:Krasnystaw (Lubelskie)
Przetargi:25 w poprzednich firmach
Reprezentowała:
 1. Firma  x x x x − dostepna w raporcie płatnym »
  • Stanowisko/Funkcja: x x x x

  Osoby współwystępujące jednocześnie w tej firmie według KRS:
  Adamiak Janusz Adam, Albiniak Jadwiga, Albiniak Stanisław, Antończak Krystyna, Bochniak Grażyna, Bochniak Ryszard, Brzezińska Maria, Błaziak Bronisław, Chmielewska Jolanta Małgorzata, Chmielewski Radosław, Cholewa Krystyna, Choryngiewicz Henryk, Chruściel Jan, Czaban Mariola Grażyna, Dąbska Kazimiera, Dobrzyńska Monika Elżbieta, Dyndur Stanisław Roman, Dziwisz Tadeusz, Filipczuk Ewa Teresa, Galewski Łukasz Patryk, Gdak Stanisław, Gontarz Henryk, Gontarz Urszula Bożena, Goral Elżbieta Teresa, Grochecka Krystyna, Grzesiak Tadeusz, Guz Barbara, Janowska Anna, Koniuch Teresa, Koza Marta, Kozioł Sławomir Jan, Krukowski Stanisław, Krzeszowski Edward, Kulibab Stanisława, Kwiatkowski Marian, Lewczyk Henryka, Majdan Beata Anita, Manachiewicz Marian, Mandziak Henryka, Małek Zofia, Miszczak Tadeusz, Mrowiński Roman, Nowacka Zofia, Nowosad Janina, Olech Maria Teresa, Olech Sylwia Madgalena, Pasik Stanisław, Pitucha Piotr Paweł, Polska Zofia, Proskura Lilla Maria, Puława Jan, Puława Sławomir Krzysztof, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Reprezentowania Banku Z Drugą Upoważnioną Do Tego Osobą W Postępiowaniu Wieczystoksięgowym; Reprezentowania Banku, Rozwałka Bożena Teresa, Rozwałka Zofia Lucyna, Ślipecka Jolanta Katarzyna, Smyk Marta, Szeniak Leszek Franciszek, Szpak Krystyna Bronisława, Tymicka Grażyna Ewa, Wiechnik Janina, Wojewoda Marcin Stanisław, Wójtowicz Jerzy Jan, Woźniak Stanisław, Wrona Nina Beata, Włodarczyk Tadeusz, Zając Marcin, Zych Eliza Maria, Żywot Józef

  Osoby współwystępujące niejednocześnie w tej firmie według KRS:
  Prościński Ryszard

Osoby współwystępujące w KRS działają obecnie w:
 1. Bank Spółdzielczy W Izbicy, Izbica − KRS 0000068026
 2. Bank Spółdzielczy W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000104200
 3. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000068897
 4. Fundacja Na Rzecz Pomocy Ofiarom Wypadków Drogowych - Ratunek, Krasnystaw − KRS 0000124054
 5. Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000098341
 6. Lubelskie Towarzystwo Rozwoju Regionalnego, Lublin − KRS 0000313537
 7. Ochotnicza Straż Pożarna W Czernięcinie Głównym, Czernięcin Główny − KRS 0000060450
 8. Ochotnicza Straż Pożarna W Olchowcu, Olchowiec − KRS 0000060206
 9. Ochotnicza Straż Pożarna W Przedmieściu Szczebrzeszyńskim, Przedmieście Szczebrzeszyńskie − KRS 0000043198
 10. Ochotnicza Straż Pożarna W Rożkach Kolonii, Rożki-kolonia − KRS 0000060527
 11. Ochotnicza Straż Pożarna W Tarnawie Dużej, Tarnawa Duża − KRS 0000038142
 12. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000107925
 13. Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej Z Siedzibą W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000023587
 14. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Krsnystaw, Krsnystaw − KRS 0000233749
 15. Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne Sołtysów Województwa Chełmskiego Z Siedzibą W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000011152
 16. Stowarzyszenie Wspólnie Dla Gminy Krasnystaw, Krasnystaw − KRS 0000612817

Osoby współwystępujące w KRS działały także w:
 1. Grupa Producentów Krasnostawski Tytoń, Krasnystaw − KRS 0000405388
 2. Samodzielne Koło Terenowe Nr 75 Społecznego Towarzystwa Oświatowego W Krasnymstawie, Krasnystaw − KRS 0000029720
 3. Spółdzielnia Mieszkaniowa Im. Hetmana Żółkiewskiego, Żółkiewka − KRS 0000185053
 4. Spółdzielnia Rolniczo-handlowa W Fajsławicach, Fajsławice − KRS 0000132489
 5. Związek Plantatorów Tytoniu, Krasnystaw − KRS 0000229406

Powiązane przetargi (25 szt.):
 1. UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W KWOCIE 495.000,00 ZŁ NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU
  Zamawiający: Urząd Gminy w Rudniku, Rudnik
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w kwocie 495.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu na następujących warunkach:
  a) kredyt złotowy;
  b) kredyt uruchamiany będzie na podstawie dyspozycji Zamawiającego z maksymalnym terminem wykorzystania do dnia 30 grudnia 2014 r.
  c) okres kredytowania - 2,5 roku. Pierwsza rata spłaty kredytu 31.03.2015 r. Ostateczna spłata kredytu 30 czerwca 2017 r.;
  d) oprocentowanie kredytu zmienne, obliczone dla każdego kwartalnego okresu odsetkowego w oparciu o wskaźnik WIBOR 3M;
  e) oprocentowanie kredytu stanowić będzie jedyny koszt zamawiającego w całym okresie kredytowania. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek innych prowizji lub opłat (np: prowizji od udzielonego kredytu, opłat bankowych, prowizji za wcześniejszą spłatę, prowizji od kwoty nie wykorzystanego kredytu itp),
  f) spłata kapitału - w ratach kwartalnych zgodnie z terminami i wysokością określonymi
  w ust. 2;
  g) spłata odsetek - na bieżąco od kwoty uruchomionego kredytu, w okresach kwartalnych na dzień kończący kwartał. Wykonawca nie będzie naliczał odsetek od kwoty nie wykorzystanego kredytu;
  h) oprocentowanie liczone będzie również od kapitału pomniejszonego o spłacone raty, oparte na stopie procentowej WIBOR 3M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc naliczenia odsetek, powiększoną o marżę wykonawcy (np: odsetki płatne do 31 marca - zastosowany WIBOR 3M z 28 lutego),
  i) uruchomienie kredytu - bezgotówkowe, realizowane na zlecenie płatnicze kredytobiorcy;
  j) zabezpieczenie kredytu - weksel in blanco z deklaracją wekslową;
  k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do skorzystania z części przyznanego kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat z tytułu niewykorzystania całości przyznanego kredytu;
  l) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat.

  2. Harmonogram spłat rat kredytowych:
  31.03.2015 - 62.000,00 zł
  30.06.2015 - 62.000,00 zł
  30.09.2015 - 63.000,00 zł
  31.12.2015 - 63.000,00 zł
  31.03.2016 - 38.000,00 zł
  30.06.2016 - 39.000,00 zł
  30.09.2016 - 39.000,00 zł
  31.12.2016 - 39.000,00 zł
  31.03.2017 - 45.000,00 zł
  30.06.2017 - 45.000,00 zł

  Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewykorzystania całości kwoty kredytu skrócony zostanie okres kredytowania, rezygnując z ostatnio zaplanowanych do spłaty rat kredytu.
 2. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego dla Powiatu Krasnostawskiego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, Krasnystaw
  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  66.11.30.00-5 -usługi udzielania kredytu

  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa na rzecz Powiatu Krasnostawskiego kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 450.000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), w celu spłaty części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na sfinansowanie realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych, dotacji na inwestycje i remontów.
  1.kredyt uruchamiany w całości w dniu 22 grudnia 2014 roku; okres kredytowania do 31.07.2023r.,
  2.spłata kapitału - w terminach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do siwz
  3.naliczanie odsetek- miesięczne od pozostałej do spłaty kwoty kredytu,
  4.spłata odsetek:, termin pierwszej spłaty do 31.01.2015r za miesiąc grudzień 2014r., następnych w okresach 3 miesięcznych do: 30.04.2015 za okres styczeń-marzec 2015r.; 31.07.2015 za okres kwiecień-czerwiec 2015 r.; 31.10.2015 r. za okres lipiec-wrzesień 2015 r. itd; ostatnia spłata odsetek w dniu 31.07.2023r. za okres kwiecień-lipiec 2023r.
  5.przy obliczaniu kosztu kredytu wyjściowe wielkości będące podstawą ustalenia oprocentowania należy przyjąć w wartościach WIBOR 3M obowiązujących w dniu 4 listopada 2014r., tj. 1,95%
  6.kredytobiorca przewiduje dopuszczalną formę zabezpieczenia kredytu w postaci weksla własnego in blanco,
  7.w przypadku zaistnienia możliwości wcześniejszych spłat kredytu zamawiający wymaga przyjęcia ich bez dodatkowych opłat.
 3. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Fajsławice na 2014 r
  Zamawiający: Gmina Fajsławice, Fajsławice
  Przedmiotem zamówienia jest usługa udzielenia i obsługi kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 800.000,00 PLN (słownie złotych: osiemset tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Fajsławice na 2014r.
  Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Zamawiającego w terminach i transzach dostosowanych do jego potrzeb, nie później jednak niż do dnia 30 września 2014 r., przez przekazanie środków finansowych na rachunek bankowy gminy Fajsławice.
  Na koszt kredytu składa się tylko jego oprocentowanie. Bank nie pobierze prowizji od kredytu ani jakichkolwiek dodatkowych opłat związanych z jego przyznaniem, uruchomieniem oraz obsługą.
  Oprocentowanie kredytu będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 3M i dodatnią lub ujemną marżę banku.
  Raty kredytu wraz z odsetkami będą płatne w okresach kwartalnych, zgodnie z harmonogramem spłaty kredytu, stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Odsetki naliczane będą tylko od kwoty aktualnego, rzeczywistego zadłużenia. W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu odsetki nie będą naliczane.
  Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej (przed ustalonymi terminami) spłaty kredytu oraz poszczególnych rat kredytu bez ponoszenia dodatkowych kosztów w postaci opłat, prowizji, itp. i bez konieczności uprzedniego informowania o tym fakcie Wykonawcy.
  Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  Okres spłaty kredytu wynosi 10 lat, od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024 r
 4. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 1 900 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gorzków w 2014 r. w związku z realizacją projektu: Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik
  Zamawiający: Gmina Gorzków, Gorzków
  Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na udzieleniu długoterminowego kredytu w wysokości 1 900 000, 00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Gorzków w 2014 r. w związku z realizacją projektu: Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik.
  1)Wymagania dotyczące kredytu:
  a)Uruchomienie kredytu maksymalnie w wysokości 1 900 000, 00 PLN nastąpi na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy w jednej transzy, w terminie do trzech dni po podpisaniu umowy, jednak nie później niż do dnia 28.07.2014 r.
  b)Dopuszcza się możliwość uruchomienia mniejszej kwoty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat na warunkach określonych w SIWZ.
  c)Karencja w spłacie kapitału do dnia 31.03.2015 r.
  d)Karencja w spłacie odsetek do dnia 30.09.2014 r.
  e)Okres kredytowania do dnia 31.12.2020 r.
  2)Harmonogram spłat i wysokość rat kredytu (PLN) są następujące:
  a)31-03-2015 - 24815,00
  b)30-06-2015 - 24815,00
  c)30-09-2015 - 24815,00
  d)31-12-2015 - 24815,00
  e)31-03-2016 - 39815,00
  f)30-06-2016 - 39815,00
  g)30-09-2016 - 39815,00
  h)31-12-2016 - 39815,00
  i)31-03-2017 - 78855,00
  j)30-06-2017 - 78855,00
  k)30-09-2017 - 78855,00
  l)31-12-2017 - 78855,00
  m)31-03-2018 - 100000,00
  n)30-06-2018 - 100000,00
  o)30-09-2018 - 100000,00
  p)31-12-2018 - 100000,00
  q)31-03-2019 - 100000,00
  r)30-06-2019 - 100000,00
  s)30-09-2019 - 100000,00
  t)31-12-2019 - 100000,00
  u)31-03-2020 - 131515,00
  v)30-06-2020 - 131515,00
  w)30-09-2020 - 131515,00
  x)31-12-2020 - 131515,00
  3)Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.
  4)Spłata odsetek: kwartalna (kwartały kalendarzowe), ostatniego dnia roboczego każdego kwartału.
  5)Oprocentowanie kredytu zmienne, ustalone na podstawie stawki WIBOR 1 M + marża (stała niezmienna).
  6)Marża banku nie podlega zmianie przez cały okres wykonania zamówienia.
  7)Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe), a spłacane w terminach kwartalnych.
  8)Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do Zamawiającego w terminie 7 dni przed terminem płatności.
  9)Gmina może podpisać oświadczenie o poddaniu się egzekucji.
  10)Dopuszcza się możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia dodatkowych opłat. W takim przypadku odsetki bieżące zostaną naliczone do dnia zapłaty.
  11)Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia i konieczność sporządzenia przez Wykonawców analiz finansowych, do SIWZ załącza się niezbędne dokumenty finansowe pomocne przy tej analizie.
 5. Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Krasnystaw i miejskich jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Miasto Krasnystaw, Krasnystaw
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Krasnystaw i miejskich jednostek organizacyjnych: 1) Urząd Miasta Krasnystaw 2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie 3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie 4) Przedszkole Nr 1 w Krasnymstawie 5) Przedszkole Nr 4 w Krasnymstawie 6) Przedszkole Nr 5 w Krasnymstawie 7) Przedszkole Nr 6 w Krasnymstawie 8) Przedszkole Nr 8 w Krasnymstawie 9) Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie 10) Zespół Szkół Nr 4 w Krasnymstawie 11) Zespół Szkół Nr 5 w Krasnymstawie 12) Żłobek Miejski w Krasnymstawie 13) Środowiskowy Dom Samopomocy w Krasnymstawie oraz obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w związku z realizacją zadań przez Miasto Krasnystaw 2.Zakres zamówienia obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Miasta Krasnystaw i wyżej wymienionych jednostek, 2) dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy prowadzonych będzie 13 rachunków bieżących i 36 rachunków pomocniczych, 3) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb, 4) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 6) dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku, 7)realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14 -tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia wykonanych zostanie około 120.000 przelewów. 8) sporządzenie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnienie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym do godziny 11 tej, z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów, 9) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową, uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych, składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego, generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu, przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu, zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu. 10)wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych, 11)oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku. W celu ustalenia oprocentowania za dany okres odsetkowy przyjmuje się średnią arytmetyczną WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy. 12)naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych. 13)Tworzenie lokat terminowych (tygodniowych, miesięcznych) do wysokości powyżej 50.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat terminowych według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku (do dwóch miejsc po przecinku) stały w całym okresie trwania umowy. Oprocentowanie lokat terminowych należy wyliczyć poprzez mnożenie stawki referencyjnej - WIBID 1M przez zaproponowany wskaźnik banku. 14)Zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Miasta Krasnystaw. 15)Uruchomienie w ciągu 30 dni od podpisania umowy punktu obsługi kasowej (m.in. wpłaty i wypłaty) w budynku siedziby Urzędu Miasta Krasnystaw przy ul. Plac 3 Maja 29. W ramach uruchomionego punktu obsługi kasowej Bank zapewnia bezpłatne operacje gotówkowe związane z działalnością Miasta Krasnystaw. 16)Finansowanie kredytem, w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu Miasta występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Rady Miasta Krasnystaw na dany rok budżetowy (w roku 2014 jest to kwota 800.000 zł). Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnych jednomiesięcznych okresów kredytowania powiększoną o stałą marżę banku. Marża banku jest stała w okresie obowiązywania umowy. Od udzielonego kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji i opłat. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia zaciągnięty będzie kredyt w rachunku bieżącym w wysokości po 800.000 zł w każdym roku budżetowym tj.: 2014, 2015, 2016 = 2.400.000 zł. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym będą naliczane na koniec każdego miesiąca w okresie, gdy kredyt ten jest uruchomiony. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków. 17) Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu: otwarcia rachunków bankowych, wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach, potwierdzenia salda na rachunkach bankowych, sporządzania wyciągów bankowych, wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Miasta, wydawania opinii i historii rachunków bankowych, zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej, potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, wydawania zaświadczeń o braku obciążeń kont Zamawiającego skutkujących zajęciem środków na rachunkach przez komornika.
 6. Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonanie kompleksowej bankowej obsługi budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych przez okres 5 lat od daty zawarcia umowy tj. w okresie od 1 lipca 2014 roku do 1 lipca 2019 roku niżej wymienionych jednostek wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Krasnystaw z możliwością rozszerzenia listy: 1.1. Urząd Gminy Krasnystaw, 1.2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie, 1.3. Publiczne Przedszkole w Krupem, 1.4. Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej, 1.5. Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu, 1.6. Szkoła Podstawowa w Jaślikowie, 1.7. Zespół Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, 1.8. Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie, 1.9. Zespół Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym, 1.10. Zespół Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem. 2. Przedmiotem zamówienia jest również obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w związku z realizacją zadań przez Gminę Krasnystaw. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonywać do 1 lipca 2019 roku. 4. Przedmiot zamówienia zgodny z kodami CPV:66110000-4 - Usługi bankowe i CPV:66113000-5 - Usługi udzielania kredytu. 5. Zakres zamówienia obejmuje: 5.1. otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy Krasnystaw i wyżej wymienionych jednostek; 5.2. dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy prowadzonych będzie 10 rachunków bieżących i 16 rachunków pomocniczych; 5.3. możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb; 5.4. potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych; 5.5. przyjmowanie wpłat gotówkowych; 5.6. dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku; 5.7. realizacja zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14 -tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia wykonanych zostanie 59.100 sztuk przelewów; 5.8. sporządzenie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnienie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym do godziny 11 - tej, z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów; 5.9. wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: a) dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową, b) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych, c) składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, d) tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, e) uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, f) generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego, g) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu, h) przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu, i) zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu; 5.10. wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych; 5.11. oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku. W celu ustalenia oprocentowania za dany okres odsetkowy przyjmuje się średnią arytmetyczną WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy; 5.12. naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych; 5.13. zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy; 5.14. finansowanie kredytem, w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu gminy występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Rady Gminy na dany rok budżetowy (w roku 2014 jest to kwota 2 mln PLN). Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnych jednomiesięcznych okresów kredytowania powiększoną o stałą marżę banku. Marża banku stała w okresie obowiązywania umowy. Od udzielonego kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji i opłat. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia zaciągnięty będzie kredyt w rachunku bieżącym w wysokości po 2 mln PLN w każdym roku budżetowym tj.: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 łącznie 10 mln PLN. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym będą naliczane na koniec każdego miesiąca w okresie, gdy kredyt ten jest uruchomiony. Odsetki będą naliczane od faktycznie wykorzystanych środków; 5.15. zapewnienie przez Wykonawcę prowadzenia obsługi kasowej w budynku (siedzibie) Urzędu Gminy Krasnystaw w ramach której wykonywane będą niżej wymienione czynności: a) uruchomienie i prowadzenie w budynku Urzędu Gminy Krasnystaw jednego punktu kasowego w celu obsługi kasowej interesantów Urzędu Gminy Krasnystaw od daty obowiązywania umowy, b) godziny otwarcia punktu kasowego będą dostosowane do godzin pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa - piątek 7.30 - 15.00, wtorek 8.00 - 15.30, c) Zamawiający nie wyklucza możliwości prowadzenia przez Wykonawcę innych operacji bankowych dla pozostałych klientów, d) Zamawiający przekaże na potrzeby Wykonawcy pomieszczenie o powierzchni 13,06 m2 oraz udział 23/50 w lokalu o powierzchni 17,74 m2 w celu prowadzenia obsługi kasowej Urzędu. Wykonawca będzie najmował pomieszczenie od Gminy na podstawie odrębnej umowy, płacąc na rzecz Gminy czynsz w wysokości 100,00 zł + VAT miesięcznie. Wysokość czynszu dzierżawnego określać będzie odrębna umowa. Wykonawca zapewni obsadę kadrową, wyposażenie oraz zabezpieczenie wewnętrzne punktu kasowego, e) w ramach uruchomionego punktu obsługi kasowej Bank zapewnia bezpłatne operacje gotówkowe związane z działalnością gminy; 5.16. Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu: a) otwarcia rachunków bankowych, b) wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach, c) potwierdzenie salda na rachunkach bankowych, d) sporządzanie wyciągów bankowych, e) wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Gminy, f) wydawania opinii i historii rachunków bankowych, g) zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej, h) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, i) wydawanie zaświadczeń o braku obciążeń kont Zamawiającego skutkujących zajęciem środków na rachunkach przez komornika, j) realizacji przelewów wewnętrznych. 5.17. W celu umożliwienia Wykonawcy oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołącza się następujące dokumenty: a) Uchwała Nr XXXII/239/13 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014, b) Uchwała Nr XXXII/240/13 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, c) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Krasnystaw rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, d) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2014 rok Gminy Krasnystaw, e) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Krasnystaw, f) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krasnystaw
 7. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.500.000 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krasnystaw w 2013 roku oraz na spłatę części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw
  1.Przedmiotem zamówienia jest Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.500.000 PLN (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krasnystaw w 2013 roku oraz na spłatę części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. 2. Wymagania dotyczące kredytu: Wypłata kredytu w dwóch transzach: I w kwocie - 500.000 zł w dniu 04.12.2013 r.; II w kwocie - 2.000.000 zł w dniu 30.12.2013 r. Karencja w spłacie kapitału do dnia 31.03.2016 r. Karencja w spłacie odsetek do dnia 31.03.2014 r. Okres kredytowania do 31.12.2022 r. 3.Dodatkowe wymagania jakimi winien odpowiadać przedmiot zamówienia: 1)Termin spłat i wysokość rat kredytu: Termin spłaty/Kwota raty: 31.03.2016/25.000; 30.06.2016/25.000; 30.09.2016/25.000; 31.12.2016/25.000; 31.03.2017/75.000; 30.06.2017/75.000; 30.09.2017/75.000; 31.12.2017/75.000; 31.03.2018/75.000; 30.06.2018/75.000; 30.09.2018/75.000; 31.12.2018/75.000; 31.03.2019/75.000; 30.06.2019/75.000; 30.09.2019/75.000; 31.12.2019/75.000; 31.03.2020/125.000; 30.06.2020/125.000;
  30.09.2020/125.000; 31.12.2020/125.000; 31.03.2021/125.000; 30.06.2021/125.000; 30.09.2021/125.000; 31.12.2021/125.000; 31.03.2022/125.000; 30.06.2022/125.000; 30.09.2022/125.000; 31.12.2022/125.000 2) Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 3) Spłata odsetek: kwartalna (kwartały kalendarzowe). 4) Oprocentowanie kredytu zmienne, ustalone na podstawie stawki WIBOR 1M notowanej w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego. 5) Oprocentowanie kredytu jest stałe w miesięcznych okresach. 6) Odsetki od wykorzystanego kredytu
  naliczane będą w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe), a spłacane w terminach kwartalnych. 7) Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia przesyłanego przez bank do Zamawiającego (Kredytobiorcy) w terminie 7 dni przed terminem płatności. 8) Wykonawca przeleje przydzielony kredyt na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 9) Gmina może podpisać
  oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 10) W celu umożliwienia Wykonawcy oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołącza się następujące dokumenty: a) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu wraz z załącznikami za 2012 rok, b) sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krasnystaw za rok 2012 oraz za II kwartał 2013 r.: - Sprawozdanie Rb - N za okres do 31.12.2012 r., - Sprawozdanie Rb - N za okres do 30.06.2013 r., - Sprawozdanie Rb - Z za okres do 31.12.2012 r., - Sprawozdanie Rb - Z za okres do 30.06.2013 r., - Sprawozdanie Rb - NDS za okres do 31.12.2012 r., - Sprawozdanie Rb - NDS za okres do 30.06.2013 r., - Sprawozdanie Rb - 28S (zbiorczo) za okres do 31.12.2012 r. - Sprawozdanie Rb - 28S (zbiorczo) za okres do 30.06.2013r. - Sprawozdanie Rb - 27S (zbiorczo) za okres do 31.12.2012 r. - Sprawozdanie Rb - 27S (zbiorczo) za okres do 30.06.2013 r. c) Uchwała Nr XXIII/164/12 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, d) Uchwała Nr XXIII/165/12 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok, e) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasnystaw za I półrocze 2013 roku, f) Zarządzenie Nr 55/12 Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 16 października 2013 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, g) Zarządzenie Nr 48/13 Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2013 rok, h) Zarządzenie Nr 47/13 Wójta
  Gminy Krasnystaw z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej, i) Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia z dnia 28.03.2013 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Wójta Gminy Krasnystaw rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok, j) Uchwała Nr 4/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Krasnystaw, k) Uchwała Nr 4/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie opinii o prawidłowości
  planowanej kwoty długu Gminy Krasnystaw, l) Uchwała Nr 10/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji Wójta Gminy Krasnystaw o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 roku, m) Uchwała Nr 45/2013 Składu
  Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty długoterminowego kredytu zaciąganego przez Gminę Krasnystaw., n) Sprawozdanie za III kwartał 2013 r.: Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-27S (szczegółowe i zbiorcze) i Rb-28S (szczegółowe i zbiorcze), o) Sprawozdania za II kwartał 2013 r.: Rb-27S (szczegółowe), Rb-28S
  (szczegółowe), p) Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.: Rb-27S (szczegółowe), Rb-28S (szczegółowe), r) Sprawozdania za IV kwartał 2012 r.: Rb-27S (szczegółowe), Rb-28S (szczegółowe), s) Zaświadczenie o numerze REGON, t) Zaświadczenie o numerze NIP, u) Uchwała Nr 25/2012 Składu Orzekającego
  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 7 grudnia 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2013 rok Gminy Krasnystaw
 8. Obsługa bankową budżetu Powiatu Krasnostawskiego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, Krasnystaw
  1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Powiatu Krasnostawskiego oraz jego jednostek organizacyjnych w zakresie:
  1.1.prowadzenia rachunków bieżących;
  1.2.prowadzenia rachunków lokat terminowych;
  1.3.prowadzenia rachunków środków pomocowych i funduszy celowych oraz innych rachunków pozabudżetowych;
  1.4.prowadzenia obsługi kasowej w siedzibie zamawiającego;
  1.5.elektronicznej obsługi rachunków;
  1.6.udzielania kredytów w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego niedoboru w zakresie uregulowanym obowiązującymi przepisami prawa w kwocie 3 500 000,00 zł od dnia 1 marca do 15 grudnia w każdym roku realizacji zamówienia.
  1.7.Z wykonawcą wyłonionym w niniejszym postępowaniu Powiat zawrze umowę najmu lokalu w którym prowadzona będzie obsługa kasowa. Cena najmu będzie wynosiła 202,00 zł (dwieście dwa 00/100PLN) + obowiązująca stawka podatku VAT. W udostępnionym pomieszczeniu bank może prowadzić swoją działalność nie związaną z obsługą Zamawiającego.
  1.8.W przypadku wystąpienia konieczności podpisania umów kredytowych wynikających z pkt 3.1.6. czynność ta, w przypadku jeśli Bank nie posiada swojej siedziby w Krasnymstawie każdorazowo będzie miała miejsce w siedzibie Zamawiającego w terminach uzgodnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę.
 9. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Krasnystaw
  Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 949 567,00 zł
 10. Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Krasnystaw, w tym na pokrycie wydatków majątkowych.
  Zamawiający: Miasto Krasnystaw, Krasnystaw
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 000 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Krasnystaw, w tym na pokrycie wydatków majątkowych. 2. Okres kredytowania: do 31.10.2020 r. 3. Zabezpieczenie terminowej spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowić będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 4. Zamawiający przewiduje możliwość przedterminowej spłaty zaciągniętego kredytu lub jego części bez ponoszenia jakichkolwiek obciążeń z tego tytułu, bez powiadamiania banku o zamiarze dokonania takiej spłaty. 5. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami. 6. Rozliczenia miedzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich. 7. Uruchomienie kredytu będzie odbywało się na podstawie dyspozycji zawierającej informację o wysokości transzy kredytu i terminie postawienia do dyspozycji przelewem na rachunek bieżący Zamawiającego. Planuje się, że kredyt będzie uruchomiony w jednej transzy: - do 30.11.2012 r. - 2.000.000 zł, 8. Zamawiający zastrzega, iż terminy uruchomienia transzy mogą ulec zmianie. 10. Spłata kredytu w następujących ratach: w roku 2015 1 rata do 30.04.2015 r. 110 000 zł 2 rata do 31.07.2015 r. 110 000 zł 3 rata do 31.10.2015 r. 113 000 zł w roku 2016 4 rata do 30.04.2016 r. 110 000 zł 5 rata do 31.07.2016 r. 110 000 zł 6 rata do 31.10.2016 r. 113 000 zł w roku 2017 7 rata do 30.04.2017 r. 110 000 zł 8 rata do 31.07.2017 r. 110 000 zł 9 rata do 31.10.2017 r. 113 000 zł w roku 2018 10 rata do 30.04.2018 r. 110 000 zł 11 rata do 31.07.2018 r. 110 000 zł 12 rata do 31.10.2018 r. 113 000 zł w roku 2019 13 rata do 30.04.2019 r. 110 000 zł 14 rata do 31.07.2019 r. 110 000 zł 15 rata do 31.10.2019 r. 113 000 zł w roku 2020 16 rata do 30.04.2020 r. 110 000 zł 17 rata do 31.07.2020 r. 110 000 zł 18 rata do 31.10.2020 r. 115 000 zł 11. Przy obliczaniu kosztu kredytu wyjściowe wielkości będące podstawą ustalenia oprocentowania należy przyjąć w wartościach WIBOR 3M obowiązujących w dniu 16.10.2012 r., tj. 4,80%. 12. Spłata rat odsetkowych od 2012 r. będzie następowała w okresach kwartalnych do 20 dnia następnego miesiąca kalendarzowego po zakończeniu kwartału, za który zostały naliczone odsetki, za wyjątkiem odsetek za IV kwartał, gdzie terminem spłaty będzie dzień 31.12. danego roku oraz w dniu ostatecznej spłaty kredytu. Za spłatę odsetek przyjmuje się dzień wpływu należności na rachunek kredytodawcy. Jeżeli termin przypada na dzień wolny od pracy, płatność przypada w pierwszy dzień roboczy po terminie płatności. 13. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 14. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych, natomiast rok 365 dni. 15. W celu przeprowadzenia oceny możliwości finansowej Miasta Krasnystaw Zamawiający do SIWZ załącza następujące dokumenty: 1. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego za 2011 r. 2. Uchwała Nr 31/2012 Składu Orzekającego RIO w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej przedłożonego przez Burmistrza Krasnegostawu rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2011 r. 3. Uchwała Nr 19/2012 Składu Orzekającego RIO w Lublinie z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Krasnystaw o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Krasnegostawu z tytułu wykonania budżetu za 2011 r. 4. Uchwała Nr 3/2012 Składu Orzekającego RIO w Lublinie z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Miasta Krasnystaw. 5. Uchwała Nr 17/2011 Składu Orzekającego RIO w Lublinie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej na 2012 rok Miasta Krasnystaw. 6. Uchwała Nr 12/2011 Składu Orzekającego RIO w Lublinie z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Miasta Krasnystaw. 7. Uchwała Nr 12/2012 Składu Orzekającego RIO w Lublinie z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji Burmistrza Krasnegostawu o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2012 r. 8. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 9. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji poręczeń za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. 10. Sprawozdanie RB 27 s (zbiorcze) za 2011 r. 11. Sprawozdanie RB 28s (zbiorcze) za 2011 r. 12. Rb-27s miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012. 13. Rb-28s miesięczne / roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012. 14. Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012. 15. Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012. 16. Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2012. 17. Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2012 r. 18. Uchwała Nr XII/90/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie uchwały budżetowej Miasta na 2011 rok. 19. Zaświadczenie o nr Regon. 20. Zaświadczenie o nadaniu nr NIP. 21. Uchwały o powołaniu Burmistrza. 22. Uchwały o powołaniu Skarbnika. 23. Uchwała Nr XII/89/2011 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 15 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krasnystaw na lata 2012-2040. 24. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Krasnystaw na lata 2012- według stanu na 27-09-2012 rok. 25. Informacja o stanie zobowiązań Miasta Krasnystaw za I półrocze 2012 r. 26. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Miasta Krasnystaw za 2011 rok. 27. Zarządzenia Burmistrza Krasnegostawu Nr 109/2012 z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu. 28. Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu (po otrzymaniu).
 11. Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krasnystaw w 2012 roku oraz na spłatę części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw
  Przedmiotem zamówienia jest: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2.000.000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krasnystaw w 2012 roku oraz na spłatę części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek. Wymagania dotyczące kredytu 1. Wypłata kredytu w dwóch transzach: I w kwocie - 1.500.000 zł w dniu 30.10.2012 r. II w kwocie - 500.000 zł w dniu 20.12.2012 r. 2.
  Karencja w spłacie kapitału do dnia 30.04.2014 r. 3. Okres kredytowania do 30.11.2021 r. 4. Termin spłat i wysokość rat kredytu: Termin spłaty - Kwota raty: 30.04.2014 - 50.000; 30.11.2014 - 50.000; 30.04.2015 - 100.000; 30.11.2015 - 100.000; 30.04.2016 -150.000; 30.11.2016 - 150.000; 30.04.2017 - 150.000; 30.11.2017 - 150.000; 30.04.2018 -150.000; 30.11.2018 - 150.000; 30.04.2019 -150.000; 30.11.2019 - 150.000; 30.04.2020 -150.000; 30.11.2020 - 150.000; 30.04.2021 - 100.000; 30.11.2021 - 100.000 5. Zabezpieczenie kredytu: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, 6. Spłata odsetek: kwartalna, (kwartały kalendarzowe) 7. Oprocentowanie kredytu zmienne, ustalone na podstawie stawki WIBOR 1M notowanej w pierwszym dniu roboczym następującym po zakończeniu poprzedniego okresu odsetkowego. 8. Oprocentowanie kredytu jest stałe w miesięcznych okresach. 9. Odsetki od wykorzystanego kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych (miesiące kalendarzowe), a spłacane w terminach kwartalnych. 10. Spłata odsetek następować będzie na podstawie zawiadomienia
  przesyłanego przez bank do Zamawiającego (Kredytobiorcy) w terminie 7 dni przed terminem płatności odsetek. 11. Wykonawca przeleje przydzielony kredyt na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 12. Gmina może podpisać oświadczenie o poddaniu się egzekucji. 13. W celu umożliwienia Wykonawcy oceny zdolności kredytowej Zamawiającego do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dołącza się następujące dokumenty: a) sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu wraz z załącznikami za 2011 rok, b) sprawozdania z wykonania
  budżetu Gminy Krasnystaw za rok 2011 oraz za II kwartał 2012 r.: - Sprawozdanie Rb - N za okres do 31.12.2011 r., - Sprawozdanie Rb - N za okres do 30.06.2012 r., - Sprawozdanie Rb - Z za okres do 31.12.2011 r., - Sprawozdanie Rb - Z za okres do 30.06.2012r., - Sprawozdanie Rb - NDS za okres do 31.12.2011 r., - Sprawozdanie Rb - NDS za okres do 30.06.2012 r., - Sprawozdanie Rb - 28S (zbiorczo) za okres do 31.12.2011 r. - Sprawozdanie Rb - 28S (zbiorczo) za okres do 30.06.2012r. - Sprawozdanie Rb - 27S (zbiorczo) za okres do 31.12.2011 r. - Sprawozdanie Rb - 27S (zbiorczo) za okres do 30.06.2012 r. c) Uchwała Nr XIII/89/11 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, d) Uchwała Nr XIII/90/11 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2012 rok e) Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Krasnystaw za I półrocze 2012 roku f) Zarządzenie Nr 48/12 Wójta Gminy Krasnystaw z dnia 24 września 2012 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu, g) Uchwała Nr XVIII/132/12 Rady
  Gminy Krasnystaw z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok, h) Uchwała Nr XVIII/131/12 Rady Gminy Krasnystaw z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej i) Uchwała Nr 7/2012 RIO z dnia 30.03.2012 r. - opinia dotycząca rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok, j) Uchwała Nr 4/2012 RIO z dnia 12.01.2012 r. - opinia o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Krasnystaw, k) Uchwała Nr 7/2012 RIO z dnia 12.01.2012 r. - opinia o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Krasnystaw, l) Uchwała Nr 58/2012 RIO z dnia 01.10.2012 r. w sprawie zaopiniowania możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciąganego przez Gminę Krasnystaw), m) Uchwała Nr 30/2012 z dnia 17.09.2012 r. - opinia dotycząca informacji Wójta Gminy Krasnystaw o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 roku, n) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Krasnystaw za rok 2010: Sprawozdanie Rb - NDS z okres do 31.12.2010 r., Sprawozdanie Rb - Z za okres do 31.12.2010 r., o) Opinia RIO odnośnie przedłożonego projektu budżetu Gminy na rok 2012, p) Zaświadczenie o nadaniu numeru REGON, q) Zaświadczenie o nadaniu numeru NIP, r) Zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze Wójta, s) Uchwała Rady Gminy w sprawie powołania Skarbnika
 12. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotówkowego dla powiatu dla Powiatu Krasnostawskiego.
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, Krasnystaw
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa na rzecz Powiatu Krasnostawskiego kredytu długoterminowego złotówkowego w kwocie 1.945.000,00 PLN (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści pięć tysięcy złotych), w celu spłaty części zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek na sfinansowanie realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych, dotacji na inwestycje i remontów CPV 66.13.00.00-0
  1.1.kredyt uruchamiany w całości w dniu 20 listopada 2012 roku; okres kredytowania do 31.10.2021r.,
  1.2.spłata kapitału - w terminach zgodnie z załącznikiem Nr 5 do siwz
  1.3.naliczanie odsetek- miesięczne od pozostałej do spłaty kwoty kredytu,
  1.4.spłata odsetek:, termin pierwszej spłaty do 31.01.2013r za okres listopad-grudzień 2012r., następnych w okresach 3 miesięcznych do: 30.04.2013 za okres styczeń-marzec 2013r.; 31.07.2013 za okres kwiecień-czerwiec 2013; 31.10.2013 za okres lipiec-wrzesień 2013 itd; ostatnia spłata odsetek w dniu 31.10.2021r. za okres październik 2021r.
  1.5. przy obliczaniu kosztu kredytu wyjściowe wielkości będące podstawą ustalenia oprocentowania należy przyjąć w wartościach WIBOR 3M obowiązujących w dniu 14 sierpnia 2012r, tj. 5,11%
  1.6.kredytobiorca przewiduje dopuszczalną formę zabezpieczenia kredytu w postaci weksla własnego in blanco,
  1.7.w przypadku zaistnienia możliwości wcześniejszych spłat kredytu zamawiający wymaga przyjęcia ich bez dodatkowych opłat,
 13. Udzieleniu Gminie Żółkiewka kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy).
  Zamawiający: Gmina Żółkiewka, Żółkiewka
  Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:
  udzieleniu Gminie Żółkiewka kredytu długoterminowego w wysokości 1 500 000 zł (słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy).

  Istotne warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:

  1/ spłata kredytu następować będzie według harmonogramu przedstawionego poniżej począwszy od dnia 31 lipca 2013 roku do dnia 30 listopada 2017 roku:

  1. w 2013 roku trzy raty, w wysokości 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), płatne do: 31.07, 30.09, 30.11 razem: 300 000 zł
  2. w 2014 roku trzy raty, w wysokości 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), płatne do: 31.07, 30.09, 30.11 razem: 300 000 zł
  3. w 2015 roku trzy raty, w wysokości 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), płatne do: 31.07, 30.09, 30.11 razem: 300 000 zł
  4. w 2016 roku trzy raty, w wysokości 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), płatne do: 31.07, 30.09, 30.11 razem: 300 000 zł
  5. w 2017 roku trzy raty, w wysokości 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy), płatne do: 31.07, 30.09, 30.11 razem: 300 000 zł

  Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia Kredytodawcy o wcześniejszej spłacie kredytu lub jego części.

  2/ Wykonawca postawi kredyt do dyspozycji Zamawiającego na wydzielonym rachunku
  kredytowym w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy; naliczanie odsetek nastąpi od daty uruchomienia kredytu,
  3/ uruchomienie środków następować będzie na podstawie polecenia przelewu, w określonych kwotach i terminach,
  4/ odsetki naliczane będą miesięcznie, od faktycznie wykorzystanych środków; do obliczenia kwoty odsetek przyjmować się będzie rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu w stosunku do 365 dni w roku,
  5/ spłata odsetek będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego okresu obrachunkowego
  6/ spłata kapitału będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego okresu obrachunkowego,
  7/ koszty obsługi kredytu stanowią:
  a) oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie
  kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 3M z ostatniego dnia roboczego kwartału kalendarzowego, poprzedzającego okres obrachunkowy i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie operacje związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania.
  W celu wyliczenia kosztu kredytu należy przyjąć notowanie stawki WIBOR 3M na dzień 16 lipca 2012 roku.
  b) prowizja - liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 1 500 000 zł. Prowizja musi zawierać w sobie wszelkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu,

  8/ Zamawiający zastrzega sobie prawo nie skorzystania z kredytu w pełnej wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat,
  9/ Wykonawca wraz z ofertą załączy proponowany wzór umowy,
  10/ zabezpieczenie kredytu : weksel in blanco i deklaracja wekslowa.
  11/ karencja w spłacie kapitału do 31 lipca 2013 roku
  12/ okres kredytowania od dnia uruchomienia kredytu do dnia 30.11.2017 roku
  13/ W celu wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego, Zamawiający udostępni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.ugzolkiewka.bip.e-zeto.eu oraz dołączy do SIWZ stosowne informacje w załączniku nr 4.
 14. Zaciągnięcie kredytu bankowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, Krasnystaw
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu bankowego w kwocie 1 580 600,00 zł (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych) z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3124L Fajsławice - Ksawerówka od km 0 + 012 do km 3 + 487 wraz z przebudową sieci nn 0,04 kW kolidującej z projektowaną drogą realizowanego w ramach projektu Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013 oraz zadania pn. Kompleksowa modernizacja obiektów i bazy dydaktycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Krasnymstawie.
  -kredyt uruchamiany w całości w dniu 28 grudnia 2011r.
  - okres kredytowania do 31.03.2012r.,
  - spłata kapitału - jedna rata w okresie do 31.03.2012r,
  - naliczanie odsetek- miesięczne od pozostałej do spłaty kwoty kredytu,
  - spłata odsetek - do 31.03.2012r,
  -przy obliczaniu kosztu kredytu wyjściowe wielkości będące podstawą ustalenia oprocentowania należy przyjąć w wartościach WIBOR 3M obowiązujących w dniu 7 grudnia 2011r, tj. 4,98%
  -kredytobiorca przewiduje dopuszczalną formę zabezpieczenia kredytu w postaci weksla własnego in blanco,
  -w przypadku zaistnienia możliwości wcześniejszych spłat kredytu zamawiający wymaga przyjęcia ich bez dodatkowych opłat i warunków,
 15. Udzielenie kredytu długoterminowego
  Zamawiający: Wójt Gminy Uchanie, Uchanie
  Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Uchanie w kwocie 2 689 000,00 zł Okres kredytowania będzie wynosił 7 lat (2012- 2018) Dla przygotowania oferty Wykonawca zobowiązany jest przyjąć WIBOR 1M w wysokości 4,62 % z dnia 11 sierpnia 2011 r. oraz przyjąć stałą marżę dla całego okresu kredytowania. Wymagania szczegółowe: 1. Waluta kredytu: złoty polski 2. Spłaty rat dokonywane będą w terminach miesięcznych poczynając od 31.01.2012r. do 31.12.2018r. Wszystkie 83 raty spłacane będą w równych ratach w wysokości 32 000,00 zł każda i ostatnia 84 rata w wysokości 33 000,00zł. 3.Stopa bazowa-WlBOR1M dla miesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia notowań poprzedniego miesiąca spłaty kolejnej raty odsetkowej, 4. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia kwoty wykorzystania kredytu bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek kosztów przez Zamawiającego. 5.Zamawiający zastrzega możliwość zmiany terminu i kwot poszczególnych transz wykorzystania kredytu nie ponosząc z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat i prowizji. 6.Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu bez naliczania dodatkowych opłat z tego tytułu po uprzednim powiadomieniu banku przez zamawiającego w terminie 7 dni przed dokonaniem takiej spłaty W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu a nie do końca umowy. 7. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco 8. Zamawiający wymaga naliczania odsetek od kwoty faktycznego zadłużenia i naliczania na koniec każdego miesiąca począwszy od 31.01.2012 r. według zmiennej stopy procentowej .
 16. Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Krasnystaw i miejskich jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Miasto Krasnystaw, Krasnystaw
  1. Przedmiotem zamówienia jest Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Miasta Krasnystaw i miejskich jednostek organizacyjnych:
  1) Urząd Miasta Krasnystaw
  2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie
  3) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krasnymstawie
  4) Przedszkole Nr 1 w Krasnymstawie
  5) Przedszkole Nr 4 w Krasnymstawie
  6) Przedszkole Nr 5 w Krasnymstawie
  7) Przedszkole Nr 6 w Krasnymstawie
  8) Przedszkole Nr 8 w Krasnymstawie
  9) Zespół Szkół Nr 1 w Krasnymstawie
  10) Zespół Szkół Nr 4 w Krasnymstawie
  11) Zespół Szkół Nr 5 w Krasnymstawie
  12) Żłobek Miejski w Krasnymstawie

  oraz obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w związku z realizacją zadań przez Miasto Krasnystaw
  2. Zakres zamówienia obejmuje:

  1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Miasta
  Krasnystaw i innych wyżej wymienionych jednostek,
  2) dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy
  prowadzonych będzie 12 rachunków bieżących i 34 rachunki pomocnicze,
  3) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie
  trwania umowy w zależności od potrzeb,
  4) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
  5) przyjmowanie wpłat gotówkowych,
  6) dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku,
  7) realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14 -tej realizowane powinny być w tym samym dniu.
  Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia wykonanych zostanie około 162.600 przelewów.
  8) sporządzenie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnienie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym do godziny 11 - tej, z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów,
  9) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności:
  - dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową,
  - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych,
  - składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków,
  - tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,
  - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach,
  - generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego,
  - generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu,
  - przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu,
  - zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu.
  10) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach
  bankowych,
  11) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, ustalane będzie
  w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku.
  W celu ustalenia oprocentowania za dany okres odsetkowy przyjmuje się średnią
  arytmetyczną WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy.
  12) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co
  miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu
  Bank zawiadomi zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach
  bankowych.
  13) Tworzenie lokat terminowych (jednodniowych, weekendowych, tygodniowych, miesięcznych) do wysokości powyżej 50.000 zł na rachunku bankowym. Oprocentowanie lokat terminowych według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stawkę WIBID 1M skorygowaną o wskaźnik banku (do dwóch miejsc po przecinku) stały w całym okresie trwania umowy. Oprocentowanie lokat terminowych należy wyliczyć poprzez mnożenie stawki referencyjnej - WIBID 1M przez zaproponowany wskaźnik banku.
  14) Zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Miasta Krasnystaw.
  15) Uruchomienie w ciągu 30 dni od podpisania umowy punktu obsługi kasowej (m.in. wpłaty i wypłaty) w budynku siedziby Urzędu Miasta Krasnystaw przy ul. Plac 3 Maja 29. W ramach uruchomionego punktu obsługi kasowej Bank zapewnia bezpłatne operacje gotówkowe związane z działalnością Miasta Krasnystaw.
  16) Finansowanie kredytem, w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu Miasta
  występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości
  wynikającej z uchwały budżetowej Rady Miasta Krasnystaw na dany rok budżetowy (w roku 2011 jest to kwota 800.000 zł). Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnych jednomiesięcznych okresów kredytowania powiększoną o stałą marżę banku.
  Marża banku jest stała w okresie obowiązywania umowy. Od udzielonego kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji i opłat. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia zaciągnięty będzie kredyt w rachunku bieżącym w wysokości po 800.000 zł w każdym roku budżetowym tj.: 2011, 2012, 2013 = 2.400.000 zł.
  17) Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu:
  - otwarcia rachunków bankowych,
  - wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach,
  - potwierdzenia salda na rachunkach bankowych,
  - sporządzania wyciągów bankowych,
  - wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Miasta,
  - wydawania opinii i historii rachunków bankowych,
  - zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej,
  - potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych,
  - wydawania zaświadczeń o braku obciążeń kont Zamawiającego skutkujących zajęciem środków na rachunkach przez komornika.
 17. Prowadzenie obsługi bankowej rachunku Funduszu Pracy dla PUP w Krasnymstawie
  Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy, Krasnystaw
  Prowadzenie obsługi bankowej rachunku Funduszu Pracy dla PUP w Krasnymstawie
 18. Obsługa bankowa budżetu Gminy Żółkiewka i jej jednostek organizacyjnych.
  Zamawiający: Gmina Żółkiewka, Żółkiewka
  Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Żółkiewka i jednostek organizacyjnych.
  Usługi związane z prowadzeniem rachunków bieżących, w tym bankowość elektroniczna, zaciąganie kredytu w rachunku bieżącym.
 19. Kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i gminnych jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw
  1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest kompleksowa bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnystaw i niżej wymienionych gminnych jednostek organizacyjnych wchodzących w skład struktury organizacyjnej Gminy Krasnystaw z możliwością rozszerzenia listy: 1) Urząd Gminy Krasnystaw 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasnymstawie 3) Publiczne Przedszkole w Krupem 4) Gminne Przedszkole w Siennicy Nadolnej 5) Gimnazjum Nr 2 w Zakręciu 6) Szkoła Podstawowa w Jaślikowie 7) Zespół Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej 8) Zespół Nr 3 Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnymstawie 9) Zespół Nr 4 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Małochwieju Dużym 10) Zespół Nr 5 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Krupem. 2. Przedmiotem zamówienia jest również obsługa jednostek innych niż wymienione wyżej, których konieczność obsługi wystąpi w związku z realizacją zadań przez Gminę Krasnystaw. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonywać do 31 grudnia 2013 roku. 4. Przedmiot zamówienia zgodny z kodami CPV:66110000-4 - usługi bankowe i CPV: 66113000-5 - Usługi udzielania kredytu. 5. Zakres zamówienia obejmuje: 1) otwarcie i prowadzenie rachunków bieżących i pomocniczych dla budżetu Gminy Krasnystaw i innych wyżej wymienionych jednostek, 2) dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy prowadzonych będzie 10 rachunków bieżących i 21 rachunków pomocniczych, 3) możliwość otwarcia dodatkowych rachunków bieżących i pomocniczych w trakcie trwania umowy w zależności od potrzeb, 4) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 5) przyjmowanie wpłat gotówkowych, 6) dokonywanie wypłat gotówkowych przez posiadacza rachunku, 7) realizację zleceń płatniczych - przelewów przekazywanych w formie elektronicznej oraz papierowej. Zlecenia płatnicze złożone do godziny 14 -tej realizowane powinny być w tym samym dniu. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia wykonanych zostanie 72 260 przelewów. 8) sporządzenie wyciągów bankowych do wszystkich rachunków za każdy dzień, w którym dokonano operacji finansowej na danych rachunkach i udostępnienie tych wyciągów w formie papierowej w dniu następnym do godziny 11 - tej, z możliwością uzyskania wydruku tych wyciągów, 9) wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych na dowolnej ilości stanowisk, jednolitego dla rachunków bankowych wszystkich jednostek, przekazywanie i instalowanie wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu. W ramach elektronicznej obsługi bankowej posiadacz rachunku będzie miał zapewnione w szczególności: - dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową, - uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach bieżących i pomocniczych, - składanie poleceń przelewów, w tym poleceń przelewów do ZUS i US, ze wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków, - tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, - uzyskiwanie raportów o zrealizowanych operacjach, - generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego, - generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu, - przeszkolenie pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi systemu, - zapewnienie wsparcia informatycznego, w razie awarii programu. 10) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach bankowych, 11) oprocentowanie środków na rachunkach bieżących i pomocniczych, ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBID 1M powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę Banku. W celu ustalenia oprocentowania za dany okres odsetkowy przyjmuje się średnią arytmetyczną WIBID 1M z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy. 12) naliczanie i kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach powinno następować co miesiąc, ostatniego dnia miesiąca. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi zamawiającego, poprzez ujęcie stosownej informacji na wyciągach bankowych. 13) Zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu Gminy. 14) Uruchomienie z dniem podpisania umowy punktu obsługi kasowej (m.in. wpłaty i wypłaty) w budynku siedziby Urzędu Gminy w Krasnymstawie ul. M. Konopnickiej 4. Pomieszczenie, w którym będzie prowadzony punkt obsługi klienta, zostanie oddany w najem bankowi na warunkach określonych w umowie najmu, której wzór stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ. 15) W ramach uruchomionego punktu obsługi kasowej Bank zapewnia bezpłatne operacje gotówkowe związane z działalnością gminy. 16) Finansowanie kredytem, w rachunku bieżącym prowadzonym dla budżetu gminy występującego w ciągu roku, przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości wynikającej z uchwały budżetowej Rady Gminy na dany rok budżetowy (w roku 2010 jest to kwota 2 mln PLN). Zabezpieczenie kredytu weksel in blanco. Oprocentowanie kredytu w oparciu o stawkę WIBOR 1M ustaloną jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego rozpoczęcie kolejnych jednomiesięcznych okresów kredytowania powiększoną o stałą marżę banku. Marża banku jest stała w okresie obowiązywania umowy. Od udzielonego kredytu Bank nie będzie pobierał żadnych dodatkowych prowizji i opłat. Dla potrzeb przygotowania oferty przyjmuje się, iż w czasie obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia zaciągnięty będzie kredyt w rachunku bieżącym w wysokości po 2 mln. PLN w każdym roku budżetowym tj.: 2011, 2012, 2013 = 6 mln. PLN. 17) Bank nie będzie pobierał prowizji ani opłat z tytułu: - otwarcia rachunków bankowych, - wydawania zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach, - potwierdzenie salda na rachunkach bankowych, - sporządzania wyciągów bankowych, - wpłat i wypłat gotówkowych, dotyczących realizacji zadań związanych z działalnością Gminy, - wydawania opinii i historii rachunków bankowych, - zainstalowania oraz korzystania z elektronicznej obsługi bankowej, - potwierdzenia otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, - wydawanie zaświadczeń o braku obciążeń kont Zamawiającego skutkujących zajęciem środków na rachunkach przez komornika
 20. Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 700 000 złotych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego Gminy Turobin.
  Zamawiający: Gmina Turobin, Turobin
  Przedmiotem zamówienia jest :
  1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego złotówkowego dla Gminy Turobin zwanej dalej zamawiającym w wysokości 3 700 000 zł (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania inwestycyjnego Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Turobin i Przedmieście Szczebrzeszyńskie na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, a w szczególności:
  1.1.Okres kredytowania ustala się na lata 2010-2021;
  1.2.Karencja w spłacie kapitału - do 30 czerwca 2011r;
  1.3.Spłata kapitału w złotych polskich następować będzie w latach od II półrocza 2011 do końca I półrocza 2021r, w 120 równych ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia miesiąca od upływu okresu karencji:
  rok 2011- 185 000 zł
  rok 2012 -370 000 zł
  rok 2013-370 000 zł
  rok 2014-370 000 zł
  rok 2015-370 000 zł
  rok 2016-370 000 zł
  rok 2017-370 000 zł
  rok 2018-370 000 zł
  rok 2019-370 000 zł
  rok 2020-370 000 zł
  rok 2021-185 000 zł
  1.4Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych na ostatni dzień miesiąca. Odsetki naliczane będą miesięcznie tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, a podstawą ich zapłaty będzie pisemne zawiadomienie z banku o wysokości naliczonych odsetek otrzymane w terminie 5 dni przed datą płatności. Nie przewiduje się karencji w spłacie odsetek od zaciągniętego kredytu;
  1.5Oprocentowanie kredytu oparte będzie dla każdego okresu odsetkowego o zmienną stawkę WIBOR 1M z 20-go dnia każdego miesiąca lub ostatniego dnia roboczego przed tą datą, jeżeli w danym dniu nie ma notowania, skorygowanej o marzę banku;
  1.6Dzień podpisania umowy będzie dniem postawienia kredytu do dyspozycji zamawiającego w terminie dostosowanym do potrzeb zamawiającego z wykorzystaniem do 31 grudnia 2010r;
  1.7Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów;
  1.8W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu wykonawca przeliczy ponownie odsetki z uwzględnieniem wcześniejszego okresu spłaty;
  1.9Zamawiający nie dopuszcza stosowania opłat i prowizji od udzielonego kredytu;
  1.10Ustala się prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, które podpisane zostaną przez Wójta Gminy wraz z kontrasygnatą Skarbnika Gminy. Zamawiający przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji, zgodnie z ustawą prawo bankowe;
  1.11Gmina nie korzysta z wykupów wierzytelności oraz nie udzielała poręczeń lub gwarancji;
  1.12Złożenie przez Wykonawcę oferty będzie równoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku o kredyt przez wybranego Wykonawcę.
 21. Obsługa bankowa budżetu Gminy Gorzków i jej jednostek organizacyjnych
  Zamawiający: Gmina Gorzków, Gorzków
 22. Usługa bankowa polegająca na prowadzeniu podstawowego rachunku bankowego i rachunków pomocniczych (subkont).
  Zamawiający: Urząd Gminy w Rudniku, Rudnik
 23. Usługa udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 200.000,00 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Fajsławice
  Zamawiający: Gmina Fajsławice, Fajsławice
 24. Udzielenie długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Krasnystaw w 2009 roku oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek w wysokości 1 000 000,00 PLN
  Zamawiający: Gmina Krasnystaw, Krasnystaw
 25. Obsługa bankowa budżetu Powiatu Krasnostawskiego
  Zamawiający: Zarząd Powiatu w Krasnymstawie, Krasnystaw

Inne osoby dla Waszczuk (116 osób):